Valinnaiset opinnot - Hämeen ammattikorkeakoulu
Valinnaiset opinnot

Valinnaiset opinnot

14.08.2019 11:57

Profiloivat ja vapaasti valittavat opinnot

Profiloivan osaamisen avulla rakennat osaamista valitsemillesi työelämän osaamisalueille ja teet tutkinnosta ja osaamisestasi omien tavoitteiden mukaisen. Profiloivan osaamisen määrä riippuu tutkinnosta, jota olet suorittamassa. Se voi rakentua koulutuksen valinnaisista moduuleista, muitten koulutusten profiloivista opinnoista tai muista tutkintoon soveltuvista profiloivista osaamisista.

Vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden laajentaa, syventää ja täydentää ammatillista osaamista ja persoonallista kehittymistä omien tavoitteiden mukaisesti. Voit poimia HOPSin kehittyvään osaajaan opintoja oman ryhmäsi opintotarjonnasta, toisen koulutuksen tai ryhmän opinnoista tai HAMKin yhteisestä tarjonnasta, josta kerrotaan tarkemmin tällä sivulla. Edellä mainittujen lisäksi voi ottaa vapaasti valittavia opintoja toisista korkeakouluista, avoimesta AMKista ja henkilökohtaisina opintoina erilaisten projektien esim. yritysyhteistyön tai oppimisympäristöjen kautta.

Varmista opintojen sopivuus HOPSiisi aina ennen ilmoittautumista. Muistathan, ettet voi sisällyttää AMK-tason opintoja ylempään AMK-tutkintoosi.

HAMKin yhteinen tarjonta

HAMKin suomen- ja englanninkielisen yhteisen tarjonnan näet opetussuunnitelmista. Yhteisen opintotarjonnan toteutussuunnitelmat löydät opintotarjontataulukosta valitsemalla koulutukset – vapaavalintaiset HAMK. Samasta opintotarjonnasta löydät myös HAMKin kaikille opiskelijoille suunnatut opintoja tukevat opinnot.

Löydät tarkempia, koulutuskohtaisia ohjeita valitsemalla tämän sivun linkeistä oman koulutuksesi!

Avoin AMK

Ammattikorkeakoulujen avoin AMK –opintotarjonta ja ilmoittautumiskäytännöt löytyvät kunkin korkeakoulun omilta verkkosivuilta. HAMKin opiskelija maksaa opinnon järjestävälle korkeakoululle avoin AMK -maksun ja hakee saamallaan opintosuoritusotteella AHOTointia. Avoimen AMKin tarjonta on pääsääntöisesti maksullista. Poikkeuksena ovat CampusOnlinen opinnot ja Centria-ammattikorkeakoulun Averko-opinnot, jotka ovat HAMKin opiskelijoille maksuttomia.

HAMKin oma avoin AMK opintotarjonta on opiskelijoillemme maksutonta, mikäli opinto voidaan sisällyttää suoritettavaan tutkintoon. HAMKin järjestämille opinnoille ilmoittaudutaan opiskelijan Pakki –työpöydällä.

CampusOnlinen tarjonta

HAMKin opiskelija voi suorittaa CampusOnlineen kuuluvien ammattikorkeakoulujen opintoja maksutta ympäri vuoden, myös kesäaikaan. Tulevan opintotarjonnan näet CampusOnline.fi-sivulla.

Ennen ilmoittautumista kannattaa huomioida, että jokaisella ammattikorkeakoululla on omat ilmoittautumiskäytäntönsä ja -ajat, jotka selviävät kunkin opinnon kohdalta.

Vaikka osa AMKeista kirjaa opiskelijat avoimen AMKin opiskelijoiksi,  CampusOnline.fi-portaalissa mainitut opinnot ovat aina maksuttomia yhteistyökorkeakoulujen opiskelijoille.

Opintojen soveltuvuus omaan HOPSiin kannattaa tarkistaa aina omalta opinto-ohjaajalta ennen ilmoittautumista. Opinnon päätyttyä opiskelija hakee arvioinnin Puro suoritusten siirtopalvelusta ja lähettää sen sähköisesti kotikorkeakouluun kirjattavaksi. Tarkemmat ohjeet opintosuorituksen siirtämiseen on Puro-palvelun omassa Opiskelijan ohjeessa. Puroa voi käyttää ainoastaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun yhteisen tarjonnan (CampusOnline tai vastaava) arvosanan lähettämiseen, kun olet suorittanut opinnon opiskellessasi samaan aikaan HAMKissa.  Muualla suoritetuista ja ennen opintojen alkamista tehdyistä opinnoista tehdään AHOT-hakemus ja liitteeksi tarvitaan virallinen opintosuoritusote (ei Purosta tulostettu).

XAMKin tarjoamat opinnot HAMKin opiskelijoille

HAMKin opiskelija voi suorittaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, XAMKin tarjoamia verkko-opintoja maksutta. Tulevan opintotarjonnan ja ilmoittautumisohjeet näet XAMKin sivulla.

Opintojen soveltuvuus omaan HOPSiin kannattaa tarkistaa omalta opinto-ohjaajalta ennen ilmoittautumista. Opinnon päätyttyä opiskelija hakee arvioinnin Puro suoritusten siirtopalvelusta ja lähettää sen sähköisesti kotikorkeakouluun kirjattavaksi. Tarkemmat ohjeet opintosuorituksen siirtämiseen on Puro-palvelun omassa Opiskelijan ohjeessa. Puroa voi käyttää ainoastaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun yhteisen tarjonnan (CampusOnline , XAMK tai vastaava opintotarjonta) arvosanan lähettämiseen, kun olet suorittanut opinnon opiskellessasi samaan aikaan HAMKissa. Muualla suoritetuista ja ennen opintojen alkamista tehdyistä opinnoista tehdään AHOT-hakemus ja liitteeksi tarvitaan virallinen opintosuoritusote (ei Purosta tulostettu).

Kesäyliopistojen tarjonta (www.kesayliopistot.fi)

Koulutuksesi maksaa sinulle takaisin kesäyliopiston kesäopintomaksun, jos olet etukäteen sopinut opintojen suorittamisesta opinto-ohjaajasi kanssa. Maksa kesäyliopiston maksu ja toimita maksuyhteystietosi ja kuitti maksusta opintosuoritustodistuksen kanssa omaan koulutusohjelmaasi, jotta saat takaisin kesäopinnon maksun. HUOM! koskee vain touko-elokuussa (15.5.-31.8.) toteutettavia opintoja.

Valinnaisten kielten opiskelu HAMKin alueen lukioissa

Hämeenlinnan Kaurialan ja Lyseon, Forssan yhteislyseon, sekä Riihimäen ja Valkeakosken lukioissa valinnainen (lyhyt), B3 –kieli: esim: ranska, venäjä, espanja, saksa

 • opinnot ovat ilmaisia HAMKin tutkinto-opiskelijoille
 • opiskelu AMK-opintojen aikana -> tarvitaan opon tai koulutuspäällikön hyväksymä HOPS
 • jos opiskelija on jo lukiossa opiskellut kielen alkeet, hän ottaa AMKissa opintoja siitä eteenpäin. Yksi lukion opintojakso = 3 op HAMKissa
 • arviointi hyväksytty H
 • lisätietoja oman koulutuksen opolta ja opintoja antavan lukion sivuilta

Tuotantotalouden virtuaaliopinnot

Joustavuudessa on voimaa
Haluatko suorittaa vapaavalintaisia opintoja ilman päivittäisten aikataulujen mukanaan tuomia paineita? Haluatko täydentää alakohtaisia opintojasi johtamiseen liittyvillä taidoilla? Tuotantotalouden ja logistiikan verkko-opinnot antavat sinun tehdä juuri tämän!

Tarjoamme monenlaisia vaihtoehtoja vapaavalintaisten opintojen suorittamiselle. Opintoja toteutetaan joko toistuvia opintokokonaisuuksina, kesäopintoina, tai koko lukuvuoden läpi saatavilla olevina joustavina online toteutuksina. Suurin osa tarjonnassamme olevista verkko-opinnoista järjestetään vähintään 2 kertaa lukuvuoden aikana. Tällä tavoin pystyt suunnittelemaan tulevia opintojasi joustavammin, sekä myös hyödyntämään opintoaikaasi tehokkaammin. Kaikki tarjonnassa olevat verkko-opinnot järjestetään kaksikielisinä sekä Suomeksi että Englanniksi.

Minkälainen tapa opiskella sopii minulle?
Verkko-opintojen toteutustapa vaihtelee jonkin verran tarjonnassa olevien opintojaksojen välillä. Haluamme antaa sinulle mahdollisuuden rakentaa käytännön työelämätaitoja sekä mahdollisuuden sovittaa opinnot osaksi muuta elämääsi. Tämä tarkoittaa sitä, että osa opinnoista toteutetaan projektipohjaisena opiskeluna ja osa selkeästi itsenäisempinä opintokokonaisuuksina jotka voit suorittaa omien aikataulujesi ja tavoitteidesi puitteissa. Katsothan opintojakson toteutussuunnitelmaa tarkkaan: toteutustapa selitetään siellä tarkemmin.

Kenelle opinnot on tarkoitettu?
Nämä verkko-opinnot ovat saatavilla kaikille Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Tämän lisäksi opinnot ovat pieniä poikkeuksia lukuunottamatta tarjolla myös avoiman amk:n opiskelijoille. Opintojaksoille osallistuminen ei myöskään edellytä ennakkotietoja ja -taitoja vaan kaikki tarvittava tietämys pyritään rakentamaan opintojakson aikana. Jos ennakkovaatimuksia kuitenkin esiintyy, tullaan näistä mainitsemaan kyseessä olevan opintojakson toteutussuunnitelmassa. Tavoitteistasi riippuen voit myös suorittaa yksittäisen opintojakson, tai vaikkapa kokonaisen moduulin opintojaksoja.

Tarjonta
Vaikka opinnot onkin järjestetty 15 op:n laajuisiksi moduuleiksi, voit käytännössä suorittaa yksittäisiä moduuleihin kuuluvia opintojaksojakin ellei kuvauksessa ole muuta mainittu. Huomaathan että moduulikuvauksesta löydät sekä kuluvan lukuvuoden jaksotuksen, että myös opintojaksokoodit ilmoittautumista varten.

Toimintojen kehittäminen, 2018-2019 15 op

Toimintojen kehittämisen päällimmäinen teema on liiketoiminnan toimintojen suunnittelu ja kehittäminen. Tehtävän työn järkeistäminen, sekä sen varmistaminen että asiakkaille voidaan toimittaa tuotteita ja palveluita luvatulla tavalla, on tärkeää kaikille yrityksille.

Logistiikka, 2018-2019 15 op
logistiikka opintojen kuvaus

Toimiva logistiikka on mahdollistaja ja kilpailuetu; se löytyy myös kaikkialta modernin yhteiskunnan rakenteiden taustalta. Logistiikkaa tarvitaan tuotteiden ja palveluiden toimittamisessa, ja se myös osaltaan määrittää näiden hintoja ja näiden toimittamisen aikana syntyvää kuormitusta ympäristölle. Tässä moduulissa Toimitusketjunhallinta keskittyy logistisen verkoston, ja siinä esiintyvien suhteiden tarkasteluun. Varaston hallinta ja kuljetustoiminta taas tarkastelevat pureutuvat syvemmälle näihin osa-alueisiin.

Tuotantotalous, 2018-2019 15 op

Tämä moduuli käsittelee teollisen liiketoitoiminnan peruselementtejä. Jokaisen yrityksen pitää hankkia palveluita tai tuotteita pystyäkseen tuottamaan samaa asiakkailleen kannattavalla tavalla. Samalla yritysten pitää pystyä generoimaan myyntiä markkinoinnin ja operatiivisen myynnin kautta.

B2B palveluliiketoiminta, 2018-2019 15 op
B2B palveluliiketoiminta opintojen kuvaus

Yhä useammin korkealaatuisten tuotteiden suunnittelu ja valmistaminen ei riitä markkinoilla kilpailemiseksi. Yritysten pitää pystyä tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen myös erilaisten palveluiden, ja palvelumallien, avulla. B2B palveluliiketoiminnalla yrityksen palvelutarjonta linkitetään oleelliseksi osaksi sen tuoteportfoliota. Projektipohjaisessa liiketoiminnassa palvelut usein myös tasapainottavat yrityksen taloutta suvantovaiheiden aikana. Kurssit on suunniteltu suoritettavaksi yllä olevassa järjestyksessä eli ylimmäinen (Palveluliiketoiminta B2B) ensimmäisenä.

Yritystoiminta, 2018-2019 15 op
yritystoiminta opintojen kuvaus

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat taloutemme pohja tulevaisuutta ajatellen. Näiden yritysten menestys usein myös on sidonnaista yrittäjien itsensä osaamiseen. Jos asiaa tarkastellaan faktojen kautta, on tosiasia että iso osa uusista työpaikoista syntyy pienissä- ja keskisuurissa yrityksissä. Tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa on noin 261000 yrittäjää, joka vastaa noin 10,8 % koko maan työssäkäyvästä väestöstä. Tämän luvun uskotaan kasvavan tulevaisuudessa. Yrittäjämäisen toiminnan perusteiden ymmärtäminen on siis kompetenssi meille kaikille, koulutusalasta riippumatta.

Muut valinnaiset opinnot, 2018-2019

Tarjoamme myös yllä mainittujen opintokokonaisuuksien lisäksi muita yksittäisiä opintojaksoja.

Opiskelijalle
Käytännön asioita
Vaikka verkko-opinnot ovat opintoja siinä missä muutkin opinnot, on niissä joitain eroja jotka on hyvä tiedostaa. Muistilistamme opiskelijalle löytyy alta:

 • Tutustuthan aina opintojakson toteutussuunnitelmaan ennen opintojaksolle ilmoittautumista. Tämä dokumentti antaa sinulle kaikki oleelliset tiedot toteutustavasta, yms. asioista.
 • Ilmoittauduthan vain opintojaksoille jotka tiedät pystyväsi suorittamaan. Opintojaksomme toistuvat säännöllisesti, joten kaikkea ei tarvitse suorittaa kerralla.
 • Kommunikointi on verkko-opinnoissa kaiken A & O. Ole siis aktiivinen viestinnässä niin opettajan kuin myös muiden opiskelijoiden suuntaan. Kommunikointi on myös usein normaalia haastavampaa verkkoympäritössä: pyri olemaan positiivinen ja yksiselitteinen viestinnässäsi
 • Vaikka opinnot toteutetaankin verkon välityksellä, ei se tarkoita että apua ei olisi saatavilla. Me autamme opintojaksoihimme liittyvissä asioissa mielellämme!
 • Ota vastuuta omista opinnoistasi: verkko-opinnot ovat pääsääntöisesti itsenäisiä opintoja jossa sinä joudut opiskelijana järjestelemään aikataulujasi, sekä tekemistäsi, normaalia aktiivisemmin.
 • Kommunikointiin käytetään pääsääntöisesti seuraavia työkaluja. Tutustuthan näihin liittyviin ohjeistuksiin, jos tunnet etteivät nämä ole tuttuja: WebEx, Skype ja Moodle -foorumit.

Avoimen AMKin opiskelijat
Tällä hetkellä avoimen amk:n opiskelijoiden tulee ilmoittautua opintojaksolle sähköpostilla Annina Herala-Hemmilän (annina.herala-hemmila(at)hamk.fi) kautta.

Yrityksille
Opiskelijaprojektit ovat mahdollisuus
Järjestämme joidenkin edellä kuvattujen opintojaksojen yhteydessä käytännönläheisiä oppimisprojekteja. Jos yritykselläsi on ongelma johon voitaisiin pureutua opiskelijaprojektin voimin, otathan ystävällisesti yhteyttä jotta voimme keskustella kuinka asiassa kannattaisi edetä.

Yleisesti opiskelijaprojekteissa voidaan toimia seuraavasti:

 • projekti sidotaan aiheen perusteella tiettyyn opintojaksoon
 • projekti toteutetaan erillisinä projektiopintoina yhden tai useamman opiskelijan toimesta

Uskomme että hyvin määriteltyjen ja ohjattujen opiskelijaprojektin kautta jokainen osapuoli voittaa. Opiskelijamme kerryttävät käytännön osaamistaan, sekä myös luovat kontakteja. Toisaalta alueellamme toimivat yritykset ja muut tahot saavat uutta näkemystä, sekä myös mahdollisia ratkaisumalleja, päivittäisiin ongelmiinsa.

Alla on joitain esimerkkejä mahdollisista opiskelijaprojekteista:

 • B2B markkinointi ja myyntisuunnitelma
 • B2B palveluliiketoiminnan kehittäminen

Jos mielenkiintosi tuotantotalouden ja logistiikan opintoihin heräsi, otathan yhteyttä:

Hannu Rossi, senior lecturer
hannu.rossi(at)hamk.fi
+3583 646 6907

Henkilökohtaiset opinnot

Opiskelijalle voidaan myöntää opintopisteitä myös henkilökohtaisista opinnoista, joita ei sellaisenaan löydy HAMKin opintotarjonnasta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tutkimushankkeissa, opiskelijavaihdossa, puolustusvoimissa, vapaaehtoistyössä ja kansalaisjärjestötoiminnassa saavutetut suoritukset. Myös korkeakoulupoliittinen vaikuttaminen opiskelijajärjestössä, esim. HAMKOn tuutorina toimiminen, kerryttää opintopisteitä.

Opinto-ohjaaja lisää henkilökohtaiset opinnot HOPSillesi HOPS-keskustelun jälkeen tai erikseen sovitusti.

Opintopisteitä Partiokoulutuksista

Voit saada Partion koulutuksista opintopisteitä HAMKin AMK-tutkintoon, kun osoitat osaamisesi Partion virallisella opintopisteytetyllä todistuksella ja portfoliolla, jossa kuvaat omaa osaamistasi suhteessa osaamistavoitteisiin. Partio-osaamisesi kirjataan Ohjaaminen ja johtaminen vapaaehtoistyössä -opinnolle. Taulukosta näet, mistä partiokoulutuksista ja kuinka paljon opintopisteitä on mahdollista saada, maksimilaajuus on 15 op eli Kehittyvä osaaja –moduulin verran.

Partiokoulutuksen nimiNQF-taso ja partiokoulutuksen taso OP-laajuus Partiossa HAMKiin hyväksyttävä OP-laajuus 
Partiojohtajan peruskoulutusNQF 4, perustaso7 op3 op
Partiokouluttaja -koulutusNQF 5, jatkotaso2 op2 op
Partiojohtaja -jatkokoulutusNQF 5, jatkotaso25 op15 op
Koulutusohjaaja -koulutusNQF 5, syventävä taso3 op2 op
Valmentaja –koulutusNQF 5, syventävä taso2 op2 op

YH00CH61 Ohjaaminen ja johtaminen vapaaehtoistyössä 15 op

Moduulin suorittanut osaa ohjata ja johtaa organisaatioita, ryhmiä ja yksittäisiä ihmisiä vapaaehtoistoiminnassa sekä kehittää itseään näissä taidoissa.

Johtamistaitoja on karttunut esimerkiksi tapahtuman johtamisessa, yhdistystoiminnan johtamisessa, laadun parantamisen ja kehittämishankkeiden johtamisessa, ryhmien ja yksittäisten ihmisten johtamisessa, ohjaamisessa ja valmentamisessa, toimien vastuullisesti myös turvallisuusasiat huomioiden. Moduulin suorittanut osaa toimia yhteiskunnallisesti merkittävissä ja vastuullisissa vapaaehtoistehtävissä.

Moduulin suorittanut osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia koulutustapahtumia sekä kouluttaa ja arvioida opittua monipuolisilla menetelmillä. Hän osaa suunnitella, johtaa ja kehittää yhdistyksen koulutustoimintaa sekä tunnistaa ja tunnustaa aiemmin opittua.

Moduulin suorituksen perusteena on Partiossa suoritettuja koulutuksia, josta on osoittaa Suomen Partiolaisten myöntämä todistus. Moduuliin hyväksyttäviä koulutuksia ovat seuraavat:

 • Partiojohtajan peruskoulutus (7 op) – moduuliin 3 op,
 • Partiokouluttaja -koulutus (2 op) – moduuliin 2 op,
 • Partiojohtaja -jatkokoulutus (25 op) – moduuliin 15 op,
 • Koulutusohjaaja -koulutus (3 op) – moduuliin 2 op,
 • Valmentaja -koulutus (2op) – moduuliin 2 op.

Maksimissaan moduulin laajuus voi olla 15 op. Todistusten lisäksi osaaminen näytetään portfoliolla, joka kuvaa tavoitteiden mukaista osaamista.

YH00CH62 Ohjaaminen ja johtaminen vapaaehtoistyössä 3 op

Moduulin suorittanut osaa ohjata ja johtaa organisaatioita, ryhmiä ja yksittäisiä ihmisiä vapaaehtoistoiminnassa sekä kehittää itseään näissä taidoissa.

Opinnon suorituksen perusteena on Partiossa suoritettu Partiojohtajan peruskoulutus (7 op), josta on osoittaa Suomen Partiolaisten myöntämä todistus. Todistuksen lisäksi osaaminen näytetään portfoliolla, joka kuvaa tavoitteiden mukaista osaamista.

YH00CH63 Ohjaaminen ja johtaminen vapaaehtoistyössä 2 op

Opinnon suorittanut osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia koulutustapahtumia sekä kouluttaa ja arvioida opittua monipuolisilla menetelmillä.

Opinnon suorituksen perusteena on Partiossa suoritettu Partiokouluttaja -koulutus (2 op), josta on osoittaa Suomen Partiolaisten myöntämä todistus. Todistuksen lisäksi osaaminen näytetään portfoliolla, joka kuvaa tavoitteiden mukaista osaamista.

YH00BM91 Vertaistuutorointi

Opiskelija ymmärtää vertaisohjauksen- ja –tuen merkityksen ja roolin osana korkeakoulun ohjausjärjestelmää. Opiskelijalla on valmiudet toimia tuutorina HAMKissa ja ohjata uusia opintonsa aloittavia opiskelijoita. Tuutorina opiskelija edistää omia yhteisö- ja yhteistyötaitojaan sekä vahvistaa ohjaus- ja esimiestaitojaan.

Tuutorointi koostuu tuutorikoulutuksista sekä toiminnasta tuutorina. Koulutusten avulla tuutori perehdytetään korkeakoulun ja opiskeluympäristön toimintaan. Koulutuksissa vahvistetaan tuutorin kykyä toimia vastuullisena ryhmänohjaajana sekä hänen valmiuksiaan kohdata ja toimia erilaisissa ohjaustilanteissa. Opiskelija toteuttaa tuutorointia omassa koulutuksessaan yhteistyössä myös muiden koulutusten tuutoreiden kanssa. Halutessaan opiskelija voi lisäksi kouluttautua kansainväliseksi tuutoriksi ja toimia kansainvälisyystuutorina (kv-tuutori) korkeakouluun saapuville vaihto-opiskelijoille.

YH00BM92 Vastuutuutorointi

Opiskelija hyödyntää aiemmasta tuutoroinnista saatuja kokemuksiaan tuutoroinnin ja ohjausjärjestelmän kehittämiseen omassa koulutuksessaan ja osana koko korkeakoulun ohjausjärjestelmää. Opiskelija toimii vastuutuutorina omassa koulutuksessaan ja/tai omalla opiskelukampuksellaan tai täydentää osaamistaan toimimalla esimerkiksi kansainvälisyystuutorina (kv-tuutori).

Vastuutuutori osaa organisoida ja koordinoida oman koulutuksensa ja/tai opiskelukampuksensa tuutoreiden yhteistyötä ja toimii linkkinä tuutoreiden ja korkeakoulun henkilökunnan välillä. Vastuutuutori toimii ensimmäistä vuotta toimivien tuutoreiden vertaisjohtajana ja vastaa heidän tukemisestaan ja ohjaamisestaan koulutuksen ja/tai kampuksen sisällä yhdessä ohjauksesta vastaavan henkilökunnan jäsenen kanssa.

HA00BN56 Opiskelijan rooli laatutyössä

Opiskelija ymmärtää monenlaiset roolinsa korkeakoulun kehittämisessä mm. palautteen annon muodossa. Opiskelija kehittää omaa oppimisympäristöään jatkuvasti arvioimalla myös omaa rooliansa yhteisössä. Ymmärtää roolinsa opiskelijakunnan kehittäjänä laadunhallinnan näkökulmasta.
Opiskelijan osaaminen karttuu mm. seuraavissa asioissa: laatutyön kehittäminen ja ylläpitäminen opiskelijakunnassa, sekä korkeakoulun kanssa, opiskelijaedustajien kouluttaminen, verkostoituminen, palautetyön kehittäminen ja tiedottaminen.
Yksikön johtoryhmän opiskelijaedustaja 3op, hallituksen edustaja 5op

Suoritustapa ja arviointi: Opiskelija kirjoittaa portfolion, jossa arvioi omaa osallistumistaan ja kehittymistään laatutyössä. Portfolio sekä keskusteluiden muistiot toimitetaan opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajalle. Opintopisteet esittää opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja opiskelijalta saadun portfolion mukaan. Opintopisteet hyväksyy Mervi Friman, HAMK/Edu tutkimuspäällikkö.

HA00BN53 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Opiskelija osallistuu osaltaan kansalliseen korkeakoulupolitiikan kehittämiseen ja kansallisten opiskelijajärjestöjen työskentelyyn. Osaa kertoa opiskelijakunnan roolista ja  jäsenyyden merkityksestä yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Opiskelijan osaaminen karttuu mm. seuraavissa asioissa: verkostoituminen, alueellinen kehitystyö, HAMK:n strategian tukeminen, yhteistyö HAMK:n strategisen viestinnän kanssa, sidosryhmäyhteistyö, sopimusneuvottelut.
Keskusvaalilautakunnan jäsen 3op, edustajiston jäsen 3op, hallituksen jäsen 5op, edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 5op.

Suoritustapa ja arviointi:
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMKOn toiminta
Opiskelija suorittaa opintojakson osallistumalla opiskelijakunnan toimintaan. Saatava opintopistekertymä määräytyy opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun yhdessä sopiman ohjesäännön perusteella, jossa määritellään eri tehtävistä saatavat opintopisteet. Opintopisteet esittää opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja opiskelijalta saadun portfolion mukaan. Opintopisteet hyväksyy Mervi Friman, HAMK/Edu tutkimuspäällikkö.

Muu kansalaisjärjestötoiminta
Opiskelija suorittaa opintojakson normaalin AHOT-menettelyn kautta. Opiskelija hakee opintopisteitä muusta kansalaisjärjestötoiminnasta, kuten valtakunnallisissa järjestöissä toimimisesta ja muista luottamustehtävistä. Opiskelija hakee suoritusta esittämällä laajan portfolion sekä todistukset luottamustehtävistä.

HA00BV46 Toiminta paikallisessa opiskelijayhdistyksessä

Opiskelija on toiminut luottamustehtävissä HAMKin kampuksella toimivassa paikallisyhdistyksessä. Opiskelija ymmärtää kokouskäytänteet, yhdistyslain vaikutuksen yhdistystoimintaan, paikallisen opiskelijakulttuurin edistämisen keinot, sekä omat vastuut ja velvollisuutensa yhdistyksessä.
Opiskelijayhdistyksen hallituksen jäsen 3op tai hallituksen puheenjohtaja 5op.

YH00BU49 Ryhmän johtaminen (näyttö, johtajakoulutus Puolustusvoimissa, aliupseerikoulutus)

Laajuus 5 opintopistettä
Opiskelija tuntee johtamis- ja kouluttamistaidon sekä organisaatiokäyttäytymisen perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan ryhmän johtamiseen ja käytännön taitojen kouluttamiseen.
Opiskelija ymmärtää ihmisten johtamisen merkityksen yritysten ja yhteisöjen menestystekijänä ja huomioi sen omassa toiminnassaan.

Osaamisen osoittaminen: johtajatodistus tai muu dokumentti, josta johtajakoulutuksen suoritus selviää.

YH00BU50 Organisaation johtaminen (näyttö, johtajakoulutus Puolustusvoimissa, upseerikoulutus)

Laajuus 7opintopistettä
Opiskelija tuntee johtamis- ja kouluttamistaidon sekä organisaatiokäyttäytymisen perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan suurten kokonaisuuksien johtamiseen. Opiskelija ymmärtää ihmisten johtamisen merkityksen yritysten ja yhteisöjen menestystekijänä ja huomioi sen omassa toiminnassaan.

Osaamisen osoittaminen: johtajatodistus tai muu dokumentti, josta johtajakoulutuksen suoritus selviää.

YH00BV67 Oman koulutuksen ja osaamisen markkinointi

Laajuus 1 – 3 opintopistettä
Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja sekä myynnin ja markkinoinnin taitoja. Opiskelija oppii esittelemään koulutustaan sekä harjoittelee oman osaamisen markkinointia. Opiskelija perehtyy erilaisiin markkinointiviestinnän kanaviin ja oppii niiden käytön.
Sisältö: Opiskelija oppii markkinointia osallistumalla HAMKin markkinointiin. Osallistuminen voi olla esimerkiksi messuesittelijänä toimimista, kouluvierailulle osallistumista, koulutuksen esittelyä eri ryhmille, oman markkinointiprojektin suunnittelua tai toteutusta, valokuvaukseen osallistumista, bloggaamista, videobloggaamista tai muiden sosiaalisen median kanavien hyödyntämistä. Toimet on sovittu yhdessä opon tai koulutuksen vastuuhenkilön kanssa. Opiskelija on koulutettu tai opastettu tehtäviin ja niiden vaatimuksiin. Oppimistehtävää ohjaava opo tai vastuuhenkilö ohjaa opiskelijaa ja antaa palautetta. Opiskelija sopii henkilökohtaisista raportointi- ja arviointiperusteista sekä opintojen laajuudesta oman opinto-ohjaajansa tai muun koulutuksen vastuuhenkilönsä kanssa.
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty/Hylätty.

Mahdollisia markkinointitapoja voit miettiä yhdessä opinto-ohjaajasi kanssa tai ilmoittautua mukaan HAMKin yhteisiin markkinointitempauksiin:

YH00BU51 Kansainvälinen vaihto

Laajuus 3 opintopistettä

Vaihdon aikana opiskelija oppii paljon muutakin kuin sen mitä näkyy vaihtotodistuksessa. Opiskelija perehtyy kohdemaan kulttuuriin jo ennen vaihtoon lähtemistä ja jakson aikana. Lisäksi hän etsii sopivan vaihtokohteen ja ottaa selvää rahoituksesta, opintotuesta, viisumista ja vakuutuksista. Opiskelija valmistelee myös vaihtoon liittyvät asiakirjat ja huolehtii niiden palauttamisesta. Lisäksi hän kertoo omasta vaihtokokemuksestaan muille opiskelijoille.

YH00CN53 Living and Learning Abroad

Laajuus 2-5 opintopistettä

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kansainvälistä osaamista opiskelijavaihdon tuloksena. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka on hyväksytty opiskelijavaihtoon ulkomaille (vaihto-opiskelu tai työharjoittelu). Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen peruskäsitteet, osaa ottaa huomioon kulttuurin vaikutuksen käyttäytymisessä ja kommunikoinnissa, ymmärtää sopeutumisprosessin uuteen kulttuuriin ja oppii hallitsemaan epävarmuuden ja muutoksen sekä pystyy toimimaan haastavissa kansainvälisissä tilanteissa. Opiskelijat oppivat reflektoimalla omia kokemuksiaan kulttuurienvälisen osaamisen teoreettisessa viitekehyksessä.
Kurssiin sisältyy myös vaihdon hakuprosessin toteuttaminen ja vaihdon käytännön järjestelyt. Opiskelija tekee myös opintojen suunnitelman vaihdolle (learning agreement) kurssin aikana. Kurssi jakaantuu kolmeen osaan: ennen vaihtoon lähtöä, vaihdon aikainen ja vaihdon jälkeen tapahtuvaan oppimiseen.

YH00CN06 Selvitys- tai kehittämistehtävä toimeksiantona

Laajuus 2-4 opintopistettä

Selvitys- tai kehittämistehtävän laatiminen käynnistyy toimeksiantajan tarpeen ja nykytilanteen kartoittamisella. Näiden tietojen pohjalta opiskelija laatii kehittämisehdotuksen tai –suunnitelman hyödyntäen alan kirjallisuutta ja/tai tutkittua tietoa. Työn tuloksena syntyy raportti, joka sisältää johdannon, kuvauksen työn toteutuksesta sekä tulokset.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU