Tekniikka ja liikenne

Hämeen ammattikorkeakoulu
Tekniikka ja liikenne täydennyskoulutus kaksi miestä keskustelevat koneiden ääressä

Tekniikka ja liikenne

Tekniikka ja liikenne

Tarjoamme tekniikan ja liikenteen alalle koulutuksia työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Koulutukset suunnitellaan yritysten osaamistarpeiden pohjalta asiakasta parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi. Ota yhteyttä – rakennetaan yhdessä yrityksenne tai organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutusohjelma!

Katso myös tarjolla olevia koulutuksia!

Asiantuntijaverkoston palveluita tekniikan alalla

  • Kone- ja valmistustekniikka
  • Rakennustekniikka
  • Sähkö- ja automaatiotekniikka
  • Informaatiotekniikka
  • Logistiikka ja liikenneala
  • Ohutlevytutkimus ja -koulutus
  • Tuotantotalous

Liikenneala

Liikennealan täydennyskoulutuksessa koulutamme aloittavia ja alalla toimivia liikenneyrittäjiä. Koulutamme myös liikenneopettajia kehittämään omaa opetustaan sekä annamme liikennealan erityiskoulutusta. Suunnittelemme ja toteutamme myös erikseen tilattavaa koulutusta liikennealan yritysten ja ryhmien tarpeeseen.

Tekniikan alan koulutustarjonta

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

Liikennealan koulutustarjonta

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

  • Raitiotietekniikan täydennyskoulutusohjelma 2019, 3.toteutuskertaLUE LISÄÄ

    HUOM! Koulutuspaikkoja tähän koulutukseen on lisätty. Näin aiempi tieto kurssin täynnä olemisesta kumoutuu. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on menossa tai vireillä raitiotiehankkeita. Raitiotietekniikka on nosteessa ja osaamisen tarve kasvaa näiden hankkeiden myötä. Lisäksi alan henkilöstön keskuudessa on käynnissä sukupolvenvaihdos nuorempien ikäluokkien tullessa alalle. Uudet raitiotieammattilaiset tarvitsevat koulutusta alan teknisissä kysymyksissä.HAMK on yhteistyössä HKL:n kanssa suunnitellut ainutlaatuisen suomenkielisen raitiotiealan täydennyskoulutuksen, jonka tavoitteena on tarjota raitiotiealan uusille ja vanhoille toimijoille ja asiantuntijoille osaamisen vahvistusta ja päivitystä. Koulutus on toteutettu jo kaksi kertaa. Nyt meillä on mahdollisuus tarjota vielä kolmas tilaisuus osallistua tähän suosittuun, erikoisalansa kysymyksiin syvällisesti perehdyttävään koulutukseen.Koulutukseen ilmoittautumienen alkaa joulukuun 2018 alussa. Koulutus toteutetaan tammi-huhtikuussa 2019, jos ilmoittautuneita on riittävästi ryhmän perustamista varten. […]

HAMK Teknologiaosaaminen Työelämäpalvelut
Visamäentie 35 B, PL 230,
13101 Hämeenlinna
Puhelin 03 6461

HAMI Liikenneopetuskeskus,
Kaartokatu 2, ​Riihimäki​
puh. 03 6461 ​​​

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU