Hyppää sisältöön
Henkilö katselee tomaatteja. Takana valkoinen ristikko.
Home Koulutushaku

Puutarhatalous

Koulutusalat

 • Luonnonvara-alat ja biotalous
 • Puutarha-ala

Tutkintonimike

 • Hortonomi (AMK)

Ilmoittautumisaika

 • Kevään yhteishaku 2024

Opetuskieli

 • Suomi

Koulutustyyppi

 • AMK-tutkinto

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Kampus

 • Lepaa

Opetusmuodot

 • Lähiopetus
 • Monimuoto-opetus

Kasvata itsellesi laaja kasvituntemus ja viljele tietoa eteenpäin! 

Puutarhatalous on koristekasvien, vihannesten, marjojen, hedelmien ja sienten viljelyä, jalostamista, tuotteistamista, kauppaamista ja markkinointia. Koulutus sijoittuu Lepaan kampukselle, historiallisiin kartanomaisemiin. Kampuksellamme on täysikokoinen kasvihuone ja laaja kampuspuisto, jossa pääset oppimaan puutarhatalouden saloja, kuten viljelyä ja sadonkorjuuta, käytännössä. Me olemme ainoa oppilaitos Suomessa, joka tarjoaa AMK-tason hortonomikoulutusta. Meillä on parhaat verkostot alan yrityksiin ja toimijoihin, jotka voivat tarjota sinulle projekteja ja harjoittelupaikkoja opiskelusi aikana.  

Tavoitteet

Koulutuksessamme opit alan perusosaamista, jossa yhdistyvät biologinen, tekninen ja kaupallinen osaaminen. Käyt läpi puutarhakasvien viljelyn työvälineet ja menetelmät, saavutat hyvän kasvituntemuksen ja tuotantoon liittyvän biologisen osaamisen. Opit toimimaan yrittäjämäisesti ja hyödyntämään digitalisaatiota, sekä teknisiä ratkaisuja parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Koulutuksen antama pätevyys

Hortonomien työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät. Voit toimia esimerkiksi tuotantopäällikkönä viljely- ja jatkojalostusyrityksissä sekä erityisasiantuntijana kaupan, neuvonnan, opetuksen ja hallinnon alalla.  

Opintojen rakenne

Opintojesi aikana saat laajan tietämyksen puutarhanhoidosta sekä tekniseltä että biologiselta kannalta.  

Biologisen näkökulman kautta tutustut erilaisiin viljelylajikkeisiin sekä erilaisiin viljelyjärjestelmiin. Teknisestä näkökulmasta opit ajoittamaan sadonkorjuun, ohjaamaan sen laatua ja määrää sekä käsittelemään satoa oikein. Sadon varastoiminen ja siihen liittyvät toimenpiteet tulevat sinulle tutuiksi ja opit myös ymmärtämään niiden vaikutuksia lopputulokseen. 

Opintoihisi sisältyy myös liiketalouden aiheita, kuten kustannuslaskentaa, yrittäjämäistä toimintaa, markkinointia ja liiketoiminnan kehittämistä. Opit myös innovoimaan uusia tuotteita ja palveluita, ja saat valmiudet kehittää puutarhayritysten ja -kaupan toimintaa vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. 

Lepaan kampus tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön opiskella. Kampukselta löytyy oma kasvihuone, joka tuottaa tomaatteja kaupallisiin tarkoituksiin vuosittain, toimii tutkimusympäristönä ja tarjoaa opiskelijoille tilan käytännön työn harjoitteluun. Kartanoalueelle sijoittuvalla kampuksellamme on myös erilaisia puistoja ja puutarhoja, jotka soveltuvat myös oppimistarkoituksiin esimerkiksi avomaatuotannon osalta.  

Pääset tutustumaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön tutkimusyksikkömme HAMK Bion avulla. Teemme yhteistyötä koulutuksen ja tutkimuksen välillä, jotta opiskelijoillamme olisi mahdollisuus osallistua tutkimustyöhön. Opit siis myös soveltamään viimeisimpiä tutkimustuloksia käytännön työhön. HAMK Bio toteuttaa Lepaalla mm. kerrosviljelyyn, hiilensidontaan ja puutarhatalouden dataan liittyviä tutkimuksia. 

Hae opiskelemaan!

Kevään yhteishaku 13.-27.3.2024 klo 15

 • Opinnot alkavat: Syksy 2024
 • Opiskelupaikat: 45, joista ensikertalaisille 32
 • Valintatavat: Todistusvalinta ja AMK-valintakoe

Muut hakuvaihtoehdot

 • Hakuaika: 1.12.2023 – 31.5.2024 klo 15:00
 • Opinnot alkavat: Kevät 2024
 • Pohjakoulutus: Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot
 • Opiskelupaikkoja: 3

 • Hakuaika: 2.-16.5. klo 15.00
 • Opinnot alkavat: Syksy 2024
 • Opiskelupaikat: 2

 • Hakuaika: 1.12.2023 – 31.5.2024 klo 15:00
 • Opinnot alkavat: Syksy 2024
 • Opiskelupaikat: 1
 • Valintatavat: Todistusvalinta ja AMK-valintakoe

Muita tapoja, joilla voit aloittaa opinnot

Haluaisitko aloittaa tutkintoon johtavat opinnot, mutta yhteishakuun on liian kauan aikaa tai sinulla ei ole vaadittavaa pohjakoulutusta? Älä huoli, voit aloittaa opiskelun myös muilla tavoilla:

Polkuopinnot – avoimen ammattikorkeakoulun kautta tutkintoon

Polkuopiskelijana suoritat tutkintoon kuuluvia opintoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana, yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Kun olet suorittanut tarvittavan määrän opintoja vaadituilla arvosanoilla, voit hakea siirtoa tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa opintosi loppuun normaalisti.

3 syytä opiskella puutarhataloutta!

Saat hyvät valmiudet toimia puutarha-alalla erilaisissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä

Kehität viljelyä monipuolisissa tuotanto- ja tutkimusympäristöissämme yhteistyössä alan toimijoiden kanssa

Pääset opiskelemaan asiantuntevan ja innostuneen opetushenkilöstön ohjauksessa

Seuraa meitä somessa!

Tutustu koulutuksen arkeen somekanavallamme:

Opiskelutavat

Päiväopiskelu

Opiskelu etenee Lepaan kampuksella säännöllisellä päivärytmillä ja ohjatusti oman opiskeluryhmäsi kanssa. Opiskelu on sekä tiimityöskentelyä että itsenäistä työtä. Ohjelmaan kuuluu tuntityöskentelyä ja tietoiskuja, luentoja, tuotantotiloissa opiskelua ja kasvikierroksia että yritysvierailuja. Pääset opinnoissasi hyödyntämään monin tavoin kampusalueen monipuolisia oppimisympäristöjä, kuten kasvihuonetta. 

Päiväopiskelu kuuluu HAMKin koulutuksen malliin 8-16. Voit lukea tavastamme opiskella lisää täältä:

Monimuoto-opiskelu

Tämä malli sopii sinulle, joka haluat käydä töissä ja opiskella samaan aikaan. Opiskelu toteutuu pääosin verkkotyökalujen avulla, joko oman tiimin kanssa tai itsenäisesti työskennellen. Noin kolmen viikon välein ajoitettujen muutamien yhteisten opetuspäivien tapahtumiin osallistut joko Lepaan kampuksella tai joskus vain verkon kautta. Opinnoissasi voit hyödyntää mahdollista puutarha-alan kokemustasi ja osaamistasi sekä verkostojasi, mutta opiskelutapa ei kuitenkaan edellytä (alan) työpaikkaa. Tätä opiskelutapaa voi hyödyntää joustavasti sovitellen omiin muuttuviin elämäntilanteisiin.

Monimuoto-opiskelu kuuluu HAMKin koulutusmalliin 18-100, joka on suunnattu kaiken ikäisille oppijoille. Tutustu tapaamme opiskella täällä:

Kampus

Puutarhatalouden koulutuksen lähiopetus järjestetään Lepaan kampuksella.

Lepaan kampuksen kermanvalkoinen pyöreä päärakennus. Etualalla vanhoja sammaleisia kivia ja vihreitä istutuksia.

Lepaan kampus, Hattula

Lepaan kampuksellamme pääset aistimaan puutarha-alaa lähietäisyydeltä. Kampuksella on pitkät perinteet, jonka ansiosta puutarha-alan ammattilaisia on koulutettu jo yli sadan vuoden ajan, vuodesta 1910 alkaen.

HAMKin hortonomikoulutukset ovat ainoat laatuaan Suomessa, joiden lisäksi kampuksella on useita Hämeen ammatti-instituutin koulutuksia. Lepaalla toimii myös HAMK Bio -tutkimusyksikön tutkimusryhmä, joka keskittyy ajankohtaisiin sosiaalisen, kasvullisen ja rakennetun ympäristön rajapinnoilta nouseviin kehityshaasteisiin.

Sinun näköisesi opinnot

Tutkintosi koostuu 240 opintopisteestä ja sisältää neljä peruselementtiä:

Ydinosaamiseen sisältyvät opintokokonaisuudet eli moduulit ovat tutkintosi ja ammattitaitosi perusta. Opinnot on suunniteltu tukemaan kehittymistäsi alasi ammattilaiseksi ja ne luovat vakaan pohjan tuleville, vapaammin valittaville opinnoille.

Opit puutarhatalouden hortonomin osaamisen keskeisiä tietoja ja taitoja, kuten kasvutekijöitä ja niiden hallintaa, kasvintuntemusta, yrittäjyyttä, sekä puutarhakasvien tuotantomenetelmiä käyttäen uusiutuvia luonnonvaroja vastuullisesti. 

Osa tutkinnostasi muodostuu profiloivan osaamisen opinnoista, joiden avulla rakennat osaamistasi valitsemaasi suuntaan omien tavoitteidesi mukaisesti. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden laajentaa, syventää ja täydentää ammatillista osaamista ja persoonallista kehittymistä.

Profiloivissa opinnoissa saat valmiuksia suunnitella ja kehittää puutarhakasvien tuotantoa mm. hyödyntämällä tutkimuksen ja innovoinnin menetelmiä. Halutessasi voit valita opintoja muista koulutuksista tai muusta opintotarjonnasta monipuolistamaan ja tukemaan puutarha-alan osaamistasi. 

Tutkintoon sisältyy työharjoittelu, joka on jaettu kahteen jaksoon. Suoritat ensimmäinen työharjoittelujakson yleensä ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana, ja toisen jakson, eli asiantuntijaharjoittelun kolmannen opiskeluvuoden jälkeen kesällä.

Työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää sinut puutarhatuotannon perustyötehtäviin, puutarha-alaan ja sen toimijoihin. Asiantuntijaharjoittelu syventää ammattiosaamistasi, jolloin tehtäväsi voivat löytyä esimerkiksi työnjohdon, suunnittelun, tutkimuksen tai kehitystyön parista. 

Opinnäytetyö on opintojesi loppusuoralla tehtävä kehittämis- tai tutkimustyö, jonka tavoitteena on vahvistaa osaamistasi ja näyttää valmiuksiasi soveltaa kerryttämiäsi tietoja ja taitoja. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopisteen kokonaisuus, jonka aiheen valitset itse perustuen kiinnostukseesi ja urasuunnitelmiisi. Kannustamme valitsemaan yhdessä yrityksen, tai organisaation kanssa aiheen, jossa pääset ratkomaan aitoa ongelmaa, ja kehittämään siihen ratkaisun.

HAMKin opiskelijana voit muotoilla tutkinnostasi juuri sinulle sopivan. Voit valita erilaisia opintoja meiltä ja maailmalta, sekä suorittaa tutkintoon kuuluvia opintojasi erilaisin toteutustavoin.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön, ja lue lisää opintojen suunnittelusta HAMKissa:

Opintoja meillä, muualla ja maailmalla

HAMKissa kehitämme uusia, innovatiisia opiskelutapoja. Tavoitteemme on tarjota sinulle monipuolinen osaaminen, jota voit kehittää haluamaasi suuntaan erilaisin tavoin. Toivomme, että voimme innostaa sinut kokeilemaan jotain ihan uutta!

Kaksi opiskelijaa vierekkäin pöydän ääressä
Yritteliäs korkeakoulu

Yritteliäisyys on mahdollisuuksien tunnistamista, innovaatiokyvykkyyttä ja kykyä luoda uutta. Yritteliäässä korkeakoulussa opitaan yhdessä tekemisen ja kokeilemisen kautta!

Design Factory

DF on toiminta- ja oppimisympäristö, joka yhdistää yritykset, opiskelijat, opettajat ja tutkijat. Liity mukaan projekteihin, joissa kehität uusia ratkaisuja yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa!

RUN-EU -opinnot

HAMK on osa yhdeksän eurooppalaisen korkeakoulun muodostamaa RUN-Eurooppa-yliopistoa. Voit hyödyntää RUN-EU:n tarjoamia upeita mahdollisuuksia kansainvälisten opintokokemusten kerryttämiseen!

Vaihto-opinnot

Vaihto-opiskelu on ainutkertainen mahdollisuus tutkia maailmaa. Kannustamme kaikkia opiskelijoitamme hyödyntämään tilaisuuden ja lähtemään ulkomaille vaihtoon. Lähdethän sinäkin?

Vaaleahiuksinen henkilö valkoisessa paidassa
HAMKin opintotarjonta

Tarjoamme sinulle laajan valikoiman opintoja, joita voit valita osaksi tutkintoasi. Lisäksi voit valita osia muista HAMKin tutkinnoista. Voit myös hyödyntää aiemmin kertynyttä osaamistasi, esimerkiksi Partiosta!

Opiskelija seisoo aulassa kannettava tietokone kainalossaan ja katsoo suoraan kameraan.
Ristiinopiskelu

HAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös muissa korkeakouluissa! Kyseessä on ristiinopiskelu, jonka tarkoituksena on, että voit opiskella omia tavoitteitasi tukevia kokonaisuuksia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Puutarhatalouden koulutuksesta!

Monimuoto-opetus on suunniteltu niin, että opiskelu onnistuu työn ohessa. Pyrimme kertomaan opintojen aikataulun opiskelijoille hyvissä ajoin, jotta pystyt ennakoimaan tulevia töitäsi.

Voit halutessasi asua tai majoittua lyhyttaikaisesti Lepaan kampuksella. Kampusalueelta löytyy niin soluasuntoja kuin yksiöitä majoittumista varten.

Kampukselle on julkiset kulkuyhteydet Hämeenlinnasta. Opiskelijat hyödyntävät myös keskinäisiä kimppakyytejä.

Koulutuksen osaamistavoitteiden mukainen osaamisesi huomioidaan hyväksilukuina tai osaamisen näyttöinä. Näin pääset heti keskittymään sinulle uusiin osaamisiin ja lyhentämään opiskeluaikaasi.

Hortonomi voi työllistyä moniin eri tehtäviin puutarhatuotannossa niin kasvihuone-, avomaa- kuin taimitarhasektorilla sekä puutarha-alan tukku- ja vähittäiskaupan, neuvonnan, tutkimuksen ja kasvinjalostuksen parissa. Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia yrittäjänä puutarha-alalla. Etenkin puutarhatuotannon työpaikoista suuri osa sijaitsee etäämmällä suuremmista asutuskeskuksista.

Jos olet jo yrittäjä tai suunnittelet yrittäjyyttä, voit valita opintojesi sisällöksi oman yrityksesi kehittämistehtäviä. Voit tehdä myös harjoittelut sekä opinnäytetyösi oman yrityksesi näkökulmasta.

Jäikö kysyttävää?

Jos haluat kysyä lisätietoa koulutuksesta, ota yhteyttä:

Jos haluat kysyä lisää tähän koulutukseen hakemisesta, katso lisätietoa:

Nopeammin valmiiksi?

Onko ala sinulle jo tuttu ja olet kerryttänyt jo osaamistasi joko työn tai opintojen kautta? Haluatko suorittaa tutkinnon nopeasti valmiiksi? Vai kaipaisitko nopeaa päivitystä osaamiseesi? Tarjoamme sinulle perinteisen tutkinto-opiskelun rinnalla erilaisia mahdollisuuksia, joilla voit nopeuttaa tutkinto-opintojasi tai kerryttää juuri nyt tarvitsemaasi osaamista.

24 / 7 – opiskelun pikakaista

Jos osaamisesi, opiskelutaitosi ja ajankäyttö sen mahdollistavat, voit suorittaa opintokokonaisuuksia samanaikaisesti ja tehokkaasti. Opiskelu sisältää itsenäisesti suoritettavia opintojaksoja ja lähipäiviä kampuksella (2–8 kpl/8 viikkoa). Pyrimme synkronoimaan lähipäiviä niin, että osallistuminen onnistuisi useampaan opintoon samanaikaisesti. Verkossa itsenäisesti suoritettavat opintojaksot tuovat joustavuutta suoritustapaan ja -aikatauluihin.

Tavoitteellinen itsenäinen työskentely sekä verkostoituminen oman opiskeluryhmän ja alan toimijoiden kanssa mahdollistavat tehokkaan etenemisen opinnoissa.

Lue lisää HAMKin 24/7-opiskelumallista:

Täydennä osaamistasi!

Haluaisitko päivittää osaamistasi, tai oppia uutta, mutta et haluaisi sitoutua vuosiksi opiskeluun? Pohditko, olisiko opiskelua mahdollista pilkkoa, tai kokeilla, jotta tietäisit paremmin sopiiko opiskelu nykyiseen elämäntilanteeseesi?

Kokonaisen tutkinnon suorittamisen sijasta, voit opiskella ja oppia uutta monella eri tavalla. Tutustu HAMKin jatkuvan oppimisen tarjontaan, josta löydät monipuolisesti sekä lyhyitä, että pidempiä koulutuksia urapolkusi eri kohtiin.

Etsitkö jotain muuta?

Itselle sopivan koulutuksen valinta voi välillä olla haastavaa, varsinkin kun hyviä vaihtoehtoja riittää! Keräsimme sinulle vielä muutamia vaihtoehtoja samalta alalta, jos haluat tutustua myös muihin koulutuksiimme. Koko tarjontamme löydät koulutushaun kautta: