Hyppää sisältöön
Henkilö istuu pöydän ääressä hymyillen kohti kameraa. Pöydällä edessä on kannettava tietokone ja henkilöllä on päässään kuulokkeet, joissa on mikrofoni.

Digitaalinen saavutettavuus

Saavutettavuussuunnitelma

Tämä suunnitelma koskee Hämeen ammattikorkeakoulun ohjelmia tai palveluita koulutus-, tutkimus-, palvelu- ja hallintoyksiköissä.

HAMK on sitoutunut mahdollistamaan yhtäläiset opiskelu- ja osallistumismahdollisuudet opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Tarkoituksena on edistää opiskelijoiden, työntekijöiden ja vierailijoiden yhtäläistä pääsyä HAMKin sähköisiin tietoresursseihin, teknologioihin ja palveluihin. HAMK pyrkii:

 • Täyttämään verkkosivuillaan WCAG-kriteeristön tason A ja AA.
 • Käyttämään saavutettavuuden ja esteettömyyden huomioivia laitteisto- ja ohjelmistotuotteita.
 • Suunnittelemaan ja toteuttamaan digitaalisia ympäristöjä ja sisältöjä, jotka sopivat kaikille käyttäjille.

Nykytila ja kehitystoimet

Digitaalisen saavutettavuuden osa-alueet ovat: digitaaliset palvelut ja järjestelmät, digitaaliset palvelut fyysisissä ympäristöissä sekä henkilöstön perehdytys ja tuki digitaalisten palveluiden käyttöön.

Digitaaliset palvelut ja järjestelmät

 • Uusien ohjelmistojen ja tietojärjestelmien hankinta:
  Saavutettavuus on mukana hankintojen muistilistalla ja tiedonhallintalain vaatimassa muutosvaikutusten arvioinnin pohjassa. Tavoite on, että toimittajia vaaditaan hankintaprosessin aikana kuvaamaan saavutettavuusselostuksella digilain ja asetusten määrittelemät saavutettavuuden vähimmäiskriteerien täyttymisen. Jos kriteerit eivät täyty, toimittaja esittää aikataulun, jolla ohjelmistosta tehdään saavutettava.
 • Nykyisten ohjelmistojen ja tietojärjestelmien saavutettavuus:
  Tavoite on, että käytetyt ohjelmistot ja tietojärjestelmät ovat saavutettavia. Jos tämä ei toteudu, puutteet tiedossa. Tietojärjestelmäsalkkuun on lisätty paikka tälle tiedolle. Opetuksen järjestelmien osalta kartoitusta on tehty. Tietoja ei ole keskitetysti koottu. Kokonaiskartoitus tehdään vuosien 2023-2024 aikana.
 • Tekstityspalvelut:
  Henkilöstöllä on käytössä tarvittavat ohjelmistot mahdollistamaan saavutettava videotuotanto.
 • Avustava teknologia:
  ReadSpeaker-kuuntelutoiminto on käytössä verkkosivuilla ja learn-alustalla.

Digitaaliset palvelut fyysisissä ympäristöissä

 • Omien laitteiden ja apuvälineiden käyttö:
  Mahdollistetaan omien laitteiden ja apuvälineiden käyttö opiskelijoille ja henkilöstölle.
 • EXAM-tenttitila:
  EXAM-tila on esteetön.
 • Induktiosilmukat:
  Tavoitteena on, että kaikkien kampusten auditorioissa on käytössä induktiosilmukat vuoteen 2024 mennessä.

Henkilöstön perehdytys ja tuki digitaalisten palveluiden käyttöön

 • Tuki saavutettavan materiaalin tuotantoon ja osaamisen kehittämiseen:
  • Henkilöstölle on tarjolla valmennuksia, ja tarjontaa kehitetään jatkuvasti.
  • Digipakki-verkkokurssi mahdollistaa taitojen itsenäisen harjoittelun. Kurssia on tarkoitus laajentaa entisestään, ja siitä tuotetaan englanninkielinen versio v. 2023.
  • Asiantuntijat tarjoavat henkilökohtaista tukea, ja henkilöstön käytössä on avoimet Teams-alustat (Saavutettavuus ja Opetusteknologiat).
  • Käytössä on digipedaohjeet-verkkosivusto. Lisäksi kaikki saavutettavuuteen liittyvät ohjeet kootaan julkiselle saavutettavuussivustolle. Verkkosivuja päivitetään jatkuvasti.
 • Työ- ja käyttöohjeiden saavutettavuus:
  Kaikkea työtä koskevan ohjekokonaisuuden löydettävyyttä ja sisältöjen saavutettavuutta pitää vielä kehittää, ja tätä tehdään vuoden 2023 aikana.
 • Tietohallinnon henkilöstön saavutettavuusosaaminen:
  Vuosien 2022-2024 aikana tunnistetaan eri asiantuntijaryhmien tarvittava saavutettavuusosaaminen ja varmistetaan osaamisen hankinta.

Vastuut

Digitaalista saavutettavuutta kehitetään ja arvioidaan säännöllisesti. Hyvät käytänteet halutaan jalkauttaa koskemaan koko henkilöstöä.

Digipalvelupäällikkö

Tietoteknologioista ja -palveluista vastaava päällikkö varmistaa, että tietotekniikan hankinnoista, ohjelmista ja palveluista vastaavalla henkilöstöllä on riittävä saavutettavuusstandardeihin liittyvä tekninen tietämys. Tietotekniikan ja -palveluiden päällikkö kuuluu myös HAMKin saavutettavuuden ohjausryhmään.

Saavutettavuusasiantuntija

Yksikköön nimetty asiantuntija toimii digipalvelupäällikön ja tiimin tukena saavutettavuusasioissa. Hän toimii osana korkeakoulun saavutettavuusasiantuntijoiden verkostoa ja huolehtii käytänteiden jalkauttamisesta ja saavutettavuusasioiden viestinnästä tiimeille yhdessä tietohallinnon asiantuntijoiden kanssa. Tietohallinto tarjoaa tukea henkilöstön saavutettavuuskysymyksissä ja valmentamisessa.

Koko henkilöstö

Jokaisella henkilöstön jäsenellä on vastuullaan edistää omalta osaltaan korkeakoulun saavutettavuutta.

 • Ymmärtää saavutettavuuden merkityksen korkeakoulussa ja omassa työssään.
 • Tuottaa osaltaan saavutettavia materiaaleja esimerkiksi verkkosivuille tai opetukseen.
 • Osaa havainnoida saavutettavuutta sekä ilmoittaa mahdollisista puutteista.
 • Tunnistaa osaamisensa sekä osaa etsiä ja pyytää lisätukea tarvittaessa.

Lainsäädäntö

Pyrkimys edistää esteettömyyttä ja saavutettavuutta perustuu seuraaviin sopimuksiin ja lakeihin:

Yhteyshenkilöt