Hyppää sisältöön
Home Koulutushaku

Rakennettu ympäristö

Koulutusalat

 • Luonnonvara-alat ja biotalous
 • Rakennettu ympäristö ja viherrakentaminen

Tutkintonimike

 • Hortonomi (AMK)

Ilmoittautumisaika

 • Kevään yhteishaku 2024

Opetuskieli

 • Suomi

Koulutustyyppi

 • AMK-tutkinto

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Kampukset

 • Lepaa
 • Online

Opetusmuodot

 • Lähiopetus
 • Monimuoto-opetus

Suunnittele ja rakenna tulevaisuuden kestäviä ympäristöjä kasvillisuuden ja maaperän tuntemuksella

Rakennetulla ympäristöllä tarkoitetaan niitä viheralueita, joita näet astuessasi ovesta ulos. Esimerkiksi puistot, kaupunkien istutukset ja kauniit kivetykset ovat todennäköisimmin rakennetun ympäristön hortonomien suunnittelemia, rakentamia ja ylläpitämiä. Ja me olemme ainoa ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa näitä hortonomeja Suomessa. 

Rakennetun ympäristön koulutuksessa yhdistyvät biologinen, tekninen ja hallinnollinen osaaminen. Lisäksi koulutukseen ja tulevaisuutesi työelämään kuuluvat vahvasti toimialan kehittäminen ja kestävän kehityksen periaatteet. Lepaan kampusta ympäröi kaunis kampuspuisto ja sen keskeltä löytyy puistohalli, joissa pääset harjoittelemaan taitojasi käytännössä.   

Tavoite

Opit viheralueiden suunnitteluun, rakentamiseen, kunnossapitoon ja hallinnointiin liittyvät prosessit sekä luonnon- ja viherrakentamisen kasvit ja niiden kasvupaikkavaatimukset. Ymmärrät maisemarakenteen ja luonnonprosessien merkityksen erilaisten viheralueiden suunnittelussa ja ylläpidossa. 

Koulutuksen antama pätevyys

Valmistut viheralan ammattilaiseksi, jolloin voit toimia esimerkiksi maisemasuunnittelijana, viherrakentajana tai puutarhurina yrityksissä, julkisella sektorilla tai omassa yrityksessäsi. 

Opintojen rakenne

Ylläpitoon liittyvät työvälineet ja menetelmät sekä käytännön toteutukset tulevat tutuiksi.  

Koulutuksessa opit tuntemaan kotimaan yleisimmät luonnonkasvit ja kasviyhdyskunnat sekä viherrakentamisen kasvit erityispiirteineen ja kasvupaikkavaatimuksineen. Ymmärrät maisemarakenteen ja luonnonprosessien merkityksen suunnittelussa ja alueiden ylläpidossa. 

Opit tuntemaan alaa koskevia lainsäädäntöjä, määräyksiä ja rakennustapaohjeita. Tiedät käytössä olevat yleiset sopimusehdot rakentamisen ja laatuvaatimusten kunnossapitoon liittyen. Hallitset rakenteiden suunnittelussa ja hallinnoinnissa käytettäviä tietotekniikka- ja paikkasovelluksia.  

Opit lisäksi innovoimaan uusia tuotteita ja palveluita, josta saat hyvät perustat myös oman yrityksesi kehittämiselle.  

Suuntautumisvaihtoehdot

Opintojesi aikana voit suunnata osaamistasi oman mieltymyksesi mukaan joko suunnittelun ammattilaiseksi tai viherrakentamisen ja hallinnoinnin ammattilaiseksi.  

Hae opiskelemaan

Hortonomi (AMK), rakennettu ympäristö, kevään yhteishaku

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Syksy 2024
 • Opiskelupaikkoja:50, joista ensikertalaisille 35

Siirtohaku, Hortonomi (AMK), rakennettu ympäristö, Hämeen amk

 • Haku alkaa:
 • Haku päättyy:
 • Koulutus alkaa:Syksy 2024
 • Opiskelupaikkoja:2

Muita tapoja, joilla voit aloittaa opinnot

Haluaisitko aloittaa tutkintoon johtavat opinnot, mutta yhteishakuun on aikaa tai sinulla ei ole vaadittavaa pohjakoulutusta? Älä huoli, voit aloittaa opiskelun myös muilla tavoilla:

Polkuopinnot – avoimen ammattikorkeakoulun kautta tutkintoon

Polkuopiskelijana suoritat tutkintoon kuuluvia opintoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana, yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Kun olet suorittanut tarvittavan määrän opintoja vaadituilla arvosanoilla, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa opintosi loppuun normaalisti.

Polkuopintopaikat: 12 paikkaa lukuvuodelle 2025. Ilmoittaudu 5.8.–7.8.2024.

Kolme syytä opiskella Rakennetun ympäristön koulutuksessa

Saat vahvan perusosaamisen viheralan monipuolisiin asiantuntijatehtäviin

Pääset opiskelemaan asiantuntevan ja innostuneen opetushenkilöstön ohjauksessa

Kehität rakennettua ympäristöä yhteistyössä alan toimijoiden ja tutkimusyksikkömme kanssa

Seuraa meitä somessa!

Tutustu koulutuksen arkeen somekanavallamme:

Opiskelutavat

Päiväopiskelu

Opiskelu etenee Lepaan kampuksella säännöllisellä päivärytmillä ja ohjatusti oman opiskeluryhmän kanssa. Opiskelu on sekä tiimityöskentelyä että itsenäistä työtä. Ohjelmaan kuuluu  tuntityöskentelyä ja tietoiskuja, luentoja, kasvikierroksia sekä yritys- tai kohdevierailuja. Pääset opinnoissasi hyödyntämään monin tavoin kampusalueen monipuolisia oppimisympäristöjä.

Päiväopiskelu kuuluu HAMKin koulutuksen malliin 8-16. Voit lukea tavastamme opiskella lisää täältä:

Monimuoto-opiskelu

Tämä malli sopii sinulle, joka haluat käydä töissä ja opiskella samaan aikaan. Opiskelu toteutuu pääosin verkkotyökalujen avulla, joko oman tiimin kanssa tai itsenäisesti työskennellen. Noin kolmen viikon välein ajoitettujen muutamien yhteisten opetuspäivien tapahtumiin osallistut joko Lepaan kampuksella tai joskus vain verkon kautta. Opinnoissasi voit hyödyntää mahdollista viheralan kokemustasi ja osaamistasi sekä verkostojasi, mutta malli ei kuitenkaan edellytä (alan) työpaikkaa. Tätä opiskelutapaa voi hyödyntää joustavasti sovitellen omiin muuttuviin elämäntilanteisiin.

Monimuoto-opiskelu kuuluu HAMKin koulutusmalliin 18-100, joka on suunnattu kaiken ikäisille oppijoille. Tutustu tapaamme opiskella täällä:

Kampus

Rakennetun ympäristön lähiopetus järjestetään Lepaan kampuksella.

Lepaan kampuksen kermanvalkoinen pyöreä päärakennus. Etualalla vanhoja sammaleisia kivia ja vihreitä istutuksia.

Lepaan kampus, Hattula

Lepaan kampuksellamme pääset aistimaan puutarha-alaa lähietäisyydeltä. Kampuksella on pitkät perinteet, jonka ansiosta puutarha-alan ammattilaisia on koulutettu jo yli sadan vuoden ajan, vuodesta 1910 alkaen.

HAMKin hortonomikoulutukset ovat ainoat laatuaan Suomessa, joiden lisäksi kampuksella on useita Hämeen ammatti-instituutin koulutuksia. Lepaalla toimii myös HAMK Bio -tutkimusyksikön tutkimusryhmä, joka keskittyy ajankohtaisiin sosiaalisen, kasvullisen ja rakennetun ympäristön rajapinnoilta nouseviin kehityshaasteisiin.

Sinun näköisesi opinnot

Tutkintosi koostuu 240 opintopisteestä ja sisältää neljä peruselementtiä:

Ydinosaamiseen sisältyvät opintokokonaisuudet eli moduulit ovat tutkintosi ja ammattitaitosi perusta. Opinnot on suunniteltu tukemaan kehittymistäsi alasi ammattilaiseksi ja ne luovat vakaan pohjan tuleville, vapaammin valittaville opinnoille.

Tutustut rakennetun ympäristön hortonomin osaamisen tärkeimpiin elementteihin, joihin kuuluvat kasvintuntemus, viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon keskeiset menetelmät, alaa ohjaavat normit, luonnon prosessien tunteminen sekä luonnonvarojen vastuullinen käyttö. 

Osa tutkinnostasi muodostuu profiloivan osaamisen opinnoista, joiden avulla rakennat osaamistasi valitsemaasi suuntaan omien tavoitteidesi mukaisesti. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden laajentaa, syventää ja täydentää ammatillista osaamista ja persoonallista kehittymistä.

Syvennät osaamistasi joko viheralueiden suunnitteluun, rakennuttamiseen tai kunnossapitoon. Halutessasi voit valita opintoja muista koulutuksista tai muusta opintotarjonnasta monipuolistamaan ja tukemaan viheralan osaamistasi. 

RTutkintoon sisältyy työharjoittelu, joka on jaettu kahteen jaksoon. Suoritat ensimmäinen työharjoittelujakson yleensä ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana, ja toisen jakson, eli asiantuntijaharjoittelun kolmannen opiskeluvuoden jälkeen kesällä.

Työharjoittelun tavoitteena tutustuttaa sinut viheralan kunnossapidon ja rakentamisen perustyötehtäviin. Asiantuntijaharjoittelussa pääset testaamaan vaativampia ja omaa ammattiosaamistasi syventäviä tehtäviä. 

Opinnäytetyö on opintojesi loppusuoralla tehtävä kehittämis- tai tutkimustyö, jonka tavoitteena on vahvistaa osaamistasi ja näyttää valmiuksiasi soveltaa kerryttämiäsi tietoja ja taitoja. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopisteen kokonaisuus, jonka aiheen valitset itse perustuen kiinnostukseesi ja urasuunnitelmiisi. Kannustamme valitsemaan yhdessä yrityksen tai organisaation kanssa aiheen, jossa pääset ratkomaan aitoa ongelmaa ja kehittämään siihen ratkaisun.

HAMKin opiskelijana voit muotoilla tutkinnostasi juuri sinulle sopivan. Voit valita erilaisia opintoja meiltä ja maailmalta sekä suorittaa tutkintoon kuuluvia opintojasi erilaisin toteutustavoin.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön, ja lue lisää opintojen suunnittelusta HAMKissa:

Opintoja meillä, muualla ja maailmalla

HAMKissa kehitämme uusia, innovatiisia opiskelutapoja. Tavoitteemme on tarjota sinulle monipuolinen osaaminen, jota voit kehittää haluamaasi suuntaan erilaisin tavoin. Toivomme, että voimme innostaa sinut kokeilemaan jotain ihan uutta!

Kaksi opiskelijaa vierekkäin pöydän ääressä

Yritteliäs korkeakoulu

Yritteliäisyys on mahdollisuuksien tunnistamista, innovaatiokyvykkyyttä ja kykyä luoda uutta. Yritteliäässä korkeakoulussa opitaan yhdessä tekemisen ja kokeilemisen kautta!

Design Factory

DF on toiminta- ja oppimisympäristö, joka yhdistää yritykset, opiskelijat, opettajat ja tutkijat. Liity mukaan projekteihin, joissa kehität uusia ratkaisuja yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa!

Neljä henkilöä seisomassa pöydän äärellä

RUN-EU -opinnot

HAMK on osa yhdeksän eurooppalaisen korkeakoulun muodostamaa RUN-Eurooppa-yliopistoa. Voit hyödyntää RUN-EU:n tarjoamia upeita mahdollisuuksia kansainvälisten opintokokemusten kerryttämiseen!

Vaihto-opinnot

Vaihto-opiskelu on ainutkertainen mahdollisuus tutkia maailmaa. Kannustamme kaikkia opiskelijoitamme hyödyntämään tilaisuuden ja lähtemään ulkomaille vaihtoon. Lähdethän sinäkin?

Vaaleahiuksinen henkilö valkoisessa paidassa

HAMKin opintotarjonta

Tarjoamme sinulle laajan valikoiman opintoja, joita voit valita osaksi tutkintoasi. Lisäksi voit valita osia muista HAMKin tutkinnoista. Voit myös hyödyntää aiemmin kertynyttä osaamistasi, esimerkiksi Partiosta!

Opiskelija seisoo aulassa kannettava tietokone kainalossaan ja katsoo suoraan kameraan.

Ristiinopiskelu

HAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös muissa korkeakouluissa! Kyseessä on ristiinopiskelu, jonka tarkoituksena on, että voit opiskella omia tavoitteitasi tukevia kokonaisuuksia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Rakennetun ympäristön koulutuksesta!

Monimuoto-opetus on suunniteltu niin, että opiskelu onnistuu työn ohessa. Pyrimme kertomaan opintojen aikataulun opiskelijoille hyvissä ajoin, jotta pystyt ennakoimaan tulevia töitäsi.

Voit halutessasi asua tai majoittua lyhyttaikaisesti Lepaan kampuksella. Kampusalueelta löytyy niin soluasuntoja kuin yksiöitä majoittumista varten.

Kampukselle on julkiset kulkuyhteydet Hämeenlinnasta. Opiskelijat hyödyntävät myös keskinäisiä kimppakyytejä.

Koulutuksen osaamistavoitteiden mukainen osaamisesi huomioidaan hyväksilukuina tai osaamisen näyttöinä. Näin pääset heti keskittymään sinulle uusiin osaamisiin ja lyhentämään opiskeluaikaasi.

Jos olet jo yrittäjä tai suunnittelet yrittäjyyttä, voit valita opintojesi sisällöksi oman yrityksesi kehittämistehtäviä. Voit tehdä myös harjoittelut sekä opinnäytetyösi oman yrityksesi näkökulmasta.

Jäikö kysyttävää?

Jos haluat kysyä lisätietoa koulutuksesta, ota yhteyttä:

Jos haluat kysyä lisää tähän koulutukseen hakemisesta, katso lisätietoa:

Nopeammin valmiiksi?

Onko ala sinulle jo tuttu ja olet kerryttänyt jo osaamistasi joko työn tai opintojen kautta? Haluatko suorittaa tutkinnon nopeasti valmiiksi? Vai kaipaisitko nopeaa päivitystä osaamiseesi? Tarjoamme sinulle perinteisen tutkinto-opiskelun rinnalla erilaisia mahdollisuuksia, joilla voit nopeuttaa tutkinto-opintojasi tai kerryttää juuri nyt tarvitsemaasi osaamista.

24 / 7 – opiskelun pikakaista

Jos osaamisesi, opiskelutaitosi ja ajankäyttösi sen mahdollistavat, voit suorittaa opintokokonaisuuksia samanaikaisesti ja tehokkaasti. Opiskelu sisältää itsenäisesti suoritettavia opintojaksoja ja lähipäiviä kampuksella (2–8 kpl/8 viikkoa). Pyrimme synkronoimaan lähipäiviä niin, että osallistuminen onnistuisi useampaan opintoon samanaikaisesti. Verkossa itsenäisesti suoritettavat opintojaksot tuovat joustavuutta suoritustapaan ja -aikatauluihin.

Tavoitteellinen itsenäinen työskentely sekä verkostoituminen oman opiskeluryhmän ja alan toimijoiden kanssa mahdollistavat tehokkaan etenemisen opinnoissa.

Lue lisää HAMKin 24/7 -opiskelumallista:

Täydennä osaamistasi!

Haluaisitko päivittää osaamistasi, tai oppia uutta, mutta et haluaisi sitoutua vuosiksi opiskeluun? Pohditko, olisiko opiskelua mahdollista pilkkoa, tai kokeilla, jotta tietäisit paremmin sopiiko opiskelu nykyiseen elämäntilanteeseesi?

Kokonaisen tutkinnon suorittamisen sijasta, voit opiskella ja oppia uutta monella eri tavalla. Tutustu HAMKin jatkuvan oppimisen tarjontaan, josta löydät monipuolisesti sekä lyhyitä, että pidempiä koulutuksia urapolkusi eri kohtiin.

Etsitkö jotain muuta?

Itselle sopivan koulutuksen valinta voi välillä olla haastavaa, varsinkin kun hyviä vaihtoehtoja riittää! Keräsimme sinulle vielä muutamia vaihtoehtoja samalta alalta, jos haluat tutustua myös muihin koulutuksiimme. Koko tarjontamme löydät koulutushaun kautta:

Bio- ja elintarviketekniikka

Luonnonvara-alat ja biotalous

240 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Biotalouden ratkaisut (Ylempi AMK)

Luonnonvara-alat ja biotalous

60 opintopistettä

 • Ylempi ammattikorkeakoulutus (YAMK)

Hevosalan liiketoiminta

Yrittäjyys ja liiketalous

210 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Kestävä kehitys

Luonnonvara-alat ja biotalous

240 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Luontoympäristöt ja hyvinvoinnin edistäminen (Ylempi AMK)

Luonnonvara-alat ja biotalous

90 opintopistettä

 • Ylempi ammattikorkeakoulutus (YAMK)

Maaseutuelinkeinot

Luonnonvara-alat ja biotalous

240 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Metsätalous

Luonnonvara-alat ja biotalous

240 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Puutarhatalous

Luonnonvara-alat ja biotalous

240 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Rakennettu ympäristö

Luonnonvara-alat ja biotalous

240 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Tieto- ja viestintätekniikka, kiertotalous

Tietojenkäsittely ja ICT

240 opintopistettä

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Arvo-ohjatut hankinnat

Tietojenkäsittely ja ICT

4 opintopistettä

 • Avoimet opinnot
 • Toteutusaika: 01.08.2024 – 31.07.2025

DigiTech – Tekniikan yhteiset opinnot

Tekniikka ja liikenne

30 opintopistettä

 • Avoimet opinnot

Eläinkuljettajakoulutus; Kaupallisten eläinkuljetusten kuljettajien ja hoitajien koulutus ja koe

Hevos- ja eläinkoulutukset

 • Täydennyskoulutus

Georakentamisen koulutus

Luonnonvara-alat ja biotalous

5 opintopistettä

 • Täydennyskoulutus
 • Toteutusaika: 29.10.2024 – 11.12.2024

Hevosen hyvinvointi

Luonnonvara-alat ja biotalous

15 opintopistettä

 • Avoimet opinnot
 • Toteutusaika: 26.08.2024 – 21.12.2024

Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa

Luonnonvara-alat ja biotalous

30 opintopistettä

 • Jotpa-koulutus

Johtaminen ja hankinnat – projekti

Tietojenkäsittely ja ICT

3 opintopistettä

 • Avoimet opinnot
 • Toteutusaika: 01.08.2024 – 31.07.2025
 • Jatkuva ilmoittautuminen

Kestävä puutarhatuotanto

Luonnonvara-alat ja biotalous

15 opintopistettä

 • Avoimet opinnot
 • Toteutusaika: 28.10.2024 – 21.12.2024

Kestävän kehityksen osaajakoulutus

Luonnonvara-alat ja biotalous

30 opintopistettä

 • Avoimet opinnot
  Osaajakoulutus

Lean tehokkuuden kulmakivenä 4op

Tietojenkäsittely ja ICT

4 opintopistettä

 • Avoimet opinnot
 • Toteutusaika: 01.08.2024 – 31.07.2025
 • Jatkuva ilmoittautuminen

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen tarkastajakoulutus

Luonnonvara-alat ja biotalous

2 opintopistettä

 • Täydennyskoulutus
 • Toteutusaika: 02.09.2024 – 05.09.2024

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuus -peruskoulutus

Luonnonvara-alat ja biotalous

2 opintopistettä

 • Täydennyskoulutus
 • Toteutusaika: 17.09.2024 – 26.09.2024