Ammatillinen opettajankoulutus

Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajankoulutus nainen työskentelee tietokoneella

Ammatillinen opettajankoulutus

Perustiedot

Lamppu ikoni

MITÄ OPIT?

Opettajankoulutuksessa opit oppimisen ohjaamista erilaisissa oppimisympäristöissä erilaisten opiskelijoiden parissa. Opit opetuksen suunnittelua, opetus- ja ohjausmenetelmiä, osaamisen arviointia, dialogin taitoja, verkostoissa toimimista sekä kasvatustieteellisiä teorioita ja käsitteitä.


mihin valmistut ikoni

MIHIN VALMISTUT?

Valmistuttuasi olet AmO eli ammatillisen opettajankoulutuksen suorittanut opettaja. Voit toimia opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa ja mahdollisesti ammattikorkeakoulussa. Myös muissa oppilaitoksissa voit toimia opettajana tietyin edellytyksin.


HAKUAIKA


 • Haku ammatilliseen opettajankoulutukseen 2019
 • 8.1.2019
 • 29.1.2019
 • 6.2.2019 klo 15.00 mennessä
 • 3.4.2019
 • 17.4.2019 klo 15.00 mennessä
 • touko- tai elokuussa 2019
 • Hae opiskelemaannuoli oikealle

TIEDOT KOULUTUKSESTA

KOULUTUS Ammatillinen opettajankoulutus
KESTO10-16 kuukautta
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 60
PAIKKAKUNTA Hämeenlinna, Espoo, Lahti, Turku, Verkkototeutus
KIELI Suomi, Englanti
KOULUTUS ALKAAKevät 2019 tai syksy 2019

OPETTAJANKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KYSY HAKEMISESTA JA KOULUTUKSESTA

AOKK:n SIJAINTI JA YHTEYSTIEDOT

Ammatillinen opettajakorkeakoulu sijaitsee Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa Visamäessä.

Yksikön johtaja: Seija Mahlamäki-Kultanen

Postiosoite: Ammatillinen opettajakorkeakoulu, PL 230, 13101 Hämeenlinna

Henkilöstö: Visamäentie 35 A, A-rakennus, 2 krs, Hämeenlinna

Opetustilat: Vankanlähde 11, D-rakennus, Hämeenlinna

Kampuskartat ja ajo-ohjeet: https://www.hamk.fi/tietoa-hamkista/kampukset-ja-kartat/hameenlinna/

Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)hamk.fi

opettajakorkeakoulu@hamk.fi

aokk-opintotoimisto@hamk.fi (muodostaa tiketin HAMKin ServiceDeskiin)

HAKEMINEN JA OPISKELU

Hakukelpoisuus- eli pääsyvaatimukset ovat pääsääntöisesti:

 • korkeakoulututkinto ja
 • kolme tai viisi vuotta työkokemusta omalta ammattialalta. Työkokemusvaatimus koskee ammatillisten opintojen opettajaksi aikovia. Työkokemusvaatimusta ei ole yhteisten opintojen opettajaksi aikovilla.

Pääsyvaatimukset voivat olla erilaiset eri hakijoille. Vaatimuksiin vaikuttaa hakijan tutkintotausta ja työkokemus. Ensinnäkin hakijan tutkintotausta määrittää, onko hän ammatillisten opintojen vai yhteisten opintojen (tutkinnon osien) hakija. Näiden eri opettajaryhmien kelpoisuusvaatimukset poikkeavat toisistaan. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan opettajien kelpoisuusvaatimukset poikkeavat pääsäännöstä. Samoin tanssi- ja sirkusalan opettajien. Joissakin tapauksissa myös sillä on merkitystä hakukelpoisuuteen, toimiiko ammatillisena opettajana vai ei.

Lähtökohtaisesti voimme ottaa ammatilliseen opettajankoulutukseen henkilöitä, joilla on sellainen koulutus ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan toimeen (L 932/2014).  Hakukelpoisuuden tulee täyttyä ennen hakuajan päättymistä.

Pääsyvaatimukset hakijaryhmittäin:

Ammatillisten opintojen opettajaksi hakijat

 • soveltuva korkeakoulututkinto (AMK, ylempi AMK, kandidaatti, maisteri, DI) ja
 • vähintään kolmen vuoden työkokemus omalta ammattialalta.

Soveltuvan korkeakoulututkinnon ja kolmen vuoden työkokemusvaatimusta noudatetaan kaikilla muilla ammattialoilla paitsi sosiaali- ja terveysalalla sekä tanssi- ja sirkusalalla. Lisäksi niille ammatillisina opettajina tai ammatillisen lisäkoulutuksen opettajina toimiville, joilta puuttuu korkeakoulututkinto, on omat kelpoisuusehtonsa.

Ammatillisten opintojen opettajaksi hakijat, joilla on sosiaali- ja terveysalan tutkinto

 • sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto ja
 • vähintään viiden vuoden työkokemus ammattikorkeakoulututkintoa vastaavista tehtävistä

TAI

 • sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto tai maisterin tutkinto ja
 • vähintään kolmen vuoden työkokemus omalta ammattialalta.

Sosiaali- ja terveysalan opistoasteen ja kandidaatin tutkinnot eivät tuota hakukelpoisuutta ammatilliseen opettajankoulutukseen.

HUOM! Kauneudenhoitoalan opettajaksi aikovien hakukelpoisuus määrittyy yleisen ammatillisten opintojen opettajaksi aikovien kelpoisuusehtojen mukaisesti.

Yhteisten opintojen opettajaksi hakijat

 • ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy vähintään 120 op:n tai 55 ov:n laajuiset opinnot opetettavassa aineessa tai
 • soveltuva korkeakoulututkinto joissain tapauksissa.

Työkokemusvaatimusta ei yhteisten opintojen opettajahakijoilla ole.

Ammatillisten opintojen opettajaksi hakijat, joilla ei ole korkeakoulututkintoa

 • erikoisammattitutkinto tai muu koulutuksen järjestäjän päättämä tutkinto tai koulutus ja
 • vähintään viiden vuoden työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

Jotta tätä poikkeusmahdollisuutta voidaan soveltaa, hakijan tulee toimia hakuaikana ammatillisten opintojen opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa. Lisäksi edellytetään, että työnantaja (= ammatillinen oppilaitos) todentaa erillisellä lisäselvityksellä, että henkilö on palkattu opetustehtävään, johon ei ole olemassa soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai että opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa.Myös ammatillisen lisäkoulutuksen (=ammatillista osaamista syventävä tai täydentävä koulutus) opetustehtävissä toimiva voidaan valita opettajankoulutukseen ilman korkeakoulututkintoa, mikäli ko. ammatillinen oppilaitos todentaa lisäselvityksellä, ettei opetustehtävään vaadita korkeakoulututkintoa ja että opettajalla on joko alan erikoisammattitutkinto tai muutoin hankittu korkea ammattitaito.

Sosiaali- ja terveysalan opetustehtävissä ei korkeakoulututkintovaatimuksesta voida poiketa. Myös yhteisten opintojen opettajilta ja ammattikorkeakouluopettajilta edellytetään aina korkeakoulututkintoa. Samoin kaikilta hakijoilta, jotka eivät toimi opettajina.

Tanssi- ja sirkusalan opettajaksi hakijat

 • korkeakoulututkinto tai vähintään kolmen vuoden laajuiset opinnot sekä
 • alalla saavutettu taiteellinen tai muu ammatillinen ansioituneisuus

Lisätietoja:

Oletko ammatillisten vai yhteisten opintojen opettajaksi hakija? Lisätietoa määrittelystä

Jos sinulla on pohjatutkintona AMK-tutkinto, kuulut ammatillisten opintojen opettajahakijaryhmään. Poikkeuksena on Tietojenkäsittelyn tradenomin tutkinto, joka voidaan luokitella myös yhteisten opintojen puolelle.

Jos sinulla on yliopistotutkinto esim. äidinkielestä, vieraasta kielestä, psykologiasta, kulttuurien tutkimuksesta, matematiikasta, fysiikasta, kemiasta, politiikka- tai oikeustieteestä, kuulut yhteisten opintojen hakijaryhmään.

Ammatillisten opintojen opettajia ovat puolestaan esim. kasvatus- ja kauppatieteen edustajat, diplomi-insinöörit, maa- ja metsätaloustieteen sekä sosiaali- ja terveysalan edustajat.

Jos et löydä itseäsi näistä aloista etkä ole varma, kumpaan hakijaryhmään kuulut, kysy lisätietoja opettajakorkeakoululta.

Lakipykälät opettajien kelpoisuusvaatimuksista

Hakemuksen pisteytys

Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteytykseen.

Vuoden 2019 hakemuksen pisteytys:

Ammatillisen opettajankoulutuksen valintaperusteet lyhyesti 2019 (.pdf)

Ammatillisen opettajankoulutuksen valintaperusteet 2019

Tarvittavat liitteet

Valintamenettely

Opiskelijat valitaan ammatilliseen opettajankoulutukseen hakemuspisteiden perusteella koulutusalakohtaisista valintaryhmistä. Koulutusala määräytyy hakijan hakukelpoisuuden tuottamasta tutkinnosta. Esimerkiksi AMK-insinöörit kuuluvat tekniikan ja liikenteen alaan ja opiskelijat valitaan tästä valintaryhmästä pistejärjestyksessä.

Yleisestä valintamenettelystä poikkeaa englanninkielisen ryhmän, International Professional Teacher Education programme, valintamenettely. Tämän ryhmän opiskelijat valitaan ryhmään hakeneista hakemuspisteiden mukaisessa järjestyksessä.

​Koulutusala eli valintaryhmä​Aloituspaikat 2019
​Humanistinen ja kasvatusala30
Kulttuuriala22
​Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala45
​Luonnontieteiden ala15
​Tekniikan ja liikenteen ala110
​Luonnonvara- ja ympäristöala15
​Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala63
​Matkailu-, ravitsemis- ja talousala25
​Muu koulutus5
​Erillisvalintaryhmä: International Professional Teacher Education programme20
Yhteensä350

Opiskelijavalinnassa käytettävä tarkempi Koulutus- ja opintoalaluokitus on luettavissa TÄSTÄ. Hakemuksella valitset em. luokituksesta koulutus- ja opintoalan, johon hakukelpoisuuden tuottaman tutkintosi perusteella kuulut.

Hakulomake ja hakeminen

Hakulomake täytetään Opintopolku -palvelussa hakuaikana.

Ammatillisen opettajankoulutuksen 2019 hakuinfojen tiedot TÄÄLTÄ

Vuoden 2019 opiskelijahaun ja -valinnan aikataulu:

 • Hakuaika on 8.-29.1.2019. Hakemus sulkeutuu 29.1.2019 klo 15.00.
 • Todistukset liitetään sähköiseen hakemukseen 6.2.2019 klo 15.00 mennessä.
 • Valinnan tulokset julkaistaan 3.4.2019 Oma opintopolku -palvelussa.
 • Opiskelupaikka otetaan vastaan 17.4.2019 klo 15.00 mennessä Oma opintopolku -palvelussa.
 • Opinnot alkavat touko- tai elokuussa valitusta ryhmästä riippuen.

Ammatillisen opettajankoulutuksen haku on valtakunnallinen ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku. Samalla hakemuksella voi hakea kahteen eri opettajakorkeakouluun.

Ohjeita Opintopolku-palveluun

Hakemuksen täyttäminen

 • Kirjoita hakukenttään HAMK Ammatillinen opettajankoulutus.
 • Klikkaa linkkiä ja näet Täytä hakulomake-painikkeen.
 • Avaa hakulomake ja täytä kaikki pakolliset kentät.
 • Tallenna todistusliitteet hakemukselle PDF/JPG/PNG-muodossa. Liitteet tarvitaan hakukelpoisuutesi ja hakupisteittesi tarkistamiseen.
 • Muista tallentaa hakemus.
 • Lähetettyäsi hakemuksen saat sähköpostiviestin, jossa on linkki hakemuksen muokkausta varten. Linkin kautta voi hakuaikana muokata hakemustasi ja lisätä liitteitä em. päivään asti.
 • Jos sinulla ei ole skannausmahdollisuutta, voit lähettää todistuskopiot ensisijaiseen hakutoiveen opettajakorkeakouluun kirjepostina määräaikaan mennessä. Liitä mukaan saate, jossa on koulutuksen nimi, johon haet, oma nimesi ja hakemusnumerosi.

Huomaa, että täyttäessäsi hakulomaketta, tarvitset tutkinto-, koulutus- ja työtodistusten yksityiskohtaisia tietoja. Siksi on hyvä tutustua hakemuksen pisteytykseen jo ennen hakemuksen täyttämistä. Hakemuksella valitset myös opiskeluryhmäsi, joten tutustu myös opiskelijaryhmätarjontaan jo ennen hakemuksen täyttämistä.

Valintatulokset ja paikan vastaanotto

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma opintopolku -palvelussa. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Hakijalle lähetetään tieto valinnan tuloksesta myös kirjeitse tai sähköpostitse.

Opiskelupaikka otetaan vastaan myös Oma opintopolku -palvelussa. Jos Oma opintopolku -palvelun käyttäminen ei ole mahdollista, ota paikka vastaan kirjallisesti esim. sähköpostiviestillä. Muussa tapauksessa menetät opiskelupaikan.

Erityisohjeita ulkomailla tutkinnon suorittaneille

Ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittanut hakija tarvitsee hakemuksensa liitteeksi opetushallituksen päätöksen tutkinnon rinnastamisesta suomalaiseen korkeakoulututkintoon. Tarkemmat ohjeet​ täältä. Ota huomioon, että opetushallitus ilmoittaa hakemuksen keskimääräiseksi käsittelyajaksi 3 - 4 kuukautta. Tutkinnon rinnastamispäätös tarvitaan vain hakukelpoisuuden tuottamasta korkeakoulututkinnosta.

Erityisohjeita suomen ja englannin kielen hallinnasta

 • Suomen kieli: Jotta opiskelu suomen kielellä olisi sujuvaa, hakijan, jonka äidinkieli ei ole suomi, suomen kielen osaamisen tulee olla vähintään tasoa B2. Suomen kielen taso todennetaan osallistumalla kielitasokokeeseen. Kielitason todentava dokumentti liitetään hakemuksen liitteeksi. Yleisiä kielitasokokeita järjestetään useilla paikkakunnilla. Lisätietoja täältä​. Hakijoita voidaan tarvittaessa myös haastatella kielitaidon toteamiseksi.
 • Englannin kieli: Englanninkielisen opiskeluryhmän (International Professional Teacher Education programme) valinneilta edellytetään hyvää englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa, vähintään tasoa B2. Englanninkielen taitoa voi itsearvioida Europassin sivuilla olevan kuvauksen kautta: the European Language Level – Self Assessment Grid

Hakijatilastot

Hakijat koulutusaloittain 2010-2018

KoulutusalaHakijat 2010Hakijat 2011Hakijat 2012Hakijat 2013Hakijat 2014Hakijat 2015Hakijat 2016Hakijat 2017Hakijat 2018
​Humanistinen ja kasvatusala1281131348913815313592114
Kulttuuriala898472919190727284
​Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala149114174168214225202111117
Luonnontieteiden ala​585667665836463427
​Tekniikan ja liikenteen ala396318262294339267195121148
Luonnonvara- ja ympäristöala​484734373443493135
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala​151149222282304293277219215
​Matkailu-, ravitsemis- ja talousala135120105968892706056
​Muu koulutus6781310127111
International Professional Teacher Education​  63655677557945
Yhteensä1160100810781136127612071108820852

Lähde: Opintopolku 2015-2018 ja AMKOPE 2010-2014

Vuosien 2010-2015 koulutusalakohtaisissa luvuissa mukana myös erillisvalintaryhmän hakijat.

Alimmat valintapisteet koulutusaloittain / erillisvalintaryhmittäin 2018

​Koulutusala / erillisvalintaryhmäAlimmat pisteet
2018
​Humanistinen ja kasvatusala16
Kulttuuriala15
​Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala10
​Luonnontieteiden ala8
​Tekniikan ja liikenteen ala0
​Luonnonvara- ja ympäristöala6
​Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala11
​Matkailu-, ravitsemis- ja talousala5
​Muu koulutus25
​International Professional Teacher Education8

Lähde: Opintopolku 2018

Usein kysytyt kysymykset

Kysymyksiä hakukelpoisuudesta:

Olen sairaanhoitaja. Voinko hakea opettajankoulutukseen?

Jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon ja sinulla on vähintään viisi vuotta tutkintoasi vastaavaa työkokemusta, olet hakukelpoinen. Jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ylemmän korkeakoulututkinnon, kolmen vuoden työkokemus on riittävä. Jos olet suorittanut opistoasteen tutkinnon, et valitettavasti ole hakukelpoinen.

Minulla on opistoasteen tutkinto. Olenko hakukelpoinen koulutukseen?

Valitettavasti opistoasteen tutkinto ei tuota hakukelpoisuutta ammatilliseen opettajankoulutukseen. Vain korkeakoulututkinnot eli ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistotutkinnot antavat suoran hakukelpoisuuden.

Vaatimuksesta voidaan poiketa vain siinä tapauksessa, että opettajankoulutukseen hakeva toimii jo ammatillisten opintojen opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa. Tällöin on mahdollista, että työnantaja käyttää nk. poikkeuspykälän mahdollisuutta ja katsoo opettajan kelpoiseksi opetustehtäväänsä ilman korkeakoulututkintoa. Näissä tapauksissa edellytetään aina erillinen lisäselvitys työnantajalta. Sosiaali- ja terveysalan opetuksessa tätä poikkeusmahdollisuutta ei voida soveltaa.

Saan tutkintoni valmiiksi keväällä hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Olenko hakukelpoinen?

Et valitettavasti ole. Hakukelpoisuuden tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä sekä tutkinnon että työkokemuksen osalta.

Mistä tiedän, vaaditaanko minulta hakukelpoisuuteen kolme vuotta vai viisi vuotta työkokemusta vai ei lainkaan?

Vaadittava työkokemus riippuu taustatutkinnosta eli siitä tutkinnosta, joka antaa sinulle hakukelpoisuuden opettajankoulutukseen. Suurin osa tutkinnoista katsotaan edustavan nk. ammatillisia opintoja, jolloin työkokemusvaatimus on kolme vuotta. On kuitenkin muutamia poikkeuksia, jolloin työkokemusvaatimus on viisi vuotta. Lisäksi osa tutkinnoista katsotaan edustavan nk. yhteisiä opintoja, jolloin työkokemusvaatimusta ei ole. Tutustu siis hakukelpoisuusvaatimuksiin. Jos asia jää vielä epäselväksi, ota yhteyttä opettajakorkeakouluun.

Pitääkö työkokemus olla hankittuna tutkinnon jälkeen?

Ei tarvitse.

Täytyykö työkokemuksen olla tehtynä yhtäjaksoisesti vai huomioidaanko esim. kesä- ja viikonlopputyöt?

Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista. Osa-aikaisten ja lyhytkestoisten työsuhteiden laskennassa käytetään seuraavaa kaavaa: 150 h = 1 kk, 11 kk = 1 vuosi. Työtodistuksista on käytävä ilmi tuntimäärät ja ajanjaksot, jolloin työtä on tehty.

Lasketaanko opiskeluaikana tehty työ mukaan työkokemukseen?

Kyllä lasketaan. Hakututkintoon sisältyvää työharjoittelua ei oteta huomioon.

Kysymyksiä hakemuspisteistä:

Nettisivuillanne on viimeisen haun pisterajat. Minun koulutusalallasi pisteraja oli 10. Laskin, että saisin hakemuksestasi 8 pistettä. Kannattaako minun edes hakea koulutukseen?

Hakijamäärät voivat vaihdella vuosittain ja vaikuttaa siten pisterajoihin. Myös hakemuksen pisteytykseen tehdään välillä muutoksia, jolloin aiemman vuoden pisterajat eivät ole täysin vertailukelpoisia. Kannattaa siten hakea koulutukseen, jolloin saa vahvistetun tiedon hakemuspisteistään. Ja jos käy niin, ettei opiskelupaikkaa saa, on helpompi suunnitella, mitä pitäisi tehdä, jotta opiskelupaikan saisi seuraavana vuonna.

Voinko tulla valituksi, jos minulla ei ole opetuskokemusta?

Voit. Opetuskokemuksesta saa hakupisteitä, mutta tämä on vain osa pisteytyksestä ja valinta perustuu kokonaispistemäärään. Vuonna 2018 HAMKiin valituista opiskelijoista 62 %:lla ei ollut opetuskokemusta tai sitä oli kertynyt alle viisi kuukautta.

Miten lasken opetustyöni, kun olen tehnyt opetustyötä muutaman tunnin kuukaudessa parin vuoden ajan?

Sivutoiminen opetuskokemus rinnastetaan päätoimiseksi opetuskokemukseksi siten, että 64 h on yksi kuukausi päätoimista opetuskokemusta.

Miksi yo-tutkinnosta ei saa pisteitä?

Vain ammatillisista tutkinnoista ja korkeakoulututkinnoista annetaan pisteitä, koska koulutamme opettajia nimenomaan ammatilliselle sektorille.

Kysymyksiä hakemisesta:

Mikä merkitys valitulla opiskeluryhmällä on valintaan?

Opiskelumuodolla ei ole merkitystä valinnan kannalta, vaan valinta tehdään koulutusalakohtaisista valintaryhmistä. Poikkeuksena on kuitenkin erillisvalintaryhmä (englanninkielinen ryhmä), johon opiskelijat valitaan vain niistä hakijoista, jotka ovat hakeneet ao. opiskelumuotoon.

Huomasin jälkikäteen, että unohdin kirjata hakemukseeni yhden asian. Pääsenkö vielä muokkaamaan hakemustani?

Lähetettyäsi hakemuksen sait sähköpostiisi viestin, jossa on linkki hakemukseen muokkausta varten. Linkin kautta voit hakuaikana muokata hakemustasi. Lisäksi voit liittää ja poistaa liitteitä 6.2.2019 asti.

Mitä teen, kun en pysty skannaamaan todistuksiani hakemukselle?

Jos sinulla ei ole skannausmahdollisuutta, voit lähettää todistuskopiot ensisijaiseen hakutoiveen opettajakorkeakouluun kirjepostina määräaikaan mennessä. Liitä mukaan saate, jossa on koulutuksen nimi johon haet, oma nimesi ja hakemusnumerosi.

Kysymyksiä opiskelusta:

Hakemuksessa valitaan opiskelumuoto eli opiskeluryhmä. Voinko vaihtaa sen, kun opiskelupaikka on varmistunut?

Opiskeluryhmää voit vaihtaa tarvittaessa. Ota tässä tapauksessa yhteyttä opintojen ohjaajaan. Jos olet kuitenkin hakenut erillisvalintaryhmään (englanninkielinen ryhmä), ryhmän vaihtoa ei voida tehdä.

Suomi ei ole äidinkieleni. Voinko silti hakea opettajankoulutukseen?

Voit hakea opettajankoulutukseen, vaikka äidinkielesi olisi jokin muu kieli kuin suomi. Suomen kielen taitosi täytyy kuitenkin olla riittävä, jotta pystyt opiskelemaan suomen kielellä.

Paljonko koulutus maksaa?

Koulutus on valtion rahoittamaa, jolloin opiskelu ei sisällä lukukausimaksuja. Perimme kaikilta opiskelijoilta verkkomateriaalimaksun, joka on 110 € koko opiskeluajalta. Opiskelija vastaa lisäksi itse mahdollisista matka- ja ruokailukustannuksistaan.

Kysymyksiä valinnan tuloksista:

Minut valittiin toissijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakouluun, voinko kuitenkin jäädä odottamaan peruutuspaikkaa ensisijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakouluun?

Et valitettavasti voi. Varasijalle jäävät vain hakijat, jotka eivät saaneet opiskelupaikkaa.

En saanut opiskelupaikkaa. Täytyykö minun itse ottaa yhteyttä ja kysellä peruutuspaikkaa opettajakorkeakoulusta?

Ei tarvitse. Opettajakorkeakoulu ottaa yhteyttä pistejärjestyksessä seuraavaan hakijaan, jos opiskelupaikka vapautuu.

Opiskeluryhmät

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa monimuoto-opiskeluna tai verkko-opiskeluna. Monimuoto-opiskelua toteutetaan Hämeenlinnan lisäksi Espoossa, Lahdessa ja Turussa. Lisäksi opinnot voi tehdä englanninkielellä.

Opintojen lähtökohtana kaikissa ryhmissä on osaamisen kartoitus ja kehittymisen suunnitelma, jotka määrittävät opintojen tarkemman toteutumisen. Opinnot voivat sisältää esimerkiksi työssä oppimista, jos opettajaopiskelija työskentelee opettajana ammatillisessa koulutuksessa. Kaikissa opiskeluryhmissä opiskellaan sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. Yhteistoiminnallinen oppiminen on yksi oppimiskäsityksemme kulmakivistä. Lisäksi kaikissa opiskeluryhmissä hyödynnetään monipuolisesti digitaalisia ympäristöjä ja -työvälineitä.

Tarjolla on 10 kuukauden sekä 13 ja 16 kuukauden ryhmiä. Huomaa, että lyhyemmät 10 kk:n ryhmät ovat tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot. Ohjelmat eivät siten sisällä kasvatustieteellisiä perusopintoja ja opintojen laajuus on 47 opintopistettä. Pidemmät toteutusryhmät, 13 kk ja 16 kk, on tarkoitettu puolestaan opiskelijoille, jotka suorittavat kasvatustieteelliset perusopinnot osana opettajankoulutusta.

Lukuvuoden 2019-2020 opiskeluryhmät

Monimuotoinen opiskelu 10 kk Hämeenlinnassa

  • Opintoja rytmittävät lähipäivät, joita on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä n. 20 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo 9.00-16.00.
  • Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua.
  • Opinnot alkavat 6.-7.8.2019 ja päättyvät 5.6.2020.
  • Lähipäiväluettelo lukuvuodelle 2019-2020 (HML19A)

Monimuotoinen opiskelu 13 kk Hämeenlinnassa

 • Opintoja rytmittävät lähipäivät, joita on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä n. 20 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo 9.00-16.00.
 • Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua.
 • Opinnot alkavat 9.-10.5.2019 ja päättyvät 5.6.2020.
 • Opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset perusopinnot (13 op) suoritetaan kesän 2019 aikana (touko-elokuu), joten opiskelijoiden tulee varautua tiiviiseen opiskeluun koko kesän ajan.
 • Lähipäiväluettelo lukuvuodelle 2019-2020 (HML19B)

Monimuotoinen opiskelu 10 kk Espoossa

 • Opintoja rytmittävät lähipäivät, joita on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä n. 20 päivää). Ryhmän lähiopetuspäivät pidetään Espoossa Aalto yliopiston tiloissa. Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo 9.00-16.00.
 • Espoon ryhmän opinnot toteutetaan nk. köydenpunojan pedagogiikalla. Lähtökohtana opiskelussa on opiskelijakeskeisyys, opettamalla oppiminen ja yhteisöllinen toiminta opintopiireissä. Köydenpunojan pedagogisessa mallissa jokainen opiskelija toimii vuorollaan eri rooleissa: opetuksen suunnittelijana, oppimisen ohjaajana, arvioijana, opettajana ja opiskelijana.
 • Opinnot alkavat 6.-7.8.2019 ja päättyvät 5.6.2020.
 • Lähipäiväluettelo lukuvuodelle 2019-2020 (Espoo19A, Lahti19A ja Turku19A)

Monimuotoinen opiskelu 13 kk Espoossa

 • Opintoja rytmittävät lähipäivät, joita on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä n. 20 päivää). Ryhmän lähiopetuspäivät pidetään Espoossa Aalto yliopiston tiloissa. Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo 9.00-16.00.
 • Espoon ryhmän opinnot toteutetaan nk. köydenpunojan pedagogiikalla. Lähtökohtana opiskelussa on opiskelijakeskeisyys, opettamalla oppiminen ja yhteisöllinen toiminta opintopiireissä. Köydenpunojan pedagogisessa mallissa jokainen opiskelija toimii vuorollaan eri rooleissa: opetuksen suunnittelijana, oppimisen ohjaajana, arvioijana, opettajana ja opiskelijana.
 • Opinnot alkavat 9.-10.5.2019 ja päättyvät 5.6.2020.
 • Opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset perusopinnot (13 op) suoritetaan kesän 2019 aikana (touko-elokuu), joten opiskelijoiden tulee varautua tiiviiseen opiskeluun koko kesän ajan.
 • Lähipäiväluettelo lukuvuodelle 2019-2020 (Espoo19B, Lahti19B ja Turku19B)

Monimuotoinen opiskelu 10 kk Lahdessa

  • Katso ryhmän kuvaus ja lähipäiväluettelo kohdasta Monimuotoinen opiskelu 10 kk Espoossa. Lahden ryhmä toteutuu samalla aikataululla ja toteutussuunnitelmalla. Ryhmän lähipäivät pidetään Lahdessa Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa.

Monimuotoinen opiskelu 13 kk Lahdessa

 • Katso ryhmän kuvaus ja lähipäiväluettelo kohdasta Monimuotoinen opiskelu 13 kk Espoossa. Lahden ryhmä toteutuu samalla aikataululla ja toteutussuunnitelmalla. Ryhmän lähipäivät pidetään Lahdessa Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa.

Monimuotoinen opiskelu 10 kk Turussa

 • Katso ryhmän kuvaus ka lähipäiväluettelo kohdasta Monimuotoinen opiskelu 10 kk Espoossa. Turun ryhmä toteutuu samalla aikataululla ja toteutussuunnitelmalla. Ryhmän lähipäivät pidetään Turussa Turun ammattikorkeakoulun tiloissa.

Monimuotoinen opiskelu 13 kk Turussa

 • Katso ryhmän kuvaus ja lähipäiväluettelo kohdasta Monimuotoinen opiskelu 13 kk Espoossa. Turun ryhmä toteutuu samalla aikataululla ja toteutussuunnitelmalla. Ryhmän lähipäivät pidetään Turussa Turun ammattikorkeakoulun tiloissa.

Verkko-opiskelu 10 kk

 • Ryhmää suositellaan hakijoille, jotka ovat kiinnostuneita verkko-opiskelun mahdollisuuksista ja haluavat kehittää verkko-opettajan valmiuksia. Verkko-opiskelu edellyttää hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä sitoutumista tiivistahtiseen ja pienryhmässä tapahtuvaan opiskeluun.
 • Verkko-opiskeluryhmä aloittaa opinnot kahden päivän lähijaksolla Hämeenlinnassa 8.-9.8.2019. Muita lähipäiviä ei opintoihin sisälly. Opinnot päättyvät 5.6.2020.
 • Verkko-oppimisympäristönä käytetään Moodlea. Reaaliaikaisia verkkoistuntoja on keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Istunnot pidetään pääsääntöisesti klo 14 ja 18 välisenä aikana.

Verkko-opiskelu 16 kk

 • Ryhmää suositellaan hakijoille, jotka ovat kiinnostuneita verkko-opiskelun mahdollisuuksista ja haluavat kehittää verkko-opettajan valmiuksia. Verkko-opiskelu edellyttää hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä sitoutumista tiivistahtiseen ja pienryhmässä tapahtuvaan opiskeluun.
 • Verkko-opiskeluryhmä aloittaa opinnot kahden päivän lähijaksolla Hämeenlinnassa 8.-9.8.2019. Muita lähipäiviä ei opintoihin sisälly. Opinnot päättyvät 27.11.2020.
 • Verkko-oppimisympäristönä käytetään Moodlea. Reaaliaikaisia verkkoistuntoja on keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Istunnot pidetään pääsääntöisesti klo 14 ja 18 välisenä aikana.

International Professional Teacher Education multiform programme, 13 months in Hämeenlinna (separate admission group)

 • Programme is recommended for individuals from Finland or abroad, who wish to complete their professional teacher education in English or who do not have the required skills in the Finnish language to qualify for similar programmes conducted in Finnish.
 • Aim of this programme is to provide the teacher students with the knowledge and competencies to teach and work in international learning environments. An additional goal is to develop teacher students' capacity to guide culturally diverse student groups.
 • Teaching language of the programme is English. The applicant’s English language level must be IELTS 6/ B2 plus. The applicant may be interviewed in order to determine language proficiency or be required to present a formal language certificate.
 • Contact days: approximately 14 days. The study process includes online meetings which will be agreed and scheduled in the beginning of the studies. Contact days will be carried out weekdays from 9.00 a.m. to 4 p.m.
 • During the distance learning and eLearning periods, the teacher students use online platforms to complete given learning assignments individually or in groups. A part of the programme includes teacher training.
 • Programme begins in 9th-10thof May 2019 and ends in 5thof June 2020.
 • The group can be chosen by both the applicants who have completed Basic studies in educational sciences and also by the applicants who have not.
 • Basic studies in educational sciences 13 ects are carried out during the summer 2019 (May – August). So, the teacher students must prepare to study throughout the summer.
 • Students will be ranked and selected based on their application score regardless of their fields of education.

Opiskelu

Opettajaksi opiskelu on antoisaa ja innostavaa, toisinaan haastavaa ja työlästä. Kaikissa ryhmissä opiskellaan sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. Yhteistoiminnallinen oppiminen on yksi oppimiskäsityksemme kulmakivistä. Lisäksi kaikissa monimuoto- ja suuntautumisryhmissä opiskellaan myös verkossa (Moodle-oppimisympäristö) ja hyödynnetään erilaisia verkkotyökaluja etäjaksojen aikana.

Opettajaopintojen laajuus on 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelu vaatii lähipäivien lisäksi aikaa etätyöskentelyyn ja sitoutumista ryhmän opinto-ohjelmaan. Suurin osa opiskelijoista opiskelee työnsä ohessa. Päätoiminen opiskelu on myös mahdollista kaikissa ryhmissä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta.

Liitteestä löytyy opinto-oppaamme lukuvuodelle 2018-2019:
Opettajankoulutus: opinto-opas 2018-2019 (.pdf)

Lisätietoja opiskelusta:

Opetusharjoittelu

Opetusharjoittelun lomakkeet ja yhteistyöoppilaitoslista:

Opetusharjoittelu AOKKssa (video)

 

Opetusharjoittelun laajuus ammatillisessa opettajankoulutuksessa on 9 opintopistettä. Opetusharjoittelun tavoitteena on, että opettajaopiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa opetusta sekä arvioida opiskelijoiden osaamista ja sen kehittymistä. Lisäksi hän tuntee ammatillisen opettajan työn lähtökohtia ja osaa toimia ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöissä.

Harjoittelu alkaa jo ensimmäisenä syksynä harjoitteluoppilaitokseen tutustumalla. Lisäksi perehdytään ammatillista koulutusta ohjaaviin säädöksiin, sen rahoituslähteisiin sekä opettajan työn käytänteisiin.

Opetusharjoittelun aikana, muiden oppimistehtävien lisäksi, suunnitellaan ja toteutetaan ammatilliselle opiskelijaryhmälle noin 3 op/80 h laajuinen opintokokonaisuus. Lähiopetustuntien määrä voi siten vaihdella oppilaitoksittain ja harjoittelu voi sisältää myös muuta toimintaa kuin luokkaopetusta esim. etäohjausta, verkko-opetusta, työelämäyhteistyötä ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen tai harjoittelun ohjaamista. Opetusharjoittelu oppilaitoksessa ajoittuu pääsääntöisesti kevätlukukaudelle tai 16 kk:n ohjelmissa toiselle syyslukukaudelle. Harjoittelu sisältää opetusta ja oppimisen ohjaamista erilaisissa ammatillisissa oppimisympäristöissä sekä opiskelija-arviointia.

Opetusharjoittelu tehdään ammatillisessa koulutusorganisaatiossa, kuten ammatillisessa oppilaitoksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa tai ammattikorkeakoulussa. Opetuksen tulee ensisijaisesti olla johonkin tutkintoon tai pätevyyteen tähtäävää koulutusta.

Opetusharjoittelua ohjaa opettajankorkeakoulun puolelta ryhmän vastuuopettaja ja harjoitteluoppilaitoksessa ohjaava opettaja.

Opetusharjoittelusta tehdään sopimus harjoitteluoppilaitoksen kanssa, jossa sovitaan myös ohjaavasta opettajasta. Lisäksi opetusharjoittelusta tehdään kirjallinen suunnitelma lomakepohjalle. Harjoittelun päättymisvaiheessa opetusharjoittelu arvioidaan yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Ohjaava opettaja voi laskuttaa ohjaustyönsä, kun arviointi on tehty. Ohjauspalkkio on 295€. OPEKE-mentorin palkkio on 350€.

Opetusharjoittelua koskevat sopimus-, arviointi- ja laskulomakkeet lähetetään sähköisesti osoitteeseen aokk-opintotoimisto@hamk.fi.

Opettajankoulutuksen yhteistyöoppilaitosverkostoon kuuluvat oppilaitokset ovat:

Helsinki-Uusimaa

OppilaitosAla/yksikköKoordinaattori/kontaktihenkilö
Stadin ammattiopisto Apulaisrehtori Arja Wahlberg-Jauho
Metropolia AMKHaku 30.9. ja 15.3. mennessä. Opetusharjoittelusivut Linkki hakemukseenOsaamisaluepäällikkö Heikki Valmu
 terveys- ja hoitoalaYliopettaja Hannu Lampi
Laurea AMKTikkurilaKoulutus- ja aluepalveluyksikön johtaja Kati Komulainen
 Leppävaara ja OtaniemiYksikön johtaja Margit Lumia
 Porvoo, Hyvinkää ja LohjaYksikön johtaja Seija Paasovaara
KEUDAJärvenpääHenkilöstöpäällikkö Maria Nissen-Feldt
Ammattiopisto Spesia Koulutusjohtaja Tiina Mäki-Gaetz
Diakonia-ammattikorkeakouluHelsinkiYliopettaja Olli Vesterinen
OmniaEspooProjektikoordinaattori Päivi Saari
HyriaHyvinkääHenkilöstökoordinaattori Virpi Lyytimäki

Häme-Pirkanmaa

OppilaitosAla/yksikköKoordinaattori/kontaktihenkilö
Hämeen ammattikorkeakouluAmmatillinen opettajakorkeakouluKoulutuspäällikkö Katja Rönkkönen
Ammattiopisto Tavastia Aikuiskoulutusjohtaja Arto Ruhala
Kiipula Apulaisrehtori Anne Saari
Koulutuskeskus Salpaus Henkilöstösuunnittelija Eini Niemelä
Tampereen aikuiskoulutuskeskus Hallintojohtaja Maria-Liisa Korolainen Kehitysjohtaja Satu Neuvonen
Tredu Kehittämispäällikkö Tiina Kauma
Faktia Koulutus Oy Koulutusasiantuntija Taina Sipilä
SASKY koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen johtaja Anna-Leena Kivipuro
Valkeakosken ammattiopisto Koulutusjohtaja Pirjo Hauvala
Ahlman Rehtori Taina Eweiss

Varsinais-Suomi ja Satakunta

OppilaitosAla/YksikköKoordinaattori/kontaktihenkilö
Turun AMK Erityisasiantuntija Mauri Kantola
Salon seudun ammattiopisto Pedagoginen johtaja Susanna Löf
Lounais-Suomen ammattiopisto Novida Pedagoginen rehtori Petri Lähde
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Henkilöstöpäällikkö Elisa Vaheristo
Raision seudun koulutuskuntayhtymä Kehitysjohtaja Olli Vuorinen
Livia - Ammattiopisto Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila
Turun ammatti-instituutti Kehittämiskoordinaattori Tuike Kankare
Turun aikuiskoulutuskeskus va. pedagoginen rehtori Osku Laukkanen

Itä- ja keski-Suomi

OppilaitosAla/yksikköKoordinaattori/kontaktihenkilö
Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO) Talous- ja hallintopäällikkö Jenny Saarela
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Henkilöstöpäällikkö Jyyni Postila-Sutinen
Ylä-Savon ammattiopisto Koulutuspäällikkö Arja Laajalahti

Ota ensisijaisesti yhteyttä listassa mainittuun opetusharjoittelukoordinaattoriin tai kontaktihenkilöön.

Osaamisen tunnustamiskäytänteet (AHOT)

AHOT-lomakkeet ja ohjeet

Ammatillisen opettajankoulutuksen opinnoissa voi osaamisen tunnustamista hakea joko opintojen hyväksilukemisen tai osaamisen näytön kautta.

Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan sitä, että muualla suoritetuilla opinnoilla korvataan opettajankoulutuksen opintoja virallisiin dokumentteihin eli todistuksiin perustuen. Esimerkiksi aiemmin suoritetuilla kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen ja ammattikasvatuksen perusopinnoilla (25 op /15 ov) saa 13 opintopisteen hyväksiluvun opettajankoulutuksen kasvatustieteellisten perusopintojen kokonaisuudesta. Hyväksilukua ei tarvitse hakea, jos todistus opinnoista on ollut opettajankoulutuksen hakemuksen liitteenä. Muut hyväksiluvut perustuvat opiskelijan hakemukseen.

Opintojen hyväksilukemisen edellytyksenä on, että aiemmat opinnot vastaavat tavoitteeltaan ja sisällöltään opettajankoulutuksen voimassa olevaa opetussuunnitelmaa, ja että opinnot on tehty viimeisen viiden vuoden aikana. Poikkeuksena ovat kasvatustieteelliset perusopinnot, joilla ei ole suorittamisaikarajaa.

Opinnoista voi hakea myös osaamisen näyttöä, jolla tarkoitetaan pääsääntöisesti työkokemuksen kautta kertyneen osaamisen tunnustamista. Osaamista ei voida arvioida pelkän työtodistuksen perusteella, vaan arviointi tapahtuu osaamisen osoittamis- ja näyttöprosessin kautta.

Verkkomateriaalimaksu

Ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutusohjelmien opinnot eivät sisällä lukukausimaksuja. Sen sijaan perimme verkkomateriaalimaksun, joka kattaa opiskelun aikana käytetyn materiaalin (digitaalinen, paperina painettu ja tulosteet) ja sen kehittämisen sekä digitaalisuuden tukea. Maksulla kehitetään ja ylläpidetään myös erityisesti verkkoalustaa ja -toimintoja. Ko. palvelujen hinta on ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijoille 110 €.

Maksutiedot:

Saaja: HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU OY
IBAN-tilinumero: FI58 1732 3000 0090 57
Maksun määrä: 110 €
Viite/aihe: AOKK:n verkkomateriaalimaksu / opiskelijan nimi
Maksun voi suorittaa myös Visamäen kirjaston kassalle.

Mikäli oppilaitoksesi/muu työnantajataho maksaa verkkomateriaalimaksusi, laskutustiedot tulee ilmoittaa ajoissa opintotoimistoon: aokk-opintotoimisto@hamk.fi

Viitteessä tulee mainita opiskelijan nimi, jotta vältytään huomautuslaskulta eräpäivän jälkeen. Maksamattomat laskut siirtyvät kahden huomautuslaskun jälkeen perintätoimistoon.

Opintojen rahoitus

Ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin voi hakea aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta, Omaehtoisen opiskelun tukea TE-toimistosta tai Kelan opintotukea. Opiskelu on lähtökohtaisesti sivutoimista opiskelua, mutta opiskelusta voidaan tehdä päätoimista opiskelua henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta, mikäli opiskelun rahoittaja sitä vaatii (omaehtoinen opiskelun tuki sekä opintotuki).

Aikuiskoulutustuesta saa lisätietoja Koulutusrahaston sivuilta: https://www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille/. Tuki edellyttää, että opintoja kertyy vähintään kolme opintopistettä kuukaudessa. Tällöin opiskelu ryhmän ohjelman mukaan täyttää kriteerin.

Omaehtoisen opiskelun tuesta saa lisätietoa työvoimahallinnon sivuilta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html. Tukimuoto edellyttää, että opintoja kertyy vähintään viisi opintopistettä kuukaudessa. Opiskelu ryhmän ohjelman mukaan ei yleensä kerrytä opintopisteitä näin paljon, jolloin opiskeluaikaa voidaan lyhentää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelutahtia tiivistetään jonkin verran suorittamalla opintoja päällekkäin esim. toisessa ryhmässä. Opettajankoulutuksessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laaditaan yhdessä opintojen ohjaajan kanssa. Jatkokoulutuksissa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisesta vastaa ryhmän omaohjaaja.

Opintotuesta saa lisätietoa Kelan sivuilta https://www.kela.fi/opintotuki. Opintotuki edellyttää, että opintopisteitä kertyy vähintään viisi opintopistettä kuukaudessa, jolloin opiskeluaikaa tulee lyhentää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta (ks. omaehtoisen opiskelun tuki).

Valmistuminen

Todistushakemuslomake (vaatii kirjautumisen)

Valmistumiseen liittyy todistuksen hakukäytäntö. Ennen valmistumisajankohtaa tulee opiskelijan täyttää todistushakemus vähintään kolme viikkoa ennen valmistumispäivää ja toimittaa se opintotoimistoon (aokk-opintotoimisto@hamk.fi). Mikäli opiskelija ei osallistu ryhmän ohjelman mukaiseen valmistumispäivään, todistus lähetetään hänelle kirjeenä seuraavana arkipäivänä.

Suomenkielisestä koulutuksesta annetaan suomenkielinen todistus. Englanninkielisestä koulutuksesta annetaan sekä suomen- että englanninkielinen todistus. Kaikille valmistuneille annetaan myös englanninkielinen kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite, Certificate Supplement ja opintosuoritusote.

HUOM! Ulkomaille todistus postitetaan ainostaan EMS kuriiripalvelun kautta, maksu on 35 euroa. Todistus lähetetään vasta, kun olemme saaneet kuitin EMS-maksusta. Kuitin voi lähettää postitse tai sähköpostitse: aokk-opintotoimisto@hamk.fi.

Maksutiedot:
Maksun saaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
IBAN-tilinro: FI58 1732 3000 0090 57​
Viesti: todistuskopio (EMS)

Opiskelun aikana voi opintosihteeriltä pyytää virallisia opiskelutodistuksia ja opintosuoritusotteita.

Valmistumispäivät lukuvuodelle 2018-2019

 • 7.9.2018
 • 31.10.2018
 • 30.11.2018 (valmistumisjuhla)
 • 31.1.2019
 • 28.2.2019
 • 29.3.2019
 • 30.4.2019
 • 7.6.2019 (valmistumisjuhla)

Muut opiskelukäytänteet

Opiskelijakortti

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat saavat opiskelijakortin, joka oikeuttaa opiskelijahintaiseen (4,87 €) lounaaseen HAMKin opiskelijaravintoloissa. Kortilla on mahdollista saada myös opiskelija-alennuksia esim. teatterissa, urheilutapahtumissa ja konserteissa. Matka-alennuksiin kortti ei kuitenkaan oikeuta.

Lukuvuodelle ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen opiskelija ilmoittautuu läsnäolevaksi opiskelijaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksi opiskelijavalinnan yhteydessä saamien ohjeiden mukaan. Mikäli opiskelijan opinnot jatkuvat toiselle tai kolmannelle lukuvuodelle, tulee hänen myös ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi. Ilmoittautumiskäytänteestä informoidaan jatkavia opiskelijoita kesäkuun aikana.

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi, menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskeluoikeutensa menettänyt opiskelija haluaa jatkaa opintojaan, hänen on haettava opiskeluoikeuden palauttamista. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, mikäli alkuperäistä opiskeluoikeutta on vielä jäljellä. Palauttamisesta päättää koulutuspäällikkö. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta alkaen. Hakemuksen käsittelystä peritään opiskelijalta 50€ käsittelymaksu.

Opiskelijatunnukset

Opiskelija saa opiskelijatunnukset käyttöönsä opiskelun ajan. Opiskelijatunnukset aktivoidaan osoitteessa osoitteessa https://patu.hamk.fi. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Salasanan uusiminen tapahtuu myös patu-palvelun kautta.

Opiskeluoikeus

Sekä monimuoto- että verkko-opiskelu katsotaan osa-aikaiseksi opiskeluksi, kun opinnot etenevät ryhmän ohjelman mukaan. Osa-aikaisesti opiskelevan on suoritettava opinnot kolmessa vuodessa. Opiskeluaika alkaa opintoryhmän ensimmäisestä virallisesta aloituspäivästä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan opiskeluoikeusaikana, menettää opiskeluoikeuden.

Poissaolo-oikeus

Ensimmäisenä lukuvuonna opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi opiskelijaksi vain seuraavista syistä:

 1. asevelvollisuus, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaminen
 2. äitiys-, isyys-, tai vanhempainvapaa
 3. oma sairaus tai vamma, joka estää opintojen aloittamisen.

Toisen ja kolmannen vuoden opiskelija voi ilmoittautua opintojen aikana poissaolevaksi opiskelijaksi enintään yhden lukuvuoden ajaksi, mitä ei lasketa opintojen enimmäisaikaan. Opintojen enimmäisaikaan ei lasketa myöskään opintojen aikaista poissaoloa, joka johtuu em. syistä 1 ja 2.

Mikäli opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna, hänen tulee todistaa poissaolon syy virallisella dokumentilla (Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai lääkärintodistus raskaudesta, sairauspäivärahapäätös tai lääkärintodistus tai palveluun astumismääräys). Jos opiskelija ei toimita todistusta, häntä kehotetaan ilmoittautumaan läsnäolevaksi.

Opiskelu ryhmän ohjelma päättymisen jälkeen

Mikäli opiskelija ei valmistu ryhmän ohjelman mukaan, hän jatkaa toisen lukuvuoden ajan vastuuopettajan ohjauksessa. Kolmantena opiskeluvuonna opiskelijat siirretään nk. ohjauspajalle saamaan täsmäohjausta niissä opinnoissa, jotka vielä puuttuvat.

Harkinnanvarainen lisäaika

Koulutuspäällikkö voi myöntää hakemuksessaan toteuttamiskelpoisen suunnitelman esittäneelle opiskelijalle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Lisäaikaa on haettava opiskeluoikeusaikana. Lisäaikaa voi saada puoleksi vuodeksi. Hakemuksen käsittelystä peritään opiskelijalta 50€ käsittelymaksu.

Uusi opinto-oikeus

Jos opiskelija haluaa opiskeluoikeuden päätyttyä jakaa kesken jääneitä opintojaan, hän voi hakea uutta opinto-oikeutta. Koulutuspäällikkö voi hakemuksen perustella myöntää entiselle HAMKin opiskelijalle uuden opinto-oikeuden opintojen loppuun saattamiseksi, jos opintoja on jäljellä enintään puolet suoritettavasta laajuudesta. Uusi opinto-oikeus voidaan myöntää enintään vuodeksi. Hakemuksen käsittelystä peritään 50€ käsittelymaksu.

POHDINTOJA OPETUKSESTA JA OHJAUKSESTA

rakennettu ymparisto opiskelijat syovat omenoita portaita noustessa

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU