Hyppää sisältöön
Home Saavutettavuuspalaute: brändifontti

Saavutettavuuspalaute: brändifontti

HAMKin visuaalinen ilme on uudistettu syksyllä 2023. Yhtenä osana muutosta vaihdettiin myös Office-tiedostoissa käytettävä kirjain Verdanasta Arialiksi. Fontin muutoksesta tuli saavutettavuuspalaute talon sisältä:

“Miksi HAMKissa on siirrytty käyttämään Office-dokumenteissa Arial-fonttia, joka ei ole yhtä saavutettava kuin Verdana? Arialissa on kirjainten sekoittumisen vaara, koska iso I ja pieni l näyttävät samanlaisilta. Verdanassa kirjaimet ovat selkeästi eri näköisiä, kun ne laitetaan rinnakkain.”

Vastaus: tasapaino ilmeen ja saavutettavuuden välillä

Brändiuudistusta on johdettu HAMKin viestinnästä, ja palautteeseen vastataan seuraavalla tavalla:

Brändin fontteja valitessamme olemme huomioineet fontin saavutettavuusasiaa kokonaisuutena. Kaikessa pyritään siihen, että teksti on helppolukuista ja silmäiltävää.

Digipalvelulain edellyttämät WCAG-vaatimukset eivät aseta fontille vaatimuksia, vaan kaikki fontteja koskevat määritykset ovat suosituksia. Myös Saavutettavasti.fi-verkkopalvelussa todetaan, että selkeitä vaatimuksia käyttää jotain tiettyä fonttia ei ole: “Sans serif -fontteja — (eli päätteettömiä kirjasinleikkauksia) –, kuten Verdana, Tahoma, Trebuchet tai Arial, pidetään helppolukuisina verkkosisällöissä. Tärkeintä on fontin luettavuus.”

Täytyy myös ottaa huomioon, että lähtökohtaisesti ihmiset eivät lue yksittäisiä kirjaimia, vaan ne ovat miltei poikkeuksetta jonkun sanan osa, jolloin yksittäisen merkin erottuvuus toisesta ei ole ensimmäinen asia, mihin huomio kiinnittyy.

On totta, että valitsemissamme fonteissa kirjaimet pieni l ja iso I muistuttavat toisiaan. Fonttia valitessa teimme vahvaa pohdintaa ja punnitsimme eri vaihtoehtoja HAMKin saavutettavuusasiantuntijoiden ja muiden lähteiden kanssa. Halusimme valita brändi-ilmeelle sopivan fontin, joka olisi myös mahdollisimman saavutettava.

Viestinnän näkökulmasta kaikista oleellisinta saavutettavuuden kannalta on hyvin muotoiltu, selkeä teksti.

HAMKille annettu saavutettavuuspalaute tulee saavutettavuuskoordinaattorille, joka toimittaa sen palautteen kohteeseen ja seuraa vastapalautteen antamista. Mikäli palaute on jätetty nimettömästi, vastaus palautteeseen annetaan julkisten sivujen kautta. Jos palautteen antaja on tiedossa, häneen ollaan yhteydessä myös henkilökohtaisesti.