Hyppää sisältöön
Home Koulutushaku

Bio- ja elintarviketekniikka

Koulutusalat

 • Bio- ja elintarviketekniikka
 • Bioprosessit
 • Luonnonvara-alat ja biotalous
 • Tekniikka ja liikenne

Tutkintonimike

 • Insinööri (AMK)

Ilmoittautumisaika

 • Kevään yhteishaku 2024

Opetuskieli

 • Suomi

Koulutustyyppi

 • AMK-tutkinto

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Kampus

 • Hämeenlinna

Opetusmuodot

 • Lähiopetus
 • Monimuoto-opetus

Tutki ja kehitä uusia makuja ja tuotteita tekniikan näkökulmasta. 

Tiedätkö sen tunteen, kun ruokakaupan hyllyltä löytyy kiinnostava uusi tuote? Näiden uusien innovaatioiden takana on useimmiten bio- ja elintarviketekniikan insinööri. Tule mukaan parastamaan alaa ja sen tulevaisuutta, yksi innovaatio kerrallaan!

Bio- ja elintarviketekniikan koulutuksessa perehdyt elintarvike-, ympäristö-, ja bioteknisiin prosesseihin. Nämä prosessit vastaavat esimerkiksi kysymyksiin mistä elintarvikkeet koostuvat, miten biokaasu syntyy, sekä mihin kaikkeen bioreaktori pystyy?  Alan insinöörinä hallitset laatustandardit, ymmärrät tuoteturvallisuuden merkityksen, ja innovoit kestäviä kiertotalouden ratkaisuja.

Tavoite

Opit kehittämään elintarviketuotannon vastuullisuutta, luomaan ympäristöystävällisempiä tuotteita ja ratkaisuja, kestävämpää ruokajärjestelmää sekä ymmärtämään kiertotalouden merkityksen.

Bio- ja elintarviketekniikan opinnoissasi saat laaja-alaisen osaamisen erilaisten raaka-aineiden turvallisesta käsittelystä, tuotteiden laadusta ja erilaisista prosesseista. Pääset perehtymään biomateriaalien mahdollisuuksiin ja niiden hyödyntämiseen uusiksi tuotteiksi tai energiaksi.

Koulutuksen antama pätevyys

Bio- ja elintarviketekniikan insinöörinä voit työllistyä teollisuuteen tai julkiselle sektorille esimerkiksi prosessi-insinööriksi, tuotekehittäjäksi, terveystarkastajaksi tai työn johtoon.

Opintojen rakenne

Opintojesi aikana työskentelet tiimeissä, ja pääset ratkomaan aitoja yrityksiltä tulevia toimeksiantoja ja haasteita. Näissä projekteissa kehität tiimitaitoja, viestinnällistä osaamista, projektinhallintaa ja vastuullisuusajattelua. Sinulla on mahdollisuus verkostoitua alan yrityksien kanssa niin projekteissa, kuin työharjoittelussa ja opinnäytetyösi kautta.

Bio- ja elintarviketekniikan koulutuksessa opit alan tärkeitä perusteita, kuten matematiikkaa, kemiaa, fysiikkaa ja mikrobiologiaa. Nämä luovat pohjan loogiselle ajattelulle ja luovalle ongelmanratkaisukyvylle, jota tällä alalla tarvitaan.

Opit teknisen näkökulman prosessista hallitsemalla laitteistoa ja ymmärrät erilaisten muuttujien vaikutuksen prosessiin. Tekemisen keskiössä on toiminnan turvallisuus, laatu, omavalvonta ja kestävyysajattelu.

Voit perehtyä profiloivissa, vapaavalintaisissa opinnoissa laaja-alaisesti ruokatehtaiden perinteisiin ja uusiin raaka-aineisiin ja syvällisemmin valintasi mukaan mm. meijeri-, liha- ja valmisruoka-, leipomo-, sekä panimoprosesseihin. Voit myös syventää biotekniikan osaamistasi elintarviketeollisuuden, maatalouden ja yhdyskunnan jäte- ja sivuvirtojen saralla. Opit miten näistä virroista tuotetaan kestävästi uusia tuotteita ja energiaa.

Oppimisympäristöinä toimivat kampuksen laboratoriot, Hämeenlinnassa sijaitseva opetusmeijeri sekä panimo, ja alan yritykset. Pääset työskentelemään samoissa ammattimaisissa laboratorioissa, joissa HAMKin tutkimusyksikkö tekee tutkimustoimintaansa.

Hae opiskelemaan

Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka, kevään yhteishaku

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Syksy 2024
 • Opiskelupaikkoja:60, joista ensikertalaisille 48

Siirtohaku, Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka, Hämeen amk

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Syksy 2024
 • Opiskelupaikkoja:2

Haku kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella, insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Kevät 2024
 • Opiskelupaikkoja:1

Haku avoimen amk:n opintojen perusteella, Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Kevät 2024
 • Opiskelupaikkoja:5

Muita tapoja, joilla voit aloittaa opinnot

Haluaisitko aloittaa tutkintoon johtavat opinnot, mutta yhteishakuun on liian kauan aikaa tai sinulla ei ole vaadittavaa pohjakoulutusta? Älä huoli, voit aloittaa opiskelun myös muilla tavoilla:

Polkuopinnot – avoimen ammattikorkeakoulun kautta tutkintoon

Polkuopiskelijana suoritat tutkintoon kuuluvia opintoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana, yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Kun olet suorittanut tarvittavan määrän opintoja vaadituilla arvosanoilla, voit hakea siirtoa tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa opintosi loppuun normaalisti.

3 syytä opiskella bio- ja elintarviketekniikkaa!

Valmistuttuasi sinusta kilpaillaan, meiltä valmistuu alan huippuosaajia.

Tutki, kehitä ja innostu modernissa laboratoriossamme – luot uusia innovaatioita alalle.

Pääset parastamaan tulevaisuuden alaasi kestävän kehityksen mukaisesti.

Seuraa meitä somessa!

Tutustu koulutuksen arkeen somekanavillamme:

Aino Sutinen

Ympäristöasiat ovat minulle tärkeitä, jonka takia bio- ja elintarviketekniikka on minulle juuri oikea koulutus. Opinnoissa pääsen tutustumaan elintarvikeprosesseihin ja biomateriaaleihin, ja kuinka niitä voidaan vielä kehittää ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Pääsemme siis jo koulutuksessa pohtimaan ratkaisuja nykypäivän polttaviin kysymyksiin, kuten esimerkiksi ruokailutottumustemme aiheuttamiin ilmastopäästöihin ja yhteiskuntamme riippuvuuteen muovista.

Opintoihin kuuluu tavallisen opiskelun lisäksi myös yritysvierailuja ja -projekteja, sekä mikrobiologian ja kemian käytännön töitä koulun laboratorioissa. Opiskelu on työelämälähtöistä, ja erityisesti bio- ja elintarviketekniikan opiskelijoille tuntuu olevan kysyntää alan työpaikoilla.

Aino
Ensimmäisen vuoden opiskelija
Bio- ja elintarviketekniikka
Taru Mäenpää

Parasta opinnoissa on ollut se, että on päässyt tekemään suoraa yritykselle projektityötä. Tällaiset käytännönläheiset projektit osoittavat mitä esimerkiksi tuotekehittäjänä voisi tehdä. Työllistymismahdollisuuksia on bio- ja elintarviketekniikan puolella todella monia, juuri tämä tekee opiskelusta monipuolista ja mielenkiintoista.

Keskeisimmät kurssit ovat johdatusta erilaisiin elintarvikeprosesseihin liittyviin asioihin. Laboratoriotyöt ja ryhmässä toimiminen ovat suuressa roolissa opiskelussa.

Taru
Ensimmäisen vuoden opiskelija
Bio- ja elintarviketekniikka

Opiskelutavat

Päiväopiskelu

Päiväopinnot ovat opiskelua kokopäivätyönä. Opiskelet Hämeenlinnan Korkeakoulukeskuksessa arkisin maanantaista perjantaihin. Opintosi sisältävät runsaasti opetusta, ohjausta ja tiimityöskentelyä lukujärjestyksen mukaisesti. 

Päiväopiskelu kuuluu HAMKin koulutuksen malliin 8-16. Voit lukea tavastamme opiskella lisää täältä:

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opinnot soveltuvat työn ohessa opiskeluun. Tässä opiskelumallissa korostuu itsenäinen opiskelu ja tiimityöskentely. Oppiminen tapahtuu sekä itsenäisesti materiaalien ja tallenteiden avulla, ohjatusti verkossa ja lähiopetuksena Hämeenlinnan Korkeakoulukeskuksella, ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Opintoihisi kuuluu olennaisena osana lähiopetusta, joista osaan sinun tulee osallistua ja osaan toivomme sinun osallistuvan mahdollisuuksiesi mukaan. Lähiopetuspäivien lisäksi saat opetusta ja ohjausta verkossa 1-2 iltana viikossa. Tarvittaessa lisäopetusta saat osallistumalla päiväopiskelijoiden opetukseen Korkeakoulukeskuksella.

Opinnoissa on samat sisällöt ja vaatimukset kuin päiväopiskelijoilla. Monimuoto-opinnot vaativat sinulta aktiivisuutta, joustavuutta ja omasta oppimisesta vastuun kantamista. Opiskeluun ja siihen liittyen tehtävien toteuttamiseen tulisi varata runsaasti aikaa viikossa, jotta pystyt etenemään opinnoissa aikataulussa.

Monimuoto-opiskelu kuuluu HAMKin koulutusmalliin 18-100, joka on suunnattu kaiken ikäisille oppijoille. Tutustu tapaamme opiskella täällä:

Syksyllä 2024 aloittavan ryhmän lähiopetus

Tästä löydät monimuoto-opinnot syksyllä 2024 aloittavan ryhmän (INBIP24A3) lähiopetuspäivät, joihin sinun tulee osallistua. Huomaathan että muutokset aikatauluun ovat mahdollisia.

Tutustuthan myös uuden opiskelijan ohjeisiin, mistä löydät lisätietoa opintojesi aloituksesta:

Jatkavat opiskelijat: Löydät oman ryhmäsi opetusaikataulut Bio- ja elintarviketekniikan opiskelijoiden ryhmästä Viva Engagesta (ent. Yammer)                                                

Ammattialan toimintaympäristö:
 • 26.8.-28.8. Lähiopetuspäivät (opintojen aloitus)                 
 • ti 8.10 lähiopetuspäivä: Kemian laboratoriotyöt -oppimispäivä A
 • ke 9.10 lähiopetuspäivä: Moduuliprojektin esittely (klo 8.30-12)
 • to 10.10 lähiopetuspäivä: Kemian laboratoriotyöt -oppimispäivä B              
 • ma 21.10 lähiopetuspäivä: Kemian laboratoriotyöt -oppimispäivä C                                                                      

Lähiopetuspäivänä opetus tapahtuu pääasiassa Hämeenlinnan Korkeakoulukeskuksessa. Lähiopetuspäiviin tulee osallistua. Geometria- ja lineaarialgebran tentti pidetään moduulin lopussa, tarkempi ajankohta selviää elokuussa. Kemian laboratoriotyöt A-C -päivät ovat vaihtoehtoisia. Jokainen opiskelija osallistuu yhteen päivään. Päivä valitaan ja siihen ilmoittaudutaan opintojen alkaessa. 

Lähiopetuspäivien lisäksi monimuoto-opiskelijoille on opetusta ja ohjausta verkossa 1-2 iltana viikossa. Näiden ajankohta näkyy lukujärjestyksestä, jonka saat opintojesi alkaessa.           

Lisäksi suosittelemme kaikille osallistumista seuraaviin päiviin, joista saat lisää tietoa opintojesi alkaessa: 

 • 11.9. Workshop, HAMK Lepaan kampus.
 • 20.9. Excursio: Saarioinen Oy, Sahalahti        
 • 1.2. Laadukas mittaaminen
 • 28.10 lähiopetuspäivä (moduulin aloitus)
 • 29-30.10 lähiopetuspäivät: Mittaukset ja tulosten käsittely -laboratoriotyöt -ryhmät A
 • 4-5.11 lähiopetuspäivät: Mittaukset ja tulosten käsittely -laboratoriotyöt -ryhmät B
 • 6-7.11 lähiopetuspäivät: Mittaukset ja tulosten käsittely -laboratoriotyöt -ryhmät C”       
 • 11.11 lähiopetuspäivä: Excel ja luma-työskentely monimuodoille                 
 • ke 20.11 tai to 21.11 klo 16-18 ZOOM: moduuliprojektin välipalaute. Monimuoto-opiskelija valitsee ja varaa aikavälin yhtenä päivänä                           
 • ke 27.11 Workshop, HAMK Visamäen kampus. Mittaustulosten esittely ja työpaja             

Algebran tentti pidetään moduulin lopussa, tarkempi ajankohta selviää elokuussa.             

Kampus

Bio- ja elintarviketekniikan koulutuksen lähiopetus järjestetään Hämeenlinnan kampuksella.

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Kehittyvä, kasvava ja moderni pääkampuksemme, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus kokoaa yhteen tuhansia opiskelijoita ja satoja työntekijöitä. Laajalta kampusalueeltamme löytyy monipuoliset tilat ja palvelut eri alojen opiskeluun kuin tutkimustyöhön.

Hämeenlinnan kampuksella on noin 30 koulutusta ja se toimii myös kaikkien HAMKin tutkimusyksiköiden kotikampuksena. Lisäksi korkeakoulukeskus tarjoaa oivat puitteet erilaisten tapahtumien järjestämiseen niin sisäisille kuin ulkopuolisille toimijoille, joten kampuksella riittää usein vilinää ja vilskettä.

Sinun näköisesi opinnot

Tutkintosi koostuu 240 opintopisteestä ja sisältää neljä peruselementtiä:

Ydinosaamiseen sisältyvät opintokokonaisuudet, eli moduulit, ovat tutkintosi ja ammattitaitosi perusta. Opinnot on suunniteltu tukemaan kehittymistäsi alasi ammattilaiseksi ja ne luovat vakaan pohjan tuleville, vapaammin valittaville opinnoille.

Osa ydinosaamisen opinnoista koostuu moduuliprojekteista, joissa pääset kehittämään yleisiä työelämätaitojasi, sekä alan toiminnan ja tuotteiden vastuullisuutta ja ratkaisuja. Opit alan perusteita kuten kemiaa, matematiikkaa, mikrobiologiaa, fysiikkaa, hygieniaa ja aistinvaraista arviointia, perehdyt bio- ja elintarviketeollisuuden raaka-aineisiin, niiden turvalliseen käsittelyyn sekä jatkojalostukseen. Opit insinöörin prosessitekniset työkalut ja laadun tekemisen ja valvonnan tekniikat.

Osa tutkinnostasi muodostuu profiloivan osaamisen opinnoista, joiden avulla rakennat osaamistasi valitsemaasi suuntaan omien tavoitteidesi mukaisesti. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden laajentaa, syventää ja täydentää ammatillista osaamista ja persoonallista kehittymistä. Voit painottaa opintoja kiinnostuksesi mukaan elintarviketeollisuuteen tai biojalostamotoimintaan.

Profiloisivissa opinnoissa perehdyt valintasi mukaan mm. meijeri-, liha- ja valmisruoka-, leipomo-, sekä panimoprosesseihin. Voit myös syventää biotekniikan osaamistasi elintarviketeollisuuden, maatalouden ja yhdyskunnan jäte- ja sivuvirtojen saralla, ja oppia miten niistä tuotetaan uusia tuotteita tai energiaa.

Tutkintoosi kuuluu työharjoittelu, joka tutustuttaa sinut alasi työelämään sekä edistää ammattitaitoasi ja urakehitystäsi. Perehdyt ohjatusti ammattitaitojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä sovellat tietojasi ja taitojasi käytännössä.

Bio- ja elintarviketekniikan koulutuksessa harjoittelusi on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja kesto yhteensä 5 kuukautta. Tyypillisin aika sen suorittamiseen on kolmannen opiskeluvuoden keväällä tai kesällä. Voit suorittaa harjoittelusi yhdessä tai useammassa jaksossa, ja työtehtäväsi määräytyvät oman osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaan.

Opinnäytetyö on opintojesi loppusuoralla tehtävä kehittämis- tai tutkimustyö, jonka tavoitteena on vahvistaa osaamistasi ja näyttää valmiuksiasi soveltaa kerryttämiäsi tietoja ja taitoja. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopisteen kokonaisuus, jonka aiheen valitset itse perustuen kiinnostukseesi ja urasuunnitelmiisi. Kannustamme valitsemaan yhdessä yrityksen tai organisaation kanssa aiheen, jossa pääset ratkomaan aitoa ongelmaa ja kehittämään siihen ratkaisun.

HAMKin opiskelijana voit muotoilla tutkinnostasi juuri sinulle sopivan. Voit valita erilaisia opintoja meiltä ja maailmalta, sekä suorittaa tutkintoon kuuluvia opintojasi erilaisin toteutustavoin.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön, ja lue lisää opintojen suunnittelusta HAMKissa:

Opintoja meillä, muualla ja maailmalla

HAMKissa kehitämme uusia, innovatiisia opiskelutapoja. Tavoitteemme on tarjota sinulle monipuolinen osaaminen, jota voit kehittää haluamaasi suuntaan erilaisin tavoin. Toivomme, että voimme innostaa sinut kokeilemaan jotain ihan uutta!

Kaksi opiskelijaa vierekkäin pöydän ääressä

Yritteliäs korkeakoulu

Yritteliäisyys on mahdollisuuksien tunnistamista, innovaatiokyvykkyyttä ja kykyä luoda uutta. Yritteliäässä korkeakoulussa opitaan yhdessä tekemisen ja kokeilemisen kautta!

Design Factory

DF on toiminta- ja oppimisympäristö, joka yhdistää yritykset, opiskelijat, opettajat ja tutkijat. Liity mukaan projekteihin, joissa kehität uusia ratkaisuja yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa!

Neljä henkilöä seisomassa pöydän äärellä

RUN-EU -opinnot

HAMK on osa yhdeksän eurooppalaisen korkeakoulun muodostamaa RUN-Eurooppa-yliopistoa. Voit hyödyntää RUN-EU:n tarjoamia upeita mahdollisuuksia kansainvälisten opintokokemusten kerryttämiseen!

Vaihto-opinnot

Vaihto-opiskelu on ainutkertainen mahdollisuus tutkia maailmaa. Kannustamme kaikkia opiskelijoitamme hyödyntämään tilaisuuden ja lähtemään ulkomaille vaihtoon. Lähdethän sinäkin?

Vaaleahiuksinen henkilö valkoisessa paidassa

HAMKin opintotarjonta

Tarjoamme sinulle laajan valikoiman opintoja, joita voit valita osaksi tutkintoasi. Lisäksi voit valita osia muista HAMKin tutkinnoista. Voit myös hyödyntää aiemmin kertynyttä osaamistasi, esimerkiksi Partiosta!

Opiskelija seisoo aulassa kannettava tietokone kainalossaan ja katsoo suoraan kameraan.

Ristiinopiskelu

HAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös muissa korkeakouluissa! Kyseessä on ristiinopiskelu, jonka tarkoituksena on, että voit opiskella omia tavoitteitasi tukevia kokonaisuuksia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Bio- ja elintarviketekniikan koulutuksesta!

Päiväopinnoissa opiskelet maanantaista perjantaihin kampuksella tai etänä. Voit siis työskennellä näiden aikojen ulkopuolella oman jaksamisesi mukaisesti. Olemme suunnitelleet monimuoto-opiskelun toteutettavaksi töiden ohessa, ja tällöinkin sinun on hyvä varautua iltapäivisin klo 15-18 välillä tarjottuun opetukseen/ohjaukseen parina kolmena päivänä viikossa. Monimuotoryhmässä sinun on erityisen tärkeää huomioida myös tiimitöiden vaatima itsenäinen aikataulutus.

Alalla on runsaasti kesätyöpaikkoja ja harjoittelupaikkoja ympäri Suomea, jopa pienissä maakunnissa. Esimerkiksi meijerit ja muu elintarvikeala etsii tekijöitä ympäri vuoden. Ole aktiivinen, ja löydät paikkasi!

Ei tarvitse.

Ei voi. Koulutukseemme kuuluu käytännön työskentelyä esimerkiksi laboratorioissa, jotka tulee suorittaa paikan päällä Hämeenlinnan Korkeakoulukeskuksella.

Jäikö kysyttävää?

Jos haluat kysyä lisätietoa koulutuksesta, ota yhteyttä:

Jos haluat kysyä lisää tähän koulutukseen hakemisesta, katso lisätietoa:

Nopeammin valmiiksi?

Onko ala sinulle jo tuttu ja olet kerryttänyt jo osaamistasi joko työn tai opintojen kautta? Haluatko suorittaa tutkinnon nopeasti valmiiksi? Vai kaipaisitko nopeaa päivitystä osaamiseesi? Tarjoamme sinulle perinteisen tutkinto-opiskelun rinnalla erilaisia mahdollisuuksia, joilla voit nopeuttaa tutkinto-opintojasi, tai kerryttää juuri nyt tarvitsemaasi osaamista.

24 / 7 – opiskelun pikakaista

Voit nopeuttaa opintojasi 24/7-opiskelumallilla, jos sinulla on jo paljon tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamista. Opiskelumalli edellyttää sinulta suunnitelmallisuutta, joustavaa ja tehokasta ajankäyttöä sekä oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelytapaa. Keskustele opinto-ohjaajasi kanssa mahdollisuuksista suorittaa opintoja nopeutetusti.

Lue lisää HAMKin 24/7-opiskelumallista:

Täydennä osaamistasi!

Haluaisitko päivittää osaamistasi, tai oppia uutta, mutta et haluaisi sitoutua vuosiksi opiskeluun? Pohditko, olisiko opiskelua mahdollista pilkkoa, tai kokeilla, jotta tietäisit paremmin sopiiko opiskelu nykyiseen elämäntilanteeseesi?

Kokonaisen tutkinnon suorittamisen sijasta, voit opiskella ja oppia uutta monella eri tavalla. Tutustu HAMKin jatkuvan oppimisen tarjontaan, josta löydät monipuolisesti sekä lyhyitä, että pidempiä koulutuksia urapolkusi eri kohtiin.

Etsitkö jotain muuta?

Itselle sopivan koulutuksen valinta voi välillä olla haastavaa, varsinkin kun hyviä vaihtoehtoja riittää! Keräsimme sinulle vielä muutamia vaihtoehtoja samalta alalta, jos haluat tutustua myös muihin koulutuksiimme. Koko tarjontamme löydät koulutushaun kautta: