Hyppää sisältöön
Opiskelija kampusrakennuksen suurten ikkunoiden edessä.
Home Koulutushaku

Tulevaisuuden liikennejärjestelmät (Ylempi AMK)

Koulutusalat

 • Liikenne
 • Rakennusala
 • Tekniikka ja liikenne

Tutkintonimike

 • Insinööri (YAMK)

Ilmoittautumisaika

 • Kevään yhteishaku 2024

Opetuskieli

 • Suomi

Koulutustyyppi

 • YAMK-tutkinto

Opintojen taso

 • Ylempi ammattikorkeakoulutus (YAMK)

Kampukset

 • Online
 • Riihimäki

Opetusmuoto

 • Monimuoto-opetus

Vahvista ymmärrystäsi liikennealan ilmiöistä!

Tulevaisuuden liikennejärjestelmät -koulutuksessa perehdyt liikennealan ilmiöiden ja niiden vaikutusten tutkimiseen sekä uusien suunnittelutarpeiden hahmottamiseen. Muutokset liikennealalla ovat yhä nopeampia ja koulutuksessa keskitytkin kehittämään taitoja, joilla ratkaista haastavia suunnitteluongelmia.

Koulutus sopii liikennealan ammattilaisille, jotka haluavat syventää suunnitteluosaamistaan ja lisätä ymmärrystään liikennejärjestelmien toiminnasta. Voit toimia niin konkreettisen kuin strategisen liikennesuunnittelun parissa. Koulutuksesta saat hyvät valmiudet liikennealan sekä maankäytön asiantuntijuutta ja johtajuutta vaativiin tehtäviin. Opiskelet verkkopainotteisesti ja opiskelu onnistuu työn ohessa.

Koulutuksen sisältö

Opiskelet pääosin verkossa, ja voit työskennellä opintojen ohessa. Työn ohessa opiskelu vaatii sinulta oman ajankäytön suunnittelua, sillä opinnoille on tarpeen varata aikaa viikoittain. Opintosi koostuvat webinaareista, luennoista, ryhmätyöskentelystä ja itsenäisestä työskentelystä. Osa luennoista voi olla englanninkielisiä. Erityisesti opintojen alkuvaiheessa työskentelet yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa pienissä ryhmissä. Kun pääset pidemmälle opinnoissasi, itsenäinen työskentely lisääntyy. Lähi- ja verkkotapaamiset toteutamme arkipäivisin.

Opintosi alkavat to-pe 22.-23.8.2024. Ensimmäisen päivän järjestämme Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa, johon voit osallistua myös etänä. Jälkimmäisen päivän pidämme Riihimäen kampuksella lähitoteutuksena. Jos tulet valituksi koulutukseen, lähetämme sinulle sähköpostitse tarkemmat ohjeet ja päivien aikataulun ennen aloituspäivää. 

Tavoite

Osaat hahmottaa uusien liikennemuotojen tai muiden liikenteen ilmiöiden asettamia vaatimuksia suunnittelulle ja ymmärrät, kuinka vaatimukset voidaan ottaa osaksi perinteisten liikennemuotojen mukaan suunniteltua liikenneympäristöä. Opit hahmottamaan laajemmin, millaisia muutostarpeita uudet liikennemuodot tuovat koko liikennejärjestelmään ja mitä keinoja on hallita nopeaa muutosta liikennepolitiikan ja liikennejärjestelmäsuunnittelun keinoin.

Koulutuksen antama pätevyys

Saat valmiuksia johtajuutta ja syvällistä asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin sekä työkaluja suurempien kokonaisuuksien hallintaan. Kasvatat ymmärrystä erilaisista liikennealan ilmiöistä, liikennejärjestelmästä kokonaisuutena ja toimintaympäristön muutoksista. Opit myös, miten strategisia tavoitteita muokataan konkreettisiksi suunnitteluratkaisuiksi.

Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta saat pätevyyden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinto antaa sinulle saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto ja voit valmistumisesi jälkeen hakeutua tohtoriopintoihin Suomessa ja ulkomailla.

Opintojen rakenne

Koulutuksessa opit tutkimaan liikennealan ilmiöitä, hahmottamaan niihin liittyviä uusia suunnittelutarpeita ja ratkaisemaan liikennejärjestelmän muutoksista johtuvia vaativia suunnitteluongelmia. Lisäksi perehdyt opinnoissa seuraaviin aiheisiin: 

 • liikkumisen ja yhdyskuntarakenteen muutokset uusien ilmiöiden myötä ja näiden vaikutukset liikennesuunnitteluun 
 • liikennejärjestelmän ymmärtäminen osana yhdyskuntarakennetta ja näistä syntyvä dynamiikka 
 • tavoitteiden, vaikutusten arvioinnin ja suunnitteluratkaisujen kokonaisuus  
 • kestävän kehityksen tavoitteiden tuominen liikennesuunnitteluun.

Opintojen aikana pääset myös kehittämään taitojasi tutkimusmenetelmistä ja tieteellisestä viestinnästä sekä verkostoitumaan opiskelijoiden ja asiantuntijakouluttajien kanssa.

Opintoihin sisältyy iso kolmiosainen harjoitustyö, jonka välipalautusten määräaikoihin sinun tulee sitoutua ja jonka itsenäiseen tekemiseen sinun on varattava riittävästi aikaa. Osien välissä pidämme aina edellisen osan purun ja uuden osan alustuksen. Nämä tilaisuudet toteutamme hybriditilaisuuksina, joihin voit osallistua joko paikan päällä tai etänä. Harjoitustyön päätteeksi tapaamme Riihimäen kampuksella, jolloin rakennamme pienen näyttelyn valmiista töistä.

Vuosittain keväällä järjestettävä yleisölle avoin Liikennesuunnitteluseminaari on osa opintojasi. Seminaaria voit seurata myös etänä. Lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua omakustanteiselle ulkomaan ekskursiolle.

Ylemmän AMK-koulutuksen opinnäytetyö (30 opintopistettä) on tutkimuksellinen, koulutukseen soveltuva kehittämistehtävä, joka perustuu sekä teoreettiseen että työelämästä hankittavaan tietoon. Opinnäytetyösi tähtää työelämästä nousseen kysymyksen tai haasteen ratkaisemiseen ja se perustuu tutkimukselliseen kehittämistoimintaan. Opinnäytetyön voit toteuttaa esimerkiksi omassa työorganisaatiossasi. Opinnäytetyön teet itsenäisesti työelämälähtöisenä projektina, johon saat ohjausta kokeneilta opinnäytetyöohjaajilta. Opinnäytetyöprosessiin kuuluu verkossa toteutettavat suunnitelma-, väli- ja loppuseminaarit. HAMKissa tehtyihin opinnäytetöihin voit tutustua Theseus.fi-julkaisuarkistossa.

Hae opiskelemaan

Insinööri (ylempi AMK), tulevaisuuden liikennejärjestelmät, kevään yhteishaku

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Syksy 2024
 • Opiskelupaikkoja:25

Haku avoimen amk:n opintojen perusteella, Insinööri (ylempi AMK), tulevaisuuden liikennejärjestelmät

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Kevät 2024
 • Opiskelupaikkoja:3

Haku kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella, insinööri (ylempi AMK), tulevaisuuden liikennejärjestelmät

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Kevät 2024
 • Opiskelupaikkoja:1

Siirtohaku, Insinööri (ylempi AMK), tulevaisuuden liikennejärjestelmät, Hämeen amk

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Syksy 2024
 • Opiskelupaikkoja:2

Tutustu opintoihin

Kurkista opintojen vuosittaiseen liikennesuunnittelun YAMK-seminaariin!

Kaikille avoin seminaari pidettiin perjantaina 15.3.2024 Riihimäen kampuksella. Voit yhä tutustua päivän ohjelmaan ja samalla opinnoissa käsiteltäviin aiheisiin tapahtuman tallenteelta.

Opiskelutavat

Monimuoto-opiskelu

Opiskelet pääosin verkossa, ja voit työskennellä opintojen ohessa. Työn ohessa opiskelu vaatii sinulta oman ajankäytön suunnittelua, sillä opinnoille on tarpeen varata aikaa viikoittain. Opintosi koostuvat webinaareista, luennoista, ryhmätyöskentelystä ja itsenäisestä työskentelystä. Osa luennoista voi olla englanninkielisiä. Erityisesti opintojen alkuvaiheessa työskentelet yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa pienissä ryhmissä. Kun pääset pidemmälle opinnoissasi, itsenäinen työskentely lisääntyy. Lähi- ja verkkotapaamiset toteutamme arkipäivisin.

Opintosi alkavat to-pe 22.-23.8.2024. Ensimmäisen päivän järjestämme Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa, johon voit osallistua myös etänä. Jälkimmäisen päivän pidämme Riihimäen kampuksella lähitoteutuksena. Jos tulet valituksi koulutukseen, lähetämme sinulle sähköpostitse tarkemmat ohjeet ja päivien aikataulun ennen aloituspäivää.

Koulutuksen moduulikartasta näet tarkemmin opintojaksojen ajoittumisen ja niihin liittyvät kontaktipäivät.

Monimuoto-opiskelu kuuluu HAMKin koulutusmalliin 18-100, joka on suunnattu kaiken ikäisille oppijoille. Tutustu tapaamme opiskella täällä:

Sinun näköisesi opinnot

Tutkintosi koostuu 60 opintopisteestä ja sisältää kaksi peruselementtiä:

Profiloivat opinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden laajentaa, syventää ja täydentää ammatillista osaamistasi sekä mahdollistavat henkilökohtaisten kehittymistavoitteiden saavuttamisen.

Opinnäytetyö on opintojesi alkuvaiheessa aloitettava tutkimus- tai kehittämishanke, joka osoittaa valmiuttasi itsenäiseen työskentelyyn ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopisteen kokonaisuus, jonka aiheen valitset itse perustuen kiinnostukseesi ja urasuunnitelmiisi. Työn aihe tulee soveltua koulutuksen sisältöön. Opinnäytetyön voit tehdä omaan työyhteisöön, erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, oman liiketoiminnan kehittämiseen tai muihin työelämän kehittämisen kohteisiin.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön, ja lue lisää opintojen suunnittelusta HAMKissa:

Usein kysyttyjä kysymyksiä hakemisesta

Valitettavasti HAMKiin et voi hakea opiskelemaan YAMK-tutkintoa näillä tutkinnoilla.

Voit aloittaa opintoja polku- tai Avoimen AMKin opintojen kautta ennen työkokemuksen täyttymistä. Työkokemusvaatimus tulee kuitenkin täyttyä hakiessasi tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa tai erillishaussa avoimen opintojen perusteella. 

Jos olet suorittanut opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, alakohtainen työkokemus voidaan laskea tästä tutkinnosta lähtien. Nykyisissä ammattiopistoissa suoritetut perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. 

Otathan opintoja aloittaessasi huomioon, että työkokemusvaatimuksen tarkoituksena on varmistaa, että sinulla on riittävästi käytännön kokemusta ja osaamista, joita voit syventää sekä laajentaa opinnoissa. Lisäksi työkokemus mahdollistaa työelämälähtöisen oppimisen ja kehittämisen sekä verkostoitumisen muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

Voit hakea kummassakin haussa, jos hakukelpoisuuskriteerit täyttyvät. Nämä haut eivät ole toisiaan poissulkevia.

Ennakkotehtävänä on kirjoittaa opinnäytetyösuunnitelma ja motivaatiokirje. Tutustu tarkemmin ennakkotehtävän ohjeeseen. Suosittelemme, että aloitat opinnäytetyösuunnitelman tekemisen jo hyvissä ajoin ennen hakuaikaa tai viimeistään hakuajan alussa, jotta sinulla on riittävästi aikaa sen tekemiseen.

Jäikö kysyttävää?

Jos haluat kysyä lisää tähän koulutukseen hakemisesta, katso lisätietoa:

Usein kysyttyjä kysymyksiä opiskelusta

Yhden opintopisteen (1 ECTS) suorittaminen vastaa noin 27 tuntia opiskelua. Opiskeluun sinun on syytä varata aikaa viikoittain. Muutenkin sinun kannattaa miettiä ennen hakemista, onko sinulle aikaa opiskella. Esimerkiksi työpaikan vaihtaminen, toinen opiskelupaikka ja perheen lisäyksen saaminen saattavat aiheuttaa haasteita opiskelun suhteen.

Ylemmällä ammattikorkeatutkinnolla voit syventää ja laajentaa osaamistasi. Saat kelpoisuuden tehtäviin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Sinun ei tarvitse olla työsuhteessa opiskellaksesi YAMK-opinnoissa. Työssä oleminen voi tukea opintoja, koska YAMK-opintojen avulla pystyt kehittämään omaa osaamistasi tai oman työorganisaatiosi prosesseja. YAMK-opinnot voivat olla myös mahdollisuus suuntautua uusille urille.

Opiskelu on mahdollista työn ohessa. Työn ohessa opiskelu vaatii sinulta oman ajankäytön suunnittelua, sillä opinnoille on tarpeen varata aikaa viikoittain. Tarkista tarkemmat tiedot koulutuksen koulutusajankohdista opintojen ajoittumisesta.

Tutustu opiskelutapoihin koulutuksen sivulta Opiskelutavat-kohdasta.

Aikaisemmin suorittamasi opinnot pitää olla tutkintoon soveltuvia YAMK- tai maisteritasoisia opintoja (EQF 7-taso), jotta niillä voi hakea hyväksilukua YAMK-opintoihin. Kandi- ja AMK-tason opinnot eivät sovellu tähän.

Jos sinulla on mahdollisuus ottaa opintovapaata, kannattaa tilaisuus hyödyntää. Tarkista ennen kuin sovit vapaasta, että voit suorittaa opintoja kyseisenä aikana koulun puolesta.

Jos olet työtön ja aiot hakea työttömyysetuutta, olethan ensin yhteydessä TE-toimistoon tai kunnan työllisyyspalveluihin keskustellaksesi opiskeluvaihtoehdoista ja muista ehdoista.

Jäikö kysyttävää?

Jos haluat kysyä lisätietoa koulutuksesta, ota yhteyttä:

Kolme syytä opiskella Tulevaisuuden liikennejärjestelmät -koulutuksessa!

Perehdyt liikennealan ilmiöiden ja niiden vaikutusten tutkimiseen sekä uusien suunnittelutarpeiden hahmottamiseen.

Opit ymmärtämään, miten liikennejärjestelmä toimii.

Kehität taitoja, joilla ratkaiset haastavia suunnitteluongelmia jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kampus

Tulevaisuuden liikennejärjestelmät -koulutuksen lähiopetus järjestetään Riihimäen kampuksella. Opintojen aloituspäivään elokuussa on mahdollista osallistua Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa.

Riihimäen kampus

Monipuolista tekniikan osaamista, robotiikkaa ja liikennealaa, tätä kaikkea löydät Riihimäen kampukselta! Kampuksen opintotarjontaan kuuluu sekä suomen- että englanninkielisiä insinöörikoulutuksia, joista valmistuu tulevaisuuden moniosaajia.

Opetuksen lisäksi kampuksella tehdään myös paljon tutkimustyötä. Kampukselta löytyy loistavat puitteet niin teoreettiselle kuin käytännölliselle opiskelulle ja tutkimukselle, tiloja löytyy monipuolisesti konetekniikan pajasta auditorioon ja videostudiosta IT-luokkiin. Esimerkiksi opinnoissa käytössä olevat 3D-tulostimet ja erilaiset robotit tukevat hyvin käytännönoppimista.

Muita tapoja, joilla voit aloittaa opinnot

Haluaisitko aloittaa tutkintoon johtavat opinnot, mutta yhteishakuun on aikaa? Älä huoli, voit aloittaa opiskelun myös muilla tavoilla:

Polkuopinnot – avoimen ammattikorkeakoulun kautta tutkintoon

Polkuopiskelijana suoritat tutkintoon kuuluvia opintoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana, yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Voit aloittaa YAMK-polkuopinnot, vaikka sinulta puuttuisi hakuun vaadittava työkokemus. YAMK-polkuopintoihin ilmoittautuessa sinulla tulee kuitenkin olla koulutukseen soveltuva AMK-tutkinto. Kun olet suorittanut tarvittavan määrän opintoja vähintään keskiarvolla kolme ja sinulla on vaadittava kahden vuoden työkokemus, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi jatkaaksesi opintosi loppuun.

Polkuopintopaikat: vähintään 10 paikkaa lukuvuodelle 2024-2025. Ilmoittaudu 5.–7.8.2024.

Nopeammin valmiiksi?

Onko ala sinulle jo tuttu ja olet kerryttänyt jo osaamistasi joko työn tai opintojen kautta? Haluatko suorittaa tutkinnon nopeasti valmiiksi? Vai kaipaisitko nopeaa päivitystä osaamiseesi? Tarjoamme sinulle perinteisen tutkinto-opiskelun rinnalla erilaisia mahdollisuuksia, joilla voit nopeuttaa tutkinto-opintojasi, tai kerryttää juuri nyt tarvitsemaasi osaamista.

24 / 7 – opiskelun pikakaista

YAMK-opintojen nopeuttaminen edellyttää sinulta vankkaa aikaisemmin hankittua osaamista. Voit nopeuttaa opintojasi hyväksi lukemisen kautta, jos sinulla on jo tutkintoon soveltuvia YAMK-tasoisia opintoja. Muulla tavalla saavuttamasi osaamisen voit saada tunnustettua arvioitavalla näytöllä. Jos suunnittelet opintojen nopeuttamista, olethan yhteydessä opinto-ohjaajaasi.

Lue lisää HAMKin 24/7 -opiskelutavasta:

Täydennä osaamistasi!

Haluaisitko päivittää osaamistasi, tai oppia uutta, mutta et haluaisi sitoutua vuosiksi opiskeluun? Pohditko, olisiko opiskelua mahdollista pilkkoa, tai kokeilla, jotta tietäisit paremmin sopiiko opiskelu nykyiseen elämäntilanteeseesi?

Kokonaisen tutkinnon suorittamisen sijasta, voit opiskella ja oppia uutta monella eri tavalla. Tutustu HAMKin jatkuvan oppimisen tarjontaan, josta löydät monipuolisesti sekä lyhyitä, että pidempiä koulutuksia urapolkusi eri kohtiin.

Etsitkö jotain muuta?

Itselle sopivan koulutuksen valinta voi välillä olla haastavaa, varsinkin kun hyviä vaihtoehtoja riittää! Keräsimme sinulle vielä muutamia vaihtoehtoja samalta alalta, jos haluat tutustua myös muihin koulutuksiimme. Koko tarjontamme löydät koulutushaun kautta:

Opintoja meillä, muualla ja maailmalla

HAMKissa kehitämme uusia, innovatiisia opiskelutapoja. Tavoitteemme on tarjota sinulle monipuolinen osaaminen, jota voit kehittää haluamaasi suuntaan erilaisin tavoin. Toivomme, että voimme innostaa sinut kokeilemaan jotain ihan uutta!

Neljä henkilöä seisomassa pöydän äärellä
RUN EU -opinnot

HAMK on osa yhdeksän eurooppalaisen korkeakoulun muodostamaa RUN-Eurooppa-yliopistoa. Voit hyödyntää RUNin tarjoamia upeita kansainvälisiä mahdollisuuksia!

Vaihto-opinnot

Vaihto-opiskelu on ainutkertainen mahdollisuus tutkia maailmaa. Kannustamme kaikkia opiskelijoitamme hyödyntämään tilaisuuden ja lähtemään ulkomaille vaihtoon. Lähdethän sinäkin?

Vaaleahiuksinen henkilö valkoisessa paidassa
HAMKin opintotarjonta

Tarjoamme sinulle laajan valikoiman opintoja, ja mielenkiintoisia opiskelukonsepteja, joita voit valita osaksi tutkintoasi. Lisäksi voit valita osia muista HAMKin tutkinnoista.

Opiskelija seisoo aulassa kannettava tietokone kainalossaan ja katsoo suoraan kameraan.
Ristiinopiskelu

HAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös muissa korkeakouluissa! Kyseessä on ristiinopiskelu, jonka tarkoituksena on, että voit opiskella omia tavoitteitasi tukevia kokonaisuuksia.