Puutarhatalous, hortonomi (AMK)

Hämeen ammattikorkeakoulu
puutarhatalous nainen pitaa sylissaan kukkakoria ja katselee kukkasia

Puutarhatalous, hortonomi (AMK)

Perustiedot

Lamppu ikoni

MITÄ OPIT?

​Puutarhatalouden opinnoissa perehdyt koristekasvien, vihannesten, marjojen, hedelmien ja sienten viljelyyn, jalostukseen, tuotteistukseen, kauppaan ja markkinointiin. Koulutuksesta saat pohjan erilaisiin puutarha-alan työtehtäviin, joissa ajantasainen ammattitaito on tärkeää. Puutarhakauppa on kansainvälistä: tieto ja osaaminen siirtyvät nopeasti maasta toiseen.


mihin valmistut ikoni

MIHIN VALMISTUT?

Puutarhatalouden hortonomina (AMK) työskentelet viljelmillä, neuvontapalveluissa sekä viranomais- ja kaupallisissa tehtävissä.​ Ammattinimikkeitä ovat mm. tuotantopäällikkö, myyntipäällikkö, viljelypäällikkö, puutarhayrittäjä, yrityksen johtaja, ostovastaava, vastaava puutarhuri, tuoteryhmäpäällikkö, tutkimusmestari, kenttämestari, kasvintarkastaja, myyjä ja neuvoja.


HAKUAJAT


 • Avoimen väylä -erillishaku
 • -
 • 1.8.2018
 • 15.6.2019
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Hae opiskelemaannuoli oikealle

 • Siirtohaku
 • -
 • 1.12.2018
 • 15.12.2018
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Hae opiskelemaannuoli oikealle

 • Kevään yhteishaku 2019
 • 40
 • 20.3.2019
 • 3.4.2019 klo 15.00
 • -
 • 5.6.2019
 • 28.6.2019
 • 8.7.2019 klo 15.00
 • syksy 2019
 • Hae opiskelemaannuoli oikealle

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE Hortonomi (AMK)
KESTO (VUOTTA)4
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)240
PAIKKAKUNTA PÄIVÄOPISKELU Lepaa
PAIKKAKUNTA MONIMUOTO-OPISKELUVerkkototeutus
KIELI suomi

Puutarhatalouden opetussuunnitelmat

Puutarhatalouden koulutuksen sisältö

Puutarhatalouden hortonomin (AMK) tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot koostuvat profiloivista ja ydinosaamisen moduuleista kasvien viljelyn ja tuotannon opintoja tutkien ja soveltaen.

Moduuli on 15 opintopisteen laajuinen, noin 8 viikkoa kestävä kokonaisuus, joka on lähtöisin työelämän ilmiöstä tai tarpeesta. Puutarhatalouden profiloivissa opinnoissa painotetaan joko puutarhakasvien viljelijän, kaupallisissa tehtävissä toimivan tai tuotannollista kehitystyötä tekevän ammattilaisen osaamista.​

Viljelyn, tuotannon, kasvilajikkeiden ja työnjohdon oppimista

Puutarhatalouden hortonomina hallitset puutarhakasvien viljelyn työvälineet ja menetelmät. Sadon ajoittaminen, käsittely ja varastointi tulevat opinnoissa tutuksi. Tunnet kasveja ja tuotantoon liittyvää biologiaa ja tekniikkaa. Osaat määrittää hyöty-, rikka- ja luonnonkasveja ja tunnet ravinto- ja koristekasvien käyttöominaisuudet. Kasvintuhoojat ja kasvinsuojelumenetelmät ovat sinulle tuttuja.

Profiloivissa opinnoissa voit erikoistua puutarhakasvien tuotantoketjuihin, tuotteistukseen ja puutarhakauppaan liittyen kasvihuone- tai avomaatuotantoon. Viljelyjärjestelmät ja kasvien lisäystavat kuuluvat opintoihin, kuten myös soveltava tutkimus. ​

Ammattikorkeakoulun osaaminen on yhdistelmä teoriaa ja käytäntöä. Voit omilla valinnoillasi painottaa joko teoreettiseen tai käytännölliseen suuntaan.

Puutarhatalouden ydinosaamisen moduuleita ovat:​

 • Puutarhakasvien tuotantoympäristöt
 • Kasvutekijöiden hallinta
 • Puutarhakasvien viljelytekniikka​
 • Viher- ja puutarha-alan toimintaympäristö
 • Puutarhakasvien tuotetietous
 • Sustainable land-use management and bioeconomy
 • Työharjoittelu
 • Asiantuntijaharjoittelu
 • Opinnäytetyö

Lisäksi profiloit osaamistasi seitsemällä moduulilla. Voit valita ne erilaisista vaihtoehdoista, joita ovat esimerkiksi:​

 • Viljelytaidot
 • Tutkimus ja tuotekehitys puutarhataloudessa
 • Avomaatuotannon suunnittelu ja kehittäminen
 • Kasvihuonetuotannon suunnittelu ja kehittäminen
 • Yrittäminen ja palvelujen tuottaminen
 • Viljelytaidot
 • Puutarha-alan kauppa ja neuvonta
 • Työnjohto- ja työyhteisötaidot puutarha-alalla
 • Työelämän kehitysprojekti puutarha- ja viheralalla​

Puutarha- ja viheralan tarjonnan lisäksi voit valita profiloivia opintokokonaisuuksia myös muiden HAMKin yksiköiden tarjonnasta.

OPISKELUN KÄYTÄNNÖT

KYSY KOULUTUKSESTA

REETTA KARPPANEN
Opintosihteeri
Puutarhatalous
Puh. +358 3 646 5222
reetta.karppanen@hamk.fi

 

RIITTA AHOKAS​
Opintojen ohjaaja
Puutarhatalous
Puh. +358 3 646 5245
riitta.ahokas@hamk.fi

 

HEIKKI PELTONIEMI
Koulutuspäällikkö
Puutarhatalous
Puh. +358 3 646 5224
heikki.peltoniemi@hamk.fi

 

KYSY HAKEMISESTA

 • Hakijapalvelut
 • HAMK, Hakijapalvelut
 • PL 225 (Visamäentie 35 A)
 • 13101 Hämeenlinna

HAKUOHJEET

Hakuohjeet ja valintaperusteet kevään 2019 yhteishakua varten julkaistaan lokakuun 2018 lopussa.

Ei mukana syksyn 2018 yhteishaussa.

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Hakulomake on osoitteessa www.opintopolku.fi.

Avoimen väylän erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. YAMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakukelpoisuus / ​Amk-tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja a​voimes​sa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä AMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa.

Tarkemmat tiedot avoimessa amk:ssa suoritetuista opinnoista löytyvät kohdasta Opiskelijavalinta.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkielinen koulutus

HAMK järjestää tarvittaessa suomen kielen kokeen erillishaun hakijoille. Jos haet suomenkieliseen koulutukseen ja täytät jonkin seuraavista vaatimuksista, sinun ei tarvitse osallistua suomen kielen taitoa mittaavaan kokeeseen:

 • äid​inkieleni on suomi
 • olen suorittanut Avoimet AMK-opintoni suomen kielellä
 • koulusivistyskieleni* on suomi
 • olen suorittanut yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4
 • olen suorittanut valtionhallinnon kielitutkinnon taitotasolla 'hyvä'
 • äidinkieleni ja koulusivistyskieleni on ruotsi ja olen saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8)

*Koulusivistyskielellä tarkoitet​aan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana​.

Koulusivistyskieleksi katsotaan myös: 

 • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväsytyn kokeen ädinkielessä
 • kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa
 • ammatillisessa oppilaitoksessa opetuskielenä ollut kieli, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana

HAMK hyväksyy samana vuonna korkeakoulujen yhteishaussa hyväksytysti suoritetun kielikokeen.

Hakeminen ja liitteet

Hakulomake on auki valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa 1.8.-15.6. välisenä aikana.

Vaaditut liitteet / AMK-tutkinto

Lataa hakemukseesi Opintopolku.fi -palvelussa seuraavat liitteet (viimeistään 7 vrk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä):

 • virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)
 • todistus kielitaidosta (tarvittaessa)
 • Sosiaali- ja terveysala: todistus hyväksyty​stä psykologisesta henkilöarvioinnista

Opiskelijavalinta AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Erillisvalinnassa voidaan valita hakija, joka on suorittanut 60 op koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintopisteiden määrä sekä opintomenestys. Ks. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot (alla).

 

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

 

Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin​

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.​

Oikaisume​nettely

Opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.​

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

Hakukelpoisuus

Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettuna opinto-oikeusaikana.

 • Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. YAMK-opiskelija voi siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

 • Päivätoteutukseen siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.
  • Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.
 • Monimuotototeutuksissa (AMK-tutkinto ja YAMK-tutkinto) vaaditaan näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia.
  • hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)
  • Verkkototeutukseen siirtoa hakevan pitää osoittaa, että hänellä on riittävät taidot verkko-opiskeluun (esim. aiemmin suoritettu verkko-opintoina toteutettu kokonaisuus).
 • Huom. opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

Valintaperusteet

Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

Hakeminen ja hakuaika

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

Hakuajat

2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

 • Ajantasainen opintosuoritusote sekä osasuoritustodistukset
 • Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista
 • Opiskelutodistus

Lähetä liitteet kevään siirtohaussa 26.5. ja syksyn siirtohaussa 25.11. mennessä HAMKin hakijapalveluihin. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

Tulosten julkaisu viimeistään:

30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

15.12. (keväällä alkavat opinnot)

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

OPISKELIJAT KERTOVAT

puutarhatalous opiskelijat katsovat paperia ulkona

Vihervalvojan koulutus starttaa Hämeenlinnassa taas 6.11. Muistathan ilmoittautua 29.10. mennessä täältä: www.hamk.fi/tyoelamapalvelut/taydennyskoulutus/luonnonvara-ala/

#vihervalvoja #vihervalvojan koulutus #vihervalvojan päivityskoulutus
... Lue lisääNäytä vähemmän

Vihervalvojan koulutus starttaa Hämeenlinnassa taas 6.11. Muistathan ilmoittautua 29.10. mennessä täältä: www.hamk.fi/tyoelamapalvelut/taydennyskoulutus/luonnonvara-ala/#vihervalvoja #vihervalvojan koulutus #vihervalvojan päivityskoulutus

Maisemasuunnittelun moduuli on edennyt leppoisasta maisemapiirtämisestä tiukkaan pohdintaan siitä, mitä kaupunkivihreä todella on, miten se syntyy (jakojäännöskaavoituksen lisäksi) ja kenen tarpeisiin sitä tehdään.

Ajatuksen kehittelyä tukevat myös vierailijat ja vierailut. Tässä prof. Anssi Joutsniemi Aalto-yliopistosta Lepaalla pohtimassa tiiviin ja vihreän kaupungin yhdistelmää ja lepaalaiset kuuntelemassa Jan Gehlin kirjanjulkistamisluentoa ihmismittakaavaisesta kaupunkisuunnittelusta.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Maisemasuunnittelun moduuli on edennyt leppoisasta maisemapiirtämisestä tiukkaan pohdintaan siitä, mitä kaupunkivihreä todella on, miten se syntyy (jakojäännöskaavoituksen lisäksi) ja kenen tarpeisiin sitä tehdään.Ajatuksen kehittelyä tukevat myös vierailijat ja vierailut. Tässä prof. Anssi Joutsniemi Aalto-yliopistosta Lepaalla pohtimassa tiiviin ja vihreän kaupungin yhdistelmää ja lepaalaiset kuuntelemassa Jan Gehlin kirjanjulkistamisluentoa ihmismittakaavaisesta kaupunkisuunnittelusta.Image attachment

Hortonomiopiskelijoiden (2.vuosi) kasvualustaretkeily Vihreistä vihrein-katolle, Tieluiskan multa-asemalle ja Ida Aalbergin kierrätysmateriaaleista toteutettuun puistoon. Suuret kiitokset Hyvinkään Tieluiskalle hienojen kohteiden esittelystä ja Staran Rauna Sarrivaaralle kierrätettyjen ja puhdistettujen maa-ainesten ja paikalla tehtyjen kasvualustojen esittelystä. ... Lue lisääNäytä vähemmän

3 weeks ago

LEPAA, Hämeen ammatti-instituutti ja Hämeen ammattikorkeakoulu

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuskoulutusta tulossa taas keväällä. Suunniteltu yhdessä Viherympäristön turvallisuuslautakunnan kanssa. Lisätiedot bit.ly/Leikkipaikkojen-turvallisuuskoulutus … … #hamk #biotalous #lähiliikunta #leikkipaikka #liikuntapaikka #turvallisuus

Translate Tweet
... Lue lisääNäytä vähemmän

4 weeks ago

LEPAA, Hämeen ammatti-instituutti ja Hämeen ammattikorkeakoulu

Lämpimät onnittelut valmistuneille ammattilaisille!Hämeen ammatti-instituutista valmistuu tänään jälleen uusia osaajia. Tiedot valmistuneista www.hami.fi. Nettisivulla näkyvät niiden tutkinnon suorittaneiden nimet, jotka ovat antaneet luvan tietojensa julkaisemiseen. Onnea valmistuneille. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Lämpimät onnittelut valmistuneille ammattilaisille!

Miltäs tämä teos tänään näyttää? Hyvä Katja! ... Lue lisääNäytä vähemmän

Miltäs tämä teos tänään näyttää? Hyvä Katja!

 

Comment on Facebook

Tätä mattoa eivät syystuulet tempaise mukaansa!

Tänään täydennyskoulutettiin Leikkiset Oy:tä, kouluttajana Mika D. Rubanovitsch. Vauhdikkaan koulutuksen ohessa saatiin ihastella eriparilenkkareita. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Tänään täydennyskoulutettiin Leikkiset Oy:tä, kouluttajana Mika D. Rubanovitsch. Vauhdikkaan koulutuksen ohessa saatiin ihastella eriparilenkkareita.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU