Insinööri (ylempi AMK) on tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen toisen vaiheen korkeakoulututkinto, johon voi hakea jos on hankkinut vähintään kolme vuotta alan työkokemusta ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suoritettuaan. Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU