Ammatillinen opettajankoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajankoulutus
Kaksi HAMKin mieshenkilöä hymyilemässä kameralle ja tutkimassa betoniporausnäytettä
Kaksi HAMKin mieshenkilöä hymyilevät kameralle ja tutkivat betoniporausnäytettä

Ammatillinen opettajankoulutus

Perustiedot

mitä opit ikoni

MITÄ OPIT?

Opettajankoulutuksessa opit oppimisen ohjaamista erilaisissa oppimisympäristöissä erilaisten opiskelijoiden parissa. Opit opetuksen suunnittelua, opetus- ja ohjausmenetelmiä, osaamisen arviointia, dialogin taitoja, verkostoissa toimimista sekä kasvatustieteellisiä teorioita ja käsitteitä.

mihin valmistut ikoni

MIHIN VALMISTUT?

Valmistuttuasi olet AmO eli ammatillisen opettajankoulutuksen suorittanut opettaja. Voit toimia opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa ja mahdollisesti ammattikorkeakoulussa. Myös muissa oppilaitoksissa voit toimia opettajana tietyin edellytyksin.

HAKUAIKA

 • Haku ammatilliseen opettajankoulutukseen 2023
 • Hakuaika alkaa: 3.1.2023
 • Hakuaika päättyy: 19.1.2023 klo 15.00
 • Hakemuksen liitteet: 26.1.2023 klo 15.00
 • Tulokset: 30.3.2023
 • Paikan vastaanotto: 11.4.2023 klo 15.00
 • Opiskelu alkaa: Touko- tai elokuussa 2023
 • Hae opiskelemaan

TIEDOT KOULUTUKSESTA

KOULUTUS  Ammatillinen opettajankoulutus
KESTO 10-13 kuukautta
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)  60
PAIKKAKUNTA  Hämeenlinna, Espoo, Lahti, Turku, Verkkototeutus
KIELI  Suomi, Englanti
KOULUTUS ALKAA Toukokuu 2023 tai elokuu 2023

OPETTAJANKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KYSY HAKEMISESTA JA KOULUTUKSESTA

AOKK:n SIJAINTI JA YHTEYSTIEDOT

Ammatillinen opettajakorkeakoulu sijaitsee Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa Visamäessä.

Yksikön johtaja: Seija Mahlamäki-Kultanen

Postiosoite: Ammatillinen opettajakorkeakoulu, PL 230, 13101 Hämeenlinna

Henkilöstö: Visamäentie 35 A, A-rakennus, 2 krs, Hämeenlinna

Opetustilat: Vankanlähde 9 (C-rakennus) ja Vankanlähde 11 (D-rakennus), Hämeenlinna

Kampuskartat ja ajo-ohjeet: https://www.hamk.fi/tietoa-hamkista/kampukset-ja-kartat/hameenlinna/

Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)hamk.fi

Haku- ja opiskelutiedustelut: aokk-opintotoimisto(at)hamk.fi (muodostaa tiketin HAMKin ServiceDeskiin)

Yleiset tiedustelut: opettajakorkeakoulu(at)hamk.fi

HAKEMINEN JA OPISKELU

Hakukelpoisuus- eli pääsyvaatimukset ovat pääsääntöisesti:

 • korkeakoulututkinto ja
 • kolme tai viisi vuotta työkokemusta omalta ammattialalta. Työkokemusvaatimus koskee ammatillisten tutkinnon osien opettajaksi aikovia. Työkokemusta ei vaadita yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikovilta.

Hakukelpoisuuden tulee täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Hakukelpoisuuteen vaadittavan ammattialan työkokemuksen tulee vastata sen tutkinnon alaa, jolla haet opettajankoulutukseen. Työkokemukseksi ei hyväksytä opetuskokemusta (poikkeuksena kasvatustieteen kandidaatit ja maisterit) eikä harjoittelua, joka sisältyy tutkintoon, jolla haet koulutukseen.

 

Pääsyvaatimukset voivat olla erilaiset eri hakijoille, koska opettajille on asetettu erilaiset kelpoisuusvaatimukset riippuen opetustehtävästä. Ensinnäkin ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opettajille on erilaiset kelpoisuusvaatimukset. Hakijan hakututkinnon pääaine tai suuntautuminen määrittää, onko hän ammatillisten vai yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikova. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan opettajien kelpoisuusvaatimukset poikkeavat pääsäännöstä. Samoin tanssi- ja sirkusalan opettajien. Joissakin tapauksissa myös sillä on merkitystä hakukelpoisuuteen, toimiiko hakija ammatillisena opettajana vai ei.

 

Lähtökohtaisesti voimme ottaa ammatilliseen opettajankoulutukseen henkilöitä, joilla on sellainen koulutus ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan toimeen (L 932/2014 § 25).

 

Pääsyvaatimukset hakijaryhmittäin:

Ammatillisten tutkinnon osien opettajaksi aikova

 • soveltuva korkeakoulututkinto (AMK, ylempi AMK, kandidaatti, maisteri, DI) ja
 • vähintään kolme vuotta työkokemusta, joka vastaa hakututkinnon alaa.

Soveltuvan korkeakoulututkinnon ja kolmen vuoden työkokemusvaatimusta noudatetaan kaikilla muilla ammattialoilla paitsi sosiaali- ja terveysalalla sekä tanssi- ja sirkusalalla. Lisäksi niille ammatillisina opettajina toimiville, joilta puuttuu korkeakoulututkinto, on omat kelpoisuusehtonsa.

Ammatillisten tutkinnon osien opettajaksi aikova, jolla on sosiaali- ja terveysalan tutkinto

 • ammattikorkeakoulututkinto ja
 • vähintään viisi vuotta ammatillista työkokemusta korkeakoulututkintoa vastaavista tehtävistä

TAI

 • ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai maisterin tutkinto ja
 • vähintään kolme vuotta työkokemusta, joka vastaa hakututkinnon alaa.

Sosiaali- ja terveysalan opistoasteen ja kandidaatin tutkinnot eivät tuota hakukelpoisuutta ammatilliseen opettajankoulutukseen.

Yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikova

 • ylempi korkeakoulututkinto

Yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikovalta ei vaadita ammatillista työkokemusta. Joissain tapauksissa myös muu korkeakoulututkinto kuin ylempi korkeakoulututkinto voi antaa hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajankoulutukseen (esim. tietojenkäsittelyn ammattikorkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto).

Ammatilliseen opettajankoulutukseen muulla kuin korkeakoulututkinnolla hakeva

 • erikoisammattitutkinto tai muu koulutuksen järjestäjän päättämä tutkinto tai koulutus ja
 • vähintään viisi vuotta työkokemusta, joka vastaa hakututkinnon alaa.

Jotta tätä poikkeusmahdollisuutta voidaan soveltaa, hakijan tulee toimia hakuaikana ammatillisten tutkinnon osien opettajan työsuhteessa ammatillisessa oppilaitoksessa. Lisäksi edellytetään, että työnantaja (= ammatillinen oppilaitos) todentaa erillisellä lisäselvityksellä, että henkilö on palkattu opetustehtävään, johon ei ole olemassa soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai että opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa.

 

Sosiaali- ja terveysalan opettajaksi aikovilta edellytetään aina korkeakoulututkintoa, samoin yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikovilta eli heihin ei voida tätä poikkeusmahdollisuutta soveltaa. Myös kaikilta hakijoilta, jotka eivät vielä toimi opettajina, edellytetään korkeakoulututkintoa.

Tanssi- ja sirkusalan opettajaksi aikova

 • korkeakoulututkinto tai vähintään kolmen vuoden laajuiset opinnot sekä
 • alalla saavutettu taiteellinen tai muu ammatillinen ansioituneisuus. Opettajankoulutuksen haussa katsotaan vähintään kolmen vuoden ammattialan työkokemuksen vastaavan tätä vaatimusta.

Lisätietoja:

Oletko ammatillisten vai yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikova? Lisätietoa määrittelystä

 • Jos sinulla on hakututkintona AMK-tutkinto, kuulut ammatillisten tutkinnon osien opettajahakijaryhmään. Poikkeuksena on Tietojenkäsittelyn tradenomin tutkinto, joka voidaan luokitella myös yhteisten tutkinnon osien puolelle.
 • Jos sinulla on yliopistotutkinto esim. äidinkielestä, vieraasta kielestä, filosofiasta, psykologiasta, teologiasta, kirjallisuudesta, kulttuurien tutkimuksesta, tilastotieteestä, matematiikasta, fysiikasta, kemiasta, terveyskasvatuksesta, politiikka- tai oikeustieteestä, kuulut yhteisten tutkinnon osien hakijaryhmään.
 • Jos sinulla on yliopistotutkinto kasvatustieteen, kauppatieteen, maa- ja metsätaloustieteen tai tekniikan alalta, kuulut puolestaan ammatillisten tutkinnon osien hakijaryhmään.

Jos et löydä itseäsi näistä aloista etkä ole varma, kumpaan hakijaryhmään kuulut, kysy lisätietoja opettajakorkeakoululta.

Lakipykälät opettajien kelpoisuusvaatimuksista

Valintaperusteet

Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijavalinnat perustuvat ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisesti sopimiin valintaperusteisiin.

Valintamenettely

Opiskelijat valitaan ammatilliseen opettajankoulutukseen hakemuspisteiden mukaisessa järjestyksessä koulutusalakohtaisista valintatapajonoista. Koulutusala määräytyy hakijan hakukelpoisuuden tuottamasta tutkinnosta. Katso luokitus otsikon Koulutus- ja opintoalaluokitus alta.

Yleisestä valintamenettelystä poikkeaa englanninkielisen ryhmän, International Professional Teacher Education, valintamenettely. Tämä ryhmä muodostaa erillisvalintaryhmän ja opiskelijat valitaan ryhmään hakeneista hakemuspisteiden mukaisessa järjestyksessä ilman hakututkintoon perustuvaa koulutusalajaottelua.

Vuoden 2023 aloituspaikat julkaistaan syksyllä. Vuoden 2022 aloituspaikat olivat:

Koulutusala

Aloituspaikkamäärä

Kasvatusalat 13
Humanistiset alat 17
Taidealat 18
Yhteiskuntatieteet ja -viestintä 13
Kauppa- ja oikeustieteet 45
Luonnontieteet 8
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 15
Tekniikan alat 90
Maa- ja metsätalousalat 17
Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat 60
Palvelualat 29
Turvallisuus- ja kuljetuspalvelut 15
Erillisvalintaryhmä, English 20
Yhteensä 360

 

Hakemuksen pisteytys

Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteytykseen. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta. Hakupisteytykseen vaikuttavat koulutukset tulee olla suoritettu ja työkokemus hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Vuoden 2023 hakemuksen pisteytys julkaistaan syksyllä. Vuoden 2022 hakemuksen pisteytys oli:

Muut suoritetut tutkinnot

Hakututkinnon lisäksi suoritetut tutkinnot, enintään kaksi tutkintoa

Suoritettu tutkinto

Pisteet

Ei suoritettuja tutkintoja hakututkinnon lisäksi 0 pistettä
1 suoritettu tutkinto 4 pistettä
2 suoritettua tutkintoa 8 pistettä

Kasvatustieteelliset perusopinnot

Kasvatustieteelliset perusopinnot

Pisteet

Ei suoritettu 0 pistettä
Suoritettu 10 pistettä

Täydennyskoulutus

1.1.2015 jälkeen suoritetut koulutukset ja opinnot, yhden koulutuksen laajuus vähintään 1 opintopiste, 1 osaamispiste tai 0,5 opintoviikkoa tai 27 tuntia

Koulutusten tai opintojen laajuus yhteensä

Pisteet

alle 1 opintopiste 0 pistettä
1-3 opintopistettä 0,5 pistettä
4-7 opintopistettä 1 piste
8-11 opintopistettä 1,5 pistettä
12-15 opintopistettä 2 pistettä
16-19 opintopistettä 2,5 pistettä
20-23 opintopistettä 3 pistettä
24-27 opintopistettä 3,5 pistettä
28 opintopistettä tai enemmän 4 pistettä

Opetuskokemus oppilaitoksesta

Sivutoiminen opetuskokemus rinnastettavissa laskennallisesti päätoimiseksi

Kokemuksen kesto

Pisteet

alle 2 kuukautta 0 pistettä
2-5 kuukautta 1 piste
yli 5-10 kuukautta 2 pistettä
yli 10-15 kuukautta 3 pistettä
yli 15-20 kuukautta 4 pistettä
yli 20 kuukautta 5 pistettä

Opetuskokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2020 jälkeen

Vähintään viiden kuukauden opetuskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta ja/tai ammattikorkeakoulusta

Kokemuksen kesto

Pisteet

Ei lainkaan tai alle viisi kuukautta opetuskokemusta ammatillisesta oppilaitoksesta ja/tai ammattikorkeakoulusta 0 pistettä
Vähintään viisi kuukautta opetuskokemusta ammatillisesta oppilaitoksesta ja/tai ammattikorkeakoulusta 10 pistettä

Katso tarkemmat valintaperusteet ja hakupisteytyksen ohjeet (kappale 5 Pisteytettävät osa-alueet) Valintaperusteet-tiedostosta:

2022 Opet Valintaperusteet (pdf)

Valintaperusteet lyhyesti -tiedostoon on tiivistetty hakukelpoisuusvaatimukset ja hakupisteytys:

2022 Opet Valintaperusteet lyhyesti (pdf)

Tutustu ennen hakemuksen täyttämistä myös Tarvittavat liitteet -tiedostoon:

2022 Opet Tarvittavat liitteet (pdf)

Tutustu ohjeisiin huolella ennen hakemuksen täyttämistä.

Koulutus- ja opintoalaluokitus

Koulutus- ja opintoalaluokitus perustuu mukaillen Tilastokeskuksen käyttämään kansalliseen koulutusluokitukseen 2016, joka puolestaan pohjautuu UNESCOn International Standard Classification of Education 2011 (ISCED 2011) -luokitukseen.

Kasvatusalat

Kasvatustieteet

Humanistiset alat

Uskonto ja teologia
Historia, arkeologia ja kulttuurien tutkimus
Filosofia ja etiikka
Kielet, viittomakieli ja tulkkaus
Kirjallisuus ja kielitiede
Nuoriso- ja järjestötyö

Taidealat

Audiovisuaaliset tekniikat ja media
Muoti, sisustussuunnittelu ja teollinen muotoilu
Kuvataiteet
Käsityöalat
Musiikki ja esittävät taiteet
Muut taidealat

Yhteiskuntatieteet ja viestintä

Kansantaloustiede
Valtio- ja hallintotieteet
Psykologia
Sosiaalitieteet
Viestintätieteet
Kirjasto- ja informaatiotieteet

Kauppa- ja oikeustieteet

Liiketalous ja kauppatieteet
Oikeustieteet

Luonnontieteet

Biologia ja biotieteet
Ympäristötieteet
Elinympäristö ja luonto
Kemia
Geotieteet
Fysiikka
Matematiikka
Tilastotiede

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Tietojenkäsittely
Tieto- ja viestintätekniikka

Tekniikan alat

Kemian tekniikka ja prosessit
Ympäristönsuojeluteknologia
Kone-, prosessi-, energia- ja sähkötekniikka
Elektroniikka ja automatiikka
Mekaniikka ja metalliala
Moottoriajoneuvo-, laiva- ja lentokonetekniikka
Elintarvikeala
Materiaalitekniikka (lasi, paperi, muovi ja puu)
Tekstiilitekniikka (vaatteet, jalkineet, nahkatuotteet)
Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu
Rakentaminen, rakennussuunnittelu ja kiinteistöala
Tietojohtaminen ja tuotantotalous

Maa- ja metsätalousalat

Viljan- ja karjantuotanto ja eläintenhoito
Puutarhanhoito
Metsätalous
Kalatalous
Eläinlääketiede
Muut maa- ja metsätalousalat

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat

Vanhus- ja vammaistyö
Varhaiskasvatuksen ohjaustyö
Sosiaalityö ja -ohjaus
Suun terveydenhuolto
Lääketiede
Hoitotyö
Terveystekniikka, kuvantaminen ja bioanalytiikka
Kuntoutus
Farmasia
Terveystiede

Palvelualat

Kotitalous- ja puhdistuspalvelut
Hiusten ja kauneudenhoitopalvelut
Hotelli- ja ravintola-ala
Urheilu ja liikunta
Matkailu ja turismi
Muut palvelualat

Turvallisuus- ja kuljetusala

Sotilas- ja puolustusala
Palo-, pelastus- ja suojeluala
Kuljetuspalvelut

Hakulomake ja hakeminen

Hakulomake täytetään Opintopolku-palvelussa hakuaikana.

Opiskelijahaun ja -valinnan aikataulu:

 • Seuraava hakuaika on 3.-19.1.2023. Hakemus sulkeutuu hakuajan viimeisenä päivänä 19.1.2023 kello 15.00.
 • Todistukset tulee liittää sähköiseen hakemukseen 26.1.2023 kello 15.00 mennessä.
 • Valinnan tulokset julkaistaan 30.3.2023 Oma opintopolku -palvelussa.
 • Opiskelupaikka otetaan vastaan 11.4.2023 kello 15.00 mennessä Oma opintopolku -palvelussa.
 • Opinnot alkavat touko- tai elokuussa 2023 valitusta ryhmästä riippuen.

Ammatillisen opettajankoulutuksen haku on valtakunnallinen ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku. Samalla hakemuksella voi hakea kahteen eri opettajakorkeakouluun.

Ohjeita Opintopolku-palveluun

Hakemuksen täyttäminen

 • Mene osoitteeseen www.opintopolku.fi/wp/fi/
 • Kirjoita hakukenttään HAMK Ammatillinen opettajankoulutus.
 • Klikkaa linkkiä ja näet Täytä hakulomake -painikkeen.
 • Avaa hakulomake ja täytä kaikki pakolliset kentät.
 • Tallenna todistusliitteet hakemukselle PDF-, JPG- tai PNG-muodossa. Liitteet tarvitaan hakukelpoisuutesi ja hakupisteittesi tarkistamiseen.
 • Muista tallentaa hakemus.
 • Lähetettyäsi hakemuksen saat sähköpostiviestin, jossa on linkki hakemuksen muokkausta varten. Linkin kautta voi hakuaikana muokata hakemustasi ja lisätä liitteitä edellä mainittuun päivään asti.
 • Jos sinulla ei ole skannausmahdollisuutta, voit lähettää todistuskopiot ensisijaiseen hakutoiveen opettajakorkeakouluun kirjepostina määräaikaan mennessä. Liitä mukaan saate, jossa on koulutuksen nimi, johon haet, oma nimesi ja hakemusnumerosi.

Huomaa, että täyttäessäsi hakulomaketta, tarvitset tutkinto-, koulutus- ja työtodistusten yksityiskohtaisia tietoja. Siksi on hyvä tutustua hakemuksen pisteytykseen jo ennen hakemuksen täyttämistä. Hakemuksella valitset myös opiskeluryhmäsi, joten tutustu myös opiskelijaryhmätarjontaan jo ennen hakemuksen täyttämistä.

Valintatulokset ja paikan vastaanotto

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma opintopolku -palvelussa. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Hakijalle lähetetään tieto valinnan tuloksesta myös sähköpostitse.

Opiskelupaikka otetaan vastaan Oma opintopolku -palvelussa. Jos Oma opintopolku -palvelun käyttäminen ei ole mahdollista, ota paikka vastaan kirjallisesti esimerkiksi sähköpostiviestillä. Muussa tapauksessa menetät opiskelupaikan.

Yhden opiskelupaikan sääntö

Yhden korkeakoulupaikan sääntö ei koske ammatillisia opettajankoulutuksia, koska koulutukset eivät johda tutkintoon.

Erityisohjeita ulkomailla tutkinnon suorittaneille

Ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittanut hakija tarvitsee hakemuksensa liitteeksi Opetushallituksen päätöksen tutkinnon rinnastamisesta suomalaiseen korkeakoulututkintoon. Tarkemmat ohjeet Opetushallituksen sivuilta​. Ota huomioon, että Opetushallitus ilmoittaa hakemuksen keskimääräiseksi käsittelyajaksi 3 - 4 kuukautta. Tutkinnon rinnastamispäätös tarvitaan vain hakukelpoisuuden tuottamasta korkeakoulututkinnosta.

Erityisohjeita suomen ja englannin kielen hallinnasta

 • Suomen kieli: Jotta opiskelu suomen kielellä olisi sujuvaa, hakijan, jonka äidinkieli ei ole suomi, suomen kielen osaamisen tulee olla vähintään tasoa B2. Suomen kielen taso todennetaan osallistumalla kielitasokokeeseen. Kielitason todentava dokumentti liitetään hakemuksen liitteeksi. Yleisiä kielitasokokeita järjestetään useilla paikkakunnilla. Lisätietoja Opetushallituksen sivuilta​. Hakijoita voidaan tarvittaessa myös haastatella kielitaidon toteamiseksi.
 • Englannin kieli: Englanninkielisen opiskeluryhmän (International Professional Teacher Education programme) valinneilta edellytetään hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, vähintään tasoa B2 (CEFR)/6 (IELTS). Englannin kielen taitoa voi itsearvioida Europassin sivuilla olevan kuvauksen kautta the European Language Level – Self Assessment Grid tai Finnbritin sivuilla.

Terveyden ja toimintakyvyn rajoitukset opettajankoulutusten opiskelijoille

Opettajankoulutusten opintoihin sisältyy mahdollisesti työskentelyä alaikäisten ja erilaisten asiakasryhmien kanssa, jolloin keskeisenä ovat eettiset ja asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijan on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykenevä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Soveltuvuutta arvioidaan koko opintojen ajan.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä hakijan vammaisuuden tai fyysisten, psyykkisten tai sosiaalisten rajoitteiden vuoksi koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, että hakijan terveydentila tai toimintakyky voi vaarantaa alaikäisten turvallisuutta tai asiakasturvallisuutta. (Laki ammattikorkeakoulusta 932/2014 § 26, § 27, § 33 ja 34 §; Asetus ammattikorkeakoulusta 1129/2014 § 11.)

Opiskelijavalinnan esteenä voi olla:

 • psyykkinen sairaus tai vakava mielenterveyden häiriö
 • päihde- tai huumeriippuvuus, tai lääkkeiden väärinkäyttöä viimeisten kahden vuoden aikana
 • sosiaalinen toimintakyvyn rajoittuneisuus, joka vaikeuttaa ihmisten kanssa toimimista
 • pitkäaikaissairaus tai fyysinen vamma, joka rajoittaa opintoihin osallistumista

Ammattikorkeakoulu voi pyytää opintojen aikana rikostaustaotteen esittämistä, jos tulevissa oppimistilanteissa ja harjoitteluissa on olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoitteluissa, tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Opiskelupaikan tai opiskeluoikeuden peruutus

Ammattikorkeakoulu voi perua ehdollisesti myönnetyn opiskelupaikan, jos:

 • terveydellisiin vaatimuksiin liittyviä todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa;
 • hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja tai on jättänyt antamatta olennaisia tietoja;
 • tai on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Laki ammattikorkeakoulusta 932/2014 § 26, § 27, § 33 ja § 34; Asetus ammattikorkeakoulusta 1129/2014 § 11).

Ammattikorkeakoulu voi peruuttaa myöhemmin opiskeluoikeuden, jos:

 • opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa;
 • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä 26 §:n 1 momentin mukaisia opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä;
 • opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen 26 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi (Huomio! Jos olet itse perunut opiskelupaikkasi tai jos opiskeluoikeutesi on peruutettu muiden syiden takia esimerkiksi väärin ilmoitetut todistusarvosanat tai hakemusliitteiden palauttamatta jättäminen, voit olla hakijana koulutukseen) tai
 • opinnot tai opintoihin kuuluva harjoittelu edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, ja jos se on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi ja jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoslain (39/1889) 17 luvun 18, 18 a tai 19 §:ssä, 20 luvussa, 21 luvun 1–3 tai 6 §:ssä, 31 luvun 2 §:ssä tai 50 luvun 1, 2, 3, 4 tai 4 a §:ssä tarkoitetusta rikoksesta. (Laki ammattikorkeakoulusta 932/2014 § 26, § 27, § 33 ja § 34; Asetus ammattikorkeakoulusta 1129/2014 § 11.)

Miten toimia, jos sinulla on terveyteen tai toimintakykyyn liittyvä rajoite?

Opintopolku-palvelussa hakulomaketta täyttäessäsi sinulta kysytään seuraavia asioita:

 • Onko opiskeluoikeutesi aiemmin peruutettu terveydentilan tai muiden henkilöiden terveyden tai turvallisuuden vaarantamisen vuoksi?
 • Onko terveydentilassasi tai toimintakyvyssäsi sellaisia tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille?

Mikäli vastaat hakulomakkeella ”kyllä” molempiin tai toiseen kysymykseen ja tulet hyväksytyksi koulutukseen, on opiskelupaikka ehdollinen. Ammattikorkeakoulu käsittelee ja arvioi opiskelijaksi pyrkivän opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat tiedot. Sinut voidaan hyväksyä koulutukseen, mikäli terveydellinen este voidaan kohtuullisin toimin poistaa.

Jos saat opiskelupaikan, sinulta pyydetään sähköpostitse terveydentilaselvitys, lääkärintodistus sekä tarvittaessa selvitys peruuntuneesta opiskeluoikeudesta.

Sinun tulee toimittaa pyydetyt dokumentit liitteineen siihen ammattikorkeakouluun, johon olet tullut ehdollisesti valituksi. Mikäli toimittamasi selvitys ei ole riittävä, voi asian käsittelijä olla yhteydessä sinuun ja pyytää lisäselvitystä. Asiakirjat ovat salassa pidettäviä.

Se ammattikorkeakoulu, johon tulet ehdollisesti hyväksytyksi, tekee päätöksen terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyen.

Hakijatilastot

Koulutusalaluokitus muuttui vuoden 2021 hakuun, joten aiempien vuosien hakija- ja pistemäärät eivät ole enää vertailukelpoisia vuoden 2021 lukuihin.

Hakijat koulutusaloittain 2021-2022

Koulutusala

Hakijamäärä vuonna 2021

Hakijamäärä vuonna 2022

Kasvatusalat 46 58
Humanistiset alat 41 72
Taidealat 75 48
​Yhteiskuntatieteet ja viestintä 34 32
Kauppa- ja oikeustieteet 123 119
​Luonnontieteet 12 16
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 15 41
Tekniikan alat 126 150
​Maa- ja metsätalousalat 29 31
Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat 317 352
Palvelualat 94 93
Turvallisuus- ja kuljetusala 29 39
International Professional Teacher Education 114 114
Yhteensä 1055 1165

Lähde: Opintopolku 2021-2022

Alimmat valintapisteet koulutusaloittain/erillisvalintaryhmittäin 2021-2022

​Koulutusala/erillisvalintaryhmä

Alimmat pisteet vuonna 2021

Alimmat pisteet vuonna 2022

​Kasvatusalat 18 22
Humanistiset alat 12 20
Taidealat 17,5 17
​Yhteiskuntatieteet ja viestintä 13 14
Kauppa- ja oikeustieteet 12,5 13
​Luonnontieteet 1 12
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 0 9
Tekniikan alat 0 7,5
Maa- ja metsätalousalat 10 9
​Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat 15,5 17
Palvelualat 9 10
​Turvallisuus- ja kuljetusala 8,5 19
​International Professional Teacher Education 12 13

Lähde: Opintopolku 2021-2022

Usein kysytyt kysymykset

Kysymyksiä hakukelpoisuudesta:

Olen sairaanhoitaja. Voinko hakea opettajankoulutukseen?

Jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon ja sinulla on vähintään viisi vuotta tutkintoasi vastaavaa työkokemusta, olet hakukelpoinen. Jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ylemmän korkeakoulututkinnon, kolmen vuoden työkokemus on riittävä. Jos olet suorittanut opistoasteen tutkinnon, et valitettavasti ole hakukelpoinen.

Minulla on opintoasteen tutkinto. Olenko hakukelpoinen koulutukseen?

Valitettavasti opistoasteen tutkinto ei tuota hakukelpoisuutta ammatilliseen opettajankoulutukseen. Vain korkeakoulututkinnot eli ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistotutkinnot antavat suoran hakukelpoisuuden.

Vaatimuksesta voidaan poiketa vain siinä tapauksessa, että opettajankoulutukseen hakeva toimii jo ammatillisten opintojen opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa. Tällöin on mahdollista, että työnantaja käyttää nk. poikkeuspykälän mahdollisuutta ja katsoo opettajan kelpoiseksi opetustehtäväänsä ilman korkeakoulututkintoa. Näissä tapauksissa edellytetään aina erillinen lisäselvitys työnantajalta. Sosiaali- ja terveysalan opetuksessa tätä poikkeusmahdollisuutta ei voida soveltaa.

Saan tutkintoni valmiiksi keväällä hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Olenko hakukelpoinen?

Et valitettavasti ole. Hakukelpoisuuden tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä sekä tutkinnon että työkokemuksen osalta.

Mistä tiedän, vaaditaanko minulta hakukelpoisuuteen kolme vai viisi vuotta työkokemusta vai ei lainkaan?

Vaadittava työkokemus riippuu taustatutkinnosta eli siitä tutkinnosta, joka antaa sinulle hakukelpoisuuden opettajankoulutukseen. Suurin osa tutkinnoista katsotaan edustavan niin kutsuttuja ammatillisia opintoja, jolloin työkokemusvaatimus on kolme vuotta. On kuitenkin muutamia poikkeuksia, jolloin työkokemusvaatimus on viisi vuotta. Lisäksi osa tutkinnoista katsotaan edustavan niin kutsuttuja yhteisiä opintoja, jolloin työkokemusvaatimusta ei ole. Tutustu siis hakukelpoisuusvaatimuksiin. Jos asia jää vielä epäselväksi, ota yhteyttä opettajakorkeakouluun.

Pitääkö työkokemus olla hankittuna tutkinnon jälkeen?

Ei tarvitse.

Täytyykö työkokemuksen olla tehtynä yhtäjaksoisesti vai huomioidaanko esim. kesä- ja viikonlopputyöt?

Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista. Osa-aikaiset ja lyhytkestoiset työsuhteet muunnetaan vastaamaan kokopäivätyötä laskukaavalla siten, että 11 kuukautta vastaa yhtä vuotta, 21 päivää vastaa yhtä kuukautta ja 7 tuntia vastaa yhtä päivää. Työtodistuksista on käytävä ilmi tuntimäärät ja ajanjaksot, jolloin työtä on tehty.

Lasketaanko opiskeluaikana tehty työ mukaan työkokemukseen?

Kyllä lasketaan. Hakututkintoon sisältyvää työharjoittelua ei oteta huomioon.

Kysymyksiä hakemuspisteistä:

Nettisivuillanne on viimeisen haun pisterajat. Minun koulutusalallani pisteraja oli 10. Laskin, että saisin hakemuksestani 8 pistettä. Kannattaako minun edes hakea koulutukseen?

Hakijamäärät voivat vaihdella vuosittain ja vaikuttaa siten pisterajoihin. Myös hakemuksen pisteytykseen tehdään välillä muutoksia, jolloin aiemman vuoden pisterajat eivät ole täysin vertailukelpoisia. Kannattaa siten hakea koulutukseen, jolloin saa vahvistetun tiedon hakemuspisteistään. Ja jos käy niin, ettei opiskelupaikkaa saa, on helpompi suunnitella, mitä pitäisi tehdä, jotta opiskelupaikan saisi seuraavana vuonna.

Voinko tulla valituksi, jos minulla ei ole opetuskokemusta?

Voit. Opetuskokemuksesta saa hakupisteitä, mutta tämä on vain osa pisteytyksestä ja valinta perustuu kokonaispistemäärään. Valituista opiskelijoista keskimäärin noin puolella ei ole opetuskokemusta tai sitä on kertynyt alle kaksi kuukautta.

Miten lasken opetustyöni, kun olen tehnyt opetustyötä muutaman tunnin kuukaudessa parin vuoden ajan?

Sivutoiminen opetuskokemus rinnastetaan päätoimiseksi opetuskokemukseksi siten, että 64 tuntia on yksi kuukausi päätoimista opetuskokemusta.

Miksi yo-tutkinnosta ei saa pisteitä?

Vain ammatillisista tutkinnoista ja korkeakoulututkinnoista annetaan pisteitä, koska koulutamme opettajia nimenomaan ammatilliselle sektorille.

Kysymyksiä hakemisesta:

Mikä merkitys valitulla opiskeluryhmällä on valintaan?

Opiskelumuodolla ei ole merkitystä valinnan kannalta, vaan valinta tehdään koulutusalakohtaisista valintaryhmistä. Poikkeuksena on kuitenkin erillisvalintaryhmä (englanninkielinen ryhmä), johon opiskelijat valitaan vain niistä hakijoista, jotka ovat hakeneet kyseiseen opiskelumuotoon.

Huomasin jälkikäteen, että unohdin kirjata hakemukseeni yhden asian. Pääsenkö vielä muokkaamaan hakemustani?

Lähetettyäsi hakemuksen sait sähköpostiisi viestin, jossa on linkki hakemukseen muokkausta varten. Linkin kautta voit hakuaikana muokata hakemustasi. Lisäksi voit liittää ja poistaa liitteitä 26.1.2023 kello 15.00 asti.

Mitä teen, kun en pysty skannaamaan/kuvaamaan todistuksiani hakemukselle?

Jos sinulla ei ole skannausmahdollisuutta tai et pysty liittämään kuvia JPG- tai PNG-muodossa sähköiseen lomakkeeseen, voit lähettää todistuskopiot ensisijaiseen hakutoiveen opettajakorkeakouluun kirjepostina määräaikaan mennessä. Liitä mukaan saate, jossa on koulutuksen nimi johon haet, oma nimesi ja hakemusnumerosi.

Kysymyksiä opiskelusta:

Hakemuksessa valitaan opiskelumuoto eli opiskeluryhmä. Voinko vaihtaa sen, kun opiskelupaikka on varmistunut?

Opiskeluryhmää voit vaihtaa tarvittaessa. Ota tässä tapauksessa yhteyttä opinto-ohjaajaan. Jos olet kuitenkin hakenut erillisvalintaryhmään (englanninkielinen ryhmä), ryhmän vaihtoa ei voida tehdä.

Suomi ei ole äidinkieleni. Voinko silti hakea opettajankoulutukseen?

Voit hakea opettajankoulutukseen, vaikka äidinkielesi olisi jokin muu kieli kuin suomi. Suomen kielen taitosi täytyy kuitenkin olla riittävä, jotta pystyt opiskelemaan suomen kielellä.

Paljonko koulutus maksaa?

Koulutus on valtion rahoittamaa, jolloin opiskelu ei sisällä lukukausimaksuja. Perimme kaikilta opiskelijoilta verkkomateriaalimaksun, joka on 110 euroa koko opiskeluajalta. Opiskelija vastaa lisäksi itse mahdollisista matka- ja ruokailukustannuksistaan.

Kysymyksiä valinnan tuloksista:

Minut valittiin toissijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakouluun. Voinko kuitenkin jäädä odottamaan peruutuspaikkaa ensisijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakouluun?

Et valitettavasti voi. Varasijalle jäävät vain hakijat, jotka eivät saaneet opiskelupaikkaa.

En saanut opiskelupaikkaa. Täytyykö minun itse ottaa yhteyttä ja kysellä peruutuspaikkaa opettajakorkeakoulusta?

Ei tarvitse. Opettajakorkeakoulu ottaa yhteyttä pistejärjestyksessä seuraavaan hakijaan, jos opiskelupaikka vapautuu.

Opiskeluryhmät

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa monimuoto- tai verkko-opiskeluna. Monimuoto-opiskelua toteutetaan Hämeenlinnan lisäksi Espoossa, Lahdessa ja Turussa. Lisäksi opinnot voi tehdä englannin kielellä ja tekniikan alojen opetukseen suuntautuen.

Opintojen lähtökohtana kaikissa ryhmissä on osaamisen kartoitus ja kehittymisen suunnitelma, jotka määrittävät opintojen tarkemman toteutumisen. Opinnot voivat sisältää esimerkiksi työssä oppimista, jos opettajaopiskelija työskentelee opettajana ammatillisessa koulutuksessa.

Kaikissa opiskeluryhmissä opiskellaan sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. Yhteistoiminnallinen oppiminen on yksi oppimiskäsityksemme kulmakivistä. Lisäksi kaikissa opiskeluryhmissä hyödynnetään monipuolisesti digitaalisia ympäristöjä ja työvälineitä.

Tarjolla on 10 ja 13 kuukauden ryhmiä. Huomaa, että lyhyemmät 10 kuukauden ryhmät ovat tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot. Ohjelmat eivät siten sisällä kasvatustieteellisiä perusopintoja ja opintojen laajuus on 47 opintopistettä. Katso tarkempia tietoja opintojen hyväksilukemisesta Opiskelu-sivulta.

Pidemmät 13 kuukauden ryhmät ovat puolestaan tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat kasvatustieteelliset perusopinnot osana opettajankoulutusta.

Ryhmien aloituspäivät on kerrottu ryhmäkuvauksissa ja tarkemmat ryhmäkohtaiset toteutukset ovat nähtävissä Opiskelu-sivulla olevasta opinto-oppaasta. Lukuvuoden 2023-2024 ryhmätiedot julkaistaan syksyllä.

Lukuvuoden 2022-2023 opiskeluryhmät ovat:

Monimuotoinen opiskelu 10 kuukautta Hämeenlinnassa

 • Opintoja rytmittävät lähipäivät, joita on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä noin 16 päivää). Lähipäivät toteutuvat joko peräkkäisinä tai yksittäisinä arkipäivinä kello 9.00-16.00.
 • Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua.
 • Opinnot alkavat 3.8.2022 ja päättyvät 2.6.2023. Aloituspäivä toteutuu Hämeenlinnassa kello 9.00-15.00.

Monimuotoinen opiskelu 13 kuukautta Hämeenlinnassa

 • Opintoja rytmittävät lähipäivät, joita on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä noin 15 päivää). Lähipäivät toteutuvat syyskuusta alkaen joko peräkkäisinä tai yksittäisinä arkipäivinä kello 9.00-16.00.
 • Opinnot alkavat kasvatustieteellisillä perusopinnoilla 3.5.2022. Aloituspäivä toteutuu verkossa kello 9.00-15.00.
 • Kasvatustieteelliset perusopinnot toteutetaan verkko-opintoina touko-syyskuun välisenä aikana (opinnoissa tauko viikot 24-26). Verkko-opiskeluun sisältyy reaaliaikaisia ohjattuja verkkoistuntoja vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Verkkoistunnot toteutuvat kello 9.00-15.00.
 • Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua.
 • Opinnot päättyvät 2.6.2023.

Monimuotoinen opiskelu 10 kuukautta Espoossa

 • Opintoja rytmittävät lähipäivät, joita on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä noin 16 päivää). Ryhmän lähiopetuspäivät pidetään Espoossa Aalto-yliopiston tiloissa. Lähipäivät toteutuvat joko peräkkäisinä tai yksittäisinä arkipäivinä kello 9.00-16.00.
 • Espoon ryhmän opinnot toteutetaan opettamalla oppimisen pedagogiikalla. Lähtökohtana opiskelussa on opiskelijakeskeisyys ja yhteisöllinen toiminta opintopiireissä. Opettamalla oppimisen mallissa jokainen opiskelija toimii vuorollaan eri rooleissa: opetuksen suunnittelijana, oppimisen ohjaajana, arvioijana, opettajana ja opiskelijana.
 • Opinnot alkavat 5.8.2022 ja päättyvät 2.6.2023. Aloituspäivä toteutuu verkossa kello 12.00-16.00.

Monimuotoinen opiskelu 13 kuukautta Espoossa

 • Opintoja rytmittävät lähipäivät, joita on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä noin 15 päivää). Ryhmän lähiopetuspäivät pidetään Espoossa Aalto-yliopiston tiloissa. Lähipäivät toteutuvat syyskuusta alkaen joko peräkkäisinä tai yksittäisinä arkipäivinä kello 9.00-16.00.
 • Opinnot alkavat kasvatustieteellisillä perusopinnoilla 4.5.2022. Aloituspäivä toteutuu verkossa kello 9.00-15.00.
 • Kasvatustieteelliset perusopinnot toteutetaan verkko-opintoina touko-syyskuun välisenä aikana (opinnoissa tauko viikot 24-26). Verkko-opiskeluun sisältyy reaaliaikaisia ohjattuja verkkoistuntoja vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Verkkoistunnot toteutuvat kello 9.00-15.00.
 • Espoon ryhmän opinnot toteutetaan kasvatustieteen perusopintoja lukuun ottamatta opettamalla oppimisen pedagogiikalla. Lähtökohtana opiskelussa on opiskelijakeskeisyys ja yhteisöllinen toiminta opintopiireissä. Opettamalla oppimisen mallissa jokainen opiskelija toimii vuorollaan eri rooleissa: opetuksen suunnittelijana, oppimisen ohjaajana, arvioijana, opettajana ja opiskelijana.
 • Opinnot päättyvät 2.6.2023.

Monimuotoinen opiskelu 10 kuukautta Lahdessa

 • Katso ryhmän kuvaus kohdasta Monimuotoinen opiskelu 10 kuukautta Espoossa.
 • Lahden ryhmä toteutuu samalla aikataululla ja toteutussuunnitelmalla. Ryhmän lähipäivät pidetään Lahdessa Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa.
 • Opinnot alkavat 5.8.2022 ja päättyvät 2.6.2023. Aloituspäivä toteutuu verkossa kello 12.00-16.00.

Monimuotoinen opiskelu 13 kuukautta Lahdessa

 • Katso ryhmän kuvaus kohdasta Monimuotoinen opiskelu 13 kuukautta Espoossa.
 • Lahden ryhmä toteutuu samalla aikataululla ja toteutussuunnitelmalla. Ryhmän lähipäivät pidetään Lahdessa Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa.
 • Opinnot alkavat 4.5.2022 ja päättyvät 2.6.2023. Aloituspäivä toteutuu verkossa kello 9.00-15.00.

Monimuotoinen opiskelu 10 kuukautta Turussa

 • Katso ryhmän kuvaus kohdasta Monimuotoinen opiskelu 10 kuukautta Espoossa.
 • Turun ryhmä toteutuu samalla aikataululla ja toteutussuunnitelmalla. Ryhmän lähipäivät pidetään Turussa Turun ammattikorkeakoulun tiloissa.
 • Opinnot alkavat 5.8.2022 ja päättyvät 2.6.2023. Aloituspäivä toteutuu verkossa kello 12.00-16.00.

Monimuotoinen opiskelu 13 kuukautta Turussa

 • Katso ryhmän kuvaus kohdasta Monimuotoinen opiskelu 13 kuukautta Espoossa.
 • Turun ryhmä toteutuu samalla aikataululla ja toteutussuunnitelmalla. Ryhmän lähipäivät pidetään Turussa Turun ammattikorkeakoulun tiloissa.
 • Opinnot alkavat 4.5.2022 ja päättyvät 2.6.2023. Aloituspäivä toteutuu verkossa kello 9.00-15.00.

Verkko-opiskelu 10 kuukautta

 • Ryhmää suositellaan hakijoille, jotka ovat kiinnostuneita verkko-opiskelun mahdollisuuksista ja haluavat kehittää verkko-opettajan valmiuksia. Verkko-opiskelu edellyttää hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä sitoutumista tiivistahtiseen ja pienryhmässä tapahtuvaan opiskeluun.
 • Verkko-oppimisympäristönä käytetään Moodlea. Reaaliaikaisia verkkoistuntoja on keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa ja istuntojen kesto on 2-4 tuntia. Istunnot pidetään pääsääntöisesti kello 14.00 ja 18.00 välisenä aikana.
 • Opinnot alkavat 4.-5.8.2022 ja päättyvät 2.6.2023. Aloituspäivät toteutuvat verkossa kello 9.00-15.00.

Verkko-opiskelu 13 kuukautta

 • Ryhmää suositellaan hakijoille, jotka ovat kiinnostuneita verkko-opiskelun mahdollisuuksista ja haluavat kehittää verkko-opettajan valmiuksia. Verkko-opiskelu edellyttää hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä sitoutumista tiivistahtiseen ja pienryhmässä tapahtuvaan opiskeluun.
 • Verkko-oppimisympäristönä käytetään Moodlea. Reaaliaikaisia verkkoistuntoja on keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa ja istuntojen kesto on 2-4 tuntia. Istunnot pidetään pääsääntöisesti kello 14.00 ja 18.00 välisenä aikana.
 • Opinnot alkavat 5.-6.5.2022 ja päättyvät 2.6.2023. Aloituspäivät toteutuvat verkossa kello 9.00-15.00.
 • Opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset perusopinnot suoritetaan touko-syyskuun välisenä aikana. Opinnoissa on taukoa viikot 24-26.

Tekniikan alojen opetukseen suuntautuva monimuotoinen opettajankoulutus 13 kuukautta Hämeenlinnassa

 • Ryhmää suositellaan tekniikan tutkintotaustaisille hakijoille.
 • Opintojen tavoitteena on kehittää tekniikan koulutusaloilla pedagogista osaamista ja monipuolistaa työelämäyhteistyössä käytettäviä työskentelytapoja ja menetelmiä.
 • Lähiopetuspäiviä on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä noin 15 päivää). Lähipäivät toteutuvat syyskuusta alkaen joko peräkkäisinä tai yksittäisinä arkipäivinä kello 9.00–16.00.
 • Opinnot alkavat kasvatustieteellisillä perusopinnoilla 3.5.2022. Aloituspäivä toteutuu verkossa kello 9.00-15.00.
 • Kasvatustieteelliset perusopinnot toteutetaan verkko-opintoina touko-syyskuun välisenä aikana (opinnoissa tauko viikot 24-26). Verkko-opiskeluun sisältyy reaaliaikaisia ohjattuja verkkoistuntoja vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Verkkoistunnot toteutuvat kello 9.00-15.00.
 • Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua.
 • Opinnot päättyvät 2.6.2023.
 • Jos opiskelija on suorittanut kasvatustieteelliset perusopinnot jo aiemmin, hän osallistuu toukokuun aloituspäivään, mutta hänellä ei ole opintoja touko-elokuun aikana.

International Professional Teacher Education online programme 13 months (separate admission group)

 • Programme is recommended for individuals from Finland or abroad, who wish to complete their professional teacher education in English or who do not have the required skills in the Finnish language to qualify for similar programmes conducted in Finnish.
 • Aim of this programme is to provide the teacher students with the knowledge and competencies to teach and work in international learning environments. An additional goal is to develop teacher students' capacity to guide culturally diverse student groups.
 • Teaching language of the programme is English. The applicant’s English language level must be IELTS 6/CEFR B2 plus. The applicant may be interviewed in order to determine language proficiency or be required to present a formal language certificate.
 • Studying in online programme requires good IT skills and sufficient technical equipment.
 • Online programme includes online meetings (approximately 15 days) with lecturers, group work and independent study. Online meetings start at 9.00 a.m. and end 4.00 p.m. (Finnish time)
 • The programme includes also practical teacher training.
 • Programme begins in 18th-19th of August 2022 and ends in 29th of September 2023.
 • The group can be chosen by both the applicants who have completed Basic studies in educational sciences and also by the applicants who have not.
 • Students will be ranked and selected based on their application score regardless of their fields of education.

Opiskelu

Opettajaksi opiskelu on antoisaa ja innostavaa, toisinaan haastavaa ja työlästä. Kaikissa ryhmissä opiskellaan sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. Yhteistoiminnallinen oppiminen on yksi oppimiskäsityksemme kulmakivistä. Lisäksi kaikissa monimuoto- ja suuntautumisryhmissä opiskellaan myös verkossa (Moodle-oppimisympäristö) ja hyödynnetään erilaisia verkkotyökaluja etäjaksojen aikana.

Opettajaopintojen kokonaislaajuus on 60 opintopistettä. Tämä tarkoittaa laskennallisesti 1600 tuntia opiskelijan työtä, josta monimuotoisessa opiskelussa on noin 130 tuntia lähiopiskelua. Opiskelu vaatii lähipäivien lisäksi aikaa etätyöskentelyyn ja sitoutumista ryhmän opinto-ohjelmaan. Suurin osa opiskelijoista opiskelee työnsä ohessa. Työn ohessa opiskelu vaatii kuitenkin oman ajankäytön suunnittelua, sillä opinnoille on tarpeen varata aikaa joka viikko. Päätoiminen opiskelu on myös mahdollista kaikissa ryhmissä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta.

Lisätietoja opiskelusta:

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Jos sinulla on ammatillisen opettajankoulutuksen opintojaksojen osaamistavoitteita vastaavaa osaamista, voit hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista (= AHOT). Näin sinun ei tarvitse opiskella uudestaan samaa asiaa, jonka jo osaat ja sinulla on mahdollisuus edetä opinnoissasi ryhmän ohjelmaa nopeammin. Opettajankoulutuksen opinnoissa voi aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista hakea joko hyväksilukemisen tai osaamisen näytön kautta.

Molempia haetaan sähköisesti opiskelijan Pakissa olevan sovelluksen kautta.

eAHOT täyttöohje AmOt (pdf-tiedosto)

Hyväksilukeminen

Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan, että aiemmilla opinnoilla voidaan suoraan hyväksilukea opettajankoulutuksen opintojaksoja. Esimerkiksi aiemmin yliopistossa suoritetuilla kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnoilla (25 opintopistettä tai 15 opintoviikkoa) saa 13 opintopisteen hyväksiluvun opettajankoulutuksen kasvatustieteellisten perusopintojen kokonaisuudesta.

Huomaa uusi opiskelija! Kasvatustieteellisista perusopinnoista ei tarvitse hakea hyväksilukua, jos todistus opintojen kokonaisuuden (25 opintopistettä tai 15 opintoviikkoa) suorittamisesta on ollut opettajankoulutuksen hakemuksen liitteenä. Hyväksiluku kirjataan sinulle automaattisesti. Jos olet suorittanut opintoja osin, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan. Huomaa myös, että erityispedagogiikan perusopinnot (25 opintopistettä tai 15 opintoviikkoa) eivät oikeuta hyväksilukuun kasvatustieteellisten perusopintojen (13 opintopistettä) kokonaisuudesta. Muita hyväksilukumahdollisuuksia voi tiedustella opinto-ohjaajalta.

Hyväksilukemisen periaatteet:

 • Opintojen hyväksilukua tulee hakea eAHOT-hakemuksella (katso edellä mainittu huomio kasvatustieteellisistä perusopinnoista).
 • Aikaisempien opintojen tulee vastata opettajankoulutuksen opintojakson, josta hyväksilukua hakee, sisältöä ja laajuutta.
 • Aikaisempien opintojen tulee olla opintopisteytettyjä korkeakoulutasoisia opintoja.
 • Aiempien opintojen tulee olla tehty viimeisen viiden vuoden aikana opettajaopintojen aloitusvuodesta laskien. Poikkeuksena ovat kasvatustieteelliset perusopinnot (25 opintopistettä tai 15 opintoviikkoa), joille ei ole asetettu suorittamisaikarajaa.
 • Hyväksiluku myönnetään vain kokonaisista opintojaksoista.
 • Opettajan osaamista laajentavat muut opinnot (6 opintopistettä) -opintojaksosta voidaan myöntää hyväksiluku pedagogisilla opinnoilla, jotka syventävät ja laajentavat opettajan osaamista. Aiempien opintojen laajuus tulee olla yhteenlaskettuna vähintään 6 opintopistettä. Opintojaksosta voidaan myöntää hyväksiluku myös viittä vuotta aiemmin suoritetuilla opinnoilla, jos opintojen laajuus on ollut vähintään 25 opintopistettä.
 • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen (6 opintopistettä) -opintojaksosta voi saada hyväksiluvun aiemmalla pro gradu tai opinnäytetyöllä, jonka aihe tai viitekehys on liittynyt ammatilliseen koulutukseen ja jossa on pedagoginen näkökulma.
 • Oma ammatillinen opettajaosaaminen -opintojaksosta ei myönnetä hyväksilukua.

Opettajan osaamista laajentavat muut opinnot -opintojakson hyväksilukuun oikeuttavia opintoja ovat esimerkiksi Erityispedagogiikan perusopinnot, Kasvatustieteen aineopinnot, Yliopistopedagogiikan opinnot, Opettajien erikoistumisopinnot, Näyttötutkintomestarin koulutus ja Liikenneopettajan koulutus. Huomio! Laajalla koulutuksella voi saada hyväksilukuja myös muista opintojaksoista, mikäli sisällöt vastaavat toisiaan.

Hyväksilukuhakemukset osoitetaan opinto-ohjaaja Eveliina Grönbergille. Tarvittaessa voit kysyä häneltä lisätietoja hyväksilukemiseen liittyvistä asioista. Hyväksilukuhakemus tulee jättää käsiteltäväksi kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Osaamisen näyttö

Ohje osaamisen näytön hakemisesta (pdf-tiedosto)

Osaamisen näytön lähtökohtana on opiskelijan osaaminen, joka on syntynyt työkokemuksen kautta. Osaamista arvioidaan suhteessa opintojakson arviointikriteereihin. Opiskelija on itse aktiviinen toimija osaamisen näytön hakemisessa, sillä hänen tulee ensin perehtyä osaamisen näytön ohjeisiin ja opintojaksojen arviointikriteereihin. Hän tekee opintojen aloitusvaiheessa osaamiskartoituksen ja käy kehityskeskustelun vastuuopettajansa kanssa. Mikäli prosessin lopputulemana on, että opiskelijalla on arviointikriteerien mukaista osaamista, hän täyttää eAHOT-hakemuksen ja sopii opettajan kanssa varsinaisesta näytöstä. Osaamisen näyttö arvioidaan suorituksena. Osaamisen näyttöä ei voida myöntää Oma ammatillinen opettajaosaaminen -opintojaksosta.

Osaamisen näyttöhakemukset osoitetaan opintojaksosta vastaavalle opettajalle, joka pääsääntöisesti on ryhmän vastuuopettaja. Osaamisen näyttöhakemus tulee jättää käsiteltäväksi viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

HAMKin IT-palvelut ja ServiceDesk ongelmatilanteissa

Löydät kaikki IT-palvelut ja linkitykset niiden ohjeisiin helposti yhdestä paikasta www.hamk.fi/it-palvelut. Voit hakea palveluita hakusanalla, merkitä palveluita omiksi suosikeiksi, jolloin voit palata niihin seuraavalla kerralla tai selata automaattisesti päivittyvää haetuimpien palveluiden listaa.

Palvelupyynnön ongelmatilanteissa voit tehdä ServiceDeskin kautta.

Käyttäjätunnukset ja kirjautuminen HAMKin palveluihin

Opiskelijatunnusten aktivointi

Opiskelijan tulee itse aktivoida käyttäjätunnuksensa ennen opintojen alkamista. Tutustu tunnusten aktivointiohjeisiin Uudelle opiskelijalle -sivulla. Huomio! Emme lähetä käyttäjätunnuksia sähköpostitse.

Kirjautuminen HAMKin palveluihin

HAMKin eri palveluihin kirjaudutaan käyttäjätunnuksella joka on muotoa etunimi12345@student.hamk.fi. Joissain palveluissa toimii myös etunimi12345 -muotoinen käyttäjätunnus. Googlen pilvipalveluihin kirjaudutaan sähköpostiosoitteella, mikä on yleensä muotoa etunimi.sukunimi@student.hamk.fi.

Lähdeviittaukset ja plagiointiin syyllistyminen

Lähdeviittaukset

Opettajankoulutuksen oppimistehtävissä käytetään HAMKissa käytössä olevaa viittaustekniikkaa.

Lähdeviiteopas osa 1: Perusteet (PDF-tiedosto)

Lähdeviiteopas osa 2: Esimerkit (PDF-tiedosto)

Plagiointiin syyllistyminen

Toisen henkilön tuottaman sisällön kopioiminen ja esittäminen omana tuotoksena on kiellettyä ja siitä seuraa opintosuorituksen hylkääminen. Opettaja tarkistaa opiskelijoiden kirjalliset opintosuoritukset plagioinnin varalta.

Opinto-opas

Opinto-oppaasta näet koulutuksen opetussuunnitelman, opintojen pääperiaatteet ja kunkin opiskeluryhmän toteutussuunnitelman aikatauluineen:

Opettajankoulutuksen opinto-opas 2022-2023 (pdf)

Opetusharjoittelu

Opetusharjoittelun lomakkeet

Opetusharjoittelua koskevat sopimus- ja arviointilomakkeet lähetetään sähköisesti osoitteeseen aokk-opintotoimisto@hamk.fi.

Ohjaavan opettajan ohjauspalkkio

Sähköinen ohjauspalkkiolaskulomake

Ohjauspalkkiolasku täytetään ja lähetetään sähköisesti HAMKin palkkiolaskupalvelun kautta. Palveluun kirjautuessa tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Ohjaavalle opettajalle lähetetään tunnukset palveluun sähköpostitse opetusharjoittelusopimuksen tekemisen jälkeen. Opiskelijan ohjauksesta maksettava palkkio on 295 euroa.

Opetusharjoittelu

Opetusharjoittelu AOKKssa (video)

Opetusharjoittelun laajuus ammatillisessa opettajankoulutuksessa on 9 opintopistettä. Opetusharjoittelun tavoitteena on, että opettajaopiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa opetusta sekä arvioida opiskelijoiden osaamista ja sen kehittymistä. Lisäksi hän tuntee ammatillisen opettajan työn lähtökohtia ja osaa toimia ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöissä.

Harjoittelu alkaa jo ensimmäisenä syksynä harjoitteluoppilaitokseen tutustumalla. Lisäksi perehdytään ammatillista koulutusta ohjaaviin säädöksiin, sen rahoituslähteisiin sekä opettajan työn käytänteisiin.

Opetusharjoittelun aikana, muiden oppimistehtävien lisäksi, suunnitellaan ja toteutetaan ammatilliselle opiskelijaryhmälle noin kolmen opintopisteen tai osaamispisteen laajuinen opintokokonaisuus. Lähiopetustuntien määrä voi siten vaihdella oppilaitoksittain ja harjoittelu voi sisältää myös muuta toimintaa kuin luokkaopetusta esimerkiksi etäohjausta, verkko-opetusta, työelämäyhteistyötä ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen tai harjoittelun ohjaamista. Opetusharjoittelu oppilaitoksessa ajoittuu pääsääntöisesti kevätlukukaudelle. Harjoittelu sisältää opetusta ja oppimisen ohjaamista erilaisissa ammatillisissa oppimisympäristöissä sekä opiskelija-arviointia.

Opetusharjoittelu tehdään ammatillisessa koulutusorganisaatiossa, kuten ammatillisessa oppilaitoksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa tai ammattikorkeakoulussa. Opetuksen tulee ensisijaisesti olla johonkin tutkintoon tai pätevyyteen tähtäävää koulutusta. Voit tarkistaa oheisesta liitteestä eri oppilaitosten ja koulutusten kelpoisuuden opetusharjoitteluun: Liite opetusharjoitteluoppilaitoksien kelpoisuuksista (doc).

Opetusharjoittelua ohjaavat opettajakorkeakoulun puolelta ryhmän vastuuopettaja ja harjoitteluoppilaitoksessa ohjaava opettaja.

Opetusharjoittelusta tehdään harjoitteluoppilaitoksen kanssa sopimus, jossa sovitaan myös ohjaavasta opettajasta. Lisäksi opetusharjoittelusta tehdään kirjallinen suunnitelma. Harjoittelun päättymisvaiheessa opetusharjoittelu arvioidaan yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Ohjaava opettaja voi laskuttaa ohjaustyönsä, kun arviointi on tehty.

Opettajankoulutuksen yhteistyöoppilaitosverkoston oppilaitokset

Ota ensisijaisesti yhteyttä listassa mainittuun opetusharjoittelukoordinaattoriin tai kontaktihenkilöön.

Helsinki-Uusimaa

Oppilaitos

Ala/yksikkö

Koordinaattori/kontaktihenkilö

Stadin ammatti- ja aikuisopisto   Asiakkuusvastaava Arja Wahlberg-Jauho
Metropolia AMK   Haku 30.9. ja 15.3. mennessä. Lisätietoja Opetusharjoittelusivuilta. Suora linkki hakemukseen.
  terveysala Lehtori Jaana Seitovirta
Laurea AMK Leppävaara ja Otaniemi Yksikön johtaja Margit Lumia
  Porvoo, Hyvinkää ja Lohja Korkeakouluyksikön johtaja Krista Pahkin
KEUDA Järvenpää

Henkilöstöpäällikkö Elina Lehtinen

Yhteydenotot henkilostopalvelut@keuda.fi

Ammattiopisto Spesia  

Palvelujohtaja Tiina Mäki-Gaetz

Koulutusjohtaja Päivi Laalo-Hokkanen

Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsinki Yliopettaja Olli Vesterinen
Omnia Espoo Koordinaattori Päivi Saari
Hyria Hyvinkää Henkilöstökoordinaattori Virpi Lyytimäki

Häme-Pirkanmaa

Oppilaitos

Ala/yksikkö

Koordinaattori/kontaktihenkilö

Hämeen ammattikorkeakoulu   Koulutuspäälliköiden yhteystiedot
Ammattiopisto Tavastia   Kehitysjohtaja Arto Ruhala
Kiipula   Apulaisrehtori Anne Saari
Koulutuskeskus Salpaus   Henkilöstösuunnittelija Erika Penttilä
Tampereen aikuiskoulutuskeskus  

Hallintojohtaja Maria-Liisa Korolainen

Kehitysjohtaja Satu Neuvonen

Tredu   Kehittämispäällikkö Tiina Kauma
Faktia Koulutus Oy   Koulutusasiantuntija Taina Sipilä
SASKY koulutuskuntayhtymä   Ammatillisen koulutuksen johtaja Anna-Leena Kivipuro
Valkeakosken ammattiopisto   Koulutusjohtaja Pirjo Hauvala
Ahlman   Rehtori Taina Eweiss

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Oppilaitos

Ala/Yksikkö

Koordinaattori/kontaktihenkilö

Turun AMK   Erityisasiantuntija Mauri Kantola
Salon seudun ammattiopisto   Pedagoginen johtaja Riikka Riihimäki
Lounais-Suomen ammattiopisto Novida   Pedagoginen rehtori Petri Lähde
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova  

HR-suunnittelija  Tiia-Maria Väkiparta

Hakulomake (avautuu uuteen selaimeen)

Raision seudun koulutuskuntayhtymä   Pedagoginen rehtori Olli Vuorinen
Livia - Ammattiopisto   Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila
Turun ammatti-instituutti   Kehittämiskoordinaattori Tuike Kankare
Turun aikuiskoulutuskeskus   va. pedagoginen rehtori Osku Laukkanen

Itä- ja Keski-Suomi

Oppilaitos

Ala/yksikkö

Koordinaattori/kontaktihenkilö

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto   Henkilöstöjohtaja Jyyni Postila-Sutinen

 

Opintojen rahoitus

Ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin voi hakea aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastolta, omaehtoisen opiskelun tukea TE-toimistosta tai Kelan opintotukea. Opiskelu on lähtökohtaisesti sivutoimista opiskelua, mutta opiskelusta voidaan tehdä päätoimista opiskelua henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta, mikäli opiskelun rahoittaja sitä vaatii.

Aikuiskoulutustuesta saa lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta. Tuki edellyttää, että opintoja kertyy vähintään neljä opintopistettä kuukaudessa. Opiskelu 10 kuukauden ja 13 kuukauden ryhmän ohjelmien mukaan täyttää kriteerin. Opiskelijalle voidaan kuitenkin tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jolla lyhennetään opiskeluaikaa.

Omaehtoisen opiskelun tuesta saa lisätietoa työvoimahallinnon sivuilta. Tukimuoto edellyttää, että opintoja kertyy vähintään viisi opintopistettä kuukaudessa. Opiskelu ryhmän ohjelman mukaan ei täytä kriteeriä. Opiskelijalle voidaan kuitenkin tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jolla lyhennetään opiskeluaikaa.

Opintotuesta saa lisätietoa Kelan sivuilta. Opintotuki edellyttää, että opintoja kertyy vähintään viisi opintopistettä kuukaudessa. Opiskelu ryhmän ohjelman mukaan ei täytä kriteeriä. Opiskelijalle voidaan kuitenkin tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jolla lyhennetään opiskeluaikaa.

Jos sinulla on tarve henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan. Opintojen lyhentäminen tarkoittaa yleensä käytännössä sitä, että yksi opintojakso suoritetaan eri aikataululla ja toteutuksella kuin on ryhmän ohjelmaan suunniteltu. Ja lisäksi Opetusharjoittelu oppilaitoksessa ja Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen -opintojaksot tulee tehdä hyvissä ajoin valmiiksi.

Opintopalautteen antaminen (Spark)

Opintopalaute

Opintopalautetta tulisi opiskelijan antaa jokaisen moduulin (pois lukien Opetusharjoittelu ja Pedagogisen asiantuntijuuden kehittäminen) päättyessä HAMKin yhteisen palautejärjestelmän kautta. Palautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan 7 päivää ennen moduulin toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivän ajan moduulin päättymisen jälkeen.

Moduulipalautetta voi antaa Pakissa Spark-opintopalautepalvelun kautta. Palvelu tunnistaa kaikki moduulit ja opintojaksot, joille opiskelijalla on hyväksytty ilmoittautuminen. Palautetta voi antaa yhdestä opinnon toteutuksesta vain kerran, kun vastausaika on meneillään.

Ohjeet opintopalautteen antamiseen Sparkissa (pdf)

Opiskelijan työpöytä Pakki ja opetuksen digityökalut

Opiskelijan työpöytä Pakki

Ota opiskelijan työpöytä Pakki haltuun opintojesi alusta lähtien. Sovelluksessa on monipuolisia työkaluja, joiden avulla muun muassa seuraat edistymistäsi sekä päivität omia tietojasi. Kirjautuminen tapahtuu HAMKin käyttäjätunnuksilla. Pakkia voi käyttää sekä tietokoneen selaimella että mobiilisti.

Pakin kautta:

 • voit tarkistaa ja päivittää muuttuneita yhteystietojasi (linkki ohjevideoon)
 • näet ryhmäsi lukujärjestyksen (linkki ohjeeseen)
 • näet saamasi arvioinnit
 • haet hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi ja osaamisen näyttöjä aiemmasta osaamisestasi AHOT-työkalun avulla
 • voit luoda digitaalisesti allekirjoitettuja dokumentteja (opiskelutodistus, opintosuoritusote)
 • ladata sähköisen, virallisen todistuksen, 28 päivän ajan valmistumispäivän jälkeen
 • vastaat opintopalautteisiin Spark-opintopalautepalvelun kautta.

Huomio! Opettajaopiskelijan ei tarvitse ilmoittautua opintojaksoille Pakin kautta. Opettajankoulutuksen ilmoittautumiset hoidetaan opintotoimistotyönä.

Digityökalut opiskelun tueksi

Opetuksen digityökalut -sivusto sisältää ohjeita ja vinkkejä työkalujen käytöstä. Kaikkia ohjeistettuja palveluja voi käyttää sekä tietokoneella että mobiililaitteilla. Mobiililaitteella voi olla oma erillinen sovellus tai palvelua voi käyttää laitteen selaimella.

Opiskeluhyvinvointipalvelut

HAMKin opiskeluhyvinvointipalveluissa työskentelevät opintopsykologi, erityisopettaja ja liikuntasuunnittelija. Heidän tehtävänään on tukea ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä toteuttaa ja kehittää hyvinvointia lisäävää toimintaa koko oppilaitoksen tasolla.

Opintopsykologiin voi olla yhteydessä esimerkiksi opiskeluvaikeuksiin, stressiin, jaksamiseen, ajanhallintaan tai motivaation ongelmiin liittyen. Opintopsykologin kanssa voi keskustella, kartoittaa tilannetta ja tarpeen mukaan sopia noin 1-5 tuki-, ohjaus- ja neuvontakäyntiä. Opintopsykologi voi ohjata jatkopalveluiden piiriin, mikäli on tarvetta esimerkiksi hoito- tai terapiapalveluihin hakeutumiseen. Opintopsykologi: Maija Partanen, 050 4063124, maija.partanen@hamk.fi

Erityisopettajaan voi olla yhteydessä esimerkiksi silloin, jos opiskeluissa on vaikeuksia, tarvitaan päätös yksilöllisten järjestelyiden tarpeesta tai on tarvetta selvitellä mahdollisia oppimis-/lukivaikeuksia. Erityisopettaja voi kartoittaa lukivaikeuksia lukiseulan ja yksilötestin avulla. Erityisopettaja: Samu Toivonen, 050 5776312, samu.toivonen@hamk.fi

HAMK pyrkii tarjoamaan opiskelijoilleen mahdollisimman kattavat ja laadukkaat liikuntamahdollisuudet. Opiskelija- ja henkilöstöliikuntaa koordinoi ja kehittää Hamk Moves. Liikuntasuunnittelijaan voi olla yhteydessä kaikissa liikuntaan liittyvissä asioissa, myös palaute ja kehittämisehdotukset ovat enemmän kuin tervetulleita. Liikuntasuunnittelija: Jari Virtanen, 040 7355653, jari.virtanen@hamk.fi

Ajanvaraus opiskeluhyvinvointipalveluihin ensisijaisesti sähköpostilla.

Huomio! Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat eivät kuulu opiskeluterveydenhuollon (YTHS) piiriin. Jos siis sairastut, olethan yhteydessä oman asuinalueesi terveyspalveluihin tai työpaikkasi työterveyteen.

Lisätietoja HAMKin opiskeluhyvinvoinnin sivuilta.

Opiskeluoikeus ja ilmoittautuminen lukuvuodelle

Opiskeluoikeus

Sekä monimuoto- että verkko-opiskelu katsotaan osa-aikaiseksi opiskeluksi, kun opinnot etenevät ryhmän ohjelman mukaan. Osa-aikaisesti opiskelevan on suoritettava opinnot kolmessa vuodessa. Opiskeluaika alkaa opintoryhmän ensimmäisestä virallisesta aloituspäivästä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan opiskeluoikeusaikana, menettää opiskeluoikeuden.

Poissaolo-oikeus

Ensimmäisenä lukuvuonna opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi opiskelijaksi vain seuraavista syistä:

 1. asevelvollisuus, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaminen
 2. äitiys-, isyys-, tai vanhempainvapaa
 3. oma sairaus tai vamma, joka estää opintojen aloittamisen.

Toisen ja kolmannen vuoden opiskelija voi ilmoittautua opintojen aikana poissaolevaksi opiskelijaksi enintään yhden lukuvuoden ajaksi, mitä ei lasketa opintojen enimmäisaikaan. Opintojen enimmäisaikaan ei lasketa myöskään opintojen aikaista poissaoloa, joka johtuu edellä mainituista syistä 1 ja 2.

Mikäli opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna, hänen tulee todistaa poissaolon syy virallisella dokumentilla (Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai lääkärintodistus raskaudesta, sairauspäivärahapäätös tai lääkärintodistus tai palveluun astumismääräys). Jos opiskelija ei toimita todistusta, häntä kehotetaan ilmoittautumaan läsnäolevaksi.

Lukuvuodelle ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen opiskelija ilmoittautuu läsnäolevaksi opiskelijaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksi opiskelijavalinnan yhteydessä saamien ohjeiden mukaan. Mikäli opiskelijan opinnot jatkuvat toiselle tai kolmannelle lukuvuodelle, tulee hänen myös ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi. Ilmoittautumiskäytänteestä informoidaan jatkavia opiskelijoita touko-kesäkuun aikana.

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi, menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskeluoikeutensa menettänyt opiskelija haluaa jatkaa opintojaan, hänen on haettava opiskeluoikeuden palauttamista. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, mikäli alkuperäistä opiskeluoikeutta on vielä jäljellä. Palauttamisesta päättää koulutuspäällikkö. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta alkaen. Hakemuksen käsittelystä peritään opiskelijalta 50 euron käsittelymaksu

Opiskelu ryhmän ohjelma päättymisen jälkeen

Mikäli opiskelija ei valmistu ryhmän ohjelman mukaan, hän jatkaa toisen lukuvuoden ajan vastuuopettajan ohjauksessa. Kolmantena opiskeluvuonna opiskelijat siirretään ohjauspajalle saamaan täsmäohjausta niissä opinnoissa, jotka vielä puuttuvat.

Harkinnanvarainen lisäaika

Lisäaikahakemus (word-tiedosto)

Koulutuspäällikkö voi myöntää hakemuksessaan toteuttamiskelpoisen suunnitelman esittäneelle opiskelijalle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Lisäaikaa on haettava opiskeluoikeusaikana. Lisäaikaa voi saada puoleksi vuodeksi. Hakemuksen käsittelystä peritään opiskelijalta 50 euron käsittelymaksu.

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus (word-tiedosto)

Jos opiskelija haluaa opiskeluoikeuden päätyttyä jatkaa kesken jääneitä opintojaan, hän voi hakea uutta opiskeluoikeutta. Koulutuspäällikkö voi hakemuksen perusteella myöntää entiselle opiskelijalle uuden opiskeluoikeuden opintojen loppuun saattamiseksi, jos opintoja on jäljellä enintään puolet suoritettavasta laajuudesta. Uusi opiskeluoikeus voidaan myöntää enintään vuodeksi. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron käsittelymaksu.

Osallistuminen avoimen AMKin opintoihin

Opettajankoulutuksen opiskelija voi suorittaa HAMKin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Opinnot ovat maksullisia opiskelijalle (15 euroa/opintopiste). Opintoja ei kuitenkaan voi sisällyttää opettajankoulutukseen, vaan ovat erikseen suoritettavia opintoja. Opintoihin tulee ilmoittautua avoimen AMKin ilmoittautumisjärjestelmän kautta, ei opiskelijan Pakki-palvelun kautta.

Lisätietoja saa avoimen AMKin sivuilta.

Terveyden ja toimintakyvyn rajoitukset opettajaopiskelijoille

Opettajankoulutusten opintoihin sisältyy mahdollisesti työskentelyä alaikäisten ja erilaisten asiakasryhmien kanssa, jolloin keskeisenä ovat eettiset ja asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijan on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykenevä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Soveltuvuutta arvioidaan koko opintojen ajan. (Laki ammattikorkeakoulusta 932/2014 § 26, § 27, § 33 ja § 34; Asetus ammattikorkeakoulusta 1129/2014 § 11).

Opiskelun esteenä voi olla:

 • psyykkinen sairaus tai vakava mielenterveyden häiriö
 • päihde- tai huumeriippuvuus, tai lääkkeiden väärinkäyttöä viimeisten kahden vuoden aikana
 • sosiaalinen toimintakyvyn rajoittuneisuus, joka vaikeuttaa ihmisten kanssa toimimista
 • pitkäaikaissairaus tai fyysinen vamma, joka rajoittaa opintoihin osallistumista

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoitteluissa, tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos:

 • opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa;
 • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä 26 §:n 1 momentin mukaisia opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä;
 • opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen 26 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi;

Tilattavat dokumentit (esimerkiksi opiskelutodistus ja opintosuoritusote)

Tilattavat dokumentit

Voit tilata itsellesi sähköisesti allekirjoitettuja dokumentteja opiskelijan työpöydältä Pakista.

 • Kirjaudu Pakkiin HAMKin käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
 • Valitse työpöydältä Dokumentit ja sen jälkeen Uusi tilaus.
 • Listassa on kaikki dokumentit, joihin saa tällä hetkellä sähköisen allekirjoituksen.
 • Valitse haluamasi vaihtoehto, dokumentin kieli ja Tilaa.
 • Siirry välilehdelle Dokumentit. Uusin dokumentti näkyy ensimmäisenä sivulla.
 • Voit avata tai ladata dokumentin painamalla dokumentin nimeä.
 • Dokumentti joko
  • avataan selaimessa tai
  • se menee selaimen lataukset kansioon tai
  • se avataan oletusohjelmalla.
 • Tallenna dokumentti koneellesi ja lähetä se tarvittaessa eteenpäin vaikkapa sähköpostin liitteenä.
 • Halutessaan dokumentin lopullinen vastaanottajataho voi todentaa dokumentin aitouden sähköisesti allekirjoitetun dokumentin lopussa lukevan ohjeen mukaisesti.

Jos huomaat puutteita esimerkiksi opintosuoritusotteellasi, ota yhteyttä opintotoimistoomme: aokk-opintotoimisto@hamk.fi.

Mikäli tarvitset TE-palveluille tai vakuutusyhtiöön täytettäviä lomakkeita ja todistuksia, otathan yhteyttä opintotoimistoomme.

Ateriatukikortti

Mikäli opintosi ovat päätoimisia (laadittu henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, HOPS) siten, että etenet opinnoissasi suorittamalla vähintään 5 opintopistettä kuukaudessa, olet oikeutettu KELAn tarjoamaan ateriatukikorttiin.

KELAn tarjoamien ateriatukikorttien tilaus opintotoimistostamme: aokk-opintotoimisto@hamk.fi.

Tutkintosääntö

Tutkintosääntöön on koottu koko HAMKia koskevat ohjeet muun muassa opiskeluoikeudesta, opintojen suorittamisesta ja turvallisesta opiskeluympäristöstä: Tutkintosääntö (pdf)

Valmistuminen

Valmistuvan opiskelijan tarkistuslista

Opintojesi loppusuoralla oleva opiskelija, perehdythän alla olevaan huolellisesti ennen todistushakemuksen lähettämistä:

 • Viimeiset suoritukset tulee palauttaa opettajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen suunniteltua valmistumispäivää.
 • Todistushakemus pitää jättää viimeistään kolme (3) viikkoa ennen suunniteltua valmistumispäivää.
 • Jos opintopisteitä puuttuu tai todistusanomus lähetetään myöhässä, valmistuminen siirtyy seuraavaan mahdolliseen valmistumispäivään.
 • AOKK:lla on lukuvuosittaiset valmistumispäivät, jotka löytyvät alla olevasta taulukosta. Valmistumisjuhla järjestetään kesäkuun ensimmäisen valmistumisen yhteydessä.

Todistushakemus

Valmistumispäivät lukuvuonna 2022-2023

Todistushakemus viimeistään

Valmistumispäivä

Ke 10.8.2022 Ke 31.8.2022
Pe 9.9.2022 Pe 30.9.2022
Ma 10.10.2022 Ma 31.10.2022
Ke 9.11.2022 Ke 30.11.2022
Pe 9.12.2022 Pe 30.12.2022
Ti 10.1.2023 Ti 31.1.2023
Ti 7.2.2023 Ti 28.2.2023
Pe 10.3.2023 Pe 31.3.2023
Ti 11.4.2023 Pe 28.4.2023
Pe 12.5.2023 Pe 2.6.2023 (valmistumisjuhla)
Pe 9.6.2023 Pe 30.6.2023

Todistus

 • Todistus annetaan vain sähköisesti vuonna 2021 ja sen jälkeen aloittaneille opiskelijoille.
 • Ennen vuotta 2021 aloittaneet saavat sähköisen todistuksen sekä paperisen kopion.
 • Suomenkielisestä koulutuksesta opiskelija saa suomenkielisen todistuksen sekä siihen kuuluvan opintosuoritusotteen.
 • Englanninkielisestä koulutuksesta opiskelija saa sekä suomen- että englanninkielisen todistuksen ja opintosuoritusotteen.
 • Lisäksi kaikille valmistuville annetaan Certificate Supplement, joka on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu todistuksen englanninkielinen liite.
 • Valmistuneen tulee itse ladata sähköinen todistus Pakista (yläpalkki - dokumentit - tutkintotodistukset). Todistuksen saa ladattua 28 päivän ajan valmistumisesta.

Sähköinen todistus on virallinen todistus, joka ei vaadi erillistä oikeaksi todistamista. Todistuksen voi toimittaa liitetiedostona viranomaisille tai työnantajalle. Sähköisestä todistuksesta voit tulostaa kopioita, mutta virallinen todistus on vain sähköisessä muodossa.

Huomio! Halutessaan opiskelija voi tilata itselleen sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen Pakista jo ennen valmistumista.

Todistuskopion tilaaminen

Voit tilata oikeaksi todistettuja kopioita ammatillisen opettajakorkeakoulun todistuksista: tilaa todistuskopioita.

 1. Täytä tilauslomake HAMK Shopissa
 2. Todistuskopiomaksu maksetaan lomakkeen täyttämisen yhteydessä.

Hinta on 10 euroa/todistus.

Varaudu noin viikon toimitusaikaan.

Lisätietoja voit kysyä osoitteesta aokk-opintotoimisto@hamk.fi.

Verkkomateriaalimaksu

Ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutusohjelmien opinnot eivät sisällä lukukausimaksuja. Sen sijaan perimme verkkomateriaalimaksun, joka kattaa opiskelun aikana käytetyn materiaalin (digitaalinen, paperina painettu ja tulosteet) ja sen kehittämisen sekä digitaalisuuden tukea. Maksulla kehitetään ja ylläpidetään myös erityisesti verkkoalustoja ja -toimintoja. Kyseessä olevien palvelujen hinta on ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoille 110 euroa.

Verkkomateriaalimaksu tulee maksaa 31.10.2022 mennessä HAMKin verkkokaupan kautta.

Huom! Mikäli sinulla on opetushallituksen rinnastamispäätös ja suoritat täydentäviä opintoja meillä alle 20 opintopistettä, laskutamme verkkomateriaalimaksun 30 euron suuruisena. Lasku lähetetään sinulle asuinosoitteeseesi syyslukukauden aikana.

Mikäli oppilaitoksesi tai muu työnantajataho maksaa verkkomateriaalimaksusi, laskutustiedot tulee ilmoittaa eräpäivään mennessä opintotoimistoon: aokk-opintotoimisto@hamk.fi

Ammatillinen opettajankoulutus mahdollistaa mielenkiintoisen työn opettajana. Koska koulutuksen tuoma pätevyys on laaja, koulutuksen suoritettuasi voit toimia eri oppilaitosmuotojen opettajana riippuen omasta taustastasi. Myös yrityselämässä toimivat kouluttajat kokevat koulutuksen tarpeellisena. Opettajankoulutus on myös tie opettajien jatkokoulutuksiin, kuten opinto-ohjaajankoulutukseen sekä opetusalan hallinnollisiin tehtäviin. Tutustu alla olevien otsikoiden alta opettajan työhön ja työllistymismahdollisuuksiin sekä erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Opettajan työ

Ammatillisen opettajan työ on monipuolista, haastavaa ja antoisaa. Opettajan työ on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana. Alla olevissa videoissa opettajat kuvaavat omaa työtään ja mitä opettajuudessa on heidän mielestään tärkeää. Videot on tuotettu osana OPEKE-hanketta (Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen -hanke) vuonna 2019.

Videot:

1.    Ammatillisen opettajan työ muutoksessa

2.    Opettaja tarvitsee kohtaamisosaamista

3.    Kolme pointtia opettajan osaamisessa

4.    Kehittyvät oppimisympäristöt

5.    Ensihoidon opettajana työnkuva

6.    Yhteisten tutkinnon osien verkko-opetus

7.    Oppimishaasteita yksilöä kunnioittaen

8.    Tiimiopetusta sosiaali- ja terveysalalla

9.    Opettaja koulun ja työelämän kohtauspaikalla

10.  Monikulttuurisuuden huomioiminen opetuksessa

Opettajan pätevyys

Ammatillinen opettajankoulutus (60 opintopistettä) antaa saman muodollisen opettajankelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettavat Opettajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä) eli kelpoisuuden toimia opettajana kaikissa oppilaitosmuodoissa. Opettajankelpoisuuteen kuuluu kuitenkin myös vaatimukset tutkinnosta ja työkokemuksesta; nämä eroavat eri oppilaitosmuodoissa ja eri opetustehtävissä. Jokaisen opettajaopiskelijan tausta siten määrittää, missä opetustehtävissä hän voi toimia opettajana opettajankoulutuksen suoritettuaan. Opettajan kelpoisuusvaatimuksia säätelee asetus 986/1998 ja asetus 1129/2014.

 

Vaatimukset ammatillisten tutkinnon osien opettajille ammatillisessa koulutuksessa:

 • Opettajalta vaaditaan pääsääntöisesti soveltuva korkeakoulututkinto (AMK, kandidaatti tai maisteri) ja kolmen vuoden työkokemus.
 • Sosiaali- ja terveysalan opettajalta vaaditaan joko ylempi korkeakoulututkinto (YAMK tai maisteri) ja kolme vuotta työkokemusta tai AMK-tutkinto ja viisi vuotta työkokemusta AMK-tutkintoa vastaavista tehtävistä.
 • Tanssi- ja sirkusalan opettajalta vaaditaan korkeakoulututkinto tai kolmen vuoden soveltuvat opinnot ja alalla saavutettu taiteellinen tai muu ammatillinen ansioituneisuus.
 • Erikoisammattitutkinto tai jokin muukin tutkinto voi riittää opettajalle, jos koulutuksen järjestäjän mielestä soveltuvaa korkeakoulututkintoa ei ole tai opetustehtävässä vaaditaan erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa. Tällöin vaaditaan viisi vuotta työkokemusta.

Huomaa, että oppilaitos määrittää, mitä työkokemukselta edellytetään kussakin opetustehtävässä.

 

Sosiaali- ja terveysalan opetustehtäviin aikovien on hyvä huomata, että kandidaatin tutkinto ei tuota tutkinnon osalta opettajankelpoisuutta lähihoitajakoulutuksen opettajaksi. Asia koskee siten esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajia, joilla on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto. Tällä tutkinnolla voi sen sijaan opettaa kasvatusalaan luokiteltuja tutkintoja esimerkiksi lastenohjaajan tai koulunkäynninohjaajan tutkintoja. Myös esimerkiksi Röntgenhoitaja AMK-tutkinnon omaavan on vaikea työllistyä ammatilliseen koulutukseen, koska alan koulutusta on tarjolla vain ammattikorkeakoulussa. Katso alempaa ammattikorkeakoulun opettajien vaatimukset.

 

Vaatimukset yhteisten tutkinnon osien opettajille ammatillisessa koulutuksessa:

 • Opettajalta vaaditaan pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto, työkokemusvaatimusta ei ole.
 • Opetettavassa aineessa tulee olla 120 opintopisteen tai 55 opintoviikon laajuiset opinnot ja muissa opetettavissa aineissa 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opinnot.
 • Soveltuvalla korkeakoulututkinnolla voi opettaa näissä yhteisten tutkintojen osissa:
  • toiminta digitaalisessa ympäristössä, taide ja luova ilmaisu, yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, työelämässä toimiminen, opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet sekä yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta.

Vaatimukset ammattikorkeakoulun opettajille:

 • Lehtoreilta vaaditaan pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus (ammattiopintojen opetus).
 • Yliopettajilta vaaditaan tieteellinen jatkotutkinto eli tohtorin tai lisensiaatin tutkinto ja kolmen vuoden työkokemus.

Vaatimukset muiden oppilaitosmuotojen opettajille:

 • Peruskoulun aineenopettajilta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja opetettavassa aineessa 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opinnot.
 • Lukion aineenopettajilta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja opetettavassa aineessa 120 opintopisteen tai 55 opintoviikon laajuiset opinnot ja toisessa aineessa 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opinnot.
 • Vapaan sivistystyön opettajilta vaaditaan pääsääntöisesti soveltuva korkeakoulututkinto.

Urapolut

Ammatilliset opettajat työllistyvät pääsääntöisesti hyvin, mutta ala- ja aluekohtaista vaihtelua voi esiintyä. Ammatilliset opettajat ovat opettajakunnasta kaikkein iäkkäimpiä, jolloin eläköityviä opettajia on vuosittain paljon ja uusia opettajia tarvitaan tilalle. Oppivelvollisuuden laajentaminen ja aikuisten jatkuva oppiminen saattavat myös lisätä opettajatarvetta tulevaisuudessa.

Opettajan työn hakeminen

Opettajan töitä on tarjolla erityisesti Kuntarekryn ja TE-palvelujen kautta:

Lisäksi muita linkkivinkkejä löydät Aarresaaren sivuilta:

Uraseurantakysely valmistuneille

Ammatillisesta opettajankoulutuksesta valmistuneiden uraseurantaa on tehty vuodesta 2020 alkaen. Koulutuksesta valmistuneille lähetetään uraseurantakysely noin kolme vuotta valmistumisen jälkeen. Vuonna 2020 kysely lähetettiin vuonna 2016 valmistuneille, vuonna 2021 se lähetettiin 2017 valmistuneille, ja 2022 vuonna 2018 valmistuneille. Kyselyjen keskimääräinen vastausprosentti on ollut 46 prosenttia. Alta löydät tulokset kootusti uraseurantakyselyn alusta lähtien:

 • valmistuneista vastaajista 59 prosenttia toimi päätoimisena opettajana tai kouluttajana joko oppilaitoksessa tai muussa työelämässä,
 • 14 prosenttia toimi oppilaitoksessa muissa tehtävissä,
 • 26 prosenttia toimi muissa työelämän tehtävissä,
 • 7 prosenttia toimi yrittäjänä,
 • 1 prosentti vastaajista oli työttömänä, ja
 • 7 prosenttia ei kokenut sopivansa edellä mainittuihin kategorioihin.

Opettajana työskentelevät jakautuivat eri oppilaitoksiin tulosten perusteella seuraavasti:

 • ammatillisissa oppilaitoksissa työskenteli 63 prosenttia,
 • ammattikorkeakoulussa työskenteli 22 prosenttia,
 • vapaan sivistystyön parissa työskenteli 8 prosenttia,
 • peruskoulussa ja/tai lukiossa työskenteli 8 prosenttia,
 • yliopistossa 5 prosenttia, ja
 • muualla 7 prosenttia opettajaksi työllistyneistä vastaajista.

Huom! Osa vastaajista on työskennellyt useassa oppilaitoksessa ja roolissa samanaikaisesti.

Kyselyihin vastanneista 96 prosenttia suosittelisi ammatillista opettajankoulutusta ystävilleen tai kollegoilleen.

Osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia

Ammatillisen opettajankoulutuksen jälkeen on mahdollisuus jatkaa opintoja ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen tai ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen. HAMK tarjoaa näitä molempia koulutuksia. Katso tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet koulutusten Hakijalle-sivulta.

 

Opettajaksi valmistuneet voivat suorittaa myös Opetushallinnon tutkinnon (15 opintopistettä), joka antaa kelpoisuuden rehtorin tehtäviin ja lisävalmiuksia opetusalan hallinnollisiin tehtäviin. Koulutusta järjestää muun muassa Opetushallitus. Lisätietoja koulutuksesta Opetushallituksen sivuilta.

 

HAMK Up järjestää erilaisia opettajien täydennyskoulutuksia. Tutustu tarjontaan HAMK Upin nettisivuilla.

 

Kasvatustieteen opiskelua voit jatkaa avointen yliopistojen kautta. Kasvatustieteen perus- ja aineopintoja järjestävät muun muassa Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Itä-Suomen avoimet yliopistot.

 

HAMKin avoin AMK tarjoaa ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen ja erityisopettajankoulutuksen opintoja. Lisätietoja tarjottavista koulutuksista saa avoimen AMK:n sivuilta.

POHDINTOJA OPETUKSESTA JA OHJAUKSESTA

Naisia istumassa nojatuoleilla

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU