Metsätalous, metsätalousinsinööri (AMK)

Hämeen ammattikorkeakoulu

Metsätalous, metsätalousinsinööri (AMK)

Perustiedot

MITÄ OPIT?

Opiskelujen aikana metsä tulee kokonaisvaltaisesti ja käytännönläheisesti tutuksi. Tutustut metsään ja opiskelet metsäarviointia. Syvennyt metsänhoitoon, käytännön puunkorjuuseen ja metsäsuunnitteluun. Opiskelet myös taloutta, käytännön kielitaitoa ja asiakaspalvelua. Koulutus antaa monipuoliset valmiudet myös yritystoimintaan.


MIHIN VALMISTUT?

Kun valmistut metsätalousinsinööriksi, voit sijoittua monenlaisiin tehtäviin. Ammattinimikkeitä ovat muun muassa metsäasiantuntija, luonnonhoidon asiantuntija, metsäsuunnittelija, puistomestari, kaupunkimetsänhoitaja, luontovalvoja, puunostaja, korjuuesimies, hankintaesimies, ostoesimies, alueneuvoja, metsäenergianeuvoja, metsäasiakasvastaava, logistiikkaesimies ja metsäpalveluyrittäjä.


HAKUAJAT

 • Avoimen väylä -erillishaku
 • -
 • 1.8.2018
 • 15.6.2019
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Siirtohaku
 • -
 • 1.12.2018
 • 15.12.2018
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Kevään yhteishaku
 • 40 (päiväopiskelu)
 • 20.3.2019
 • 3.4.2019
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE Metsätalousinsinööri (AMK)
KESTO (VUOTTA) 4
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 240
PAIKKAKUNTA PÄIVÄOPISKELU Evo
PAIKKAKUNTA MONIMUOTO-OPISKELUEvo
KIELI suomi

Metsätalouden opetussuunnitelmat

Metsätalouden koulutuksen sisältö

Metsätalouden koulutuksesta eväät metsäalan asiantuntijaksi. Metsäalan opiskelijana luot moduuleista oman ammatillisen oppimispolun, esimerkiksi puunhankkijan, metsäsuunnittelijan tai metsäpalveluyrittäjän polun. 

Metsätalousinsinööri (AMK) -tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Tutkintoon kuuluu seitsemän kaikille metsäopiskelijoille yhteistä ja kuusi valinnaista opintomoduulia. Kunkin työelämästä lähtevän moduulin laajuus on 15 opintopistettä. Lisäksi opinnot sisältävät kaksi harjoittelujaksoa ja opinnäytetyön.

Koulutukseesi kuuluvat opinnot

 • metsänmittauksesta ja hoidosta
 • metsäammattilaisen työvälineistä
 • metsien merkityksestä yhteiskunnalle ja alan lainsäädännöstä
 • puunkorjuusta ja hankinnasta
 • metsäekologiasta
 • metsänhoidon menetelmistä
 • kestävästä maankäytöstä englanninkielisenä opiskeluna.

Valinnaisten aineiden pohjalta voit erikoistua esimerkiksi

 • puunhankintaan
 • uusiutuvien energiamuotojen asiantuntijaksi
 • paikkatiedon soveltamiseen ja hallintaan
 • metsäpalvelujen tuottamiseen ja yrittäjyyteen
 • bioenergian tuottamiseen
 • taajamametsien hoitoon ja suunnitteluun.

Pystyt suuntaamaan osaamistasi myös HAMKin luonnonvara-alan muihin osaamisalueisiin valitsemalla profiloivia opintoja maaseutuelinkeinojen, rakennetun ympäristön tai kestävän kehityksen koulutuksista.

OPISKELUN KÄYTÄNNÖT

KYSY KOULUTUKSESTA

ULLA RAUHALA
Opintosihteeri
Metsätalous
Puh. +358 40 723 1201
ulla.rauhala@hamk.fi

 

LAURI VÄRRI
Opintojen ohjaaja
Metsätalous
Puh. +358 405255794
lauri.varri@hamk.fi

 

ANTTI SIPILÄ
Koulutuspäällikkö
Metsätalous
Puh. +358505927051
antti.sipila@hamk.fi

 

KYSY HAKEMISESTA

 • Hakijapalvelut
 • HAMK, Hakijapalvelut
 • PL 225 (Visamäentie 35 A)
 • 13101 Hämeenlinna

HAKUOHJEET

Hakuohjeet ja valintaperusteet kevään 2019 yhteishakua varten julkaistaan lokakuun 2018 lopussa.

Ei mukana syksyn 2018 yhteishaussa.

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Avoimen väylän erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakukelpoisuus

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä AMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa. Tarkemmat tiedot avoimessa amkissa suoritetuista opinnoista löytyy sivulta Opiskelijavalinta.

 

Kielitaitovaatimukset

HAMK järjestää tarvittaessa suomen kielen kokeen erillishaun hakijoille. Jos haet suomenkieliseen koulutukseen ja täytät jonkin seuraavista vaatimuksista, sinun ei tarvitse osallistua suomen kielen taitoa mittaavaan kokeeseen:

- äidinkieleni on suomi

- olen suorittanut avoimet AMK-opintoni suomen kielellä

- koulusivistyskieleni* on suomi

- olen suorittanut yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4

- olen suorittanut valtionhallinnon kielitutkinnon taitotasolla 'hyvä'

- äidinkieleni ja koulusivistyskieleni on ruotsi ja olen saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8)

Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana.

Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:

- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväsytyn kokeen ädinkielessä

- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa

- ammatillisessa oppilaitoksessa opetuskielenä ollut kieli, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana

HAMK hyväksyy samana vuonna korkeakoulujen yhteishaussa hyväksytysti suoritetun kielikokeen.

Hakeminen

Erillishaku toteutetaan valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa. Seuraava ohje auttaa sinua löytämään haluamasi hakukohteen Opintopolusta:

Täytettyäsi hakulomakkeen toimita liitteet 10 vuorokauden kuluessa hakijapalveluihin:

- virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)

- todistus kielitaidosta (tarvittaessa)

- Sosiaali- ja terveysala: todistus hyväksytystä psykologisesta henkilöarvioinnista

Opiskelijavalinta

Erillisvalinnassa voidaan valita hakija, joka on suorittanut 60 op koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintopisteiden määrä sekä opintomenestys. Ks. avoimessa AMKssa suoritetut opinnot (alla).

 

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

Hakukelpoisuus

- Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettuna opinto-oikeusaikana.

- Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

- Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. YAMK-opiskelija voi siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

- Päivätoteutukseen siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.

- Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.

- Opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

- Monimuotototeutuksissa (AMK-tutkinto ja YAMK-tutkinto) vaaditaan näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia.

- hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)

- Verkkototeutukseen siirtoa hakevan pitää osoittaa, että hänellä on riittävät taidot verkko-opiskeluun (esim. aiemmin suoritettu verkko-opintoina toteutettu kokonaisuus).

- Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

Valintaperusteet

- Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

- Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

Hakeminen ja hakuaika

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

Hakuajat

2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

- Ajantasainen opintosuoritusote sekä osasuoritustodistukset

- Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista

- Opiskelutodistus

Lähetä liitteet kevään siirtohaussa 26.5. ja syksyn siirtohaussa 25.11. mennessä HAMKin hakijapalveluihin. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

Tulosten julkaisu viimeistään:

30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

15.12. (keväällä alkavat opinnot)

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

Opiskelijat kertovat

metsatalous opiskelijat puhelimella metsassa

Evon metsäopetus mukana tänään Stora Enson metsäpäivässä Keravalla. HAMKia ja HAMIa esittelemässä Katja ja Miika. Mukana myös metsäkonesimulaattori. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Evon metsäopetus mukana tänään Stora Enson metsäpäivässä Keravalla. HAMKia ja HAMIa esittelemässä Katja ja Miika. Mukana myös metsäkonesimulaattori.Image attachment

5 days ago

Evo - Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeen ammatti-instituutti

Evolla tapahtuu tänä syksynä kaiken näköistä. Ensi viikolla Evo Trail Weekend kokoaa maastopyöräilijöitä, polkujuoksijoita ja patikoijia meidän maastoihin.Armoitettu maastopyöräilymies ja Suomen positiivisin ihminen Mikko "Peltsi" Peltola on mukana polkemassa Evo MTB tapahtumassa. Matka on vielä arvoitus, mutta tarjolla on jokaiselle jotakin. 65, 40 tai 20 kilometriä tarjoavat monipuolisen kattauksen erilaisia uria poljettavaksi. Reittikartat ja GPX-jäljet ladattavissa tapahtuman kotisivuilla. Tule mukaan polkemaan ilmoittaudu.evotrailweekend.fi
(kuva: Mikko Peltola)
... Lue lisääNäytä vähemmän

Evolla tapahtuu tänä syksynä kaiken näköistä. Ensi viikolla Evo Trail Weekend kokoaa maastopyöräilijöitä, polkujuoksijoita ja patikoijia meidän maastoihin.

Opetusmetsän puunkorjuuta seuraamassa ja arvioimassa. Kuvioittaisen kertymän arvioinnissa oli opiskelijaarvion ja toteutuman ero 0,33% eli aika tarkkaa työtä oli keväällä tehty.
#evonmetsäopetus #hamkbiotalous #metsätalous
... Lue lisääNäytä vähemmän

Uusia opiskelijoita on tulossa syksyksi, mutta ""vanhoja"" valmistuu. HAMKin valmistumisjuhlassa Visamäessä 13.6.2018 metsätalousinsinööri(AMK):ksi valmistuivat Jere Juote, Mikko Virtanen ja Heli Välimäki. Evo onnittelee lämpimästi! ... Lue lisääNäytä vähemmän

Uusia opiskelijoita on tulossa syksyksi, mutta vanhoja valmistuu. HAMKin valmistumisjuhlassa Visamäessä 13.6.2018 metsätalousinsinööri(AMK):ksi valmistuivat Jere Juote, Mikko Virtanen ja Heli Välimäki. Evo onnittelee lämpimästi!

OTSIKKO TÄHÄN

GENEROITU SHORTCODE TÄHÄN

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU