Hyppää sisältöön
Nainen ja mies portaiden alla ovat kävelemässä. portaiden yläpuolella näkyy henkilöitä. Ihmiset hymyilevät, nainen katsoo kameaa ja mies ulos kuvasta.
Home Koulutushaku

Sosionomi

Koulutusalat

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Sosiaaliala

Tutkintonimike

 • Sosionomi (AMK)

Ilmoittautumisaika

 • Kevään yhteishaku 2024

Opetuskieli

 • Suomi

Koulutustyyppi

 • AMK-tutkinto

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Kampus

 • Hämeenlinna

Opetusmuodot

 • Lähiopetus
 • Monimuoto-opetus

Monipuolinen ala ihmisten ja perheiden parissa

Sosionomiopinnoissasi opit edistämään ihmisten hyvinvointia ja tukemaan heidän kasvuaan yhteiskunnassa. Päädyt ihmisläheiselle alalle, jossa jokainen päiväsi on täynnä monipuolisia ja merkityksellisiä kohtaamisia ja tehtäviä.

Tavoite

Opit tukemaan ihmisen ja yhteisöjen osallisuutta sekä vuorovaikutusta yhteiskunnassa.

Koulutuksen antama pätevyys

Ammattinimikkeitäsi voivat olla esimerkiksi sosiaaliohjaaja, lastensuojelun ohjaaja, kuraattori, koulusosionomi, palveluohjaaja, nuorisotyöntekijä, asumispalveluyksikön ohjaaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, perhetyöntekijä, vanhustyön ohjaaja, päihde- ja mielenterveystyön ohjaaja tai palvelukoordinaattori.

Opintojen rakenne

Sosionomikoulutuksessa opiskelet ensin opintoja, jotka tuottavat sinulle yleistä osaamista sosiaalialalta. Tämän jälkeen pääset suuntaamaan opintojasi vielä tarkemmin haluamaasi suuntaan mielenkiintosi mukaan.

Opintojesi alussa perehdyt sosiaalialan perusosaamiseen, kuten hyvinvoinnin edistämiseen, vuorovaikutustaitoihin, kestävään kehitykseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen. Opintojen edetessä pääset tutustumaan tutkimuksen tekoon, osaamisen kehittämiseen, johtamisen opintoihin sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Bravuurinamme HAMK:issa on taidelähtöisten menetelmien näkyvyys sosionomikoulutuksessa. Tämän kautta opit miten voit käyttää musiikkia ja kuvataidetta osana tulevaa työtäsi sosiaalialan ammattilaisena. Lisäksi vain meillä sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä mukaan Nipsulan avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan, johon saapuu pikkuisia asiakkaita huoltajineen viikoittain.

Opintosi sisältävät runsaasti harjoittelua työpaikoilla ja voit suorittaa niitä myös ulkomailla. Monipuolisilla harjoittelupaikoilla pääset tekemään opinnoistasi juuri sinun näköisesi.

Suuntautumisvaihtoehdot

Voit syventää osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaan sosiaalialan eri osaamisalueisiin. Valittavanasi on muun muassa kokonaisuuksia varhaiskasvatuksen, perheiden, lasten suojelun, nuorisotyön, riippuvuuksien, kriisien, mielenterveyden ja kulttuurin parista.

Jos kaipaat sosionomiopintojesi vastapainoksi jotain ihan erilaista, niin saatavillasi on HAMK:in kurssitarjonta, josta voit valita vaikkapa ukulelekurssin tai markkinointia.

Mikäli valmistuttuasi haluat toimia varhaiskasvatuksen sosionomina, sinun tulee suorittaa vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja. Tällöin sinun tulee valita seuraavat opinnot: Varhaiskasvatuksen arvot ja tietoperusta, Lapsen ja perheen osallisuus ja tuki varhaiskasvatuksessa, Lasten suojelu, Harjoittelu varhaiskasvatusympäristössä sekä suunnata opinnäytetyö varhaiskasvatuksen teemoihin.

Mikäli valmistuttuasi haluat suuntautua kouluhyvinvoinnin edistämisen tehtäviin (esimerkiksi koulusosionomi, kouluyhteisönohjaaja) suositellaan suoritettavaksi 60 opintopistettä seuraavia opintoja: Nuori kansalaisena, Lasten suojelu, Harjoittelu sosiaalityön ympäristössä (koulussa) ja suunnata opinnäytetyö liittyen kouluhyvinvoinnin teemoihin.

Hae opiskelemaan

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, kevään yhteishaku

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Syksy 2024
 • Opiskelupaikkoja:50, joista ensikertalaisille 40

Sosionomi (AMK), päivätoteutus, kevään yhteishaku

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Syksy 2024
 • Opiskelupaikkoja:50, joista ensikertalaisille 40

Haku kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella, sosionomi (AMK)

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Kevät 2024
 • Opiskelupaikkoja:1

Haku avoimen amk:n opintojen perusteella, Sosionomi (AMK)

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Kevät 2024
 • Opiskelupaikkoja:4

Siirtohaku, Sosionomi (AMK), Hämeen amk

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Syksy 2024
 • Opiskelupaikkoja:2

Muita tapoja, joilla voit aloittaa opinnot

Haluaisitko aloittaa tutkintoon johtavat opinnot, mutta yhteishakuun on aikaa tai sinulla ei ole vaadittavaa pohjakoulutusta? Älä huoli, voit aloittaa opiskelun myös muilla tavoilla:

Ilmoittaudu polkuopintoihin!

Polkuopiskelijana suoritat tutkintoon kuuluvia opintoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana, yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Kun olet suorittanut tarvittavan määrän opintoja vaadituilla arvosanoilla, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa opintosi loppuun normaalisti.

Sosionomikoulutuksen polkuopinnoissa suoritat 30 op ensimmäisen vuoden tutkinto-opintoja vuoden 2024 aikana. Opinnot noudattavat tutkintoryhmän aikatauluja. Voit ilmoittautua polkuopintoihin joko päivä- tai monimuoto-opintoihin.

Polkuopintopaikat lukuvuodelle 2024-2025: päiväopinnot 14, monimuoto 14

Ilmoittaudu syksyllä 2024 aloittaviin ryhmiin Opintopolun kautta alla olevasta linkistä ajalla 5.-7.8.2024.

Kolme syytä opiskella sosionomiksi!

Autat ihmisiä ja teet merkityksellistä työtä

Päiväsi ovat käytännönläheisiä ja monipuolisia

Runsaasti erilaisia työllistymismahdollisuuksia ja hyvä työllisyystilanne

Millaista opiskelu on?

Katso video koulutuksesta:

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön

Seuraa meitä somessa!

Tutustu koulutuksen arkeen somekanavillamme:

Opiskelutavat

Päiväopiskelu

Päiväopiskelijana opiskelet noin kahdeksan tunnin työpäivinä, viitenä päivänä viikossa. Lähiopetus tapahtuu Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella. Päiväsi voi koostua esimerkiksi luennoista ja ryhmätyöskentelystä. Opintosi etenevät ohjatusti ryhmän mukana.

Päiväopiskelu kuuluu HAMKin koulutuksen malliin 8-16. Voit lukea tavastamme opiskella lisää täältä:

Monimuoto-opiskelu

Katso aloittavan monimuotoryhmän lähipäivät täältä.

Sosionomin monimuotokoulutuksessa on lähiopetusta noin 2–4 arkipäivänä kuukaudessa. Opetus tapahtuu vaihtelevasti Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella tai verkon välityksellä. Osa verkko-opiskelusta toteutetaan arki-iltaisin ennalta sovittuina aikoina. Itsenäinen opiskelu on tässä opiskelumuodossa isossa roolissa.

Monimuoto-opiskelu kuuluu HAMKin koulutusmalliin 18-100, joka on suunnattu kaiken ikäisille oppijoille. Tutustu tapaamme opiskella täällä:

Kampus

Sosionomikoulutuksen lähiopetus järjestetään Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella.

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Kehittyvä, kasvava ja moderni pääkampuksemme, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus kokoaa yhteen tuhansia opiskelijoita ja satoja työntekijöitä. Laajalta kampusalueeltamme löytyy monipuoliset tilat ja palvelut eri alojen opiskeluun kuin tutkimustyöhön.

Hämeenlinnan kampuksella on noin 30 koulutusta ja se toimii myös kaikkien HAMKin tutkimusyksiköiden kotikampuksena. Lisäksi korkeakoulukeskus tarjoaa oivat puitteet erilaisten tapahtumien järjestämiseen niin sisäisille kuin ulkopuolisille toimijoille, joten kampuksella riittää usein vilinää ja vilskettä.

Sinun näköisesi opinnot

Tutkintosi koostuu 210 opintopisteestä ja sisältää neljä peruselementtiä:

Ydinosaamiseen sisältyvät opintokokonaisuudet, eli moduulit, ovat tutkintosi ja ammattitaitosi perusta. Opinnot on suunniteltu tukemaan kehittymistäsi alasi ammattilaiseksi ja ne luovat vakaan pohjan tuleville, vapaammin valittaville opinnoille.

Sosionomin ydinosaamisen opinnot koostuvat osaamiskokonaisuuksista, joissa vahvistat sosionomin työssä tarvittavia ydintaitoja, kuten vuorovaikutus-, monikulttuurisuus-, palveluohjaus-, tutkimus- ja kehittämisosaamisen ja esihenkilötyön osaamista. Ydinopinnot ovat kaikille pakollisia opintojaksoja. 

Osa tutkinnostasi muodostuu profiloivan osaamisen opinnoista, joiden avulla rakennat osaamistasi valitsemaasi suuntaan omien tavoitteidesi mukaisesti. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden laajentaa, syventää ja täydentää ammatillista osaamista ja persoonallista kehittymistä.

Sosionomikoulutuksessa suoritat vähintään neljä profiloivaa moduulia koulutuksen opintokokonaisuuksista. Yhden sosionomikoulutuksen profiloivista moduuleista voi korvata vapaasti valittavilla opinnoilla.

Sosionomitutkintoon sisältyy 40 opintopistettä harjoittelua. 10 opintopistettä harjoitteluista toteutuu opetusmoduulien osina, 5 opintopisteen laajuisina. 30 opintopistettä toteutuu kahtena 15 opintopisteen harjoittelumoduulina. Toinen näistä on kaikille yhteinen, Sosiaalialan kehittäminen -harjoittelu 15 op. Toisen 15 opintopisteen harjoittelun opiskelija valitsee kahdesta vaihtoehdosta: Harjoittelu varhaiskasvatusympäristössä 15 op tai Harjoittelu sosiaalityön ympäristössä 15 op. 

Harjoittelujaksosi ovat tärkeä osa ammatillista kasvuasi ja oppimisprosessiasi. Harjoitteluiden tavoitteena on kehittää vahvuusalueitasi, syventää osaamistasi ja saada valmiuksia työelämässä toimimiseen. Harjoitteluita voidaan tehdä erilaisissa sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä. 

Harjoittelu on suunnitelmallista ja arvioitavaa ohjattua opiskelua. Ohjattuun harjoitteluun liittyy oppimista tukevia tehtäviä. Opiskelijan ohella suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuvat työyhteisön nimeämä ohjaaja sekä ohjaava opettaja.

Opinnäytetyö on opintojesi loppusuoralla tehtävä kehittämis- tai tutkimustyö, jonka tavoitteena on vahvistaa osaamistasi ja näyttää valmiuksiasi soveltaa kerryttämiäsi tietoja ja taitoja. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopisteen kokonaisuus, jonka aiheen valitset itse perustuen kiinnostukseesi ja urasuunnitelmiisi. Kannustamme valitsemaan yhdessä yrityksen, tai organisaation kanssa aiheen, jossa pääset ratkomaan aitoa ongelmaa, ja kehittämään siihen ratkaisun.

HAMKin opiskelijana voit muotoilla tutkinnostasi juuri sinulle sopivan. Voit valita erilaisia opintoja meiltä ja maailmalta, sekä suorittaa tutkintoon kuuluvia opintojasi erilaisin toteutustavoin.

Sosionomikoulutuksessa voit korvata osan tutkintoon kuuluvista ydin- tai profiloivista opinnoista vastaavilla CampusOnlinen tarjonnasta löytyvillä opintojaksoilla. Lisäksi voit valita tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin (max. 15 op) opintoja Yritteliään korkeakoulun, Design Factoryn, RUN-EU:n, vaihto-opintojen ja muiden korkeakoulujen tarjonnasta. 

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön ja lue lisää opintojen suunnittelusta HAMKissa:

Opintoja meillä, muualla ja maailmalla

HAMKissa kehitämme uusia, innovatiisia opiskelutapoja. Tavoitteemme on tarjota sinulle monipuolinen osaaminen, jota voit kehittää haluamaasi suuntaan erilaisin tavoin. Toivomme, että voimme innostaa sinut kokeilemaan jotain ihan uutta!

Kaksi opiskelijaa vierekkäin pöydän ääressä

Yritteliäs korkeakoulu

Yritteliäisyys on mahdollisuuksien tunnistamista, innovaatiokyvykkyyttä ja kykyä luoda uutta. Yritteliäässä korkeakoulussa opitaan yhdessä tekemisen ja kokeilemisen kautta!

Design Factory

DF on toiminta- ja oppimisympäristö, joka yhdistää yritykset, opiskelijat, opettajat ja tutkijat. Liity mukaan projekteihin, joissa kehität uusia ratkaisuja yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa!

RUN-EU -opinnot

HAMK on osa yhdeksän eurooppalaisen korkeakoulun muodostamaa RUN-Eurooppa-yliopistoa. Voit hyödyntää RUN-EU:n tarjoamia upeita mahdollisuuksia kansainvälisten opintokokemusten kerryttämiseen!

Vaihto-opinnot

Vaihto-opiskelu on ainutkertainen mahdollisuus tutkia maailmaa. Kannustamme kaikkia opiskelijoitamme hyödyntämään tilaisuuden ja lähtemään ulkomaille vaihtoon. Lähdethän sinäkin?

Vaaleahiuksinen henkilö valkoisessa paidassa

HAMKin opintotarjonta

Tarjoamme sinulle laajan valikoiman opintoja, joita voit valita osaksi tutkintoasi. Lisäksi voit valita osia muista HAMKin tutkinnoista. Voit myös hyödyntää aiemmin kertynyttä osaamistasi, esimerkiksi Partiosta!

Opiskelija seisoo aulassa kannettava tietokone kainalossaan ja katsoo suoraan kameraan.

Ristiinopiskelu

HAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös muissa korkeakouluissa! Kyseessä on ristiinopiskelu, jonka tarkoituksena on, että voit opiskella omia tavoitteitasi tukevia kokonaisuuksia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sosionomikoulutuksesta!

Aikaisempia korkeakouluopintoja ja muuta osaamista (esim. työkokemus) voidaan hyväksilukea tutkintoon soveltuvin osin. Opintojen ja osaamisen soveltuvuus opintoihin arvioidaan yksilöllisesti koulutuksessa.

Lähiopetuksen määrä riippuu siitä, missä koulutusmuodossa opiskelet. Päivätoteutuksessa opiskelet pääosin kampuksella 8–16 välillä. Opiskeluun sisältyy myös itsenäistä opiskelua. Monimuotokoulutuksen lähiopetusta on noin 4 arkipäivänä kuukaudessa Hämeenlinnan kampuksella tai verkon välityksellä ja itsenäistä opiskelua. Osa verkko-opiskelusta toteutetaan arki-iltaisin ennalta sovittuina aikoina.

Tutkintoon sisältyy 40 opintopistettä harjoittelua. Voit tehdä harjoittelun myös palkallisena. Harjoittelupaikan soveltuvuus varmistetaan etukäteen ohjaavalta opettajalta. Harjoittelun voi myös hyväksilukea (näyttö) aikaisemmalla soveltuvalla työkokemuksella.

Jäikö kysyttävää?

Jos haluat kysyä lisätietoa koulutuksesta, ota yhteyttä:

Jos haluat kysyä lisää tähän koulutukseen hakemisesta, katso lisätietoa:

Nopeammin valmiiksi?

Onko ala sinulle jo tuttu ja olet kerryttänyt jo osaamistasi joko työn tai opintojen kautta? Haluatko suorittaa tutkinnon nopeasti valmiiksi? Vai kaipaisitko nopeaa päivitystä osaamiseesi? Tarjoamme sinulle perinteisen tutkinto-opiskelun rinnalla erilaisia mahdollisuuksia, joilla voit nopeuttaa tutkinto-opintojasi tai kerryttää juuri nyt tarvitsemaasi osaamista.

24 / 7 – opiskelun pikakaista

Voit nopeuttaa opintojasi hyödyntämällä ristiinopiskelun tarjontaa (esim. CampusOnline), suorittamalla kesäopintoja sekä hyväksilukemalla aikaisempaa osaamista tai korkeakouluopintoja sosionomitutkintoon. Keskustele opinto-ohjaajasi kanssa mahdollisuuksista suorittaa opintoja nopeutetusti.

Lue lisää HAMKin 24/7 -opiskelutavasta:

Muuntokoulutus

Muuntokoulutus on tarkoitettu sinulle, jolla on jokin näistä pohjakoulutuksista ja haluaisit opiskella uuden tutkinnon osaamistasi täydentämään: Artenomi (AMK) -tutkinto ohjaustoiminnan koulutusohjelmasta, Geronomi (AMK), Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Sairaanhoitaja (AMK), Terveydenhoitaja (AMK), Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto tai sosiaalialan opistoasteen tutkinto, esimerkiksi sosiaalikasvattaja tai -ohjaaja.

Lue lisää muuntokoulutuksesta:

Täydennä osaamistasi!

Haluaisitko päivittää osaamistasi, tai oppia uutta, mutta et haluaisi sitoutua vuosiksi opiskeluun? Pohditko, olisiko opiskelua mahdollista pilkkoa, tai kokeilla, jotta tietäisit paremmin sopiiko opiskelu nykyiseen elämäntilanteeseesi?

Kokonaisen tutkinnon suorittamisen sijasta, voit opiskella ja oppia uutta monella eri tavalla. Tutustu HAMKin jatkuvan oppimisen tarjontaan, josta löydät monipuolisesti sekä lyhyitä, että pidempiä koulutuksia urapolkusi eri kohtiin.

Etsitkö jotain muuta?

Itselle sopivan koulutuksen valinta voi välillä olla haastavaa, varsinkin kun hyviä vaihtoehtoja riittää! Keräsimme sinulle vielä muutamia vaihtoehtoja samalta alalta, jos haluat tutustua myös muihin koulutuksiimme. Koko tarjontamme löydät koulutushaun kautta: