Ammatillinen opettajankoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajankoulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Kaksi opiskelijaa opettajan kanssa opetustilanteessa

Ammatillinen opettajankoulutus

Perustiedot

mitä opit ikoni

MITÄ OPIT?

Opettajankoulutuksessa opit oppimisen ohjaamista erilaisissa oppimisympäristöissä erilaisten opiskelijoiden parissa. Opit opetuksen suunnittelua, opetus- ja ohjausmenetelmiä, osaamisen arviointia, dialogin taitoja, verkostoissa toimimista sekä kasvatustieteellisiä teorioita ja käsitteitä.


mihin valmistut ikoni

MIHIN VALMISTUT?

Valmistuttuasi olet AmO eli ammatillisen opettajankoulutuksen suorittanut opettaja. Voit toimia opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa ja mahdollisesti ammattikorkeakoulussa. Myös muissa oppilaitoksissa voit toimia opettajana tietyin edellytyksin.


HAKUAIKA

 • Haku ammatilliseen opettajankoulutukseen
 • Hakuaika alkaa: 5.1.2021
 • Hakuaika päättyy: 21.1.2021 klo 15.00
 • Hakemuksen liitteet:
 • Tulokset:
 • Paikan vastaanotto:
 • Opiskelu alkaa: touko- tai elokuussa 2020
 • Hae opiskelemaan

TIEDOT KOULUTUKSESTA

KOULUTUS Ammatillinen opettajankoulutus
KESTO10-16 kuukautta
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 60
PAIKKAKUNTA Hämeenlinna, Espoo, Lahti, Turku, Verkkototeutus
KIELI Suomi, Englanti
KOULUTUS ALKAAKevät 2020 tai syksy 2020

OPETTAJANKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KYSY HAKEMISESTA JA KOULUTUKSESTA

AOKK:n SIJAINTI JA YHTEYSTIEDOT

Ammatillinen opettajakorkeakoulu sijaitsee Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa Visamäessä.

Yksikön johtaja: Seija Mahlamäki-Kultanen

Postiosoite: Ammatillinen opettajakorkeakoulu, PL 230, 13101 Hämeenlinna

Henkilöstö: Visamäentie 35 A, A-rakennus, 2 krs, Hämeenlinna

Opetustilat: Vankanlähde 11, D-rakennus, Hämeenlinna

Kampuskartat ja ajo-ohjeet: https://www.hamk.fi/tietoa-hamkista/kampukset-ja-kartat/hameenlinna/

Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)hamk.fi

opettajakorkeakoulu@hamk.fi

aokk-opintotoimisto@hamk.fi (muodostaa tiketin HAMKin ServiceDeskiin)

HAKEMINEN JA OPISKELU

Hakukelpoisuus- eli pääsyvaatimukset ovat pääsääntöisesti:

 • korkeakoulututkinto ja
 • kolme tai viisi vuotta työkokemusta omalta ammattialalta. Työkokemusvaatimus koskee ammatillisten tutkinnon osien opettajaksi aikovia. Työkokemusta ei vaadita yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikovilta.

Pääsyvaatimukset voivat olla erilaiset eri hakijoille, koska opettajille on asetettu erilaiset kelpoisuusvaatimukset riippuen opetustehtävästä. Ensinnäkin ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opettajille on erilaiset kelpoisuusvaatimukset. Hakijan hakututkinnon pääaine/suuntautuminen määrittää, onko hän ammatillisten vai yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikova.

Lisäksi sosiaali- ja terveysalan opettajien kelpoisuusvaatimukset poikkeavat pääsäännöstä. Samoin tanssi- ja sirkusalan opettajien. Joissakin tapauksissa myös sillä on merkitystä hakukelpoisuuteen, toimiiko hakija ammatillisena opettajana vai ei.

Lähtökohtaisesti voimme ottaa ammatilliseen opettajankoulutukseen henkilöitä, joilla on sellainen koulutus ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan toimeen (L 932/2014 § 25).

Hakukelpoisuuteen vaadittavan ammattialan työkokemuksen tulee vastata sen tutkinnon alaa, jolla haet opettajankoulutukseen. Hakukelpoisuuden tulee täyttyä ennen hakuajan päättymistä.

 

Pääsyvaatimukset hakijaryhmittäin:

Ammatillisten tutkinnon osien opettajaksi aikova

 • soveltuva korkeakoulututkinto (AMK, ylempi AMK, kandidaatti, maisteri, DI) ja
 • vähintään kolme vuotta työkokemusta omalta ammattialalta.

Soveltuvan korkeakoulututkinnon ja kolmen vuoden työkokemusvaatimusta noudatetaan kaikilla muilla ammattialoilla paitsi sosiaali- ja terveysalalla sekä tanssi- ja sirkusalalla. Lisäksi niille ammatillisina opettajina toimiville, joilta puuttuu korkeakoulututkinto, on omat kelpoisuusehtonsa.

Ammatillisten tutkinnon osien opettajaksi aikova, jolla on sosiaali- ja terveysalan tutkinto

 • ammattikorkeakoulututkinto ja
 • vähintään viisi vuotta ammatillista työkokemusta korkeakoulututkintoa vastaavista tehtävistä

TAI

 • ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai maisterin tutkinto ja
 • vähintään kolme vuotta työkokemusta omalta ammattialalta.

Sosiaali- ja terveysalan opistoasteen ja kandidaatin tutkinnot eivät tuota hakukelpoisuutta ammatilliseen opettajankoulutukseen.

HUOM! Kauneudenhoitoalan opettajaksi aikovien hakukelpoisuus määrittyy yleisen ammatillisten opintojen opettajaksi aikovien kelpoisuusehtojen mukaisesti.

Yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikova

 • ylempi korkeakoulututkinto

Yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikovalta ei vaadita ammatillista työkokemusta.

Joissain tapauksissa myös muu korkeakoulututkinto kuin ylempi korkeakoulututkinto voi antaa hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajankoulutukseen (esim. tietojenkäsittelyn ammattikorkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto).

Ammatilliseen opettajankoulutukseen muulla kuin korkeakoulututkinnolla hakeva

 • erikoisammattitutkinto tai muu koulutuksen järjestäjän päättämä tutkinto tai koulutus ja
 • vähintään viisi vuotta ammatillista työkokemusta.

Jotta tätä poikkeusmahdollisuutta voidaan soveltaa, hakijan tulee toimia hakuaikana ammatillisten tutkinnon osien opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa. Lisäksi edellytetään, että työnantaja (= ammatillinen oppilaitos) todentaa erillisellä lisäselvityksellä, että henkilö on palkattu opetustehtävään, johon ei ole olemassa soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai että opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa.

Sosiaali- ja terveysalan opettajaksi aikovilta edellytetään aina korkeakoulututkintoa, samoin yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikovilta eli heihin ei voida tätä poikkeusmahdollisuutta soveltaa.

Myös kaikilta hakijoilta, jotka eivät vielä toimi opettajina, edellytetään korkeakoulututkintoa.

Tanssi- ja sirkusalan opettajaksi aikova

 • korkeakoulututkinto tai vähintään kolmen vuoden laajuiset opinnot sekä
 • alalla saavutettu taiteellinen tai muu ammatillinen ansioituneisuus

Lisätietoja:

Oletko ammatillisten vai yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikova? Lisätietoa määrittelystä

 • Jos sinulla on hakututkintona AMK-tutkinto, kuulut ammatillisten tutkinnon osien opettajahakijaryhmään. Poikkeuksena on Tietojenkäsittelyn tradenomin tutkinto, joka voidaan luokitella myös yhteisten tutkinnon osien puolelle.
 • Jos sinulla on yliopistotutkinto esim. äidinkielestä, vieraasta kielestä, filosofiasta, psykologiasta, kirjallisuudesta, kulttuurien tutkimuksesta, tilastotieteestä,  matematiikasta, fysiikasta, kemiasta, terveyskasvatuksesta, politiikka- tai oikeustieteestä, kuulut yhteisten tutkinnon osien hakijaryhmään.
 • Jos sinulla on yliopistotutkinto kasvatustieteen, kauppatieteen, maa- ja metsätaloustieteen tai tekniikan alalta, kuulut puolestaan ammatillisten tutkinnon osien hakijaryhmään.

Jos et löydä itseäsi näistä aloista etkä ole varma, kumpaan hakijaryhmään kuulut, kysy lisätietoja opettajakorkeakoululta.

Lakipykälät opettajien kelpoisuusvaatimuksista

Hakemuksen pisteytys

Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteytykseen. Kunkin hakupisteytyskohdan ohjeet löytyvät Valintaperusteet tarkemmin -tiedostosta ja kappaleesta 5 'Pisteytettävät osa-alueet'. Tutustu ohjeisiin huolella ennen hakemuksen täyttämistä.

Vuoden 2020 hakemuksen pisteytys:

Valintaperusteet lyhyesti 2020 Opet (pdf)

Valintaperusteet tarkemmin 2020 Opet (pdf)

Tarvittavat liitteet 2020 Opet (pdf)

Valintamenettely

Opiskelijat valitaan ammatilliseen opettajankoulutukseen hakemuspisteiden perusteella koulutusalakohtaisista valintaryhmistä. Koulutusala määräytyy hakijan hakukelpoisuuden tuottamasta tutkinnosta. Esimerkiksi AMK-insinöörit kuuluvat tekniikan ja liikenteen alaan ja opiskelijat valitaan tästä valintaryhmästä pistejärjestyksessä.

Yleisestä valintamenettelystä poikkeaa englanninkielisen ryhmän, International Professional Teacher Education programme, valintamenettely. Tämän ryhmän opiskelijat valitaan ryhmään hakeneista hakemuspisteiden mukaisessa järjestyksessä.

​Koulutusala eli valintaryhmä​Aloituspaikat 2020
​Humanistinen ja kasvatusala30
Kulttuuriala22
​Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala45
​Luonnontieteiden ala15
​Tekniikan ja liikenteen ala110
​Luonnonvara- ja ympäristöala15
​Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala63
​Matkailu-, ravitsemis- ja talousala25
​Muu koulutus5
​Erillisvalintaryhmä: International Professional Teacher Education programme20
Yhteensä350

Opiskelijavalinnassa käytettävä tarkempi Koulutus- ja opintoalaluokitus on luettavissa TÄSTÄ. Hakemuksella valitset em. luokituksesta koulutus- ja opintoalan, johon hakukelpoisuuden tuottaman tutkintosi perusteella kuulut.

Hakulomake ja hakeminen

Hakulomake täytetään Opintopolku -palvelussa hakuaikana.

Opiskelijahaun ja -valinnan aikataulu:

 • Hakuaika on 5.-21.1.2021. Hakemus sulkeutuu 21.1.2021 klo 15.00.
 • Todistukset liitetään sähköiseen hakemukseen.
 • Valinnan tulokset julkaistaan Oma opintopolku -palvelussa.
 • Opiskelupaikka otetaan vastaan Oma opintopolku -palvelussa.
 • Opinnot alkavat touko- tai elokuussa valitusta ryhmästä riippuen.

Ammatillisen opettajankoulutuksen haku on valtakunnallinen ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku. Samalla hakemuksella voi hakea kahteen eri opettajakorkeakouluun.

Ohjeita Opintopolku-palveluun

Hakemuksen täyttäminen

 • Kirjoita hakukenttään HAMK Ammatillinen opettajankoulutus.
 • Klikkaa linkkiä ja näet Täytä hakulomake-painikkeen.
 • Avaa hakulomake ja täytä kaikki pakolliset kentät.
 • Tallenna todistusliitteet hakemukselle PDF/JPG/PNG-muodossa. Liitteet tarvitaan hakukelpoisuutesi ja hakupisteittesi tarkistamiseen.
 • Muista tallentaa hakemus.
 • Lähetettyäsi hakemuksen saat sähköpostiviestin, jossa on linkki hakemuksen muokkausta varten. Linkin kautta voi hakuaikana muokata hakemustasi ja lisätä liitteitä em. päivään asti.
 • Jos sinulla ei ole skannausmahdollisuutta, voit lähettää todistuskopiot ensisijaiseen hakutoiveen opettajakorkeakouluun kirjepostina määräaikaan mennessä. Liitä mukaan saate, jossa on koulutuksen nimi, johon haet, oma nimesi ja hakemusnumerosi.

Huomaa, että täyttäessäsi hakulomaketta, tarvitset tutkinto-, koulutus- ja työtodistusten yksityiskohtaisia tietoja. Siksi on hyvä tutustua hakemuksen pisteytykseen jo ennen hakemuksen täyttämistä. Hakemuksella valitset myös opiskeluryhmäsi, joten tutustu myös opiskelijaryhmätarjontaan jo ennen hakemuksen täyttämistä.

Valintatulokset ja paikan vastaanotto

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma opintopolku -palvelussa. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Hakijalle lähetetään tieto valinnan tuloksesta myös sähköpostitse.

Opiskelupaikka otetaan vastaan myös Oma opintopolku -palvelussa. Jos Oma opintopolku -palvelun käyttäminen ei ole mahdollista, ota paikka vastaan kirjallisesti esim. sähköpostiviestillä. Muussa tapauksessa menetät opiskelupaikan.

Yhden opiskelupaikan sääntö

Yhden korkeakoulupaikan sääntö ei koske ammatillisia opettajankoulutuksia, koska koulutukset eivät johda tutkintoon.

Erityisohjeita ulkomailla tutkinnon suorittaneille

Ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittanut hakija tarvitsee hakemuksensa liitteeksi opetushallituksen päätöksen tutkinnon rinnastamisesta suomalaiseen korkeakoulututkintoon. Tarkemmat ohjeet Opetushallituksen sivuilta​. Ota huomioon, että Opetushallitus ilmoittaa hakemuksen keskimääräiseksi käsittelyajaksi 3 - 4 kuukautta. Tutkinnon rinnastamispäätös tarvitaan vain hakukelpoisuuden tuottamasta korkeakoulututkinnosta.

Erityisohjeita suomen ja englannin kielen hallinnasta

 • Suomen kieli: Jotta opiskelu suomen kielellä olisi sujuvaa, hakijan, jonka äidinkieli ei ole suomi, suomen kielen osaamisen tulee olla vähintään tasoa B2. Suomen kielen taso todennetaan osallistumalla kielitasokokeeseen. Kielitason todentava dokumentti liitetään hakemuksen liitteeksi. Yleisiä kielitasokokeita järjestetään useilla paikkakunnilla. Lisätietoja Opetushallituksen sivuilta​. Hakijoita voidaan tarvittaessa myös haastatella kielitaidon toteamiseksi.
 • Englannin kieli: Englanninkielisen opiskeluryhmän (International Professional Teacher Education programme) valinneilta edellytetään hyvää englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa, vähintään tasoa B2. Englanninkielen taitoa voi itsearvioida Europassin sivuilla olevan kuvauksen kautta: the European Language Level – Self Assessment Grid

Hakijatilastot

Hakijat koulutusaloittain 2011-2020

Koulutusala Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Vuosi 2017 Vuosi 2018Vuosi 2019Vuosi 2020
​Humanistinen ja kasvatusala11313489138153135921148484
Kulttuuriala84729191907272847053
​Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala114174168214225202111117123168
Luonnontieteiden ala​56676658364634272723
​Tekniikan ja liikenteen ala318262294339267195121148113167
Luonnonvara- ja ympäristöala​47343734434931353228
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala​149222282304293277219215180283
​Matkailu-, ravitsemis- ja talousala1201059688927060565358
​Muu koulutus781310127111410
International Professional Teacher Education​ 636556775579456272
Yhteensä100810781136127612071108820852748946

Lähde: Opintopolku 2015-2020 ja AMKOPE 2011-2014

Vuosien 2011-2015 koulutusalakohtaisissa luvuissa mukana myös erillisvalintaryhmän hakijat.

Alimmat valintapisteet koulutusaloittain / erillisvalintaryhmittäin 2018-2020

​Koulutusala / erillisvalintaryhmäAlimmat pisteet
2018
Alimmat pisteet 2019Alimmat pisteet 2020
​Humanistinen ja kasvatusala161515,5
Kulttuuriala151413
​Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala10813,5
​Luonnontieteiden ala89,54
​Tekniikan ja liikenteen ala001
​Luonnonvara- ja ympäristöala668
​Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala111014
​Matkailu-, ravitsemis- ja talousala56,58
​Muu koulutus25116,5
​International Professional Teacher Education8108

Lähde: Opintopolku 2018-2020

Usein kysytyt kysymykset

Kysymyksiä hakukelpoisuudesta:

Olen sairaanhoitaja. Voinko hakea opettajankoulutukseen?

Jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon ja sinulla on vähintään viisi vuotta tutkintoasi vastaavaa työkokemusta, olet hakukelpoinen. Jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ylemmän korkeakoulututkinnon, kolmen vuoden työkokemus on riittävä. Jos olet suorittanut opistoasteen tutkinnon, et valitettavasti ole hakukelpoinen.

Minulla on opistoasteen tutkinto. Olenko hakukelpoinen koulutukseen?

Valitettavasti opistoasteen tutkinto ei tuota hakukelpoisuutta ammatilliseen opettajankoulutukseen. Vain korkeakoulututkinnot eli ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistotutkinnot antavat suoran hakukelpoisuuden.

Vaatimuksesta voidaan poiketa vain siinä tapauksessa, että opettajankoulutukseen hakeva toimii jo ammatillisten opintojen opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa. Tällöin on mahdollista, että työnantaja käyttää nk. poikkeuspykälän mahdollisuutta ja katsoo opettajan kelpoiseksi opetustehtäväänsä ilman korkeakoulututkintoa. Näissä tapauksissa edellytetään aina erillinen lisäselvitys työnantajalta. Sosiaali- ja terveysalan opetuksessa tätä poikkeusmahdollisuutta ei voida soveltaa.

Saan tutkintoni valmiiksi keväällä hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Olenko hakukelpoinen?

Et valitettavasti ole. Hakukelpoisuuden tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä sekä tutkinnon että työkokemuksen osalta.

Mistä tiedän, vaaditaanko minulta hakukelpoisuuteen kolme vuotta vai viisi vuotta työkokemusta vai ei lainkaan?

Vaadittava työkokemus riippuu taustatutkinnosta eli siitä tutkinnosta, joka antaa sinulle hakukelpoisuuden opettajankoulutukseen. Suurin osa tutkinnoista katsotaan edustavan nk. ammatillisia opintoja, jolloin työkokemusvaatimus on kolme vuotta. On kuitenkin muutamia poikkeuksia, jolloin työkokemusvaatimus on viisi vuotta. Lisäksi osa tutkinnoista katsotaan edustavan nk. yhteisiä opintoja, jolloin työkokemusvaatimusta ei ole. Tutustu siis hakukelpoisuusvaatimuksiin. Jos asia jää vielä epäselväksi, ota yhteyttä opettajakorkeakouluun.

Pitääkö työkokemus olla hankittuna tutkinnon jälkeen?

Ei tarvitse.

Täytyykö työkokemuksen olla tehtynä yhtäjaksoisesti vai huomioidaanko esim. kesä- ja viikonlopputyöt?

Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista. Osa-aikaisten ja lyhytkestoisten työsuhteiden laskennassa käytetään seuraavaa kaavaa: 150 h = 1 kk, 11 kk = 1 vuosi. Työtodistuksista on käytävä ilmi tuntimäärät ja ajanjaksot, jolloin työtä on tehty.

Lasketaanko opiskeluaikana tehty työ mukaan työkokemukseen?

Kyllä lasketaan. Hakututkintoon sisältyvää työharjoittelua ei oteta huomioon.

Kysymyksiä hakemuspisteistä:

Nettisivuillanne on viimeisen haun pisterajat. Minun koulutusalallasi pisteraja oli 10. Laskin, että saisin hakemuksestasi 8 pistettä. Kannattaako minun edes hakea koulutukseen?

Hakijamäärät voivat vaihdella vuosittain ja vaikuttaa siten pisterajoihin. Myös hakemuksen pisteytykseen tehdään välillä muutoksia, jolloin aiemman vuoden pisterajat eivät ole täysin vertailukelpoisia. Kannattaa siten hakea koulutukseen, jolloin saa vahvistetun tiedon hakemuspisteistään. Ja jos käy niin, ettei opiskelupaikkaa saa, on helpompi suunnitella, mitä pitäisi tehdä, jotta opiskelupaikan saisi seuraavana vuonna.

Voinko tulla valituksi, jos minulla ei ole opetuskokemusta?

Voit. Opetuskokemuksesta saa hakupisteitä, mutta tämä on vain osa pisteytyksestä ja valinta perustuu kokonaispistemäärään. Vuonna 2019 HAMKiin valituista opiskelijoista 59 %:lla ei ollut opetuskokemusta tai sitä oli kertynyt alle viisi kuukautta.

Miten lasken opetustyöni, kun olen tehnyt opetustyötä muutaman tunnin kuukaudessa parin vuoden ajan?

Sivutoiminen opetuskokemus rinnastetaan päätoimiseksi opetuskokemukseksi siten, että 64 h on yksi kuukausi päätoimista opetuskokemusta.

Miksi yo-tutkinnosta ei saa pisteitä?

Vain ammatillisista tutkinnoista ja korkeakoulututkinnoista annetaan pisteitä, koska koulutamme opettajia nimenomaan ammatilliselle sektorille.

Kysymyksiä hakemisesta:

Mikä merkitys valitulla opiskeluryhmällä on valintaan?

Opiskelumuodolla ei ole merkitystä valinnan kannalta, vaan valinta tehdään koulutusalakohtaisista valintaryhmistä. Poikkeuksena on kuitenkin erillisvalintaryhmä (englanninkielinen ryhmä), johon opiskelijat valitaan vain niistä hakijoista, jotka ovat hakeneet ao. opiskelumuotoon.

Huomasin jälkikäteen, että unohdin kirjata hakemukseeni yhden asian. Pääsenkö vielä muokkaamaan hakemustani?

Lähetettyäsi hakemuksen sait sähköpostiisi viestin, jossa on linkki hakemukseen muokkausta varten. Linkin kautta voit hakuaikana muokata hakemustasi. Lisäksi voit liittää ja poistaa liitteitä 30.1.2020 asti.

Mitä teen, kun en pysty skannaamaan/kuvaamaan todistuksiani hakemukselle?

Jos sinulla ei ole skannausmahdollisuutta tai et pysty liittämään kuvia JPG/PNG-muodossa sähköiseen lomakkeeseen, voit lähettää todistuskopiot ensisijaiseen hakutoiveen opettajakorkeakouluun kirjepostina määräaikaan mennessä. Liitä mukaan saate, jossa on koulutuksen nimi johon haet, oma nimesi ja hakemusnumerosi.

Kysymyksiä opiskelusta:

Hakemuksessa valitaan opiskelumuoto eli opiskeluryhmä. Voinko vaihtaa sen, kun opiskelupaikka on varmistunut?

Opiskeluryhmää voit vaihtaa tarvittaessa. Ota tässä tapauksessa yhteyttä opintojen ohjaajaan. Jos olet kuitenkin hakenut erillisvalintaryhmään (englanninkielinen ryhmä), ryhmän vaihtoa ei voida tehdä.

Suomi ei ole äidinkieleni. Voinko silti hakea opettajankoulutukseen?

Voit hakea opettajankoulutukseen, vaikka äidinkielesi olisi jokin muu kieli kuin suomi. Suomen kielen taitosi täytyy kuitenkin olla riittävä, jotta pystyt opiskelemaan suomen kielellä.

Paljonko koulutus maksaa?

Koulutus on valtion rahoittamaa, jolloin opiskelu ei sisällä lukukausimaksuja. Perimme kaikilta opiskelijoilta verkkomateriaalimaksun, joka on 110 € koko opiskeluajalta. Opiskelija vastaa lisäksi itse mahdollisista matka- ja ruokailukustannuksistaan.

Kysymyksiä valinnan tuloksista:

Minut valittiin toissijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakouluun, voinko kuitenkin jäädä odottamaan peruutuspaikkaa ensisijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakouluun?

Et valitettavasti voi. Varasijalle jäävät vain hakijat, jotka eivät saaneet opiskelupaikkaa.

En saanut opiskelupaikkaa. Täytyykö minun itse ottaa yhteyttä ja kysellä peruutuspaikkaa opettajakorkeakoulusta?

Ei tarvitse. Opettajakorkeakoulu ottaa yhteyttä pistejärjestyksessä seuraavaan hakijaan, jos opiskelupaikka vapautuu.

Opiskeluryhmät

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa monimuoto-opiskeluna tai verkko-opiskeluna. Monimuoto-opiskelua toteutetaan Hämeenlinnan lisäksi Espoossa, Lahdessa ja Turussa. Lisäksi opinnot voi tehdä englanninkielellä ja tekniikan alojen opetukseen suuntautuen.

Opiskelijan opintojen lähtökohtana kaikissa ryhmissä on osaamiskartoitus ja kehittymissuunnitelma, jotka määrittävät opintojen tarkemman toteutumisen. Opinnot voivat sisältää esimerkiksi työssä oppimista, jos opettajaopiskelija työskentelee opettajana ammatillisessa koulutuksessa. Kaikissa opiskeluryhmissä opiskellaan sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. Yhteistoiminnallinen oppiminen on yksi oppimiskäsityksemme kulmakivistä. Lisäksi kaikissa opiskeluryhmissä hyödynnetään monipuolisesti digitaalisia ympäristöjä ja työvälineitä.

Tarjolla on 10 kuukauden sekä 13 ja 16 kuukauden ryhmiä. Huomaa, että lyhyemmät 10 kk:n ryhmät ovat tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot. Ohjelmat eivät siten sisällä kasvatustieteellisiä perusopintoja ja opintojen laajuus on 47 opintopistettä. Pidemmät toteutusryhmät, 13 kk ja 16 kk, on tarkoitettu puolestaan opiskelijoille, jotka suorittavat kasvatustieteelliset perusopinnot osana opettajankoulutusta.

Lukuvuoden 2020-2021 opiskeluryhmät

Monimuotoinen opiskelu 10 kk Hämeenlinnassa

  • Opintoja rytmittävät lähipäivät, joita on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä n. 16 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo 9.00-16.00.
  • Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua.
  • Opinnot alkavat 5.-6.8.2020 ja päättyvät 4.6.2021. Aloituspäivän (5.8.) opetustila on D-215 (Hämeen ammattikorkeakoulu, D-talo, 2. krs, Vankanlähde 11, Hämeenlinna). Päivä alkaa klo 9.00.

Monimuotoinen opiskelu 13 kk Hämeenlinnassa

 • Opintoja rytmittävät lähipäivät, joita on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä n. 19 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo 9.00-16.00.
 • Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua.
 • Opinnot alkavat 8.5.2020 ja päättyvät 4.6.2021.
 • Opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset perusopinnot (13 op) suoritetaan kesän 2020 aikana (touko-elokuu), joten opiskelijoiden tulee varautua tiiviiseen opiskeluun koko kesän ajan.

Monimuotoinen opiskelu 10 kk Espoossa

 • Opintoja rytmittävät lähipäivät, joita on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä n. 16 päivää). Ryhmän lähiopetuspäivät pidetään Espoossa Aalto yliopiston tiloissa. Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo 9.00-16.00.
 • Espoon ryhmän opinnot toteutetaan opettamalla oppimisen pedagogiikalla. Lähtökohtana opiskelussa on opiskelijakeskeisyys ja yhteisöllinen toiminta opintopiireissä. Opettamalla oppimisen mallissa jokainen opiskelija toimii vuorollaan eri rooleissa: opetuksen suunnittelijana, oppimisen ohjaajana, arvioijana, opettajana ja opiskelijana.
 • Opinnot alkavat 6.8.2020 ja päättyvät 4.6.2021. Aloituspäivän (6.8.) opetustila on Takka (Dipoli-rakennus, Otakaari 24, Espoo). Päivä alkaa klo 9.00.

Monimuotoinen opiskelu 13 kk Espoossa

 • Opintoja rytmittävät lähipäivät, joita on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä n. 19 päivää). Ryhmän lähiopetuspäivät pidetään Espoossa Aalto yliopiston tiloissa. Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo 9.00-16.00.
 • Espoon ryhmän opinnot toteutetaan kasvatustieteen perusopintoja lukuun ottamatta opettamalla oppimisen pedagogiikalla. Lähtökohtana opiskelussa on opiskelijakeskeisyys ja yhteisöllinen toiminta opintopiireissä. Opettamalla oppimisen mallissa jokainen opiskelija toimii vuorollaan eri rooleissa: opetuksen suunnittelijana, oppimisen ohjaajana, arvioijana, opettajana ja opiskelijana.
 • Opinnot alkavat 5.5.2020 ja päättyvät 4.6.2021.
 • Opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset perusopinnot (13 op) suoritetaan kesän 2020 aikana (touko-elokuu), joten opiskelijoiden tulee varautua tiiviiseen opiskeluun koko kesän ajan.

Monimuotoinen opiskelu 10 kk Lahdessa

  • Katso ryhmän kuvaus kohdasta Monimuotoinen opiskelu 10 kk Espoossa. Lahden ryhmä toteutuu samalla aikataululla ja toteutussuunnitelmalla. Ryhmän lähipäivät pidetään Lahdessa Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa.
  • Opinnot alkavat 5.8.2020 ja päättyvät 4.6.2021. Aloituspäivän (5.8.) opetustila on 1.14A (Svinhufvudinkatu 10, Lahti). Päivä alkaa klo 9.00.

Monimuotoinen opiskelu 13 kk Lahdessa

 • Katso ryhmän kuvaus kohdasta Monimuotoinen opiskelu 13 kk Espoossa. Lahden ryhmä toteutuu samalla aikataululla ja toteutussuunnitelmalla. Ryhmän lähipäivät pidetään Lahdessa Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa.
 • Opinnot alkavat 6.5.2020 ja päättyvät 4.6.2021.

Monimuotoinen opiskelu 10 kk Turussa

 • Katso ryhmän kuvaus kohdasta Monimuotoinen opiskelu 10 kk Espoossa. Turun ryhmä toteutuu samalla aikataululla ja toteutussuunnitelmalla. Ryhmän lähipäivät pidetään Turussa Turun ammattikorkeakoulun tiloissa.
 • Opinnot alkavat 7.8.2020 ja päättyvät 4.6.2021. Aloituspäivän (7.8.) opetustila on B171 Aino (Lemminkäisenkatu 30, Turku). Päivä alkaa klo 9.00.

Monimuotoinen opiskelu 13 kk Turussa

 • Katso ryhmän kuvaus kohdasta Monimuotoinen opiskelu 13 kk Espoossa. Turun ryhmä toteutuu samalla aikataululla ja toteutussuunnitelmalla. Ryhmän lähipäivät pidetään Turussa Turun ammattikorkeakoulun tiloissa.
 • Opinnot alkavat 7.5.2020 ja päättyvät 4.6.2021.

Verkko-opiskelu 10 kk

 • Ryhmää suositellaan hakijoille, jotka ovat kiinnostuneita verkko-opiskelun mahdollisuuksista ja haluavat kehittää verkko-opettajan valmiuksia. Verkko-opiskelu edellyttää hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä sitoutumista tiivistahtiseen ja pienryhmässä tapahtuvaan opiskeluun.
 • Verkko-opiskeluryhmä aloittaa opinnot kahden päivän lähijaksolla Hämeenlinnassa 6.-7.8.2020. Muita lähipäiviä ei opintoihin sisälly. Opinnot päättyvät 4.6.2021. Aloituspäivän opetustila on Auditorio B ja C (Hämeen ammattikorkeakoulu, Vankanlähde 9, Hämeenlinna). Päivä alkaa klo 9.00.
 • Verkko-oppimisympäristönä käytetään Moodlea. Reaaliaikaisia verkkoistuntoja on keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Istunnot pidetään pääsääntöisesti klo 14 ja 18 välisenä aikana.
 • Tiivistahtinen opiskelu tarkoittaa käytännössä, että opinnot etenevät joka viikko eli oppimistehtäville tulee varata aikaa omasta kalenterista.
 • Verkkoinfon (1.6.2020) materiaalit:

Verkko-opiskelu 16 kk

 • Ryhmää suositellaan hakijoille, jotka ovat kiinnostuneita verkko-opiskelun mahdollisuuksista ja haluavat kehittää verkko-opettajan valmiuksia. Verkko-opiskelu edellyttää hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä sitoutumista tiivistahtiseen ja pienryhmässä tapahtuvaan opiskeluun.
 • Verkko-opiskeluryhmä aloittaa opinnot kahden päivän lähijaksolla Hämeenlinnassa 11.-12.8.2020. Muita lähipäiviä ei opintoihin sisälly. Opinnot päättyvät 3.12.2021.
 • Verkko-oppimisympäristönä käytetään Moodlea. Reaaliaikaisia verkkoistuntoja on keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Istunnot pidetään pääsääntöisesti klo 14 ja 18 välisenä aikana.
 • Tiivistahtinen opiskelu tarkoittaa käytännössä, että opinnot etenevät joka viikko eli oppimistehtäville tulee varata aikaa omasta kalenterista.

Tekniikan alojen opetukseen suuntautuva monimuotoinen opettajankoulutus 13 kk Hämeenlinna

 • Ryhmää suositellaan tekniikan tutkintotaustaisille hakijoille.
 • Opintojen tavoitteena on kehittää tekniikan koulutusaloilla pedagogista osaamista ja monipuolistaa työelämäyhteistyössä käytettäviä työskentelytapoja ja menetelmiä.
 • Lähiopetuspäiviä on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa (yhteensä n. 19 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo 9.00–16.00.
 • Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua.
 • Opinnot alkavat 8.5.2020 ja päättyvät 4.6.2021.
 • Ryhmän voivat valita hakijat, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot, kuin myös hakijat, joilta nämä opinnot puuttuvat.
 • Opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset perusopinnot (13 op) suoritetaan kesän 2020 aikana (touko-elokuu), joten opiskelijoiden tulee varautua tiiviiseen opiskeluun koko kesän ajan.
 • Jos opiskelija on suorittanut kasvatustieteelliset perusopinnot jo aiemmin, aloittaa hän opintonsa elokuussa.

International Professional Teacher Education multiform programme, 16 months in Espoo (separate admission group)

 • Programme is recommended for individuals from Finland or abroad, who wish to complete their professional teacher education in English or who do not have the required skills in the Finnish language to qualify for similar programmes conducted in Finnish.
 • Aim of this programme is to provide the teacher students with the knowledge and competencies to teach and work in international learning environments. An additional goal is to develop teacher students' capacity to guide culturally diverse student groups.
 • Teaching language of the programme is English. The applicant’s English language level must be IELTS 6/ B2 plus. The applicant may be interviewed in order to determine language proficiency or be required to present a formal language certificate.
 • Contact days: approximately 20 contact days. The study process includes online meetings which will be agreed and scheduled in the beginning of the studies. Contact days will be carried out weekdays from 9.00 a.m. to 4 p.m.
 • During the distance learning and eLearning periods, the teacher students use online platforms to complete given learning assignments individually or in groups. A part of the programme includes teacher training.
 • Programme begins in 13th-14th of August 2020 and ends in 3rd of December 2021. First contact day will be held in room Palaver (Aalto University, Dipoli building, Otakaari 24, Espoo). The day starts at 9.00 am.
 • The group can be chosen by both the applicants who have completed Basic studies in educational sciences and also by the applicants who have not.
 • Students will be ranked and selected based on their application score regardless of their fields of education.

Opiskelu

Opettajaksi opiskelu on antoisaa ja innostavaa, toisinaan haastavaa ja työlästä. Kaikissa ryhmissä opiskellaan sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. Yhteistoiminnallinen oppiminen on yksi oppimiskäsityksemme kulmakivistä. Lisäksi kaikissa monimuoto- ja suuntautumisryhmissä opiskellaan myös verkossa (Moodle-oppimisympäristö) ja hyödynnetään erilaisia verkkotyökaluja etäjaksojen aikana.

Opettajaopintojen kokonaislaajuus on 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä, josta monimuotoisessa opiskelussa on noin 130 tuntia lähiopiskelua. Opiskelu vaatii lähipäivien lisäksi aikaa etätyöskentelyyn ja sitoutumista ryhmän opinto-ohjelmaan. Suurin osa opiskelijoista opiskelee työnsä ohessa. Työn ohessa opiskelu vaatii kuitenkin oman ajankäytön suunnittelua, sillä opinnoille on tarpeen varata aikaa joka viikko. Päätoiminen opiskelu on myös mahdollista kaikissa ryhmissä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta.

Opettajankoulutuksen opinto-opas 2020-2021 (pdf)

HAMKin tutkintosääntö (pdf)

Lisätietoja opiskelusta:

Turvallisuusohjeita syksyn lähiopetukseen

Turvallisuusohjeita lähiopetuksen toteuttamiseen

 • Lähiopetuksessa turvavälejä ylläpidetään tilajärjestelyillä, joissa henkilömäärä rajataan siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1 metriä.
 • Ruokailu tapahtuu porrastetusti, ruokailun aikana vältetään lähikontaktia ja säilytetään turvaväli muihin ruokailijoihin.
 • Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja: käsien pesu ja käsihuuhteen käyttö.
 • Sairaana tai oireisena on pysyttävä kotona.
 • Jos henkilö sairastuu päivän aikana, tulee hänen poistua välittömästi oppilaitoksesta.
 • Oppilaitoksissa noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.
 • Jos oppilaitoksessa todetaan koronavirustartunta, sille mahdollisesti altistuneet jäljitetään ja asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Koronavirustartunnan saaneen on oltava poissa vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta.

Käyttäjätunnusten aktivointi

Aktivoi käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Saat HAMKin Tietohallinnolta sähköpostin asiasta, kun sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin.

Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen aktivointi tapahtuu patu.hamk.fi -palvelussa mobiilivarmenteella, varmennekortilla tai pankkitunnistautumisen kautta.

Lisätietoja Uudelle opiskelijalle -sivulta

Opetusharjoittelu

Opetusharjoittelun lomakkeet ja yhteistyöoppilaitoslista:

Ohjauspalkkiolasku täytetään ja lähetetään sähköisesti HAMKin palkkiolasku-palvelun kautta. Palveluun kirjautuessa tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

 • Käyttäjätunnus: opeohjaaja
 • Salasana: gjba6dpge7

 

Opetusharjoittelu AOKKssa (video)

Opetusharjoittelun laajuus ammatillisessa opettajankoulutuksessa on 9 opintopistettä. Opetusharjoittelun tavoitteena on, että opettajaopiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa opetusta sekä arvioida opiskelijoiden osaamista ja sen kehittymistä. Lisäksi hän tuntee ammatillisen opettajan työn lähtökohtia ja osaa toimia ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöissä.

Harjoittelu alkaa jo ensimmäisenä syksynä harjoitteluoppilaitokseen tutustumalla. Lisäksi perehdytään ammatillista koulutusta ohjaaviin säädöksiin, sen rahoituslähteisiin sekä opettajan työn käytänteisiin.

Opetusharjoittelun aikana, muiden oppimistehtävien lisäksi, suunnitellaan ja toteutetaan ammatilliselle opiskelijaryhmälle noin kolmen opintopisteen/osaamispisteen laajuinen opintokokonaisuus. Lähiopetustuntien määrä voi siten vaihdella oppilaitoksittain ja harjoittelu voi sisältää myös muuta toimintaa kuin luokkaopetusta esim. etäohjausta, verkko-opetusta, työelämäyhteistyötä ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen tai harjoittelun ohjaamista. Opetusharjoittelu oppilaitoksessa ajoittuu pääsääntöisesti kevätlukukaudelle tai 16 kk:n ohjelmissa toiselle syyslukukaudelle. Harjoittelu sisältää opetusta ja oppimisen ohjaamista erilaisissa ammatillisissa oppimisympäristöissä sekä opiskelija-arviointia.

Opetusharjoittelu tehdään ammatillisessa koulutusorganisaatiossa, kuten ammatillisessa oppilaitoksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa tai ammattikorkeakoulussa. Opetuksen tulee ensisijaisesti olla johonkin tutkintoon tai pätevyyteen tähtäävää koulutusta.

Opetusharjoittelua ohjaavat opettajakorkeakoulun puolelta ryhmän vastuuopettaja ja harjoitteluoppilaitoksessa ohjaava opettaja.

Opetusharjoittelusta tehdään harjoitteluoppilaitoksen kanssa sopimus, jossa sovitaan myös ohjaavasta opettajasta. Lisäksi opetusharjoittelusta tehdään kirjallinen suunnitelma. Harjoittelun päättymisvaiheessa opetusharjoittelu arvioidaan yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Ohjaava opettaja voi laskuttaa ohjaustyönsä, kun arviointi on tehty. Ohjauspalkkio on 295€.

Opetusharjoittelua koskevat sopimus-, arviointi- ja laskulomakkeet lähetetään sähköisesti osoitteeseen aokk-opintotoimisto@hamk.fi.

Opettajankoulutuksen yhteistyöoppilaitosverkoston oppilaitokset:

Helsinki-Uusimaa

OppilaitosAla/yksikköKoordinaattori/kontaktihenkilö
Stadin ammattiopisto Asiakkuusvastaava Arja Wahlberg-Jauho
Metropolia AMKHaku 30.9. ja 15.3. mennessä. Opetusharjoittelusivut Linkki hakemukseenYliopettaja Heikki Valmu
 terveys- ja hoitoalaYliopettaja Hannu Puhakka
Laurea AMKTikkurilaYksikön johtaja Kati Komulainen
 Leppävaara ja OtaniemiYksikön johtaja Margit Lumia
 Porvoo, Hyvinkää ja LohjaKorkeakouluyksikön johtaja Krista Pahkin
 Digitaalinen ja virtuaalinenKorkeakouluyksikön johtaja Valdemar Kallunki
KEUDAJärvenpääHenkilöstöpäällikkö Maria Nissen-Feldt
Ammattiopisto Spesia 

Palvelujohtaja Tiina Mäki-Gaetz

Koulutusjohtaja Päivi Laalo-Hokkanen

Diakonia-ammattikorkeakouluHelsinkiYliopettaja Olli Vesterinen
OmniaEspooKoordinaattori Päivi Saari
HyriaHyvinkääHenkilöstökoordinaattori Virpi Lyytimäki

Häme-Pirkanmaa

OppilaitosAla/yksikköKoordinaattori/kontaktihenkilö
Hämeen ammattikorkeakouluAmmatillinen opettajakorkeakouluKoulutuspäällikkö Katja Rönkkönen
Ammattiopisto Tavastia Kehitysjohtaja Arto Ruhala
Kiipula Apulaisrehtori Anne Saari
Koulutuskeskus Salpaus Henkilöstösuunnittelija Eini Niemelä
Tampereen aikuiskoulutuskeskus Hallintojohtaja Maria-Liisa Korolainen Kehitysjohtaja Satu Neuvonen
Tredu Kehittämispäällikkö Tiina Kauma
Faktia Koulutus Oy Koulutusasiantuntija Taina Sipilä
SASKY koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen johtaja Anna-Leena Kivipuro
Valkeakosken ammattiopisto Koulutusjohtaja Pirjo Hauvala
Ahlman Rehtori Taina Eweiss

Varsinais-Suomi ja Satakunta

OppilaitosAla/YksikköKoordinaattori/kontaktihenkilö
Turun AMK Erityisasiantuntija Mauri Kantola
Salon seudun ammattiopisto Pedagoginen johtaja Riikka Riihimäki
Lounais-Suomen ammattiopisto Novida Pedagoginen rehtori Petri Lähde
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Henkilöstöpäällikkö Elisa Vahteristo
Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pedagoginen rehtori Olli Vuorinen
Livia - Ammattiopisto Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila
Turun ammatti-instituutti Kehittämiskoordinaattori Tuike Kankare
Turun aikuiskoulutuskeskus va. pedagoginen rehtori Osku Laukkanen

Itä- ja Keski-Suomi

OppilaitosAla/yksikköKoordinaattori/kontaktihenkilö
Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO) Talous- ja hallintopäällikkö Jenny Saarela
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Henkilöstöjohtaja Jyyni Postila-Sutinen
Ylä-Savon ammattiopisto Koulutuspäällikkö Arja Laajalahti

Ota ensisijaisesti yhteyttä listassa mainittuun opetusharjoittelukoordinaattoriin tai kontaktihenkilöön.

Pakki-ohjeita

Ota opiskelijan työpöytä Pakki haltuun opintojen alusta lähtien. Sovelluksessa on monipuolisia työkaluja, joiden avulla mm. seuraat edistymistäsi sekä päivität omia tietojasi. Pakin kautta:

 • näet ryhmäsi lukujärjestyksen,
 • näet saamasi arvioinnit;
 • voit luoda digitaalisesti allekirjoitettuja dokumentteja;
 • haet hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi ja osaamisen näyttöjä aiemmasta osaamisestasi AHOT-työkalun avulla.

Kirjaudu Pakkiin

 1. Avaa selain ja lisää osoiteriville https://pakki.hamk.fi. Pakin käyttöön suosittelemme Internet Explorerin, Safarin, Chromen ja Firefoxin uusimpia versioita.
 2. Kirjaudu Pakkiin omilla opiskelijatunnuksillasi (HAMKin tunnus ja salasana).

Omien tietojen päivitys -ohjevideo

Tällä videolla neuvotaan, kuinka voit päivittää omia tietojasi Pakissa, lisätä profiilikuvan (max. 300 kt/640×640 pxl) ja muuttaa käyttöliittymän kieliasetuksia.

Lukkarikoneen ohjeet (pdf)

Osaamisen tunnustamiskäytänteet (AHOT)

AHOT hyväksilukua ja osaamisen näyttöä haetaan sähköisesti opiskelijan Pakissa olevan sovelluksen kautta.

Ohje hyväksiluvun hakemisesta 2020 (doc)

Ohje osaamisen näytön hakemisesta 2020 (doc)

eAHOT täyttöohje Opet (pdf)

*****************************************

Kasvatustieteellisten perusopintojen hyväksilukeminen – tiedote uusille opiskelijoille

Jos olet suorittanut kasvatustieteelliset perusopinnot (25 op/15 ov) aiemmin esimerkiksi avoimessa yliopistossa tai osana tutkintoasi, sinulle viedään hyväksiluku todistuksen perusteella, joka on ollut hakemuslomakkeen liitteenä. Opinnoilla saa 13 op:n hyväksiluvun eli opettajankoulutuksen kasvatustieteellisten perusopintojen kokonaisuudesta. Opintojen suorittamisella ei ole aikarajaa. Hyväksilukuun oikeuttavat nämä opinnot:

 • Kasvatustieteen/tieteiden perusopinnot 25 op/15 ov
 • Aikuiskasvatuksen perusopinnot 25 op/15 ov
 • Ammattikasvatuksen perusopinnot 25 op/15 ov

Jos olet tehnyt kasvatustieteen perusopintoja osin, ota yhteyttä opintojen ohjaajaan. Hän katsoo opintojen vastaavuuden ja kertoo hyväksiluettavat opinnot.

Huomaa, että kasvatustieteellisten perusopintojen suorittaminen ennen opettajaopintojen aloitusta on ehtona 10 kuukauden ohjelmissa opiskelulle. Jos olet opettajankoulutuksen hakemuksessa valinnut 10 kuukauden ohjelman etkä ole kasvatustieteellisiä perusopintoja suorittanut aiemmin, voit vaihtaa ryhmäsi muuhun ryhmään. Ryhmän vaihto tapahtuu opintojen ohjaajan kautta.

Huomaa myös, että kaikki muut hyväksiluvut perustuvat jatkossa opiskelijan hyväksilukuhakemukseen.

*****************************************

Ammatillisen opettajankoulutuksen opinnoissa voi osaamisen tunnustamista hakea joko opintojen hyväksilukemisen tai osaamisen näytön kautta.

Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan sitä, että muualla suoritetuilla opinnoilla korvataan opettajankoulutuksen opintoja virallisiin dokumentteihin eli todistuksiin perustuen. Esimerkiksi aiemmin suoritetuilla kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen ja ammattikasvatuksen perusopinnoilla (25 op /15 ov) saa 13 opintopisteen hyväksiluvun opettajankoulutuksen kasvatustieteellisten perusopintojen kokonaisuudesta. Hyväksilukua ei tarvitse hakea, jos todistus opinnoista on ollut opettajankoulutuksen hakemuksen liitteenä. Muut hyväksiluvut perustuvat opiskelijan hakemukseen.

Opintojen hyväksilukemisen edellytyksenä on, että aiemmat opinnot vastaavat tavoitteeltaan ja sisällöltään opettajankoulutuksen voimassa olevaa opetussuunnitelmaa, ja että opinnot on tehty viimeisen viiden vuoden aikana. Poikkeuksena ovat kasvatustieteelliset perusopinnot, joilla ei ole suorittamisaikarajaa.

Opinnoista voi hakea myös osaamisen näyttöä, jolla tarkoitetaan pääsääntöisesti työkokemuksen kautta kertyneen osaamisen tunnustamista. Osaamista ei voida arvioida pelkän työtodistuksen perusteella, vaan arviointi tapahtuu osaamisen osoittamis- ja näyttöprosessin kautta.

Sähköisesti allekirjoitetut dokumentit

 1. Kirjaudu Pakkiin HAMKin käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
 2. Valitse työpöydältä Dokumentit ja sen jälkeen Uusi tilaus.
 3. Listassa on kaikki dokumentit, joihin saa tällä hetkellä sähköisen allekirjoituksen.
 4. Valitse haluamasi vaihtoehto, dokumentin kieli ja Tilaa.
 5. Siirry välilehdelle Dokumentit. Uusin dokumentti näkyy ensimmäisenä sivulla.
 6. Voit avata/ladata dokumentin painamalla dokumentin nimeä.
 7. Dokumentti joko
  • avataan selaimessa tai
  • se menee selaimen lataukset kansioon tai
  • se avataan oletusohjelmalla.
 8. Tallenna dokumentti koneellesi ja lähetä se tarvittaessa eteenpäin vaikkapa sähköpostin liitteenä.
 9. Vastaanottaja todentaa dokumentin aitouden sähköisesti allekijoitetun dokumentin lopussa lukevan ohjeen mukaisesti.

Mikäli huomaat puutteita esim. opintosuoritusotteellasi, ota yhteyttä: aokk-opintotoimisto@hamk.fi

Verkkomateriaalimaksu

Ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutusohjelmien opinnot eivät sisällä lukukausimaksuja. Sen sijaan perimme verkkomateriaalimaksun, joka kattaa opiskelun aikana käytetyn materiaalin (digitaalinen, paperina painettu ja tulosteet) ja sen kehittämisen sekä digitaalisuuden tukea. Maksulla kehitetään ja ylläpidetään myös erityisesti verkkoalustaa ja -toimintoja. Ko. palvelujen hinta on ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijoille 110 €.

Maksutiedot:

Saaja: HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU OY
IBAN-tilinumero: FI58 1732 3000 0090 57
Maksun määrä: 110 €
Eräpäivä: 31.10.2020
Viite/aihe: AOKK verkkomateriaalimaksu / opiskelijan nimi

Maksun voi suorittaa myös Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen kirjaston kassalle.

Mikäli oppilaitoksesi/muu työnantajataho maksaa verkkomateriaalimaksusi, laskutustiedot tulee ilmoittaa ajoissa opintotoimistoon: aokk-opintotoimisto@hamk.fi

Viitteessä tulee mainita opiskelijan nimi, jotta vältytään huomautuslaskulta eräpäivän jälkeen. Maksamattomat laskut siirtyvät yhden huomautuslaskun jälkeen perintätoimistoon.

Opintojen rahoitus

Ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin voi hakea aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastolta, omaehtoisen opiskelun tukea TE-toimistosta tai Kelan opintotukea. Opiskelu on lähtökohtaisesti sivutoimista opiskelua, mutta opiskelusta voidaan tehdä päätoimista opiskelua henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta, mikäli opiskelun rahoittaja sitä vaatii.

Aikuiskoulutustuesta saa lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta. Tuki edellyttää, että opintoja kertyy vähintään neljä opintopistettä kuukaudessa (1.8.2020 alkaen). Opiskelu 10 kk ja 13 kk ryhmän ohjelmien mukaan täyttää kriteerin. Sen sijaan opiskelu 16 kk ryhmässä ei täytä kriteeriä. Opiskelijalle voidaan kuitenkin tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jolla lyhennetään opiskeluaikaa.

Omaehtoisen opiskelun tuesta saa lisätietoa työvoimahallinnon sivuilta. Tukimuoto edellyttää, että opintoja kertyy vähintään viisi opintopistettä kuukaudessa. Opiskelu ryhmän ohjelman mukaan ei täytä kriteeriä. Opiskelijalle voidaan kuitenkin tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jolla lyhennetään opiskeluaikaa.

Opintotuesta saa lisätietoa Kelan sivuilta. Opintotuki edellyttää, että opintoja kertyy vähintään viisi opintopistettä kuukaudessa. Opiskelu ryhmän ohjelman mukaan ei täytä kriteeriä. Opiskelijalle voidaan kuitenkin tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jolla lyhennetään opiskeluaikaa.

Jos sinulla on tarve henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan, ota yhteyttä opintojen ohjaajaan. Opintojen lyhentäminen tarkoittaa yleensä käytännössä sitä, että yksi teema suoritetaan eri aikataululla ja toteutuksella kuin on ryhmän ohjelmaan suunniteltu. Ja lisäksi Opetusharjoittelu oppilaitoksessa ja Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen -teemat tulee tehdä hyvissä ajoin valmiiksi.

Valmistuminen

KLIKKAA TÄSTÄ Todistushakemuslomakkeelle (vaatii kirjautumisen)

Jos olet kirjautuneena työpaikan verkkoon (muu kuin HAMK), valitse selaimesta private-ikkuna. Se löytyy yleensä selaimen oikeasta yläkulmasta kolmen pisteen- tai ratas-kuvakkeen takaa nimellä New incognito window tai New InPrivate window, IE:llä kohdasta Safety -> InPrivate Browsing. Tämän valittuasi navigoi tälle sivulle ja todistushakemuslomakkeelle, sitten kirjaudu sisään HAMKin tunnuksilla.

Valmistumiseen liittyy todistuksen hakukäytäntö. Ennen valmistumisajankohtaa tulee opiskelijan täyttää sähköinen todistushakemus vähintään kolme viikkoa ennen valmistumispäivää. Mikäli opiskelija ei osallistu ryhmän ohjelman mukaiseen valmistumispäivään, todistus lähetetään hänelle kirjeenä seuraavana arkipäivänä.

Suomenkielisestä koulutuksesta annetaan suomenkielinen todistus, opintosuoritusote sekä englanninkielinen, kansainväliseen käyttöön tarkoitettu todistuksen liite Certificate Supplement.

Englanninkielisestä koulutuksesta annetaan englanninkielinen todistus sekä allekirjoittamaton, suomenkielinen käännös todistuksesta. Lisäksi annetaan englanninkielinen opintosuoritusote sekä todistuksen liite Certificate Supplement.

HUOM! Ulkomaille todistus postitetaan ainostaan EMS kuriiripalvelun kautta, maksu on 35 euroa. Todistus lähetetään vasta, kun olemme saaneet kuitin EMS-maksusta. Kuitin voi lähettää postitse tai sähköpostitse: aokk-opintotoimisto@hamk.fi.

Maksutiedot:
Maksun saaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
IBAN-tilinro: FI58 1732 3000 0090 57​
Viesti: todistus (EMS)

Valmistumispäivät lukuvuonna 2019-2020 ja 2020-2021

 Valmistumispäivä:

Todistushakemus viimeistään:

30.6.20209.6.2020
31.8.202010.8.2020
30.9.20209.9.2020
30.10.20209.10.2020
27.11.2020 (valmistumisjuhla)6.11.2020
31.12.202010.12.2020
29.1.20218.1.2021
26.2.20215.2.2021
31.3.202110.3.2021
30.4.20219.4.2021
4.6.2021 (valmistumisjuhla 5.6.)14.5.2021

 

Muut opiskelukäytänteet

Opiskelijakortti

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat saavat opiskelijakortin, joka oikeuttaa opiskelijahintaiseen (4,87 €) lounaaseen HAMKin opiskelijaravintolassa. Kortilla on mahdollista saada myös opiskelija-alennuksia esim. teatterissa, urheilutapahtumissa ja konserteissa. Matka-alennuksiin kortti ei kuitenkaan oikeuta.

Lukuvuodelle ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen opiskelija ilmoittautuu läsnäolevaksi opiskelijaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksi opiskelijavalinnan yhteydessä saamien ohjeiden mukaan. Mikäli opiskelijan opinnot jatkuvat toiselle tai kolmannelle lukuvuodelle, tulee hänen myös ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi. Ilmoittautumiskäytänteestä informoidaan jatkavia opiskelijoita kesäkuun aikana.

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi, menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskeluoikeutensa menettänyt opiskelija haluaa jatkaa opintojaan, hänen on haettava opiskeluoikeuden palauttamista. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, mikäli alkuperäistä opiskeluoikeutta on vielä jäljellä. Palauttamisesta päättää koulutuspäällikkö. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta alkaen. Hakemuksen käsittelystä peritään opiskelijalta 50 € käsittelymaksu.

Ilmoittautuminen opinnoille

Opintojen alussa opiskelijoille viedään ilmoittautumiset opintotoimiston työnä kaikille opinnoille. Opiskelijan ei täten tarvitse itse ilmoittautua toteutuksille Pakki-järjestelmässä.

Opiskelijatunnukset

Opiskelija saa opiskelijatunnukset käyttöönsä opiskelun ajaksi. Opiskelijatunnukset aktivoidaan osoitteessa osoitteessa https://patu.hamk.fi. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Salasanan uusiminen tapahtuu myös Patu-palvelun kautta.

Opiskelutodistukset

Opintosihteeri kirjoittaa tarvittaessa virallisia opiskelutodistuksia esimerkiksi työnantajaa varten. Todistuspyynnöt: aokk-opintotoimisto@hamk.fi. Opiskelija voi myös itse tulostaa Pakki-opiskelijatietojärjestelmän kautta sähköisesti allekirjoitettuja dokumentteja. Lisäohjeita löytyy kohdasta Sähköisesti allekirjoitetut dokumentit.

Opiskeluoikeus

Sekä monimuoto- että verkko-opiskelu katsotaan osa-aikaiseksi opiskeluksi, kun opinnot etenevät ryhmän ohjelman mukaan. Osa-aikaisesti opiskelevan on suoritettava opinnot kolmessa vuodessa. Opiskeluaika alkaa opintoryhmän ensimmäisestä virallisesta aloituspäivästä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan opiskeluoikeusaikana, menettää opiskeluoikeuden.

Poissaolo-oikeus

Ensimmäisenä lukuvuonna opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi opiskelijaksi vain seuraavista syistä:

 1. asevelvollisuus, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaminen
 2. äitiys-, isyys-, tai vanhempainvapaa
 3. oma sairaus tai vamma, joka estää opintojen aloittamisen.

Toisen ja kolmannen vuoden opiskelija voi ilmoittautua opintojen aikana poissaolevaksi opiskelijaksi enintään yhden lukuvuoden ajaksi, mitä ei lasketa opintojen enimmäisaikaan. Opintojen enimmäisaikaan ei lasketa myöskään opintojen aikaista poissaoloa, joka johtuu em. syistä 1 ja 2.

Mikäli opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna, hänen tulee todistaa poissaolon syy virallisella dokumentilla (Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai lääkärintodistus raskaudesta, sairauspäivärahapäätös tai lääkärintodistus tai palveluun astumismääräys). Jos opiskelija ei toimita todistusta, häntä kehotetaan ilmoittautumaan läsnäolevaksi.

Opiskelu ryhmän ohjelma päättymisen jälkeen

Mikäli opiskelija ei valmistu ryhmän ohjelman mukaan, hän jatkaa toisen lukuvuoden ajan vastuuopettajan ohjauksessa. Kolmantena opiskeluvuonna opiskelijat siirretään nk. ohjauspajalle saamaan täsmäohjausta niissä opinnoissa, jotka vielä puuttuvat.

Harkinnanvarainen lisäaika

Lisäaikahakemus (pdf)

Koulutuspäällikkö voi myöntää hakemuksessaan toteuttamiskelpoisen suunnitelman esittäneelle opiskelijalle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Lisäaikaa on haettava opiskeluoikeusaikana. Lisäaikaa voi saada puoleksi vuodeksi. Hakemuksen käsittelystä peritään opiskelijalta 50 € käsittelymaksu.

Uusi opiskeluoikeus

Opiskeluoikeushakemus (pdf)

Jos opiskelija haluaa opiskeluoikeuden päätyttyä jatkaa kesken jääneitä opintojaan, hän voi hakea uutta opiskeluoikeutta. Koulutuspäällikkö voi hakemuksen perusteella myöntää entiselle opiskelijalle uuden opiskeluoikeuden opintojen loppuun saattamiseksi, jos opintoja on jäljellä enintään puolet suoritettavasta laajuudesta. Uusi opiskeluoikeus voidaan myöntää enintään vuodeksi. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 € käsittelymaksu.

Lähdeviittaukset

Opettajankoulutuksen oppimistehtävissä käytetään HAMKissa käytössä olevaa viittaustekniikkaa.

HAMKin lähdeviiteopas (.pdf)

Plagiointiin syyllistyminen

Toisen henkilön tuottaman sisällön kopioiminen ja esittäminen omana tuotoksena on kiellettyä ja siitä seuraa opintosuorituksen hylkääminen. Opettaja tarkistaa opiskelijoiden kirjalliset opintosuoritukset plagioinnin varalta.

POHDINTOJA OPETUKSESTA JA OHJAUKSESTA

Naisia istumassa nojatuoleilla

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU