Hyppää sisältöön
Home Koulutushaku

Metsätalous

Koulutusalat

 • Luonnonvara-alat ja biotalous
 • Metsäala

Tutkintonimike

 • Metsätalousinsinööri (AMK)

Ilmoittautumisaika

 • Kevään yhteishaku 2024

Opetuskieli

 • Suomi

Koulutustyyppi

 • AMK-tutkinto

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Kampukset

 • Evo
 • Online

Opetusmuodot

 • Lähiopetus
 • Monimuoto-opetus

Hoida, turvaa ja hyödynnä metsiämme niin, että voimme nauttia niistä myös tulevaisuudessa! 

Kutsuuko metsä nimeäsi? Haluatko olla vaikuttamassa tulevaisuuden metsien käyttöön? Koulutuksessamme pääset oppimaan metsäalan taitoja käytännönläheisesti ja hyödyntäen uusinta tietoa ja digitaalisia työvälineitä. Kampustamme ympäröivä opetusmetsä tarjoaa ainutlaatuiset puitteet metsäalan opinnoille ja käytännön maastoharjoituksille. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittyä tulevaisuuden ammattilaiseksi metsien kestävässä ja monitavoitteisessa käytössä. Tule ja koe ihmisen kokoinen kampus metsien keskellä! 

Tavoite

Metsätalouden opinnoissasi hankit laajan metsäosaamisen metsävarojen kestävästä käytöstä. Opit monitavoitteista metsien suunnittelua, hoitoa ja hyödyntämistä. Opintojen kautta osaat huomioida ja vaikuttaa ilmastonmuutokseen, monimuotoisuuteen sekä hiilen kiertoon vaikuttaviin tekijöihin metsäluonnossa ja metsän hyödyntämisessä. Opit hyödyntämään metsäalalla käytössä olevia sovelluksia ja avointa dataa. Lisäksi osaat liikkua maastossa ja soveltaa metsäalan osaamistasi käytännössä. Opetuksessa korostuu tiimityöskentely, jonka avulla kehität tärkeitä työelämätaitoja. Lisäksi tiimiopiskelun avulla saat vertaistukea muilta opiskelijoilta uusien asioiden oppimisessa.  

Koulutuksen antama pätevyys

Metsätalousinsinöörinä voit sijoittua monenlaisiin työtehtäviin puunhankinnan, metsäpalvelujen, metsävarojen käytön suunnittelun tai hallinnoinnin parissa, esimerkiksi metsäasiantuntijaksi, metsäneuvojaksi tai operaatioasiantuntijaksi. 

Opintojen rakenne

Pakollisissa ydinosaamisen opinnoissa perehdyt metsäluontoon, metsänmittaukseen, metsänhoitoon, puunhankintaan, metsien kestävän käytön ohjaukseen sekä metsäomaisuuden hoitoon. Tämän jälkeen osaamisesi syventyy valinnaisissa, profiloivissa opinnoissa esimerkiksi metsäalan haasteisiin ja konflikteihin, puun jalostukseen tulevaisuuden metsäympäristöihin sekä projekteihin, joissa työskennellään vaihtuvien ajankohtaisten aiheiden parissa.  

Tarjoamme sinulle vahvoja kontakteja alan työelämään ja metsäalan toimijoihin. Tästä esimerkkinä kummiluokkatoiminta, jossa opiskelijamme pääsevät tekemään yhteistyötä eri metsäalan toimijoiden kanssa. Meidät erottaa muista korkeakouluista myös Evolla sijaitseva 1800 hehtaarin opetusmetsä, jossa pääset havainnoimaan metsäalueita ja nauttimaan luonnosta. Pyrimme koulutuksessa järjestämään suuren osan opetuksesta ulkona luonnossa, jotta ammattilaiselle tärkeät käytännön taidot kehittyisivät mahdollisimman vahvoiksi. 

Hae opiskelemaan

Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, kevään yhteishaku

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Syksy 2024
 • Opiskelupaikkoja:55, joista ensikertalaisille 39

Siirtohaku, Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, Hämeen amk

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Syksy 2024
 • Opiskelupaikkoja:2

Muita tapoja, joilla voit aloittaa opinnot

Haluaisitko aloittaa tutkintoon johtavat opinnot, mutta yhteishakuun on aikaa tai sinulla ei ole vaadittavaa pohjakoulutusta? Älä huoli, voit aloittaa opiskelun myös muilla tavoilla:

Polkuopinnot – avoimen ammattikorkeakoulun kautta tutkintoon

Polkuopiskelijana suoritat tutkintoon kuuluvia opintoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana, yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Kun olet suorittanut tarvittavan määrän opintoja vaadituilla arvosanoilla, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa opintosi loppuun normaalisti.

Polkuopintopaikat: 10 paikkaa lukuvuodelle 2025. Ilmoittaudu 5.8.–7.8.2024.

Kolme syytä opiskella metsätaloutta!

Käytännönläheinen opetus keskellä kauneinta luontoa.

Yhteisöllinen meininki ihmisen kokoisella kampuksella.

Mahdollisuus vaikuttaa metsien tulevaisuuteen.

Katso videoita koulutuksesta:

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön

Seuraa meitä somessa!

Tutustu koulutuksen arkeen somekanavillamme:

Kaisa Hakala

Metsätalouden opinnoissa parasta on käytännönläheinen opetustyyli. Olemme liikkuneet paljon maastossa ja opetus on työelämälähtöistä. Harjoittelussa olen nähnyt metsäalaa ammattilaisen näkökulmasta. Myös kampuksen tiivis ja kannustava yhteisö motivoivat minua opinnoissani.

Kaisa
Toisen vuoden opiskelija
Metsätalous

Metsäalan opiskelu HAMKssa on antanut laajasti tietotaitoa metsien käyttöön ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi. Harjoitteluiden ja opinnäytetyön kautta oppeja on päässyt soveltamaan ja kerryttämään lisää. Oppilaitoksen yhteys alan organisaatioihin ja työtehtäviin on auttanut verkostoitumaan työelämään jo opiskeluaikana.

Vapaasti valittavat opinnot ovat antaneet mahdollisuuksia täydentää opintoja myös oman tutkintoalan ulkopuolelta, lisäten luonnonvara- ja ympäristöalan kokonaisvaltaisempaa perusosaamista.

Iida-Mari
Kolmannen vuoden opiskelija
Metsätalous

Opiskelutavat

Päiväopiskelu

Päiväopiskelussa opiskelet sekä tiimeissä että itsenäisesti. Opiskelu sisältää alaan liittyvien teoriaopintojen lisäksi maastoharjoituksia, mittauksia ja työelämälähtöisiä projekteja. Päiväopiskelussa viikkosi koostuu ohjatusta ja itsenäisestä työskentelystä pääosin Evolla. Opiskelu edellyttää läsnäoloa ja aktiivista osallistumista ohjattuun opetukseen ja tiimin työskentelyyn. Osaamisesi kasvaa ja opintosi etenevät ohjatusti ryhmän mukana.

Päiväopiskelu kuuluu HAMKin koulutuksen malliin 8-16. Voit lukea tavastamme opiskella lisää täältä:

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opiskelu koostuu lähi- ja etäopetuksesta, sekä itsenäisestä ja tiimin kesken tapahtuvasta etäopiskelusta. Edellytämme monimuoto-opiskelijalta hyvää oman työskentelyn suunnittelu- ja johtamistaitoja sekä kykyä perehtyä omatoimisesti annettuihin teoriamateriaaleihin.

Lähipäiviä Evon kampuksella on opinnoista riippuen keskimäärin 4-6 arkipäivää kuukaudessa ja niiden aikana keskitytään soveltamaan teoriaopinnoissa käsiteltyjä asioita opettajan johdolla opetusmetsässä ja luokkatiloissa.

Monimuoto-opiskelu kuuluu HAMKin koulutusmalliin 18-100, joka on suunnattu kaiken ikäisille oppijoille. Tutustu tapaamme opiskella täällä:

Kampus

Metsätalouden koulutuksen lähiopetus järjestetään Evon kampuksella.

Evon kampus, Hämeenlinna

Ainutlaatuinen metsäkampuksemme tarjoaa opiskelijoille korkeatasoisia metsäopintoja suomeksi ja englanniksi niin luokkahuoneessa kuin metsässä. Evon kampus on metsäopetuksen ja -tutkimuksen keskus, jonka historia ulottuu vuoteen 1862 asti. Oppilaitoksen pitkät perinteet antavat vankan pohjan koulutukselle, jossa tähdätään tulevaisuuteen ja vastaamaan metsäalan muuttuviin tarpeisiin.

Tärkein oppimisympäristömme on kampuksen ympärillä oleva noin 1 800 hehtaarin opetusmetsä, joka mahdollistaa luontevan siirtymisen luokkaopetuksesta suoraan maastoon. Lisäksi Evolla on tiivis ja lämminhenkinen yhteisö, jossa opiskelukaverit ja henkilökunta tulevat varmasti tutuiksi.

Sinun näköisesi opinnot

Tutkintosi koostuu 240 opintopisteestä ja sisältää neljä peruselementtiä:

Ydinosaamiseen sisältyvät opintokokonaisuudet, eli moduulit, ovat tutkintosi ja ammattitaitosi perusta. Opinnot on suunniteltu tukemaan kehittymistäsi alasi ammattilaiseksi ja ne luovat vakaan pohjan tuleville, vapaammin valittaville opinnoille.

Metsätalouden ydinosaamisen opinnoissa perehdyt metsäluontoon, metsänmittaukseen, metsänhoitoon, puunhankintaan, metsien kestävän käytön ohjaukseen sekä metsäomaisuuden hoitoon.

Osa tutkinnostasi muodostuu profiloivan osaamisen opinnoista, joiden avulla rakennat osaamistasi valitsemaasi suuntaan omien tavoitteidesi mukaisesti. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden laajentaa, syventää ja täydentää ammatillista osaamista ja persoonallista kehittymistä.

Voit valita profiloivia opintoja esimerkiksi metsäalan haasteisiin ja konflikteihin, puun jalostukseen ja tulevaisuuden metsäympäristöihin liittyen. Voit myös valita projekteja, joissa työskennellään vaihtuvien ajankohtaisten aiheiden parissa.  

Metsätalousinsinöörin opintoihin sisältyy harjoittelua 30 opintopistettä. Voit suorittaa harjoittelun milloin vain omien aikataulujesi mukaisesti.

Opinnäytetyö on opintojesi loppusuoralla tehtävä kehittämis- tai tutkimustyö, jonka tavoitteena on vahvistaa osaamistasi ja näyttää valmiuksiasi soveltaa kerryttämiäsi tietoja ja taitoja. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopisteen kokonaisuus, jonka aiheen valitset itse perustuen kiinnostukseesi ja urasuunnitelmiisi. Kannustamme valitsemaan yhdessä yrityksen, tai organisaation kanssa aiheen, jossa pääset ratkomaan aitoa ongelmaa, ja kehittämään siihen ratkaisun.

HAMKin opiskelijana voit muotoilla tutkinnostasi juuri sinulle sopivan. Voit valita erilaisia opintoja meiltä ja maailmalta sekä suorittaa tutkintoon kuuluvia opintojasi erilaisin toteutustavoin.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön ja lue lisää opintojen suunnittelusta HAMKissa:

Opintoja meillä, muualla ja maailmalla

HAMKissa kehitämme uusia, innovatiisia opiskelutapoja. Tavoitteemme on tarjota sinulle monipuolinen osaaminen, jota voit kehittää haluamaasi suuntaan erilaisin tavoin. Toivomme, että voimme innostaa sinut kokeilemaan jotain ihan uutta!

Kaksi opiskelijaa vierekkäin pöydän ääressä

Yritteliäs korkeakoulu

Yritteliäisyys on mahdollisuuksien tunnistamista, innovaatiokyvykkyyttä ja kykyä luoda uutta. Yritteliäässä korkeakoulussa opitaan yhdessä tekemisen ja kokeilemisen kautta!

Design Factory

DF on toiminta- ja oppimisympäristö, joka yhdistää yritykset, opiskelijat, opettajat ja tutkijat. Liity mukaan projekteihin, joissa kehität uusia ratkaisuja yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa!

Neljä henkilöä seisomassa pöydän äärellä

RUN-EU -opinnot

HAMK on osa yhdeksän eurooppalaisen korkeakoulun muodostamaa RUN-Eurooppa-yliopistoa. Voit hyödyntää RUN-EU:n tarjoamia upeita mahdollisuuksia kansainvälisten opintokokemusten kerryttämiseen!

Vaihto-opinnot

Vaihto-opiskelu on ainutkertainen mahdollisuus tutkia maailmaa. Kannustamme kaikkia opiskelijoitamme hyödyntämään tilaisuuden ja lähtemään ulkomaille vaihtoon. Lähdethän sinäkin?

Vaaleahiuksinen henkilö valkoisessa paidassa

HAMKin opintotarjonta

Tarjoamme sinulle laajan valikoiman opintoja, joita voit valita osaksi tutkintoasi. Lisäksi voit valita osia muista HAMKin tutkinnoista. Voit myös hyödyntää aiemmin kertynyttä osaamistasi, esimerkiksi Partiosta!

Opiskelija seisoo aulassa kannettava tietokone kainalossaan ja katsoo suoraan kameraan.

Ristiinopiskelu

HAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös muissa korkeakouluissa! Kyseessä on ristiinopiskelu, jonka tarkoituksena on, että voit opiskella omia tavoitteitasi tukevia kokonaisuuksia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Metsätalouden koulutuksesta!

Päiväopiskelussa saat enemmän lähiopetusta ja ohjausta uusien asioiden oppimiseen ja olet (lähes) päivittäin vuovaikutuksessa opettajien ja opiskelukavereiden kesken kampuksella. Päiväopiskelussa tehdään myös monimuoto-opiskelua enemmän teoriaopintoja soveltavia maastoharjoituksia.

Ei tarvitse olla.

Jäikö kysyttävää?

Jos haluat kysyä lisätietoa koulutuksesta, ota yhteyttä:

Jos haluat kysyä lisää tähän koulutukseen hakemisesta, katso lisätietoa:

Nopeammin valmiiksi?

Onko ala sinulle jo tuttu ja olet kerryttänyt jo osaamistasi joko työn tai opintojen kautta? Haluatko suorittaa tutkinnon nopeasti valmiiksi? Vai kaipaisitko nopeaa päivitystä osaamiseesi? Tarjoamme sinulle perinteisen tutkinto-opiskelun rinnalla erilaisia mahdollisuuksia, joilla voit nopeuttaa tutkinto-opintojasi tai kerryttää juuri nyt tarvitsemaasi osaamista.

24 / 7 – opiskelun pikakaista

Voit nopeuttaa opintojasi 24/7-opiskelumallilla, jos sinulla on jo paljon tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamista. Opiskelumalli edellyttää sinulta suunnitelmallisuutta, joustavaa ja tehokasta ajankäyttöä sekä oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelytapaa. Keskustele opinto-ohjaajasi kanssa mahdollisuuksista suorittaa opintoja nopeutetusti.

Lue lisää HAMKin 24/7-opiskelumallista:

Täydennä osaamistasi!

Haluaisitko päivittää osaamistasi, tai oppia uutta, mutta et haluaisi sitoutua vuosiksi opiskeluun? Pohditko, olisiko opiskelua mahdollista pilkkoa, tai kokeilla, jotta tietäisit paremmin sopiiko opiskelu nykyiseen elämäntilanteeseesi?

Kokonaisen tutkinnon suorittamisen sijasta, voit opiskella ja oppia uutta monella eri tavalla. Tutustu HAMKin jatkuvan oppimisen tarjontaan, josta löydät monipuolisesti sekä lyhyitä, että pidempiä koulutuksia urapolkusi eri kohtiin.

Etsitkö jotain muuta?

Itselle sopivan koulutuksen valinta voi välillä olla haastavaa, varsinkin kun hyviä vaihtoehtoja riittää! Keräsimme sinulle vielä muutamia vaihtoehtoja samalta alalta, jos haluat tutustua myös muihin koulutuksiimme. Koko tarjontamme löydät koulutushaun kautta:

Bio- ja elintarviketekniikka

Luonnonvara-alat ja biotalous

240 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Hevosalan liiketoiminta

Yrittäjyys ja liiketalous

210 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Kestävä kehitys

Luonnonvara-alat ja biotalous

240 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Maaseutuelinkeinot

Luonnonvara-alat ja biotalous

240 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Metsätalous

Luonnonvara-alat ja biotalous

240 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Puutarhatalous

Luonnonvara-alat ja biotalous

240 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Rakennettu ympäristö

Luonnonvara-alat ja biotalous

240 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Tieto- ja viestintätekniikka, kiertotalous

Tietojenkäsittely ja ICT

240 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Arvo-ohjatut hankinnat

Tietojenkäsittely ja ICT

4 opintopistettä

 • Avoimet opinnot
 • Toteutusaika: 01.08.2024 – 31.07.2025

DigiTech – Tekniikan yhteiset opinnot

Tekniikka ja liikenne

30 opintopistettä

 • Avoimet opinnot

Eläinkuljettajakoulutus; Kaupallisten eläinkuljetusten kuljettajien ja hoitajien koulutus ja koe

Hevos- ja eläinkoulutukset

 • Täydennyskoulutus

Georakentamisen koulutus

Luonnonvara-alat ja biotalous

5 opintopistettä

 • Täydennyskoulutus
 • Toteutusaika: 29.10.2024 – 11.12.2024

Hevosen hyvinvointi

Luonnonvara-alat ja biotalous

15 opintopistettä

 • Avoimet opinnot
 • Toteutusaika: 26.08.2024 – 21.12.2024

Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa

Luonnonvara-alat ja biotalous

30 opintopistettä

 • Jotpa-koulutus

Johtaminen ja hankinnat – projekti

Tietojenkäsittely ja ICT

3 opintopistettä

 • Avoimet opinnot
 • Toteutusaika: 01.08.2024 – 31.07.2025
 • Jatkuva ilmoittautuminen

Kestävä puutarhatuotanto

Luonnonvara-alat ja biotalous

15 opintopistettä

 • Avoimet opinnot
 • Toteutusaika: 28.10.2024 – 21.12.2024

Kestävän kehityksen osaajakoulutus

Luonnonvara-alat ja biotalous

30 opintopistettä

 • Avoimet opinnot
  Osaajakoulutus

Lean tehokkuuden kulmakivenä 4op

Tietojenkäsittely ja ICT

4 opintopistettä

 • Avoimet opinnot
 • Toteutusaika: 01.08.2024 – 31.07.2025
 • Jatkuva ilmoittautuminen