Hevosalan liiketoiminta, tradenomi (AMK) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Hevosalan liiketoiminta, tradenomi (AMK)
Hevosalan liiketoiminta
-

Hevosalan liiketoiminta, tradenomi (AMK)

Perustiedot

mitä opit ikoni

MITÄ OPIT?

Opit vankkaa liiketaloudellista perusosaamista, hevosalan liiketoimintaan suunnatusta tradenomikoulutuksesta saat lisäksi valmiudet yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen soveltajaksi hevosalan toimintaympäristössä. Saat vahvan pohjan tämän päivän ja tulevaisuuden hevosalan liiketoiminnan hallintaan myös kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opintojen kautta saat mahdollisuuden rakentaa resurssitehokasta, kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa hevostalousliiketoimintaa.


mihin valmistut ikoni

MIHIN VALMISTUT?

Valmistuttuasi olet asiakaslähtöinen, innovatiivinen ja yhteistyökykyinen tradenomi, joka toimii luontevasti niin kotimaisissa, kuin kansainvälisissä työyhteisöissä. Koulutuksen jälkeen sinulla on kansainvälistä osaamista markkinoinnissa, taloudessa ja johtamisessa. Opinnot sovelletaan hevosalan liiketoimintaympäristöön. Saat osaamista urheiluliiketoiminnassa sekä kilpailu- ja tapahtumatuotannossa. Ymmärrät liiketaloudellisen osaamisen merkityksen nykyaikaista hevosalaa kehitettäessä.


HAKUAJAT

 • Kesähaku: yhteishaussa täyttämättä jääneet aloituspaikat
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat: 5
 • Hakuaika alkaa: 3.8.2020
 • Hakuaika päättyy: 10.8.2020 klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: 13.8.2020 klo 15.00
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 19.8.2020 (huom. aikamuutos)
 • Paikan vastaanotto: 24.8.2020 klo 15.00
 • Opiskelu alkaa: syksy 2020
 • Hae opiskelemaan

 • Kevään 2020 toinen yhteishaku
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat: 40
 • Hakuaika alkaa: 18.3.2020
 • Hakuaika päättyy: 1.4.2020 klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: 1. vaihe 4.6. ja 2. vaihe 23.6. tai 24.6.
 • Tulokset: 15.7.2020
 • Paikan vastaanotto: 22.7.2020 klo 15.00
 • Opiskelu alkaa: syksy 2020
 • Hae opiskelemaan

 • Avoimen väylän erillishaku (avoimen amk:n opintojen perusteella)
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat: 5
 • Hakuaika alkaa: 1.8.2020
 • Hakuaika päättyy: 31.12.2020 klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 4 vko:n kuluessa
 • Paikan vastaanotto: 10 vrk:n kuluessa
 • Opiskelu alkaa: lukuvuoden 2020-2021 aikana
 • Hae opiskelemaan

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE  Tradenomi (AMK)
KESTO (VUOTTA)  3,5
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 210
PAIKKAKUNTA PÄIVÄOPISKELU  Forssa
PAIKKAKUNTA MONIMUOTO-OPISKELU Forssa
KIELI  Suomi

Hevosalan liiketoiminnan opetussuunnitelmat

Hevosalan liiketoiminnan koulutuksen sisältö

Koulutuksen jälkeen valmistut tradenomiksi, jolla on kansainvälistä osaamista markkinoinnissa, taloudessa ja johtamisessa. Opinnot sovelletaan hevosalan liiketoimintaympäristöön. Opit tunnistamaan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia sekä tarkastelemaan ja arviomaan yrityksen liiketoiminnan nykytilaa ja kehittämisen edellytyksiä. Saat valmiudet liiketoimintamuotoiluun (Business Design).

Opit myös käyttämään strategiatyön erilaisia malleja ja kokeilevia työkaluja käytännön toimeksiannoissa. Saat osaamista urheiluliiketoiminnassa sekä kilpailu- ja tapahtumatuotannossa. Ymmärrät liiketaloudellisen osaamisen merkityksen nykyaikaista hevosalaa kehitettäessä. Perehdyt hevosalaan liittyvään liiketoimintaan. Hallitset ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän liiketoiminnan periaatteet hevosalalla.

Opintosi liiketalouden koulutuksessa tukevat myös yrittäjyyttä. Voit saada tukea oman yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä yrityksen perustamiseen.

Lue lisätietoa koulutuksesta esimerkiksi hakukelpoisuuteen ja työllistymiseen liittyen täältä.

OPISKELUN KÄYTÄNNÖT

KYSY KOULUTUKSESTA

KYSY HAKEMISESTA

 • Hakijapalvelut
 • HAMK, Hakijapalvelut
 • PL 225 (Visamäentie 35 A)
 • 13101 Hämeenlinna

HAKUOHJEET

Kevään 2020 toisen yhteishaun aikataulu

Päivämäärä Aikataulu
18.3.2020 Hakuaika alkaa *, NETTIHAKU avautuu.
1.4.2020 Hakuaika päättyy, nettihaku sulkeutuu klo 15.00.
Hakulomake tulee olla tallennettuna opintopolku.fi -palvelussa klo 15.00 mennessä.
8.4.2020 Hakemuksen liitteet oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä (kevätlukukaudella 2020 valmistuvien osalta 15.7.2020 klo 15.00 mennessä).
8.4.2020 Valintakokeen erityisjärjestelypyynnöt oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä. Lue lisää ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.
vk 22 2020 AMK-valintakokeen QR-koodien lähettäminen hakijoille
vk 22 2020 Valintakoekutsujen lähettäminen HAMKin omiin valintakokeisiin
27.5.2020 Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.
vk 23 2020 AMK-valintakokeet (yksipäiväinen koe) **
1.-2.6.2020 Älykkään ja kestävän muotoilun valintakoe (HAMKin oma online-valintakoe)
15.7.2020 Valintojen tulokset hakijoille viimeistään
22.7.2020 Korkeakoulupaikka on otettava vastaan klo 15 mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamistavoista ilmoitetaan hyväksymiskirjeessä.
3.8..2020 Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15.00

*  Kevään toisessa yhteishaussa voit hakea HAMKin suomenkielisiin koulutuksiin.
** Ei koske HAMKin muuntokoulutuksia eikä Älykäs ja kestävä muotoilu -koulutusta

Hakukelpoisuus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • ​lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate-, Reifeprüfung-, Deutsche Internationale Abitur- tai European Baccalaureate tutkinnon
 • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (mm. insinööri)
 • vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinnon tai sitä vastaava aiemman tutkinnon
 • vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot (ns. kaksoistutkinnon)
 • ammattitutkinnon (näyttötutkinto)
 • erikoisammattitutkinnon (näyttötutkinto)
 • ulkomaisen tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin siinä maassa, missä tutkinto on suoritettu

Muu korkeakoulukelpoisuus (harkinnanvarainen valinta)

Hämeen ammattikorkeakouluun hakevalla tulee olla suoritettuna aina jokin yllä mainituista hakukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

VALINTAPERUSTEET

Ensikertalaisten kiintiö tässä hakukohteessa on 80% aloituspaikoista.

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 1 (todistusvalinta) ja sen jälkeen valintatapa 2 (valintakoe).

Valintatapa 1: todistusvalinta

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta

20 aloituspaikkaa

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta. Äidinkieli, matematiikka ja vieras/toinen kotimainen kieli huomioidaan kaikilta nämä aineet kirjoittaneilta. Tämän lisäksi huomioidaan kaksi parasta pisteitä tuottavaa ainetta (reaaliaineet/vieras kieli). Reaaliaineissa huomioidaan vain vuonna 2006, ja sen jälkeen suoritetut ainereaalit. Yo-tutkinnon pisteytystaulukot löydät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta

10 aloituspaikkaa

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa kaikilta hakijoilta lasketaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama yhteispistemäärä. Ammatillisen perustutkinnon pisteytystaulukot löydät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.

Huom. näyttötutkintoperusteisella ammatillisella perustutkinnolla hakevat eivät ole mukana todistusvalinnassa.

Todistusvalinnan tulosten julkaiseminen

Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan viimeistään 27.5.2020. Näet hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Valintatapa 2: AMK-valintakoe

10 aloituspaikkaa

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

AMK-valintakokeen muutos, joka koskee kevään 2020 2.yhteishakua

AMK-valintakoe muuttuu yksivaiheisesta kaksivaiheiseksi. Kokeen sisältö ei muutu. Kokeen ensimmäinen vaihe järjestetään digitaalisena etäkokeena 4.6.2020. Koe järjestetään aamupäivällä ja iltapäivällä. Ne hakijat, jotka olivat alun perin hakulomakkeella valinneet koeajankohdaksi aamupäivän, tekevät 4.6. olevan kokeen aamupäivällä. Ne hakijat, jotka olivat alun perin hakulomakkeella valinneet koeajankohdaksi iltapäivän, tekevät 4.6. olevan kokeen iltapäivällä. Kokeen toinen vaihe järjestetään kampuksella lähikokeena 23.-24.6.2020. Lähikokeeseen lähetetään erikseen kutsu, josta käy ilmi hakijan koepaikka ja –aika. Kummankaan kokeen ajankohtaa hakija ei voi itse valita eikä sitä muuttaa.

Kokeeseen liittyvät tarkemmat tiedot ovat ammattikorkeakouluun.fi –sivustolla. Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan ne hakijat, jotka ovat saaneet korkeimmat pisteet kokeen ensimmäisessä vaiheessa. Kokeeseen kutsutaan vähintään kolminkertainen määrä AMK-valintakokeella valittavia hakijoita.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset  yksilöllisiä järjestelyjä (erityisjärjestelyjä) kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Tässä valintatavassa ovat mukana kaikki hakukelpoiset hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta.

 

Yleistä tietoa HAMKissa järjestettävistä valintakokeista

Kevään toisessa yhteishaussa sekä syksyn yhteishaussa mukana olevissa hakukohteissa (koulutuksissa) on käytössä pääsääntöisesti AMK-valintakoe. Jos haet sellaiseen koulutukseen, jossa on käytössä HAMKin oma valintakoe, sinulle lähetetään sähköpostitse kutsu valintakokeeseen viimeistään viikkoa ennen koetta. Tarkka kellonaika ja paikka sekä tiedot valintakokeessa tarvittavista välineistä kerrotaan valintakoekutsussa. Jos et aio osallistua valintakokeeseen, ilmoitathan siitä hyvissä ajoin hakijapalveluihin.

Kevään 2020 toisessa yhteishaussa HAMK järjestää oman valintakokeen älykkään ja kestävän muotoilun hakijoille.

HAMKin muuntokoulutuksissa on käytössä portfolio, jonka hakija laatii ja palauttaa HAMKin hakijapalveluihin annettuun määräaikaan mennessä.

Yksilölliset järjestelyt HAMKin omissa valintakokeissa

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, tekninen apuväline tai muu yksilöllinen järjestely), tulee sinun täyttää kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. 

Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), josta ilmenee millä perusteella yksilöllisiä järjestelyjä haetaan. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.

Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriön vuoksi hakija tarvitsee tukitoimia kokeen suorittamiseen.

Sinulle ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse yksilöllisistä järjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus.

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakemuksen mukaisesti, sinulle lähettää tässä tapauksessa kirjallinen ilmoitus perusteluineen.

Määräajan jälkeen lähetetty pyyntö yksilöllisistä järjestelyistä otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Jos olet tyytymätön ilmoitettuihin järjestelyihin, ota viipymättä yhteyttä HAMKiin, jotta aiemmin tehty ratkaisu voidaan tarvittaessa oikaista. Jos oikaisu ei ole mahdollista voit tehdä oikaisuvaatimuksen saatuasi lopullisen yhteishaun valintapäätöksen. Lue lisää kohdasta Oikaisumenettely.

Kielitaidon osoittaminen HAMKin opiskelijavalinnoissa

Koulutuksissa, joissa on käytössä HAMKin oma valintakoe, portfolio tai ennakkotehtävä, hakijoille voidaan järjestää erillinen suomen kielikoe.

Kielikoe järjestetään pääsääntöisesti samana päivänä kuin varsinainen valintakoe ja kutsu kielikokeeseen lähetetään hakijalle noin viikkoa ennen valintakoepäivää. Portfoliota tai ennakkotehtävää käyttävissä koulutuksissa kielikoepäivä päätetään hakukohtaisesti ja kutsut kielikokeeseen lähetetään viimeistään viikkoa ennen kielikoepäivää.

Kielikoe voidaan järjestää hakijalle, jonka äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi.

Henkilön katsotaan saaneen koulusivistyksensä sillä kielellä, jolla hän on perusopetuslain tai lukiolain mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös kieli, jolla henkilö on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Kielikokeen sijaan voidaan näyttönä suomen kielen taidosta hyväksyä myös vähintään yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4 osoitettu taito puhumisessa ja puheen ymmärtämisessä sekä kirjoittamisessa ja tekstin ymmärtämisessä. Myös valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittaminen vähintään taitotasolla hyvä voidaan hyväksyä vastaavana osoituksena suomen kielen taidosta.

HAMK ei järjestä kielikoetta hakijalle, jonka äidinkieli ja koulusivistyskieli on ruotsi ja joka on saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8).

Kielikokeesta vapauttavat dokumentit tulee toimittaa HAMKin hakijapalveluihin annettuun määräaikaan mennessä ennen hakukohtaista kielikoepäivää.

Hakeminen

Ennen kuin alat täyttää netissä hakemustasi varaa esille koulu- ja työtodistuksesi.

 • Tarkista tutkintotodistuksestasi tutkinnon virallinen nimi.
 • Laske valmiiksi työkokemuskuukaudet työtodistuksistasi (koskee vain joitakin koulutuksia).
  • Muuta osa-aikainen työ kokoaikaiseksi
 • Älä pyöristä työkokemuskuukausia ylöspäin

Korkeakoulujen yhteishaun hakulomakkeen ja tarkemmat hakuohjeet löydät Opintopolusta.

Muista:

 • Hakea ajoissa: korkeakoulujen yhteishaussa käytetään valtakunnallista nettihakua, joka sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
 • Harkita tarkkaan hakutoivejärjestystä. Et voi muuttaa hakukohteiden järjestystä enää hakuajan päättymisen jälkeen. Kevään toisesta yhteishausta (maaliskuussa) sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa siitä koulutuksesta, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi hakutoiveeksi ja johon valintamenestyksesi riittää. Muut hakutoiveesi peruuntuvat automaattisesti, vaikka voisit valintamenestyksesi perusteella päästä useampaan koulutukseen.
 • Tarkastaa kaikkien hakukohteidesi hakukelpoisuusvaatimukset sekä valintaperusteet ennen hakemuksen täyttämistä. Tiedot tarkistetaan valituksi tulleilta ja voit menettää opiskelupaikkasi, jos sait sen väärin perustein.

Ota yhteyttä ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluun, jos jokin asia jää epäselväksi tai et voi täyttää sähköistä hakulomaketta.

Hakijatilastot

Hakijatilastot löytyvät tilastopalvelu Vipusesta

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien aseman parantaminen (ensikertalaisten kiintiöt)

HAMKin käyttämät ensikertalaiskiintiöt on ilmoitettu Opintopolussa kunkin koulutuksen valintaperusteissa.

Korkeakoulu-uudistuksen II vaiheessa vuonna 2016 korkeakoulut velvoitettin varaamaan osa korkeakoulujen yhteishaun aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville (= kiintiöt ensikertalaisille).

Ensimmäistä paikkaa hakevaksi katsotaan henkilö, jolla ei ole

 • suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua korkeakoulututkintoa
 • suomalaisessa korkeakoulussa vastaanotettua tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa (Huom. vasta syksyllä 2014 alkavasta koulutuksesta vastaanotettu opiskelupaikka vaikuttaa).

Enskertalaiskiintiö ei tarkoita sitä, että jo aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneet tai korkeakouluopiskelupaikan vastaanottaneet henkilöt eivät voisi hakea korkeakoulujen yhteishaussa.

Opiskelijavalinnan tulokset

Todistusvalinnan  tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2020. Muiden valintatapojen tulokset julkaistaan viimeistään 15.7.2020.

Omat tuloksesi näet Oma Opintopolku -palvelussa heti, kun opiskelijavalinta kohdaltasi on valmis. Linkin edellä mainittuun palveluun sekä lisätiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta löydät:

Opintopolusta »

Oikaisumenettely

Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin, kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna).

Koulutus ei ole mukana tässä yhteishaussa.

Opiskelijat kertovat

Ihmiset istumassa nojatuoleissa
 • Möykkyjen vapaa-aikaLUE LISÄÄ

  Suunnitelmissa oli lauantaina mennä radalle ajamaan hevosia, hiitti päivä luvassa. Aamulla oli sitä ennen kumminkin suunnitelmissa käydä Janitan tallilla kaitsemassa hänen hevoset ulos. […]

 • Ryhmätyöskentely ja BelbinintiimiroolitestiLUE LISÄÄ

  Olemme tehneet ryhmätöitä jo toisesta kouluviikosta lähtien, eli lähes tulkoon koko tämän koulutiemme alkutaipaleen ajan. Toisella opiskeluviikolla alkoi Diili-toimeksiannot ja täten meidät […]

 • Boostia opiskeluun Bootcampista!LUE LISÄÄ

  Uudet Hevosalan liiketalouden opinnot on polkaistu vauhdilla käyntiin, onhan opiskelua jatkunut jo kokonainen kuukausi! Forssan kampus alkaa pikkuhiljaa tulla tutuksi eikä enää tule harhailtua […]

Happy Earth day to everyone!
🌍
#hamk #hamkstories #internationalbusiness #sisuproject #earthday2020
🌍
Posted by @sofiekaroliina
...

Hi everyone! My name is Sofia and I'm an International Business student from Valkeakoski campus. I'll be sharing my week with you guys 🌱 My week will consist of our student project SISU so you can be part of the project too🌱
#hamkstories #hamk #internationalbusiness
.
Posted by @sofiekaroliina
...

Hyvää pääsiäistä kaikille! 🐣
Happy Easter to everyone! 🐥

Muistakaa ottaa rennosti, syödä hyvin ja käydä ulkoilemassa!
#hamkstories #hamk
---
posted by @janinalaurakatariina
...

Moikka, mahtavaa alkavaa viikkoa kaikille! 🌞 Mä oon Janina, opiskelen kolmatta vuotta vaatetusmuotoilua Visamäen kampuksella Hämeenlinnassa. Pääsette tällä viikolla seuraamaan mun arkea ja miten etäopiskelut sujuu omalla kohdallani. Jos tulee jotain kysyttävää nii laita directiin viestiä!
Pidemmittä puheitta tervetuloa mukaan!
#hamkstories #hamk
#hamkdesign
---
Posted by @janinalaurakatariina
...

✨Ihanaa naistenpäivää!✨
✨ Happy international Women's Day!✨
---
Tähän on hyvä päättää postaukset mun osalta. Toivottavasti viihdyit mun kouluviikon matkassa! 😎
#hamkstories #hamk #hamktradenomi #liiketalous #naistenpäivä #womensday
---
posted by @rosmuuu
...

Moikka, hyvää maaliskuuta sekä uutta alkavaa viikkoa kaikille! Mä olen Roosa Mäntyneva, opiskelen Hämeenlinnassa liiketaloutta nyt toista vuotta ja suuntaudun opinnoissani markkinoinnin puolelle. Pääsette mukaan seuraamaan mun arkea ja kouluviikkoa tän viikon ajan. Tällä viikolla on muun muassa luvassa HAMKin #etkot2020 ja Design Factoryn PdP-kurssin Halfway Gaala, jännää! Joten ei kai muuta, kun tervetuloa seurailemaan mun tradenomiopintoja!🤓 #hamkstories #hamk #hamktradenomi #liiketalous
---
posted by @rosmuuu
...

Moikka, ja ihanaa maanantaita kaikille! Mä olen Elsi, konetekniikan opiskelija ja päivittelen tämän viikon HAMKin instaa. Pääsette seuraamaan miten tasapainottelen normi työviikon aloittelevana yrittäjänä, äitinä ja viimeisiä opintoja suorittaen loppuun, ja jottei elämä olisi liian seesteistä harrastuksiakin tästä taloudesta taitaa löytyä ainakin viisi eri lajityyppiä! 🤷🏼‍♀️ Tervetuloa mukaan!
Posted by @elsimantynen
...

The most frequent question I get about exchange studies is: how to fund the studies abroad. Here you can see the Erasmus+ grants for studies and work placements in Europe 2020-2021, more information at hamk.fi/gointernational and hamk.fi/vaihtoon. Posted by Saara/HAMK International #exchangestudies #erasmusgrants #goabroad #hamkinternational #hamkstories ...

You can read about other students' exchange experiences in HAMK International's blog: blog.hamk.fi/go-international. The newest update is from Wales and the Netherlands. #hamkinternational #newblogpost #exchangestories #hamkstories #hamkstoriesinternational ...

At HAMK also teachers and staff members can go on exchange! Leena from HAMK International presented staff exchange opportunities today at Hämeenlinna University Centre. Coordinator of Sport Services Jari was one of many interested. Posted by Saara/HAMK International #staffexchange #hamkinternational #hamkstories #hamkstoriesinternational ...

Kirsi & Taina from HAMK International are meeting students at our pop up at Hämeenlinna University Centre at 11-13, welcome! Posted by Saara/HAMK International
#exchangestudies #gointernational #hamkinternational #hamkstories #hamkstoriesinternational
...

Thank you everyone who joined me and my colleague Malla at Riihimäki campus today, what a fun day meeting students! Those of you Riihimäki students who are now planning to study abroad for next semester, don't forget to contact Malla asap! 😊 Posted by Saara/HAMK International #hamkstories #hamkstoriesinternational #hamkinternational #exchangestudies ...

HAMK International, Union of Professional Engineers in Finland and Finnish Union of Engineering students are meeting students in Riihimäki campus main lobby today. Posted by Saara/HAMK International #hamkinternational #hamkstories #hamkstoriesinternational #servicesforstudents #gointernational @insinooriopiskelijaliitto @insinooriliitto ...

I never ever get bored planning our students' exchange studies abroad. This first phase is so exciting: which one of our partner institutions to choose as a destination! Posted by Saara/HAMK International #mywork #mypassion #internationalization #helpingstudents #exchangestudies #denmark #brazil #austria #netherlands #norway #andmanymore #hamkinternational #hamkstories #hamkstoriesinternational ...

What is your favourite destination abroad? Today we asked students at Valkeakoski Campus what's their dream destination for exchange studies. Top 3: Canada, Spain, Italy. I voted for Bali 😁
Posted by Saara/HAMK International
#hamkstories #hamkinternational #exchangestudies #hamkstoriesinternational
...

This week you can follow HAMK International's work on different campuses and get familiar with HAMK's exchange opportunities. My name is Saara and today I'm meeting students at Valkeakoski campus. Posted by Saara/HAMK International
#hamkstories #hamkinternational #hamkstoriesinternational
...

Laboratory in the evenings is so peaceful and quiet. It looks a bit like play room, after students left. All the toys are laying around in very random order 🤖🚗🛴🛹 Perfect time for after school work 🤓

Some say, that the most difficult time of every man's childhood is the first 40 years. If you are in engineering, you will never stop playing, the only thing is your toys are getting more expensive.
This is my final post. Thanks for reading, and have a great weekend everyone!
T.
Ivan
#hamkstories #hamk #valkeakoski
...

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 week ago

HAMK Tradenomi

Johtotehtävissä työskentevät siskokset Tia Kymäläinen ja Tanja Mantere ovat molemmat opiskelleet HAMKissa työn ohessa. Tia suoritti liiketalouden kehittämisen koulutuksessa ylemmän tradenomitutkinnon ja työskentelee nykyään Hattulan seurakunnan talouspäällikkönä.

SSAB:n putkiliiketoiminnasta vastaavana johtajana toimivalla Tanjalla on puolestaan takanaan ammatillisen opettajan opinnot HAMKissa. Vahva tahto kehittää itseään onkin yksi molempia siskoksia yhdistävä tekijä.

Pääset lukemaan haastattelun OP Etelä-Hämeen Opus-julkaisusta täällä: www.op.fi/documents/267214/2230082/Opus_2_2020_netti+%28002%29.pdf/fd2f653d-909a-03ba-998a-56d367...
... Lue lisääNäytä vähemmän

Johtotehtävissä työskentevät siskokset Tia Kymäläinen ja Tanja Mantere ovat molemmat opiskelleet HAMKissa työn ohessa. Tia suoritti liiketalouden kehittämisen koulutuksessa ylemmän tradenomitutkinnon ja työskentelee nykyään Hattulan seurakunnan talouspäällikkönä. 

SSAB:n putkiliiketoiminnasta vastaavana johtajana toimivalla Tanjalla on puolestaan takanaan ammatillisen opettajan opinnot HAMKissa. Vahva tahto kehittää itseään onkin yksi molempia siskoksia yhdistävä tekijä. 

Pääset lukemaan haastattelun OP Etelä-Hämeen Opus-julkaisusta täällä: https://www.op.fi/documents/267214/2230082/Opus_2_2020_netti+%28002%29.pdf/fd2f653d-909a-03ba-998a-56d3677c1a6d

3 weeks ago

HAMK Tradenomi

Vermo Areenan toimitusjohtaja Heikki Häyhä etävieraili tänään hevosalan tradenomiopiskelijoiden kustannuslaskennan tunneilla. Hän kertoi kiinnostavien esimerkkien kautta raviradan toiminnasta ja kehittämisestä, hinnoittelusta, investoinneista sekä budjetoinnista. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Vermo Areenan toimitusjohtaja Heikki Häyhä etävieraili tänään hevosalan tradenomiopiskelijoiden kustannuslaskennan tunneilla. Hän kertoi kiinnostavien esimerkkien kautta raviradan toiminnasta ja kehittämisestä, hinnoittelusta, investoinneista sekä budjetoinnista.

Comment on Facebook

👏🏻👏🏻

3 weeks ago

HAMK Tradenomi

Vaikka opiskelu onkin nyt siirtynyt pitkälti verkon puolelle, meillä riittää silti mielenkiintoisia etävierailijoita! Liiketalouden 2. vuoden opiskelijat pääsivät tänään kuulemaan kahden alumnimme esittelyt. Tommi Puronaho valmistui HAMKista tradenomiksi vuonna 2015 ja toimii myyntineuvottelijana Lindströmillä, joka on yksi Euroopan johtavista tekstiilipalveluyrityksistä. Elisa Männistö valmistui kuluneena keväänä ja toimii myymälä- ja markkinointivastavana City Kullassa. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Vaikka opiskelu onkin nyt siirtynyt pitkälti verkon puolelle, meillä riittää silti mielenkiintoisia etävierailijoita! Liiketalouden 2. vuoden opiskelijat pääsivät tänään kuulemaan kahden alumnimme esittelyt. Tommi Puronaho valmistui HAMKista tradenomiksi vuonna 2015 ja toimii myyntineuvottelijana Lindströmillä, joka on yksi Euroopan johtavista tekstiilipalveluyrityksistä. Elisa Männistö valmistui kuluneena keväänä ja toimii myymälä- ja markkinointivastavana City Kullassa.Image attachment

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU