Tekniikka ja liikenne - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tekniikka ja liikenne
Hämeen ammattikorkeakoulu
Tekniikka ja liikenne täydennyskoulutus kaksi miestä keskustelevat koneiden ääressä.

Tekniikka ja liikenne

Tekniikka ja liikenne

Tarjoamme tekniikan ja liikenteen alalle koulutuksia työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Koulutukset suunnitellaan yritysten osaamistarpeiden pohjalta asiakasta parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi. Ota yhteyttä – rakennetaan yhdessä yrityksenne tai organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutusohjelma!

Katso myös tarjolla olevia koulutuksia!

HAMK Teknologiaosaamisen työelämäpalvelut – Asiantuntijaverkoston palvelut tekniikan ja liikenteen alalla

 • Kone- ja valmistustekniikka
 • Rakennustekniikka
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka
 • Tietotekniikka
 • Liikenneala ja logistiikka
 • Ohutlevytutkimus ja -koulutus
 • Tuotantotalous
 • Lean

HAMI Liikenneopetuskeskus

Liikennealan täydennyskoulutuksessa koulutamme aloittavia ja alalla toimivia liikenneyrittäjiä. Koulutamme myös liikenneopettajia kehittämään omaa opetustaan sekä annamme liikennealan erityiskoulutusta. Suunnittelemme ja toteutamme myös erikseen tilattavaa koulutusta liikennealan yritysten ja ryhmien tarpeeseen.

Tekniikan alan koulutustarjonta

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Teollisuuden huippuosaaja (Chief Expert in Engineering CEE) 2020, 15 opLUE LISÄÄ

  Hämeen ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun sekä LUT-yliopiston yhteistyönä syntyvä täydennyskoulutus tähtää teollisuuden insinööritaitojen ajanmukaistamiseen. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden päivittää tekniikan alan osaajien kykyä hyödyntää moderneja 3D-tekniikoita työssään. 3D-tekniikoilla tarkoitetaan digitaalisessa (kone)suunnitteluympäristössä käytettäviä työkaluja, kuten lisäävä valmistus (eli ns. 3D-tulostus), 3D-skannaus, 3D-lujuussimulointiohjelmistot, sekä VR/AR tekniikat. Painotus 3D-tekniikoissa on kappaleiden/tuotteiden optimointi lisääville valmistustekniikoille. Mukaan tulee rakenteiden lujuusopillisia näkökulmia ja oman uuden osaamisen kehittämistä jopa osaamisen tuotteistamiseen saakka. Koulutus alkaa 2020 maaliskuussa 6.3. ja kestää noin kuusi kuukautta.

Liikennealan koulutustarjonta

Asio-kurssitarjonta Julkinen kurssitarjonta Asio-lyhytkurssiohjelmistosta

 • Tulevaisuuden joukkoliikenne -seminaari 13.2.2020LUE LISÄÄ

  Joukkoliikennealalla on käynnissä suuria muutoksia! Ilmastonmuutos yhdessä kansainvälisten ilmastosopimusten kanssa pakottaa nopeisiin toimiin ja määrätietoisesti hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Samaan aikaan väestön ikääntyminen ja kohoavat kustannukset vähentävät julkisen vallanresursseja mm. joukkoliikenteen järjestämisessä. Toisaalta tulevaisuudessa liikenteen automatisaatio ja digitalisaatio avaavat aivan uusia mahdollisuuksia liikkumispalveluille. Teknologisen murroksen keskellä joukkoliikenteen suunnittelu vaatii yhä kokonaisvaltaisempaa ajattelua, jolla varmistetaan palvelujen kiinnittyminen kokonaisuudeksi asiakkaan näkökulmasta.

  HAMK Teknologiaosaamisen Työelämäpalvelut
  Visamäentie 35, Hämeenlinna
  Puh. 03 6461

  HAMI Liikenneopetuskeskus
  Kaartokatu 2, ​Riihimäki​
  Puh. 03 6461 ​​​

  HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU