Hyppää sisältöön
Ihmiset nousevat portaita ylös yhdessä.
Home Koulutushaku

Kestävä kehitys

Koulutusalat

 • Kestävä kehitys
 • Luonnonvara-alat ja biotalous

Tutkintonimike

 • Ympäristösuunnittelija (AMK)

Ilmoittautumisaika

 • Kevään yhteishaku 2024

Opetuskieli

 • Suomi

Koulutustyyppi

 • AMK-tutkinto

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Kampukset

 • Forssa
 • Online

Opetusmuodot

 • Lähiopetus
 • Monimuoto-opetus

Varmista itsellesi tulevaisuuden tärkein osaaminen kestävän kehityksen ammattilaisena! 

Ilmastonmuutos, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat aiheita, jotka vaikuttavat jokaisen ihmisen tulevaisuuteen. Kestävän kehityksen asiantuntijana sinä olet ammattilainen, suunnannäyttäjä ja muutoksen tekijä, jonka osaamista arvostetaan erilaisissa organisaatioissa. Opinnot pohjautuvat luonnontieteisiin sekä vastuullisuuden näkökulman huomioimiseen, kestävän kehityksen eri ulottuvuuksiin ja luonnonvarojen käytön mahdollisuuksiin yritysten toiminnassa. 

Tavoite

Tunnistat kestävän kehityksen eri osa-alueet, ymmärrät kestävyysmurroksen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen merkityksen. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä projekteja sekä soveltaa kiertotalouden periaatteita. 

Koulutuksen antama pätevyys

Ympäristösuunnittelijana menestyt yritysmaailman, julkishallinnon, järjestöjen sekä tutkimuslaitosten palveluksessa esimerkiksi vastuullisuusasiantuntijana tai projektipäällikkönä. 

Käy katsomassa alumniemme uratarinoita Alumnit Agendalla-blogista

Opintojen rakenne

Kestävän kehityksen koulutuksessa opiskelet alan ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia. Tutustut tuotannon, ylläpidon, sääntelyn ja kulttuurin ekosysteemipalveluihin, joilla tarkoitetaan ekosysteemien, eli luonnon eri osa-alueiden, tuottamia hyötyjä ihmiselle. Opit lisäksi myös muita alan perusteita, kuten ympäristötekniikkaa, viranomaistoimintaa sekä erilaisia ympäristön seurannan ja kunnostuksen työkaluja ja toimintamalleja.  

Opit käyttämään paikkatieto-ohjelmia sekä tekemään elinkaarianalyyseja ja ympäristökatselmuksia. Näiden avulla ymmärrät paremmin luonnonvarojen, energian- ja biotalouden käytön mahdollisuuksia esimerkiksi yritysten toiminnassa.  

Suuntautumisvaihtoehdot

Pystyt laajentamaan ja syventämään opintojasi erilaisiin teemoihin, kuten johtamiseen tai alan kehittämiseen. Teemojen alta löytyviä aihealueita ovat esimerkiksi vesivarojen hallinta, asiantuntijatyön menetelmät, biotalouden mahdollisuudet, asiantuntijana projektissa sekä kulttuurinen ja sosiaalinen kestävä kehitys.

Hae opiskelemaan

Ympäristösuunnittelija (AMK), kestävä kehitys, monimuotototeutus, kevään yhteishaku

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Syksy 2024
 • Opiskelupaikkoja:40, joista ensikertalaisille 28

Ympäristösuunnittelija (AMK), kestävä kehitys, päivätoteutus, kevään yhteishaku

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Syksy 2024
 • Opiskelupaikkoja:30, joista ensikertalaisille 21

Siirtohaku, Ympäristösuunnittelija (AMK), kestävä kehitys, Hämeen amk

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Syksy 2024
 • Opiskelupaikkoja:2

Muita tapoja, joilla voit aloittaa opinnot

Haluaisitko aloittaa tutkintoon johtavat opinnot, mutta yhteishakuun on aikaa tai sinulla ei ole vaadittavaa pohjakoulutusta? Älä huoli, voit aloittaa opiskelun myös muilla tavoilla:

Polkuopinnot – avoimen ammattikorkeakoulun kautta tutkintoon

Polkuopiskelijana suoritat tutkintoon kuuluvia opintoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana, yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Kun olet suorittanut tarvittavan määrän opintoja vaadituilla arvosanoilla, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa opintosi loppuun normaalisti.

Polkuopintopaikat: päiväopinnot 8 paikkaa ja monimuoto-opinnot 2 paikkaa lukuvuodelle 2025. Ilmoittaudu 5.8.–7.8.2024.

3 syytä opiskella kestävää kehitystä!

Ala on nyt valtavassa nosteessa – työpaikkoja löytyy useassa erilaisessa tehtävässä.

Projektityöt rikastuttavat arkeasi, ja antavat sinulle käytännön työkaluja menestykseen.

Voit valita sinulle sopivan tavan opiskella joko päivä- tai monimuoto-opinnoissa.

Seuraa meitä somessa!

Tutustu koulutuksen arkeen somekanavillamme:

Opiskelutavat

Päiväopiskelu

Opiskelet pääasiassa tiimiprojekteissa klo 8-16 välillä, ja opintosi etenevät ohjatusti oman ryhmäsi mukana. Kolmannen vuoden syksystä alkaen opinnot jatkuvat monimuotototeutuksena pääosin verkossa ja lähipäiviä kampuksella on muutama lukuvuoden aikana. Opintojen kuluessa sinulle muodostuu henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja sinun itsesi profiloima ympäristösuunnittelijan tutkinto.

Päiväopiskelu kuuluu HAMKin koulutuksen malliin 8-16. Voit lukea tavastamme opiskella lisää täältä:

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opiskelu vaatii sinulta hyviä itsensä johtamisen ja ajanhallinnan taitoja. Opiskelet sekä itsenäisesti että muutaman hengen pienryhmissä verkon välityksellä. Aiempi kokemus ympäristöalalta tai mahdollisuus liittää opintosi omaan työhösi tukevat opintoja, mutta eivät ole välttämättömiä. Mikäli työkokemus alalta puuttuu, edellytetään sinulta valmiutta perehtyä alaan oma-aloitteisesti, esimerkiksi tutustumalla erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin omalla kotiseudulla.

Toteutamme opetuksen ja ohjauksen verkossa arkipäivinä klo 15-18 välillä. Lukuvuoden aikana opiskelet neljä opintomoduulia, jotka ovat kahdeksan viikon opintojaksoja. Jokaiseen neljään moduuliin sisältyy muutamia lähiopetuspäiviä Forssassa, joihin osallistuminen on erittäin suositeltavaa. Lähiopetuspäivät voivat sisältää mm. käytännön harjoituksia tai retkiä, ja pyrimme sisällyttämään niihin myös esimerkiksi välttämättömät suulliset kielikokeet.

Tänä vuonna monimuoto-opiskelijoille suunnatut orientaatiopäivät järjestetään Forssassa:
torstaina 29.8. klo 9–16
perjantaina 30.8. klo 9–16

Ensimmäiset lähiopiskelupäivät orientaation jälkeen ovat:
tiistai 3.9. Hämeenlinna, Katumajärvi
torstai 19.9. Tammela, Torronsuo
maanantai 28.9. Hämeenlinna, Kipinäniemi. 

Monimuoto-opiskelu kuuluu HAMKin koulutusmalliin 18-100, joka on suunnattu kaiken ikäisille oppijoille. Tutustu tapaamme opiskella täällä:

Kampus

Kestävän kehityksen koulutuksen lähiopetus järjestetään Forssan kampuksella.

Vanha punatiilinen tehdas joka nykyään kampus. pääsisäänkäynti ja edessä vihreitä istutuksia.

Forssan kampus

Forssan kampuksemme sijaitsee 1850-luvun puuvillakehräämössä, joka on uusittu kulttuurihistoriaa kunnioittaen. Eloisa kampusalue sijoittuu lähelle kaupungin keskustaa ja muita palveluita. Kampusympäristön puistoalue, vieressä virtaava Loimijoki sekä vanhat punatiilirakennukset luovat yhdessä yhden Suomen kauneimmista kampusalueista.

Opiskelutilat ovat viihtyisiä ja valoisia. Kampukselta löytyy erikokoisia opetus- kuin itsenäiseen opiskeluun soveltuvia tiloja.

Sinun näköisesi opinnot

Tutkintosi koostuu 240 opintopisteestä ja sisältää neljä peruselementtiä:

Ydinosaamiseen sisältyvät opintokokonaisuudet, eli moduulit, ovat tutkintosi ja ammattitaitosi perusta. Opinnot on suunniteltu tukemaan kehittymistäsi alasi ammattilaiseksi ja ne luovat vakaan pohjan tuleville, vapaammin valittaville opinnoille.

Ydinosaamisen moduuleissa tutkit ja analysoit yksilön valintoja sekä yhteiskuntaa kestävyyden näkökulmasta. Lisäksi opit kestävyysmurroksen, ympäristöalan viranomaistoiminnan ja ympäristötekniikan sekä ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden perusteet. Opintojen jälkeen osaat viestiä asiantuntijana.

Osa tutkinnostasi muodostuu profiloivan osaamisen opinnoista, joiden avulla rakennat osaamistasi valitsemaasi suuntaan omien tavoitteidesi mukaisesti. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden laajentaa, syventää ja täydentää ammatillista osaamista ja persoonallista kehittymistä.

Vesivarojen hallinta, asiantuntijatyön menetelmät, biotalouden mahdollisuudet ja projektityöt ovat esimerkkejä opintokokonaisuuksista, joiden avulla syvennät osaamistasi. Vaihtoehtoisesti voit sisällyttää tutkintoosi opintoja HAMKin tarjonnasta tai muita korkeakouluopintoja.

Kestävän kehityksen koulutuksessa harjoittelua on yhteensä 30 opintopistettä, ihanteellisesti 15 op toisen ja toiset 15 op kolmannen opiskeluvuoden jälkeen. Otamme taustasi ja kokemuksesi huomioon, jolloin voit edetä nopeammalla aikataululla.

Sinä tiedät parhaiten, millaista osaamista haluat hankkia ja mikä erityisesti kiinnostaa. Hae ennakkoluulottomasti, neuvottele ja toteuta harjoittelujakso, joka tuottaa uutta osaamista ja syventää jo olemassa olevaa. Parhaimmillaan harjoittelu avaa oven uudelle urapolullesi.

Opinnäytetyö on opintojesi loppusuoralla tehtävä kehittämis- tai tutkimustyö, jonka tavoitteena on vahvistaa osaamistasi ja näyttää valmiuksiasi soveltaa kerryttämiäsi tietoja ja taitoja. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopisteen kokonaisuus, jonka aiheen valitset itse perustuen kiinnostukseesi ja urasuunnitelmiisi. Kannustamme valitsemaan yhdessä yrityksen, tai organisaation kanssa aiheen, jossa pääset ratkomaan aitoa ongelmaa, ja kehittämään siihen ratkaisun.

HAMKin opiskelijana voit muotoilla tutkinnostasi juuri sinulle sopivan. Voit valita erilaisia opintoja meiltä ja maailmalta sekä suorittaa tutkintoon kuuluvia opintojasi erilaisin toteutustavoin.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön, ja lue lisää opintojen suunnittelusta HAMKissa:

Opintoja meillä, muualla ja maailmalla

HAMKissa kehitämme uusia, innovatiisia opiskelutapoja. Tavoitteemme on tarjota sinulle monipuolinen osaaminen, jota voit kehittää haluamaasi suuntaan erilaisin tavoin. Toivomme, että voimme innostaa sinut kokeilemaan jotain ihan uutta!

Kaksi opiskelijaa vierekkäin pöydän ääressä

Yritteliäs korkeakoulu

Yritteliäisyys on mahdollisuuksien tunnistamista, innovaatiokyvykkyyttä ja kykyä luoda uutta. Yritteliäässä korkeakoulussa opitaan yhdessä tekemisen ja kokeilemisen kautta!

Design Factory

DF on toiminta- ja oppimisympäristö, joka yhdistää yritykset, opiskelijat, opettajat ja tutkijat. Liity mukaan projekteihin, joissa kehität uusia ratkaisuja yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa!

Neljä henkilöä seisomassa pöydän äärellä

RUN-EU -opinnot

HAMK on osa yhdeksän eurooppalaisen korkeakoulun muodostamaa RUN-Eurooppa-yliopistoa. Voit hyödyntää RUN-EU:n tarjoamia upeita mahdollisuuksia kansainvälisten opintokokemusten kerryttämiseen!

Vaihto-opinnot

Vaihto-opiskelu on ainutkertainen mahdollisuus tutkia maailmaa. Kannustamme kaikkia opiskelijoitamme hyödyntämään tilaisuuden ja lähtemään ulkomaille vaihtoon. Lähdethän sinäkin?

Vaaleahiuksinen henkilö valkoisessa paidassa

HAMKin opintotarjonta

Tarjoamme sinulle laajan valikoiman opintoja, joita voit valita osaksi tutkintoasi. Lisäksi voit valita osia muista HAMKin tutkinnoista. Voit myös hyödyntää aiemmin kertynyttä osaamistasi, esimerkiksi Partiosta!

Opiskelija seisoo aulassa kannettava tietokone kainalossaan ja katsoo suoraan kameraan.

Ristiinopiskelu

HAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös muissa korkeakouluissa! Kyseessä on ristiinopiskelu, jonka tarkoituksena on, että voit opiskella omia tavoitteitasi tukevia kokonaisuuksia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Kestävän kehityksen koulutuksesta!

Opiskelu on käytännönläheistä ja työelämälähtöistä, koska opintojaksoissa on mukana työelämästä tulevia projekteja. Opinnoissa teet paljon tiimityötä pienissä ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. Teoriaopinnot sisältävät mm. lainsäädäntöä, kestävyysmurrosta ja vastuullisuusosaamistasi, ja ne vahvistavat ja luovat pohjan kestävyysosaamisellesi.

Koulutus antaa hakukelpoisuuden maisteriopintoihin, ja meiltä on lähtenyt opiskelijoita esimerkiksi yliopistoon opiskelemaan esim. biologiaa, maantiedettä ja akvatiikkaa.

Kyllä voi, mutta monimuoto-opiskelijana on hyvä varautua iltapäivisin klo 15-18 välillä tarjottuun opetukseen/ohjaukseen parina kolmena päivänä viikossa. Monimuotoryhmässä on erityisen tärkeää huomioida myös tiimitöiden vaatima itsenäinen aikataulutus.

Lähiopetuspäivät ilmoitetaan opiskelijoille hyvissä ajoin. Ensimmäisessä moduulissa, eli opintojaksossa, lähipäiviin kuuluu orientaatiopäivät Forssassa:
torstaina 29.8. klo 9–16
perjantaina 30.8. klo 9–16

Orientaation jälkeen ensimmäisen moduulin lähiopiskelupäivät ovat:
tiistai 3.9. Hämeenlinna, Katumajärvi
torstai 19.9. Tammela, Torronsuo
maanantai 28.9. Hämeenlinna, Kipinäniemi. 

Jäikö kysyttävää?

Jos haluat kysyä lisätietoa koulutuksesta, ota yhteyttä:

Jos haluat kysyä lisää tähän koulutukseen hakemisesta, katso lisätietoa:

Nopeammin valmiiksi?

Onko ala sinulle jo tuttu ja olet kerryttänyt jo osaamistasi joko työn tai opintojen kautta? Haluatko suorittaa tutkinnon nopeasti valmiiksi? Vai kaipaisitko nopeaa päivitystä osaamiseesi? Tarjoamme sinulle perinteisen tutkinto-opiskelun rinnalla erilaisia mahdollisuuksia, joilla voit nopeuttaa tutkinto-opintojasi tai kerryttää juuri nyt tarvitsemaasi osaamista.

24 / 7 – opiskelun pikakaista

Voit nopeuttaa opintojasi 24/7-opiskelumallilla, jos sinulla on jo paljon tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamista. Opiskelumalli edellyttää sinulta suunnitelmallisuutta, joustavaa ja tehokasta ajankäyttöä sekä oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelytapaa. Keskustele opinto-ohjaajasi kanssa mahdollisuuksista suorittaa opintoja nopeutetusti.

Lue lisää HAMKin 24/7-opiskelumallista:

Täydennä osaamistasi!

Haluaisitko päivittää osaamistasi, tai oppia uutta, mutta et haluaisi sitoutua vuosiksi opiskeluun? Pohditko, olisiko opiskelua mahdollista pilkkoa, tai kokeilla, jotta tietäisit paremmin sopiiko opiskelu nykyiseen elämäntilanteeseesi?

Kokonaisen tutkinnon suorittamisen sijasta, voit opiskella ja oppia uutta monella eri tavalla. Tutustu HAMKin jatkuvan oppimisen tarjontaan, josta löydät monipuolisesti sekä lyhyitä, että pidempiä koulutuksia urapolkusi eri kohtiin.

Etsitkö jotain muuta?

Itselle sopivan koulutuksen valinta voi välillä olla haastavaa, varsinkin kun hyviä vaihtoehtoja riittää! Keräsimme sinulle vielä muutamia vaihtoehtoja samalta alalta, jos haluat tutustua myös muihin koulutuksiimme. Koko tarjontamme löydät koulutushaun kautta:

Bio- ja elintarviketekniikka

Luonnonvara-alat ja biotalous

240 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Hevosalan liiketoiminta

Yrittäjyys ja liiketalous

210 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Kestävä kehitys

Luonnonvara-alat ja biotalous

240 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Maaseutuelinkeinot

Luonnonvara-alat ja biotalous

240 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Metsätalous

Luonnonvara-alat ja biotalous

240 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Puutarhatalous

Luonnonvara-alat ja biotalous

240 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Rakennettu ympäristö

Luonnonvara-alat ja biotalous

240 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Tieto- ja viestintätekniikka, kiertotalous

Tietojenkäsittely ja ICT

240 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Arvo-ohjatut hankinnat

Tietojenkäsittely ja ICT

4 opintopistettä

 • Avoimet opinnot
 • Toteutusaika: 01.08.2024 – 31.07.2025

DigiTech – Tekniikan yhteiset opinnot

Tekniikka ja liikenne

30 opintopistettä

 • Avoimet opinnot

Eläinkuljettajakoulutus; Kaupallisten eläinkuljetusten kuljettajien ja hoitajien koulutus ja koe

Hevos- ja eläinkoulutukset

 • Täydennyskoulutus

Georakentamisen koulutus

Luonnonvara-alat ja biotalous

5 opintopistettä

 • Täydennyskoulutus
 • Toteutusaika: 29.10.2024 – 11.12.2024

Hevosen hyvinvointi

Luonnonvara-alat ja biotalous

15 opintopistettä

 • Avoimet opinnot
 • Toteutusaika: 26.08.2024 – 21.12.2024

Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa

Luonnonvara-alat ja biotalous

30 opintopistettä

 • Jotpa-koulutus

Johtaminen ja hankinnat – projekti

Tietojenkäsittely ja ICT

3 opintopistettä

 • Avoimet opinnot
 • Toteutusaika: 01.08.2024 – 31.07.2025
 • Jatkuva ilmoittautuminen

Kestävä puutarhatuotanto

Luonnonvara-alat ja biotalous

15 opintopistettä

 • Avoimet opinnot
 • Toteutusaika: 28.10.2024 – 21.12.2024

Kestävän kehityksen osaajakoulutus

Luonnonvara-alat ja biotalous

30 opintopistettä

 • Avoimet opinnot
  Osaajakoulutus

Lean tehokkuuden kulmakivenä 4op

Tietojenkäsittely ja ICT

4 opintopistettä

 • Avoimet opinnot
 • Toteutusaika: 01.08.2024 – 31.07.2025
 • Jatkuva ilmoittautuminen