Hyppää sisältöön
Kolme opiskelijaa istuu punaisilla tuoleilla HAMKin kampuksella ja keskustelee
Home Koulutushaku

Liiketalous, muuntokoulutus

Koulutusalat

 • Liiketalous
 • Markkinointi
 • Taloushallinto ja kirjanpito
 • Yrittäjyys ja liiketalous

Tutkintonimike

 • Tradenomi (AMK)

Ilmoittautumisaika

 • Syksyn yhteishaku 2024

Opetuskieli

 • Suomi

Koulutustyyppi

 • AMK-tutkinto

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Kampukset

 • Hämeenlinna
 • Online

Opetusmuodot

 • Lähiopetus
 • Verkko-opetus

Laajenna mahdollisuuksiasi muuntokoulutuksen avulla. Opiskele tradenomiksi joustavasti.

Liiketalouden muuntokoulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat täydentää korkeakoulututkintoasi tai kesken jääneitä korkeakouluopintojasi kaupallisella osaamisella. Pohjakoulutusvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai vastaavat kesken jääneet korkeakouluopinnot, joihin sisältyy vähintään 90 op soveltuvia yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opintoja. Opiskelet verkossa oman henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti.

Meiltä saat monipuoliset eväät työuraasi varten, sillä menestyminen erilaisissa organisaatioissa ja toimintaympäristöissä vaatii tradenomilta laaja-alaista osaamista. Koulutuksen jälkeen osaat toimia erilaisissa liiketoimintaympäristöissä asiakaslähtöisyyden, kannattavuuden ja vastuullisuuden näkökulmat huomioiden.

Tavoite

Opinnoissa saat vahvan pohjan liiketalouden eri osa-alueista, minkä jälkeen syvennät osaamistasi markkinointiin, taloushallintoon, liiketoiminnan kehittämiseen tai yrittäjyyteen. Voit myös yhdistellä näitä ja täydentää osaamistasi esimerkiksi finanssialan tai tapahtumatuotannon opinnoilla.

Koulutuksen antama pätevyys

Valmistuttuasi olet asiakaslähtöinen, innovatiivinen ja yhteistyökykyinen tradenomi, joka toimii luontevasti niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä työyhteisöissä. Työllistyt yritysten tai organisaatioiden monipuolisiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin.

Opintojen rakenne

Muuntokoulutuksessa opiskelet liiketalouden opintoja ja sinulle laaditaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Koulutuksen laajuus on 90–120 opintopistettä riippuen pohjakoulutuksestasi. Teemme henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi opintojen alussa ja suunnitelmassa huomioimme aiemman tutkintosi tai kesken jääneet opintosi sekä ammatilliset tavoitteesi.

Liiketalouden koulutuksessa voit valita monipuolisen yhdistelmän liiketalouden eri aihealueita. Yhteisten ydinosaamisen opintojen jälkeen suuntaat osaamistasi oman mielenkiintosi mukaan. Meillä voit suuntautua markkinointiin, taloushallintoon ja liiketoiminnan kehittämiseen ja voit halutessasi yhdistellä näitä eri vaihtoehtoja. Profiloivista opinnoista löydät myös esimerkiksi finanssiliiketoiminnan ja tapahtumatuotannon opintoja. Valintojesi kautta voit luoda juuri sinun näköisesi osaamiskokonaisuuden.

Tradenomiopintosi antavat hyvän pohjan myös yrittäjyyteen. HAMKin Yritteliäs korkeakoulu -opiskeluympäristö tarjoaa sinulle mahdollisuuden päästä kehittämään omia liikeideoitasi, kasvattamaan liiketoimintaosaamistasi, ratkomaan työelämälähtöisiä liiketoimintahaasteita ja toimimaan erilaisissa tiimeissä. Voit saada meiltä apua oman yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä yrityksen perustamiseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Markkinointi

Markkinoinnin opinnoissa opiskelet markkinoinnin suunnittelua, toteutusta ja tutkimusta monipuolisesti. Opit erilaisia markkinoinnin työtapoja ja perehdyt erityisesti digitaalisiin palveluihin ja markkinointiviestintään. Tutustut palveluliiketoiminnan erityispiirteisiin ja siihen, miten asiakkaan kokemaa tuotteen ja palvelun arvoa luodaan markkinoinnin keinoin. Teemme projekteja yhteistyössä yritysten kanssa. Jos olet jo työelämässä, voit myös hyödyntää omaa työtäsi oppimisessa. Saat myös valmiudet toimia kansainvälisissä markkinoinnin tehtävissä.

Taloushallinto

Opit kirjanpidon, tilinpäätöksen ja johdon laskentatoimen aihealueita. Voit halutessasi syventää sähköisen taloushallinnon osaamistasi yritysten analysoinnissa ja tilintarkastuksessa sekä verotuksessa. Teemme projekteja yhteistyössä yritysten kanssa, mikä mahdollistaa asiantuntijuutesi kehittymisen jo opiskeluiden aikana. Jos olet työelämässä, voit hyödyntää oppimisessa myös oman työpaikkasi projekteja.

Liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan kehittämisen opinnoissa opit tunnistamaan eri toimialojen yritysten liiketoimintamahdollisuuksia sekä tarkastelemaan ja arviomaan yrityksen liiketoiminnan nykytilaa ja kehittämisen edellytyksiä. Opit myös käyttämään liiketoimintamuotoilua (Business Design), strategiatyön erilaisia malleja ja kokeilevia työkaluja käytännön toimeksiannoissa tai oman työpaikkasi kehittämisessä.

Osana tutkintoa teet harjoittelun ja opinnäytetyön. Harjoittelussa pääset käyttämään oppimiasi taitoja oman alasi työpaikassa. Opinnäytetyössä tutkit sinua kiinnostavaa aihetta analyyttisesti ja ratkaisukeskeisesti, yleensä yhteistyössä oikean yrityksen tai muun toimeksiantajana toimivan organisaation kanssa.

Hae opiskelemaan

Tradenomi (AMK), liiketalous, muuntokoulutus 90-120 op, syksyn yhteishaku

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Kevät 2025
 • Opiskelupaikkoja:15

3 syytä opiskella liiketalouden muuntokoulutuksessa!

Täydennä aiempaa korkeakoulututkintoasi tai keskenjääneitä korkeakouluopintojasi kaupallisella osaamisella

Joustavaa opiskelua elämäntilanteesi mukaan: opiskele joko päiväopintoina kampuksella tai monimuotona verkossa

Liiketalouden tradenomina saat laaja-alaiset valmiudet toimia erilaisissa organisaatioissa ja toimintaympäristöissä

Seuraa meitä somessa!

Tutustu koulutuksen arkeen somekanavillamme:

Opiskelutavat

Päiväopiskelu

Voit opiskella liiketalouden tradenomiksi päiväopiskelijana yhdessä muiden lähiopiskelijoiden kanssa Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Tässä opiskelutavassa sitoudut opiskeluun, jossa pääasiallinen opiskelu tapahtuu klo 8- 16 välillä. Toteutuksessa hyödynnetään monipuolisesti myös verkkoa.

Opintosi etenevät ohjatusti oman ryhmäsi mukana ja iltasi vapautuvat vaikkapa työnteolle. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti aitoja yritystoimeksiantoja tai omia työtehtäviä ja opit tekemällä. Tutkivien työtapojen avulla haet vastauksia kysymyksiin ja ongelmiin. Opintojen aikana verkostoidut liiketoiminnan ammattilaisten kanssa.  

Päiväopiskelu kuuluu HAMKin koulutuksen malliin 8-16. Voit lukea tavastamme opiskella lisää täältä:

Monimuoto-opiskelu

Työn ohessa opiskelu HAMKin liiketaloudessa toteutetaan verkko-opintoina ja sinun tarvitsee vierailla Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa vain alkuorientaatiossa ja loppuseminaarissa. Ohjaustapaamiset järjestetään joustavasti arkipäivisin, luennot tallennetaan, joten pystyt palamaan tallennusten avulla verkossa järjestettyjen oppimistapahtumien asioihin tarvittaessa. Opintomoduulien oppimistehtävissä hyödynnetään työelämälähtöisyyttä, sekä omia työtehtäviä. 

Monimuoto-opiskelu kuuluu HAMKin koulutusmalliin 18-100, joka on suunnattu kaiken ikäisille oppijoille. Tutustu tapaamme opiskella täällä:

Kampus

Liiketalouden muuntokoulutuksessa kotikampuksesi päiväopinnoissa on Hämeenlinnan korkeakoulukeskus.

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Kehittyvä, kasvava ja moderni pääkampuksemme, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus kokoaa yhteen tuhansia opiskelijoita ja satoja työntekijöitä. Laajalta kampusalueeltamme löytyy monipuoliset tilat ja palvelut eri alojen opiskeluun ja tutkimustyöhön.

Hämeenlinnan kampuksella on noin 30 koulutusta ja se toimii myös kaikkien HAMKin tutkimusyksiköiden kotikampuksena. Lisäksi korkeakoulukeskus tarjoaa oivat puitteet erilaisten tapahtumien järjestämiseen niin sisäisille kuin ulkopuolisille toimijoille, joten kampuksella riittää usein vilinää ja vilskettä.

Sinun näköisesi opinnot

Liiketalouden muuntokoulutuksen laajuus on 90–120 op. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan aiempi tutkinto tai kesken jääneet opinnot.

Ydinosaamiseen sisältyvät opintokokonaisuudet, eli moduulit, ovat tutkintosi ja ammattitaitosi perusta. Opinnot on suunniteltu tukemaan kehittymistäsi alasi ammattilaiseksi ja ne luovat vakaan pohjan tuleville, vapaammin valittaville opinnoille.

Liiketalouden ydinosaamisen opinnoissa opit muun muassa liiketoiminnan perusteita ja liiketoiminnan kehittämistä.

Osa tutkinnostasi muodostuu profiloivan osaamisen opinnoista, joiden avulla rakennat osaamistasi valitsemaasi suuntaan omien tavoitteidesi mukaisesti. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden laajentaa, syventää ja täydentää ammatillista osaamista ja persoonallista kehittymistä.

Liiketalouden profiloivissa opinnoissa voit suuntautua markkinointiin, taloushallintoon tai liiketoiminnan kehittämiseen. Voit halutessasi yhdistellä näitä vaihtoehtoja. Profiloivissa opinnoissa on saatavilla myös esimerkiksi tapahtumatuotannon ja urheiluliiketoiminnan opintoja.

Harjoittelussa pääset käyttämään oppimiasi taitoja oman alasi työpaikassa. Liiketalouden koulutuksessa harjoittelu on laajuudeltaan 30 opintopistettä, joka vastaa 20 viikon eli viiden kuukauden kokopäiväistä työtä. Voit suorittaa harjoittelun yhdessä tai useammassa jaksossa.

Opinnäytetyö on opintojesi loppusuoralla tehtävä kehittämis- tai tutkimustyö, jonka tavoitteena on vahvistaa osaamistasi ja näyttää valmiuksiasi soveltaa kerryttämiäsi tietoja ja taitoja. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopisteen kokonaisuus, jonka aiheen valitset itse perustuen kiinnostukseesi ja urasuunnitelmiisi. Kannustamme valitsemaan yhdessä yrityksen, tai organisaation kanssa aiheen, jossa pääset ratkomaan aitoa ongelmaa, ja kehittämään siihen ratkaisun.

HAMKin opiskelijana voit muotoilla tutkinnostasi juuri sinulle sopivan. Voit valita erilaisia opintoja meiltä ja maailmalta, sekä suorittaa tutkintoon kuuluvia opintojasi erilaisin toteutustavoin.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön, ja lue lisää opintojen suunnittelusta HAMKissa:

Opintoja meillä, muualla ja maailmalla

HAMKissa kehitämme uusia, innovatiisia opiskelutapoja. Tavoitteemme on tarjota sinulle monipuolinen osaaminen, jota voit kehittää haluamaasi suuntaan erilaisin tavoin. Toivomme, että voimme innostaa sinut kokeilemaan jotain ihan uutta!

Kaksi opiskelijaa vierekkäin pöydän ääressä

Yritteliäs korkeakoulu

Yritteliäisyys on mahdollisuuksien tunnistamista, innovaatiokyvykkyyttä ja kykyä luoda uutta. Yritteliäässä korkeakoulussa opitaan yhdessä tekemisen ja kokeilemisen kautta!

Design Factory

DF on toiminta- ja oppimisympäristö, joka yhdistää yritykset, opiskelijat, opettajat ja tutkijat. Liity mukaan projekteihin, joissa kehität uusia ratkaisuja yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa!

RUN-EU -opinnot

HAMK on osa yhdeksän eurooppalaisen korkeakoulun muodostamaa RUN-Eurooppa-yliopistoa. Voit hyödyntää RUN-EU:n tarjoamia upeita mahdollisuuksia kansainvälisten opintokokemusten kerryttämiseen!

Vaihto-opinnot

Vaihto-opiskelu on ainutkertainen mahdollisuus tutkia maailmaa. Kannustamme kaikkia opiskelijoitamme hyödyntämään tilaisuuden ja lähtemään ulkomaille vaihtoon. Lähdethän sinäkin?

Vaaleahiuksinen henkilö valkoisessa paidassa

HAMKin opintotarjonta

Tarjoamme sinulle laajan valikoiman opintoja, joita voit valita osaksi tutkintoasi. Lisäksi voit valita osia muista HAMKin tutkinnoista. Voit myös hyödyntää aiemmin kertynyttä osaamistasi, esimerkiksi Partiosta!

Opiskelija seisoo aulassa kannettava tietokone kainalossaan ja katsoo suoraan kameraan.

Ristiinopiskelu

HAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös muissa korkeakouluissa! Kyseessä on ristiinopiskelu, jonka tarkoituksena on, että voit opiskella omia tavoitteitasi tukevia kokonaisuuksia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin liiketalouden muuntokoulutuksesta!

Muuntokoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat täydentää aiempaa korkeakoulututkintoaan tai keskenjääneitä korkeakouluopintojaan kaupallisella osaamisella. Pohjakoulutusvaatimuksena on siis korkeakoulututkinto tai vastaavat keskenjääneet korkeakouluopinnot, joihin sisältyy vähintään 90 op soveltuvia yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opintoja.

Koulutukseen ei vaadita työkokemusta, ainoana pohjana vaaditaan korkeakoulututkinto tai vastaavat keskenjääneet korkeakouluopinnot.

Koulutukseen ei ole pääsykoetta, vaan valinta tapahtuu ennakkoon tehtävän portfolion avulla. Portfoliolla arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja sitoutumista muuntokoulutukseen.

Jos haet keskeneräisillä, valitse hakulomakkeen ”Pohjakoulutuksesi” -osiosta vaihtoehto ”Muu korkeakoulukelpoisuus” ja anna siinä tiedot keskeneräisistä opinnoistasi. Saat tämän jälkeen ilmoituksen: ”Ilmoittamasi pohjakoulutuksen perusteella et välttämättä ole hakukelpoinen valitsemiisi hakukohteisiin. Tarkista hakukohteiden valintaperusteet tai ole yhteydessä korkeakoulun hakijapalveluihin.” –> Jätä tämä kohta huomioimatta.

Jäikö kysyttävää?

Jos haluat kysyä lisätietoa koulutuksesta, ota yhteyttä:

Jos haluat kysyä lisää tähän koulutukseen hakemisesta, katso lisätietoa:

Nopeammin valmiiksi?

Onko ala sinulle jo tuttu ja olet kerryttänyt jo osaamistasi joko työn tai opintojen kautta? Haluatko suorittaa tutkinnon nopeasti valmiiksi? Vai kaipaisitko nopeaa päivitystä osaamiseesi? Tarjoamme sinulle perinteisen tutkinto-opiskelun rinnalla erilaisia mahdollisuuksia, joilla voit nopeuttaa tutkinto-opintojasi, tai kerryttää juuri nyt tarvitsemaasi osaamista.

24 / 7 – opiskelun pikakaista

Voit nopeuttaa opintojasi 24/7 opiskelutavalla, jos sinulla on jo paljon tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamista.

Opiskelutapa edellyttää sinulta suunnitelmallisuutta, joustavaa ja tehokasta ajankäyttöä sekä oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelytapaa. Keskustele opinto-ohjaajasi kanssa mahdollisuuksista suorittaa opintoja nopeutetusti.

Lue lisää HAMKin 24/7 -opiskelutavasta:

Täydennä osaamistasi!

Haluaisitko päivittää osaamistasi, tai oppia uutta, mutta et haluaisi sitoutua vuosiksi opiskeluun? Pohditko, olisiko opiskelua mahdollista pilkkoa, tai kokeilla, jotta tietäisit paremmin sopiiko opiskelu nykyiseen elämäntilanteeseesi?

Kokonaisen tutkinnon suorittamisen sijasta, voit opiskella ja oppia uutta monella eri tavalla. Tutustu HAMKin jatkuvan oppimisen tarjontaan, josta löydät monipuolisesti sekä lyhyitä, että pidempiä koulutuksia urapolkusi eri kohtiin.

Etsitkö jotain muuta?

Itselle sopivan koulutuksen valinta voi välillä olla haastavaa, varsinkin kun hyviä vaihtoehtoja riittää! Keräsimme sinulle vielä muutamia vaihtoehtoja samalta alalta, jos haluat tutustua myös muihin koulutuksiimme. Koko tarjontamme löydät koulutushaun kautta: