Hyppää sisältöön
Hämeenlinnan kampuksen S-, C- ja N-rakennukset. Rakennukset monikerroksisia ja valkoisia. Ikkunanpielissä pinkki tehosteväri.

Kampusten esteettömyys

Saavutettavuussuunnitelma

Esteetön ja turvallinen ympäristö vahvistaa opiskelijoiden, henkilökunnan ja vierailijoiden hyvinvointia ja koko korkeakoulun toimivuutta.

Esteettömässä ympäristössä on vaivatonta liikkua ja osallistua. Esteettömyys on helppoa pääsyä rakennuksiin, portaatonta siirtymistä paikasta toiseen, selkeitä opasteita ja hyvää kuunteluympäristöä sekä yhdenvertaisia mahdollisuuksia opiskella, tehdä töitä ja harrastaa.

Kiinteistöpalveluiden esteettömyyssuunnitelma kohdistuu HAMKin ja HAMIn oppimis- ja toimintaympäristöjen fyysiseen esteettömyyteen ja digitaaliseen informaatioon konsernin esteettömyydestä.

HAMKin kiinteistöpalveluiden saavutettavuussuunnitelma kattaa seuraavat alueet: rakennukset (esteetön pääsy rakennuksiin ja rakennuksissa liikkuminen sekä toimiminen, esteetön wc), esteettömät ulkoalueet ja kulkuväylät, puistoalueet, liikuntaesteisten pysäköinti (LE), esteettömät reitit, opasteet ja kartat.

Kuvaukset HAMKin esteettömän liikkumisen ympäristöistä tulevat jatkossa löytymään kampuskohtaisista kartoista:

 • Kampusten esteettömät pysäköintipaikat ja saattoliikennealueet.
 • Pääsisäänkäynnit, automaattisesti ovenavauksin varustetut ovet ja esteettömät reitit HAMKin tiloihin.
 • HAMK varaa vierailijoille pyörätuolin, jonka voi pyynnöstä lainata vahtimestareilta. (HANKINTA, informaatio)
 • Luentosalit, muut tilat ja palvelupisteet, jotka on varustettu induktiosilmukalla ja joihin pääsee pyörätuolilla
 • Esteettömät kampusravintolat
 • Esteettömät liikunta- ja kuntoilusalit sekä pukuhuoneet
 • Opiskelijayhdistyksen esteettömät tilat
 • Esteettömät WC:t
 • Hissit, joilla pääsee liikkumaan kerrosten välillä.

Edellä mainittujen kohteiden osalta HAMK pyrkii mahdollistamaan yhdenvertaiset opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet ja toimintaympäristöt kaikille HAMKin ja HAMIn opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Olemassa olevat puutteet pyritään korjaamaan pikaisesti erityisesti niissä rakennuksissa, joissa tavoitellaan korkeaa esteettömyyden tasoa. Näistä esteettömistä rakennuksista on tehty esteettömyyskartoitus ja kuvattu rakennuksen esteettömät tilat.

Uudisrakentamisessa, laajoissa peruskorjauksissa sekä isommissa toimitilamuutosprojekteissa huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa erikseen tavoiteltu esteettömyyden taso. Jos korjaus tai käyttötarkoituksen muutos on laaja, koko rakennuksen esteettömyyttä on tarkoituksenmukaista parantaa. Mitä rajatumman joukon käytössä rakennus on, sitä enemmän taloudellisilla näkökohdilla on merkitystä. Rakennuksen esteettömyyttä voi olla tarkoituksenmukaista parantaa joltain osin ja joltain osin ei, ottaen huomioon rakennuksen ominaisuudet ja toimenpiteen laatu ja laajuus.

Aikataulu

 • 2022 syksy, kartoitus
 • 2023 kevät, esteettömyyden nykytila julkaistaan.
 • 2023 syksy, esteettömyyden parannustyöt aloitetaan korjaamalla merkittävimmät puutteet
 • 2024-> esteettömyyden systemaattinen parantaminen tavoitetason saavuttamiseksi investointi- ja käyttötaloushankkeita priorisoimalla

Seuranta ja arviointi

Seurantaa ja arviointia varten kullakin alueella tehdään vuosikatsaus, jotta varmistetaan näiden kriteerien noudattaminen ja/tai koordinoidaan tarvittavat korjaustoimet vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi.

Yleiskatsaus HAMKin rakentamisessa noudatettaviin ohjeisiin, koulutukseen, työkaluihin ja menetelmiin on saatavilla ympäristöministeriön ohjeessa rakennuksen esteettömyydestä.

Vastuut

Kiinteistöpalveluista vastaava johtaja tai edustaja varmistaa, että hankinnoista, ohjelmista ja palveluista vastaavalla henkilöstöllä on riittävä saavutettavuusstandardeihin liittyvä tekninen tietämys.

Kiinteistöpalveluiden johtaja on jäsen HAMKin saavutettavuuden ohjausryhmässä sovittaakseen kiinteistöpalveluja koskevat fyysisen esteettömyyden aloitteet laajempiin syrjinnän vastaisiin toimiin.

Esteettömyysresurssien vastuuhenkilö on mukana varmistamassa, että esteettömyysnäkökulmaa ja esteettömyysongelmia käsitellään korkeakoulun laajuisten rakennusprojektien ja -aloitteiden yhteydessä.

Yhteyshenkilöt