Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija (AMK) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija (AMK)
Hämeen ammattikorkeakoulu
kestava kehitys opiskelijoita tyoskentelemassa huomioliiveissa

Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija (AMK)

Perustiedot

mitä opit ikoni

MITÄ OPIT?

Opinnoissa tutustut monipuolisesti kestävän kehityksen eri osa-alueisiin, kuten ympäristötekniikkaan, viranomaistoimintaan sekä erilaisiin ympäristön seurannan työkaluihin ja ympäristön kunnostuksen toimintamalleihin. Kerrytät myös lainsäädännön ja kehittämistoiminnan tuntemusta. Kaikkiin opintoihin liittyy viestinnällisiä näkökulmia, koska monet työtehtävät vaativat yhteistyö- ja esiintymistaitoja.


mihin valmistut ikoni

MIHIN VALMISTUT?

Voit toimia erilaisissa koordinointi​- ja asiantuntijatehtävissä esimerkiksi kunnissa, alueellisissa organisaatioissa, järjestöissä tai yrityksissä. Voit työskennellä myös ympäristöalan neuvonta- ja koulutustehtävissä, joissa osaat ottaa huomioon juridiset, taloudelliset ja eettiset näkökulmat. Ammattinimikkeitä ovat mm. ympäristösuunnittelija, jätehuolto- ja kierrätysneuvoja​, ympäristötarkastaja, projektipäällikkö, tiedottaja ja ympäristövastaava.


HAKUAJAT

 • Kevään yhteishaku 2019
 • Aloituspaikat: 20 (päiväopiskelu), 20 (monimuoto)
 • Hakuaika alkaa: 20.3.2019
 • Hakuaika päättyy: 3.4.2019 klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: 5.6.2019
 • Tulokset: 28.6.2019
 • Paikan vastaanotto: 8.7.2019 klo 15.00
 • Opiskelu alkaa: syksy 2019
 • Hae opiskelemaan

 • Avoimen väylän erillishaku (avoimen amk:n opintojen perusteella)
 • Aloituspaikat:
 • Hakuaika alkaa: 1.8.2018
 • Hakuaika päättyy: 15.6.2019
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 4 vko:n kuluessa
 • Paikan vastaanotto: 10 vrk:n kuluessa
 • Opiskelu alkaa: lukuvuoden 2018-2019 aikana
 • Hae opiskelemaan

 • Siirtohaku (opiskeluoikeuden siirto toisesta korkeakoulusta)
 • Aloituspaikat:
 • Hakuaika alkaa: 2.5. (kevät) ja 1.11. (syksy)
 • Hakuaika päättyy: 16.5. (kevät) ja 15.11. (syksy) klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 30.6. (kevät) ja 15.12. (syksy)
 • Paikan vastaanotto: 31.7. (kevät) ja 31.12. (syksy)
 • Opiskelu alkaa: opiskeluoikeus HAMKissa alkaa seuraavan lukukauden alussa
 • Hae opiskelemaan

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE Ympäristösuunnittelija (AMK)
KESTO (VUOTTA)4
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)240
PAIKKAKUNTA PÄIVÄOPISKELU Forssa
PAIKKAKUNTA MONIMUOTO-OPISKELUVerkkototeutus
KIELI suomi

Kestävän kehityksen opetussuunnitelmat

Kestävän kehityksen koulutuksen sisältö

Koulutukseen kuuluu pakollisia ja profiloivia opintoja. Perusopinnot suoritettuasi ymmärrät ekosysteemipalvelujen merkityksen, kestävän kehityksen eri osa-alueet, kiertotaloutta sekä ympäristön seurannan ja vesistöjen kunnostuksen toimintamalleja. Osaat myös ympäristötekniikan, ympäristöliiketoiminnan ja ympäristöalan viranomaistoiminnan perusteet. Perusopinnot sisältävät myös englanninkielisen opintokokonaisuuden. Pakollisiin opintoihin sisältyy kaksi työelämän harjoittelujaksoa ja opinnäytetyö.

Voit laajentaa ja syventää osaamistasi omien mielenkiintojesi mukaan profiloivien opintojen kautta. Valittavana on esimerkiksi bio- ja energiatekniikan, viestinnän ja ympäristöjohtamisen, luonnon monimuotoisuuden, biotalouden sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen opintoja.

Voit sisällyttää tutkintoosi opintoja myös biotalouden tai koko HAMKin muusta opintotarjonnasta. Kannustamme myös keräämään itsellesi arvokasta kansainvälistä kokemusta ja kielitaitoa lähtemällä vaihto-opiskelemaan tai harjoitteluvaihtoon.

OPISKELUN KÄYTÄNNÖT

KYSY KOULUTUKSESTA

HANNA KANERVA
Opintosihteeri
Kestävä kehitys
Puh. +358 3 6462229
hanna.kanerva@hamk.fi

 

TARJA KOSKINEN
Opintojen ohjaaja
Kestävä kehitys
Puh. +358 50 438 9819
tarja.koskinen@hamk.fi

 

ULLA-MAIJA KNUUTTI
lehtori
Kestävä kehitys
Puh. +358 46 8567 699​​
ulla-maija.knuutti@hamk.fi

 

TERO AHVENHARJU
Koulutuspäällikkö
Kestävä kehitys
Puh. +358 40 5234475
tero.ahvenharju@hamk.fi

 

KYSY HAKEMISESTA

 • Hakijapalvelut
 • HAMK, Hakijapalvelut
 • PL 225 (Visamäentie 35 A)
 • 13101 Hämeenlinna

HAKUOHJEET

Kevään 2019 yhteishaun aikataulu

9.1.2019Ensimmäinen hakuaika alkaa *, NETTIHAKU avautuu.
23.1.2019Hakuaika päättyy, nettihaku sulkeutuu klo 15.00.
Hakemusten oltava perillä klo 15.00. Saman päivän postileima ei riitä
30.1.2019Hakemuksen liitteet oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä (kevätlukukaudella 2019 valmistuvien osalta 12.7.2019 klo 15.00 mennessä).
20.3.2019Toinen hakuaika alkaa, NETTIHAKU avautuu.
3.4.2019Hakuaika päättyy, nettihaku sulkeutuu klo 15.00.
Hakemusten oltava perillä klo 15.00. Saman päivän postileima ei riitä
10.4.2019Hakemuksen liitteet oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä (kevätlukukaudella 2019 valmistuvien osalta 12.7.2019 klo 15.00 mennessä).
Maaliskuu 2019Valintakoekutsujen lähettäminen (Vieraskielisten amk-tutkintojen valintakokeet HAMKissa viikoilla 15 ja 16)
24.4.2019Sosiaali- ja terveysalan koulutuksien valtakunnallinen esivalintakoe
Toukokuu 2019Valintakoekutsujen lähettäminen (amk-tutkintojen valintakokeet viikoilla 21 - 23)
28.6.2019Valintojen tulokset hakijoille viimeistään
8.7.2019Korkeakoulupaikka on otettava vastaan klo 15 mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamistavoista ilmoitetaan hyväksymiskirjeessä.
31.7.2019Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15.00

* Ensimmäisenä hakuaikana voit hakea HAMKin vieraskielisiin päivätoteutuksena suoritettaviin koulutuksiin.

Hakukelpoisuus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • ​lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai European Baccalaureate tutkinnon
 • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (mm. insinööri)
 • vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinnon tai sitä vastaava aiemman tutkinnon
 • vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot (ns. kaksoistutkinnon)
 • ammattitutkinnon (näyttötutkinto)
 • erikoisammattitutkinnon (näyttötutkinto)
 • ulkomaisen tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin siinä maassa, missä tutkinto on suoritettu

Muu korkeakoulukelpoisuus (harkinnanvarainen valinta)

Hämeen ammattikorkeakouluun hakevalla tulee olla suoritettuna aina jokin yllä mainituista hakukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Valintakokeet HAMKissa

Jos olet hakenut monimuotototeutuksiin tai päivätoteutuksiin, joissa tehdään esivalintaa, sinulle lähetetään sähköpostitse kutsu valintakokeeseen viimeistään viikkoa ennen koetta. Tarkka kellonaika ja paikka sekä tiedot valintakokeessa tarvittavista välineistä kerrotaan valintakoekutsussa. Jos et aio osallistua valintakokeeseen, ilmoitathan siitä hyvissä ajoin hakijapalveluihin.

Valintakoekutsuja ei lähetetä luonnonvara-alan koulutuksien eikä tekniikan ja liikenteen alan,  hevosalan liiketoiminnan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn päivätoteutuksien valintakokeisiin.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Mikäli tarvitset erityisjärjestelyjä HAMKin valintakokeessa, tee kirjallinen hakemus tarvitsemistasi erityisjärjestelyistä. Toimita hakemus 10.4.2019 mennessä HAMKin hakijapalveluihin:  HAMK hakijapalvelut,  PL 225, 13101 Hämeenlinna.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on.

Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lausunnot, jotka osoittavat oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Joissakin tapauksissa, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen.

Sinulle ilmoitetaan järjestettävissä olevista erityisjärjestelyistä ennen valintakoetta.

Erityisjärjestelyt sosiaali- ja terveysalan esivalinta- ja valintakokeissa

Lue ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakokeen valtakunnalliselta infosivulta.

Suomen kielen koe

HAMK voi järjestää suomen kielen kielikokeen niille hakijoilleen, joiden sekä äidinkieli että koulusivistyskieli on muu kuin suomi.

Koulusivistyskielellä tarkoitetaan:

 • peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana.

Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:

 • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
 • kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa.
 • ammatillisessa oppilaitoksessa opetuskielenä ollut kieli, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana.

Kielikoetta ei järjestetä hakijoille, joiden äidinkieli on ruotsi ja jotka ovat saaneet toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8). Kielikoetta ei myöskään järjestetä hakijalle, joka on suorittanut yleisen kielitutkinnon (YKI) suomen kielen kokeen ja saavuttanut siinä vähintään tason neljä (4).

Kielikoe järjestetään valintakokeiden yhteydessä niille, jotka osallistuvat valintakokeeseen HAMKissa, ja erillisenä päivänä niille, jotka eivät osallistu HAMKissa pidettävään valintakokeeseen.

HAMK hyväksyy toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun kielikokeen.

Luonnonvara-alan yhteinen valintakoe

Hakukohde​Valintakoepaikan osoite 
​Agrologi (AMK), hevostalous​Mustialantie 105, 31310 Mustiala / Tammela
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot​Mustialantie 105, 31310 Mustiala / Tammela
​Hortonomi (AMK), puutarhatalous​Lepaantie 129, 14610 Lepaa / Hattula
​Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalousSaarelantie 1, 16970 Evo / Hml

Ympäristösuunnittelija (AMK), kestävä kehitys, monimuotototeutus

Ympäristösuunnittelija (AMK), kestävä kehitys, päivätoteutus

Wahreninkatu 11, 30100 Forssa

Wahreninkatu 11, 30100 Forssa

Luonnonvara-alan yhteinen valintakoe järjestetään 5.6.2019 klo 9.00 - 14.00. Kokeeseen ilmoittautuminen kaikissa yllämainituissa HAMKin toimipisteissä alkaa klo 8 ja päättyy klo 8.50. Valintakokeisiin osallistuvat kaikki¹ hakukelpoiset² hakijat. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kokeen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä. Hakija suorittaa valintakokeen luonnonvara-alan yhteistä valintakoetta käyttävän ylimmän hakukohteensa ammattikorkeakoulussa. Katso keväällä 2019 yhteistä valintakoetta käyttävät hakukohteet täältä.

Luonnonvara-alan valintakokeessa on matematiikan ja viestinnän koe. Matematiikan koe testaa matematiikan perusosaamista. Viestinnän kokeessa on kaksi erillistä osiota. Ensimmäinen osio testaa tekstin tuottamista, luetun ymmärtämistä sekä kirjoittamista ja perustuu ennakkomateriaaliin. Toinen osio testaa kiinnostusta luonnonvara-alaan sekä opiskelumotivaatiota ja sitoutumista opiskeluun.

Valintakokeesta voi saada yhteensä 40 pistettä. Matematiikan kokeesta voi saada enintään 20 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 7 pistettä. Viestinnän kokeessa on kaksi osiota, joista kummastakin voi saada 10 pistettä ja tulee saada vähintään 3,5 pistettä.

Ammattikorkeakoulut hyväksyvät toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen sellaisenaan. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

¹ Todistusvalinnan (käytössä joissakin amk:ssa) perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

² Jos et ole varma hakukelpoisuudestasi ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, ota yhteyttä hyvissä ajoin ennen valintakoetta ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluihin.

Ennakkoaineisto

Ruoka-ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2018
https://stat.luke.fi/sites/default/files/luke-luobio_59_2018-v2-kp.pdf
Sivut 1-72

Ohje hakijalle:
Luonnonvara-alan yhteinen valintakoe sisältää matematiikan ja viestinnän kokeen. Viestinnän kokeessa on kaksi tehtävää. Toisessa tehtävässä on kysymyksiä ennakkoaineistoon liittyen. Ennakkoaineisto saa olla mukana koetilanteessa. Lue kuitenkin ennakkoaineisto huolellisesti läpi jo ennen valintakoetta, koska viestinnän kokeessa sinulla ei ole enää aikaa syventyä ennakkoaineistoon. Ennakkoaineistoa ei ole saatavilla valintakoetilaisuudessa, joten tulosta se itsellesi ja ota mukaasi koetilaisuuteen.

Matematiikan kokeessa ei saa käyttää laskinta tai matemaattisia taulukoita. Kokeessa saa olla mukana vain normaalit kirjoitusvälineet.

 

Vanhoja luonnonvara- ja ympäristöalan valtakunnallisia valintakokeita

Matematiikka 2009 (myös ratkaisut)
Valintakoe kevät 2010 (matematiikan kokeen ratkaisut)
Matematiikka kevät 2011 (myös ratkaisut)
Matematiikka kevät 2012 (myös ratkaisut)
Matematiikka kevät 2013 (myös ratkaisut)
Matematiikka kevät 2014 (myös ratkaisut)
Matematiikka kevät 2015
Matematiikka kevät 2016
Matematiikka kevät 2017
Matematiikka kevät 2018

 

Hakeminen

Ennen kuin alat täyttää netissä hakemustasi varaa esille koulu- ja työtodistuksesi.

 • Tarkista tutkintotodistuksestasi tutkinnon virallinen nimi.
 • Laske valmiiksi työkokemuskuukaudet työtodistuksistasi (koskee vain joitakin koulutuksia).
  • Muuta osa-aikainen työ kokoaikaiseksi
 • Älä pyöristä työkokemuskuukausia ylöspäin

Korkeakoulujen yhteishaun hakulomakkeen ja tarkemmat hakuohjeet löydät Opintopolusta.

Muista:

 • Hakea ajoissa: korkeakoulujen yhteishaussa käytetään valtakunnallista nettihakua, joka sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
 • Harkita tarkkaan hakutoivejärjestystä. Et voi muuttaa hakukohteiden järjestystä enää hakuajan päättymisen jälkeen. Sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa siitä koulutuksesta, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi hakutoiveeksi ja johon valintamenestyksesi riittää. Muut hakutoiveesi peruuntuvat automaattisesti, vaikka voisit valintamenestyksesi perusteella päästä useampaan koulutukseen.
 • Tarkastaa kaikkien hakukohteidesi hakukelpoisuusvaatimukset sekä valintaperusteet ennen hakemuksen täyttämistä. Tiedot tarkistetaan valituksi tulleilta ja voit menettää opiskelupaikkasi, jos sait sen väärin perustein.

Ota yhteyttä ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluun, jos jokin asia jää epäselväksi tai et voi täyttää sähköistä hakulomaketta.

Hakijatilastot

Hakijatilastot löytyvät tilastopalvelu Vipusesta

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien aseman parantaminen (ensikertalaisten kiintiöt)

HAMKin käyttämät ensikertalaiskiintiöt on ilmoitettu Opintopolussa kunkin koulutuksen valintaperusteissa.

Korkeakoulu-uudistuksen II vaiheessa vuonna 2016 korkeakoulut velvoitettin varaamaan osa korkeakoulujen yhteishaun aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville (= kiintiöt ensikertalaisille).

Ensimmäistä paikkaa hakevaksi katsotaan henkilö, jolla ei ole

 • suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua korkeakoulututkintoa
 • suomalaisessa korkeakoulussa vastaanotettua tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa (Huom. vasta syksyllä 2014 alkavasta koulutuksesta vastaanotettu opiskelupaikka vaikuttaa).

Enskertalaiskiintiö ei tarkoita sitä, että jo aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneet tai korkeakouluopiskelupaikan vastaanottaneet henkilöt eivät voisi hakea korkeakoulujen yhteishaussa.

Opiskelijavalinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Omat tuloksesi näet Oma Opintopolku -palvelussa heti, kun opiskelijavalinta kohdaltasi on valmis. Linkin edellä mainittuun palveluun sekä lisätiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta löydät:

Opintopolusta »

Oikaisumenettely

Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin, kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna).

Tiedot syksyn yhteishaussa mukana olevista koulutuksista julkaistaan toukokuun loppuun mennessä.

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Hakulomake on osoitteessa www.opintopolku.fi.

Avoimen väylän erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. YAMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakukelpoisuus / ​Amk-tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja a​voimes​sa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä AMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa.

Tarkemmat tiedot avoimessa amk:ssa suoritetuista opinnoista löytyvät kohdasta Opiskelijavalinta.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkielinen koulutus

HAMK järjestää tarvittaessa suomen kielen kokeen erillishaun hakijoille. Jos haet suomenkieliseen koulutukseen ja täytät jonkin seuraavista vaatimuksista, sinun ei tarvitse osallistua suomen kielen taitoa mittaavaan kokeeseen:

 • äid​inkieleni on suomi
 • olen suorittanut Avoimet AMK-opintoni suomen kielellä
 • koulusivistyskieleni* on suomi
 • olen suorittanut yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4
 • olen suorittanut valtionhallinnon kielitutkinnon taitotasolla 'hyvä'
 • äidinkieleni ja koulusivistyskieleni on ruotsi ja olen saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8)

*Koulusivistyskielellä tarkoitet​aan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana​.

Koulusivistyskieleksi katsotaan myös: 

 • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväsytyn kokeen ädinkielessä
 • kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa
 • ammatillisessa oppilaitoksessa opetuskielenä ollut kieli, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana

HAMK hyväksyy samana vuonna korkeakoulujen yhteishaussa hyväksytysti suoritetun kielikokeen.

Hakeminen ja liitteet

Hakulomake on auki valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa 1.8.-15.6. välisenä aikana.

Vaaditut liitteet / AMK-tutkinto

Lataa hakemukseesi Opintopolku.fi -palvelussa seuraavat liitteet (viimeistään 7 vrk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä):

 • virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)
 • todistus kielitaidosta (tarvittaessa)
 • Sosiaali- ja terveysala: todistus hyväksyty​stä psykologisesta henkilöarvioinnista

Opiskelijavalinta AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Erillisvalinnassa voidaan valita hakija, joka on suorittanut 60 op koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintopisteiden määrä sekä opintomenestys. Ks. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot (alla).

 

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

 

Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin​

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.​

Oikaisume​nettely

Opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.​

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

Hakukelpoisuus

Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettua opinto-oikeusaikana.

 • Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. Yhden vuoden läsnäolovaatimus ei koske YAMK-opiskelijoita, jotka voivat siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

 • AMK-tutkintoon  siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.
  • Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.
 • YAMK-tutkintoon siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia. Tämän lisäksi sinulla tulee olla hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)

Huom. opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

Valintaperusteet

Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

Hakeminen ja hakuaika

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

Hakuajat

2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

 • Ajantasainen opintosuoritusote sekä osasuoritustodistukset
 • Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista
 • Opiskelutodistus

Lataa liitteet opintopolun hakemuksellesi tai lähetä ne HAMKin hakijapalveluihin kevään siirtohaussa 26.5. ja syksyn siirtohaussa 25.11. mennessä. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

Tulosten julkaisu viimeistään:

30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

15.12. (keväällä alkavat opinnot)

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

OPISKELIJAT KERTOVAT

kestavakehitys etualalla opiskelijoiden rakentama robotti
 • Ammatti-identiteettiä selvittämässäLUE LISÄÄ

  Mikä minusta tulee isona? Tuo kysymys varmasti askarruttaa monen ammattikorkeakouluopiskelijankin mieltä opintojen aikana. Joillain aloilla kuten sairaanhoitajilla tai […]

 • Kadonneen helmen metsästysLUE LISÄÄ

  Sabrina Nykänen toimi opiskeluaikanaan kestävän kehityksen opiskelija-assistenttina ja valmistumisen jälkeen opetusassistenttina. Tätä kautta hän päätyi […]

 • Dronet biotaloudessaLUE LISÄÄ

    Tämän kevään dronekurssi, eli kauko-ohjatut ilma-alukset biotaloudessa moduuli aloitettiin viikolla 12. Tässä blogitekstissä kerrotaan miten […]

Facebook

Faktantarkastusta:

Verotuksen painopiste pitää tulevaisuudessa olla materiaalien ja energian käytön verotuksessa

Myönteisiä muutoksia verotuksessa on jo tehty, mutta paljon työtä on jäljellä. Ehkä eniten asennemuutoksessa, vaikka muutos on jo alkanut. Suurin tarve asennemuutokselle on tahoilla, jotka eniten ympäristöä kuluttavat ja saastuttavat.

Bisnesmaailma toimii hyvin voittokeskeisesti ja ympäristöarvot jäävät liian usein eurojen jalkoihin. Esimerkiksi Suomen energiateollisuus puoltaa verotusjärjestelmää (Kohopää 2018), jossa teollisuuden käyttämien fossiilisten energianlähteiden verotus olisi edelleen sille suotuisa, vaikka fossiilisten materiaalien haitalliset ympäristövaikutukset ovat tunnetusti merkittävät.

Suomen ympäristökeskus SYKEN tutkija Sarianne Tikkasen (2017) mukaan ympäristöverojen osuus Suomen ja muiden EU-maiden kokonaisverotuloista on vain noin 7 % eikä esimerkiksi luonnonvarojen kaivamista ja käyttöä ei juurikaan veroteta. Tämä ylläpitää jatkuvaa luonnonvarojen tuhlailevaa käyttöä ja jarruttaa materiaalien tehokkaan kierrätyksen sekä päästöjen vähentämisen toteutumista.

Ympäristötiedon foorumin (Elolahti 2018) asiantuntijoiden mukaan tarvitsemme verouudistusta, jonka myötä verotuksen painopiste siirtyy työverotuksesta luonnonvarojen käytön ja ympäristön kuormittamisen verottamiseen.
Euroopan ympäristöviraston (EEA 2012) julkaisemat tutkimustulokset kertovat mm. sen, että hyvin kohdennetun ympäristöverouudistuksen toteutuessa, EU-maiden hallitukset voisivat samanaikaisesti sekä kasvattaa maidensa verokertymää, kierrättää tuloja takaisin niiden talousjärjestelmiin, lisätä uusia innovaatioita, panostaa koulutukseen ja vähentää saastuttamista.

Tekijä: Salla L.
Kuva: © OFE
... Lue lisääNäytä vähemmän

Faktantarkastusta:Verotuksen painopiste pitää tulevaisuudessa olla materiaalien ja energian käytön verotuksessaMyönteisiä muutoksia verotuksessa on jo tehty, mutta paljon työtä on jäljellä. Ehkä eniten asennemuutoksessa, vaikka muutos on jo alkanut. Suurin tarve asennemuutokselle on tahoilla, jotka eniten ympäristöä kuluttavat ja saastuttavat.Bisnesmaailma toimii hyvin voittokeskeisesti ja ympäristöarvot jäävät liian usein eurojen jalkoihin. Esimerkiksi Suomen energiateollisuus puoltaa verotusjärjestelmää (Kohopää 2018), jossa teollisuuden käyttämien fossiilisten energianlähteiden verotus olisi edelleen sille suotuisa, vaikka fossiilisten materiaalien haitalliset ympäristövaikutukset ovat tunnetusti merkittävät.Suomen ympäristökeskus SYKEN tutkija Sarianne Tikkasen (2017) mukaan ympäristöverojen osuus Suomen ja muiden EU-maiden kokonaisverotuloista on vain noin 7 % eikä esimerkiksi luonnonvarojen kaivamista ja käyttöä ei juurikaan veroteta. Tämä ylläpitää jatkuvaa luonnonvarojen tuhlailevaa käyttöä ja jarruttaa materiaalien tehokkaan kierrätyksen sekä päästöjen vähentämisen toteutumista.Ympäristötiedon foorumin (Elolahti 2018) asiantuntijoiden mukaan tarvitsemme verouudistusta, jonka myötä verotuksen painopiste siirtyy työverotuksesta luonnonvarojen käytön ja ympäristön kuormittamisen verottamiseen.
Euroopan ympäristöviraston (EEA 2012) julkaisemat tutkimustulokset kertovat mm. sen, että hyvin kohdennetun ympäristöverouudistuksen toteutuessa, EU-maiden hallitukset voisivat samanaikaisesti sekä kasvattaa maidensa verokertymää, kierrättää tuloja takaisin niiden talousjärjestelmiin, lisätä uusia innovaatioita, panostaa koulutukseen ja vähentää saastuttamista.Tekijä: Salla L.
Kuva: © OFE

Hienoja vieraita HAMKin, Forssassa tänään: Forssan yhteislyseon 2:sia ja HAMK biotalouden henkilöstö. Kohtaamisia. Kiitos myös tuutoreille! ... Lue lisääNäytä vähemmän

Korkeakoulun yhteishaku: Keken päivätoteutukseen 40 ensisijaista hakijaa, 121 haki kaiken kaikkiaan ja 20 otetaan.
Monimuotoon 113 ensisijaista ja kokonaisuudessaan 214, 20 otetaan 2019 syksyllä. Viime vuonna hakijoita oli yhteensä 213.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Faktantarkistusta: Mutkattomampaa toimeentuloa perustulosta

Yksi mahdollinen tulevaisuuden näkymä on, että yhä harvemmilla on töitä automaation ja digitalisaation korvatessa yhä useampia aloja. Tuloerot ovat kasvamaan päin ja luovat eriarvoisuutta. Monesti perustulo nähdään pitkän aikavälin ratkaisuna teknologian kehityksen aikaansaamaan murrokseen.

Sitran asiantuntijoiden mukaan perustuloa tarvitaan lähitulevaisuudessa. Perustulo voisi helpottaa heikossa asemassa olevien ihmisten stressiä mutkattoman sosiaaliturvan kautta ja vapauttaa kapasiteettia oman pärjäämisen vahvistamiseen, ja näin mahdollisesti reittejä ulos köyhyydestä. Kuten Sitran Megatrendikortissa “Toimeentulon epävarmuus lisääntyy” maalaillaan, “tulevaisuuden vauraudenjaon ja toimeentulon pohtimisen tulisi olla politiikan tulevaisuuspohdintojen ytimessä.” Perustulon onnistuminen vaatisikin kahta asiaa: niin perustulo itsessään kuin politiikkakin on määriteltävä uudelleen.

Kaksivuotinen perustulokokeilu saatiin päätökseen viime vuoden lopussa. Kela ja Suomen sosiaali- ja terveysministeriö kertoivat tiedotteessaan 8.2.2019, että perustulokokeilun ensimmäisenä vuonna osallistujat eivät työllistyneet sen paremmin tai huonommin kuin verrokkiryhmä. Perustulon koettiin helpottavan stressiä ja vähentävän byrokratiaa. Osallistujat kokivat itsensä myös terveemmiksi ja voivan paremmin henkisesti.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n asiantuntijat arvioivat 4.4.2018 julkaistussa raportissaan juuri kokeillun perustulomallin riittämättömäksi Suomen kaltaiselle kattavan sosiaaliturvan maalle. Heidän mielestään Britannian malli Universal Credit toimisi paremmin köyhyyden vähentämiseksi Suomessa. Universal Credit on malli yleistuesta, jossa on yhdistetty kuusi työttömyysetuutta ja verovähennysoikeutta yhdeksi tueksi. Kuitenkin OECD:n asiantuntijoidenkin mielestä perustulo olisi mutkattomampi kuin nykyinen malli.

Perustulon ei yleensä nähdä luovan lisää työtä yhä teknologistuvassa yhteiskunnassa eikä suoranaisia reittejä ulos köyhyydestä. Toisaalta yrityksen perustaminen tai työn vastaanottaminen tuensaajalle olisi helpompaa kuin ennen sosiaaliturvaa mutkattomuuden ansiosta. Ratkaisevimmat esteet perustulon toteuttamiselle ovat kuitenkin ideologisia: ajatellaan, että ilmainen raha vähentää työhaluja.

Julkisen talouden kukkaronnyörejä kiristävä politiikka ei luo mahdollisuuksia kovin anteliaalle perustulomallille. Nykyisen talouspolitiikan maailmassa muuta sosiaaliturvaa karsittaisiin perustulon tieltä rajusti. Sitran asiantuntijoiden mukaan perustulo voitaisiin nähdä kuitenkin sosiaaliturvan sijaan sosiaalisena osinkona, joka jaettaisiin antamaan ostovoimaa myös työpaikkansa digitalisaatiolle menettäneille. Monet ovat väsyneitä kasvaviin työkuormiinsa. Vain perustulon käyttöönotolla selviää, johtaisiko se työaikojen joustavoitumiseen, työn uudenlaiseen jakautumiseen tai lyhytkestoisen työn kysynnän lisääntymiseen.

Teksti: Mirka M. ja Jaana S.
Kuva: Kela.fi
... Lue lisääNäytä vähemmän

Faktantarkistusta: Mutkattomampaa toimeentuloa perustulostaYksi mahdollinen tulevaisuuden näkymä on, että yhä harvemmilla on töitä automaation ja digitalisaation korvatessa yhä useampia aloja. Tuloerot ovat kasvamaan päin ja luovat eriarvoisuutta. Monesti perustulo nähdään pitkän aikavälin ratkaisuna teknologian kehityksen aikaansaamaan murrokseen.Sitran asiantuntijoiden mukaan perustuloa tarvitaan lähitulevaisuudessa. Perustulo voisi helpottaa heikossa asemassa olevien ihmisten stressiä mutkattoman sosiaaliturvan kautta ja vapauttaa kapasiteettia oman pärjäämisen vahvistamiseen, ja näin mahdollisesti reittejä ulos köyhyydestä. Kuten Sitran Megatrendikortissa “Toimeentulon epävarmuus lisääntyy” maalaillaan, “tulevaisuuden vauraudenjaon ja toimeentulon pohtimisen tulisi olla politiikan tulevaisuuspohdintojen ytimessä.” Perustulon onnistuminen vaatisikin kahta asiaa: niin perustulo itsessään kuin politiikkakin on määriteltävä uudelleen.Kaksivuotinen perustulokokeilu saatiin päätökseen viime vuoden lopussa. Kela ja Suomen sosiaali- ja terveysministeriö kertoivat tiedotteessaan 8.2.2019, että perustulokokeilun ensimmäisenä vuonna osallistujat eivät työllistyneet sen paremmin tai huonommin kuin verrokkiryhmä. Perustulon koettiin helpottavan stressiä ja vähentävän byrokratiaa. Osallistujat kokivat itsensä myös terveemmiksi ja voivan paremmin henkisesti.Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n asiantuntijat arvioivat 4.4.2018 julkaistussa raportissaan juuri kokeillun perustulomallin riittämättömäksi Suomen kaltaiselle kattavan sosiaaliturvan maalle. Heidän mielestään Britannian malli Universal Credit toimisi paremmin köyhyyden vähentämiseksi Suomessa. Universal Credit on malli yleistuesta, jossa on yhdistetty kuusi työttömyysetuutta ja verovähennysoikeutta yhdeksi tueksi. Kuitenkin OECD:n asiantuntijoidenkin mielestä perustulo olisi mutkattomampi kuin nykyinen malli.Perustulon ei yleensä nähdä luovan lisää työtä yhä teknologistuvassa yhteiskunnassa eikä suoranaisia reittejä ulos köyhyydestä. Toisaalta yrityksen perustaminen tai työn vastaanottaminen tuensaajalle olisi helpompaa kuin ennen sosiaaliturvaa mutkattomuuden ansiosta. Ratkaisevimmat esteet perustulon toteuttamiselle ovat kuitenkin ideologisia: ajatellaan, että ilmainen raha vähentää työhaluja.Julkisen talouden kukkaronnyörejä kiristävä politiikka ei luo mahdollisuuksia kovin anteliaalle perustulomallille. Nykyisen talouspolitiikan maailmassa muuta sosiaaliturvaa karsittaisiin perustulon tieltä rajusti. Sitran asiantuntijoiden mukaan perustulo voitaisiin nähdä kuitenkin sosiaaliturvan sijaan sosiaalisena osinkona, joka jaettaisiin antamaan ostovoimaa myös työpaikkansa digitalisaatiolle menettäneille. Monet ovat väsyneitä kasvaviin työkuormiinsa. Vain perustulon käyttöönotolla selviää, johtaisiko se työaikojen joustavoitumiseen, työn uudenlaiseen jakautumiseen tai lyhytkestoisen työn kysynnän lisääntymiseen.Teksti: Mirka M. ja Jaana S.
Kuva: Kela.fi

Faktantarkistusta:
Kasviperäinen ruokavalio turvaa elämän maapallolla

Paljon on ollut puhetta vegaaniruoan ympäristöystävällisyydestä ja terveellisyydestä verrattuna eläinperäiseen ruokaan. Toiset puolustavat ja toisen vastustavat. Kaikkea kohtuudella, kuuluu usein sanottavan.

Faktaperäisten lähteiden perusteella, siirtymällä kasviperäiseen ruokavalioon, ilmastonmuutos todella saataisiin hillittyä. Suomen ympäristökeskuksen ilmasto-opas -sivuston mukaan täysin vegaaniseen ruokavalioon siirtyminen ei kuitenkaan välttämättä onnistuisi, sillä kasvipeitteisen nurmen viljely pitää yllä luonnon monimuotoisuutta ja karjalantaa tarvitaan tasapainoiseen maataloustuotantoon.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on elämälle välttämätöntä. Ehkä nurmea voisi kuitenkin viljellä ilman eläinten tehotuotantoa ja kohdella eläimiä luontokappaleina, eikä tuotteina. Jaamme yhdessä maapallon ja siirtymällä kasviperäiseen ruokavalioon, pidämme huolta siitä, että kaikilla on mahdollisuus hyvään ja reiluun elämään.

Siirtyminen täysin kasviperäiseen ruokavalioon on mahdollista, mikäli niin halutaan. Kaiken lisäksi se tulee olemaan myös välttämätöntä, sillä väestö kasvaa ja ruokaa täytyy riittää kaikille. Jättämällä lihan tehotuotannon, yli 75% maailman viljelyspinta-alasta voitaisiin vähentää ja peltoala riittäisi koko maapallon väestön ruokkimiseen.

Maatalous ja ruoantuotanto kattavat kolmanneksen maailman kasvihuonepäästöistä. Siksi sillä on suuri vaikutus ilmastonmuutokseen. Ymmärrys maapallon kantokyvystä kasvaa ja tieto ylikuluttamisen seurauksista saa ihmiset toimimaan maapallon suojelemiseksi. Jos lihaa kulutetaan samalla tavalla kuin tänä päivänä, ilmastonmuutos kiihtyy ja sen seuraukset ovat peruuttamattomat.

Metsät ovat tärkeitä hiilinieluja, joiden kaataminen ei vain lisää ilmaston lämpenemistä, vaan tuhoaa monien lajien elinolot ja luonnon monimuotoisuus köyhtyy. Ymmärrys yhteisestä maapallosta voimistuu ja ajatus siitä, että olemme kaikki samalla puolella, ikää, sukupuolta tai syntyperäämme katsomatta, on kasvamassa. Yhdessä me kaikki olemme voima, jonka avulla maapallosta voidaan saada elinkelpoinen yhdenkään lajin kustannuksella.

Teksti Heidi M.
Kuva (WWF, 2017): Kasvisravinnolla voidaan ruokkia suurempi määrä ihmisiä kuin lihalla.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Faktantarkistusta:
Kasviperäinen ruokavalio turvaa elämän maapallollaPaljon on ollut puhetta vegaaniruoan ympäristöystävällisyydestä ja terveellisyydestä verrattuna eläinperäiseen ruokaan. Toiset puolustavat ja toisen vastustavat. Kaikkea kohtuudella, kuuluu usein sanottavan.Faktaperäisten lähteiden perusteella, siirtymällä kasviperäiseen ruokavalioon, ilmastonmuutos todella saataisiin hillittyä. Suomen ympäristökeskuksen ilmasto-opas -sivuston mukaan täysin vegaaniseen ruokavalioon siirtyminen ei kuitenkaan välttämättä onnistuisi, sillä kasvipeitteisen nurmen viljely pitää yllä luonnon monimuotoisuutta ja karjalantaa tarvitaan tasapainoiseen maataloustuotantoon.Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on elämälle välttämätöntä. Ehkä nurmea voisi kuitenkin viljellä ilman eläinten tehotuotantoa ja kohdella eläimiä luontokappaleina, eikä tuotteina. Jaamme yhdessä maapallon ja siirtymällä kasviperäiseen ruokavalioon, pidämme huolta siitä, että kaikilla on mahdollisuus hyvään ja reiluun elämään.Siirtyminen täysin kasviperäiseen ruokavalioon on mahdollista, mikäli niin halutaan. Kaiken lisäksi se tulee olemaan myös välttämätöntä, sillä väestö kasvaa ja ruokaa täytyy riittää kaikille. Jättämällä lihan tehotuotannon, yli 75% maailman viljelyspinta-alasta voitaisiin vähentää ja peltoala riittäisi koko maapallon väestön ruokkimiseen.Maatalous ja ruoantuotanto kattavat kolmanneksen maailman kasvihuonepäästöistä. Siksi sillä on suuri vaikutus ilmastonmuutokseen. Ymmärrys maapallon kantokyvystä kasvaa ja tieto ylikuluttamisen seurauksista saa ihmiset toimimaan maapallon suojelemiseksi. Jos lihaa kulutetaan samalla tavalla kuin tänä päivänä, ilmastonmuutos kiihtyy ja sen seuraukset ovat peruuttamattomat.Metsät ovat tärkeitä hiilinieluja, joiden kaataminen ei vain lisää ilmaston lämpenemistä, vaan tuhoaa monien lajien elinolot ja luonnon monimuotoisuus köyhtyy. Ymmärrys yhteisestä maapallosta voimistuu ja ajatus siitä, että olemme kaikki samalla puolella, ikää, sukupuolta tai syntyperäämme katsomatta, on kasvamassa. Yhdessä me kaikki olemme voima, jonka avulla maapallosta voidaan saada elinkelpoinen yhdenkään lajin kustannuksella.Teksti Heidi M.
Kuva (WWF, 2017): Kasvisravinnolla voidaan ruokkia suurempi määrä ihmisiä kuin lihalla.

Opiskelijoiden järjestämässä vaalipaneeliissa kansanedustajaehdokkaita puhutti mm. Koulutus- ja ilmastopolitiikka sekä hyvinvointi. Ehdokkaat olivat aika samoilla linjoilla vaikkakin painottivat eri näkökulmia teemoihin. Työmarkkinapolitiikka, aktiivimalli, synnytti eniten erimielisyyden kipinää. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Comment on Facebook

Hyvä keskustelu! Kiinnostavia asioita ja tuntui että kahdessa tunnissa päästiin vasta alkuun. Kiitos kaikille järjestäjille ja Juusolle asiantuntevasta vetämisestä!

Perjantaina muutti uusi sohva Keken luokkaan 3004. Nojatuolit seuraa perässä. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Perjantaina muutti uusi sohva Keken luokkaan 3004. Nojatuolit seuraa perässä.

Comment on Facebook

Heti käyttöön!

Faktantarkistusta: Bioenergian tuotannossa on huomioitava maankäytön vaihtoehdot

Bioenergialla tarkoitetaan uusiutuvaa energiaa, jota saadaan eri biomassoista kuten puusta, peltobiomassasta tai bioperäisistä jätteistä. Suomessa puupolttoaineet ovat suurin yksittäinen energialähde ja puupolttoaineiden osuus koko Suomen energiakulutuksesta oli 27 prosenttia (arvio vuodelle 2017). Puupohjainen energia tulee pääosin metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivuvirroista. Pelloilla kasvava energiakäyttöön tarkoitettu biomassa, kuten ruokohelpi, olki ja viljan lajittelujätteet luokitellaan myös bioenergiaksi.

EU:n alueella on laadittu tavoite vuodelle 2020, että vähintään 38% energian loppukulutuksesta tulisi olla tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, joihin myös bioenergia lasketaan. Suomessa tavoite on ylitetty jo vuonna 2017, jolloin uusiutuvien energialähteiden osuus loppukulutuksesta oli jo yli 40%.

Bioenergiaa pidetään puhtaana ja hiilineutraalina polttoaineena, jonka avulla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Hiilineutraaliutta perustellaan sillä, että bioenergian poltossa syntyvä hiilidioksidi sitoutuu takaisin kasvavaan biomassaan. Bioenergian, erityisesti peltobiomassasta tuotetun bioenergian, ilmastovaikutuksista tehdyt arviot ovat useasti olleet keskenään ristiriitaisia ja maankäyttöön liittyvät epäsuorat vaikutukset on saatettu täysin sivuuttaa.

Avainkysymys onkin se, onko bioenergian tuottaminen pellolla se paras vaihtoehto maankäytön näkökulmasta. Se maa-ala, jota tarvitaan biomassan tuotantoon voitaisiin käyttää myös esimerkiksi ruoan tai rehun tuotantoon, rakentamiseen tai muiden ekosysteemipalveluiden tuotantoon. Bioenergiatuotantoon tulisikin käyttää mahdollisuuksien mukaan sellaista maa-alaa, joka ei sovellu hyödyllisempään, esim. viljan tuotannon, käyttöön.

Teksti: Annika MN.
Kuva: Hietaparta. Pixabay
... Lue lisääNäytä vähemmän

Faktantarkistusta: Bioenergian tuotannossa on huomioitava maankäytön vaihtoehdotBioenergialla tarkoitetaan uusiutuvaa energiaa, jota saadaan eri biomassoista kuten puusta, peltobiomassasta tai bioperäisistä jätteistä. Suomessa puupolttoaineet ovat suurin yksittäinen energialähde ja puupolttoaineiden osuus koko Suomen energiakulutuksesta oli 27 prosenttia (arvio vuodelle 2017). Puupohjainen energia tulee pääosin metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivuvirroista. Pelloilla kasvava energiakäyttöön tarkoitettu biomassa, kuten ruokohelpi, olki ja viljan lajittelujätteet luokitellaan myös bioenergiaksi.EU:n alueella on laadittu tavoite vuodelle 2020, että vähintään 38% energian loppukulutuksesta tulisi olla tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, joihin myös bioenergia lasketaan. Suomessa tavoite on ylitetty jo vuonna 2017, jolloin uusiutuvien energialähteiden osuus loppukulutuksesta oli jo yli 40%.Bioenergiaa pidetään puhtaana ja hiilineutraalina polttoaineena, jonka avulla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Hiilineutraaliutta perustellaan sillä, että bioenergian poltossa syntyvä hiilidioksidi sitoutuu takaisin kasvavaan biomassaan. Bioenergian, erityisesti peltobiomassasta tuotetun bioenergian, ilmastovaikutuksista tehdyt arviot ovat useasti olleet keskenään ristiriitaisia ja maankäyttöön liittyvät epäsuorat vaikutukset on saatettu täysin sivuuttaa.Avainkysymys onkin se, onko bioenergian tuottaminen pellolla se paras vaihtoehto maankäytön näkökulmasta. Se maa-ala, jota tarvitaan biomassan tuotantoon voitaisiin käyttää myös esimerkiksi ruoan tai rehun tuotantoon, rakentamiseen tai muiden ekosysteemipalveluiden tuotantoon. Bioenergiatuotantoon tulisikin käyttää mahdollisuuksien mukaan sellaista maa-alaa, joka ei sovellu hyödyllisempään, esim. viljan tuotannon, käyttöön.Teksti: Annika MN.
Kuva: Hietaparta. Pixabay

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU