Evo - Hämeen ammattikorkeakoulu
Evo
kaksi opiskelijaa kavelevat evon kampuksen edessa
Kaksi opiskelijaa kävelee Evon kampuksen edessä.

Evo

Evo on metsäopetuksen ja -tutkimuksen keskus

Evon metsäkampus tarjoaa korkeatasoisia metsäopintoja sekä luonnonläheisiä retkeilypalveluja.

Evon kampus pähkinänkuoressa

  • opiskelijoita (2019) 194
  • valmistuneita (2018) 28
  • henkilökuntaa (2019) 40
  • tutkimustyövuodet (2015) 0,87
  • tutkimusrahoitus (2015) 50 000 €

Evon kampus on metsäopetuksen kehto, jonka toiminta alkoi jo vuonna 1862.Oppilaitoksen pitkät perinteet antavat vankan pohjan koulutukselle, jossa tähdätään tulevaisuuteen ja vastaamaan metsäalan muuttuviin tarpeisiin. Metsätalouden koulutuksessa korostuvat käytännönläheisyys ja nykyaikaisen tekniikan hyödyntäminen. Tärkein oppimisympäristö on kampuksen ympärillä oleva n. 1 800 hehtaarin havaintometsä, joka mahdollistaa luontevan siirtymisen luokkaopetuksesta suoraan maastoon. Kampuksella toimii myös Hämeen ammatti-instituutin metsäalan koulutus, jonka osaltaan tukee metsätalouden amk-koulutusta.

Kampuksella toimii metsäalan opiskelijoiden omistama Evon metsäosuuskunta, joka toteuttaa metsäpalveluita pääasiassa Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen metsänomistajille ja metsäalan yrityksille. Osuuskunta mahdollistaa käytännönläheisen ja aidon oppimisympäristön, jossa opiskelijat oppivat mm. yrittäjyyteen ja liiketoimintaosaamiseen liittyviä asioita

Evolla on meneillään sekä alkamassa useita alan hankkeita:

  • Paahde-LIFE hankkeeseen ohjataan Evolta kuivia ja paahteisia ympäristöjä luonnonhoidollisiin kulotuksiin sekä hoidetaan sopivia kohteita puuston oikeanlaisella käsittelyillä. Hanketta toteuttavat mm. Metsähallitus ja UPM.
  • Uudistuva Metsäyrittäjä-hanke on HAMK-vetoinen sertifiointiosaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen koulutushanke, jossa ovat mukana Koneyrittäjien liitto, METO metsäalan yrittäjät ry sekä Turun yliopisto.

Käynnistyviä hankkeita ovat mm. OK – Ojat kuntoon hanke, jonka tavoitteena on aktivoida ojitusyhteisöjä peruskuivatusten ylläpitämiseen Hämeen alueella hyödyntäen luonnonmukaisia vesiensuojelumenetelmiä.

Vuosien varrella yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kanssa on ollut paljon ja tälläkin hetkellä useampi hankehakemus valmisteilla tai vireillä. LUKE on Evolle tärkeä tutkimusyhteistyökumppani. Opiskelijat tekevät jatkuvasti opinnäytetöitä kehittyvän metsäalan tarpeisiin.

Esimerkkejä Evolla tehdyistä opinnäytetöistä:

Kampuksen keskipiste on vuonna 2010 valmistunut oppimiskeskus, josta on saatavilla kahvila- ja ateriapalveluita sekä kampuksen opiskelijoita palveleva metsäalaan keskittynyt kirjasto. Oppimiskeskus myy alueen karttoja ja sieltä on saatavissa retkeilyalueen esitteitä.

Evon kampuksella toimii Evon matkailupalvelut, joka palvelee asiakkaita erilaisten tilaisuuksien, tyky-pävien ja leirikoulujen järjestämisessä. Palveluihin kuuluvat sauna- ja kokoustilojen vuokraus, ohjelmapalvelut, majoituspalvelut sekä ateriapalvelut niin kampuksella kuin maastossa.

Evo

Saarelantie 1​​​​
16970 Evo

Evolla järjestettävä koulutus

Metsätalous

Evo

Saarelantie 1​​​​
16970 Evo

Ilmakuvaa Evon kampukselta

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU