Hyppää sisältöön
Kolme henkilöä keskustelee työmaalla
Home Koulutushaku

Rakennusmestari

Koulutusalat

 • Rakennusala
 • Tekniikka ja liikenne

Tutkintonimike

 • Rakennusmestari (AMK)

Ilmoittautumisajat

 • Kevään yhteishaku 2024
 • Syksyn yhteishaku 2024

Opetuskieli

 • Suomi

Koulutustyyppi

 • AMK-tutkinto

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Kampus

 • Hämeenlinna

Opetusmuodot

 • Lähiopetus
 • Monimuoto-opetus

Opi tekemään mestarillista työtä työmaan johtotehtävissä!

Mikään rakennushanke ei onnistu ilman asiantuntevaa johtamista työmaalla. Meillä opit hallitsemaan talonrakennuksen tuotannon johtotehtävät yhteistyössä oikeiden rakennustyömaiden kanssa. Rakentamisen ja korjausrakentamisen tarve ei lopu koskaan, joten rakennusmestarina olet merkittävä osa yhteiskunnan kehitystä.

Tavoite

Opit johtamaan koko rakentamisprosessia. Perehdyt tuotantotekniikkaan ja työmaatoimintoihin, korjausrakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen. Opit viestinnästä ja esihenkilötoiminnasta, materiaalien ja kustannusten hallinnasta sekä työsuojelusta.

Koulutuksen antama pätevyys

Valmistut rakentamisen johtamisen tehtäviin. Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi vastaava työnjohtaja, työmaamestari, projektipäällikkö, yrittäjä ja kuntotutkija.

Opintojen rakenne

Rakennusmestarin koulutusohjelmassa opit johtamaan rakentamisen projekteja, suunnittelemaan ja kehittämään tuotantoa sekä toimitusketjuja ja teollisia palveluja. Opintojesi aikana perehdyt muun muassa materiaalien, rakenteiden ja kosteuden hallintaan, alan sopimuksiin ja määräyksiin sekä työnjohtoon ja esihenkilötoimintaan. Opintojesi aikana sinulle muodostuu vahva näkemys koko rakentamisprosessista.

Opinnoissasi perehdyt muun muassa pientalojen ja kerrostalojen rakentamiseen, rakennushankkeiden johtamiseen ja puu-, betoni- ja teräsmateriaalien käytöstä.

Meillä opit kestävästä ja vastuullisesta rakentamisesta, joka käsittää koko rakennuksen elinkaaren aina raaka-aineiden hankinnasta materiaalien uusiokäyttöön ja loppusijoitukseen. Keskeinen osa opintojasi on kestävää kehitystä edistävä korjausrakentaminen, joka pidentää rakennusten käyttöikää esimerkiksi korjaamalla, käyttötarkoitusta muuttamalla tai energiatehokkuutta parantamalla.

Opit käytännönläheisesti erilaisten työelämäprojektien kautta ja kerrytät aitoa työnjohdossa tarvittavaa osaamista tekemällä yhteistyötä talonrakennusalan työmaiden kanssa. Pääset kasvattamaan ammatillista verkostoasi opiskeluaikana myös erilaisissa tapahtumissa ja vierailuilla

Rakentamisen suunnitteluun ja työnjohtamiseen liittyvät tehtävät ovat luvanvaraisia. Näihin osallistuvien henkilöiden pätevyyttä arvioidaan rakennuslupaa haettaessa. Kyseiset pätevyydet syntyvät koulutuksen ja työkokemuksen yhdistelmästä. Rakennusmestariopintomme sisältävät vastaavan työnjohtajan pätevyyteen vaadittavat opinnot.

Osana tutkintoa teet harjoittelun ja opinnäytetyön. Harjoittelussa pääset käyttämään oppimiasi taitoja oman alasi työpaikassa. Opinnäytetyössä tutkit sinua kiinnostavaa aihetta analyyttisesti ja ratkaisukeskeisesti, usein yhteistyössä alan yrityksen kanssa. 

Hae opiskelemaan

Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus, kevään yhteishaku

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Syksy 2024
 • Opiskelupaikkoja:30, joista ensikertalaisille 24

Rakennusmestari (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, syksyn yhteishaku

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Kevät 2025
 • Opiskelupaikkoja:20, joista ensikertalaisille 12

Haku avoimen amk:n opintojen perusteella, Rakennusmestari (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Kevät 2024
 • Opiskelupaikkoja:2

Haku kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella, rakennusmestari (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Kevät 2024
 • Opiskelupaikkoja:1

Siirtohaku, Rakennusmestari (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Hämeen amk

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Syksy 2024
 • Opiskelupaikkoja:2

Muita tapoja, joilla voit aloittaa opinnot

Haluaisitko aloittaa tutkintoon johtavat opinnot, mutta yhteishakuun on aikaa, tai sinulla ei ole vaadittavaa pohjakoulutusta? Älä huoli, voit aloittaa opiskelun myös muilla tavoilla:

Polkuopinnot – avoimen ammattikorkeakoulun kautta tutkintoon

Polkuopiskelijana suoritat tutkintoon kuuluvia opintoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana, yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Kun olet suorittanut tarvittavan määrän opintoja vaadituilla arvosanoilla, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa opintosi loppuun normaalisti.

Polkuopintopaikat: 4 paikkaa lukuvuodelle 2024–2025. Ilmoittaudu 5.–7.8.2024. 

Kolme syytä opiskella rakennusmestariksi!

Vaikutat konkreettisesti tulevaisuuden kestävään rakentamiseen.

Opit johtamis- ja projektinhallintataitoja.

Korjausrakentamisen tarve työmarkkinoilla ei lopu ikinä.

Katso videoita koulutuksesta:

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön

Seuraa meitä somessa!

Tutustu koulutuksen arkeen somekanavillamme:

Opiskelutavat

Päiväopiskelu

Päiväopetus järjestetään pääsääntöisesti HAMKin Hämeenlinnan kampuksella maanantaista perjantaihin. Opiskelet noin kahdeksan tuntia päivässä säännöllisellä rytmillä oman opiskelijaryhmän kanssa.

Monipuoliseen opetukseen sisältyy luentoja, harjoituksia, ryhmätöitä, itsenäistä työskentelyä sekä työelämälle tehtäviä projekteja.

Jos sinulla on aikaisempaa osaamista alalta, rakennamme sinulle henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jota hyödyntämällä voit nopeuttaa opintojasi.

Päiväopiskelu kuuluu HAMKin koulutuksen malliin 8-16. Voit lukea tavastamme opiskella lisää täältä:

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opiskelu vaatii vahvaa itsenäistä otetta opiskeluun, hyvää ajankäytön suunnittelua ja hallintaa sekä itsensä johtamisen taitoja.

Kontaktiopetuspäiviä on noin kerran kahdessa viikossa (yksi arkipäivä) eli suuri osa opiskelusta koostuu itsenäisestä työskentelystä.

Vahvan itsenäisyyden ja oma-aloitteisuuden lisäksi monimuoto-opinnot vaativat sinulta innostunutta asennetta verkkotyökaluja kohtaan. Vastapainoksi ne tarjoavat sinulle joustavuutta ja uusia oppimisvalmiuksia.

Työmäärä on noin 1600 tuntia vuodessa tai noin 40 tuntia viikossa. Ammattikorkeakouluopinnoista iso osa muodostuu erilaisista kirjallisista tuotoksista.

Itsenäistä opiskelua tuetaan aikaan sidotulla opetuksella, jota järjestetään pääsääntöisesti aikavälillä elokuun lopusta toukokuun loppuun.

Itsenäisen työskentelyn ja aikaan sidotun opetuksen lisäksi opintoihisi kuuluu ryhmätyöskentelyä.

Jos sinulla on aikaisempaa osaamista alalta, rakennamme sinulle henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jota hyödyntämällä voit nopeuttaa opintojasi.

Monimuoto-opiskelu kuuluu HAMKin koulutusmalliin 18-100, joka on suunnattu kaiken ikäisille oppijoille. Tutustu tapaamme opiskella täällä:

Kampus

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Kehittyvä, kasvava ja moderni pääkampuksemme, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus kokoaa yhteen tuhansia opiskelijoita ja satoja työntekijöitä. Laajalta kampusalueeltamme löytyy monipuoliset tilat ja palvelut eri alojen opiskeluun ja tutkimustyöhön.

Hämeenlinnan kampuksella on noin 30 koulutusta ja se toimii myös kaikkien HAMKin tutkimusyksiköiden kotikampuksena. Lisäksi korkeakoulukeskus tarjoaa oivat puitteet erilaisten tapahtumien järjestämiseen niin sisäisille kuin ulkopuolisille toimijoille, joten kampuksella riittää usein vilinää ja vilskettä.

Sinun näköisesi opinnot

Tutkintosi koostuu 210 opintopisteestä ja sisältää neljä peruselementtiä:

Ydinosaamiseen sisältyvät opintokokonaisuudet, eli moduulit, ovat tutkintosi ja ammattitaitosi perusta. Opinnot on suunniteltu tukemaan kehittymistäsi alasi ammattilaiseksi ja ne luovat vakaan pohjan tuleville, vapaammin valittaville opinnoille.

Rakennusmestarin ydinosaamisen opinnoissa opit muun muassa pientalon ja kerrostalon rakentamisesta, työmaan suunnittelusta ja betoni- ja puurakentamisesta.

Osa tutkinnostasi muodostuu profiloivan osaamisen opinnoista, joiden avulla rakennat osaamistasi valitsemaasi suuntaan omien tavoitteidesi mukaisesti. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden laajentaa, syventää ja täydentää ammatillista osaamista ja persoonallista kehittymistä.

HAMKin rakennusmestarin opinnoissa profiloidut rakennushankkeiden johtamiseen ja korjausrakentamiseen. Lisäksi voit valita 15 opintopistettä vapaavalintaisia opintoja.

Rakennusmestarin koulutusohjelmaan kuuluu harjoittelujaksoja, joiden kesto on yhteensä 20 viikkoa. Harjoittelusta saat kokemusta työelämästä ja tutustut rakentamisen vaatimuksiin, työolosuhteisiin ja -menetelmiin.

Opinnäytetyö on opintojesi loppusuoralla tehtävä kehittämis- tai tutkimustyö, jonka tavoitteena on vahvistaa osaamistasi ja näyttää valmiuksiasi soveltaa kerryttämiäsi tietoja ja taitoja. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopisteen kokonaisuus, jonka aiheen valitset itse perustuen kiinnostukseesi ja urasuunnitelmiisi. Kannustamme valitsemaan yhdessä yrityksen, tai organisaation kanssa aiheen, jossa pääset ratkomaan aitoa ongelmaa, ja kehittämään siihen ratkaisun.

HAMKin opiskelijana voit muotoilla tutkinnostasi juuri sinulle sopivan. Voit valita erilaisia opintoja meiltä ja maailmalta, sekä suorittaa tutkintoon kuuluvia opintojasi erilaisin toteutustavoin.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön, ja lue lisää opintojen suunnittelusta HAMKissa:

Opintoja meillä, muualla ja maailmalla

HAMKissa kehitämme uusia, innovatiisia opiskelutapoja. Tavoitteemme on tarjota sinulle monipuolinen osaaminen, jota voit kehittää haluamaasi suuntaan erilaisin tavoin. Toivomme, että voimme innostaa sinut kokeilemaan jotain ihan uutta!

Kaksi opiskelijaa vierekkäin pöydän ääressä

Yritteliäs korkeakoulu

Yritteliäisyys on mahdollisuuksien tunnistamista, innovaatiokyvykkyyttä ja kykyä luoda uutta. Yritteliäässä korkeakoulussa opitaan yhdessä tekemisen ja kokeilemisen kautta!

Design Factory

DF on toiminta- ja oppimisympäristö, joka yhdistää yritykset, opiskelijat, opettajat ja tutkijat. Liity mukaan projekteihin, joissa kehität uusia ratkaisuja yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa!

RUN-EU -opinnot

HAMK on osa yhdeksän eurooppalaisen korkeakoulun muodostamaa RUN-Eurooppa-yliopistoa. Voit hyödyntää RUN-EU:n tarjoamia upeita mahdollisuuksia kansainvälisten opintokokemusten kerryttämiseen!

Vaihto-opinnot

Vaihto-opiskelu on ainutkertainen mahdollisuus tutkia maailmaa. Kannustamme kaikkia opiskelijoitamme hyödyntämään tilaisuuden ja lähtemään ulkomaille vaihtoon. Lähdethän sinäkin?

Vaaleahiuksinen henkilö valkoisessa paidassa

HAMKin opintotarjonta

Tarjoamme sinulle laajan valikoiman opintoja, joita voit valita osaksi tutkintoasi. Lisäksi voit valita osia muista HAMKin tutkinnoista. Voit myös hyödyntää aiemmin kertynyttä osaamistasi, esimerkiksi Partiosta!

Opiskelija seisoo aulassa kannettava tietokone kainalossaan ja katsoo suoraan kameraan.

Ristiinopiskelu

HAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös muissa korkeakouluissa! Kyseessä on ristiinopiskelu, jonka tarkoituksena on, että voit opiskella omia tavoitteitasi tukevia kokonaisuuksia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin rakennusmestarin koulutuksesta!

Rakennusmestari johtaa työmaita ja ihmisiä. Rakennusinsinöörit keskittyvät suunnittelutehtäviin ja isompien kokonaisuuksien hallintaan. Usein insinöörien työpaikka on toimistossa.

Jäikö kysyttävää?

Jos haluat kysyä lisätietoa koulutuksesta, ota yhteyttä:

Jos haluat kysyä lisää tähän koulutukseen hakemisesta, katso lisätietoa:

Nopeammin valmiiksi?

Onko ala sinulle jo tuttu ja olet kerryttänyt jo osaamistasi joko työn tai opintojen kautta? Haluatko suorittaa tutkinnon nopeasti valmiiksi? Vai kaipaisitko nopeaa päivitystä osaamiseesi? Tarjoamme sinulle perinteisen tutkinto-opiskelun rinnalla erilaisia mahdollisuuksia, joilla voit nopeuttaa tutkinto-opintojasi, tai kerryttää juuri nyt tarvitsemaasi osaamista.

24 / 7 – opiskelun pikakaista

Voit nopeuttaa rakennusmestarin opintoja omalla aktiivisuudellasi. Esimerkiksi voit valita vapaavalintaisia opintoja, kun se sopii sinulle parhaiten, tai voit tehdä työharjoittelut kesäisin.

Lue lisää HAMKin 24/7 -opiskelutavasta:

Täydennä osaamistasi!

Haluaisitko päivittää osaamistasi, tai oppia uutta, mutta et haluaisi sitoutua vuosiksi opiskeluun? Pohditko, olisiko opiskelua mahdollista pilkkoa, tai kokeilla, jotta tietäisit paremmin sopiiko opiskelu nykyiseen elämäntilanteeseesi?

Kokonaisen tutkinnon suorittamisen sijasta, voit opiskella ja oppia uutta monella eri tavalla. Tutustu HAMKin jatkuvan oppimisen tarjontaan, josta löydät monipuolisesti sekä lyhyitä, että pidempiä koulutuksia urapolkusi eri kohtiin.

Etsitkö jotain muuta?

Itselle sopivan koulutuksen valinta voi välillä olla haastavaa, varsinkin kun hyviä vaihtoehtoja riittää! Keräsimme sinulle vielä muutamia vaihtoehtoja samalta alalta, jos haluat tutustua myös muihin koulutuksiimme. Koko tarjontamme löydät koulutushaun kautta: