Ammatillinen opettajankoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja kahden opiskelijan kanssa
Kaksi HAMKin mieshenkilöä hymyilevät kameralle ja tutkivat betoniporausnäytettä

Ammatillinen opettajankoulutus

Perustiedot

mitä opit ikoni

MITÄ OPIT?

Opettajankoulutuksessa opit oppimisen ohjaamista erilaisissa oppimisympäristöissä erilaisten opiskelijoiden parissa. Opit opetuksen suunnittelua, opetus- ja ohjausmenetelmiä, osaamisen arviointia, dialogin taitoja, verkostoissa toimimista sekä kasvatustieteellisiä teorioita ja käsitteitä.

mihin valmistut ikoni

MIHIN VALMISTUT?

Valmistuttuasi olet AmO eli ammatillisen opettajankoulutuksen suorittanut opettaja. Voit toimia opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa ja mahdollisesti ammattikorkeakoulussa. Myös muissa oppilaitoksissa voit toimia opettajana tietyin edellytyksin.

HAKUAIKA

 • Haku ammatilliseen opettajankoulutukseen 2024
 • Hakuaika alkaa: 3.1.2024
 • Hakuaika päättyy: 18.1.2024 klo 15.00
 • Hakemuksen liitteet: 25.1.2024 klo 15.00
 • Tulokset: 27.3.2024
 • Paikan vastaanotto: 8.4.2024 klo 15.00
 • Opiskelu alkaa: Touko- tai elokuussa 2024
 • Hae opiskelemaan

TIEDOT KOULUTUKSESTA

KOULUTUS  Ammatillinen opettajankoulutus
KESTO 10-13 kuukautta
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)  60
PAIKKAKUNTA  Hämeenlinna, Espoo, Lahti, Turku, Verkkototeutus
KIELI  Suomi, Englanti
KOULUTUS ALKAA Toukokuu 2024 tai elokuu 2024

OPETTAJANKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KYSY HAKEMISESTA JA KOULUTUKSESTA

  AOKK:n SIJAINTI JA YHTEYSTIEDOT

  Ammatillinen opettajakorkeakoulu sijaitsee Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa.

  Yksikön johtaja: Seija Mahlamäki-Kultanen

  Postiosoite: Ammatillinen opettajakorkeakoulu, PL 230, 13101 Hämeenlinna

  Henkilöstö: Visamäentie 35 A, A-rakennus, 2 krs., Hämeenlinna

  Opetustilat: Vankanlähde 9 (C-rakennus) ja Vankanlähde 11 (D-rakennus), Hämeenlinna

  Kampuskartat ja ajo-ohjeet: Klikkaa tästä

  Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)hamk.fi

  Yleiset tiedustelut: opettajakorkeakoulu(at)hamk.fi

  HAKEMINEN JA OPISKELU

  Hakukelpoisuus- eli pääsyvaatimukset ovat pääsääntöisesti:

  • korkeakoulututkinto ja
  • kolme tai viisi vuotta työkokemusta omalta ammattialalta. Työkokemusvaatimus koskee ammatillisten tutkinnon osien opettajaksi aikovia. Työkokemusta ei vaadita yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikovilta.

  Hakukelpoisuuden tulee täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Hakukelpoisuuteen vaadittavan ammattialan työkokemuksen tulee vastata sen tutkinnon alaa, jolla haet opettajankoulutukseen. Työkokemukseksi ei hyväksytä opetuskokemusta (poikkeuksena kasvatustieteen kandidaatit ja maisterit) eikä harjoittelua, joka sisältyy tutkintoon, jolla haet koulutukseen.

   

  Pääsyvaatimukset voivat olla erilaiset eri hakijoille, koska opettajille on asetettu erilaiset kelpoisuusvaatimukset riippuen opetustehtävästä. Ensinnäkin ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opettajille on erilaiset kelpoisuusvaatimukset. Hakijan hakututkinnon pääaine tai suuntautuminen määrittää, onko hän ammatillisten vai yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikova. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan opettajien kelpoisuusvaatimukset poikkeavat pääsäännöstä. Samoin tanssi- ja sirkusalan opettajien. Joissakin tapauksissa myös sillä on merkitystä hakukelpoisuuteen, toimiiko hakija ammatillisena opettajana vai ei.

   

  Lähtökohtaisesti voimme ottaa ammatilliseen opettajankoulutukseen henkilöitä, joilla on sellainen koulutus ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan toimeen (L 932/2014 § 25).

   

  Pääsyvaatimukset hakijaryhmittäin:

  Ammatillisten tutkinnon osien opettajaksi aikova

  • soveltuva korkeakoulututkinto (AMK, ylempi AMK, kandidaatti, maisteri, DI) ja
  • vähintään kolme vuotta työkokemusta, joka vastaa hakututkinnon alaa.

  Soveltuvan korkeakoulututkinnon ja kolmen vuoden työkokemusvaatimusta noudatetaan kaikilla muilla ammattialoilla paitsi sosiaali- ja terveysalalla sekä tanssi- ja sirkusalalla. Lisäksi niille ammatillisina opettajina toimiville, joilta puuttuu korkeakoulututkinto, on omat kelpoisuusehtonsa.

  Ammatillisten tutkinnon osien opettajaksi aikova, jolla on sosiaali- ja terveysalan tutkinto

  • ammattikorkeakoulututkinto ja
  • vähintään viisi vuotta ammatillista työkokemusta korkeakoulututkintoa vastaavista tehtävistä

  TAI

  • ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai maisterin tutkinto ja
  • vähintään kolme vuotta työkokemusta, joka vastaa hakututkinnon alaa.

  Sosiaali- ja terveysalan opistoasteen ja kandidaatin tutkinnot eivät tuota hakukelpoisuutta ammatilliseen opettajankoulutukseen.

  Yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikova

  • ylempi korkeakoulututkinto

  Yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikovalta ei vaadita ammatillista työkokemusta. Joissain tapauksissa myös muu korkeakoulututkinto kuin ylempi korkeakoulututkinto voi antaa hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajankoulutukseen (esim. tietojenkäsittelyn ammattikorkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto).

  Ammatilliseen opettajankoulutukseen muulla kuin korkeakoulututkinnolla hakeva

  • erikoisammattitutkinto tai muu koulutuksen järjestäjän päättämä tutkinto tai koulutus ja
  • vähintään viisi vuotta työkokemusta, joka vastaa hakututkinnon alaa.

  Jotta tätä poikkeusmahdollisuutta voidaan soveltaa, hakijan tulee toimia hakuaikana ammatillisten tutkinnon osien opettajan työsuhteessa ammatillisessa oppilaitoksessa. Lisäksi edellytetään, että työnantaja (= ammatillinen oppilaitos) todentaa erillisellä lisäselvityksellä, että henkilö on palkattu opetustehtävään, johon ei ole olemassa soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai että opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa.

   

  Sosiaali- ja terveysalan opettajaksi aikovilta edellytetään aina korkeakoulututkintoa, samoin yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikovilta eli heihin ei voida tätä poikkeusmahdollisuutta soveltaa. Myös kaikilta hakijoilta, jotka eivät vielä toimi opettajina, edellytetään korkeakoulututkintoa.

  Tanssi- ja sirkusalan opettajaksi aikova

  • korkeakoulututkinto tai vähintään kolmen vuoden laajuiset opinnot sekä
  • alalla saavutettu taiteellinen tai muu ammatillinen ansioituneisuus. Opettajankoulutuksen haussa katsotaan vähintään kolmen vuoden ammattialan työkokemuksen vastaavan tätä vaatimusta.

  Lisätietoja:

  Oletko ammatillisten vai yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikova? Lisätietoa määrittelystä

  • Jos sinulla on hakututkintona AMK-tutkinto, kuulut ammatillisten tutkinnon osien opettajahakijaryhmään. Poikkeuksena on Tietojenkäsittelyn tradenomin tutkinto, joka voidaan luokitella myös yhteisten tutkinnon osien puolelle.
  • Jos sinulla on yliopistotutkinto esim. äidinkielestä, vieraasta kielestä, filosofiasta, psykologiasta, teologiasta, kirjallisuudesta, kulttuurien tutkimuksesta, tilastotieteestä, matematiikasta, fysiikasta, kemiasta, terveyskasvatuksesta, politiikka- tai oikeustieteestä, kuulut yhteisten tutkinnon osien hakijaryhmään.
  • Jos sinulla on yliopistotutkinto kasvatustieteen, kauppatieteen, maa- ja metsätaloustieteen tai tekniikan alalta, kuulut puolestaan ammatillisten tutkinnon osien hakijaryhmään.

  Jos et löydä itseäsi näistä aloista etkä ole varma, kumpaan hakijaryhmään kuulut, kysy lisätietoja opettajakorkeakoululta.

  Lakipykälät opettajien kelpoisuusvaatimuksista

  Valintaperusteet

  Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijavalinnat perustuvat ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisesti sopimiin valintaperusteisiin.

  Katso tarkemmat valintaperustekuvaukset Opintopolusta, tai Hakemuksen pisteytys -otsikon alta.

  Valintamenettely

  Opiskelijat valitaan ammatilliseen opettajankoulutukseen hakemuspisteiden mukaisessa järjestyksessä koulutusalakohtaisista valintatapajonoista. Koulutusala määräytyy hakijan hakukelpoisuuden tuottamasta tutkinnosta. Katso luokitus otsikon Koulutus- ja opintoalaluokitus alta.

  Yleisestä valintamenettelystä poikkeaa englanninkielisen ryhmän, International Professional Teacher Education, valintamenettely. Tämä ryhmä muodostaa erillisvalintaryhmän ja opiskelijat valitaan ryhmään hakeneista hakemuspisteiden mukaisessa järjestyksessä ilman hakututkintoon perustuvaa koulutusalajaottelua.

  Vuoden 2024 aloituspaikat:

  Koulutusala

  Aloituspaikkamäärä

  Kasvatusalat 13
  Humanistiset alat 15
  Taidealat 16
  Yhteiskuntatieteet ja viestintä 13
  Kauppa- ja oikeustieteet 45
  Luonnontieteet 7
  Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 15
  Tekniikan alat 90
  Maa- ja metsätalousalat 17
  Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat 60
  Palvelualat 29
  Turvallisuus- ja kuljetusala 20
  Erillisvalintaryhmä: International Professional Teacher Education programme 20
  Aloituspaikat yhteensä 360

   

  Hakemuksen pisteytys

  Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteytykseen. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta. Hakupisteytykseen vaikuttavat koulutukset tulee olla suoritettu ja työkokemus hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

   

  Muut suoritetut tutkinnot

  Hakututkinnon lisäksi suoritetut tutkinnot, enintään kaksi tutkintoa

  Suoritettu tutkinto

  Pisteet

  Ei suoritettuja tutkintoja hakututkinnon lisäksi 0 pistettä
  1 suoritettu tutkinto 4 pistettä
  2 suoritettua tutkintoa 8 pistettä

  Kasvatustieteelliset perusopinnot

  Kasvatustieteelliset perusopinnot

  Pisteet

  Ei suoritettu 0 pistettä
  Suoritettu 10 pistettä

  Täydennyskoulutus

  1.1.2015 jälkeen suoritetut koulutukset ja opinnot, yhden koulutuksen laajuus vähintään 1 opintopiste, 1 osaamispiste tai 0,5 opintoviikkoa tai 27 tuntia

  Koulutusten tai opintojen laajuus yhteensä

  Pisteet

  alle 1 opintopiste 0 pistettä
  1-3 opintopistettä 0,5 pistettä
  4-7 opintopistettä 1 piste
  8-11 opintopistettä 1,5 pistettä
  12-15 opintopistettä 2 pistettä
  16-19 opintopistettä 2,5 pistettä
  20-23 opintopistettä 3 pistettä
  24-27 opintopistettä 3,5 pistettä
  28 opintopistettä tai enemmän 4 pistettä

  Opetuskokemus oppilaitoksesta

  Sivutoiminen opetuskokemus rinnastettavissa laskennallisesti päätoimiseksi

  Kokemuksen kesto

  Pisteet

  alle 2 kuukautta 0 pistettä
  2-5 kuukautta 1 piste
  yli 5-10 kuukautta 2 pistettä
  yli 10-15 kuukautta 3 pistettä
  yli 15-20 kuukautta 4 pistettä
  yli 20 kuukautta 5 pistettä

  Opetuskokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2022 jälkeen

  Vähintään viiden kuukauden opetuskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta ja/tai ammattikorkeakoulusta

  Kokemuksen kesto

  Pisteet

  Ei lainkaan tai alle viisi kuukautta opetuskokemusta
  ammatillisesta oppilaitoksesta ja/tai ammattikorkeakoulusta
  0 pistettä
  Vähintään viisi kuukautta opetuskokemusta
  ammatillisesta oppilaitoksesta ja/tai ammattikorkeakoulusta
  10 pistettä

   

  Katso tarkemmat valintaperusteet ja hakupisteytyksen ohjeet Valintaperusteet-tiedostosta:

  2024 Valintaperusteet, ammatillinen opettajankoulutus, pdf

  Valintaperusteet lyhyesti -tiedostoon on tiivistetty hakukelpoisuusvaatimukset ja hakupisteytys:

  2024 Valintaperusteet lyhyesti, Ammatillinen opettajankoulutus, pdf

  Tutustu ennen hakemuksen täyttämistä myös Tarvittavat liitteet -tiedostoon:

  2024 Tarvittavat liitteet, ammatillinen opettajankoulutus, pdf

  Tutustu ohjeisiin huolella ennen hakemuksen täyttämistä. Aikaisempien vuosien pisterajatietoja löydät Hakuohjeet ja -tilastot -otsikon alta kohdasta Hakijatilastot.

  Koulutus- ja opintoalaluokitus

  Koulutus- ja opintoalaluokitus perustuu mukaillen Tilastokeskuksen käyttämään kansalliseen koulutusluokitukseen 2016, joka puolestaan pohjautuu UNESCOn International Standard Classification of Education 2011 (ISCED 2011) -luokitukseen.

  Kasvatusalat

  Kasvatustieteet

  Humanistiset alat

  Uskonto ja teologia
  Historia, arkeologia ja kulttuurien tutkimus
  Filosofia ja etiikka
  Kielet, viittomakieli ja tulkkaus
  Kirjallisuus ja kielitiede
  Nuoriso- ja järjestötyö

  Taidealat

  Audiovisuaaliset tekniikat ja media
  Muoti, sisustussuunnittelu ja teollinen muotoilu
  Kuvataiteet
  Käsityöalat
  Musiikki ja esittävät taiteet
  Muut taidealat

  Yhteiskuntatieteet ja viestintä

  Kansantaloustiede
  Valtio- ja hallintotieteet
  Psykologia
  Sosiaalitieteet
  Viestintätieteet
  Kirjasto- ja informaatiotieteet

  Kauppa- ja oikeustieteet

  Liiketalous ja kauppatieteet
  Oikeustieteet

  Luonnontieteet

  Biologia ja biotieteet
  Ympäristötieteet
  Elinympäristö ja luonto
  Kemia
  Geotieteet
  Fysiikka
  Matematiikka
  Tilastotiede

  Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

  Tietojenkäsittely
  Tieto- ja viestintätekniikka

  Tekniikan alat

  Kemian tekniikka ja prosessit
  Ympäristönsuojeluteknologia
  Kone-, prosessi-, energia- ja sähkötekniikka
  Elektroniikka ja automatiikka
  Mekaniikka ja metalliala
  Moottoriajoneuvo-, laiva- ja lentokonetekniikka
  Elintarvikeala
  Materiaalitekniikka (lasi, paperi, muovi ja puu)
  Tekstiilitekniikka (vaatteet, jalkineet, nahkatuotteet)
  Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu
  Rakentaminen, rakennussuunnittelu ja kiinteistöala
  Tietojohtaminen ja tuotantotalous

  Maa- ja metsätalousalat

  Viljan- ja karjantuotanto ja eläintenhoito
  Puutarhanhoito
  Metsätalous
  Kalatalous
  Eläinlääketiede
  Muut maa- ja metsätalousalat

  Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat

  Vanhus- ja vammaistyö
  Varhaiskasvatuksen ohjaustyö
  Sosiaalityö ja -ohjaus
  Suun terveydenhuolto
  Lääketiede
  Hoitotyö
  Terveystekniikka, kuvantaminen ja bioanalytiikka
  Kuntoutus
  Farmasia
  Terveystiede

  Palvelualat

  Kotitalous- ja puhdistuspalvelut
  Hiusten ja kauneudenhoitopalvelut
  Hotelli- ja ravintola-ala
  Urheilu ja liikunta
  Matkailu ja turismi
  Muut palvelualat

  Turvallisuus- ja kuljetusala

  Sotilas- ja puolustusala
  Palo-, pelastus- ja suojeluala
  Kuljetuspalvelut

  Hakulomake ja hakeminen

  Hakulomake täytetään Opintopolku-palvelussa hakuaikana.

  Opiskelijahaun ja -valinnan aikataulu:

  • Seuraava hakuaika on 3.─18.1.2024.
  • Todistukset tulee liittää sähköiseen hakemukseen 25.1.2024 kello 15.00 mennessä.
  • Valinnan tulokset julkaistaan 27.3.2024 Oma opintopolku -palvelussa.
  • Opiskelupaikka otetaan vastaan 8.4.2024 kello 15.00 mennessä Oma opintopolku -palvelussa.
  • Opinnot alkavat touko- tai elokuussa 2024 valitusta ryhmästä riippuen.

  Ammatillisen opettajankoulutuksen haku on valtakunnallinen ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku. Samalla hakemuksella voi hakea kahteen eri opettajakorkeakouluun.

  Tilaa muistutus hakuajan alkamisesta

  Saat muistutuksen hakuajan alkamisesta sähköpostiisi haun ensimmäisenä päivänä. Jätä yhteystiedot muistutusta varten oheisen lomakkeen kautta.

  Ohjeita Opintopolku-palveluun

  Hakemuksen täyttäminen

  • Mene osoitteeseen www.opintopolku.fi
  • Kirjoita hakukenttään Ammatillinen opettajankoulutus.
  • Koulutuksen esittelysivulta pitää vielä valita koulutusorganisaatio, johon ensisijaisesti haluaa hakea. Valitse Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Ammatillinen opettajankoulutus.
  • Selaa sivua hieman alaspäin, kunnes näet Koulutuksen hakukohteet (Erillishaku). Valitse tämän otsikon alta Täytä hakulomake.
  • Avaa hakulomake ja täytä kaikki pakolliset kentät.
  • Tallenna todistusliitteet hakemukselle PDF-, JPG- tai PNG-muodossa. Liitteet tarvitaan hakukelpoisuutesi ja hakupisteittesi tarkistamiseen.
  • Muista tallentaa hakemus.
  • Lähetettyäsi hakemuksen saat sähköpostiviestin, jossa on linkki hakemuksen muokkausta varten. Linkin kautta voi hakuaikana muokata hakemustasi ja lisätä liitteitä edellä mainittuun päivään asti.
  • Jos sinulla ei ole skannausmahdollisuutta, voit lähettää todistuskopiot ensisijaiseen hakutoiveen opettajakorkeakouluun kirjepostina määräaikaan mennessä. Liitä mukaan saate, jossa on koulutuksen nimi, johon haet, oma nimesi ja hakemusnumerosi.

  Huomaa, että täyttäessäsi hakulomaketta, tarvitset tutkinto-, koulutus- ja työtodistusten yksityiskohtaisia tietoja. Siksi on hyvä tutustua hakemuksen pisteytykseen jo ennen hakemuksen täyttämistä. Hakemuksella valitset myös opiskeluryhmäsi, joten tutustu sivuillamme myös opiskelijaryhmätarjontaan jo ennen hakemuksen täyttämistä.

  Valintatulokset ja paikan vastaanotto

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma opintopolku -palvelussa. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Hakijalle lähetetään tieto valinnan tuloksesta myös sähköpostitse.

  Opiskelupaikka otetaan vastaan Oma opintopolku -palvelussa. Jos Oma opintopolku -palvelun käyttäminen ei ole mahdollista, ota paikka vastaan kirjallisesti esimerkiksi sähköpostiviestillä. Muussa tapauksessa menetät opiskelupaikan.

  Yhden opiskelupaikan sääntö

  Yhden korkeakoulupaikan sääntö ei koske ammatillisia opettajankoulutuksia, koska koulutukset eivät johda tutkintoon. Emme kuitenkaan suosittele kahden koulutuksen yhtäaikaista opiskelua.

  Erityisohjeita ulkomailla tutkinnon suorittaneille

  Ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittanut hakija tarvitsee hakemuksensa liitteeksi Opetushallituksen päätöksen tutkinnon rinnastamisesta suomalaiseen korkeakoulututkintoon. Tarkemmat ohjeet Opetushallituksen sivuilta​. Ota huomioon, että Opetushallitus ilmoittaa hakemuksen keskimääräiseksi käsittelyajaksi 3 - 4 kuukautta. Tutkinnon rinnastamispäätös tarvitaan vain hakukelpoisuuden tuottamasta korkeakoulututkinnosta.

  Erityisohjeita suomen ja englannin kielen hallinnasta

  • Suomen kieli: Suomenkielisiin opiskeluryhmiin valittujen, joiden äidinkieli ei ole suomi, suomen kielen osaamisen tulee olla vähintään tasoa B2. Yleisiä kielitasokokeita järjestetään useilla paikkakunnilla. Lisätietoja Opetushallituksen sivuilta​.
  • Englannin kieli: Englanninkielisen opiskeluryhmän (International Professional Teacher Education programme) valinneilta edellytetään hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, vähintään tasoa B2 (CEFR)/6 (IELTS). Englannin kielen taitoa voi itsearvioida Europassin sivuilla olevan kuvauksen kautta the European Language Level – Self Assessment Grid tai Finnbritin sivuilla.

  Terveyden ja toimintakyvyn rajoitukset opettajankoulutusten opiskelijoille

  Opettajankoulutusten opintoihin sisältyy mahdollisesti työskentelyä alaikäisten ja erilaisten asiakasryhmien kanssa, jolloin keskeisenä ovat eettiset ja asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijan on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykenevä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Soveltuvuutta arvioidaan koko opintojen ajan.

  Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä hakijan vammaisuuden tai fyysisten, psyykkisten tai sosiaalisten rajoitteiden vuoksi koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, että hakijan terveydentila tai toimintakyky voi vaarantaa alaikäisten turvallisuutta tai asiakasturvallisuutta. (Laki ammattikorkeakoulusta 932/2014 § 26, § 27, § 33 ja 34 §; Asetus ammattikorkeakoulusta 1129/2014 § 11.)

  Opiskelijavalinnan esteenä voi olla:

  • psyykkinen sairaus tai vakava mielenterveyden häiriö
  • päihde- tai huumeriippuvuus, tai lääkkeiden väärinkäyttöä viimeisten kahden vuoden aikana
  • sosiaalinen toimintakyvyn rajoittuneisuus, joka vaikeuttaa ihmisten kanssa toimimista
  • pitkäaikaissairaus tai fyysinen vamma, joka rajoittaa opintoihin osallistumista

  Ammattikorkeakoulu voi pyytää opintojen aikana rikostaustaotteen esittämistä, jos tulevissa oppimistilanteissa ja harjoitteluissa on olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

  Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoitteluissa, tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

  Opiskelupaikan tai opiskeluoikeuden peruutus

  Ammattikorkeakoulu voi perua ehdollisesti myönnetyn opiskelupaikan, jos:

  • terveydellisiin vaatimuksiin liittyviä todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa;
  • hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja tai on jättänyt antamatta olennaisia tietoja;
  • tai on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Laki ammattikorkeakoulusta 932/2014 § 26, § 27, § 33 ja § 34; Asetus ammattikorkeakoulusta 1129/2014 § 11).

  Ammattikorkeakoulu voi peruuttaa myöhemmin opiskeluoikeuden, jos:

  • opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa;
  • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä 26 §:n 1 momentin mukaisia opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä;
  • opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen 26 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi (Huomio! Jos olet itse perunut opiskelupaikkasi tai jos opiskeluoikeutesi on peruutettu muiden syiden takia esimerkiksi väärin ilmoitetut todistusarvosanat tai hakemusliitteiden palauttamatta jättäminen, voit olla hakijana koulutukseen) tai
  • opinnot tai opintoihin kuuluva harjoittelu edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, ja jos se on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi ja jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoslain (39/1889) 17 luvun 18, 18 a tai 19 §:ssä, 20 luvussa, 21 luvun 1–3 tai 6 §:ssä, 31 luvun 2 §:ssä tai 50 luvun 1, 2, 3, 4 tai 4 a §:ssä tarkoitetusta rikoksesta. (Laki ammattikorkeakoulusta 932/2014 § 26, § 27, § 33 ja § 34; Asetus ammattikorkeakoulusta 1129/2014 § 11.)

  Miten toimia, jos sinulla on terveyteen tai toimintakykyyn liittyvä rajoite?

  Opintopolku-palvelussa hakulomaketta täyttäessäsi sinulta kysytään seuraavia asioita:

  • Onko opiskeluoikeutesi aiemmin peruutettu terveydentilan tai muiden henkilöiden terveyden tai turvallisuuden vaarantamisen vuoksi?
  • Onko terveydentilassasi tai toimintakyvyssäsi sellaisia tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille?

  Mikäli vastaat hakulomakkeella ”kyllä” molempiin tai toiseen kysymykseen ja tulet hyväksytyksi koulutukseen, on opiskelupaikka ehdollinen. Ammattikorkeakoulu käsittelee ja arvioi opiskelijaksi pyrkivän opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat tiedot. Sinut voidaan hyväksyä koulutukseen, mikäli terveydellinen este voidaan kohtuullisin toimin poistaa.

  Jos saat opiskelupaikan, sinulta pyydetään sähköpostitse terveydentilaselvitys, lääkärintodistus sekä tarvittaessa selvitys peruuntuneesta opiskeluoikeudesta.

  Sinun tulee toimittaa pyydetyt dokumentit liitteineen siihen ammattikorkeakouluun, johon olet tullut ehdollisesti valituksi. Mikäli toimittamasi selvitys ei ole riittävä, voi asian käsittelijä olla yhteydessä sinuun ja pyytää lisäselvitystä. Asiakirjat ovat salassa pidettäviä.

  Se ammattikorkeakoulu, johon tulet ehdollisesti hyväksytyksi, tekee päätöksen terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyen.

  Hakijatilastot

  Koulutusalaluokitus muuttui vuoden 2021 hakuun, joten aiempien vuosien hakija- ja pistemäärät eivät ole enää vertailukelpoisia vuoden 2021 lukuihin.

  Hakijat koulutusaloittain 2021-2023

  Koulutusala

  Hakijamäärä vuonna 2021

  Hakijamäärä vuonna 2022

  Hakijamäärä vuonna 2023

  Kasvatusalat 46 58 30
  Humanistiset alat 41 72 55
  Taidealat 75 48 62
  ​Yhteiskuntatieteet ja viestintä 34 32 40
  Kauppa- ja oikeustieteet 123 119 123
  ​Luonnontieteet 12 16 15
  Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 15 41 19
  Tekniikan alat 126 150 161
  ​Maa- ja metsätalousalat 29 31 28
  Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat 317 352 333
  Palvelualat 94 93 79
  Turvallisuus- ja kuljetusala 29 39 21
  International Professional Teacher Education (erillisvalintaryhmä) 114 114 138
  Täydentävät Pedagogiset opinnot (Erillisvalintaryhmä) - - 13
  Yhteensä 1055 1165 1117

  Lähde: Opintopolku 2021-2023

  Alimmat valintapisteet koulutusaloittain/erillisvalintaryhmittäin 2021-2023

  ​Koulutusala/erillisvalintaryhmä

  Alimmat pisteet vuonna 2021

  Alimmat pisteet vuonna 2022

  Alimmat pisteet vuonna 2023

  ​Kasvatusalat 18 22 18
  Humanistiset alat 12 20 18,5
  Taidealat 17,5 17 19
  ​Yhteiskuntatieteet ja viestintä 13 14 17
  Kauppa- ja oikeustieteet 12,5 13 13
  ​Luonnontieteet 1 12 8
  Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 0 9 12
  Tekniikan alat 0 7,5 8
  Maa- ja metsätalousalat 10 9 10
  ​Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat 15,5 17 18
  Palvelualat 9 10 10
  ​Turvallisuus- ja kuljetusala 8,5 19 8
  ​International Professional Teacher Education (erillisvalintaryhmä) 12 13 18
  Täydentävät pedagogiset opinnot (erillisvalintaryhmä) - - 7

  Lähde: Opintopolku 2021-2023

  Usein kysytyt kysymykset

  Kysymyksiä hakukelpoisuudesta:

  Olen sairaanhoitaja. Voinko hakea opettajankoulutukseen?

  Jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon ja sinulla on vähintään viisi vuotta tutkintoasi vastaavaa työkokemusta, olet hakukelpoinen. Jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ylemmän korkeakoulututkinnon, kolmen vuoden työkokemus on riittävä. Jos olet suorittanut opistoasteen tutkinnon, et valitettavasti ole hakukelpoinen.

  Minulla on opintoasteen tutkinto. Olenko hakukelpoinen koulutukseen?

  Valitettavasti opistoasteen tutkinto ei tuota hakukelpoisuutta ammatilliseen opettajankoulutukseen. Vain korkeakoulututkinnot eli ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistotutkinnot antavat suoran hakukelpoisuuden.

  Vaatimuksesta voidaan poiketa vain siinä tapauksessa, että opettajankoulutukseen hakeva toimii jo ammatillisten opintojen opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa. Tällöin on mahdollista, että työnantaja käyttää nk. poikkeuspykälän mahdollisuutta ja katsoo opettajan kelpoiseksi opetustehtäväänsä ilman korkeakoulututkintoa. Näissä tapauksissa edellytetään aina erillinen lisäselvitys työnantajalta. Sosiaali- ja terveysalan opetuksessa tätä poikkeusmahdollisuutta ei voida soveltaa.

  Saan tutkintoni valmiiksi keväällä hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Olenko hakukelpoinen?

  Et valitettavasti ole. Hakukelpoisuuden tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä sekä tutkinnon että työkokemuksen osalta.

  Mistä tiedän, vaaditaanko minulta hakukelpoisuuteen kolme vai viisi vuotta työkokemusta vai ei lainkaan?

  Vaadittava työkokemus riippuu taustatutkinnosta eli siitä tutkinnosta, joka antaa sinulle hakukelpoisuuden opettajankoulutukseen. Suurin osa tutkinnoista katsotaan edustavan niin kutsuttuja ammatillisia opintoja, jolloin työkokemusvaatimus on kolme vuotta. On kuitenkin muutamia poikkeuksia, jolloin työkokemusvaatimus on viisi vuotta. Lisäksi osa tutkinnoista katsotaan edustavan niin kutsuttuja yhteisiä opintoja, jolloin työkokemusvaatimusta ei ole. Tutustu siis hakukelpoisuusvaatimuksiin. Jos asia jää vielä epäselväksi, ota yhteyttä opettajakorkeakouluun.

  Pitääkö työkokemus olla hankittuna tutkinnon jälkeen?

  Ei tarvitse.

  Täytyykö työkokemuksen olla tehtynä yhtäjaksoisesti vai huomioidaanko esim. kesä- ja viikonlopputyöt?

  Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista. Osa-aikaiset ja lyhytkestoiset työsuhteet muunnetaan vastaamaan kokopäivätyötä laskukaavalla siten, että 11 kuukautta vastaa yhtä vuotta, 21 päivää vastaa yhtä kuukautta ja 7 tuntia vastaa yhtä päivää. Työtodistuksista on käytävä ilmi tuntimäärät ja ajanjaksot, jolloin työtä on tehty.

  Lasketaanko opiskeluaikana tehty työ mukaan työkokemukseen?

  Kyllä lasketaan. Hakututkintoon sisältyvää työharjoittelua ei oteta huomioon.

  Kysymyksiä hakemuspisteistä:

  Nettisivuillanne on viimeisen haun pisterajat. Minun koulutusalallani pisteraja oli 10. Laskin, että saisin hakemuksestani 8 pistettä. Kannattaako minun edes hakea koulutukseen?

  Hakijamäärät voivat vaihdella vuosittain ja vaikuttaa siten pisterajoihin. Myös hakemuksen pisteytykseen tehdään välillä muutoksia, jolloin aiemman vuoden pisterajat eivät ole täysin vertailukelpoisia. Kannattaa siten hakea koulutukseen, jolloin saa vahvistetun tiedon hakemuspisteistään. Ja jos käy niin, ettei opiskelupaikkaa saa, on helpompi suunnitella, mitä pitäisi tehdä, jotta opiskelupaikan saisi seuraavana vuonna.

  Voinko tulla valituksi, jos minulla ei ole opetuskokemusta?

  Voit. Opetuskokemuksesta saa hakupisteitä, mutta tämä on vain osa pisteytyksestä ja valinta perustuu kokonaispistemäärään. Valituista opiskelijoista keskimäärin noin puolella ei ole opetuskokemusta tai sitä on kertynyt alle kaksi kuukautta.

  Miten lasken opetustyöni, kun olen tehnyt opetustyötä muutaman tunnin kuukaudessa parin vuoden ajan?

  Sivutoiminen opetuskokemus rinnastetaan päätoimiseksi opetuskokemukseksi siten, että 64 tuntia on yksi kuukausi päätoimista opetuskokemusta.

  Miksi yo-tutkinnosta ei saa pisteitä?

  Vain ammatillisista tutkinnoista ja korkeakoulututkinnoista annetaan pisteitä, koska koulutamme opettajia nimenomaan ammatilliselle sektorille.

  Kysymyksiä hakemisesta:

  Mikä merkitys valitulla opiskeluryhmällä on valintaan?

  Opiskelumuodolla eli -ryhmällä ei ole merkitystä valinnan kannalta, vaan valinta tehdään koulutusalakohtaisista valintaryhmistä. Poikkeuksena on kuitenkinenglanninkielinen erillisvalintaryhmä. Erillisvalintaryhmän opiskelijat valitaan ryhmään hakeneista eikä heidän koulutusalallaan ole merkitystä valinnan kannalta.

  Huomasin jälkikäteen, että unohdin kirjata hakemukseeni yhden asian. Pääsenkö vielä muokkaamaan hakemustani?

  Lähetettyäsi hakemuksen sait sähköpostiisi viestin, jossa on linkki hakemukseen muokkausta varten. Linkin kautta voit hakuaikana muokata hakemustasi. Lisäksi voit liittää ja poistaa liitteitä 26.1.2023 kello 15.00 asti.

  Mitä teen, kun en pysty skannaamaan/kuvaamaan todistuksiani hakemukselle?

  Jos sinulla ei ole skannausmahdollisuutta tai et pysty liittämään kuvia JPG- tai PNG-muodossa sähköiseen lomakkeeseen, voit lähettää todistuskopiot ensisijaiseen hakutoiveen opettajakorkeakouluun kirjepostina määräaikaan mennessä. Liitä mukaan saate, jossa on koulutuksen nimi johon haet, oma nimesi ja hakemusnumerosi.

  Kysymyksiä opiskelusta:

  Hakemuksessa valitaan opiskelumuoto eli opiskeluryhmä. Voinko vaihtaa sen, kun opiskelupaikka on varmistunut?

  Opiskeluryhmää voit vaihtaa tarvittaessa. Ota tässä tapauksessa yhteyttä opinto-ohjaajaan. Jos olet kuitenkin hakenut erillisvalintaryhmään (englanninkielinen ryhmä tai Täydentävät pedagogiset opinnot ulkomailla opettajankoulutuksen suorittaneille -ryhmä), ryhmän vaihtoa ei voida tehdä.

  Suomi ei ole äidinkieleni. Voinko silti hakea opettajankoulutukseen?

  Voit hakea opettajankoulutukseen, vaikka äidinkielesi olisi jokin muu kieli kuin suomi. Suomen kielen taitosi täytyy kuitenkin olla riittävä eli vähintään tasolla B2, jotta pystyt opiskelemaan suomen kielellä.

  Paljonko koulutus maksaa?

  Koulutus on valtion rahoittamaa, jolloin opiskelu ei sisällä lukukausimaksuja. Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka- ja ruokailukustannuksistaan.

  Kysymyksiä valinnan tuloksista:

  Minut valittiin toissijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakouluun. Voinko kuitenkin jäädä odottamaan peruutuspaikkaa ensisijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakouluun?

  Et valitettavasti voi. Varasijalle jäävät vain hakijat, jotka eivät saaneet opiskelupaikkaa.

  En saanut opiskelupaikkaa. Täytyykö minun itse ottaa yhteyttä ja kysellä peruutuspaikkaa opettajakorkeakoulusta?

  Ei tarvitse. Opettajakorkeakoulu ottaa yhteyttä pistejärjestyksessä seuraavaan hakijaan, jos opiskelupaikka vapautuu.

  Opiskeluryhmät

  Voit suorittaa opinnot työn ohessa monimuoto- tai verkko-opiskeluna. Monimuoto-opiskelua toteutetaan Hämeenlinnan lisäksi Espoossa, Lahdessa ja Turussa. Lisäksi opinnot voi tehdä englannin kielellä.

  Opettajankoulutuksen opetussuunnitelma on osaamisperustainen, jolloin opettajaopiskelija on aktiivinen toimija. Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi omaa oppimistaan. Opintojen lähtökohtana kaikissa ryhmissä on osaamisen kartoitus ja kehittymisen suunnitelma, jotka määrittävät opintojen tarkemman toteutumisen. Yhteistoiminnallinen oppiminen on yksi oppimiskäsityksemme kulmakivistä ja kaikissa opiskeluryhmissä opiskellaan sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. Ryhmissä hyödynnetään monipuolisia pedagogisia ratkaisuja. Lukuvuonna 2024–2025 otetaan käyttöön uusi opettajankoulutuksen opetussuunnitelma.

  Opintojen aloitusajankohta määräytyy sillä, oletko suorittanut aiemmin kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot. Mikäli et ole suorittanut näitä opintoja, opintosi alkavat toukokuussa ja niiden laajuus on 60 opintopistettä. Mikäli olet suorittanut kasvatustieteen tai aikuiskasvatuksen perusopinnot aiemmin, opintosi alkavat elokuussa ja opintojesi laajuus on 48 opintopistettä. Katso tarkempia tietoja opintojen hyväksilukemisesta Opiskelu-sivulta.

  Ryhmien koulutuspäivät ja verkkotapaamiset julkaistaan HAMKin verkkosivuilla joulukuussa 2023. Ryhmien aloituspäivät on kerrottu alla olevissa ryhmäkuvauksissa.

  Verkossa tapahtuvaa opiskelua varten opiskelijalla tulee olla käytössään kameralla varustettu tietokone, kuuloke- ja mikrofoniyhdistelmä, mielellään kiinteä nettiyhteys ja pääkäyttäjän oikeudet koneeseen tai työnantajan IT-tuki. Kaikissa ryhmissä on myös verkkotapaamisia. Verkko-oppimisessa kamerayhteys on merkityksellinen. Verkkotapaamiset järjestetään suojatussa Zoom-ympäristössä. Oppimisympäristönä on Moodle.

  Lukuvuoden 2024-2025 opiskeluryhmät ovat:

  Monimuotoinen opiskelu Hämeenlinnassa (10-13 kuukautta)

  • Opintoja rytmittävät koulutuspäivät, joita on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä noin 16–20 päivää). Koulutuspäivät toteutuvat joko peräkkäisinä tai yksittäisinä arkipäivinä kello 9.00–16.00. Koulutuspäivät järjestetään lähitapaamisina Hämeenlinnassa ja osa tapaamisista on verkossa.
  • Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Yhdessä oppiminen on oleellinen osa opiskelua.
  • Ryhmän opinnot alkavat:
   • Opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet aiemmin kasvatustieteellisiä perusopintoja, aloittavat opintonsa 2.–3.5.2024. Aloituspäivä 2.5. toteutuu verkossa kello 9.00–14.00. Toinen aloituspäivä on 3.5. kello 9.00–16.00 Hämeenlinnassa. Opiskelijoilla on verkko-opintoja kesän aikana. Opintojen kesto on 13 kuukautta ja laajuus 60 opintopistettä.
   • Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet aiemmin kasvatustieteelliset perusopinnot, aloittavat opintonsa 12.–13.8.2024. Aloituspäivä 12.8. toteutuu verkossa kello 9.00–14.00. Toinen aloituspäivä on 13.8. kello 9.00–16.00 Hämeenlinnassa. Opintojen kesto on 10 kuukautta ja laajuus 48 opintopistettä.
  • Ryhmän opinnot päättyvät 6.6.2025.

  Monimuotoinen opiskelu Espoossa (10-13 kuukautta)

  • Opintoja rytmittävät koulutuspäivät, joita on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä noin 16–20 päivää). Koulutuspäivät toteutuvat joko peräkkäisinä tai yksittäisinä arkipäivinä kello 9.00–16.00. Koulutuspäivät järjestetään lähitapaamisina Espoossa Aalto-yliopiston tiloissa ja osa tapaamisista on verkossa.
  • Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Yhdessä oppiminen on oleellinen osa opiskelua.
  • Ryhmän opinnot alkavat:
   • Opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet aiemmin kasvatustieteellisiä perusopintoja, aloittavat opintonsa 7.–8.5.2024. Aloituspäivä 7.5. toteutuu verkossa kello 9.00–12.00. Toinen aloituspäivä 8.5. kello 9.00–16.00 pidetään Espoossa. Opiskelijoilla on verkko-opintoja kesän aikana. Opintojen kesto on 13 kuukautta ja laajuus 60 opintopistettä.
   • Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet aiemmin kasvatustieteelliset perusopinnot, aloittavat opintonsa 12.–13.8.2024. Aloituspäivä 12.8. toteutuu verkossa kello 9.00–14.00. Toinen aloituspäivä on 13.8. kello 9.00–16.00 Espoossa. Opintojen kesto on 10 kuukautta ja laajuus 48 opintopistettä.
  • Ryhmän opinnot päättyvät 6.6.2025.

  Monimuotoinen opiskelu Lahdessa (10-13 kuukautta)

  • Opintoja rytmittävät koulutuspäivät, joita on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä noin 16–20 päivää). Koulutuspäivät toteutuvat joko peräkkäisinä tai yksittäisinä arkipäivinä kello 9.00–16.00. Koulutuspäivät järjestetään lähitapaamisina Lahdessa Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa ja osa tapaamisista on verkossa.
  • Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Yhdessä oppiminen on oleellinen osa opiskelua.
  • Ryhmän opinnot alkavat:
   • Opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet aiemmin kasvatustieteellisiä perusopintoja, aloittavat opintonsa 7.–8.5.2024. Aloituspäivä 7.5. toteutuu verkossa kello 9.00–12.00. Toinen aloituspäivä 8.5. kello 9.00–16.00 pidetään Lahdessa. Opiskelijoilla on verkko-opintoja kesän aikana. Opintojen kesto on 13 kuukautta ja laajuus 60 opintopistettä.
   • Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet aiemmin kasvatustieteelliset perusopinnot, aloittavat opintonsa 12.–13.8.2024. Aloituspäivä 12.8. toteutuu verkossa kello 9.00–14.00. Toinen aloituspäivä on 13.8. kello 9.00–16.00 Lahdessa. Opintojen kesto on 10 kuukautta ja laajuus 48 opintopistettä.
  • Ryhmän opinnot päättyvät 6.6.2025.

  Monimuotoinen opiskelu Turussa (10-13 kuukautta)

  • Opintoja rytmittävät koulutuspäivät, joita on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä noin 16–20 päivää). Koulutuspäivät toteutuvat joko peräkkäisinä tai yksittäisinä arkipäivinä kello 9.00–16.00. Koulutuspäivät järjestetään lähitapaamisina Turussa Turun ammattikorkeakoulun tiloissa ja osa tapaamisista on verkossa.
  • Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Yhdessä oppiminen on oleellinen osa opiskelua.
  • Ryhmän opinnot alkavat:
   • Opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet aiemmin kasvatustieteellisiä perusopintoja, aloittavat opintonsa 7.–8.5.2024. Aloituspäivä 7.5. toteutuu verkossa kello 9.00–12.00. Toinen aloituspäivä 8.5. kello 9.00–16.00 pidetään Turussa. Opiskelijoilla on verkko-opintoja kesän aikana. Opintojen kesto on 13 kuukautta ja laajuus 60 opintopistettä.
   • Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet aiemmin kasvatustieteelliset perusopinnot, aloittavat opintonsa 12.–13.8.2024. Aloituspäivä 12.8. toteutuu verkossa kello 9.00–14.00. Toinen aloituspäivä on 13.8. kello 9.00–16.00 Turussa. Opintojen kesto on 10 kuukautta ja laajuus 48 opintopistettä.
  • Ryhmän opinnot päättyvät 6.6.2025.

  Verkko-opiskelu (10-13 kuukautta)

  • Opintoja rytmittävät verkkotapaamiset, joita on keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa (yhteensä noin 16–20 tapaamista). Reaaliaikaiset verkkotapaamiset Zoomissa toteutuvat arkipäivinä pääsääntöisesti kello 14.00 ja 18.00 välisenä aikana.
  • Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Yhdessä oppiminen on oleellinen osa opiskelua.
  • Ryhmän opinnot alkavat:
   • Opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet aiemmin kasvatustieteellisiä perusopintoja, aloittavat opintonsa 6.–7.5.2024. Aloituspäivät toteutuvat verkossa kello 9.00–15.00. Opiskelijoilla on opintoja kesän aikana. Opintojen kesto on 13 kuukautta ja laajuus 60 opintopistettä.
   • Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet aiemmin kasvatustieteelliset perusopinnot, aloittavat opintonsa 13.–14.8.2024. Aloituspäivät toteutuvat verkossa kello 9.00–15.00. Opintojen kesto on 10 kuukautta ja laajuus 48 opintopistettä.
  • Ryhmän opinnot päättyvät 6.6.2025.

  International Professional Teacher Education online programme 13 months (separate admission group)

  • The programme is recommended for individuals from Finland and abroad, who wish to complete their professional teacher education in English. The programme in English gives the same teacher qualification as the programme in Finnish.
  • Students will be ranked and selected based on their application scores regardless of their fields of education.
  • The aim of this programme is to provide the teacher students with the knowledge and competencies to teach and work in international learning environments. An additional goal is to develop teacher students’ capacity to guide culturally diverse student groups.
  • The teaching language of the programme is English. The applicant’s English language level must be IELTS 6/CEFR B2 plus.
  • Studying in an online programme requires an active internet connection, good IT skills and sufficient technical equipment.
  • The programme includes online meetings (approximately 16–20 days). Online meetings start at 9.00 am and end at 4.00 pm. (Finnish time).
  • The programme includes lectures, group work and independent study. It also includes practical teacher training. Learning together is an essential part of the studies.
  • The studies begin as follows:
   • For students who have not previously completed Basic Studies in Educational Sciences, the studies will start on May 2, 2024. The first meeting will be held online from 9:00 am to 3:00 pm (Finnish time). The duration of the studies is 13 months, and the scope is 60 ECTS credits. Students will have to study during the summer too.
   • For students who have previously completed Basic Studies in Educational Sciences, the studies will start on August 13, 2024. The first meeting will be held online from 9:00 am to 3:00 pm (Finnish time). The duration of the studies is 10 months, and the scope is 48 ECTS credits.
  • The programme ends on the 6th of June 2025.

  Opiskelu

  Opettajaksi opiskelu on antoisaa ja innostavaa, toisinaan haastavaa ja työlästä. Kaikissa ryhmissä opiskellaan sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. Yhteistoiminnallinen oppiminen on yksi oppimiskäsityksemme kulmakivistä. Lisäksi kaikissa monimuoto- ja suuntautumisryhmissä opiskellaan myös verkossa ja hyödynnetään erilaisia verkkotyökaluja etäjaksojen aikana.

  Opettajaopintojen kokonaislaajuus on 60 opintopistettä. Tämä tarkoittaa laskennallisesti 1600 tuntia opiskelijan työtä, josta monimuotoisessa opiskelussa on noin 130 tuntia lähiopiskelua. Opiskelu vaatii lähipäivien lisäksi aikaa etätyöskentelyyn ja sitoutumista ryhmän opinto-ohjelmaan. Suurin osa opiskelijoista opiskelee työnsä ohessa. Työn ohessa opiskelu vaatii kuitenkin oman ajankäytön suunnittelua, sillä opinnoille on tarpeen varata aikaa joka viikko. Päätoiminen opiskelu on myös mahdollista kaikissa ryhmissä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta.

  Verkossa tapahtuvaa opiskelua varten opiskelijalla tulee olla käytössä kameralla varustettu tietokone, kuuloke- ja mikrofoniyhdistelmä, mielellään kiinteä nettiyhteys ja pääkäyttäjän oikeudet koneeseen tai työnantajan IT-tuki. Verkkotapaamiset järjestetään suojatussa Zoom-ympäristössä ja oppimisympäristönä on Moodle. Verkko-oppimisessa kamerayhteys on merkityksellinen.

  Lisätietoja opiskelusta:

  Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

  Jos sinulla on ammatillisen opettajankoulutuksen opintojaksojen osaamistavoitteita vastaavaa osaamista, voit hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista (= AHOT). Näin sinun ei tarvitse opiskella uudestaan samaa asiaa, jonka jo osaat ja sinulla on mahdollisuus edetä opinnoissasi ryhmän ohjelmaa nopeammin. Opettajankoulutuksen opinnoissa voi aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista hakea joko hyväksilukemisen tai osaamisen näytön kautta.

  Molempia haetaan sähköisesti opiskelijan Pakissa olevan toiminnon kautta.

  eAHOT täyttöohje hyväksiluvuista, pdf

  Hyväksilukeminen

  Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan, että aiemmilla opinnoilla voidaan suoraan hyväksilukea opettajankoulutuksen opintojaksoja. Esimerkiksi aiemmin yliopistossa suoritetuilla kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnoilla (25 opintopistettä tai 15 opintoviikkoa) saa 13 opintopisteen hyväksiluvun opettajankoulutuksen kasvatustieteellisten perusopintojen kokonaisuudesta.

  Huomaa uusi opiskelija! Kasvatustieteellisistä perusopinnoista ei tarvitse hakea hyväksilukua, jos todistus opintojen kokonaisuuden (25 opintopistettä tai 15 opintoviikkoa) suorittamisesta on ollut opettajankoulutuksen hakemuksen liitteenä. Hyväksiluku kirjataan sinulle automaattisesti. Jos olet suorittanut opintoja osin, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan. Huomaa myös, että erityispedagogiikan perusopinnot (25 opintopistettä tai 15 opintoviikkoa) eivät oikeuta hyväksilukuun kasvatustieteellisten perusopintojen (13 opintopistettä) kokonaisuudesta. Muita hyväksilukumahdollisuuksia voi tiedustella opinto-ohjaajalta.

  Hyväksilukemisen periaatteet:

  • Opintojen hyväksilukua tulee hakea eAHOT-hakemuksella (katso edellä mainittu huomio kasvatustieteellisistä perusopinnoista).
  • Aikaisempien opintojen tulee vastata opettajankoulutuksen opintojakson, josta hyväksilukua hakee, sisältöä ja laajuutta.
  • Aikaisempien opintojen tulee olla opintopisteytettyjä korkeakoulutasoisia opintoja.
  • Aiempien opintojen tulee olla tehty viimeisen viiden vuoden aikana opettajaopintojen aloitusvuodesta laskien. Poikkeuksena ovat kasvatustieteelliset perusopinnot (25 opintopistettä tai 15 opintoviikkoa), joille ei ole asetettu suorittamisaikarajaa.
  • Hyväksiluku myönnetään vain kokonaisista opintojaksoista.
  • Opettajan osaamista laajentavat muut opinnot (6 opintopistettä) -opintojaksosta voidaan myöntää hyväksiluku pedagogisilla opinnoilla, jotka syventävät ja laajentavat opettajan osaamista. Aiempien opintojen laajuus tulee olla yhteenlaskettuna vähintään 6 opintopistettä. Opintojaksosta voidaan myöntää hyväksiluku myös viittä vuotta aiemmin suoritetuilla opinnoilla, jos opintojen laajuus on ollut vähintään 25 opintopistettä.
  • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen (6 opintopistettä) -opintojaksosta voi saada hyväksiluvun aiemmalla pro gradu tai opinnäytetyöllä, jonka aihe tai viitekehys on liittynyt ammatilliseen koulutukseen ja jossa on pedagoginen näkökulma.
  • Oma ammatillinen opettajaosaaminen -opintojaksosta ei myönnetä hyväksilukua.

  Opettajan osaamista laajentavat muut opinnot -opintojakson hyväksilukuun oikeuttavia opintoja ovat esimerkiksi Erityispedagogiikan perusopinnot, Kasvatustieteen aineopinnot, Yliopistopedagogiikan opinnot, Opettajien erikoistumisopinnot, Näyttötutkintomestarin koulutus ja Liikenneopettajan koulutus. Huomio! Laajalla koulutuksella voi saada hyväksilukuja myös muista opintojaksoista, mikäli sisällöt vastaavat toisiaan.

  Hyväksilukuhakemukset osoitetaan opinto-ohjaaja Eveliina Grönbergille. Tarvittaessa voit kysyä häneltä lisätietoja hyväksilukemiseen liittyvistä asioista. Hyväksilukuhakemus tulee jättää käsiteltäväksi kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

  Osaamisen näyttö

  eAHOT täyttöohje osaamisen näytöistä, pdf

  Opintojaksojen arviointikriteerit, osaamisen näytön edellytykset ja osoittamistavat, pdf

  Osaamisen näytön lähtökohtana on opiskelijan osaaminen, joka on syntynyt työkokemuksen kautta. Osaamista arvioidaan suhteessa opintojakson arviointikriteereihin. Opiskelija on itse aktiviinen toimija osaamisen näytön hakemisessa, sillä hänen tulee ensin perehtyä osaamisen näytön ohjeisiin ja opintojaksojen arviointikriteereihin. Hän tekee opintojen aloitusvaiheessa osaamiskartoituksen ja käy kehityskeskustelun vastuuopettajansa kanssa. Mikäli prosessin lopputulemana on, että opiskelijalla on arviointikriteerien mukaista osaamista, hän täyttää eAHOT-hakemuksen ja sopii opettajan kanssa varsinaisesta näytöstä. Osaamisen näyttö arvioidaan suorituksena. Osaamisen näyttöä ei voida myöntää Oma ammatillinen opettajaosaaminen -opintojaksosta.

  Osaamisen näyttöhakemukset osoitetaan opintojaksosta vastaavalle opettajalle, joka pääsääntöisesti on ryhmän vastuuopettaja. Osaamisen näyttöhakemus tulee jättää käsiteltäväksi viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

  HAMKin IT-palvelut ja ServiceDesk ongelmatilanteissa

  Löydät kaikki IT-palvelut ja linkitykset niiden ohjeisiin helposti yhdestä paikasta www.hamk.fi/it-palvelut. Voit hakea palveluita hakusanalla, merkitä palveluita omiksi suosikeiksi, jolloin voit palata niihin seuraavalla kerralla tai selata automaattisesti päivittyvää haetuimpien palveluiden listaa.

  Palvelupyynnön ongelmatilanteissa voit tehdä ServiceDeskin kautta.

  Käyttäjätunnukset ja kirjautuminen HAMKin palveluihin

  Opiskelijatunnusten aktivointi

  Opiskelijan tulee itse aktivoida käyttäjätunnuksensa ennen opintojen alkamista. Tutustu tunnusten aktivointiohjeisiin Uudelle opiskelijalle -sivulla. Huomio! Emme lähetä käyttäjätunnuksia sähköpostitse.

  Kirjautuminen HAMKin palveluihin

  HAMKin eri palveluihin kirjaudutaan käyttäjätunnuksella joka on muotoa etunimi12345@student.hamk.fi. Joissain palveluissa toimii myös etunimi12345 -muotoinen käyttäjätunnus. Googlen pilvipalveluihin kirjaudutaan sähköpostiosoitteella, mikä on yleensä muotoa etunimi.sukunimi@student.hamk.fi.

  Lähdeviittaukset ja plagiointiin syyllistyminen

  Lähdeviittaukset

  Opettajankoulutuksen oppimistehtävissä käytetään HAMKissa käytössä olevaa viittaustekniikkaa.

  Lähdeviiteopas osa 1: Perusteet, pdf

  Lähdeviiteopas osa 2: Esimerkit, pdf

  Plagiointiin syyllistyminen

  Toisen henkilön tuottaman sisällön kopioiminen ja esittäminen omana tuotoksena on kiellettyä ja siitä seuraa opintosuorituksen hylkääminen. Opettaja tarkistaa opiskelijoiden kirjalliset opintosuoritukset plagioinnin varalta.

  Opinto-opas

  Opintosuunnitelma ja opinto-opas uudistuu vuodelle 2024-2025! Opinto-opas vuodelle 2024-2025 julkaistaan keväällä 2024.

  Alla olevasta opinto-oppaasta näet vuoden 2023-2024 koulutuksen opetussuunnitelman, opintojen pääperiaatteet ja kunkin opiskeluryhmän toteutussuunnitelman aikatauluineen:

  Opettajankoulutuksen opinto-opas 2023-2024, pdf
  (saavutettavuus päivitetty 26.5.2023)
  Täydentävät pedagogiset opinnot -opinto-opas 2023-2024, pdf
  (saavutettavuus päivitetty 2.6.2023)

  Opetusharjoittelu

  Opetusharjoittelun lomakkeet

  Edellä olevat lomakkeet latautuvat koneelle Word-tiedostoina, kun avaat ne linkistä. Opetusharjoittelua koskevat sopimus- ja arviointilomakkeet lähetetään sähköisesti osoitteeseen aokk-opintotoimisto@hamk.fi.

  Ohjaavan opettajan ohjauspalkkio

  Ohjauspalkkion voi laskuttaa ohjaava opettaja tai harjoitteluoppilaitos. Palkkion laskutuksesta sovitaan opetusharjoittelusopimuksessa. Mikäli palkkion laskuttaa ohjaava opettaja, tulee hänen täyttää HAMKin sähköinen ohjauspalkkion laskulomake. Palveluun kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jonka ohjaaja saa opintotoimistolta harjoittelun päätyttyä. Opiskelijan ohjauksesta maksettava palkkio on 295 euroa.

  Sähköinen ohjauspalkkiolaskulomake

  Opetusharjoittelu

  Opetusharjoittelu AOKKssa (video)

  Opetusharjoittelun laajuus ammatillisessa opettajankoulutuksessa on 9 opintopistettä. Opetusharjoittelun tavoitteena on, että opettajaopiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa opetusta sekä arvioida opiskelijoiden osaamista ja sen kehittymistä. Lisäksi hän tuntee ammatillisen opettajan työn lähtökohtia ja osaa toimia ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöissä.

  Harjoittelu alkaa jo ensimmäisenä syksynä harjoitteluoppilaitokseen tutustumalla. Lisäksi perehdytään ammatillista koulutusta ohjaaviin säädöksiin, sen rahoituslähteisiin sekä opettajan työn käytänteisiin.

  Opetusharjoittelun aikana, muiden oppimistehtävien lisäksi, suunnitellaan ja toteutetaan ammatilliselle opiskelijaryhmälle noin kolmen opintopisteen tai osaamispisteen laajuinen opintokokonaisuus. Lähiopetustuntien määrä voi siten vaihdella oppilaitoksittain ja harjoittelu voi sisältää myös muuta toimintaa kuin luokkaopetusta esimerkiksi etäohjausta, verkko-opetusta, työelämäyhteistyötä ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen tai harjoittelun ohjaamista. Opetusharjoittelu oppilaitoksessa ajoittuu pääsääntöisesti kevätlukukaudelle. Harjoittelu sisältää opetusta ja oppimisen ohjaamista erilaisissa ammatillisissa oppimisympäristöissä sekä opiskelija-arviointia.

  Opetusharjoittelu tehdään ammatillisessa koulutusorganisaatiossa, kuten ammatillisessa oppilaitoksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa tai ammattikorkeakoulussa. Opetuksen tulee ensisijaisesti olla johonkin tutkintoon tai pätevyyteen tähtäävää koulutusta. Voit tarkistaa oheisesta liitteestä eri oppilaitosten ja koulutusten kelpoisuuden opetusharjoitteluun: Liite opetusharjoitteluoppilaitoksien kelpoisuuksista (doc).

  Opetusharjoittelua ohjaavat opettajakorkeakoulun puolelta ryhmän vastuuopettaja ja harjoitteluoppilaitoksessa ohjaava opettaja.

  Opetusharjoittelusta tehdään harjoitteluoppilaitoksen kanssa sopimus, jossa sovitaan myös ohjaavasta opettajasta. Lisäksi opetusharjoittelusta tehdään kirjallinen suunnitelma. Harjoittelun päättymisvaiheessa opetusharjoittelu arvioidaan yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Ohjaava opettaja voi laskuttaa ohjaustyönsä, kun arviointi on tehty.

  Opettajankoulutuksen yhteistyöoppilaitosverkoston oppilaitokset

  Ota ensisijaisesti yhteyttä listassa mainittuun opetusharjoittelukoordinaattoriin tai kontaktihenkilöön.

  Helsinki-Uusimaa

  Oppilaitos

  Ala/yksikkö

  Koordinaattori/kontaktihenkilö

  Stadin ammatti- ja aikuisopisto   Asiakkuusvastaava Arja Wahlberg-Jauho
  Metropolia AMK   Haku 30.9. ja 15.3. mennessä. Lisätietoja Opetusharjoittelusivuilta. Suora linkki hakemukseen.
    terveysala Lehtori Jaana Seitovirta
  Laurea AMK Leppävaara ja Otaniemi Yksikön johtaja Tanja Johansson
    Porvoo, Hyvinkää ja Lohja Korkeakouluyksikön johtaja Krista Pahkin
    Terveysala Haku kaksi kertaa vuodessa Laurean opetusharjoittelusivun kautta.
  Kevään 2024 harjoitteluihin tulee hakea 30.10.2023 mennessä.
  KEUDA Järvenpää

  Henkilöstöpäällikkö Elina Lehtinen

  Yhteydenotot henkilostopalvelut@keuda.fi

  Ammattiopisto Spesia  

  Palvelujohtaja Tiina Mäki-Gaetz

  Koulutusjohtaja Päivi Laalo-Hokkanen

  Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsinki Yliopettaja Olli Vesterinen
  Omnia Espoo Koordinaattori Päivi Saari
  Hyria Hyvinkää Henkilöstökoordinaattori Virpi Lyytimäki

  Häme-Pirkanmaa

  Oppilaitos

  Ala/yksikkö

  Koordinaattori/kontaktihenkilö

  Hämeen ammattikorkeakoulu   Koulutuspäälliköiden yhteystiedot
  Ammattiopisto Tavastia   Kehitysjohtaja Arto Ruhala
  Kiipula   Apulaisrehtori Anne Saari
  Koulutuskeskus Salpaus   Henkilöstösuunnittelija Erika Penttilä
  Tampereen aikuiskoulutuskeskus  

  Hallintojohtaja Maria-Liisa Korolainen

  Kehitysjohtaja Satu Neuvonen

  Tredu   Kehittämispäällikkö Tiina Kauma
  Faktia Koulutus Oy   Koulutusasiantuntija Taina Sipilä
  SASKY koulutuskuntayhtymä   Ammatillisen koulutuksen johtaja Anna-Leena Kivipuro
  Valkeakosken ammattiopisto   Koulutusjohtaja Pirjo Hauvala
  Ahlman   Rehtori Taina Eweiss

  Varsinais-Suomi ja Satakunta

  Oppilaitos

  Ala/Yksikkö

  Koordinaattori/kontaktihenkilö

  Turun AMK   Erityisasiantuntija Mauri Kantola
  Salon seudun ammattiopisto   Pedagoginen johtaja Riikka Riihimäki
  Lounais-Suomen ammattiopisto Novida   Pedagoginen rehtori Petri Lähde
  Länsirannikon Koulutus Oy WinNova  

  HR-suunnittelija  Tiia-Maria Väkiparta

  Hakulomake (avautuu uuteen selaimeen)

  Raision seudun koulutuskuntayhtymä   Pedagoginen rehtori Olli Vuorinen
  Livia - Ammattiopisto   Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila
  Turun ammatti-instituutti   Kehittämiskoordinaattori Tuike Kankare
  Turun aikuiskoulutuskeskus   va. pedagoginen rehtori Osku Laukkanen

  Itä- ja Keski-Suomi

  Oppilaitos

  Ala/yksikkö

  Koordinaattori/kontaktihenkilö

  Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto   Henkilöstöjohtaja Jyyni Postila-Sutinen

   

  Opintojen rahoitus

  Ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin voi hakea aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastolta, omaehtoisen opiskelun tukea TE-toimistosta tai Kelan opintotukea. Opiskelu on lähtökohtaisesti sivutoimista opiskelua, mutta opiskelusta voidaan tehdä päätoimista opiskelua henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta, mikäli opiskelun rahoittaja sitä vaatii.

  Aikuiskoulutustuesta saa lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta. Tuki edellyttää, että opintoja kertyy vähintään neljä opintopistettä kuukaudessa. Opiskelu 10 kuukauden ja 13 kuukauden ryhmän ohjelmien mukaan täyttää kriteerin. Opiskelijalle voidaan kuitenkin tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jolla lyhennetään opiskeluaikaa.

  Omaehtoisen opiskelun tuesta saa lisätietoa työvoimahallinnon sivuilta. Tukimuoto edellyttää, että opintoja kertyy vähintään viisi opintopistettä kuukaudessa. Opiskelu ryhmän ohjelman mukaan ei täytä kriteeriä. Opiskelijalle voidaan kuitenkin tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jolla lyhennetään opiskeluaikaa.

  Opintotuesta saa lisätietoa Kelan sivuilta. Opintotuki edellyttää, että opintoja kertyy vähintään viisi opintopistettä kuukaudessa. Opiskelu ryhmän ohjelman mukaan ei täytä kriteeriä. Opiskelijalle voidaan kuitenkin tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jolla lyhennetään opiskeluaikaa.

  Jos sinulla on tarve henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan. Opintojen lyhentäminen tarkoittaa yleensä käytännössä sitä, että yksi opintojakso suoritetaan eri aikataululla ja toteutuksella kuin on ryhmän ohjelmaan suunniteltu. Ja lisäksi Opetusharjoittelu oppilaitoksessa ja Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen -opintojaksot tulee tehdä hyvissä ajoin valmiiksi.

  Opintopalautteen antaminen (Spark)

  Opintopalaute

  Opintopalautetta tulisi opiskelijan antaa jokaisen moduulin (pois lukien Opetusharjoittelu ja Pedagogisen asiantuntijuuden kehittäminen) päättyessä HAMKin yhteisen palautejärjestelmän kautta. Palautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan 7 päivää ennen moduulin toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivän ajan moduulin päättymisen jälkeen.

  Moduulipalautetta voi antaa Pakissa Spark-opintopalautepalvelun kautta. Palvelu tunnistaa kaikki moduulit ja opintojaksot, joille opiskelijalla on hyväksytty ilmoittautuminen. Palautetta voi antaa yhdestä opinnon toteutuksesta vain kerran, kun vastausaika on meneillään.

  Ohjeet opintopalautteen antamiseen Sparkissa (pdf)

  Opiskelijan työpöytä Pakki ja opetuksen digityökalut

  Opiskelijan työpöytä Pakki

  Ota opiskelijan työpöytä Pakki haltuun opintojesi alusta lähtien. Sovelluksessa on monipuolisia työkaluja, joiden avulla muun muassa seuraat edistymistäsi sekä päivität omia tietojasi. Kirjautuminen tapahtuu HAMKin käyttäjätunnuksilla. Pakkia voi käyttää sekä tietokoneen selaimella että mobiilisti.

  Pakin kautta:

  • voit tarkistaa ja päivittää muuttuneita yhteystietojasi (linkki ohjevideoon)
  • näet ryhmäsi lukujärjestyksen (linkki ohjeeseen)
  • näet saamasi arvioinnit
  • haet hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi ja osaamisen näyttöjä aiemmasta osaamisestasi AHOT-työkalun avulla
  • voit luoda digitaalisesti allekirjoitettuja dokumentteja (opiskelutodistus, opintosuoritusote)
  • ladata sähköisen, virallisen todistuksen, 28 päivän ajan valmistumispäivän jälkeen
  • vastaat opintopalautteisiin Spark-opintopalautepalvelun kautta.

  Huomio! Opettajaopiskelijan ei tarvitse ilmoittautua opintojaksoille Pakin kautta. Opettajankoulutuksen ilmoittautumiset hoidetaan opintotoimistotyönä.

  Digityökalut opiskelun tueksi

  Opetuksen digityökalut -sivusto sisältää ohjeita ja vinkkejä työkalujen käytöstä. Kaikkia ohjeistettuja palveluja voi käyttää sekä tietokoneella että mobiililaitteilla. Mobiililaitteella voi olla oma erillinen sovellus tai palvelua voi käyttää laitteen selaimella.

  Opiskeluhyvinvointipalvelut

  HAMKin opiskeluhyvinvointipalveluissa työskentelevät opintopsykologi, erityisopettaja ja liikuntasuunnittelija. Heidän tehtävänään on tukea ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä toteuttaa ja kehittää hyvinvointia lisäävää toimintaa koko oppilaitoksen tasolla.

  Opintopsykologiin voi olla yhteydessä esimerkiksi opiskeluvaikeuksiin, stressiin, jaksamiseen, ajanhallintaan tai motivaation ongelmiin liittyen. Opintopsykologin kanssa voi keskustella, kartoittaa tilannetta ja tarpeen mukaan sopia noin 1-5 tuki-, ohjaus- ja neuvontakäyntiä. Opintopsykologi voi ohjata jatkopalveluiden piiriin, mikäli on tarvetta esimerkiksi hoito- tai terapiapalveluihin hakeutumiseen. Opintopsykologi: Maija Partanen, 050 4063124, maija.partanen@hamk.fi

  Erityisopettajaan voi olla yhteydessä esimerkiksi silloin, jos opiskeluissa on vaikeuksia, tarvitaan päätös yksilöllisten järjestelyiden tarpeesta tai on tarvetta selvitellä mahdollisia oppimis-/lukivaikeuksia. Erityisopettaja voi kartoittaa lukivaikeuksia lukiseulan ja yksilötestin avulla. Erityisopettaja: Samu Toivonen, 050 5776312, samu.toivonen@hamk.fi

  HAMK pyrkii tarjoamaan opiskelijoilleen mahdollisimman kattavat ja laadukkaat liikuntamahdollisuudet. Opiskelija- ja henkilöstöliikuntaa koordinoi ja kehittää Hamk Moves. Liikuntasuunnittelijaan voi olla yhteydessä kaikissa liikuntaan liittyvissä asioissa, myös palaute ja kehittämisehdotukset ovat enemmän kuin tervetulleita. Liikuntasuunnittelija: Jari Virtanen, 040 7355653, jari.virtanen@hamk.fi

  Ajanvaraus opiskeluhyvinvointipalveluihin ensisijaisesti sähköpostilla.

  Huomio! Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat eivät kuulu opiskeluterveydenhuollon (YTHS) piiriin. Jos siis sairastut, olethan yhteydessä oman asuinalueesi terveyspalveluihin tai työpaikkasi työterveyteen.

  Lisätietoja HAMKin opiskeluhyvinvoinnin sivuilta.

  Opiskeluoikeus ja ilmoittautuminen lukuvuodelle

  Opiskeluoikeus

  Sekä monimuoto- että verkko-opiskelu katsotaan osa-aikaiseksi opiskeluksi, kun opinnot etenevät ryhmän ohjelman mukaan. Osa-aikaisesti opiskelevan on suoritettava opinnot kolmessa vuodessa. Opiskeluaika alkaa opintoryhmän ensimmäisestä virallisesta aloituspäivästä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan opiskeluoikeusaikana, menettää opiskeluoikeuden.

  Poissaolo-oikeus

  Ensimmäisenä lukuvuonna opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi opiskelijaksi vain seuraavista syistä:

  1. asevelvollisuus, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaminen
  2. vanhempainvapaa
  3. oma sairaus tai vamma, joka estää opintojen aloittamisen.

  Mikäli opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna, hänen tulee todistaa poissaolon syy virallisella dokumentilla (Kelan todistus vanhempainrahakaudesta tai lääkärintodistus raskaudesta, sairauspäivärahapäätös tai lääkärintodistus tai palveluun astumismääräys). Todistus lakisääteisestä poissaolosta tulee toimittaa kevätlukukauden osalta 10.1. mennessä ja syyslukukauden osalta 31.8. mennessä koulutuskoordinaattorille: pia.ojansivu@hamk.fi. Jos opiskelija ei toimita todistusta, häntä kehotetaan ilmoittautumaan läsnäolevaksi.

  Toisen ja kolmannen vuoden opiskelija voi ilmoittautua opintojen aikana poissaolevaksi opiskelijaksi enintään yhden lukuvuoden ajaksi, mitä ei lasketa opintojen enimmäisaikaan. Opintojen enimmäisaikaan ei lasketa myöskään opintojen aikaista poissaoloa, joka johtuu edellä mainituista syistä 1 ja 2. Poissaolosta on ilmoitettava kevätlukukauden osalta 10.1. mennessä ja syyslukukauden osalta 31.8. mennessä opintotoimistoon: aokk-opintotoimisto@hamk.fi

  Lukuvuodelle ilmoittautuminen

  Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen opiskelija ilmoittautuu läsnäolevaksi opiskelijaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksi opiskelijavalinnan yhteydessä saamien ohjeiden mukaan. Mikäli opiskelijan opinnot jatkuvat toiselle tai kolmannelle lukuvuodelle, tulee hänen myös ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi. Ilmoittautumiskäytänteestä informoidaan jatkavia opiskelijoita touko-kesäkuun aikana.

  Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi, menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskeluoikeutensa menettänyt opiskelija haluaa jatkaa opintojaan, hänen on haettava opiskeluoikeuden palauttamista. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, mikäli alkuperäistä opiskeluoikeutta on vielä jäljellä. Palauttamisesta päättää koulutuspäällikkö. Hakemuksen käsittelystä peritään opiskelijalta 50 euron käsittelymaksu

  Opiskelu ryhmän ohjelma päättymisen jälkeen

  Mikäli opiskelija ei valmistu ryhmän ohjelman mukaan, hän jatkaa toisen lukuvuoden ajan vastuuopettajan ohjauksessa. Kolmantena opiskeluvuonna opiskelijat siirretään ohjauspajalle saamaan täsmäohjausta niissä opinnoissa, jotka vielä puuttuvat.

  Harkinnanvarainen lisäaika

  Lisäaikahakemus (word-tiedosto)

  Koulutuspäällikkö voi myöntää hakemuksessaan toteuttamiskelpoisen suunnitelman esittäneelle opiskelijalle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Lisäaikaa on haettava opiskeluoikeusaikana. Lisäaikaa voi saada puoleksi vuodeksi. Hakemuksen käsittelystä peritään opiskelijalta 50 euron käsittelymaksu.

  Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

  Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus (word-tiedosto)

  Jos opiskelija haluaa opiskeluoikeuden päätyttyä jatkaa kesken jääneitä opintojaan, hän voi hakea uutta opiskeluoikeutta. Koulutuspäällikkö voi hakemuksen perusteella myöntää entiselle opiskelijalle uuden opiskeluoikeuden opintojen loppuun saattamiseksi, jos opintoja on jäljellä enintään puolet suoritettavasta laajuudesta. Uusi opiskeluoikeus voidaan myöntää enintään vuodeksi. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron käsittelymaksu.

  Osallistuminen avoimen AMKin opintoihin

  Opettajankoulutuksen opiskelija voi suorittaa HAMKin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Opinnot ovat maksullisia opiskelijalle (15 euroa/opintopiste). Opintoja ei kuitenkaan voi sisällyttää opettajankoulutukseen, vaan ovat erikseen suoritettavia opintoja. Opintoihin tulee ilmoittautua avoimen AMKin ilmoittautumisjärjestelmän kautta, ei opiskelijan Pakki-palvelun kautta.

  Lisätietoja saa avoimen AMKin sivuilta.

  Terveyden ja toimintakyvyn rajoitukset opettajaopiskelijoille

  Opettajankoulutusten opintoihin sisältyy mahdollisesti työskentelyä alaikäisten ja erilaisten asiakasryhmien kanssa, jolloin keskeisenä ovat eettiset ja asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijan on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykenevä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Soveltuvuutta arvioidaan koko opintojen ajan. (Laki ammattikorkeakoulusta 932/2014 § 26, § 27, § 33 ja § 34; Asetus ammattikorkeakoulusta 1129/2014 § 11).

  Opiskelun esteenä voi olla:

  • psyykkinen sairaus tai vakava mielenterveyden häiriö
  • päihde- tai huumeriippuvuus, tai lääkkeiden väärinkäyttöä viimeisten kahden vuoden aikana
  • sosiaalinen toimintakyvyn rajoittuneisuus, joka vaikeuttaa ihmisten kanssa toimimista
  • pitkäaikaissairaus tai fyysinen vamma, joka rajoittaa opintoihin osallistumista

  Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoitteluissa, tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

  Ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos:

  • opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa;
  • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä 26 §:n 1 momentin mukaisia opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä;
  • opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen 26 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi;

  Tilattavat dokumentit (esim. todistuskopiot, opiskelutodistus, opintosuoritusote, ateriaetuudet)

  Tilattavat dokumentit

  Voit tilata itsellesi sähköisesti allekirjoitettuja dokumentteja opiskelijan työpöydältä Pakista.

  • Kirjaudu Pakkiin HAMKin käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
  • Valitse työpöydältä Dokumentit ja sen jälkeen Uusi tilaus.
  • Listassa on kaikki dokumentit, joihin saa tällä hetkellä sähköisen allekirjoituksen.
  • Valitse haluamasi vaihtoehto, dokumentin kieli ja Tilaa.
  • Siirry välilehdelle Dokumentit. Uusin dokumentti näkyy ensimmäisenä sivulla.
  • Voit avata tai ladata dokumentin painamalla dokumentin nimeä.
  • Dokumentti joko
   • avataan selaimessa tai
   • se menee selaimen lataukset kansioon tai
   • se avataan oletusohjelmalla.
  • Tallenna dokumentti koneellesi ja lähetä se tarvittaessa eteenpäin vaikkapa sähköpostin liitteenä.
  • Halutessaan dokumentin lopullinen vastaanottajataho voi todentaa dokumentin aitouden sähköisesti allekirjoitetun dokumentin lopussa lukevan ohjeen mukaisesti.

  Jos huomaat puutteita esimerkiksi opintosuoritusotteellasi, ota yhteyttä opintotoimistoomme: aokk-opintotoimisto@hamk.fi.

  Mikäli tarvitset TE-palveluille tai vakuutusyhtiöön täytettäviä lomakkeita ja todistuksia, otathan yhteyttä opintotoimistoomme.

  Todistusten kopiopyynnöt tai sähköisen todistuksen uudelleenlähetys

  Hinnat:
  50 euroa paperinen oikeaksi todistettu todistuskopio (ennen 10/2021 myönnetyt todistukset). Tilaa
  HAMK Shopin kautta. Toimitusaika on noin viikko.

  Sähköisen todistuksen uudelleenlähetys on ilmainen ja koskee 10/2021 alkaen myönnettyjä todistuksia. Tee tilaus: aokk-opintotoimisto@hamk.fi 

  KELAn ateriatukikortti

  Mikäli opintosi ovat päätoimisia (laadittu henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, HOPS) siten, että etenet opinnoissasi suorittamalla vähintään 5 opintopistettä kuukaudessa, olet oikeutettu KELAn tarjoamaan ateriatukikorttiin.

  KELAn tarjoamien ateriatukikorttien tilaus AOKKn opintopalveluista: aokk-opintotoimisto@hamk.fi.

  Sodexon myöntämä ateriaetu

  Hämeenlinnan kampusravintola Sodexo tarjoaa monimuoto-opiskelijoillemme alennuksen lounaasta. Alennuksen saa lounasetukortilla. Saat lounasetukortin lähipäivillä vastuuopettajaltasi tai ottamalla yhteyttä opintopalveluihin: aokk-opintotoimisto@hamk.fi.

  Tutkintosääntö

  Tutkintosääntöön on koottu koko HAMKia koskevat ohjeet muun muassa opiskeluoikeudesta, opintojen suorittamisesta ja turvallisesta opiskeluympäristöstä: Tutkintosääntö (pdf)

  Valmistuminen

  Valmistuminen ja todistuksen hakeminen

  Valmistumista haetaan opiskelijan työpöydän kautta (Pakki), VALO-valmistumispalvelusta. Voit käynnistää valmistumisprosessin, kun olet käynyt vastuuopettajasi kanssa valmistumiskeskustelun (opettajankoulutuksessa opettajaksi kasvun näyte), kaikki opinnot on suoritettu ja opintojen suoritusmerkinnät on merkitty Pakkiin.

  Valmistumisprosessi on kaksivaiheinen ja koko prosessiin on hyvä varata aikaa neljä viikkoa.

  Ensimmäisessä vaiheessa

  Valitse vaihtoehdoista tavoittelemasi valmistumispäivä. Vastaa valmistumispalautekyselyyn ja täytä valmistumishakemuksen kohtia. Kun olet aloittanut hakemuksen täyttämisen, lähtee tästä tieto opintotoimistoon, jossa koulutuskoordinaattori tarkastaa opintosuoritusotteesi. Tarkastamiseen on varattava aikaa, etenkin touko- ja kesäkuussa, jolloin valmistuvia on paljon.

  Toisessa vaiheessa

  Opintosuoritusotteen tarkastuksen jälkeen hakemus tulee sinulle takaisin VALO-palveluun. Tarkasta hakemus ja lähetä se eteenpäin hyväksymistä ja todistuksen tekemistä varten. Tämä sinun tulee tehdä viimeistään kolme viikkoa ennen valitsemaasi valmistumispäivää. Kun hakemus on käsitelty ja hyväksytty, saat vahvistuksen valmistumisestasi HAMKin sähköpostiin sekä näet sen VALO-palvelusta.

  Todistuksen lataaminen

  Sähköinen todistus liitteineen lähetetään valmistumispäivänä opiskelijan työpöydälle Pakkiin (Dokumentit ─ Tutkintotodistus). Todistuksen saa ladattua valmistumispäivästä alkaen 28 päivän ajan. Tämän jälkeen ei ole mahdollista kirjautua HAMKin kirjautumista vaativiin palveluihin. Muistathan tallentaa sähköisen todistuksen itsellesi sekä tehdä siitä myös varmuuskopion. Tutkintotodistuksesta ei lähetetä erikseen tulostetta.

  Sähköinen todistus on virallinen todistus, joka ei vaadi erillistä oikeaksi todistamista. Todistuksen voi toimittaa liitetiedostona viranomaisille tai työnantajalle. Todistuksesta voi tulostaa paperikopioita, mutta virallinen todistus on vain sähköisessä muodossa.

  Todistus sisältää kansisivun, opintosuoritusotteen sekä Certificate Supplementin, joka on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu todistuksen englanninkielinen liite. Suomenkielisestä koulutuksesta opiskelija saa suomenkielisen todistuksen. Englanninkielisestä koulutuksesta opiskelija saa sekä suomen- että englanninkielisen todistuksen.

  Huom! Halutessasi voit ladata itsellesi sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen Pakista jo ennen valmistumista.

  Ohjeita VALO-palveluun ja valmistumispalautekyselyyn 

  • VALO-valmistumispalvelu toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Mozilla Firefox tai Edge  
  • VALO toimii sillä kielellä, jolla käytät Pakkia. Voit halutessasi vaihtaa Pakin kielen.  
  • Jos sinulla on useita opiskeluoikeuksia, tarkista Pakista, että olet siirtymässä VALO-palveluun oikealla opiskeluoikeudella. Pakin yläpalkissa nimeäsi klikkaamalla näet kaikki opiskeluoikeutesi.
  • Jos sisäänkirjautuminen VALO-palveluun ei onnistu, voit kokeilla kirjautua Pakista ulos, sulkea selaimen tai vaihtaa selainta ja kirjautua uudelleen sisään.

  Valmistumispalautekysely Webropol-sivustolla 

  • toimii parhaiten Mozilla Firefox tai Chrome-selaimilla 
  • VALO-palvelu ohjaa valmistumispalautekyselyyn Webropol-sivustolle.
  • Jos valmistumispalautekyselyyn vastaaminen on jäänyt kesken tai olet sulkenut selaimen ennen sivuston uudelleen ohjausta VALO-palveluun, otathan yhteyttä opintopalveluihin.

  Ongelmatapauksissa, joita et onnistu ratkaisemaan yllä olevilla neuvoilla, voit ottaa yhteyttä opintopalveluihin: aokk-opintotoimisto@hamk.fi 

  Lukuvuoden 2023–2024 valmistumispäivät ja todistushakemuksen viimeinen lähetyspäivä

  Jos opintorekisteristäsi puuttuu arviointeja tai valmistumishakemus lähetetään liian myöhään, valmistuminen siirtyy automaattisesti seuraavaan mahdolliseen valmistumispäivään.

  Valmistumispäivä Todistushakemuksen viimeinen lähetyspäivä opintopalveluihin
  31.08.2023  10.08.2023
  15.09.2023 25.08.2023
  29.09.2023 08.09.2023
  13.10.2023 23.09.2023
  31.10.2023 10.10.2023
  15.11.2023 25.10.2023
  30.11.2023 09.11.2023
  15.12.2023 24.11.2023
  29.12.2023 08.12.2023
  31.01.2024 10.01.2024
  15.02.2024 25.01.2024
  29.02.2024 08.02.2024
  15.03.2024 23.02.2024
  28.03.2024 08.03.2024
  12.04.2024 22.03.2024
  30.04.2024 09.04.2024
  15.05.2024 24.04.2024
  07.06.2024 17.05.2024
  28.06.2024 07.06.2024

  Todistusten kopiopyynnöt tai sähköisen todistuksen uudelleenlähetys

  Hinnat:
  50 euroa paperinen oikeaksi todistettu todistuskopio (ennen 10/2021 myönnetyt todistukset). Tilaa
  HAMK Shopin kautta. Toimitusaika on noin viikko. 

  Sähköisen todistuksen uudelleenlähetys on ilmainen ja koskee 10/2021 alkaen myönnettyjä todistuksia. Tee tilaus: aokk-opintotoimisto@hamk.fi 

  Ammatillinen opettajankoulutus mahdollistaa mielenkiintoisen työn opettajana. Koska koulutuksen tuoma pätevyys on laaja, koulutuksen suoritettuasi voit toimia eri oppilaitosmuotojen opettajana riippuen omasta taustastasi. Myös yrityselämässä toimivat kouluttajat kokevat koulutuksen tarpeellisena. Opettajankoulutus on myös tie opettajien jatkokoulutuksiin, kuten opinto-ohjaajankoulutukseen sekä opetusalan hallinnollisiin tehtäviin. Tutustu alla olevien otsikoiden alta opettajan työhön ja työllistymismahdollisuuksiin sekä erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin.

  Opettajan työ

  Ammatillisen opettajan työ on monipuolista, haastavaa ja antoisaa. Opettajan työ on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana. Alla olevissa videoissa opettajat kuvaavat omaa työtään ja mitä opettajuudessa on heidän mielestään tärkeää. Videot on tuotettu osana OPEKE-hanketta (Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen -hanke) vuonna 2019.

  Videot:

  1.    Ammatillisen opettajan työ muutoksessa

  2.    Opettaja tarvitsee kohtaamisosaamista

  3.    Kolme pointtia opettajan osaamisessa

  4.    Kehittyvät oppimisympäristöt

  5.    Ensihoidon opettajana työnkuva

  6.    Yhteisten tutkinnon osien verkko-opetus

  7.    Oppimishaasteita yksilöä kunnioittaen

  8.    Tiimiopetusta sosiaali- ja terveysalalla

  9.    Opettaja koulun ja työelämän kohtauspaikalla

  10.  Monikulttuurisuuden huomioiminen opetuksessa

  Opettajan pätevyys

  Ammatillinen opettajankoulutus (60 opintopistettä) antaa saman muodollisen opettajankelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettavat Opettajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä) eli kelpoisuuden toimia opettajana kaikissa oppilaitosmuodoissa. Opettajankelpoisuuteen kuuluu kuitenkin myös vaatimukset tutkinnosta ja työkokemuksesta; nämä eroavat eri oppilaitosmuodoissa ja eri opetustehtävissä. Jokaisen opettajaopiskelijan tausta siten määrittää, missä opetustehtävissä hän voi toimia opettajana opettajankoulutuksen suoritettuaan. Opettajan kelpoisuusvaatimuksia säätelee asetus 986/1998 ja asetus 1129/2014.

   

  Vaatimukset ammatillisten tutkinnon osien opettajille ammatillisessa koulutuksessa:

  • Opettajalta vaaditaan pääsääntöisesti soveltuva korkeakoulututkinto (AMK, kandidaatti tai maisteri) ja kolmen vuoden työkokemus.
  • Sosiaali- ja terveysalan opettajalta vaaditaan joko ylempi korkeakoulututkinto (YAMK tai maisteri) ja kolme vuotta työkokemusta tai AMK-tutkinto ja viisi vuotta työkokemusta AMK-tutkintoa vastaavista tehtävistä.
  • Tanssi- ja sirkusalan opettajalta vaaditaan korkeakoulututkinto tai kolmen vuoden soveltuvat opinnot ja alalla saavutettu taiteellinen tai muu ammatillinen ansioituneisuus.
  • Erikoisammattitutkinto tai jokin muukin tutkinto voi riittää opettajalle, jos koulutuksen järjestäjän mielestä soveltuvaa korkeakoulututkintoa ei ole tai opetustehtävässä vaaditaan erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa. Tällöin vaaditaan viisi vuotta työkokemusta.

  Huomaa, että oppilaitos määrittää, mitä työkokemukselta edellytetään kussakin opetustehtävässä.

   

  Sosiaali- ja terveysalan opetustehtäviin aikovien on hyvä huomata, että kandidaatin tutkinto ei tuota tutkinnon osalta opettajankelpoisuutta lähihoitajakoulutuksen opettajaksi. Asia koskee siten esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajia, joilla on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto. Tällä tutkinnolla voi sen sijaan opettaa kasvatusalaan luokiteltuja tutkintoja esimerkiksi lastenohjaajan tai koulunkäynninohjaajan tutkintoja. Myös esimerkiksi Röntgenhoitaja AMK-tutkinnon omaavan on vaikea työllistyä ammatilliseen koulutukseen, koska alan koulutusta on tarjolla vain ammattikorkeakoulussa. Katso alempaa ammattikorkeakoulun opettajien vaatimukset.

   

  Vaatimukset yhteisten tutkinnon osien opettajille ammatillisessa koulutuksessa:

  • Opettajalta vaaditaan pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto, työkokemusvaatimusta ei ole.
  • Opetettavassa aineessa tulee olla 120 opintopisteen tai 55 opintoviikon laajuiset opinnot ja muissa opetettavissa aineissa 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opinnot.
  • Soveltuvalla korkeakoulututkinnolla voi opettaa näissä yhteisten tutkintojen osissa:
   • toiminta digitaalisessa ympäristössä, taide ja luova ilmaisu, yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, työelämässä toimiminen, opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet sekä yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta.

  Vaatimukset ammattikorkeakoulun opettajille:

  • Lehtoreilta vaaditaan pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus (ammattiopintojen opetus).
  • Yliopettajilta vaaditaan tieteellinen jatkotutkinto eli tohtorin tai lisensiaatin tutkinto ja kolmen vuoden työkokemus.

  Vaatimukset muiden oppilaitosmuotojen opettajille:

  • Peruskoulun aineenopettajilta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja opetettavassa aineessa 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opinnot.
  • Lukion aineenopettajilta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja opetettavassa aineessa 120 opintopisteen tai 55 opintoviikon laajuiset opinnot ja toisessa aineessa 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opinnot.
  • Vapaan sivistystyön opettajilta vaaditaan pääsääntöisesti soveltuva korkeakoulututkinto.

  Urapolut

  Ammatilliset opettajat työllistyvät pääsääntöisesti hyvin, mutta ala- ja aluekohtaista vaihtelua voi esiintyä. Ammatilliset opettajat ovat opettajakunnasta kaikkein iäkkäimpiä, jolloin eläköityviä opettajia on vuosittain paljon ja uusia opettajia tarvitaan tilalle. Oppivelvollisuuden laajentaminen ja aikuisten jatkuva oppiminen saattavat myös lisätä opettajatarvetta tulevaisuudessa.

  Opettajan työn hakeminen

  Opettajan töitä on tarjolla erityisesti Kuntarekryn ja TE-palvelujen kautta:

  Lisäksi muita linkkivinkkejä löydät Aarresaaren sivuilta:

  Uraseurantakysely valmistuneille

  Ammatillisesta opettajankoulutuksesta valmistuneiden uraseurantaa on tehty vuodesta 2020 alkaen. Koulutuksesta valmistuneille lähetetään uraseurantakysely noin kolme vuotta valmistumisen jälkeen. Vuonna 2023 kysely lähetettiin 2019 valmistuneille. Kyselyjen keskimääräinen vastausprosentti on ollut 47 prosenttia.

   

  Alta löydät tulokset kootusti uraseurantakyselyn alusta lähtien:

  • valmistuneista vastaajista 60 prosenttia toimi päätoimisena opettajana tai kouluttajana joko oppilaitoksessa tai muussa työelämässä,
  • 14 prosenttia toimi oppilaitoksessa muissa tehtävissä,
  • 25 prosenttia toimi muissa työelämän tehtävissä,
  • 7 prosenttia toimi yrittäjänä,
  • 1 prosentti vastaajista oli työttömänä, ja
  • 8 prosenttia ei kokenut sopivansa edellä mainittuihin kategorioihin.

  Opettajana työskentelevät jakautuivat eri oppilaitoksiin tulosten perusteella seuraavasti:

  • ammatillisissa oppilaitoksissa työskenteli 62 prosenttia,
  • ammattikorkeakoulussa työskenteli 25 prosenttia,
  • vapaan sivistystyön parissa työskenteli 7 prosenttia,
  • peruskoulussa ja/tai lukiossa työskenteli 7 prosenttia,
  • yliopistossa 4 prosenttia, ja
  • muualla 5 prosenttia opettajaksi työllistyneistä vastaajista.

  Huom! Osa vastaajista on voinut työskennellä useassa oppilaitoksessa ja roolissa samanaikaisesti.

   

  Kyselyihin vastanneista 96 prosenttia suosittelisi ammatillista opettajankoulutusta ystävilleen tai kollegoilleen.

  Osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia

  Ammatillisen opettajankoulutuksen jälkeen on mahdollisuus jatkaa opintoja ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen tai ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen. HAMK tarjoaa näitä molempia koulutuksia. Katso tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet koulutusten Hakijalle-sivulta.

   

  Opettajaksi valmistuneet voivat suorittaa myös Opetushallinnon tutkinnon (15 opintopistettä), joka antaa kelpoisuuden rehtorin tehtäviin ja lisävalmiuksia opetusalan hallinnollisiin tehtäviin. Koulutusta järjestää muun muassa Opetushallitus. Lisätietoja koulutuksesta Opetushallituksen sivuilta.

   

  HAMK järjestää erilaisia opettajien täydennyskoulutuksia. Tutustu HAMKin jatkuvan oppimisen tarjontaan.

   

  Kasvatustieteen opiskelua voit jatkaa avointen yliopistojen kautta. Kasvatustieteen perus- ja aineopintoja järjestävät muun muassa Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Itä-Suomen avoimet yliopistot.

   

  HAMKin avoin AMK tarjoaa ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen ja erityisopettajankoulutuksen opintoja. Lisätietoja tarjottavista koulutuksista saa avoimen AMK:n sivuilta.

  POHDINTOJA OPETUKSESTA JA OHJAUKSESTA

  Opiskelijat istumassa tietokoneluokassa