Hyppää sisältöön
Home Koulutushaku

Liikenneala

Koulutusalat

 • Liikenne
 • Tekniikka ja liikenne

Tutkintonimike

 • Insinööri (AMK)

Ilmoittautumisaika

 • Kevään yhteishaku 2024

Opetuskieli

 • Suomi

Koulutustyyppi

 • AMK-tutkinto

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Kampus

 • Riihimäki

Opetusmuodot

 • Lähiopetus
 • Monimuoto-opetus

Kaikki tiet vievät Riihimäelle! Kehitä ihmisläheistä, älykästä, turvallista ja vastuullista liikkumista.

Opi kehittämään kestävää ja eri väestöryhmien tarpeet huomioon ottavaa liikennesuunnittelua Suomen ainoassa liikenteeseen, liikkumiseen ja liikennesuunnitteluun keskittyvässä insinöörin AMK-koulutuksessa. Alalla pääset ratkaisemaan kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja autoliikenteen erilaisia haasteita.

Ilmastonmuutos, kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja nopea teknologinen kehitys vaikuttavat liikenteen toimintaympäristöön ja alan asiantuntijaosaamiselle on kysyntää niin yrityskentällä kuin julkisella sektorilla. Alalla tarvitaan loogista päättelykykyä ja kiinnostusta ihmisten arjen liikkumisen. 

Tavoite

Opit, kuinka liikenne toimii osana yhteiskuntaa ja tiedät, kuinka kevyt liikenne, henkilöautot, joukkoliikenne ja tavarakuljetukset sovitetaan yhteen turvallisesti, taloudellisesti sekä kestävästi. Saat valmiudet liikennesuunnitteluun ja yleisimpien suunnitteluohjelmien käyttöön.

Koulutuksen antama pätevyys

Valmistut liikennealan asiantuntijaksi erilaisiin liikennesuunnittelun, viisaan liikkumisen ja älykkään liikenteen palvelujen asiantuntijatehtäviin. Voit toimia esimerkiksi kunnan tai kaupungin liikennesuunnittelijana, joukkoliikenneoperaattorilla erilaisissa tehtävissä tai yksityisellä sektorilla suunnittelijana.

Opintojen rakenne

Liikennealan insinöörikoulutuksessamme opit kehittämään ihmisten arjen liikkumiseen sopivia ratkaisuja. Saat laaja-alaisen ymmärryksen ihmisen liikkumistarpeen synnystä ja erilaisista liikkujaryhmistä, matkaketjuista, kestävän liikkumisen keinoista sekä liikennejärjestelmästä ja liikenteen palveluista.

Ensimmäisen kahden vuoden opinnot ovat kaikille yhteisiä. Opit liikenteen yhteiskunnallista vaikutusta, viisasta liikkumista ja esimerkiksi väyläsuunnittelua käytännönläheisesti erilaisissa ryhmätöissä ja oikeassa liikenneympäristössä havainnoiden.

Liikennealan insinöörinä sinun on tärkeää ymmärtää eri toimijoiden näkökulmia ja pystyä tekemään yhteistyötä eri alojen edustajien kanssa. Siksi korostamme monialaista osaamista ja teemme läheistä yhteistyötä liikennealan eri toimijoiden kanssa muun muassa erilaisissa työelämän toimeksiannoissa ja tutkimushankkeissa. Osaamisesi ja verkostosi kasvavat opintojen aikana, kun osallistut erilaisiin seminaareihin, tapahtumiin ja messutilaisuuksiin

Suuntautumisvaihtoehdot

Yhteisten opintojen jälkeen voit painottaa opintojasi haluamaasi suuntaan, esimerkiksi liikenneympäristön suunnitteluun, raideliikenteen vaihtuviin teemoihin tai älykkään liikenteen palveluiden kehittämiseen.

Liikennesuunnittelun opinnoissa perehdyt joukkoliikenteen, autoliikenteen, pyöräilyn, kävelyn ja pysäköinnin suunnitteluun sekä liikenteen ympäristövaikutuksiin ja niiden arviointiin. Lisäksi saat valmiudet liikennesuunnittelussa tarvittavien liikennetutkimusten ja välityskykytarkastelujen tekemiseen sekä yleisimpien suunnitteluohjelmien käyttöön.

Älykkään liikenteen syventävissä opinnoissa tutustut kestävän liikkumisen edistämiseen, liikenteen palveluihin sekä autonomisen liikenteen kehitykseen. Opit myös palvelumuotoilun perusteet ja merkityksen käyttäjälähtöisessä suunnitteluprosessissa.

Tutustu opintojen arkeen meiltä hiljattain valmistuneiden opiskelijoiden podcastin tai blogihaastattelun kautta. Julkaisuissa opiskelijat kertovat, millaista liikennealan opiskelu on ja pitääkö alalta osata jotain etukäteen (vastaus: ei). Kuuntele PetuHetu liikenteessä -podcastin ensimmäinen jakso Spotifyssa tai lue Petun ja Hetun haastattelu blogistamme.

Hae opiskelemaan

Insinööri (AMK), liikenneala, päivätoteutus, kevään yhteishaku

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Syksy 2024
 • Opiskelupaikkoja:35, joista ensikertalaisille 28

Insinööri (AMK), liikenneala, monimuotototeutus, kevään yhteishaku

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Syksy 2024
 • Opiskelupaikkoja:45, joista ensikertalaisille 27

Haku avoimen amk:n opintojen perusteella, Insinööri (AMK), liikenneala

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Kevät 2024
 • Opiskelupaikkoja:8

Haku kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella, insinööri (AMK), liikenneala

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Kevät 2024
 • Opiskelupaikkoja:1

Siirtohaku, Insinööri (AMK), liikenneala, Hämeen amk

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Syksy 2024
 • Opiskelupaikkoja:2

Muita tapoja, joilla voit aloittaa opinnot

Haluaisitko aloittaa tutkintoon johtavat opinnot, mutta yhteishakuun on aikaa, tai sinulla ei ole vaadittavaa pohjakoulutusta? Älä huoli, voit aloittaa opiskelun myös muilla tavoilla:

Polkuopinnot – avoimen ammattikorkeakoulun kautta tutkintoon

Polkuopiskelijana suoritat tutkintoon kuuluvia opintoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana, yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Kun olet suorittanut tarvittavan määrän opintoja vaadituilla arvosanoilla, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa opintosi loppuun normaalisti.

Polkuopintopaikat: päiväopinnot 3 paikkaa ja monimuoto 10 paikkaa lukuvuodelle 2024–2025. Ilmoittaudu 5.–7.8.2024. 

DigiTech – Tekniikan yhteiset opinnot 30 op

Haluatko laajentaa osaamistasi teknisissä oppiaineissa ja mahdollisesti myöhemmin siirtyä tutkinto-opiskelijaksi insinöörikoulutukseen? Tekniikan yhteiset opinnot -koulutuksessa opit tekniikan korkeakouluopintoihin liittyviä perustaitoja. Opinnot on suunnattu kaikille tekniikan alan korkeakouluopinnoista kiinnostuneille.

Kolme syytä opiskella liikennealaa!

Autat ihmisiä liikkumaan arjessaan turvallisesti, kestävästi ja älykkäästi.

Pääset luomaan tulevaisuuden yhteiskuntaa.

Monipuoliset ja hyvät työllistymismahdollisuudet.

Opiskelutavat

Päiväopiskelu

Päiväopinnot sopivat sinulle, jos voit opiskella kokopäiväisesti maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti noin klo 8.30–16.00. Opiskelet tiiviisti ryhmän mukana ja opintoihisi kuuluu luentoja, ryhmätehtäviä sekä itsenäistä opiskelua. Osa oppimisesta tapahtuu yritysten ja julkishallinnon toimijoiden kanssa yhteistyössä tehtävissä projekteissa, joita tehdään pääsääntöisesti ryhmissä.

Syksyllä 2024 aloittavan päiväryhmän opetus alkaa maanantaina 26.8.

Opintojen loppupuolella (3.–4. vuosi) lähiopetus on järjestetty siten, että osa-aikainen työskentely alan yrityksissä on mahdollista opintojen ohella.

Päiväopiskelu kuuluu HAMKin koulutuksen malliin 8–16. Voit lukea tavastamme opiskella lisää täältä:

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opinnot sopivat sinulle, jos haluat opiskella etäopintoina, virtuaalisesti, itsenäisesti sinulle sopivana aikana sekä ryhmässä yhteisesti sovittuna aikoina. Opiskelet sekä itsenäisesti että ryhmätöitä tehden. Varsinaisia opintopäiviä on noin kerran kuukaudessa perjantaina n. klo 8.30–16.00. Lisäksi viikolla saattaa olla 1–2 kertaa iltaisin etäopetuksena järjestettävää opintojen ohjaustilaisuutta, jolloin saat ohjausta ja opastusta meneillään oleviin opintoihin liittyen.

Lukuvuonna 2024/2025 opintopäivät syksyllä 2024 aloittavalle monimuotoryhmälle ovat alustavan tiedon mukaan seuraavat: ke 21.8. (opintojen aloitus etänä), ma 26.8. (kampuksella), pe 27.9. (kampuksella), pe 25.10., pe 1.11., to 19.12., pe 17.1., pe 7.2., pe 7.3., pe 21.3., pe 11.4., sekä pe 9.5. Lukuvuoden aikana ilmoitetaan, mitkä opintopäivät järjestetään etäopetuksena ja mitkä lähiopetuksena kampuksella, tai jossakin vierailukohteessa. 

Monimuoto-opinnot sopivat sinulle, jos kannat vastuuta omasta oppimisestasi ja pystyt aikatauluttamaan sitä itsenäisesti ja ryhmän kanssa. Monimuoto-opiskelu vaatii omatoimisuutta ja joustavuutta. Vaikka monimuoto-opiskelussa korostuu yksilöllinen ja itsenäinen opiskelu, se edellyttää myös valmiutta työskennellä ryhmissä ja tehdä ryhmätöitä etänä. Ryhmätyöskentely ja varsinkin opintojen aikana toteutettava vertaisryhmätoiminta on osa oppimisprosessia ja vertaisryhmältäsi saat tukea omiin opintoihisi.

Monimuoto-opinnoissa tarvitset hyvät tietokoneen peruskäyttötaidot ja valmiuden oppia käyttämään etätyöskentelyvälineitä. Tarvitset myös kaiuttimella ja mikrofonilla tai kuulokemikrofonilla (ns. headset) varustetun tietokoneen sekä verkkoyhteyden. Tarvittavat ohjelmistot saat meidän kauttamme.

Monimuoto-opiskelu kuuluu HAMKin koulutusmalliin 18–100, joka on suunnattu kaiken ikäisille oppijoille. Tutustu tapaamme opiskella täällä:

Kampus

Riihimäen kampus

Monipuolista tekniikan osaamista, robotiikkaa ja liikennealaa, tätä kaikkea löydät Riihimäen kampukselta! Kampuksen opintotarjontaan kuuluu sekä suomen- että englanninkielisiä insinöörikoulutuksia, joista valmistuu tulevaisuuden moniosaajia.

Opetuksen lisäksi kampuksella tehdään myös paljon tutkimustyötä. Kampukselta löytyy loistavat puitteet niin teoreettiselle kuin käytännölliselle opiskelulle ja tutkimukselle, tiloja löytyy monipuolisesti konetekniikan pajasta auditorioon ja videostudiosta IT-luokkiin. Esimerkiksi opinnoissa käytössä olevat 3D-tulostimet ja erilaiset robotit tukevat hyvin käytännön oppimista.

Sinun näköisesi opinnot

Tutkintosi koostuu 240 opintopisteestä ja sisältää neljä peruselementtiä:

Ydinosaamiseen sisältyvät opintokokonaisuudet, eli moduulit, ovat tutkintosi ja ammattitaitosi perusta. Opinnot on suunniteltu tukemaan kehittymistäsi alasi ammattilaiseksi ja ne luovat vakaan pohjan tuleville, vapaammin valittaville opinnoille.

Kaikille yhteisissä liikennealan opinnoissa opit liikenteen yhteiskunnallista vaikutusta, viisasta liikkumista ja liikennesuunnittelua.

Osa tutkinnostasi muodostuu profiloivan osaamisen opinnoista, joiden avulla rakennat osaamistasi valitsemaasi suuntaan omien tavoitteidesi mukaisesti. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden laajentaa, syventää ja täydentää ammatillista osaamista ja persoonallista kehittymistä.

Yhteisten opintojen jälkeen voit painottaa opintojasi haluamaasi suuntaan, esimerkiksi liikenneympäristön suunnitteluun, raideliikenteen vaihtuviin teemoihin tai älykkään liikenteen palveluiden kehittämiseen.

Harjoittelussa pääset käyttämään oppimiasi taitoja oman alasi työpaikassa. Harjoittelu suoritetaan vähintään kahdessa osassa ja sen kokonaiskesto on noin 5 kuukautta.

Opinnäytetyö on opintojesi loppusuoralla tehtävä kehittämis- tai tutkimustyö, jonka tavoitteena on vahvistaa osaamistasi ja näyttää valmiuksiasi soveltaa kerryttämiäsi tietoja ja taitoja. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopisteen kokonaisuus, jonka aiheen valitset itse perustuen kiinnostukseesi ja urasuunnitelmiisi. Kannustamme valitsemaan yhdessä yrityksen, tai organisaation kanssa aiheen, jossa pääset ratkomaan aitoa ongelmaa, ja kehittämään siihen ratkaisun.

HAMKin opiskelijana voit muotoilla tutkinnostasi juuri sinulle sopivan. Voit valita erilaisia opintoja meiltä ja maailmalta, sekä suorittaa tutkintoon kuuluvia opintojasi erilaisin toteutustavoin.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön, ja lue lisää opintojen suunnittelusta HAMKissa:

Opintoja meillä, muualla ja maailmalla

HAMKissa kehitämme uusia, innovatiisia opiskelutapoja. Tavoitteemme on tarjota sinulle monipuolinen osaaminen, jota voit kehittää haluamaasi suuntaan erilaisin tavoin. Toivomme, että voimme innostaa sinut kokeilemaan jotain ihan uutta!

Kaksi opiskelijaa vierekkäin pöydän ääressä

Yritteliäs korkeakoulu

Yritteliäisyys on mahdollisuuksien tunnistamista, innovaatiokyvykkyyttä ja kykyä luoda uutta. Yritteliäässä korkeakoulussa opitaan yhdessä tekemisen ja kokeilemisen kautta!

Design Factory

DF on toiminta- ja oppimisympäristö, joka yhdistää yritykset, opiskelijat, opettajat ja tutkijat. Liity mukaan projekteihin, joissa kehität uusia ratkaisuja yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa!

Neljä henkilöä seisomassa pöydän äärellä

RUN-EU -opinnot

HAMK on osa yhdeksän eurooppalaisen korkeakoulun muodostamaa RUN-Eurooppa-yliopistoa. Voit hyödyntää RUN-EU:n tarjoamia upeita mahdollisuuksia kansainvälisten opintokokemusten kerryttämiseen!

Vaihto-opinnot

Vaihto-opiskelu on ainutkertainen mahdollisuus tutkia maailmaa. Kannustamme kaikkia opiskelijoitamme hyödyntämään tilaisuuden ja lähtemään ulkomaille vaihtoon. Lähdethän sinäkin?

Vaaleahiuksinen henkilö valkoisessa paidassa

HAMKin opintotarjonta

Tarjoamme sinulle laajan valikoiman opintoja, joita voit valita osaksi tutkintoasi. Lisäksi voit valita osia muista HAMKin tutkinnoista. Voit myös hyödyntää aiemmin kertynyttä osaamistasi, esimerkiksi Partiosta!

Opiskelija seisoo aulassa kannettava tietokone kainalossaan ja katsoo suoraan kameraan.

Ristiinopiskelu

HAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös muissa korkeakouluissa! Kyseessä on ristiinopiskelu, jonka tarkoituksena on, että voit opiskella omia tavoitteitasi tukevia kokonaisuuksia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin liikennealan koulutuksesta!

Matematiikasta on hyötyä kaikilla insinöörialoilla. Katso liikennealan UKK-videolta opiskelijoidemme kokemuksia liikennealan matematiikan opinnoista.

Näkymät ovat hyvät. Katso liikennealan UKK-videolta opiskelijoidemme kommentit työllistymisestä.

Kansainvälisyys on kiinteä osa tulevaa työtäsi. Monet liikennealan yritykset ovat nykyään kansainvälisessä omistuksessa. Liikenneala kehittyy nopeasti ja kansainvälisen kehityksen seuraaminen on eduksi työssäsi. 

Liikennealan koulutuksestamme saat hyvät kansainväliset taidot, jotka antavat valmiudet työskennellä Suomessa ja ulkomailla. Voit kasvattaa tutkintosi kansainvälisyyttä suorittamalla osan opinnoistasi kansainvälisissä kumppanikorkeakouluissamme tai ulkomaisena työharjoitteluna.

Jäikö kysyttävää?

Jos haluat kysyä lisätietoa koulutuksesta, ota yhteyttä:

Jos haluat kysyä lisää tähän koulutukseen hakemisesta, katso lisätietoa:

Nopeammin valmiiksi?

Onko ala sinulle jo tuttu ja olet kerryttänyt jo osaamistasi joko työn tai opintojen kautta? Haluatko suorittaa tutkinnon nopeasti valmiiksi? Vai kaipaisitko nopeaa päivitystä osaamiseesi? Tarjoamme sinulle perinteisen tutkinto-opiskelun rinnalla erilaisia mahdollisuuksia, joilla voit nopeuttaa tutkinto-opintojasi, tai kerryttää juuri nyt tarvitsemaasi osaamista.

24 / 7 – opiskelun pikakaista

Voit nopeuttaa liikennealan opintoja omalla aktiivisuudellasi. Esimerkiksi voit valita vapaavalintaisia opintoja, kun se sopii sinulle parhaiten, tai voit tehdä työharjoittelut kesäisin.

Lue lisää HAMKin 24/7 -opiskelutavasta:

Täydennä osaamistasi!

Haluaisitko päivittää osaamistasi, tai oppia uutta, mutta et haluaisi sitoutua vuosiksi opiskeluun? Pohditko, olisiko opiskelua mahdollista pilkkoa, tai kokeilla, jotta tietäisit paremmin sopiiko opiskelu nykyiseen elämäntilanteeseesi?

Kokonaisen tutkinnon suorittamisen sijasta, voit opiskella ja oppia uutta monella eri tavalla. Tutustu HAMKin jatkuvan oppimisen tarjontaan, josta löydät monipuolisesti sekä lyhyitä, että pidempiä koulutuksia urapolkusi eri kohtiin.

Etsitkö jotain muuta?

Itselle sopivan koulutuksen valinta voi välillä olla haastavaa, varsinkin kun hyviä vaihtoehtoja riittää! Keräsimme sinulle vielä muutamia vaihtoehtoja samalta alalta, jos haluat tutustua myös muihin koulutuksiimme. Koko tarjontamme löydät koulutushaun kautta: