Biotalouden ratkaisut, ylempi AMK - Hämeen ammattikorkeakoulu
Biotalouden ratkaisut, ylempi AMK
opettaja ja opiskelija kasvihuoneessa
Kaksi naista kasvihuoneessa tutkimassa kasveja

Biotalouden ratkaisut, ylempi amk

Perustiedot

mitä opit ikoni

TAVOITTEET

Biotalouden ratkaisut YAMK-koulutuksessa kehität uusiutuvien materiaalien tuotannon ja kiertotalouden asiantuntijaosaamistasi ja kykyäsi toimia muuttuvassa työelämässä. Osaamistavoitteissa korostuu ratkaisukeskeisyys, jolla edistät älykästä, kestävää ja hyvinvointia parantavaa biotaloutta. Tutkinnon voit suorittaa biotalouden ja luonnonvara-alan laajassa kentässä monesta eri näkökulmasta. Voit valintasi mukaan kehittää hyvinkin syvällisesti ala- ja ammattispesifistä osaamistasi tai painottaa – biotalouden taustaosaamistasi hyödyntäen – johtamisen, yrittäjyyden tai liiketoiminnan kehittämisen osaamisia.

mihin valmistut ikoni

VALMIUDET

Koulutuksessa kehität valmiuksiasi suunnitella, toteuttaa ja kehittää kestäviä ratkaisuja yrityksille ja yhteiskuntaan. Tutkinto antaa valmiudet työskennellä biotalouden kehittämis-, hallinto-, koulutus-, asiantuntija- ja tutkimustehtävissä sekä yrittäjänä. Alakohtaiset opinnot syventävät ammatillista asiantuntijuuttasi.

Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta saat pätevyyden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

HAKUAJAT

 • Kevään 2023 toinen yhteishaku
 • Aloituspaikat: 30
 • Hakuaika alkaa: 15.3.2023
 • Hakuaika päättyy: 30.3.2023 klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: 6.4.2023 klo 15.00
 • Valintakokeet: Ei valintakoetta
 • Tulokset: 7.7.2023
 • Paikan vastaanotto: 14.7.2023 klo 15.00
 • Opiskelu alkaa: syksy 2023
 • Hae opiskelemaan

 • Avoimen väylän erillishaku (avoimen amk:n opintojen perusteella)
 • Aloituspaikat: 5
 • Hakuaika alkaa: 1.8.
 • Hakuaika päättyy: 31.5. klo 15
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 4 vko:n kuluessa
 • Paikan vastaanotto: 10 vrk:n kuluessa
 • Opiskelu alkaa: lukuvuoden 2022-2023 aikana
 • Hae opiskelemaan

 • SIIRTOHAKU (OPISKELUOIKEUDEN SIIRTO TOISESTA KORKEAKOULUSTA)
 • Aloituspaikat:
 • Hakuaika alkaa: 2.5. (kevät) ja 1.11. (syksy)
 • Hakuaika päättyy: 16.5. (kevät) ja 15.11. (syksy) klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava:
 • Valintakokeet:
 • Tulokset: 30.6. (kevät) ja 15.12. (syksy)
 • Paikan vastaanotto: 31.7. (kevät) ja 31.12. (syksy)
 • Opiskelu alkaa: opiskeluoikeus HAMKissa alkaa seuraavan lukukauden alussa
 • Hae opiskelemaan

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE  Agrologi (ylempi AMK), Hortonomi (ylempi AMK), Insinööri (ylempi AMK), Metsätalousinsinööri (ylempi AMK), Ympäristösuunnittelija (ylempi AMK)
KESTO (VUOTTA) 1-2
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 60
PAIKKAKUNTA  Hämeenlinna
KIELI  suomi

Biotalouden ratkaisut opetussuunnitelmat

Opintojen sisältö

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus sopii sinulle, jos haluat työskennellä biotalouden kehittämis-, hallinto-, koulutus-, asiantuntija- ja tutkimustehtävissä tai yrittäjänä. Taustakoulutuksesi ja/tai työkokemuksesi voi olla mm. seuraavilta aloilta

 • maa-, metsä- tai kalatalous
 • puutarhatalous tai rakennettu ympäristö
 • elintarviketeollisuus tai muu elintarvikeala
 • biomassojen jalostus, energia- tai ympäristöala
 • biotieteet.

Voit hakea, jos sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto (katso tarkempi pohjakoulutusvaatimus tämän sivun hakuohjeista) sekä kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta.

 

Koulutuksen toteutus

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja opiskelu kestää 1-2 vuotta. Koulutuskokonaisuus muodostuu kahdesta 15 opintopisteen moduulista ja 30 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä. Koulutuksen koko opetussuunnitelma on esitelty opinto-oppaassa.

Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö on kehittämistehtävä, joka perustuu suoritettuihin opintoihin sekä aihealueen teoreettiseen ja työelämässä hankittuun tietoon. Opinnäytetyö tähtää työelämästä nousseen kysymyksen tai haasteen ratkaisemiseen ja se voidaan toteuttaa opiskelijan omassa työorganisaatiossa. Opinnäytetyö perustuu tutkimukselliseen kehittämistoimintaan.

Opinnot alkavat to-pe 24.-25.8.2023 kello 9.00-16.00. Aloituspäivät pidetään Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Aloituksen tarkempi aikataulu lähetetään sähköpostitse koulutukseen valituille opiskelijoille ennen aloituspäivää.

Koulutuksen kaikille yhteinen moduuli toteutetaan pääasiassa verkko-opintoina, tiimissä työskennellen. Moduuliin sisältyy aikataulutettuja, ryhmän yhteisiä verkkotapaamisia (keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa) sekä itsenäistä ja tiimin omaa työskentelyä. Yhteisen moduulin aikana pyritään järjestämään ainakin yksi yhteinen lähipäivä, johon kuitenkin voi osallistua myös etänä. Yhteisessä moduulissa keskitytään työelämän murrokseen, digitalisaatioon ja tulevaisuuden ennakointiin.

Toisen, valinnaisen moduulin opinnot voit valita omien ura- ja osaamistavoitteittesi mukaisesti joko laajasta ja monialaisesta biotalouden substanssispesifisestä tarjonnasta tai johtamisen, yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämisen opintotarjonnasta. Biotalouden alakohtaisiksi moduuleiksi on tarjolla HAMKin biotalousosaamisen yksikön eri kampuksilla toteutettavia, ajankohtaisia ja alan osaamistarpeiden ja kehittymisen kannalta keskeisiä opintoja. Näiden toteutusajat, paikat ja opiskelutavat vaihtelevat. Saman aiheen parissa työskentelee sekä AMK- että YAMK-opiskelijoita. YAMK-opiskelija voi valita moduulissa toiminnallisen, tutkimuksellisen tai viestinnällisen roolin, taustaosaamisensa ja kiinnostuksensa mukaan. Moduuleissa voi olla YAMK-opiskelijalle esitietovaatimuksia. Opiskelutavoista ja yksityiskohdista sovitaan moduulista vastaavan ohjaajan kanssa. Opintojen suunnittelu huomioi lähtökohtasi ja yksilölliset tarpeesi aikuisopiskelijana. Jos valitset johtamiseen, yrittäjyyteen ja liiketalouden kehittämiseen painottuvia opintoja, työskentelet monialaisissa ryhmissä ja kokoontumiset ovat kokonaan tai lähes kokonaan verkossa.

Opinnäytetyö on itsenäisesti toteutettava työelämälähtöinen projekti, jota ohjaavat kokeneet opinnäytetyöohjaajat. Opinnäytetyöprosessi sisältää väli- ja loppuseminaarin, joihin osallistuminen on pakollista.

Opiskelu on mahdollista työn ohessa. Työn ohessa opiskelu vaatii oman ajankäytön suunnittelua, sillä opinnoille on tarpeen varata aikaa viikoittain.

 

Tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta

Haluatko aloittaa YAMK-opinnot jo syksyllä 2023? Yhteishaku päättyi jo, mutta vielä on mahdollisuus aloittaa opinnot polkuopintojen kautta. Lue asiasta lisää HAMKin sivuilta.

Infotilaisuus polkuopinnoista

Järjestämme ylempien ammattikorkeakoulututkintojen polkuopintoinfon verkossa ti 20.6.2023 kello 16.00-17.00. Tilaisuus järjestetään Zoomilla. Ilmoittaudu infoon mukaan ilmoittautumislomakkeella ja saat osallistumislinkin suoraan sähköpostiisi. Tilaisuudessa saat tietoa HAMKin polkuopinnoista ja kuinka haetaan polkuopiskelijaksi YAMK-koulutuksiin. Tervetuloa mukaan!

KYSY KOULUTUKSESTA

  KYSY HAKEMISESTA

  • Hakijapalvelut
  • HAMK, Hakijapalvelut
  • PL 225 (Visamäentie 35 A)
  • 13101 Hämeenlinna
  • Hakijapalveluiden käyntiosoite
  • Visamäentie 35 A, Hämeenlinna
  • Korkeakoulukeskus (Visamäki), A-rak. 1. krs

  HAKUOHJEET

  Kevään 2023 toisen yhteishaun aikataulu

  Päivämäärä Aikataulu
  15.3.2023 Hakuaika alkaa *, NETTIHAKU avautuu.
  30.3.2023 Hakuaika päättyy, nettihaku sulkeutuu klo 15.00.
  Hakulomake tulee olla tallennettuna opintopolku.fi -palvelussa klo 15.00 mennessä.
  6.4.2023 Ennakkotehtävä sekä hakemuksen liitteet oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä.
  7.7.2023 Valintojen tulokset hakijoille viimeistään
  14.7.2023 Korkeakoulupaikka on otettava vastaan klo 15 mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamistavoista ilmoitetaan sähköisessä hyväksymiskirjeessä.
  1.8.2023 Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15.00

   * Kevään toisessa yhteishaussa voit hakea HAMKin suomenkielisiin yamk-koulutuksiin.

   

  Hakukelpoisuus

  Kuka voi hakea

  Voit hakea, jos sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto sekä kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta. Pohjakoulutusvaatimukset määritellään jokaiseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen erikseen. Pohjakoulutusvaatimuksen täyttävät korkeakoulututkinnot on kerrottu otsikon Pohjakoulutusvaatimukset alla.  Huomaa, että ylemmän ja alemman korkeakoulututkinnon yhteenlasketun laajuuden tulee olla 300 opintopistettä.

  • Kevään 2023 yhteishaussa käytettävän tutkinnon tulee pääsääntöisesti olla valmis viimeistään 31.7.2021 ja työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2023.
  • Poikkeuksena ovat hakijat, jotka ovat ennen soveltuvan korkeakoulutukintonsa suorittamista suorittaneet korkeakoulututkinnon, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon. He voivat laskea työkokemusta opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen suorittamisesta alkaen. Heidän tulee valmistua korkeakoulutukintoon viimeistään 14.7.2023 (kevään 2023 yhteishaku). Jos olet suorittanut ulkomailla suomalaista opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoa vastaavan tutkinnon, ota yhteyttä HAMKin Hakijapalveluihin.

  Työkokemusvaatimus

  Jotta voit hakea suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, sinulla pitää olla korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen kaksi vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta. Työkokemusta voit laskea mukaan kevään 2023 yhteishaussa 31.7.2023 asti.

  Työkokemuksesta tulee olla työnantajan antama todistus. Osa-aikaisesta työstä pitää olla työtodistus, jossa näkyy työtunnit. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on dokumentti, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL- vakuutettu.  Lisäksi pitää olla selvitys yrityksen toimialasta esim. ote YTJ-järjestelmästä.

  Huom! Poikkeuksena edellä esitettyyn pääsääntöön ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ennen hakukelpoisuuden tuottavaa korkeakoulututkintoa. Hakemiseen tarvittavat kaksi työkokemusvuotta saavat olla korkeakoulututkinnon, opistotutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja hakukelpoisuuden tuottavan korkeakoulututkinnon suorittamisen väliseltä ajalta. Työkokemuksen tulee olla asianomaiselta alalta. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja on voinut suorittaa noin vuoteen 2000 asti.

  Työkokemuksen laskeminen

  • Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käyttämääsi tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Älä pyöristä työkokemusta ylöspäin.

   

  Harkinnanvarainen valinta

  HAMKin ylempään amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen ei voi hakea harkinnanvaraisessa valinnassa. Sinulla tulee olla suoritettuna jokin pohjakoulutusvaatimuksissa mainituista korkeakoulututkinnoista sekä kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta.

   

  Pohjakoulutusvaatimukset - Biotalouden ratkaisut

  Hakukelpoisia ovat hakijat, joiden tutkintonimike on

  • agrologi (AMK)
  • hortonomi (AMK)
  • insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikan koulutuksesta
  • metsätalousinsinööri (AMK)
  • ympäristösuunnittelija (AMK)
  • maatalous- ja metsätieteiden maisteri
  • agronomi
  • metsänhoitaja

  tai jolla on muu soveltuva korkeakoulututkinto. Korkeakouluopintojen laajuus vähintään 240 op. Jos hakijan suorittama korkeakoulututkinto on laajuudeltaan alle 240 op, hänen tulee ladata hakulomakkeelle tutkintotodistuksen lisäksi myös opintosuoritusote tai muu vastaava todistus suorittamistaan muista korkeakouluopinnoista. Liitteet tulee ladata hakemukselle annettuun määräaikaan mennessä. Hakijan hakukelpoisuus arvioidaan toimitettujen tutkinto- ja työtodistusten perusteella.

  tai joilla on vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto.

   

  Valintaperusteet

  HAMKin ylempien ammattikorkeakoulututkintojen valintaperusteet.

   

   

  Ennakkotehtävä

  Ennakkotehtävä on käytössä kaikissa HAMKin suomenkielisissä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hakukohteissa. HAMKin suomenkielisiin koulutuksiin ei ole valintakokeita.

   

  Kevään 2023 ennakkotehtävä

  Ohjeet ennakkotehtävän tekemiseen ja palauttamiseen julkaistaan HAMKin verkkosivuilla helmikuun aikana.

  Lataa tästä: YAMK ennakkotehtävä 2023

  Huomioithan, että sinun tulee täyttää sekä yhteishakulomake että palauttaa ennakkotehtävä. Ennakkotehtävä tulee ladata hakemukselle 6.4.2023 klo 15.00 mennessä. Ohjeet liitteiden lataamiseen hakuajan päättymisen jälkeen löydät opintopolku.fi -palvelusta.

   

  Ennakkotehtävä koostuu opinnäytetyösuunnitelmasta ja motivaatiokirjeestä, joiden pitää olla hyväksytysti suoritettu, jotta voit tulla valituksi koulutukseen.

  Opinnäytetyösuunnitelma

  Opinnäytetyösuunnitelmasta voi saada 100 pistettä ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä, jotta se on hyväksytysti suoritettu.

  Motivaatiokirje

  Motivaatiokirje pitää suorittaa hyväksytysti, jotta voi tulla valituksi. Se arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Motivaatiokirje palautetaan yhdessä opinnäytetyösuunnitelman kanssa.

   

   

  Hakeminen ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

  WWW.OPINTOPOLKU.FI

  Ennen kuin alat täyttää netissä hakemustasi varaa esille koulu- ja työtodistuksesi.

  • Tarkista tutkintotodistuksestasi valmistumispäiväsi.
  • Sinun tulee liittää hakemukseesi skannattuna tai hyvälaatuiset valokuvat tutkinto- ja työtodistuksistasi

  Korkeakoulujen yhteishaun hakulomakkeen ja tarkemmat hakuohjeet löydät Opintopolusta.

  Muista:

  • Hakea ajoissa: korkeakoulujen yhteishaussa käytetään valtakunnallista nettihakua, joka sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
  • Harkita tarkkaan hakutoivejärjestystä. Et voi muuttaa hakukohteiden järjestystä enää hakuajan päättymisen jälkeen.
  • Tarkastaa kaikkien hakukohteidesi hakukelpoisuusvaatimukset sekä valintaperusteet ennen hakemuksen täyttämistä.

  Jos jokin asia jää epäselväksi tai et voi täyttää sähköistä hakulomaketta, ota yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin.

   

  Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen

  Hakutoivejärjestystä voit muuttaa vain hakuajan päättymiseen saakka. Sen jälkeen järjestys on sitova. Voit muokata hakemustasi tai peruuttaa hakemuksesi hakuaikana, tätä varten tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, ota yhteyttä hakuaikana ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluun.

   

  Liitteiden toimittaminen

  Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan hakuvaiheessa. Hakijoiden on ladattava liitteet hakemuksensa perusteena olevista todistuksista hakemukselle 6.4.2023 klo 15.00 mennessä. Ulkomailla suoritetulla korkeakoulututkinnolla hakevien tulee toimittaa kopio alkuperäisestä tutkintotodistuksesta sekä virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

  Jos korkeakoulututkinto on kesken, hakijan tulee ladata 6.4.2023 klo 15.00 mennessä hakemukselleen korkeakouluopinnoistaan opintosuoritusote ja tämän lisäksi myös kopio suorittamastaan opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnostaan. Jos hakija hyväksytään opiskelijaksi, hänen tulee toimittaa kopio korkeakoulututkintotodistuksestaan opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä viimeistään 14.7.2023.

  Jos vaadittu työkokemus kertyy vasta määräajan jälkeen, hakijan tulee ladata hakemukselleen väliaikainen työtodistus 6.4.2023 mennessä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee toimittaa ajantasainen työtodistus uudelleen opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä viimeistään 14.7.2023.

   

   

  Valinnan tulokset

  Syksyllä 2023 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkistetaan viimeistään 7.7.2023.

   

  Oikaisumenettely

  Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin (hakijapalvelut(at)hamk.fi), kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna, email: tutkintolautakunta(at)hamk.fi).

   

  Hakijatilastot

  Yhteishaun tilastoja löydät Opetushallinnon tilastopalvelusta.

  Koulutus ei ole mukana tässä yhteishaussa.

  Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

  Jos sinulla on jo opiskeluoikeus HAMKissa ja haluat siirtyä toiseen koulutukseen, niin otathan yhteyttä ko. koulutuksen opintojen ohjaajaan.

  Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

  Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

   

  Hakukelpoisuus

  Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettua opinto-oikeusaikana.

  • Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

  Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. Yhden vuoden läsnäolovaatimus ei koske YAMK-opiskelijoita, jotka voivat siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

  • AMK-tutkintoon  siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.
   • Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.
  • YAMK-tutkintoon siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia. Tämän lisäksi sinulla tulee olla hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)

  Huom. opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

  Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

  Valintaperusteet

  Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

  Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

  Hakeminen ja hakuaika

  Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

  Hakuajat

  2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

  1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

  Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

  • Ajantasainen opintosuoritusote sekä osasuoritustodistukset
  • Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista
  • Opiskelutodistus

  Lataa liitteet opintopolun hakemuksellesi tai lähetä ne HAMKin hakijapalveluihin kevään siirtohaussa 26.5. ja syksyn siirtohaussa 25.11. mennessä. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

  Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

  Tulosten julkaisu viimeistään:

  30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

  15.12. (keväällä alkavat opinnot)

  Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

  Haku avoimen AMKn opintojen perusteella

  HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

  Hakulomake on osoitteessa www.opintopolku.fi.

  Avoimen AMKn erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Sairaanhoitajakoulutukseen voidaan ottaa opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittanut hakija, joka on suorittanut 30 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

  Katso lisäksi tietoa toisen asteen opiskelijoille suunnatuista väyläopinnoista sivuiltamme.

  Ylempään AMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia YAMK-opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

  Opiskeluoikeus

  Hakija saa opiskeluoikeuden, kun hänet hyväksytään opiskelijaksi ja hän ottaa paikan vastaan sekä ilmoittautuu lukukaudelle. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi ko. lukukaudesta lähtien. Siksi hakijan tulee hakea opiskelijaksi sinä lukukautena, jona haluaa aloittaa opintonsa tutkinto-opiskelijana.

  Lisätietoa opiskelupaikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta.

  Hakukelpoisuus / Ylemmät amk-tutkinnot

  Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, jolla on

  • soveltuva korkeakoulututkinto ja
  • kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä alakohtaista työkokemusta ja
  • 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia YAMK- opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä YAMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa.

  Pohjakoulutusvaatimus: YAMK-tutkinnot

  Hakukohde Tutkinnon laajuus Pohjakoulutusvaatimus
  Liiketoiminnan kehittäminen 90
  • tradenomi (AMK)
  • Bachelor of Business Administration (UAS)
  • restonomi (AMK)
  • kauppatieteiden maisteri
  • ekonomi
  • muu soveltuva korkeakoulututkinto, joka sisältää tai jonka lisäksi on suoritettu 60 op korkeakoulutasoisia liiketalouden, kauppa- tai taloustieteiden opintoja Korkeakouluopintojen laajuus vähintään 210 op.
  • vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
  Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä 60
  • artenomi (AMK)
  • geronomi (AMK)
  • kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
  • muotoilija (AMK)
  • sairaanhoitaja (AMK)
  • sosionomi (AMK)
  • terveydenhoitaja (AMK)
  • yhteisöpedagogi (AMK)
  • soveltuva taide- ja kulttuurialan amk-tutkinto (teatteri- ja nukketeatteriala, sirkus, tanssinopettaja, muusikko ja musiikkipedagogi, kuvataide, kulttuurituotanto)
  • korkeakoulututkinto hoitotieteen alalta, jos hakijalla on lisäksi sairaanhoitajan, kätilön, terveydenhoitajan tai ensihoitajan opistoasteen tutkinto
  • ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityön alalta
  • taidealojen maisteritutkinnot
  • vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
  Luontoympäristöt ja hyvinvoinnin edistäminen 60 tai 90
  • ensihoitaja (AMK)
  • geronomi (AMK)
  • kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
  • kätilö (AMK)
  • sairaanhoitaja (AMK)
  • sosionomi (AMK)
  • terveydenhoitaja (AMK)
  • korkeakoulututkinto hoitotieteen alalta, jos hakijalla on lisäksi sairaanhoitajan, kätilön, terveydenhoitajan tai ensihoitajan opistoasteen tutkinto
  • ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityön alalta
  • tradenomi (AMK)
  • agrologi (AMK)
  • hortonomi (AMK)
  • metsätalousinsinööri (AMK)
  • ympäristösuunnittelija (AMK)
  • muu soveltuva korkeakoulututkinto
  • vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
  Teknologiosaamisen johtaminen 60
  • ​insinööri (AMK)
  • Bachelor of Engineering (UAS)
  • insinööri (ylempi AMK)
  • Diplomi-insinööri
  • vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
  Tulevaisuuden liikennejärjestelmät 60
  • ​soveltuva korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto ja soveltuvaa liikennealan työkokemusta, korkeakouluopintojen laajuus vähintään 240 op
  Biotalouden ratkaisut 60
  • agrologi (AMK)
  • hortonomi (AMK)
  • insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikan koulutus
  • metsätalousinsinööri (AMK)
  • ympäristösuunnittelija (AMK)
  • maatalous- ja metsätieteiden maisteri
  • agronomi
  • metsänhoitaja
  • muu soveltuva korkeakoulututkinto, korkeakouluopintojen laajuus vähintään 240 op
  • vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 90
  • ensihoitaja (AMK)
  • geronomi (AMK)
  • kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
  • kätilö (AMK)
  • sairaanhoitaja (AMK)
  • sosionomi (AMK)
  • terveydenhoitaja (AMK)
  • korkeakoulututkinto hoitotieteen alalta, jos hakijalla on lisäksi sairaanhoitajan, kätilön, terveydenhoitajan tai ensihoitajan opistoasteen tutkinto
  • ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityön alalta
  • vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
  Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut 60
  • ​soveltuva korkeakoulututkinto, korkeakouluopintojen laajuus vähintään 240 op
  Sustainable Technologies 60
  • ​insinööri (AMK)
  • Bachelor of Engineering (UAS)
  • insinööri (ylempi AMK)
  • Diplomi-insinööri
  • vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto

  Työkokemus: YAMK-tutkinnot

  Kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen asianomaiselta alalta. Jos hakijalla on ennen hakukelpoisuuden tuottavaa korkeakoulututkintoa suoritettu korkeakoulututkinto tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, työkokemusta voidaan hyväksyä tämän tutkinnon suorittamisesta alkaen. Tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemus. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa, että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Jos hakija on suorittanut ulkomailla suomalaista opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoa vastaavan tutkinnon, hakijan tulee toimittaa viranomaisen/oppilaitoksen selvitys tutkinnon tasosta (ISCED 5A tai 5B).

  Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Työ on kokoaikaista, kun työtunteja on 35 viikossa. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.

  Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaiset työsuhteet voivat kerryttää työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

  Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL- vakuutettu.

  Ulkomailla hankitun työkokemuksen voi osoittaa CV:llä, josta ilmenee työsuhteen alkamis- ja päättymispäivät. Lisäksi tarvitaan työnantajan tai muun henkilön suosituskirje.

  Kielitaitovaatimukset

  Jos avoimen amk:n opinnot on suoritettu eri kielellä kuin koulutuksen opetuskieli, hakijan kielitaito voidaan tarvittaessa testata.

   

  Hakeminen ja liitteet

  Hakulomake on auki valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa 1.8. - 31.5. klo 15.00 välisenä aikana.

  Vaaditut liitteet / YAMK-tutkinto

  Lataa hakemukseesi Opintopolku.fi -palvelussa seuraavat liitteet (viimeistään 7 vrk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä):

  • virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)
  • kopiot tutkintotodistuksista ja työtodistuksista
  • CV ulkomailla hankitusta työkokemuksesta sekä suosituskirje
  • virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemä käännös tutkintotodistuksesta ja/tai työtodistuksista tai suosituskirjeestä, jos todistuksen kieli ei ole mikään näistä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.
  • todistus kielitaidosta (tarvittaessa)

  Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes alkuperäiset todistukset on tarkastettu.

  Opiskelijavalinta YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

  Erillishaussa voidaan valita hakija, joka on hakukelpoinen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sekä jolla on 10 op (60 op:n tutkinto) tai 15 op (90 op:n tutkinto) koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintomenestys, opintojen suoritusajankohta, opintopisteiden määrä sekä koulutuksen opiskelijatilanne (ryhmän koko). Ks. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot (alla).

   

  Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

  Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

  Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

  Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

  Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

   

  Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin​

  Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

  Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.​

  Oikaisume​nettely

  Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin, kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna).

  Yhden korkeakoulupaikan säännös

  Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

  Hakeminen opiskelijaksi kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella

  HAMKin erillishaussa kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella on jatkuva hakuaika välillä 1.8.-31.5.

  HAMKiin voidaan ottaa opiskelijaksi hakija, joka haluaa suorittaa suomalaisessa korkeakoulussa kesken jääneen korkeakoulututkintonsa loppuun. Hänet voidaan ottaa samaan tai vastaavaan koulutukseen, jossa hän on suorittanut tutkintoaan aikaisemmin.

  Huom. HAMKin entinen opiskelija, joka on aloittanut opintonsa 1.8.2015 tai sen jälkeen, voi hakea opiskeluoikeutta uudelleen osallistumatta tähän hakuun, ks. Opiskeluoikeus > Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

   

  Opiskeluoikeus

  Hakija saa opiskeluoikeuden, kun hänet hyväksytään opiskelijaksi ja hän ottaa paikan vastaan sekä ilmoittautuu lukukaudelle. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi ko. lukukaudesta lähtien. Siksi opiskelijan tulee hakea opiskelijaksi sinä lukukautena, jona haluaa aloittaa opintonsa tutkinto-opiskelijana.

   

  Hakukelpoisuus

  Tutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, jonka korkeakoulututkinto on jäänyt kesken suomalaisessa korkeakoulussa. Suoritettavia opintoja saa puuttua enintään

  • 60 opintopistettä (AMK-tutkinto) tai
  • 30 opintopistettä (ylempi AMK-tutkinto)
   • Ylempään AMK -tutkintoon hakevan tulee täyttää HAMKin ylemmän AMK-tutkinnon hakukelpoisuusvaatimukset.

   

  Valintaperusteet

  Valintaan vaikuttavat opintojen soveltuvuus HAMKin tutkintokoulutukseen, opintomenestys, opintopisteiden määrä sekä koulutuksen opiskelijatilanne (ryhmän koko).

  Suoritettujen opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hänen aiemmat opintonsa voidaan hyväksyä täysimääräisesti tutkintoon. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos tutkinnosta puuttuvia opintoja on vähemmän kuin 60 opintopistettä (alempi korkeakoulututkinto) tai 30 opintopistettä (ylempi korkeakoulututkinto).

   

  Kielitaito

  Jos aiemmat korkeakouluopinnot on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen opetuskieli, hakijan kielitaito voidaan tarvittaessa testata.

  Kielikokeen sijaan voidaan näyttönä suomen kielen taidosta hyväksyä myös vähintään yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4 osoitettu taito puhumisessa ja puheen ymmärtämisessä sekä kirjoittamisessa ja tekstin ymmärtämisessä. Myös valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittaminen vähintään taitotasolla hyvä voidaan hyväksyä vastaavana osoituksena suomen kielen taidosta.

  HAMK ei järjestä kielikoetta hakijalle, jonka äidinkieli ja koulusivistyskieli on ruotsi ja joka on saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8).

   

  Hakeminen ja aikataulu

  Hakeminen Opintopolku.fi-palvelussa (Haun nimi: Haku kesken jääneen korkeakoulutukinnon perusteella, HAMK)

  Hakuaika on välillä 1.8.-31.5.

   

  Liitteiden toimittaminen

  Hakija lataa hakemuksensa liitteeksi Opintopolkuun:

  • virallinen opintosuoritusote kesken jääneestä korkeakoulututkinnosta
  • virallinen opiskelutodistus/erotodistus
  • todistus kielitaidosta (tarvittaessa)

   

  Opiskelijavalinnan tulokset

  Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

  Biotalouden ratkaisut, YAMK

  HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU