Bio- ja elintarviketekniikka, insinööri (AMK)

Hämeen ammattikorkeakoulu
bio- ja elintarviketekniikka nainen pipetoi nestetta

Bio- ja elintarviketekniikka, insinööri (AMK)

Perustiedot

Lamppu ikoni

MITÄ OPIT?

Bio- ja elintarviketekniikan insinöörinä sinulla on vahvat käytännön taidot ja hallitset ​biomateriaalin käsittelyn, bioteknisten tuotantojen käsittelyprosessit, teollisen biotekniikan, prosessiautomaation, kone- ja laitetekniikan sekä teknis-taloudellisen ajattelutavan. Opintojen kuluessa hahmotat ​elintarviketeollisuuden tuotantoa, kone- ja laitetekniikkaa, automaatio- sekä materiaalitekniikkaa sekä energia-, talous-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtia.


mihin valmistut ikoni

MIHIN VALMISTUT?

Valmistuttua​​si bio- ja elintarviketekniikan AMK-insinööriksi voit sijoittua monenlaisiin alan tehtäviin teollisuuteen tai julkiselle sektorille. Ammattinimikkeitä ovat mm. prosessi-insinööri tai prosessivastaava​, tuotanto- tai käyttöinsinööri, kehitys- tai suunnitteluinsinööri, tuotekehittäjä tai tuotekehitysinsinööri, tuotannon esimies tai tuotannonsuunnittelija, tuotanto- tai osastopäällikkö, osaston esimies, projekti-insinööri tai -päällikkö, terveystarka​staja, laatupäällikkö ja ympäristövastaava.


HAKUAJAT


 • Kevään yhteishaku 2019
 • 40
 • 20.3.2019
 • 3.4.2019 klo15.00
 • -
 • 29.5.2019
 • 28.6.2019
 • 8.7.2019 klo 15.00
 • syksy 2019
 • Hae opiskelemaannuoli oikealle

 • Avoimen väylä -erillishaku
 • -
 • 1.8.2018
 • 15.6.2019
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Hae opiskelemaannuoli oikealle

 • Siirtohaku
 • -
 • 1.11.2018
 • 15.11.2018
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Hae opiskelemaannuoli oikealle

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE Insinööri (AMK)
KESTO (VUOTTA) 4
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)240
PAIKKAKUNTA PÄIVÄOPISKELU Hämeenlinna
PAIKKAKUNTA MONIMUOTO-OPISKELUVerkkototeutus
KIELI suomi

Bio- ja elintarviketekniikan opetussuunnitelmat

ELINTARVIKEKETJU JA BIOENERGIA TUTUIKSI

Insinööri (AMK) -tutkinto suoritetaan päiväopiskeluna.

Hämeen ammattikorkeakoulussa bio- ja elintarviketekniikan koulutus painottuu

 • ​elintarvikeketjun hallintaan eli elintarvikkeiden valmistukseen
 • tuotekehitykseen ja pakkaamiseen
 • bioenergiaan ja ympäristöbiotekniikkaan.

Bioenergian ja ympäristöbiotekniikan opinnoissa hyödynnät biologisia raaka-aineita ja opit, kuinka niitä jatkojalostetaan lannoitteiksi, biopolttoaineiksi tai muiksi biotuotteiksi.

Bio- ja elintarviketekniikan koulutus sijaitsee Hämeenlinnassa korkeakoulukeskuksella.​​

OPISKELUN KÄYTÄNNÖT

KYSY KOULUTUKSESTA

ANTTI VIIMAN
Opintosihteeri
Bio- ja elintarviketekniikka
Puh. +358 3 6464506
antti.viiman@hamk.fi

 

RIITTA RYTKÖNEN
Opintoneuvoja
Bio- ja elintarviketekniikka
Puh. +358 46 921 3869
riitta.rytkonen@hamk.fi

 

TUIJA PIRTTIJÄRVI
Koulutuspäällikkö
Bio- ja elintarviketekniikka
Puh. +358 40 569 2344
tuija.pirttijarvi@hamk.fi

 

KYSY HAKEMISESTA

 • Hakijapalvelut
 • HAMK, Hakijapalvelut
 • PL 225 (Visamäentie 35 A)
 • 13101 Hämeenlinna

HAKUOHJEET

Hakuohjeet ja valintaperusteet kevään 2019 yhteishakua varten julkaistaan lokakuun 2018 lopussa.

Ei mukana syksyn 2018 yhteishaussa.

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Hakulomake on osoitteessa www.opintopolku.fi.

Avoimen väylän erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. YAMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakukelpoisuus / ​Amk-tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja a​voimes​sa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä AMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa.

Tarkemmat tiedot avoimessa amk:ssa suoritetuista opinnoista löytyvät kohdasta Opiskelijavalinta.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkielinen koulutus

HAMK järjestää tarvittaessa suomen kielen kokeen erillishaun hakijoille. Jos haet suomenkieliseen koulutukseen ja täytät jonkin seuraavista vaatimuksista, sinun ei tarvitse osallistua suomen kielen taitoa mittaavaan kokeeseen:

 • äid​inkieleni on suomi
 • olen suorittanut Avoimet AMK-opintoni suomen kielellä
 • koulusivistyskieleni* on suomi
 • olen suorittanut yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4
 • olen suorittanut valtionhallinnon kielitutkinnon taitotasolla 'hyvä'
 • äidinkieleni ja koulusivistyskieleni on ruotsi ja olen saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8)

*Koulusivistyskielellä tarkoitet​aan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana​.

Koulusivistyskieleksi katsotaan myös: 

 • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväsytyn kokeen ädinkielessä
 • kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa
 • ammatillisessa oppilaitoksessa opetuskielenä ollut kieli, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana

HAMK hyväksyy samana vuonna korkeakoulujen yhteishaussa hyväksytysti suoritetun kielikokeen.

Hakeminen ja liitteet

Hakulomake on auki valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa 1.8.-15.6. välisenä aikana.

Vaaditut liitteet / AMK-tutkinto

Lataa hakemukseesi Opintopolku.fi -palvelussa seuraavat liitteet (viimeistään 7 vrk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä):

 • virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)
 • todistus kielitaidosta (tarvittaessa)
 • Sosiaali- ja terveysala: todistus hyväksyty​stä psykologisesta henkilöarvioinnista

Opiskelijavalinta AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Erillisvalinnassa voidaan valita hakija, joka on suorittanut 60 op koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintopisteiden määrä sekä opintomenestys. Ks. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot (alla).

 

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

 

Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin​

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.​

Oikaisume​nettely

Opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.​

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

Hakukelpoisuus

Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettuna opinto-oikeusaikana.

 • Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. YAMK-opiskelija voi siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

 • Päivätoteutukseen siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.
  • Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.
 • Monimuotototeutuksissa (AMK-tutkinto ja YAMK-tutkinto) vaaditaan näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia.
  • hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)
  • Verkkototeutukseen siirtoa hakevan pitää osoittaa, että hänellä on riittävät taidot verkko-opiskeluun (esim. aiemmin suoritettu verkko-opintoina toteutettu kokonaisuus).
 • Huom. opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

Valintaperusteet

Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

Hakeminen ja hakuaika

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

Hakuajat

2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

 • Ajantasainen opintosuoritusote sekä osasuoritustodistukset
 • Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista
 • Opiskelutodistus

Lähetä liitteet kevään siirtohaussa 26.5. ja syksyn siirtohaussa 25.11. mennessä HAMKin hakijapalveluihin. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

Tulosten julkaisu viimeistään:

30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

15.12. (keväällä alkavat opinnot)

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

OPISKELIJAT KERTOVAT

Mies tutkii näytettä laboratoriossa

Bio- ja elintarviketekniikka sosiaalisessa mediassa

Biotalouden insinööri -tubekanavalla kiertotaloutta avaamassa tutkijayliopettaja Harri Mattila #hamk #bioinssi #biotaloudeninsinööri #kiertotalous https://t.co/aI6pQd71jN

Mitä sitten tapahtuu, kun kiinnittää kekeanturit päälaelle? Se selvitää Suunta-blogista. Lue Sini Karhun juttu. https://t.co/arpzE8jwPv @teamkestava #HAMK #kestäväkehitys #Forssa #ympäristösuunnittelija

Kestävän kehityksen koulutus 10 vuotta. Pirskeiden paikka. Osuuskunta Team Kestävä kutsuu juhlimaan. Ei muuta kuin menoksi https://t.co/kgq3fAWyMV #HAMK #biotalous #kestäväkehitys @teamkestava

Ei hassumpi testituote, #HAMK # biotalous https://t.co/xxfUhlQkmf

Vähähiilinen, ravinne- ja energiatehokas maatila-hanke osallistuu KoneAgria messuilla. Tule puhumaan tulevaisuuden maatilasta ostastolla A425. https://t.co/PKcwKOu8NC

Mansikan puristusmassan jatkojalostuksen opiskelijaprojektia seurataan syksyn mittaan. #HAMK_Biotalous #arvobio https://t.co/kcsDNrNegv

Evon porukka oli eilen vähän iltaa viettämässä nuotiolla. Sattui siinä olemaan muutama kamera, mikorofoni, toimittaja ja valaistuskin sopivasti, niin rupateltiin hetken aikaa suoraan metsäradion läheykseen.
#evonmetsäopetus #hamkbiotalous #evo... https://t.co/bMSlEfFGXy

https://t.co/LnJtSXANQ1

Tällä viikolla Ylen kanavilla metsäasiaa Evolta #HAMK #Evo https://t.co/TiyqMBSeoN

#Evo´lla on pitkät perinteet metsään menemisestä. Nyt siellä myös Ylen luontotoimitus. Hienoa. #metsä #mennäänmetsään #hamk #biotalous

Luo Next Step@luonextstep

Mennään metsään -viikko alkoi, Ylen kanavilla hurja määrä metsäaiheisia ohjelmia! https://t.co/ByyjQRdsdu

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuskoulutusta tulossa taas keväällä.
Suunniteltu yhdessä Viherympäristön turvallisuuslautakunnan kanssa. Lisätiedot
https://t.co/iRKWlSAMhB … … #hamk #biotalous #lähiliikunta #leikkipaikka #liikuntapaikka #turvallisuus

Lämpimät onnittelut Katariina! https://t.co/4UrUyXXwjr

Lue lisää lehmänmunista https://t.co/Ku7deaZskY #digipaali #Biotalous #HAMK https://t.co/sf0Rwz2FpJ

Valiolta HAMKille 50 000 euron lahjoitus, joka tullaan kohdentamaan oppimis- ja tutkimusympäristön kehittämiseen. https://t.co/qgdl7KoNkC

Valiolta 50 000 euron lahjoitus Hämeen ammattikorkeakoululle @HamkBiotalous #biotalous #meijeriteknologia #valio #biojaelintarviketekniikka https://t.co/JCNSP3CFxA

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuskoulutusta tulossa taas keväällä.
Suunniteltu yhdessä Viherympäristön turvallisuuslautakunnan kanssa. Lisätiedot
https://t.co/iRKWlSAMhB … #hamk #biotalous #lähiliikunta #leikkipaikka #liikuntapaikka #turvallisuus

@PerttuPolosen innostavan luennon aiheena HAMKissa ”Työlämän murros –
mistä meille maksetaan tulevaisuudessa?” Luento oli osa ylemmän
korkeakoulututkinnon opintoja. #hamk #biotalous #yamk

@PerttuPolosen innostavan luennon aiheena HAMKissa ”Työlämän murros –
mistä meille maksetaan tulevaisuudessa?” Luento oli osa ylemmän
korkeakoulututkinnon opintoja. #hamk #biotalous #yamk
Linda Saukko-Rauta@saurau

Perttu Pölönen @PerttuPolonen puhui disruptiosta Tarinat myyvät -seminaarissa. #digijohtajaksi

Tervetuloa lauantaina Ruukin metsäpäivään!! #HAMK #Uudistuvametsäyrittäjä https://t.co/Nc2Ou4Pgr9

HAMK sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä 0,9 miljoonan euron rahoituksen biotalouden kehittämiseen teknologian avulla. #HAMK #Biotalous https://t.co/DIR8ZTWrqg

2 months ago

Tiimissä toimiminen on tärkeä osa opintoja. Tänään ensimmäisen vuoden opiskelijat pohtivat korttien avulla tiimityötään ja odotuksia sen suhteen. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Tiimissä toimiminen on tärkeä osa opintoja. Tänään ensimmäisen vuoden opiskelijat pohtivat korttien avulla tiimityötään ja odotuksia sen suhteen.

Naag visiitillä HAMKissa. Tsekkaa miten sujui sirkkapulllien paistaminen ja maistaminen. Haku bio- ja elintarviketekniikan koulutukseen nyt. Hae 10.8. mennessä - aloita opinnot syksyllä. www.youtube.com/watch?v=qjnNlH4tjUc&t=24s … #hamk #biotalousTutustu Hämeen ammattikorkeakouluun: goo.gl/NSgnGH Bio- ja elintarviketekniikka: goo.gl/fQfNkY Konetekniikka: goo.gl/aj3gtT *Kaupalli... ... Lue lisääNäytä vähemmän

Video image

 

Comment on Facebook

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU