Valinnaiset opinnot - Hämeen ammattikorkeakoulu
Valinnaiset opinnot

Valinnaiset opinnot

07.06.2023 15:16

Profiloivat ja vapaasti valittavat opinnot

Profiloivan osaamisen avulla rakennat osaamista valitsemillesi työelämän osaamisalueille ja teet tutkinnosta ja osaamisestasi omien tavoitteiden mukaisen. Profiloivan osaamisen määrä riippuu tutkinnosta, jota olet suorittamassa. Se voi rakentua koulutuksen valinnaisista moduuleista, muiden koulutusten profiloivista opinnoista tai muista tutkintoon soveltuvista profiloivista osaamisista.

Vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden laajentaa, syventää ja täydentää ammatillista osaamista ja persoonallista kehittymistä omien tavoitteiden mukaisesti. Voit poimia HOPSin kehittyvään osaajaan opintoja oman ryhmäsi opintotarjonnasta, toisen koulutuksen tai ryhmän opinnoista tai HAMKin yhteisestä tarjonnasta, josta kerrotaan tarkemmin tällä sivulla. Edellä mainittujen lisäksi voi ottaa vapaasti valittavia opintoja toisista korkeakouluista, avoimesta AMKista ja henkilökohtaisina opintoina erilaisten projektien esim. yritysyhteistyön tai oppimisympäristöjen kautta.

Varmista opintojen sopivuus HOPSiisi aina ennen ilmoittautumista. Muistathan, ettet voi sisällyttää AMK-tason opintoja ylempään AMK-tutkintoosi.

HAMKin yhteinen tarjonta

HAMKin suomen- ja englanninkielisen opintotarjonnan näet opinto-oppaasta. Yhteisen opintotarjonnan toteutussuunnitelmat löydät vapaasti valittavat opintojaksot -hausta. Voit hakea opintoja esimerkiksi koulutusalan tai opetuskielen mukaan ja järjestellä hakutuloksia klikkaamalla listauksen sarakeotsikkoa. Voit hakea opintoja myös opintotarjontahaussa käyttämällä haluamiasi hakuehtoja.

Ristiinopiskelu

 

Löydät tarkempia, koulutuskohtaisia ohjeita valitsemalla tämän sivun linkeistä oman koulutuksesi!

Avoin AMK

Ammattikorkeakoulujen avoin AMK –opintotarjonta ja ilmoittautumiskäytännöt löytyvät kunkin korkeakoulun omilta verkkosivuilta. HAMKin opiskelija maksaa opinnon järjestävälle korkeakoululle avoin AMK -maksun ja hakee saamallaan opintosuoritusotteella AHOTointia. Avoimen AMKin tarjonta on pääsääntöisesti maksullista. Poikkeuksena ovat Centria-ammattikorkeakoulun Averko-opinnot, jotka ovat HAMKin opiskelijoille maksuttomia.

HAMKin oma avoin AMK opintotarjonta on opiskelijoillemme maksutonta, mikäli opinto voidaan sisällyttää suoritettavaan tutkintoon. HAMKin järjestämille opinnoille ilmoittaudutaan opiskelijan Pakki –työpöydällä. HAMKin avoimen ammattikorkeakoulun AOKK:n opinnot ovat maksullisia ja niille ilmoittaudutaan avoin AMK nettisivulta löytyvällä lomakkeella avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina.

Avoimet yliopisto-opinnot HAMKin tutkinto-opiskelijoille

Kesäyliopistossa järjestettävät avoimet yliopisto-opinnot ovat vaihtoehto HAMKin tutkinto-opiskelijoille vapaasti valittaviin ja osaamista täydentäviin opintoihin ja sitä kautta yksilöllisten urapolkujen rakentamiseen. Hämeen kesäyliopisto järjestää avoimia yliopisto-opintoja ympäri vuoden. Hämeen kesäyliopistossa ei ole englanninkielistä opintotarjontaa.

Koulutus maksaa HAMKin tutkinto-opiskelijalle kesäyliopiston opintomaksun, kun opintojen soveltuvuudesta HOPSiin ja opintojen suorittamisesta on sovittu etukäteen koulutuksen opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelija ilmoittautuu ja maksaa opintomaksun kesäyliopistoon (sekä avoimeen yliopistoon). Maksun opiskelija saa takaisin suoritusta ja kuittia vastaan omasta koulutuksesta.

Avoimet yliopisto-opinnot:
https://hameenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/avoin-yliopisto-opetus/

Hämeen kesäyliopisto myöntää avoimista yliopisto-opinnoista 15% alennuksen HAMKin opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Hämeen ammattikorkeakouluun. Alennus myönnetään Hämeen kesäyliopiston opintomaksusta. Alennuksen saaminen edellyttää seuraavien tietojen kirjaamista ilmoittautumislomakkeen lisätiedot-kenttään:

 • oppilaitos
 • opiskelijanumero/-tunnus

ja/tai liitä kuva voimassa olevasta opiskelijakortista ilmoittautumistietoihin.

 

Kesäyliopistojen tarjonta (www.kesayliopistot.fi)

Koulutuksesi maksaa sinulle takaisin kesäyliopiston kesäopintomaksun, jos olet etukäteen sopinut opintojen suorittamisesta opinto-ohjaajasi kanssa. Maksa kesäyliopiston maksu ja toimita maksuyhteystietosi ja kuitti maksusta opintosuoritustodistuksen kanssa omaan koulutusohjelmaasi, jotta saat takaisin kesäopinnon maksun. HUOM! koskee vain touko-elokuussa (15.5.-31.8.) toteutettavia opintoja.

Opintopisteitä Partiokoulutuksista

Voit saada Partion koulutuksista opintopisteitä HAMKin AMK-tutkintoon, kun osoitat osaamisesi Partion virallisella opintopisteytetyllä todistuksella ja portfoliolla, jossa kuvaat omaa osaamistasi suhteessa osaamistavoitteisiin. Partio-osaamisesi kirjataan Ohjaaminen ja johtaminen vapaaehtoistyössä -opinnolle. Taulukosta näet, mistä partiokoulutuksista ja kuinka paljon opintopisteitä on mahdollista saada, maksimilaajuus on 15 op eli Kehittyvä osaaja –moduulin verran.

Partiokoulutuksen nimi NQF-taso ja partiokoulutuksen taso  OP-laajuus Partiossa  HAMKiin hyväksyttävä OP-laajuus 
Partiojohtajan peruskoulutus NQF 4, perustaso 7 op 3 op
Partiokouluttaja -koulutus NQF 5, jatkotaso 2 op 2 op
Partiojohtaja -jatkokoulutus NQF 5, jatkotaso 25 op 15 op
Koulutusohjaaja -koulutus NQF 5, syventävä taso 3 op 2 op
Valmentaja –koulutus NQF 5, syventävä taso 2 op 2 op

Ristiinopiskelu / CampusOnlinen tarjonta

HAMKin opiskelija voi suorittaa tutkintoonsa sopivia CampusOnlineen kuuluvien ammattikorkeakoulujen opintoja maksutta ympäri vuoden. Tulevan opintotarjonnan näet CampusOnline.fi-sivulla. Jokaisella ammattikorkeakoululla on omat ilmoittautumiskäytäntönsä ja -ajat, jotka selviävät kunkin opinnon kohdalta.

Opintojen soveltuvuus omaan HOPSiin kannattaa tarkistaa aina omalta opinto-ohjaajalta ennen ilmoittautumista. YAMK-opiskelija ei voi suorittaa CampusOnlinessa AMK-tasoisia opintoja. CampusOnline.fi-portaalissa mainitut opinnot ovat aina maksuttomia yhteistyökorkeakoulujen tutkinto-,polku- ja vaihto-opiskelijoille, kun opinto soveltuu suoritettavaan tutkintoon.

Opinnon päätyttyä HAMKin opiskelija lähettää arvioinnin kirjattavaksi hopsilleen. Pakissa löytyvää opintojen siirtolomaketta voi käyttää ainoastaan toisessa korkeakoulussa suoritetun yhteisen ristiinopiskelutarjonnan (CampusOnline tai vastaava) opinnon arvosanan lähettämiseen, kun opintojakso on suoritettu opiskellessa samaan aikaan HAMKissa.  Muualla suoritetuista ja ennen opintojen alkamista tehdyistä opinnoista tehdään AHOT-hakemus. AHOT -hakemukseen tarvitaan linkki Oma Opintopolkuun ja kuvakaappaus suoritusnäkymästä. Jos AHOToidaan englannin tai ruotsin opinto, liitteeksi tarvitaan virallinen opintosuoritusote.

Ristiinopiskelu / Ilmastoyliopisto, Climate University

Helsingin yliopiston koordinoima Ilmastoyliopisto (Climate University) -verkosto on solminut opetusyhteistyösopimukset 18 korkeakoulukumppanin kesken. Uuden sopimuksen myötä suurin osa Suomen korkeakouluopiskelijoista voi opiskella verkoston ilmasto- ja kestävyysaiheisia kursseja. Kurssien materiaalit ovat kaikille avoimia, mutta saadakseen kurssista opintopisteitä henkilön on oltava kirjoilla joko jossain kumppanikorkeakoulussa tai avoimessa yliopistossa. Kurssit toimivat pääsääntöisesti verkossa, mutta vastuuopettajat tarjoavat etätehtävien lisäksi myös reaaliaikaista opetusta ja arvioivat opiskelijoiden suoritukset. Opinnot ovat pääosin englanniksi.

Helsingin yliopiston lisäksi verkostoon kuuluvat seuraavat korkeakoulut: Aalto-yliopisto, Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Svenska handelshögskolan, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto. Ohjeet ilmoittautumiseen: https://blogs.helsinki.fi/climateuniversity/

Opinnon päätyttyä HAMKin opiskelija lähettää arvioinnin kirjattavaksi hopsilleen. Pakissa löytyvää opintojen siirtolomaketta voi käyttää ainoastaan toisessa korkeakoulussa suoritetun yhteisen ristiinopiskelutarjonnan (CampusOnline tai vastaava) opinnon arvosanan lähettämiseen, kun opintojakso on suoritettu opiskellessa samaan aikaan HAMKissa. Suorituksen voi myös AHOToida.

 

Ristiinopiskelu / XAMKin tarjoamat opinnot HAMKin opiskelijoille

HAMKin opiskelija voi suorittaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, XAMKin tarjoamia verkko-opintoja maksutta. Tulevan opintotarjonnan ja ilmoittautumisohjeet näet XAMKin sivulla. Löydät XAMKin opintotarjontaa myös CampusOnlinesta.  Opintojen soveltuvuus omaan HOPSiin kannattaa tarkistaa omalta opinto-ohjaajalta ennen ilmoittautumista.

Opinnon päätyttyä HAMKin opiskelija lähettää arvioinnin kirjattavaksi hopsilleen. Pakissa löytyvää opintojen siirtolomaketta voi käyttää ainoastaan toisessa korkeakoulussa suoritetun yhteisen ristiinopiskelutarjonnan (CampusOnline tai vastaava) opinnon arvosanan lähettämiseen, kun opintojakso on suoritettu opiskellessa samaan aikaan HAMKissa.  Muualla suoritetuista ja ennen opintojen alkamista tehdyistä opinnoista tehdään AHOT-hakemus.

Tuotantotalouden virtuaaliopinnot

Tuotantotalouden virtuaaliopintojen uudet sivut: https://www.hamk.fi/tuotantotalouden-verkkototeutukset/

Joustavuudessa on voimaa

Haluatko suorittaa vapaavalintaisia opintoja joustavasti ilman päivittäisten aikataulujen mukanaan tuomia paineita? Haluatko täydentää alakohtaisia opintojasi johtamiseen liittyvillä taidoilla? Tuotantotalouden ja logistiikan verkko-opinnot antavat sinun tehdä juuri tämän!

Tarjoamme monenlaisia vaihtoehtoja vapaavalintaisten opintojen suorittamiselle. Opinnot toteutetaan

 • toistuvina opintokokonaisuuksina,
 • lukuvuoden aikana ajattomasti suoritettavina verkkototeutuksina,
 • kesäopintoina.

Näin ollen, voit itse suunnitella opintosi ja suorittaa ne juuri sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Tavoitteistasi riippuen, voit suorittaa joko yksittäisiä opintojaksoja tai vaikka kokonaisen moduulin.

Minkälainen tapa opiskella sopii juuri sinulle?
Tuotantotalouden verkko-opinnot antavat sinulle mahdollisuuden sovittaa opinnot osaksi muuta elämääsi. Opetuksen sisältö ja toteutustavat on valittu siten, että ne tukevat käytännön työelämän tarpeita. Verkko-opintojen toteutustapa vaihtelee tarjonnassa olevien opintojaksojen välillä – osa opinnoista toteutetaan projektipohjaisena opiskeluna ja osa selkeästi itsenäisempinä opintokokonaisuuksina, jotka voit suorittaa verkossa omien aikataulujesi ja tavoitteidesi puitteissa. Huomioitavaa! Kaikki tarjonnassamme olevat verkko-opinnot ovat saatavana sekä Suomeksi että Englanniksi.

Kenelle opinnot on tarkoitettu?

Tuotantotalouden virtuaaliopinnot ovat saatavilla kaikille Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Tämän lisäksi opinnot ovat tarjolla myös avoimen amk:n opiskelijoille ja osa niistä on mukana myös CampusOnline tarjonnassa. Pääsääntöisesti näille opintojaksoille ei ole pohjatietovaatimuksia, vaan opetus on suunniteltu soveltumaan eri alojen opiskelijoille. Mahdolliset ennakkovaatimukset mainitaan kyseisen opintojakson toteutussuunnitelmassa. Sieltä voit nähdä myös tarkemman opetusjakson kuvauksen ja toteutustavan.

Opintotarjonta

Opinnot on järjestetty 15 op:n laajuisiksi moduuleiksi, mutta voit halutessasi suorittaa myös yksittäisiä moduuleihin kuuluvia opintojaksoja. Huomaathan, että moduulikuvauksesta löydät kuluvan lukuvuoden jaksotuksen ja opintojaksojen koodit ilmoittautumista varten.

Toimintojen kehittäminen, 15 op

Toimintojen kehittämisen päällimmäisenä teemana on yrityksen ja eri yhteisöjen toimintojen suunnittelu ja kehittäminen eri menetelmien avulla. Moduulin opinnot eivät ole toimialasidonnaisia, vaan toteutukset käsittelevät laaja-alaisesti tehtävän työn järkeistämistä ja toiminnan laadukasta toteutusta siten, että asiakkaille voidaan toimittaa tuotteita ja palveluita luvatulla tavalla.

 • Prosessikehitys, 5op, TU00BL50
 • Lean ajattelun perusteet, 5op, TU00CM90
 • Laadunhallinta, 5op, TU00BL51
 • Tuotannon suunnittelu, 5op, TU00BL52

Logistiikka, 15 op

Toimiva logistiikka on mahdollistaja ja hyvin suunniteltuna se voi olla myös kilpailuetu – se löytyy koko modernin yhteiskunnan rakenteiden taustalta. Logistiikkaa tarvitaan tuotteiden ja palveluiden toimittamisessa ja se myös osaltaan vaikuttaa niiden hintoihin ja niiden aiheuttamaan ympäristökuormaan. Tässä moduulissa Toimitusketjunhallinta keskittyy logistisen verkoston ja siinä esiintyvien suhteiden tarkasteluun. Varaston hallinta ja kuljetustoiminta taas pureutuvat syvemmälle kyseisiin osa-alueisiin.

 • Toimitusketjun hallinta, 5op, TU00BL56
 • Varaston hallinta, 5op, TU00BL57
 • Kuljetustoiminta, 5op, TU00BL58

Tuotantotalous, 15 op

Tämä moduuli käsittelee teollisen liiketoiminnan peruselementtejä. Jokaisen yrityksen tavoitteena on tuottaa asiakkaalle arvoa siten, että yrityksen toiminta on kannattavaa ja sillä on jatkumo. Hankintojen tulee olla kannattavia ja lisäksi yrityksen tulee huolehtia riittävästä myynnistä – markkinoinnin ja operatiivisen myynnin kautta.

 • Hankintatoimi, 5op, TU00BL54
 • B2B -markkinointi ja myynti, 5op, TU00BL55

B2B palveluliiketoiminta, 5-15 op

Korkealaatuisten tuotteiden suunnittelu ja valmistaminen ei yksinään riitä markkinoilla kilpailemiseksi. Yritysten pitää pystyä tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen myös erilaisten palveluiden ja palvelumallien avulla. B2B palveluliiketoiminnalla yrityksen palvelu tarjonta linkitetään oleelliseksi osaksi sen tuoteportfoliota. Projektipohjaisessa liiketoiminnassa palvelut usein myös tasapainottavat yrityksen taloutta suvantovaiheiden aikana. Toteutus voidaan laajentaa opiskelijan oman kiinnostuksen ja tavoitteiden mukaiseksi.

 • Palveluliiketoiminta B2B, 5-15op, TU00BL59

Opiskelijalle
Käytännön asioita

Verkko-opintojen suorittaminen vaatii itsenäistä otetta opiskeluun.

Muistilistamme opiskelijalle:

 • Tutustuthan aina opintojakson toteutussuunnitelmaan ennen opintojaksolle ilmoittautumista!
 • Ilmoittaudu vain niille opintojaksoille, jotka tiedät pystyväsi suorittamaan. Älä siis ahnehdi – opintojaksomme toistuvat säännöllisesti, joten kaikkea ei tarvitse suorittaa kerralla.
 • Kommunikointi on verkko-opinnoissa kaiken A & O. Ole siis aktiivinen viestinnässä sekä opettajan että muiden opiskelijoiden suuntaan. Kommunikointi on myös usein normaalia haastavampaa verkkoympäristössä – pyri olemaan positiivinen ja yksiselitteinen viestinnässäsi.
 • Verkko-opintoihin on apua saatavilla. Toteutuksen vastuuopettaja auttaa mielellään opintojaksoon liittyvissä asioissa!
 • Ota vastuu omista opinnoistasi: Lähiopetukseen verrattuna verkko-opinnot vaativat opiskelijalta itsenäisempää otetta – joudut itse järjestelemään aikataulusi ja huolehtimaan, että kaikki vaadittavat tehtävät tulee suoritetuksi.

Avoimen AMKin ja CampusOnlinen opiskelijat

Katso erilliset ohjeet:

Yrityksille
Opiskelijaprojektit ovat mahdollisuus

Onko yritykselläsi ongelma, minkä ratkaisussa kaivattaisiin apuvoimia? Järjestämme myös tuotantotalouden virtuaaliopintojen yhteydessä käytännönläheisiä oppimisprojekteja. Projektissa yksi tai useampi opiskelija ratkaisee opettajan ohjauksessa yrityselämältä tulevan haasteen ja samalla suorittaa aiheen perusteella valitut opinnot. Projektiopinnot voidaan siis yhdistää myös muihin kuin tuotantotalouden virtuaalitoteutuksiin. Yritykset ja muut tahot saavat yhteistyöprojektista uutta näkemystä omaan toimintaansa, mahdollisia ratkaisumalleja ja he pääsevät tutustumaan tulevaisuuden huippuosaajiin. Yhteistyö-projektit ovat uniikkeja, joten otathan yhteyttä, jotta voimme sopia juuri teidän yrityksellenne sopivan tavan ratkaista ongelma.

Esimerkkejä mahdollisista yhteistyöprojekteista:

 • B2B markkinointi ja myyntisuunnitelma
 • B2B palveluliiketoiminnan kehittäminen
 • Tuotantoprosessin kehittäminen
 • Laajempi kehitysprojekti, missä yhdistetään tuotantotalouden aihe oman alan opintoihin

Jos mielenkiintosi tuotantotalouden ja logistiikan opintoihin heräsi, otathan yhteyttä:

Hannu Rossi,

Senior lecturer
hannu.rossi(at)hamk.fi

Valinnaisten kielten opiskelu HAMKin alueen lukioissa

Hämeenlinnan Kaurialan ja Lyseon, Forssan yhteislyseon, sekä Riihimäen ja Valkeakosken lukioissa valinnainen (lyhyt), B3 –kieli: esim: ranska, venäjä, espanja, saksa

 • opinnot ovat ilmaisia HAMKin tutkinto-opiskelijoille
 • opiskelu AMK-opintojen aikana -> tarvitaan opon tai koulutuspäällikön hyväksymä HOPS
 • jos opiskelija on jo lukiossa opiskellut kielen alkeet, hän ottaa AMKissa opintoja siitä eteenpäin. Yksi lukion opintojakso = 3 op HAMKissa
 • arviointi hyväksytty HYV
 • opiskelija huolehtii, että saa opintosuoritusotteen lukiosta ja toimittaa sen opolle kirjausta varten
 • lisätietoja oman koulutuksen opolta ja opintoja antavan lukion sivuilta

Yritteliäs korkeakoulu

Yritteliäässä korkeakoulussa voit kehittää liikeideaasi, toimia erilaisissa tiimeissä ja rakentaa oman opintopolkusi! Näissä opinnoissa opit mm. innovaatiokyvykkyyttä, tunnistamaan liiketoimintamahdollisuuksia, ratkaisemaan liiketoimintahaasteita, kehittämään liiketoimintaa ja saat ainutlaatuisia mahdollisuuksia rakentaa itsellesi tärkeitä verkostoja.

Yritteliään korkeakoulun opintotarjontaan on koottu yrittäjyyttä tukevat ja edistävät opinnot ja ne sopivat kaikille HAMKin opiskelijoille tutkintoalasta riippumatta. Lue opintokohtaiset esittelyt täältä..

Ilmoittautua voit pakissa! Löydät opinnot liiketalouden vapaasti valittavien opintotarjonnasta.

Henkilökohtaiset opinnot

Opiskelijalle voidaan myöntää opintopisteitä myös henkilökohtaisista opinnoista, joita ei sellaisenaan löydy HAMKin opintotarjonnasta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tutkimushankkeissa, opiskelijavaihdossa, puolustusvoimissa, vapaaehtoistyössä ja kansalaisjärjestötoiminnassa saavutetut suoritukset. Myös korkeakoulupoliittinen vaikuttaminen opiskelijajärjestössä, esim. HAMKOn tuutorina toimiminen, kerryttää opintopisteitä.

Opinto-ohjaaja lisää henkilökohtaiset opinnot HOPSillesi HOPS-keskustelun jälkeen tai erikseen sovitusti.

YH00CH61 Ohjaaminen ja johtaminen vapaaehtoistyössä 15 op

Moduulin suorittanut osaa ohjata ja johtaa organisaatioita, ryhmiä ja yksittäisiä ihmisiä vapaaehtoistoiminnassa sekä kehittää itseään näissä taidoissa.

Johtamistaitoja on karttunut esimerkiksi tapahtuman johtamisessa, yhdistystoiminnan johtamisessa, laadun parantamisen ja kehittämishankkeiden johtamisessa, ryhmien ja yksittäisten ihmisten johtamisessa, ohjaamisessa ja valmentamisessa, toimien vastuullisesti myös turvallisuusasiat huomioiden. Moduulin suorittanut osaa toimia yhteiskunnallisesti merkittävissä ja vastuullisissa vapaaehtoistehtävissä.

Moduulin suorittanut osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia koulutustapahtumia sekä kouluttaa ja arvioida opittua monipuolisilla menetelmillä. Hän osaa suunnitella, johtaa ja kehittää yhdistyksen koulutustoimintaa sekä tunnistaa ja tunnustaa aiemmin opittua.

Moduulin suorituksen perusteena on Partiossa suoritettuja koulutuksia, josta on osoittaa Suomen Partiolaisten myöntämä todistus. Moduuliin hyväksyttäviä koulutuksia ovat seuraavat:

 • Partiojohtajan peruskoulutus (7 op) – moduuliin 3 op,
 • Partiokouluttaja -koulutus (2 op) – moduuliin 2 op,
 • Partiojohtaja -jatkokoulutus (25 op) – moduuliin 15 op,
 • Koulutusohjaaja -koulutus (3 op) – moduuliin 2 op,
 • Valmentaja -koulutus (2op) – moduuliin 2 op.

Maksimissaan moduulin laajuus voi olla 15 op. Todistusten lisäksi osaaminen näytetään portfoliolla, joka kuvaa tavoitteiden mukaista osaamista.

YH00CH62 Ohjaaminen ja johtaminen vapaaehtoistyössä 3 op

Moduulin suorittanut osaa ohjata ja johtaa organisaatioita, ryhmiä ja yksittäisiä ihmisiä vapaaehtoistoiminnassa sekä kehittää itseään näissä taidoissa.

Opinnon suorituksen perusteena on Partiossa suoritettu Partiojohtajan peruskoulutus (7 op), josta on osoittaa Suomen Partiolaisten myöntämä todistus. Todistuksen lisäksi osaaminen näytetään portfoliolla, joka kuvaa tavoitteiden mukaista osaamista.

YH00CH63 Ohjaaminen ja johtaminen vapaaehtoistyössä 2 op

Opinnon suorittanut osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia koulutustapahtumia sekä kouluttaa ja arvioida opittua monipuolisilla menetelmillä.

Opinnon suorituksen perusteena on Partiossa suoritettu Partiokouluttaja -koulutus (2 op), josta on osoittaa Suomen Partiolaisten myöntämä todistus. Todistuksen lisäksi osaaminen näytetään portfoliolla, joka kuvaa tavoitteiden mukaista osaamista.

YH00BM91 Vertaistuutorointi 3-5 op

Opiskelija ymmärtää vertaisohjauksen- ja –tuen merkityksen ja roolin osana korkeakoulun ohjausjärjestelmää. Opiskelijalla on valmiudet toimia tuutorina HAMKissa ja ohjata uusia opintonsa aloittavia opiskelijoita. Tuutorina opiskelija edistää omia yhteisö- ja yhteistyötaitojaan sekä vahvistaa ohjaus- ja esimiestaitojaan.

Tuutorointi koostuu tuutorikoulutuksista sekä toiminnasta tuutorina. Koulutusten avulla tuutori perehdytetään korkeakoulun ja opiskeluympäristön toimintaan. Koulutuksissa vahvistetaan tuutorin kykyä toimia vastuullisena ryhmänohjaajana sekä hänen valmiuksiaan kohdata ja toimia erilaisissa ohjaustilanteissa. Opiskelija toteuttaa tuutorointia omassa koulutuksessaan yhteistyössä myös muiden koulutusten tuutoreiden kanssa. Halutessaan opiskelija voi lisäksi kouluttautua kansainväliseksi tuutoriksi ja toimia kansainvälisyystuutorina (kv-tuutori) korkeakouluun saapuville vaihto-opiskelijoille.

YH00BM92 Vastuutuutorointi 3 op

Opiskelija hyödyntää aiemmasta tuutoroinnista saatuja kokemuksiaan tuutoroinnin ja ohjausjärjestelmän kehittämiseen omassa koulutuksessaan ja osana koko korkeakoulun ohjausjärjestelmää. Opiskelija toimii vastuutuutorina omassa koulutuksessaan ja/tai omalla opiskelukampuksellaan tai täydentää osaamistaan toimimalla esimerkiksi kansainvälisyystuutorina (kv-tuutori).

Vastuutuutori osaa organisoida ja koordinoida oman koulutuksensa ja/tai opiskelukampuksensa tuutoreiden yhteistyötä ja toimii linkkinä tuutoreiden ja korkeakoulun henkilökunnan välillä. Vastuutuutori toimii ensimmäistä vuotta toimivien tuutoreiden vertaisjohtajana ja vastaa heidän tukemisestaan ja ohjaamisestaan koulutuksen ja/tai kampuksen sisällä yhdessä ohjauksesta vastaavan henkilökunnan jäsenen kanssa.

HA00BN56 Opiskelijan rooli laatutyössä

Opiskelija ymmärtää monenlaiset roolinsa korkeakoulun kehittämisessä mm. palautteen annon muodossa. Opiskelija kehittää omaa oppimisympäristöään jatkuvasti arvioimalla myös omaa rooliansa yhteisössä. Ymmärtää roolinsa opiskelijakunnan kehittäjänä laadunhallinnan näkökulmasta.
Opiskelijan osaaminen karttuu mm. seuraavissa asioissa: laatutyön kehittäminen ja ylläpitäminen opiskelijakunnassa, sekä korkeakoulun kanssa, opiskelijaedustajien kouluttaminen, verkostoituminen, palautetyön kehittäminen ja tiedottaminen.
Yksikön johtoryhmän opiskelijaedustaja 3op, hallituksen edustaja 5op

Suoritustapa ja arviointi: Opiskelija kirjoittaa portfolion, jossa arvioi omaa osallistumistaan ja kehittymistään laatutyössä. Portfolio sekä keskusteluiden muistiot toimitetaan opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajalle. Opintopisteet esittää opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja opiskelijalta saadun portfolion mukaan. Opintopisteet hyväksyy Mervi Friman, HAMK/Edu tutkimuspäällikkö.

HA00BN53 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Opiskelija osallistuu osaltaan kansalliseen korkeakoulupolitiikan kehittämiseen ja kansallisten opiskelijajärjestöjen työskentelyyn. Osaa kertoa opiskelijakunnan roolista ja  jäsenyyden merkityksestä yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Opiskelijan osaaminen karttuu mm. seuraavissa asioissa: verkostoituminen, alueellinen kehitystyö, HAMK:n strategian tukeminen, yhteistyö HAMK:n strategisen viestinnän kanssa, sidosryhmäyhteistyö, sopimusneuvottelut.
Keskusvaalilautakunnan jäsen 3op, edustajiston jäsen 3op, hallituksen jäsen 5op, edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 5op.

Suoritustapa ja arviointi:
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMKOn toiminta
Opiskelija suorittaa opintojakson osallistumalla opiskelijakunnan toimintaan. Saatava opintopistekertymä määräytyy opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun yhdessä sopiman ohjesäännön perusteella, jossa määritellään eri tehtävistä saatavat opintopisteet. Opintopisteet esittää opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja opiskelijalta saadun portfolion mukaan. Opintopisteet hyväksyy koulutuksen kehittämispäällikkö.

Muu kansalaisjärjestötoiminta
Opiskelija suorittaa opintojakson normaalin AHOT-menettelyn kautta. Opiskelija hakee opintopisteitä muusta kansalaisjärjestötoiminnasta, kuten valtakunnallisissa järjestöissä toimimisesta ja muista luottamustehtävistä. Opiskelija hakee suoritusta esittämällä laajan portfolion sekä todistukset luottamustehtävistä.

HA00BV46 Toiminta paikallisessa opiskelijayhdistyksessä

Opiskelija on toiminut luottamustehtävissä HAMKin kampuksella toimivassa paikallisyhdistyksessä. Opiskelija ymmärtää kokouskäytänteet, yhdistyslain vaikutuksen yhdistystoimintaan, paikallisen opiskelijakulttuurin edistämisen keinot, sekä omat vastuut ja velvollisuutensa yhdistyksessä.
Opiskelijayhdistyksen hallituksen jäsen 3op tai hallituksen puheenjohtaja 5op.

YH00BU49 Ryhmän johtaminen (näyttö, johtajakoulutus Puolustusvoimissa, aliupseerikoulutus)

Laajuus 5 opintopistettä
Opiskelija tuntee johtamis- ja kouluttamistaidon sekä organisaatiokäyttäytymisen perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan ryhmän johtamiseen ja käytännön taitojen kouluttamiseen.
Opiskelija ymmärtää ihmisten johtamisen merkityksen yritysten ja yhteisöjen menestystekijänä ja huomioi sen omassa toiminnassaan.

Osaamisen osoittaminen: johtajatodistus tai muu dokumentti, josta johtajakoulutuksen suoritus selviää (pelkkä sotilaspassi/-kortti ei riitä).

YH00BU50 Organisaation johtaminen (näyttö, johtajakoulutus Puolustusvoimissa, upseerikoulutus)

Laajuus 7opintopistettä
Opiskelija tuntee johtamis- ja kouluttamistaidon sekä organisaatiokäyttäytymisen perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan suurten kokonaisuuksien johtamiseen. Opiskelija ymmärtää ihmisten johtamisen merkityksen yritysten ja yhteisöjen menestystekijänä ja huomioi sen omassa toiminnassaan.

Osaamisen osoittaminen: johtajatodistus tai muu dokumentti, josta johtajakoulutuksen suoritus selviää (Pelkkä sotilaspassi/-kortti ei riitä).

YH00BV67 Oman koulutuksen ja osaamisen markkinointi

Laajuus 1 – 3 opintopistettä
Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja sekä myynnin ja markkinoinnin taitoja. Opiskelija oppii esittelemään koulutustaan sekä harjoittelee oman osaamisen markkinointia. Opiskelija perehtyy erilaisiin markkinointiviestinnän kanaviin ja oppii niiden käytön.
Sisältö: Opiskelija oppii markkinointia osallistumalla HAMKin markkinointiin. Osallistuminen voi olla esimerkiksi messuesittelijänä toimimista, kouluvierailulle osallistumista, koulutuksen esittelyä eri ryhmille, oman markkinointiprojektin suunnittelua tai toteutusta, valokuvaukseen osallistumista, bloggaamista, videobloggaamista tai muiden sosiaalisen median kanavien hyödyntämistä. Toimet on sovittu yhdessä opon tai koulutuksen vastuuhenkilön kanssa. Opiskelija on koulutettu tai opastettu tehtäviin ja niiden vaatimuksiin. Oppimistehtävää ohjaava opo tai vastuuhenkilö ohjaa opiskelijaa ja antaa palautetta. Opiskelija sopii henkilökohtaisista raportointi- ja arviointiperusteista sekä opintojen laajuudesta oman opinto-ohjaajansa tai muun koulutuksen vastuuhenkilönsä kanssa.
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty/Hylätty.

Oletko kiinnostunut osallistumaan koulutuksesi markkinointiin? Ota yhteyttä oman koulutuksesi markkinointihenkilöön:

VILJAKAINEN SANNA
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikkö
sanna.viljakainen@hamk.fi

PARTANEN KIA
Biotalousosaamisen yksikkö
kia.partanen@hamk.fi

SVENSK JANI
Teknologiaosaamisen yksikkö
jani.svensk@hamk.fi

TARKKALA JENNI
Hyvinvointiosaamisen yksikkö
jenni.tarkkala@hamk.fi

Mahdollisia markkinointitapoja voit miettiä yhdessä opinto-ohjaajasi kanssa tai ilmoittautua mukaan HAMKin yhteisiin markkinointitempauksiin:

YH00CN06 Selvitys- tai kehittämistehtävä toimeksiantona

Laajuus 2-4 opintopistettä

Selvitys- tai kehittämistehtävän laatiminen käynnistyy toimeksiantajan tarpeen ja nykytilanteen kartoittamisella. Näiden tietojen pohjalta opiskelija laatii kehittämisehdotuksen tai –suunnitelman hyödyntäen alan kirjallisuutta ja/tai tutkittua tietoa. Työn tuloksena syntyy raportti, joka sisältää johdannon, kuvauksen työn toteutuksesta sekä tulokset.