Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija (AMK) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija (AMK)
kestava kehitys opiskelijoita tyoskentelemassa huomioliiveissa

Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija (AMK)

Perustiedot

mitä opit ikoni

MITÄ OPIT?

Tunnistat kestävän kehityksen eri osa-alueet, ymmärrät kestävyysmurroksen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen merkityksen. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä projekteja sekä soveltaa kiertotalouden periaatteita. 

mihin valmistut ikoni

MIHIN VALMISTUT?

Ympäristösuunnittelijana menestyt yritysmaailman, julkishallinnon, järjestöjen sekä tutkimuslaitosten palveluksessa esimerkiksi vastuullisuusasiantuntijana tai projektipäällikkönä. 

HAKUAJAT

 • Kevään 2023 toinen yhteishaku
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat: 30 (päiväopiskelu), 40 (monimuoto)
 • Hakuaika alkaa: 15.3.2023
 • Hakuaika päättyy: 30.3.2023 klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: AMK-valintakoe vk 22
 • Tulokset: todistusvalinnat 29.5.2023, muut valintatavat viim. 7.7.2023
 • Paikan vastaanotto: 14.7.2023 klo 15.00
 • Opiskelu alkaa: syksy 2023
 • Hae opiskelemaan

 • Avoimen väylän erillishaku (avoimen amk:n opintojen perusteella)
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat: 4
 • Hakuaika alkaa: 1.8.
 • Hakuaika päättyy: 31.5. klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 4 vko:n kuluessa
 • Paikan vastaanotto: 7 vrk:n kuluessa
 • Opiskelu alkaa: lukuvuoden 2023-2024 aikana
 • Hae opiskelemaan

 • Siirtohaku (opiskeluoikeuden siirto toisesta korkeakoulusta)
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat:
 • Hakuaika alkaa: 2.5. (kevät) ja 1.11. (syksy)
 • Hakuaika päättyy: 16.5. (kevät) ja 15.11. (syksy) klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 30.6. (kevät) ja 15.12. (syksy)
 • Paikan vastaanotto: 31.7. (kevät) ja 31.12. (syksy)
 • Opiskelu alkaa: opiskeluoikeus HAMKissa alkaa seuraavan lukukauden alussa
 • Hae opiskelemaan

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE  Ympäristösuunnittelija (AMK)
KESTO (VUOTTA) 4
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 240
PAIKKAKUNTA PÄIVÄOPISKELU  Forssa
PAIKKAKUNTA MONIMUOTO-OPISKELU Verkkototeutus
KIELI  Suomi

Kestävän kehityksen opetussuunnitelmat

Varmista itsellesi tulevaisuuden tärkein osaaminen kestävän kehityksen ammattilaisena! 

 

Ilmastonmuutos, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat aiheita, jotka vaikuttavat jokaisen ihmisen tulevaisuuteen. Kestävän kehityksen asiantuntijana sinä olet ammattilainen, suunnannäyttäjä ja muutoksen tekijä, jonka osaamista arvostetaan erilaisissa organisaatioissa. Opinnot pohjautuvat luonnontieteisiin sekä vastuullisuuden näkökulman huomioimiseen, kestävän kehityksen eri ulottuvuuksiin ja luonnonvarojen käytön mahdollisuuksiin yritysten toiminnassa. 

 

Koulutuksen sisältö

 

Kestävän kehityksen koulutuksessa opiskelet alan ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia. Tutustut tuotannon, ylläpidon, sääntelyn ja kulttuurin ekosysteemipalveluihin, joilla tarkoitetaan ekosysteemien, eli luonnon eri osa-alueiden, tuottamia hyötyjä ihmiselle. Opit lisäksi myös muita alan perusteita, kuten ympäristötekniikkaa, viranomaistoimintaa sekä erilaisia ympäristön seurannan ja kunnostuksen työkaluja ja toimintamalleja.  

Opit käyttämään paikkatieto-ohjelmia sekä tekemään elinkaarianalyyseja ja ympäristökatselmuksia. Näiden avulla ymmärrät paremmin luonnonvarojen, energian- ja biotalouden käytön mahdollisuuksia esimerkiksi yritysten toiminnassa.  

 

Suuntautumisvaihtoehdot

Pystyt laajentamaan ja syventämään opintojasi erilaisiin teemoihin, kuten johtamiseen tai alan kehittämiseen. Teemojen alta löytyviä aihealueita ovat esimerkiksi uusiutuvat energiamuodot, vesitekniikka, ympäristöjohtaminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä kulttuurinen ja sosiaalinen kestävä kehitys. 

OPISKELUN KÄYTÄNNÖT

KYSY KOULUTUKSESTA

  KYSY HAKEMISESTA

  • Hakijapalvelut
  • HAMK, Hakijapalvelut
  • PL 225 (Visamäentie 35 A)
  • 13101 Hämeenlinna
  • Hakijapalveluiden käyntiosoite
  • Visamäentie 35 A, Hämeenlinna
  • Korkeakoulukeskus (Visamäki), A-rak. 1. krs

  HAKUOHJEET

  Kevään 2023 toisen yhteishaun aikataulu

  Päivämäärä Aikataulu
  15.3.2023 Hakuaika alkaa *, NETTIHAKU avautuu.
  30.3.2023 Hakuaika päättyy, nettihaku sulkeutuu klo 15.00.
  Hakulomake tulee olla tallennettuna opintopolku.fi -palvelussa klo 15.00 mennessä.
  6.4.2023 Hakemuksen liitteet oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä (kevätlukukaudella 2023 valmistuvien osalta 14.7.2023 klo 15.00 mennessä).
  6.4.2023 Hakemukset valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä. Lue lisää ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.
  vk 21 2023 AMK-valintakokeen QR-koodien lähettäminen hakijoille
  vk 21 2023 Valintakoekutsujen lähettäminen HAMKin omiin valintakokeisiin
  29.5.2023 Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.
  vk 22 2023 AMK-valintakokeet (yksipäiväinen koe) **
  30. - 31.5.2023 Älykkään ja kestävän muotoilun valintakoe (HAMKin oma valintakoe verkossa)
  7.7.2023 Valintojen tulokset hakijoille viimeistään
  14.7.2023 Korkeakoulupaikka on otettava vastaan klo 15 mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamistavoista ilmoitetaan sähköisesssä hyväksymiskirjeessä.
  1.8.2023 Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15.00

  *  Kevään toisessa yhteishaussa voit hakea HAMKin suomenkielisiin koulutuksiin.
  ** Ei koske HAMKin muuntokoulutuksia eikä Älykäs ja kestävä muotoilu -koulutusta

   

  Hakukelpoisuus

  Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

  • ​lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate-, Reifeprüfung-, Deutsche Internationale Abitur- tai European Baccalaureate tutkinnon
  • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (mm. insinööri)
  • vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaava aiemman tutkinnon
  • vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot (ns. kaksoistutkinnon)
  • ammattitutkinnon (näyttötutkinto)
  • erikoisammattitutkinnon (näyttötutkinto)
  • ulkomaisen tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin siinä maassa, missä tutkinto on suoritettu
  • alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon

  Muu korkeakoulukelpoisuus (harkinnanvarainen valinta)

  Hämeen ammattikorkeakouluun hakevalla tulee olla suoritettuna aina jokin yllä mainituista hakukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

   

  VALINTAPERUSTEET

  • Ympäristösuunnittelija (AMK), kestävä kehitys, monimuotototeutus
  • Ympäristösuunnittelija (AMK), kestävä kehitys, päivätoteutus

  Ensikertalaisten kiintiö hakukohteissa on 70% aloituspaikoista.

  Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 1 (todistusvalinta) ja sen jälkeen valintatapa 2 (valintakoe).

   

  Valintatapa 1: todistusvalinta

  Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

  Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta

  • Monimuotototeutus 16 aloituspaikkaa
  • Päivätoteutus 18 aloituspaikkaa

  Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta. Äidinkieli, matematiikka ja vieras/toinen kotimainen kieli huomioidaan kaikilta nämä aineet kirjoittaneilta. Tämän lisäksi huomioidaan kaksi parasta pisteitä tuottavaa ainetta (reaaliaineet/vieras kieli). Reaaliaineissa huomioidaan vain vuonna 2006, ja sen jälkeen suoritetut ainereaalit. Yo-tutkinnon pisteytystaulukot löydät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.

  Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta

  • Monimuotototeutus 4 aloituspaikkaa
  • Päivätoteutus 3 aloituspaikkaa

  Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa kaikilta hakijoilta lasketaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama yhteispistemäärä. Ammatillisen perustutkinnon pisteytystaulukot löydät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.

  Huom. näyttötutkintoperusteisella ammatillisella perustutkinnolla hakevat eivät ole mukana todistusvalinnassa.

  Todistusvalinnan tulosten julkaiseminen

  Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan viimeistään 29.5.2023. Näet hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

   

  Valintatapa 2: AMK-valintakoe

  • Monimuotototeutus 20 aloituspaikkaa
  • Päivätoteutus 9 aloituspaikkaa

  Hakukohteissa käytetään AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

  Valintakokeeseen valmistautuminen

  Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin  www.ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilla.

  Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä (erityisjärjestelyjä) kokeeseen, löydät ohjeet edellä mainituilta verkkosivuilta.

  Tässä valintatavassa ovat mukana kaikki hakukelpoiset hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta.

   

  Hakeminen

  Ennen kuin alat täyttää netissä hakemustasi varaa esille koulu- ja työtodistuksesi.

  • Tarkista tutkintotodistuksestasi tutkinnon virallinen nimi.
  • Laske valmiiksi työkokemuskuukaudet työtodistuksistasi (koskee vain joitakin koulutuksia).
   • Muuta osa-aikainen työ kokoaikaiseksi
  • Älä pyöristä työkokemuskuukausia ylöspäin

  Korkeakoulujen yhteishaun hakulomakkeen ja tarkemmat hakuohjeet löydät Opintopolusta.

  Muista:

  • Hakea ajoissa: korkeakoulujen yhteishaussa käytetään valtakunnallista nettihakua, joka sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
  • Harkita tarkkaan hakutoivejärjestystä. Et voi muuttaa hakukohteiden järjestystä enää hakuajan päättymisen jälkeen. Kevään toisesta yhteishausta (maaliskuussa) sekä syksyn yhteishausta sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa siitä koulutuksesta, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi hakutoiveeksi ja johon valintamenestyksesi riittää. Muut hakutoiveesi peruuntuvat automaattisesti, vaikka voisit valintamenestyksesi perusteella päästä useampaan koulutukseen.
  • Tarkastaa kaikkien hakukohteidesi hakukelpoisuusvaatimukset sekä valintaperusteet ennen hakemuksen täyttämistä. Tiedot tarkistetaan valituksi tulleilta ja voit menettää opiskelupaikkasi, jos sait sen väärin perustein.

  Ota yhteyttä ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluun, jos jokin asia jää epäselväksi tai et voi täyttää sähköistä hakulomaketta.

  Hakijatilastot

  Hakijatilastot löytyvät tilastopalvelu Vipusesta

  Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien aseman parantaminen (ensikertalaisten kiintiöt)

  HAMKin käyttämät ensikertalaiskiintiöt on ilmoitettu Opintopolussa kunkin koulutuksen valintaperusteissa.

  Korkeakoulu-uudistuksen II vaiheessa vuonna 2016 korkeakoulut velvoitettin varaamaan osa korkeakoulujen yhteishaun aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville (= kiintiöt ensikertalaisille).

  Ensimmäistä paikkaa hakevaksi katsotaan henkilö, jolla ei ole

  • suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua korkeakoulututkintoa
  • suomalaisessa korkeakoulussa vastaanotettua tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa (Huom. vasta syksyllä 2014 alkavasta koulutuksesta vastaanotettu opiskelupaikka vaikuttaa).

  Enskertalaiskiintiö ei tarkoita sitä, että jo aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneet tai korkeakouluopiskelupaikan vastaanottaneet henkilöt eivät voisi hakea korkeakoulujen yhteishaussa.

  Opiskelijavalinnan tulokset

  Todistusvalinnan  tulokset julkaistaan viimeistään 29.5.2023. Muiden valintatapojen tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023.

  Omat tuloksesi näet Oma Opintopolku -palvelussa heti, kun opiskelijavalinta kohdaltasi on valmis. Linkin edellä mainittuun palveluun sekä lisätiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta löydät:

  Opintopolusta »

  Oikaisumenettely

  Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin (hakijapalvelut(at)hamk.fi), kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna, email: tutkintolautakunta(at)hamk.fi).

  Koulutus ei ole mukana tässä yhteishaussa.

  Haku avoimen AMKn opintojen perusteella

  HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

  Hakulomake on osoitteessa www.opintopolku.fi.

  Avoimen AMKn erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Sosiaali- ja terveysalalle voidaan ottaa hakija, joka on suorittanut 30 opintopistettä (1.8.2023 alkaen) soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

  Katso lisäksi tietoa toisen asteen opiskelijoille suunnatuista väyläopinnoista sivuiltamme.

  Ylempään AMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia YAMK-opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

  Opiskeluoikeus

  Hakija saa opiskeluoikeuden, kun hänet hyväksytään opiskelijaksi ja hän ottaa paikan vastaan sekä ilmoittautuu lukukaudelle. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi ko. lukukaudesta lähtien. Siksi hakijan tulee hakea opiskelijaksi sinä lukukautena, jona haluaa aloittaa opintonsa tutkinto-opiskelijana.

  Lisätietoa opiskelupaikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta.

  Hakukelpoisuus / ​Amk-tutkinnot

  Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut 60 tai sosiaali- ja terveysalalla 30 opintopistettä (1.8.2023 alkaen) koulutukseen soveltuvia opintoja a​voimes​sa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä AMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa.

  Tarkemmat tiedot avoimessa amk:ssa suoritetuista opinnoista löytyvät kohdasta Opiskelijavalinta.

   

  Kielitaitovaatimukset

  Jos avoimen amk:n opinnot on suoritettu eri kielellä kuin koulutuksen opetuskieli, hakijan kielitaito voidaan tarvittaessa testata.

   

  Hakeminen ja liitteet

  Syksyn hakuaika on 1.8.-30.11.
  Kevään hakuaika 1.12.-31.5

  Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Haun nimi on Haku avoimen AMK:n opintojen perusteella, Hämeen AMK.

  Vaaditut liitteet / AMK-tutkinto

  Lataa hakemukseesi Opintopolku.fi -palvelussa seuraavat liitteet (viimeistään 7 vrk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä):

  • virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)
  • todistus kielitaidosta (tarvittaessa)

  Opiskelijavalinta AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

  Erillishaussa voidaan valita hakija, joka on suorittanut 60 op tai sosiaali- ja terveysalalla 30 op (1.8.2023 alkaen) koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintomenestys, opintojen suoritusajankohta, opintopisteiden määrä sekä koulutuksen opiskelijatilanne (ryhmän koko). Ks. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot (alla).

   

  Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

  Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 30 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

  Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

  Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

  Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

   

  Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin​

  Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

  Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.​

  Oikaisume​nettely

  Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin, kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna).

  Yhden korkeakoulupaikan säännös

  Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

  Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

  Jos sinulla on jo opiskeluoikeus HAMKissa ja haluat siirtyä toiseen koulutukseen, niin otathan yhteyttä ko. koulutuksen opintojen ohjaajaan.

  Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

  Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

   

  Hakukelpoisuus

  Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettua opinto-oikeusaikana.

  • Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

  Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. Yhden vuoden läsnäolovaatimus ei koske YAMK-opiskelijoita, jotka voivat siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

  • AMK-tutkintoon  siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.
   • Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.
  • YAMK-tutkintoon siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia. Tämän lisäksi sinulla tulee olla hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)

  Huom. opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

  Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

  Valintaperusteet

  Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

  Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

  Hakeminen ja hakuaika

  Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

  Hakuajat

  2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

  1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

  Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

  • Ajantasainen opintosuoritusote 
  • Selvitykset keskeneräisistä opinnoista
  • Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista
  • Opiskelutodistus (läsnä- ja poissaolokaudet)

  Lataa liitteet opintopolun hakemuksellesi tai lähetä ne HAMKin hakijapalveluihin kevään siirtohaussa 23.5. ja syksyn siirtohaussa 22.11. mennessä. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

  Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

  Tulosten julkaisu viimeistään:

  30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

  15.12. (keväällä alkavat opinnot)

  Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

  Hakeminen opiskelijaksi kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella

  HAMKin erillishaussa kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella on jatkuva hakuaika välillä 1.8.-31.5.

  HAMKiin voidaan ottaa opiskelijaksi hakija, joka haluaa suorittaa suomalaisessa korkeakoulussa kesken jääneen korkeakoulututkintonsa loppuun. Hänet voidaan ottaa samaan tai vastaavaan koulutukseen, jossa hän on suorittanut tutkintoaan aikaisemmin.

   

  Opiskeluoikeus

  Hakija saa opiskeluoikeuden, kun hänet hyväksytään opiskelijaksi ja hän ottaa paikan vastaan sekä ilmoittautuu lukukaudelle. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi ko. lukukaudesta lähtien. Siksi opiskelijan tulee hakea opiskelijaksi sinä lukukautena, jona haluaa aloittaa opintonsa tutkinto-opiskelijana.

  HAMKin entinen opiskelija, joka on aloittanut opintonsa 1.8.2015 tai sen jälkeen, ei saa uutta opiskeluoikeutta, vaan hänen alkuperäistä opiskeluoikeuttaan jatketaan. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron käsittelymaksu (A1440/2014, 3§).

   

  Hakukelpoisuus

  Tutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, jonka korkeakoulututkinto on jäänyt kesken suomalaisessa korkeakoulussa. Suoritettavia opintoja saa puuttua enintään

  • 60 opintopistettä (AMK-tutkinto) tai
  • 30 opintopistettä (ylempi AMK-tutkinto)
   • Ylempään AMK -tutkintoon hakevan tulee täyttää HAMKin ylemmän AMK-tutkinnon hakukelpoisuusvaatimukset.

   

  Valintaperusteet

  Valintaan vaikuttavat opintojen soveltuvuus HAMKin tutkintokoulutukseen, opintomenestys, opintopisteiden suoritusajankohta ja määrä sekä koulutuksen opiskelijatilanne (ryhmän koko).

  Suoritettujen opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hänen aiemmat opintonsa voidaan hyväksyä täysimääräisesti tutkintoon. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos tutkinnosta puuttuvia opintoja on vähemmän kuin 60 opintopistettä (alempi korkeakoulututkinto) tai 30 opintopistettä (ylempi korkeakoulututkinto).

   

  Kielitaito

  Jos aiemmat korkeakouluopinnot on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen opetuskieli, hakijan kielitaito voidaan tarvittaessa testata.

  Kielikokeen sijaan voidaan näyttönä suomen kielen taidosta hyväksyä myös vähintään yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4 osoitettu taito puhumisessa ja puheen ymmärtämisessä sekä kirjoittamisessa ja tekstin ymmärtämisessä. Myös valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittaminen vähintään taitotasolla hyvä voidaan hyväksyä vastaavana osoituksena suomen kielen taidosta.

  HAMK ei järjestä kielikoetta hakijalle, jonka äidinkieli ja koulusivistyskieli on ruotsi ja joka on saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8).

   

  Hakeminen ja aikataulu

  Hakeminen Opintopolku.fi-palvelussa

  1. Valitse listasta koulutus
  2. Katso hakukohteen tiedot kohdasta Erillishaku: Haku kesken jääneen korkeakoulutukinnon perusteella
  3. Täytä hakulomake

  Syksyn hakuaika 1.8.-30.11.
  Kevään hakuaika 1.12.-31.5.

   

  Liitteiden toimittaminen

  Hakija lataa hakemuksensa liitteeksi Opintopolkuun:

  • virallinen opintosuoritusote kesken jääneestä korkeakoulututkinnosta
  • virallinen erotodistus
  • opintojaksokuvaukset
  • todistus kielitaidosta (tarvittaessa)

   

  Opiskelijavalinnan tulokset

  Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

  OPISKELIJAT KERTOVAT

  kestavakehitys etualalla opiskelijoiden rakentama robotti

  Kestävä kehitys @ Instagram

  This error message is only visible to WordPress admins
  Error: There is no connected account for the user 17841428832286344.

  Facebook