Hyppää sisältöön
Home Koulutushaku

Sairaanhoitaja, Valkeakoski

Koulutusalat

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Terveysala

Tutkintonimike

 • Sairaanhoitaja (AMK)

Ilmoittautumisaika

 • Syksyn yhteishaku 2024

Opetuskieli

 • Suomi

Koulutustyyppi

 • AMK-tutkinto

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Kampus

 • Valkeakoski

Opetusmuoto

 • Monimuoto-opetus

Hoida tiesi ihmisten sydämiin

Sairaanhoitajaksi opiskelemalla kehityt monipuoliseksi terveysalan ammattilaiseksi. Oli mielenkiinnon kohteenasi sitten nuoret, ikääntyneet, mielenterveys, päihdetyö tai vaikkapa kirurgia, niin sairaanhoitajakoulutuksessa pääset tutustumaan näihin kaikkiin. Valmistuttuasi sairaanhoitajaksi toimit ihmis- ja käytännönläheisessä ammatissa, jossa on erinomainen työllisyystilanne niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Tavoite

Opit tekemään ammatillista hoitotyötä, jonka tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Hoitotyöhön kuuluu asiakkaan hoitaminen, ohjaaminen, tukeminen ja kuntoutus kaikenlaisissa elämäntilanteissa.

Koulutuksen antama pätevyys

Valmistut monipuoliseksi terveysalan ammattilaiseksi. Alan työllistymistilanne on erittäin hyvä.

Opintojen rakenne

Sairaanhoitajaopiskelijana opintoihisi kuuluvat yleiset sairaanhoitajan opinnot, harjoitteluita työelämässä sekä opinnäytetyö. Näiden lisäksi täydennät osaamistasi vielä omien mielenkiinnon kohteidesi mukaan syventävien opintojen parissa.

Opinnoissasi aihealueet vaihtelevat monipuolisesti: pääset kurkistamaan ja perehtymään esimerkiksi kirurgiseen hoitotyöhön, mielenterveystyöhön, päihdetyöhön sekä terveysalan johtamiseen ja kehittämiseen eri ikäisten asiakkaiden ja potilaiden parissa.

Sairaanhoitajan työssä saat tehdä yhteistyötä monialaisissa työryhmissä. Päivittäinen ihmisten kanssa työskentely vaatii sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja, joita pääset hiomaan opintojesi aikana. Opinnot valmistavat sinut monipuoliselle ja kiinnostavalle alalle, jossa työnantajat kilpailevat ammattitaidostasi.

Koulutuksella saat EU-direktiivien mukaisen sairaanhoitajan pätevyyden, mikä tarkoittaa sitä, että koulutuksen myötä voit hakea töihin myös ulkomaille. Lisäksi yritteliäs asenne on tärkeä osa koulutustamme, joten valmistuttuasi voit toimia myös yrittäjänä.

Suuntautumisvaihtoehdot

Voit syventää osaamistasi valitsemalla opintoja esimerkiksi koulumme bravuureista: kriisitilanteiden hallinnasta tai digitaalisten hyvinvointipalvelujen kehittämisestä. Voit valita opintoja myös koko HAMK:in monialaisesta tarjonnasta kuitenkin niin, että valinnat palvelevat oman alasi osaamistarpeita.

Alalla työskentely vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja HAMKilla on tarjota sinulle laajasti mahdollisuuksia myös jatkossa. Valmistuttuasi löydät meiltä esimerkiksi haavahoidon, sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan ja palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen. Sairaanhoitajan tutkinto antaa pätevyyden hakea myös YAMK-tutkintoon.

Hae opiskelemaan

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Valkeakoski, syksyn yhteishaku

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Kevät 2025
 • Opiskelupaikkoja:45, joista ensikertalaisille 36

Muita tapoja, joilla voit aloittaa opinnot

Haluaisitko aloittaa tutkintoon johtavat opinnot, mutta yhteishakuun on aikaa, tai sinulla ei ole vaadittavaa pohjakoulutusta? Älä huoli, voit aloittaa opiskelun myös muilla tavoilla:

Polkuopinnot – avoimen ammattikorkeakoulun kautta tutkintoon

Polkuopiskelijana suoritat tutkintoon kuuluvia opintoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana, yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Kun olet suorittanut tarvittavan määrän opintoja vaadituilla arvosanoilla, voit hakea siirtoa tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa opintosi loppuun normaalisti.

Kolme syytä opiskella sairaanhoitajaksi!

Opiskelu on käytännönläheistä, joustavaa ja monipuolista

Sinulla on erinomaiset työllistymismahdollisuudet

Sinulle tarjoutuu hyvät erikoistumis- ja jatkokouluttautumismahdollisuudet

Millaista opiskelu on?

Monimuoto-opiskelu on mahdollistanut joustavasti työskentelyn terveydenhoitoalalla opintojen ohessa, minkä kautta ammattitaitoni on kehittynyt huimasti. Parasta opinnoissa on ollut aiemmin opitun teoriatiedon yhdistäminen kliiniseen käytännön työhön monipuolisissa työharjoitteluissa, mikä on avainasemassa ammatillisessa kehittymisessä sairaanhoitajana.

Suoritin yhden työharjoitteluistani vaihto-opiskelijana Ugandassa. Tämä tarjosi ainutlaatuisen kokemuksen sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti. Pääsin tutkimaan ja hoitamaan minulle täysin uusia sairauksia ja terveysongelmia olosuhteissa, jotka todella kehittivät ongelmanratkaisutaitojani sekä korostivat työskentelyssä käytettävää luovuutta ja joustavuutta.

Noora
Sairaanhoitajaopiskelija

Katso videoita koulutuksesta:

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön

Hämeenlinnan kampuksen simulaatioluokkiin on luotu todentuntuinen työympäristö. Simulaationukeille voi tehdä erilaisia hoitotoimenpiteitä.

Seuraa meitä somessa!

Tutustu koulutuksen arkeen somekanavillamme:

Opiskelutavat

Monimuoto-opiskelu

Verkkopainotteisen monimuotototeutuksen opetus toteutuu verkossa pääsääntöisesti kerran viikossa klo 9–16. Lähipäiviä on n. 2 päivää kuukaudessa. Ryhmän taitopajapäivät järjestetään Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella.

Monimuoto-opiskelu kuuluu HAMKin koulutusmalliin 18-100, joka on suunnattu kaiken ikäisille oppijoille. Tutustu tapaamme opiskella täällä:

Kampus

Valkeakosken sairaanhoitajakoulutuksen taitopajapäivät järjestetään Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella.

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Kehittyvä, kasvava ja moderni pääkampuksemme, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus kokoaa yhteen tuhansia opiskelijoita ja satoja työntekijöitä. Laajalta kampusalueeltamme löytyy monipuoliset tilat ja palvelut eri alojen opiskeluun kuin tutkimustyöhön.

Hämeenlinnan kampuksella on noin 30 koulutusta ja se toimii myös kaikkien HAMKin tutkimusyksiköiden kotikampuksena. Lisäksi korkeakoulukeskus tarjoaa oivat puitteet erilaisten tapahtumien järjestämiseen niin sisäisille kuin ulkopuolisille toimijoille, joten kampuksella riittää usein vilinää ja vilskettä.

Sinun näköisesi opinnot

Tutkintosi koostuu 210 opintopisteestä ja sisältää neljä peruselementtiä:

Ydinosaamiseen sisältyvät opintokokonaisuudet, eli moduulit, ovat tutkintosi ja ammattitaitosi perusta. Opinnot on suunniteltu tukemaan kehittymistäsi alasi ammattilaiseksi ja ne luovat vakaan pohjan tuleville, vapaammin valittaville opinnoille.

Osa tutkinnostasi muodostuu profiloivan osaamisen opinnoista, joiden avulla rakennat osaamistasi valitsemaasi suuntaan omien tavoitteidesi mukaisesti. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden laajentaa, syventää ja täydentää ammatillista osaamista ja persoonallista kehittymistä.

Sairaanhoitajakoulutuksessa suoritat profiloivia opintoja yhteensä 30 op. Voit syventää osaamistasi valitsemalla opintoja esimerkiksi koulutuksemme bravuureista: intraoperatiivinen hoitotyö, akuutti ja kiireetön hoitotyö avohuollon ja erikoissairaanhoidon erilaisissa toimintaympäristössä, lastenhoitotyöhön tai mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön. Voit valita opintoja myös koko HAMKin monialaisesta tarjonnasta kuitenkin niin, että valinnat palvelevat oman alasi osaamistarpeita.

Harjoittelua kuuluu sairaanhoitajakoulutukseen 60 op, kuudessa eri moduulissa. Harjoittelu on muuhun opiskeluun integroitua, suunnitelmallista ja arvioitavaa ohjattua opiskelua. Ohjattuun harjoitteluun liittyy yleensä oppimista tukevia tehtäviä.

Harjoitteluita voidaan tehdä erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä sekä julkisella sektorilla erikois- että perusterveydenhuollossa että yksityisen sektorin toimintaympäristöissä. Osan harjoittelusta voit suorittaa työsuhteessa, opinnollistamalla.

Ennen ohjattua harjoittelua työelämässä eri opintojaksoihin liittyviä kliinisiä- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan pienryhmissä taitopaja- ja simulaatio-opetuksen avulla. Opiskelijan ohella arviointiin osallistuvat työyhteisön nimeämä ohjaaja sekä ohjaava opettaja.

Opinnäytetyö on opintojesi loppusuoralla tehtävä kehittämis- tai tutkimustyö, jonka tavoitteena on vahvistaa osaamistasi ja näyttää valmiuksiasi soveltaa kerryttämiäsi tietoja ja taitoja. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopisteen kokonaisuus, jonka aiheen valitset itse perustuen kiinnostukseesi ja urasuunnitelmiisi. Kannustamme valitsemaan yhdessä yrityksen, tai organisaation kanssa aiheen, jossa pääset ratkomaan aitoa ongelmaa, ja kehittämään siihen ratkaisun.

HAMKin opiskelijana voit muotoilla tutkinnostasi juuri sinulle sopivan. Voit valita erilaisia opintoja meiltä ja maailmalta, sekä suorittaa tutkintoon kuuluvia opintojasi erilaisin toteutustavoin.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön ja lue lisää opintojen suunnittelusta HAMKissa:

Opintoja meillä, muualla ja maailmalla

HAMKissa kehitämme uusia, innovatiisia opiskelutapoja. Tavoitteemme on tarjota sinulle monipuolinen osaaminen, jota voit kehittää haluamaasi suuntaan erilaisin tavoin. Toivomme, että voimme innostaa sinut kokeilemaan jotain ihan uutta!

Kaksi opiskelijaa vierekkäin pöydän ääressä

Yritteliäs korkeakoulu

Yritteliäisyys on mahdollisuuksien tunnistamista, innovaatiokyvykkyyttä ja kykyä luoda uutta. Yritteliäässä korkeakoulussa opitaan yhdessä tekemisen ja kokeilemisen kautta!

Design Factory

DF on toiminta- ja oppimisympäristö, joka yhdistää yritykset, opiskelijat, opettajat ja tutkijat. Liity mukaan projekteihin, joissa kehität uusia ratkaisuja yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa!

RUN-EU -opinnot

HAMK on osa yhdeksän eurooppalaisen korkeakoulun muodostamaa RUN-Eurooppa-yliopistoa. Voit hyödyntää RUN-EU:n tarjoamia upeita mahdollisuuksia kansainvälisten opintokokemusten kerryttämiseen!

Vaihto-opinnot

Vaihto-opiskelu on ainutkertainen mahdollisuus tutkia maailmaa. Kannustamme kaikkia opiskelijoitamme hyödyntämään tilaisuuden ja lähtemään ulkomaille vaihtoon. Lähdethän sinäkin?

Vaaleahiuksinen henkilö valkoisessa paidassa

HAMKin opintotarjonta

Tarjoamme sinulle laajan valikoiman opintoja, joita voit valita osaksi tutkintoasi. Lisäksi voit valita osia muista HAMKin tutkinnoista. Voit myös hyödyntää aiemmin kertynyttä osaamistasi, esimerkiksi Partiosta!

Opiskelija seisoo aulassa kannettava tietokone kainalossaan ja katsoo suoraan kameraan.

Ristiinopiskelu

HAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös muissa korkeakouluissa! Kyseessä on ristiinopiskelu, jonka tarkoituksena on, että voit opiskella omia tavoitteitasi tukevia kokonaisuuksia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin “koulutuksen nimi” koulutuksesta!

Parhaimmat oppimistulokset saavutat osallistumalla aktiivisesti opetukseen valitsemasi toteutusmuodon mukaisesti.

Opintojesi aikana tarvitset matemaattisia taitoja, koska lääkekurssit sisältävät matematiikkaan liittyviä tehtäviä. Sinun tulee läpäistä kaikki lääkelaskentaan liittyvät tentit. Opettajat tukevat sinua opintojesi edetessä, mutta opintoihin kuuluu myös itsenäisiä harjoituksia. Näin varmistetaan, että valmistut itsenäiseksi ammattilaiseksi, joka pystyy annostelemaan lääkkeitä potilaille turvallisesti.

Ei tarvitse! Koulutuksessa ei ole pohjatietovaatimuksia. Opit kaiken tarvittavan opintojen aikana. Aikaisemmasta osaamisesta voi olla hyötyä, mutta sitä tärkeämpää on myönteinen asenne uuden oppimiseen.

Sairaanhoitajien työllisyystilanne on erinomainen, ja voit valita työpaikan kiinnostuksesi mukaan. Sairaanhoitajille on tarjolla myös monipuolisia jatkokoulutusmahdollisuuksia, ja me HAMKissa tarjoamme runsaasti erikoistumis- ja jatkokouluttautumismahdollisuuksia valmistumisesi jälkeen.

Jäikö kysyttävää?

Jos haluat kysyä lisätietoa koulutuksesta, ota yhteyttä:

Jos haluat kysyä lisää tähän koulutukseen hakemisesta, katso lisätietoa:

Nopeammin valmiiksi?

Onko ala sinulle jo tuttu ja olet kerryttänyt jo osaamistasi joko työn tai opintojen kautta? Haluatko suorittaa tutkinnon nopeasti valmiiksi? Vai kaipaisitko nopeaa päivitystä osaamiseesi? Tarjoamme sinulle perinteisen tutkinto-opiskelun rinnalla erilaisia mahdollisuuksia, joilla voit nopeuttaa tutkinto-opintojasi tai kerryttää juuri nyt tarvitsemaasi osaamista.

24 / 7 – opiskelun pikakaista

Voit nopeuttaa opintojasi 24/7-opiskelutavalla, jos sinulla on jo tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamista. Voit esimerkiksi hyödyntää aiemman osaamisen ja opintojen hyväksilukumahdollisuuden. Keskustele opinto-ohjaajasi kanssa mahdollisuuksista suorittaa opintoja nopeutetusti.

Lue lisää HAMKin 24/7 -opiskelutavasta:

Täydennä osaamistasi!

Haluaisitko päivittää osaamistasi, tai oppia uutta, mutta et haluaisi sitoutua vuosiksi opiskeluun? Pohditko, olisiko opiskelua mahdollista pilkkoa, tai kokeilla, jotta tietäisit paremmin sopiiko opiskelu nykyiseen elämäntilanteeseesi?

Kokonaisen tutkinnon suorittamisen sijasta, voit opiskella ja oppia uutta monella eri tavalla. Tutustu HAMKin jatkuvan oppimisen tarjontaan, josta löydät monipuolisesti sekä lyhyitä, että pidempiä koulutuksia urapolkusi eri kohtiin.

Etsitkö jotain muuta?

Itselle sopivan koulutuksen valinta voi välillä olla haastavaa, varsinkin kun hyviä vaihtoehtoja riittää! Keräsimme sinulle vielä muutamia vaihtoehtoja samalta alalta, jos haluat tutustua myös muihin koulutuksiimme. Koko tarjontamme löydät koulutushaun kautta: