Hyppää sisältöön
Kolme henkilöä istuu punaisilla tuolilla ja keskustelee. Keskimmäinen henkilö näkyy tarkasti, kaksi muuta ovat sumentuneet. Taustalla näkymää Korkeakoulukeskuksen tiloista.
Home Tietoa meistä Strategia ja johtaminen Saavutettavuus Henkilöstöpalveluiden saavutettavuus

Henkilöstöpalveluiden saavutettavuus

Tämä suunnitelma koskee kaikkia niitä toimintoja ja palveluita, joita HAMK henkilöstöpalvelut tuottaa.

Palvelut

Henkilöstöhallinnon palveluihin kuuluvat seuraavat asiat: rekrytointi, työsopimus, matkustus, tilitykset ja viranomaisilmoitukset, työajanhallinta, luottamustoimipalkkiot, palkkajärjestelmä, HR-prosessit ja -kokonaisarkkitehtuuri, tilastot ja raportit, osaamispääoman mittaaminen, osaamisen johtaminen, urapolut, esihenkilötyön kehittäminen, vertaisryhmämentorointi, sovittelu, työterveyshuollon yhteistyö, aktiivisen tuen malli, henkilöstötapahtumat, työsuojelu ja -turvallisuus, yhteistoiminta, kokonaisarviointi, perehdyttäminen ja työnantajakuvan kehittäminen.

Tietojärjestelmät

Rekrytoinnissa käytettävä järjestelmä Kuntarekry on osittain saavutettava.

Palkkaohjelma FK ei ole saavutettava. Palkkaohjelmaa käyttää viisi henkilöä.

Työntekijät ilmoittavat poissaolonsa, hakevat vuosilomansa sekä näkevät omat työsuhdetietonsa ESSi-järjestelmästä. ESSin teknisestä saavutettavuudesta ei ole tietoa. ESSiä on mahdollista käyttää englanniksi.

Osaamisen johtamisessa käytettävä järjestelmä Stara on rakennettu Microsoftin PowerPlatform tuotteilla, joiden teknisestä saavutettavuudesta vastaa Microsoft. Staran käyttöliittymä on mahdollista vaihtaa englanniksi.

Matka- ja kululaskuohjelma Bezala on WCAG 2.2 mukainen 1.1.2023 mennessä. Bezalassa on englanninkielinen versio.

Palkkalaskelma

Hämeen ammattikorkeakoulussa noudatetaan Sivistystyönantajien työehtosopimusta. Palkkalaskelma toimitetaan kunkin työntekijän omaan verkkopankkiin. Yleisimpien pankkien digitaaliset palvelut ovat saavutettavia.

NordeaOsuuspankki ja S-pankki

Raportointi ja tilastot

Henkilöstöpalvelut tuottaa tilastotietoja eri viranomaisten tarpeisiin. Lisäksi toimitamme henkilöstölukuja oman organisaation tarpeisiin. Raportoinnissa käytettävissä visualisoinneissa huomioidaan saavutettavuus värivalintoja tehdessä. Lisäksi kuvaajat kirjoitetaan auki tekstinä.

Viestintä ja ohjeistus

Henkilöstöpalvelut viestii saavutettavasti korkeakoulun vakiintuneissa kanavissa sekä suomen että englannin kielellä. Henkilöstöpalveluilla on käytössä myös ServiceDesk yleisimpien ongelmatilanteiden hoitoon ja hallintaan. Sensitiivisyyttä edellyttäviin kysymyksiin käytössä on myös henkilostopalvelut@hamk.fi sähköpostiosoite.

Henkilöstötapahtumat ja koulutus

Henkilöstöpäivien toteutuksessa pyritään huomioimaan saavutettavuus. Ohjelmassa yhteiset osuudet on tulkattu. Pienryhmätyöskentelyissä ainakin yksi ryhmä on englanninkielinen. Tapahtumapaikan tulee olla esteetön. Virtuaalisessa toteutuksessa huomioidaan saavutettavuus parhaalla mahdollisella tavalla.

HAMK100-toteutuksissa huomioidaan tekninen saavutettavuus sekä esteetön sijainti.

Lisäksi HAMKin henkilökuntaa koulutetaan suunnittelemaan opetus kaikille soveltuvan Universal Design -periaatteen mukaisesti sekä tuottamaan oppimisympäristöihin saavutettavia sisältöjä ja materiaaleja.

Työterveyshuolto

HAMK ostaa työterveyshuollon Terveystalolta. Sen saavutettavuus on kuvattu Terveystalon sivustolla.

Vastuut

Kaikki henkilöstöpalveluiden työntekijät ymmärtävät, mitä saavutettavuus on ja pyrkivät toiminnassaan huomioon ottamaan saavutettavuuden. Kaikki henkilöstöpalveluiden asiantuntijat käyvät saavutettavuuteen liittyvän koulutuksen ja hyödyntävät saatua osaamista omassa asiantuntijuusalueensa kehitystyössä. Kaikessa henkilöstöpalveluiden suunnittelussa otetaan huomioon saavutettavuus.

Tavoitteet vuodelle 2023

  • Tarkistetaan ja päivitetään henkilöstöpalveluihin, työsuojeluun sekä turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja lomakkeet saavutettaviksi vuoden 2023 aikana.
  • Selvitetään ESS7-järjestelmän saavutettavuus
  • Tapahtumatoteutuksissa pitää pohtia mm. kuulutuksien ja äänentoiston riittävyyttä

Lainsäädäntö

Yhteyshenkilöt