Ammatillinen opettajankoulutus arkisto - Hämeen ammattikokeakoulu

Ammatillinen opettajankoulutus

Ammatillinen opettajankouluts tarjoaa innostavan, joustavan ja modernin oppimisympäristön tukemaan opiskeluasi. Kouluttajamme ovat huippuasiantuntijoita, joille sinun oppimisesi on tärkein asia. Olemmekin saaneet opiskelijoiltamme erityistä kiitosta opiskelijaystävällisestä ja kannustavasta ilmapiiristä. Tule siis viihtymään kanssamme, mutta varaudu samalla kovaan työhön.

​Mitä on ammatillinen opettajankoulutus?

Ammatillinen opettajankoulutus on opettajaksi pätevöittävää koulutusta. Koulutus antaa pedagogisen kelpoisuuden kaikkiin oppilaitosmuotoihin. Koulutus on kuitenkin suunnattu erityisesti ammatillisten oppilaitosten tai ammattikorkeakoulun opetustehtäviin aikoville tai niissä tehtävissä jo toimiville. Koulutus on hyödynnettävissä myös yritysten ja työyhteisöjen henkilöstön kehittämistehtävissä tai erilaisissa ammatillisen osaamisen asiantuntijatehtävissä.

Mitä on opettajan kelpoisuus?

Opettajan pedagogiset opinnot 60 op (= Ammatillinen opettajankoulutus) on yksi osa opettajille asetetuista kelpoisuusmääräyksistä, jotka vaihtelevat sen mukaan, missä oppilaitoksessa henkilö toimii opettajana. Täyttääkseen kelpoisuusehdot, tulee esim. ammatillisella opettajalla olla opettajan pedagogisten opintojen lisäksi asetuksen 986/1998 määrittämä koulutus ja työkokemus. Peruskoulun ja lukion aineenopettajilla tulee puolestaan olla opettajan pedagogisten opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto sekä opetettavissa aineissa tietty määrä opintoja.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU