Liiketalous, tradenomi (AMK)

Hämeen ammattikorkeakoulu
liiketalous iloisia opiskelijoita portaikossa

Liiketalous, tradenomi (AMK)

Perustiedot

Lamppu ikoni

MITÄ OPIT?

Voit suunnata osaamistasi esimerkiksi taloushallintoon, markkinointiin ja asiakkuuksiin, finanssipuolelle, liiketoiminnan kehittämiseen, businessmuotoiluun sekä yrittäjyyteen. Opit vankkaa liiketaloudellista perusosaamista sekä valintasi mukaan profiloituvaa erityisosaamista. Markkinoinnin osaajana opit markkinoinnin suunnittelua, toteutusta ja tutkimusta, kun taas taloushallinnon osaajana opit kirjanpidon, tilinpäätöksen ja johdon laskentatoimen aihealueita. Businessmuotoilussa saat haltuusi liiketoiminnan kehittämisen monipuoliset työkalut.


mihin valmistut ikoni

MIHIN VALMISTUT?

Opintojesi kautta työllistyt yritysten tai organisaatioiden monipuolisiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Valmistuttuasi olet asiakaslähtöinen, innovatiivinen ja yhteistyökykyinen tradenomi, joka toimii luontevasti niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä työyhteisöissä. Ammattinimikkeitä ovat mm. markkinointiassistentti, -suunnittelija, -koordinaattori- tai -päällikkö, liiketoiminnan kehittäjä, veroneuvoja, sijoitus- ja palveluneuvoja, analyytikko, talousassistentti, -suunnittelija tai -päällikkö, rahoitus- tai laskentapäällikkö, yrittäjä, yritysneuvoja, kehityspäällikkö tai tulosyksikön vetäjä.


HAKUAJAT


 • Avoimen väylä -erillishaku
 • -
 • 1.8.2018
 • 15.6.2019
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Hae opiskelemaannuoli oikealle

 • Siirtohaku
 • -
 • 1.12.2018
 • 15.12.2018
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Hae opiskelemaannuoli oikealle

 • Kevään yhteishaku 2019
 • 80 (päiväopiskelu), 40 (monimuoto)
 • 20.3.2019
 • 3.4.2019 klo 15.00
 • -
 • päiväopiskelu 7.6.2019, monimuoto 22.5.2019
 • 28.6.2019
 • 8.7.2019 klo 15.00
 • syksy 2019
 • Hae opiskelemaannuoli oikealle

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE Tradenomi (AMK)
KESTO (VUOTTA)3,5
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)210
PAIKKAKUNTA PÄIVÄOPISKELU Hämeenlinna
PAIKKAKUNTA MONIMUOTO-OPISKELUVerkkototeutus
KIELI suomi

Liiketalouden opetussuunnitelmat

Liiketalouden koulutuksen sisältö

Liiketalouden opiskelu on joustavaa, käytännönläheistä sekä opiskelijakeskeistä. Opiskelu on yhteistyötä työelämän kanssa – opintopolkusi vie uralla eteenpäin.

Opintosi rakentuvat moduuleista, joiden jokaisen laajuus on 15 op. Valitsemasi moduulit muodostavat opintopolkusi. Moduulirakenteen kautta voit valita monipuolisen yhdistelmän liiketalouden aihealueita. Opintopolkujamme ovat esimerkiksi taloushallinto-osaajan, markkinointisuunnittelijan, asiakasvastaavan, finanssiosaajan tai liiketoiminnan kehittäjän opintopolut. Voit myös yhdistellä eri opintopolkujen moduuleja oman kiinnostuksesi mukaan. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja voit suorittaa tutkinnon päiväopiskeluna tai joustavasti työn ohessa monimuoto-opiskeluna.

Markkinoinnin osaaja
Tällä opintopolulla opiskelet markkinoinnin suunnittelua, toteutusta ja tutkimusta monipuolisesti. Opit erilaisia markkinoinnin työtapoja ja perehdyt erityisesti digitaalisiin palveluihin ja markkinointiviestintään. Tutustut palveluliiketoiminnan erityispiirteisiin ja siihen, miten asiakkaan kokemaa tuotteen ja palvelun arvoa luodaan markkinoinnin keinoin.
Teemme projekteja yhteistyössä yritysten kanssa. Saat myös valmiudet toimia kansainvälisissä markkinoinnin tehtävissä.

Taloushallinnon osaaja 
Taloushallinnon osaajan opintopolulla opiskellaan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja johdon laskentatoimen aihealueita. Voit halutessasi syventää sähköisen taloushallinnon osaamistasi yritysten analysoinnissa ja tilintarkastuksessa sekä verotuksessa.
Teemme projekteja yhteistyössä yritysten kanssa, joka mahdollistaa asiantuntijuutesi kehittymisen jo opiskeluiden aikana.

Liiketoiminnan kehittäjä
Liiketoiminnan kehittäjän opintopolulla opit tunnistamaan eri toimialojen yritysten liiketoimintamahdollisuuksia sekä tarkastelemaan ja arviomaan yrityksen liiketoiminnan nykytilaa ja kehittämisen edellytyksiä. Opit myös käyttämään strategiatyön erilaisia malleja ja kokeilevia työkaluja käytännön toimeksiannoissa.
Opintosi liiketalouden koulutusohjelmassa tukevat yrittäjyyttä. Voit saada myös tukea oman yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä yrityksen perustamiseen.

OPISKELUN KÄYTÄNNÖT

KYSY KOULUTUKSESTA

VIRPI PELTOVUORI
Opintosihteeri
Liiketalous
Puh. +358 50 574 5449
virpi.peltovuori@hamk.fi

 

RIITTA IKONEN
Opintojen ohjaaja (päiväopiskelu)
Liiketalous
Puh. +358 50 574 5412
riitta.ikonen@hamk.fi

 

ANU VIHERÄ
Opintojen ohjaaja (monimuoto-opiskelu)
Liiketalous
Puh. +358 50 599 8877
anu.vihera@hamk.fi

 

SARI HANKA
Koulutuspäällikkö
Liiketalous
Puh. +358 50 372 3544
sari.hanka@hamk.fi

 

KYSY HAKEMISESTA

 • Hakijapalvelut
 • HAMK, Hakijapalvelut
 • PL 225 (Visamäentie 35 A)
 • 13101 Hämeenlinna

HAKUOHJEET

Hakuohjeet ja valintaperusteet kevään 2019 yhteishakua varten julkaistaan lokakuun 2018 lopussa.

Ei mukana syksyn 2018 yhteishaussa.

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Hakulomake on osoitteessa www.opintopolku.fi.

Avoimen väylän erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. YAMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakukelpoisuus / ​Amk-tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja a​voimes​sa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä AMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa.

Tarkemmat tiedot avoimessa amk:ssa suoritetuista opinnoista löytyvät kohdasta Opiskelijavalinta.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkielinen koulutus

HAMK järjestää tarvittaessa suomen kielen kokeen erillishaun hakijoille. Jos haet suomenkieliseen koulutukseen ja täytät jonkin seuraavista vaatimuksista, sinun ei tarvitse osallistua suomen kielen taitoa mittaavaan kokeeseen:

 • äid​inkieleni on suomi
 • olen suorittanut Avoimet AMK-opintoni suomen kielellä
 • koulusivistyskieleni* on suomi
 • olen suorittanut yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4
 • olen suorittanut valtionhallinnon kielitutkinnon taitotasolla 'hyvä'
 • äidinkieleni ja koulusivistyskieleni on ruotsi ja olen saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8)

*Koulusivistyskielellä tarkoitet​aan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana​.

Koulusivistyskieleksi katsotaan myös: 

 • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväsytyn kokeen ädinkielessä
 • kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa
 • ammatillisessa oppilaitoksessa opetuskielenä ollut kieli, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana

HAMK hyväksyy samana vuonna korkeakoulujen yhteishaussa hyväksytysti suoritetun kielikokeen.

Hakeminen ja liitteet

Hakulomake on auki valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa 1.8.-15.6. välisenä aikana.

Vaaditut liitteet / AMK-tutkinto

Lataa hakemukseesi Opintopolku.fi -palvelussa seuraavat liitteet (viimeistään 7 vrk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä):

 • virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)
 • todistus kielitaidosta (tarvittaessa)
 • Sosiaali- ja terveysala: todistus hyväksyty​stä psykologisesta henkilöarvioinnista

Opiskelijavalinta AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Erillisvalinnassa voidaan valita hakija, joka on suorittanut 60 op koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintopisteiden määrä sekä opintomenestys. Ks. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot (alla).

 

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

 

Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin​

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.​

Oikaisume​nettely

Opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.​

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

Hakukelpoisuus

Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettuna opinto-oikeusaikana.

 • Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. YAMK-opiskelija voi siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

 • Päivätoteutukseen siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.
  • Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.
 • Monimuotototeutuksissa (AMK-tutkinto ja YAMK-tutkinto) vaaditaan näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia.
  • hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)
  • Verkkototeutukseen siirtoa hakevan pitää osoittaa, että hänellä on riittävät taidot verkko-opiskeluun (esim. aiemmin suoritettu verkko-opintoina toteutettu kokonaisuus).
 • Huom. opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

Valintaperusteet

Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

Hakeminen ja hakuaika

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

Hakuajat

2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

 • Ajantasainen opintosuoritusote sekä osasuoritustodistukset
 • Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista
 • Opiskelutodistus

Lähetä liitteet kevään siirtohaussa 26.5. ja syksyn siirtohaussa 25.11. mennessä HAMKin hakijapalveluihin. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

Tulosten julkaisu viimeistään:

30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

15.12. (keväällä alkavat opinnot)

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

OPISKELIJAT KERTOVAT

liiketalous opiskelijat keskustelevat punaisissa nojatuoleissa

2 weeks ago

HAMK Liiketalous

Liiketalouden kakkosilla tänään mielenkiintoinen vierailija, Granon myyntipäällikko Miika Piikkilä! Toteutustapa hieman erosi normaalista yritysvierailusta, sillä vierailija ei perinteisesti vetänytkään omaa showtaan, vaan opiskelijat saivat kysellä häneltä heitä kiinnostavia asioita hänen työhön ja uraansa liittyen. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Liiketalouden kakkosilla tänään mielenkiintoinen vierailija, Granon myyntipäällikko Miika Piikkilä! Toteutustapa hieman erosi normaalista yritysvierailusta, sillä vierailija ei perinteisesti vetänytkään omaa showtaan, vaan opiskelijat saivat kysellä häneltä heitä kiinnostavia asioita hänen työhön ja uraansa liittyen.

3 weeks ago

HAMK Liiketalous

Jos HAMKia pitäisi kuvailla yhdellä sanalla, mikä se sana olisi? Ohessa sanapilvi liiketalouden, tietojenkäsittelijöiden ja muotoilijoiden vastauksista, millä sanoilla he kuvasivat HAMKia. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Jos HAMKia pitäisi kuvailla yhdellä sanalla, mikä se sana olisi? Ohessa sanapilvi liiketalouden, tietojenkäsittelijöiden ja muotoilijoiden vastauksista, millä sanoilla he kuvasivat HAMKia.

3 weeks ago

HAMK Liiketalous

Visamäen kampuksella tänään Myynti-iltamat! 250 ihmistä tulossa kuulemaan myynnin mahdollisuuksista. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Visamäen kampuksella tänään Myynti-iltamat! 250 ihmistä tulossa kuulemaan myynnin mahdollisuuksista.

3 weeks ago

HAMK Liiketalous

Myynti-iltamat saapuu keskiviikkona Hämeenlinnaan ja HAMKille! Mukaan on jo ilmoittautunut lähes 250 myyntityötä tekevää tai aiheesta kiinnostunutta. Paikalla on myös liiketalouden myynti ja asiakkuudet -osakokonaisuuden opiskelijoita sekä päivä- että monimuotopuolelta! Mikäli et ole vielä muistanut ilmoittautua mukaan, niin muutamia paikkoja on vielä vapaana: myynti-iltamat.fi/Myynti-iltamat saapuu kiertueen toiseksi viimeiselle myynnin ristiretkelle Hämeenlinnaan keskiviikkona 3.10. HAMK University of Applied Sciences C-rakennuksen (Visamäen kampus) tiloihin. Illan mahdollistaa Hamkin lisäksi Crazy Town, Hämeen Yrittäjät sekä Linnan Kehitys Oy.

Muistathan myös sinä ilmestyä paikalle, sillä tätä herkkua ei enää kauaa ole tarjolla!
... Lue lisääNäytä vähemmän

Myynti-iltamat saapuu keskiviikkona Hämeenlinnaan ja HAMKille! Mukaan on jo ilmoittautunut lähes 250 myyntityötä tekevää tai aiheesta kiinnostunutta. Paikalla on myös liiketalouden myynti ja asiakkuudet -osakokonaisuuden opiskelijoita sekä päivä- että monimuotopuolelta! Mikäli et ole vielä muistanut ilmoittautua mukaan, niin muutamia paikkoja on vielä vapaana: https://myynti-iltamat.fi/

4 weeks ago

HAMK Liiketalous

BKK jatkuu! Toinen päivä käynnistyi aurinkoisessa säässä Bisnestreffien merkeissä N-talossa! Tänään ohjelmassa paljon mielenkiintoisia puhujia Nordic Business Forumilla, livestream seurattavissa auditoriossa klo 10-18! Päivän ensimmäinen puhuja Don Tapscott aloittaa klo 10 puheenvuorollaan Internetin toisesta aikakaudesta ja päivä päättyy klo 16.20 alkavaan keskusteluun, jossa mukana Presidentti Barack Obama! ... Lue lisääNäytä vähemmän

BKK jatkuu! Toinen päivä käynnistyi aurinkoisessa säässä Bisnestreffien merkeissä N-talossa! Tänään ohjelmassa paljon mielenkiintoisia puhujia Nordic Business Forumilla, livestream seurattavissa auditoriossa klo 10-18! Päivän ensimmäinen puhuja Don Tapscott aloittaa klo 10 puheenvuorollaan Internetin toisesta aikakaudesta ja päivä päättyy klo 16.20 alkavaan keskusteluun, jossa mukana Presidentti Barack Obama!

4 weeks ago

HAMK Liiketalous

Bisnestä korkeakoulukeskuksessa käynnistyy taas! Tule Visamäkeen verkostoitumaan, kuuntelemaan mielenkiintoisia Nordic Business Forumin puheenvuoroja auditorion streamistä tai muuten vaan viihtymään! Tässä vielä keskiviikon (26.9.) ohjelma, tervetuloa! ... Lue lisääNäytä vähemmän

Bisnestä korkeakoulukeskuksessa käynnistyy taas! Tule Visamäkeen verkostoitumaan, kuuntelemaan mielenkiintoisia Nordic Business Forumin puheenvuoroja auditorion streamistä tai muuten vaan viihtymään! Tässä vielä keskiviikon (26.9.) ohjelma, tervetuloa!

 

Comment on Facebook

Seuraa tapahtumaa HAMKin someista Snapchatissa @hamk_uas ja Twitterissä @HAMK_UAS! Ota somekanavat seurantaan!

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU