Biotalouden ratkaisut - Hämeen ammattikorkeakoulu
Biotalouden ratkaisut
koeputket laboratoriossa
nainen laboratoriossa

Biotalouden ratkaisut, ylempi amk

Perustiedot

mitä opit ikoni

TAVOITTEET

Biotalouden ratkaisut YAMK-koulutuksessa kehität uusiutuvien materiaalien tuotannon ja kiertotalouden asiantuntijaosaamistasi ja kykyäsi toimia muuttuvassa työelämässä. Osaamistavoitteissa korostuu ratkaisukeskeisyys, jolla edistetään älykästä, kestävää ja hyvinvointia parantavaa biotaloutta. Laajassa biotalouden ja luonnonvara-alan kentässä näkökulmasi voi olla mm. maa-, metsä-, kala- tai puutarhatalous, rakennettu ympäristö, elintarviketeollisuus tai muu elintarvikeala, biomassojen jalostus, bioteknologia tai energia- tai ympäristöala. Voit valintasi mukaan kehittää hyvinkin syvällisesti ala- ja ammattispesifistä osaamistasi tai painottaa – biotalouden taustaosaamistasi hyödyntäen – johtamisen, yrittäjyyden tai liiketoiminnan kehittämisen osaamisia.


mihin valmistut ikoni

VALMIUDET

Biotalouden ratkaisut yamk -koulutuksessa kehität valmiuksiasi suunnitella, toteuttaa ja kehittää kestäviä ratkaisuja yrityksille ja yhteiskuntaan.

 

Tutkinto antaa valmiudet työskennellä biotalouden kehittämis-, hallinto-, koulutus-, asiantuntija- ja tutkimustehtävissä sekä yrittäjinä. Alakohtaiset opinnot syventävät ammatillista asiantuntijuutta.


HAKUAJAT

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE  Agrologi (ylempi AMK), Hortonomi (ylempi AMK), Insinööri (ylempi AMK), Metsätalousinsinööri (ylempi AMK), Ympäristösuunnittelija (ylempi AMK)
KESTO (VUOTTA) 1-2
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 60
PAIKKAKUNTA  Hämeenlinna
KIELI  suomi

Koulutuksen toteutus

Biotalouden ratkaisut YAMK-koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Opintojesi kokonaisuus muodostuu kahdesta 15 opintopisteen laajuisesta opintomoduulista ja 30 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä. 

Opinnot alkavat orientaatiojaksolla elokuussa 2021. Tällöin aloitetaan myös ’Muuttuva toimintaympäristö’ -moduuli, joka on kaikille Biotalouden ratkaisut YAMK-opiskelijoille yhteinen. Moduulissa keskitytään työelämän murrokseen, digitalisaatioon ja tulevaisuuden ennakointiin. 

Toisen, valinnaisen moduulin opinnot voit valita omien ura- ja osaamistavoitteittesi mukaisesti joko laajasta ja monialaisesta biotalouden substanssispesifisestä tarjonnasta tai johtamisen, yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämisen opintotarjonnasta. Valinnainen moduuli voi myös olla tutkimusprojekti, jonka suunnittelet, toteutat ja raportoit joko HAMK Bio tutkimusyksikön hankkeissa työskennellen tai omassa työympäristössäsi. Valinnaisia opintoja voit valita myös muista kotimaisista tai kansainvälisistä korkeakouluista.

 

Opiskelutavat

Koulutuksen kaikille yhteinen moduuli ’Muuttuva toimintaympäristö’ toteutetaan pääasiassa verkko-opintoina, tiimissä työskennellen. Moduuliin sisältyy aikataulutettuja, ryhmän yhteisiä verkkotapaamisia sekä itsenäistä ja tiimin omaa työskentelyä. Lähipäiviä on vähintään orientoivalla jaksolla opintojen alkaessa. Yhteiseen moduuliin aikana pyritään järjestämään muutama ryhmän yhteinen lähipäivä, joihin kuitenkin kaikkiin voi osallistua myös etänä.  

 

Valinnaiset opinnot valitset kiinnostuksesi mukaan laajasta tarjonnasta. Biotalouden alakohtaisiksi moduuleiksi on tarjolla HAMKin biotalousosaamisen yksikön eri kampuksilla toteutettavia, ajankohtaisia ja alan osaamistarpeiden ja kehittymisen kannalta keskeisiä opintoja. Näiden toteutusajat, paikat ja opiskelutavat vaihtelevat. Saman aiheen parissa työskentelee sekä amk- että yamk opiskelijoita. YAMK-opiskelija voi valita moduulissa toiminnallisen, tutkimuksellisen tai viestinnälliseen roolin, taustaosaamisensa ja kiinnostuksensa mukaan. Moduuleissa voi olla yamk-opiskelijalle esitietovaatimuksia. Opiskelutavoista ja yksityiskohdista sovitaan moduulista vastaavan ohjaajan kanssa. Opintojen suunnittelu huomioi lähtökohtasi ja yksilölliset tarpeesi aikuisopiskelijana. Jos valitset johtamiseen, yrittäjyyteen ja liiketalouden kehittämiseen painottuvia opintoja, työskentelet monialaisissa ryhmissä ja kokoontumiset ovat kokonaan tai lähes kokonaan verkossa.

 

Opiskelu kestää 1–2 vuotta. Voit yhdistää oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi omaan työhön ja työorganisaatioosi. Saat tehtävistä jo opiskeluaikana uutta hyödyllistä tietoa organisaatiosi kannalta. Opinnot mahdollistavat, että voit kehittää organisaatiosi työtapoja ja kehittämisstrategioita oppivan organisaation periaatteiden mukaisesti.

KYSY KOULUTUKSESTA

  KYSY HAKEMISESTA

  • Hakijapalvelut
  • HAMK, Hakijapalvelut
  • PL 225 (Visamäentie 35 A)
  • 13101 Hämeenlinna
  • Hakijapalveluiden käyntiosoite
  • Visamäentie 35 A, Hämeenlinna
  • Korkeakoulukeskus (Visamäki), A-rak. 1. krs

  HAKUOHJEET

  Kevään 2020 toisen yhteishaun aikataulu

  Päivämäärä Aikataulu
  18.3.2020 Hakuaika alkaa *, NETTIHAKU avautuu.
  1.4.2020 Hakuaika päättyy, nettihaku sulkeutuu klo 15.00.
  Hakemusten oltava perillä klo 15.00. Saman päivän postileima ei riitä.
  8.4.2020 Ennakkotehtävä sekä hakemuksen liitteet oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä.
  15.7.2020 Valintojen tulokset hakijoille viimeistään
  22.7.2020 Korkeakoulupaikka on otettava vastaan klo 15 mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamistavoista ilmoitetaan hyväksymiskirjeessä.
  3.8.2020 Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15.00

   * Kevään toisessa yhteishaussa voit hakea HAMKin suomenkielisiin yamk-koulutuksiin.

  Hakukelpoisuus

  Kuka voi hakea

  Voit hakea, jos sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto sekä kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta siltä alalta, jolle olet hakemassa tai jolta korkeakoulututkintosi on. Pohjakoulutusvaatimukset määritellään jokaiseen hakukohteeseen erikseen. Ylemmän ja alemman korkeakoulututkinnon yhteenlasketun laajuuden tulee olla 300 opintopistettä. Koulutuskohtaiset pohjakoulutusvaatimukset näet alta.

  • Kevään 2020 yhteishaussa käytettävän tutkinnon tulee pääsääntöisesti olla valmis viimeistään 31.7.2018 ja työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2020.
  • Poikkeuksena ovat hakijat, jotka ovat ennen korkeakoulutukintonsa suorittamista valmistuneet opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoon. He voivat laskea työkokemusta opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen suorittamisesta alkaen. Heidän tulee valmistua korkeakoulutukintoon viimeistään 15.7.2020 (kevään 2020 yhteishaku).

  Harkinnanvarainen valinta

  HAMKin ylempään amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen ei voi hakea harkinnanvaraisessa valinnassa. Hakijalla tulee olla suoritettuna jokin pohjakoulutusvaatimuksissa mainituista korkeakoulututkinnoista.

  Työkokemusvaatimus

  Jotta voit hakea suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, sinulla pitää olla korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen kaksi vuotta työkokemusta. Työkokemuksen pitää olla hankittu alalta, jolle nyt olet hakemassa ja/tai alalta, jolta tutkintosi on. Työkokemusta voit laskea mukaan kevään 2020 yhteishaussa 31.7.2020 asti.

  Työkokemuksesta tulee olla työnantajan antama todistus. Osa-aikaisesta työstä pitää olla työtodistus, jossa näkyy työtunnit. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on dokumentti, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL- vakuutettu.  Lisäksi pitää olla selvitys yrityksen toimialasta esim. ote YTJ-järjestelmästä.

  Huom! Poikkeuksena edellä esitettyyn pääsääntöön ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ennen ammattikorkeakoulututkintoa. Hakemiseen tarvittavat kaksi työkokemusvuotta saavat olla opistotutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen väliseltä ajalta. Työkokemuksen pitää olla alalta, jolle nyt olet hakemassa ja/ tai alalta, jolta ammattikorkeakoulututkinto on. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja on voinut suorittaa noin vuoteen 2000 asti.

  Työkokemuksen laskeminen

  • Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käyttämääsi tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Älä pyöristä työkokemusta ylöspäin.

   

  Pohjakoulutusvaatimukset - Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen

  Hakukelpoisia ovat hakijat, joiden tutkintonimike on

  • agrologi (AMK)
  • hortonomi (AMK)
  • iktyonomi (AMK)
  • insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikan koulutuksesta
  • metsätalousinsinööri (AMK)
  • ympäristösuunnittelija (AMK)
  • maatalous- ja metsätieteiden maisteri
  • agronomi
  • metsänhoitaja

  tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Korkeakouluopintojen laajuus vähintään 240 op

  tai joilla on vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto.

  Valintaperusteet

  Kevään 2020 yhteishaun valintaperusteet löydät opintopolusta:

  Ks. kohdasta Hakeminen

  Ennakkotehtävä

  Ennakkotehtävä on käytössä kaikissa HAMKin suomenkielisissä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hakukohteissa. HAMKin suomenkielisiin koulutuksiin ei ole valintakokeita. Hakijan tulee täyttää sekä yhteishakulomake että palauttaa ennakkotehtävä.

  Kevään 2020 ennakkotehtävä

  Lataa ennakkotehtävä tästä: YAMK ennakkotehtävä 2020

  Ennakkotehtävä tulee palauttaa 8.4.2020 klo 15.00 mennessä.

  Ennakkotehtävä koostuu tutkimussuunnitelmasta ja motivaatiokirjeestä, joiden pitää olla hyväksytysti suoritettu, jotta hakija voi tulla valituksi koulutukseen.

  Tutkimussuunnitelma

  Tutkimussuunnitelmasta voi saada 85 pistettä ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä, jotta se on hyväksytysti suoritettu.

  Motivaatiokirje

  Motivaatiokirje pitää suorittaa hyväksytysti, jotta voi tulla valituksi. Se arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Motivaatiokirje palautetaan yhdessä ennakkotehtävän kanssa.

   

  Hakeminen ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

  WWW.OPINTOPOLKU.FI

  Ennen kuin alat täyttää netissä hakemustasi varaa esille koulu- ja työtodistuksesi.

  • Tarkista tutkintotodistuksestasi opinnäytetyön arvosana ja valmistumispäiväsi.
  • Laske valmiiksi työkokemuskuukaudet työtodistuksistasi.

  Korkeakoulujen yhteishaun hakulomakkeen ja tarkemmat hakuohjeet löydät Opintopolusta.

  Muista:

  • Hakea ajoissa: korkeakoulujen yhteishaussa käytetään valtakunnallista nettihakua, joka sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
  • Harkita tarkkaan hakutoivejärjestystä. Et voi muuttaa hakukohteiden järjestystä enää hakuajan päättymisen jälkeen.
  • Tarkastaa kaikkien hakukohteidesi hakukelpoisuusvaatimukset sekä valintaperusteet ennen hakemuksen täyttämistä.

  Tiedot tarkistetaan valituksi tulleilta ja voit menettää opiskelupaikkasi, jos sait sen väärin perustein.

  Jos jokin asia jää epäselväksi tai et voi täyttää sähköistä hakulomaketta, ota yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin.

  Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen

  Hakutoivejärjestystä voit muuttaa vain hakuajan päättymiseen saakka. Sen jälkeen järjestys on sitova. Voit muokata hakemustasi tai peruuttaa hakemuksesi hakuaikana, tätä varten tarvitset verkkopankkitunnukset. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, ota yhteyttä hakuaikana ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluun.

  Liitteiden toimittaminen

  Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan hakuvaiheessa. Hakijoiden on ladattava liitteet hakemuksensa perusteena olevista todistuksista hakemukselle tai toimitettava todistuskopiot 8.4.2020 klo 15.00 mennessä HAMKin hakijapalveluihin. Ulkomailla suoritetulla korkeakoulututkinnolla hakevien tulee toimittaa kopio alkuperäisestä tutkintotodistuksesta sekä virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

  Jos korkeakoulututkinto on kesken, hakijan tulee toimittaa korkeakouluopinnoista opintosuoritusote ja tämän lisäksi myös kopio suorittamastaan opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnostaan 8.4.2020 klo 15.00 mennessä HAMKin hakijapalveluihin. Jos hakija hyväksytään opiskelijaksi, hänen tulee toimittaa kopio korkeakoulututkintotodistuksestaan opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä viimeistään 15.7.2020.

  Jos vaadittu työkokemus kertyy vasta määräajan jälkeen, hakijan tulee toimittaa väliaikainen työtodistus 8.4.2020 mennessä HAMKin hakijapalveluihin. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee toimittaa ajantasainen työtodistus uudelleen opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä viimeistään 15.7.2020.

  Valinnan tulokset

  Syksyllä 2020 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkistetaan viimeistään 15.7.2020.

  Oikaisumenettely

  Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin, kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna).

  Hakijatilastot

  Yhteishaun tilastoja löydät Opetushallinnon tilastopalvelusta.

  Koulutus ei ole mukana tässä yhteishaussa.

  HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

  Hakulomake on osoitteessa www.opintopolku.fi.

  Avoimen AMKn erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Sairaanhoitajakoulutukseen voidaan ottaa opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittanut hakija, joka on suorittanut 30 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

  Katso lisäksi tietoa toisen asteen opiskelijoille suunnatuista väyläopinnoista sivuiltamme.

  YAMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

  Hakukelpoisuus / Ylemmät amk-tutkinnot

  Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, jolla on

  • soveltuva korkeakoulututkinto ja
  • kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä alakohtaista työkokemusta ja
  • 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä YAMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa.

  Pohjakoulutusvaatimus: YAMK-tutkinnot

  Hakukohde Tutkinnon laajuus Pohjakoulutusvaatimus
  Liiketoiminnan kehittäminen 90 tradenomi (AMK)
  BBA
  restonomi (AMK)
  KTM
  ekonomi
  -
  tai vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
  Master's Degree Programme in Business Management and Entrepreneurship 90

  tradenomi (AMK)
  BBA
  restonomi (AMK)
  KTM
  ekonomi

  -
  tai vastaava soveltuva korkeakoulututkinto (tällöin hakijalla on oltava liiketalouden korkeakouluopintoja vähintään 40 op)​
  tai vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto

  Rakentaminen 60 insinööri (AMK) talonrakennus-, yhdyskunta- tai ympäristötekniikan alalta
  BEng (rakennusala)
  DI (rakennus-, yhdyskunta- tai ympäristötekniikan alalta)
  -
  tai vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
  Teknologiosaamisen johtaminen 60 ​insinööri (AMK)
  BEng
  insinööri (ylempi AMK)
  DI
  -
  tai vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
  Tulevaisuuden liikennejärjestelmät 60 ​soveltuva korkeakoulututkinto, korkeakouluopintojen laajuus vähintään 240 op
  Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen 60

  agrologi (AMK)
  hortonomi (AMK)
  iktyonomi (AMK)
  insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikan koulutuksesta metsätalousinsinööri (AMK)
  ympäristösuunnittelija (AMK)
  MMM
  agronomi
  metsänhoitaja
  muu soveltuva korkeakoulututkinto

  Kaikissa tapauksissa korkeakouluopintojen laajuus vähintään 240 op.
  -
  tai vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto

  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 90

  ​sairaanhoitaja (AMK)
  sosionomi (AMK)
  terveydenhoitaja (AMK)
  kätilö (AMK)
  ensihoitaja (AMK)
  geronomi (AMK)
  kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
  -

  korkeakoulututkinto hoitotieteen alalta, jos hakijalla on lisäksi sairaanhoitajan, kätilön, terveydenhoitajan tai ensihoitajan tutkinto
  ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityön alalta
  tai vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto

  Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä 60 tai 90 ​sairaanhoitaja (AMK)
  sosionomi (AMK)
  terveydenhoitaja (AMK)
  artenomi (AMK)
  muotoilija (AMK)
  geronomi (AMK)
  kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
  yhteisöpedagogi (AMK)
  soveltuva taide- ja kultturialan amk- tutkinto (teatteri- ja nukketeatteriala, sirkus, tanssinopettaja, muusikko- ja musiikkopedagogi, kuvataide, kulttuurituotanto)
  korkeakoulututkinto hoitotieteen alalta, jos hakijalla on lisäksi sairaanhoitajan, kätilön, terveydenhoitajan tai ensihoitajan tutkinto
  ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityön alalta
  taidealojen maisteritutkinnot
  -
  vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
  Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut 60 ​soveltuva korkeakoulututkinto, korkeakouluopintojen laajuus vähintään 240 op

  Työkokemus: YAMK-tutkinnot

  Kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa, että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankittua työkokemusta (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa). Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

  Työkokemus ilmoitetaan kokoaikatyönä. Työ on kokoaikaista, kun työtunteja on 35 viikossa. Osa-aikatyö muunne​taan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

  Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Lisäksi yrittäjän tulee antaa selvitys yrityksen toimialasta (kaupparekisteriote tai ote YTJ-järjestelmästä).

  Kielitaitovaatimukset

  HAMK hyväksyy samana vuonna korkeakoulujen yhteishaussa tai HAMKin omassa erillishaussa hyväksytysti suoritetun kielikokeen ja järjestää tarvittaessa kielikokeen erillishaun hakijoille.

  Hakeminen ja liitteet

  Hakulomake on auki valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa 1.8.-31.12.2020 klo 15.00 välisenä aikana.

  Vaaditut liitteet / YAMK-tutkinto

  Lataa hakemukseesi Opintopolku.fi -palvelussa seuraavat liitteet (viimeistään 7 vrk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä):

  • virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)
  • kopiot tutkintotodistuksista ja työtodistuksista
  • virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemä käännös tutkintotodistuksesta ja/tai työtodistuksista, jos todistuksen kieli ei ole mikään näistä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

  Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes alkuperäiset todistukset on tarkastettu.

  Opiskelijavalinta YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

  Erillishaussa voidaan valita hakija, joka on hakukelpoinen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sekä jolla on 10 op (60 op:n tutkinto) tai 15 op (90 op:n tutkinto) koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintopisteiden määrä sekä opintomenestys.

   

  Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

  Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

  Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

  Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

  Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

   

  Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin​

  Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

  Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.​

  Oikaisume​nettely

  Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin, kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna).

  Yhden korkeakoulupaikan säännös

  Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

  Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

  Jos sinulla on jo opiskeluoikeus HAMKissa ja haluat siirtyä toiseen koulutukseen, niin otathan yhteyttä ko. koulutuksen opintojen ohjaajaan.

  Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

  Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

   

  Hakukelpoisuus

  Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettua opinto-oikeusaikana.

  • Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

  Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. Yhden vuoden läsnäolovaatimus ei koske YAMK-opiskelijoita, jotka voivat siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

  • AMK-tutkintoon  siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.
   • Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.
  • YAMK-tutkintoon siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia. Tämän lisäksi sinulla tulee olla hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)

  Huom. opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

  Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

  Valintaperusteet

  Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

  Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

  Hakeminen ja hakuaika

  Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

  Hakuajat

  2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

  1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

  Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

  • Ajantasainen opintosuoritusote sekä osasuoritustodistukset
  • Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista
  • Opiskelutodistus

  Lataa liitteet opintopolun hakemuksellesi tai lähetä ne HAMKin hakijapalveluihin kevään siirtohaussa 26.5. ja syksyn siirtohaussa 25.11. mennessä. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

  Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

  Tulosten julkaisu viimeistään:

  30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

  15.12. (keväällä alkavat opinnot)

  Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

  Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen, ylempi AMK

  HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU