Hyppää sisältöön
Nainen ja mies portaiden alla ovat kävelemässä. portaiden yläpuolella näkyy henkilöitä. Ihmiset hymyilevät, nainen katsoo kameaa ja mies ulos kuvasta.
Home Koulutushaku

Sosionomi, muuntokoulutus 90–120 op

Koulutusalat

  • Sosiaali- ja terveysala
  • Sosiaaliala

Tutkintonimike

  • Sosionomi (AMK)

Opetuskieli

  • Suomi

Koulutustyyppi

  • AMK-tutkinto

Opintojentaso

  • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Kampukset

  • Hämeenlinna
  • Online

Opetusmuoto

  • Monimuoto-opetus

Monipuolinen ala ihmisten ja perheiden parissa

Sosionomiopinnoissasi opit edistämään ihmisten hyvinvointia ja tukemaan heidän kasvuaan yhteiskunnassa. Päädyt ihmisläheiselle alalle, jossa jokainen päiväsi on täynnä monipuolisia ja merkityksellisiä kohtaamisia ja tehtäviä.

Tavoitteet

Opit tukemaan ihmisen ja yhteisöjen osallisuutta sekä vuorovaikutusta yhteiskunnassa.

Koulutuksen antama pätevyys

Ammattinimikkeitäsi voivat olla esimerkiksi sosiaaliohjaaja, lastensuojelun ohjaaja, kuraattori, koulusosionomi, palveluohjaaja, nuorisotyöntekijä, asumispalveluyksikön ohjaaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, perhetyöntekijä, vanhustyön ohjaaja, päihde- ja mielenterveystyön ohjaaja tai palvelukoordinaattori.

Opintojen rakenne

Opintojesi alussa perehdyt sosiaalialan perusosaamiseen, kuten hyvinvoinnin edistämiseen, vuorovaikutustaitoihin, kestävään kehitykseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen. Opintojen edetessä pääset tutustumaan tutkimuksen tekoon, osaamisen kehittämiseen, johtamisen opintoihin sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Bravuurinamme HAMK:issa on taidelähtöisten menetelmien näkyvyys sosionomikoulutuksessa. Tämän kautta opit miten voit käyttää musiikkia ja kuvataidetta osana tulevaa työtäsi sosiaalialan ammattilaisena. Lisäksi vain meillä sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä mukaan Nipsulan avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan, johon saapuu pikkuisia asiakkaita huoltajineen viikoittain.

Opintosi sisältävät harjoittelua työpaikoilla ja voit suorittaa niitä myös ulkomailla. Monipuolisilla harjoittelupaikoilla pääset tekemään opinnoistasi juuri sinun näköisesi.

Sosionomitutkinnon laajuus on 210 opintopistettä, josta muuntokoulutuksessa suoritettavaksi jää hyväksilukujen jälkeen 90–120 opintopistettä, riippuen aiemmasta tutkinnosta sekä varhaiskasvatuksen sosionomina toimimiseen suuntaavista opinnoista. Suoritettavat opinnot valitaan ryhmälle ajoitetusta opetussuunnitelmasta. Koulutus toteutetaan pääosin verkko-opetuksena. Kampuksella järjestettävät lähipäivät ilmoitetaan erikseen. Koulutuksen suunniteltu kesto on 1,5 vuotta.

Pohjakoulutusvaatimus: Artenomi (AMK) -tutkinto ohjaustoiminnan koulutusohjelmasta, Geronomi (AMK), Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Sairaanhoitaja (AMK), Terveydenhoitaja (AMK) tai Yhteisöpedagogi (AMK)-tutkinto tai sosiaalialan opistoasteen tutkinto esimerkiksi sosiaalikasvattaja tai -ohjaaja.

Muuntokoulutus on haussa seuraavan kerran syksyn yhteishaussa 28.8.–11.9.2024.

Suuntautumisvaihtoehdot

Voit syventää osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaan sosiaalialan eri osaamisalueisiin. Valittavanasi on muun muassa kokonaisuuksia varhaiskasvatuksen, perheiden, lasten suojelun, nuorisotyön, riippuvuuksien, kriisien, mielenterveyden ja kulttuurin parista.

Jos kaipaat sosionomiopintojesi vastapainoksi jotain ihan erilaista, niin saatavillasi on HAMK:in kurssitarjonta, josta voit valita vaikkapa ukulelekurssin tai markkinointia.

Mikäli valmistuttuasi haluat toimia varhaiskasvatuksen sosionomina, sinun tulee suorittaa vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja. Tällöin sinun tulee valita seuraavat opinnot: Varhaiskasvatuksen arvot ja tietoperusta, Lapsen ja perheen osallisuus ja tuki varhaiskasvatuksessa, Lasten suojelu, Harjoittelu varhaiskasvatusympäristössä sekä suunnata opinnäytetyö varhaiskasvatuksen teemoihin.

Mikäli valmistuttuasi haluat suuntautua kouluhyvinvoinnin edistämisen tehtäviin (esimerkiksi koulusosionomi, kouluyhteisönohjaaja) suositellaan suoritettavaksi 60 opintopistettä seuraavia opintoja: Nuori kansalaisena, Lasten suojelu, Harjoittelu sosiaalityön ympäristössä (koulussa) ja suunnata opinnäytetyö liittyen kouluhyvinvoinnin teemoihin.

Kolme syytä opiskella sosionomiksi!

Autat ihmisiä ja teet merkityksellistä työtä

Päiväsi ovat käytännönläheisiä ja monipuolisia

Runsaasti erilaisia työllistymismahdollisuuksia ja hyvä työllisyystilanne

Millaista opiskelu on?

Katso video koulutuksesta:

Seuraa meitä somessa!

Tutustu koulutuksen arkeen somekanavillamme:

Opiskelutavat

Monimuoto-opiskelu

Koulutus toteutetaan pääosin verkko-opetuksena. Opintojen ensimmäiset orientoivat päivät pidetään lähiopetuksena Hämeenlinnan kampuksella.

Muunto-opiskelijana opetuspäiväsi ovat klo 9.00–15.30. OHO-illat pidetään klo 16.30–18.00.

Monimuoto-opiskelu kuuluu HAMKin koulutusmalliin 18-100, joka on suunnattu kaiken ikäisille oppijoille. Tutustu tapaamme opiskella täällä:

Kampus

Sosionomin muuntokoulutuksen ensimmäiset orientoivat päivät pidetään lähiopetuksena Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella.

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Kehittyvä, kasvava ja moderni pääkampuksemme, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus kokoaa yhteen tuhansia opiskelijoita ja satoja työntekijöitä. Laajalta kampusalueeltamme löytyy monipuoliset tilat ja palvelut eri alojen opiskeluun kuin tutkimustyöhön.

Hämeenlinnan kampuksella on noin 30 koulutusta ja se toimii myös kaikkien HAMKin tutkimusyksiköiden kotikampuksena. Lisäksi korkeakoulukeskus tarjoaa oivat puitteet erilaisten tapahtumien järjestämiseen niin sisäisille kuin ulkopuolisille toimijoille, joten kampuksella riittää usein vilinää ja vilskettä.

Sinun näköisesi opinnot

Sosionomitutkinnon laajuus on 210 opintopistettä, josta muuntokoulutuksessa suoritettavaksi jää hyväksilukujen jälkeen 90–120 opintopistettä, riippuen aiemmasta tutkinnosta sekä varhaiskasvatuksen sosionomina toimimiseen suuntaavista opinnoista.

Ydinosaamiseen sisältyvät opintokokonaisuudet, eli moduulit, ovat tutkintosi ja ammattitaitosi perusta. Opinnot on suunniteltu tukemaan kehittymistäsi alasi ammattilaiseksi ja ne luovat vakaan pohjan tuleville, vapaammin valittaville opinnoille.

Sosionomin ydinosaamisen opinnot koostuvat osaamiskokonaisuuksista, joissa vahvistat sosionomin työssä tarvittavia ydintaitoja, kuten vuorovaikutus-, monikulttuurisuus-, palveluohjaus-, tutkimus- ja kehittämisosaamisen ja esihenkilötyön osaamista. Ydinopinnot ovat kaikille pakollisia opintojaksoja.

Osa tutkinnostasi muodostuu profiloivan osaamisen opinnoista, joiden avulla rakennat osaamistasi valitsemaasi suuntaan omien tavoitteidesi mukaisesti. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden laajentaa, syventää ja täydentää ammatillista osaamista ja persoonallista kehittymistä.

Sosionomikoulutuksessa suoritat vähintään neljä profiloivaa moduulia koulutuksen opintokokonaisuuksista. Yhden sosionomikoulutuksen profiloivista moduuleista voi korvata vapaasti valittavilla opinnoilla.

Harjoittelujaksosi ovat tärkeä osa ammatillista kasvuasi ja oppimisprosessiasi. Harjoitteluiden tavoitteena on kehittää vahvuusalueitasi, syventää osaamistasi ja saada valmiuksia työelämässä toimimiseen. Harjoitteluita voidaan tehdä erilaisissa sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä. 

Harjoittelu on suunnitelmallista ja arvioitavaa ohjattua opiskelua. Ohjattuun harjoitteluun liittyy oppimista tukevia tehtäviä. Opiskelijan ohella suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuvat työyhteisön nimeämä ohjaaja sekä ohjaava opettaja.

Opinnäytetyö on opintojesi loppusuoralla tehtävä kehittämis- tai tutkimustyö, jonka tavoitteena on vahvistaa osaamistasi ja näyttää valmiuksiasi soveltaa kerryttämiäsi tietoja ja taitoja. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopisteen kokonaisuus, jonka aiheen valitset itse perustuen kiinnostukseesi ja urasuunnitelmiisi. Kannustamme valitsemaan yhdessä yrityksen, tai organisaation kanssa aiheen, jossa pääset ratkomaan aitoa ongelmaa, ja kehittämään siihen ratkaisun.

HAMKin opiskelijana voit muotoilla tutkinnostasi juuri sinulle sopivan. Voit valita erilaisia opintoja meiltä ja maailmalta sekä suorittaa tutkintoon kuuluvia opintojasi erilaisin toteutustavoin.

Sosionomikoulutuksessa voit korvata osan tutkintoon kuuluvista ydin- tai profiloivista opinnoista vastaavilla CampusOnlinen tarjonnasta löytyvillä opintojaksoilla. Lisäksi voit valita tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin (max. 15 op) opintoja Yritteliään korkeakoulun, Design Factoryn, RUN-EU:n, vaihto-opintojen ja muiden korkeakoulujen tarjonnasta.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön ja lue lisää opintojen suunnittelusta HAMKissa:

Opintoja meillä, muualla ja maailmalla

HAMKissa kehitämme uusia, innovatiisia opiskelutapoja. Tavoitteemme on tarjota sinulle monipuolinen osaaminen, jota voit kehittää haluamaasi suuntaan erilaisin tavoin. Toivomme, että voimme innostaa sinut kokeilemaan jotain ihan uutta!

Kaksi opiskelijaa vierekkäin pöydän ääressä
Yritteliäs korkeakoulu

Yritteliäisyys on mahdollisuuksien tunnistamista, innovaatiokyvykkyyttä ja kykyä luoda uutta. Yritteliäässä korkeakoulussa opitaan yhdessä tekemisen ja kokeilemisen kautta!

Design Factory

DF on toiminta- ja oppimisympäristö, joka yhdistää yritykset, opiskelijat, opettajat ja tutkijat. Liity mukaan projekteihin, joissa kehität uusia ratkaisuja yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa!

RUN-EU -opinnot

HAMK on osa yhdeksän eurooppalaisen korkeakoulun muodostamaa RUN-Eurooppa-yliopistoa. Voit hyödyntää RUN-EU:n tarjoamia upeita mahdollisuuksia kansainvälisten opintokokemusten kerryttämiseen!

Vaihto-opinnot

Vaihto-opiskelu on ainutkertainen mahdollisuus tutkia maailmaa. Kannustamme kaikkia opiskelijoitamme hyödyntämään tilaisuuden ja lähtemään ulkomaille vaihtoon. Lähdethän sinäkin?

Vaaleahiuksinen henkilö valkoisessa paidassa
HAMKin opintotarjonta

Tarjoamme sinulle laajan valikoiman opintoja, joita voit valita osaksi tutkintoasi. Lisäksi voit valita osia muista HAMKin tutkinnoista. Voit myös hyödyntää aiemmin kertynyttä osaamistasi, esimerkiksi Partiosta!

Opiskelija seisoo aulassa kannettava tietokone kainalossaan ja katsoo suoraan kameraan.
Ristiinopiskelu

HAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös muissa korkeakouluissa! Kyseessä on ristiinopiskelu, jonka tarkoituksena on, että voit opiskella omia tavoitteitasi tukevia kokonaisuuksia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sosionomin muuntokoulutuksesta!

Hyväksilukujen määrä riippuu pohjakoulutuksestasi ja valitsemastasi opintosuunnasta (sosiaalityö tai varhaiskasvatus). Jos pohjakoulutuksesi on AMK-tutkinto, sosiaalityön suuntauksessa hyväksiluetaan ydinosaamisen opintoja 90 op ja profiloivia opintoja 30 op. Varhaiskasvatuksen suuntauksessa ydinosaamisen opinnoista hyväksiluetaan 90 op ja profiloivia opintoja 15 op. Opistotaustaiset opiskelijat suorittavat edellä mainittujen lisäksi kieli- ja viestintäopintoja enintään 6 op.

Muuntokoulutus toteutetaan verkko-opetuksena. Opetusta on noin 4 arkipäivää kuukaudessa sekä muutoin itsenäistä opiskelua.

Jäikö kysyttävää?

Jos haluat kysyä lisätietoa koulutuksesta, ota yhteyttä:

Jos haluat kysyä lisää tähän koulutukseen hakemisesta, katso lisätietoa:

Nopeammin valmiiksi?

Onko ala sinulle jo tuttu ja olet kerryttänyt jo osaamistasi joko työn tai opintojen kautta? Haluatko suorittaa tutkinnon nopeasti valmiiksi? Vai kaipaisitko nopeaa päivitystä osaamiseesi? Tarjoamme sinulle perinteisen tutkinto-opiskelun rinnalla erilaisia mahdollisuuksia, joilla voit nopeuttaa tutkinto-opintojasi tai kerryttää juuri nyt tarvitsemaasi osaamista.

24 / 7 – opiskelun pikakaista

Voit nopeuttaa opintojasi hyödyntämällä ristiinopiskelun tarjontaa (esim. CampusOnline) tai suorittamalla kesäopintoja. Keskustele opinto-ohjaajasi kanssa mahdollisuuksista suorittaa opintoja nopeutetusti.

Lue lisää HAMKin 24/7 -opiskelutavasta:

Täydennä osaamistasi!

Haluaisitko päivittää osaamistasi, tai oppia uutta, mutta et haluaisi sitoutua vuosiksi opiskeluun? Pohditko, olisiko opiskelua mahdollista pilkkoa, tai kokeilla, jotta tietäisit paremmin sopiiko opiskelu nykyiseen elämäntilanteeseesi?

Kokonaisen tutkinnon suorittamisen sijasta, voit opiskella ja oppia uutta monella eri tavalla. Tutustu HAMKin jatkuvan oppimisen tarjontaan, josta löydät monipuolisesti sekä lyhyitä, että pidempiä koulutuksia urapolkusi eri kohtiin.

Etsitkö jotain muuta?

Itselle sopivan koulutuksen valinta voi välillä olla haastavaa, varsinkin kun hyviä vaihtoehtoja riittää! Keräsimme sinulle vielä muutamia vaihtoehtoja samalta alalta, jos haluat tutustua myös muihin koulutuksiimme. Koko tarjontamme löydät koulutushaun kautta: