Hyppää sisältöön
Ryhmä ihmisiä istumassa kahdessa rivissä, kolme eturivissä ja kaksi takana.
Home Tietoa meistä Strategia ja johtaminen Saavutettavuus Opiskelijakunta HAMKOn saavutettavuus

Opiskelijakunta HAMKOn saavutettavuus

Saavutettavuussuunnitelma

Esteettömyys ja saavutettavuus tarkoittaa tekoja ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään mahdollistamaan kaikkien osallistuminen opiskelijakunnan toimintaan.

Opiskelijakunta pyrkii aktiivisesti kehittämään omaa organisaatiotaan niin, että jokainen halukas voi osallistua ilman, että hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa sitä haittaavat tai estävät.

Yleistä

Opiskelijakunta on ammattikorkeakoululakiin (Ammattikorkeakoululaki, 41 §) perustuva opiskelijoiden edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Opiskelijakunnan toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Opiskelijakunnan erityisenä tehtävänä on valita opiskelijaedustajat ammattikorkeakoululain 4 § määriteltyihin toimielimiin sekä osallistua tarvittaessa opiskelijoiden terveydenhuollon toteuttamiseen terveydenhuoltolain ja korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltolain asetusten mukaisesti.

Edunvalvonta

Edunvalvonta kattaa kaikki opiskelijakunnan toiminnan piirissä olevat opiskelijat heidän opiskelijakunnan jäsenyyden statuksesta huolimatta. Opiskelijakunta kohtelee kaikkia erilaisia opiskelijaryhmiä tasapuolisesti huolimatta heidän opiskeluiden toteutustavasta, koulutusalasta, kampuksesta tai muustakaan yksilöivästä tai erittelevästä syystä. Edunvalvontaa on saatavilla ympäri vuoden ja niin yksilölle kuin myös ryhmille. Edunvalvontatoiminnassa panostetaan ennaltaehkäisyyn yhdessä korkeakoulun kanssa kuin myös opiskelijoiden osallisuuden varmentamiseen.

Tapahtumat

Opiskelijakunnan järjestämät tapahtumat pyritään järjestämään niin, että ne ovat saavutettavia ja esteettömiä osallistujille. Saavutettavuus ja esteettömyys otetaan huomioon tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tapahtumien yhteistyökumppaneilta vaaditaan sitoutumista saavutettavuuden edistämiseen. Erilaisilla tapahtumilla pyritään huomioimaan erilaiset osallistujat ja heidän yksilölliset tarpeensa ja kohdistamaan tapahtumatuotantoa myös heille sopivin reunaehdoin.

Viestintä

Toiminnasta tiedotetaan tehokkaasti ja säännöllisesti. Toiminnasta tuotetaan ajantasaista ja säännöllistä tietoa. Tämä kattaa niin opiskelijaeduista ja -oikeuksista, jäsenpalveluista ja tapahtumista tiedottamisen. Viestintä on opiskelijalähtöistä, asiallista ja avointa.

Viestinnässä kiinnitetään huomiota saavutettavuuteen. Kieli on ymmärrettävää ja selkeää, ja vältetään vaikeita termejä. Kerromme selkeästi, mitä asiat tarkoittavat. Viestinnän saavutettavuuteen on nimetty vastaava henkilö. Viestintä ottaa huomioon kohderyhmien moninaisuuden.

Viestintä on monikanavaista ja saavutettavissa erilaisten apuvälineiden avulla. Viestintä on vähintäänkin keskeisiltä sisällöiltään saatavilla korkeakoulun tutkinnoissa käytössä olevilla kielillä. Viestinnässä kiinnitetään huomiota kansainvälisiin opiskelijoihin tuottamalla viestintää myös englanniksi.

Jäsenpalvelu

Jäsenpalvelussa huomioidaan erilaiset opetusmallit tarjoamalla palvelua myös etäopiskelijoille. Jäsenpalvelua on saatavilla korkeakoulun opetuskielien mukaisesti suomeksi sekä englanniksi.

Hallinto

Opiskelijakunta noudattaa hyvän hallinnon periaatteita ja huolehtii, että hallinnon dokumentit ovat saavutettavia. Pöytäkirjat laaditaan saavutettaviksi ja edustajiston pöytäkirjat ovat julkisia siltä osin kuin niistä hallintolaissa (434/2003) ja laista viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) säädetään.

Vastuut

Vastuullisuuden seuranta ja kehittäminen on kaikkien opiskelijakunnassa toimivien tehtävä. Saavutettavuutta edistetään kaikilla opiskelijakunnan toiminnan sektoreilla. Päävastuu saavutettavuuden ja esteettömyyden seurannasta ja kehittämistä on opiskelijakunnan viestinnän- ja jäsenpalvelun asiantuntijalla sekä toiminnanjohtajalla.

Lainsäädäntö

Pyrkimys edistää esteettömyyttä ja saavutettavuutta perustuu seuraaviin sopimuksiin ja lakeihin:

Yhteyshenkilöt

Aleksi Kurvi

Toiminnanjohtaja, Opiskelijakunta HAMKO

Liisa Hyytiäinen

Asiantuntija, jäsenpalvelu ja viestintä, Opiskelijakunta HAMKO