Sosionomi (AMK) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Sosionomi (AMK)
sosionomi iloiset opiskelijat poydan aaressa
sosionomi iloiset opiskelijat opiskelevat poydan aaressa

Sosionomi (AMK)

Perustiedot

mitä opit ikoni

MITÄ OPIT?

Sosionomi oppii opinnoissaan tarkastelemaan ihmisen kasvua sosiaalisena ilmiönä. Työssä keskeisiä osaamisalueita ovat hyvinvointi- ja yhteiskuntaosaaminen, osallisuuden edistäminen sekä sosiaalipalveluiden ja lainsäädännön tuntemus, vuorovaikutus- ja kohtaamisosaaminen, yhteisötyö, sosiaaliohjaus, kulttuuri- ja taidelähtöinen toiminta.

mihin valmistut ikoni

MIHIN VALMISTUT?

Ammattinimikkeitä ovat mm. sosiaaliohjaaja, lastensuojelulaitoksen ohjaaja, kuraattori, nuorisotyöntekijä, asumispalveluyksikön ohjaaja, perhetyöntekijä, vanhustyön ohjaaja, palveluohjaaja, toiminnanohjaaja, päihde- ja mielenterveystyön ohjaaja sekä palvelukoordinaattori.

HAKUAJAT

 • Kevään 2023 toinen yhteishaku
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat: 60 (päiväopiskelu) ja 40 (monimuoto)
 • Hakuaika alkaa: 15.3.2023
 • Hakuaika päättyy: 30.3.2023 klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: AMK-valintakoe vk 22
 • Tulokset: todistusvalinnat 29.5.2023, muut valintatavat viim. 7.7.2023
 • Paikan vastaanotto: 14.7.2023 klo 15.00
 • Opiskelu alkaa: syksy 2023
 • Hae opiskelemaan

 • Avoimen väylän erillishaku (avoimen amk:n opintojen perusteella)
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat: 4
 • Hakuaika alkaa: 1.8.
 • Hakuaika päättyy: 31.5. klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 4 vko:n kuluessa
 • Paikan vastaanotto: 10 vrk:n kuluessa
 • Opiskelu alkaa: lukuvuoden 2022-2023 aikana
 • Hae opiskelemaan

 • Siirtohaku (opiskeluoikeuden siirto toisesta korkeakoulusta)
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat:
 • Hakuaika alkaa: 2.5. (kevät) ja 1.11. (syksy)
 • Hakuaika päättyy: 16.5. (kevät) ja 15.11. (syksy) klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 30.6. (kevät) ja 15.12. (syksy)
 • Paikan vastaanotto: 31.7. (kevät) ja 31.12. (syksy)
 • Opiskelu alkaa: opiskeluoikeus HAMKissa alkaa seuraavan lukukauden alussa
 • Hae opiskelemaan

 • Syksyn yhteishaku 2022
 • Haun tyyppi:
 • Aloituspaikat: 30 (muuntokoulutus)
 • Hakuaika alkaa: 31.8.2022
 • Hakuaika päättyy: 14.9.2022 klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: muuntokoulutus 21.9.2022 klo 15.00
 • Valintakokeet: Ei valintakoetta
 • Tulokset: 25.11.2022
 • Paikan vastaanotto: 2.12.2022 klo 15.00
 • Opiskelu alkaa: tammikuu 2023
 • Hae opiskelemaan

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE  Sosionomi (AMK)
KESTO (VUOTTA)  3,5
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 210
PAIKKAKUNTA PÄIVÄOPISKELU  Hämeenlinna
PAIKKAKUNTA MONIMUOTO-OPISKELU Hämeenlinna
KIELI  Suomi

Sosionomin opetussuunnitelmat

Sosionomikoulutuksen sisältö

 

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Se rakentuu erilaisista osaamiskokonaisuuksista, jotka muodostuvat 15 opintopisteen moduuleista.

 

Koulutus koostuu sosiaalialan ydinosaamisesta ja profiloivasta osaamisesta. Opintojesi alussa perehdyt sosiaalialan perusosaamiseen, kuten hyvinvoinnin edistämiseen, vuorovaikutusosaamiseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen. Opintojen edetessä painopisteinä ovat tutkimus- ja kehittämisosaaminen, johtamisosaaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttamisosaaminen. Opintojen aikana kansainvälisyysosaamista voi kartuttaa kotimaassa tai ulkomailla. 

 

Profiloivia opintoja voit valita oman kiinnostuksesi mukaan sosiaalialan eri osaamisalueisiin. Osaamisalueina ovat muun muassa sosiaalityön lähtökohdat ja ilmiöt, vastavuoroinen sosiaalityö, varhaiskasvatuksen arvot ja tietoperusta,  lapsen ja perheen osallisuus ja tuki varhaiskasvatuksessa, lasten suojelu, nuorisotyö, riippuvuudet, kriisit ja mielenterveys sekä kulttuurihyvinvoinnin edistäminen. Opit tukemaan asiakkaan ja yhteisön osallisuutta yhteiskuntaan ja työelämään.

 

Mikäli valmistuttuasi haluat toimia varhaiskasvatuksen sosionomina, sinun tulee suorittaa vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.
Tällöin sinun tulee valita seuraavat opinnot: Varhaiskasvatuksen arvot ja tietoperusta, Lapsen ja perheen osallisuus ja tuki varhaiskasvatuksessa, Lasten suojelu, Harjoittelu varhaiskasvatusympäristössä sekä suunnata opinnäytetyö varhaiskasvatuksen teemoihin.

 

Mikäli valmistuttuasi haluat suuntautua kouluhyvinvoinnin edistämisen tehtäviin (esimerkiksi
koulusosionomi, kouluyhteisönohjaaja) suositellaan suoritettavaksi 60 opintopistettä seuraavia opintoja: Nuori kansalaisena, Lasten suojelu, Harjoittelu sosiaalityön ympäristössä (koulussa) ja suunnata opinnäytetyö liittyen kouluhyvinvoinnin teemoihin.

 

Monimuotokoulutus

Monimuotokoulutuksen lähiopetusta on noin 2-4 arkipäivänä kuukaudessa. Opiskelusta n. 15% on lähiopetusta Hämeenlinnan korkeakoulukampuksella ja muu opetus tapahtuu itsenäisesti tai verkon välityksellä. Osa verkko-opiskelusta toteutetaan arki-iltaisin ennalta sovittuina aikoina.

 

Muuntokoulutus

Muuntokoulutuksessa opinnot suunnitellaan perustuen opiskelijan aiemmin hankittuun osaamiseen. Sosionomi tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä, josta suoritettavaksi jää hyväksilukujen jälkeen 90-120 opintopistettä, riippuen aiemmasta tutkinnosta sekä varhaiskasvatuksen sosionomina toimimiseen suuntaavista opinnoista. Suoritettavat opinnot valitaan ryhmälle ajoitetusta opetussuunnitelmasta. Koulutus toteutetaan pääosin verkko-opetuksena. Kampuksella järjestettävät lähipäivät ilmoitetaan erikseen. Koulutuksen suunniteltu kesto on 1,5 vuotta.

Pohjakoulutusvaatimus: Artenomi (AMK) -tutkinto ohjaustoiminnan koulutusohjelmasta, Geronomi (AMK)-, Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) – tai Yhteisöpedagogi (AMK)-tutkinto tai sosiaalialan opistoasteen tutkinto esimerkiksi sosiaalikasvattaja tai -ohjaaja.

 

OPISKELUN KÄYTÄNNÖT

KYSY KOULUTUKSESTA

  KYSY HAKEMISESTA

  • Hakijapalvelut
  • HAMK, Hakijapalvelut
  • PL 225 (Visamäentie 35 A)
  • 13101 Hämeenlinna
  • Hakijapalveluiden käyntiosoite
  • Visamäentie 35 A, Hämeenlinna
  • Korkeakoulukeskus (Visamäki), A-rak. 1. krs

  HAKUOHJEET

  Kevään 2023 toisen yhteishaun aikataulu

  Päivämäärä Aikataulu
  15.3.2023 Hakuaika alkaa *, NETTIHAKU avautuu.
  30.3.2023 Hakuaika päättyy, nettihaku sulkeutuu klo 15.00.
  Hakulomake tulee olla tallennettuna opintopolku.fi -palvelussa klo 15.00 mennessä.
  6.4.2023 Hakemuksen liitteet oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä (kevätlukukaudella 2023 valmistuvien osalta 14.7.2023 klo 15.00 mennessä).
  6.4.2023 Hakemukset valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä. Lue lisää ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.
  vk 21 2023 AMK-valintakokeen QR-koodien lähettäminen hakijoille
  vk 21 2023 Valintakoekutsujen lähettäminen HAMKin omiin valintakokeisiin
  29.5.2023 Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.
  vk 22 2023 AMK-valintakokeet (yksipäiväinen koe) **
  30. - 31.5.2023 Älykkään ja kestävän muotoilun valintakoe (HAMKin oma valintakoe verkossa)
  7.7.2023 Valintojen tulokset hakijoille viimeistään
  14.7.2023 Korkeakoulupaikka on otettava vastaan klo 15 mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamistavoista ilmoitetaan sähköisesssä hyväksymiskirjeessä.
  1.8.2023 Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15.00

  *  Kevään toisessa yhteishaussa voit hakea HAMKin suomenkielisiin koulutuksiin.
  ** Ei koske HAMKin muuntokoulutuksia eikä Älykäs ja kestävä muotoilu -koulutusta

   

  Hakukelpoisuus

  Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

  • ​lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate-, Reifeprüfung-, Deutsche Internationale Abitur- tai European Baccalaureate tutkinnon
  • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (mm. insinööri)
  • vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaava aiemman tutkinnon
  • vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot (ns. kaksoistutkinnon)
  • ammattitutkinnon (näyttötutkinto)
  • erikoisammattitutkinnon (näyttötutkinto)
  • ulkomaisen tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin siinä maassa, missä tutkinto on suoritettu
  • alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon

  Muu korkeakoulukelpoisuus (harkinnanvarainen valinta)

  Hämeen ammattikorkeakouluun hakevalla tulee olla suoritettuna aina jokin yllä mainituista hakukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

   

  VALINTAPERUSTEET

  • sosionomi (AMK), monimuotototeutus
  • sosionomi (AMK), päivätoteutus

  Ensikertalaisten kiintiö sekä monimuoto- että päivätoteutuksessa on 80% aloituspaikoista.

  Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 1 (todistusvalinta) ja sen jälkeen valintatapa 2 (valintakoe).

   

  Valintatapa 1: todistusvalinta

  Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

  Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta

  • monimuotototeutus 13 aloituspaikkaa
  • päivätoteutus 21 aloituspaikkaa

  Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta. Äidinkieli, matematiikka ja vieras/toinen kotimainen kieli huomioidaan kaikilta nämä aineet kirjoittaneilta. Tämän lisäksi huomioidaan kaksi parasta pisteitä tuottavaa ainetta (reaaliaineet/vieras kieli). Reaaliaineissa huomioidaan vain vuonna 2006, ja sen jälkeen suoritetut ainereaalit. Yo-tutkinnon pisteytystaulukot löydät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta  (https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#yo-pisteytys )

  Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta

  • monimuotototeutus 8 aloituspaikkaa
  • päivätoteutus 10 aloituspaikkaa

  Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa kaikilta hakijoilta lasketaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama yhteispistemäärä. Ammatillisen perustutkinnon pisteytystaulukot löydät ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta (https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#ammatillinen-pisteytys

  Huom. näyttötutkintoperusteisella ammatillisella perustutkinnolla hakevat eivät ole mukana todistusvalinnassa.

  Todistusvalinnan tulosten julkaiseminen

  Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan viimeistään 29.5.2023. Näet hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

   

  Valintatapa 2: AMK-valintakoe

  • monimuotototeutus 19 aloituspaikkaa
  • päivätoteutus 29 aloituspaikkaa

  Hakukohteet käyttävät AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

  Valintakokeeseen valmistautuminen

  Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin  www.ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilla.

  Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä (erityisjärjestelyjä) kokeeseen, löydät ohjeet edellä mainituilta verkkosivuilta.

  Tässä valintatavassa ovat mukana kaikki hakukelpoiset hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta.

   

  Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky

  Perehdy alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin ennen hakemista ammattikorkeakouluun. fi- verkkosivulla. Sosiaali- ja terveysalan alakohtaiset vaatimukset löydät ao. otsikkoa klikkaamalla. Lue huolellisesti myös kohta Mitä jos minulla on jokin terveyteen tai toimintakykyyn liittyvä rajoite?

  Huomaathan, että opiskelupaikka on ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on käsitellyt ja arvioinut opiskelijaksi pyrkivän opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat tiedot.

  Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan,

  • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
  • jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja
  • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)
  • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).

   

  Hakeminen

  Ennen kuin alat täyttää netissä hakemustasi varaa esille koulu- ja työtodistuksesi.

  • Tarkista tutkintotodistuksestasi tutkinnon virallinen nimi.
  • Laske valmiiksi työkokemuskuukaudet työtodistuksistasi (koskee vain joitakin koulutuksia).
   • Muuta osa-aikainen työ kokoaikaiseksi
  • Älä pyöristä työkokemuskuukausia ylöspäin

  Korkeakoulujen yhteishaun hakulomakkeen ja tarkemmat hakuohjeet löydät Opintopolusta.

  Muista:

  • Hakea ajoissa: korkeakoulujen yhteishaussa käytetään valtakunnallista nettihakua, joka sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
  • Harkita tarkkaan hakutoivejärjestystä. Et voi muuttaa hakukohteiden järjestystä enää hakuajan päättymisen jälkeen. Kevään toisesta yhteishausta (maaliskuussa) sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa siitä koulutuksesta, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi hakutoiveeksi ja johon valintamenestyksesi riittää. Muut hakutoiveesi peruuntuvat automaattisesti, vaikka voisit valintamenestyksesi perusteella päästä useampaan koulutukseen.
  • Tarkastaa kaikkien hakukohteidesi hakukelpoisuusvaatimukset sekä valintaperusteet ennen hakemuksen täyttämistä. Tiedot tarkistetaan valituksi tulleilta ja voit menettää opiskelupaikkasi, jos sait sen väärin perustein.

  Ota yhteyttä ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluun, jos jokin asia jää epäselväksi tai et voi täyttää sähköistä hakulomaketta.

  Hakijatilastot

  Hakijatilastot löytyvät tilastopalvelu Vipusesta

  Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien aseman parantaminen (ensikertalaisten kiintiöt)

  HAMKin käyttämät ensikertalaiskiintiöt on ilmoitettu Opintopolussa kunkin koulutuksen valintaperusteissa.

  Korkeakoulu-uudistuksen II vaiheessa vuonna 2016 korkeakoulut velvoitettin varaamaan osa korkeakoulujen yhteishaun aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville (= kiintiöt ensikertalaisille).

  Ensimmäistä paikkaa hakevaksi katsotaan henkilö, jolla ei ole

  • suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua korkeakoulututkintoa
  • suomalaisessa korkeakoulussa vastaanotettua tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa (Huom. vasta syksyllä 2014 alkavasta koulutuksesta vastaanotettu opiskelupaikka vaikuttaa).

  Enskertalaiskiintiö ei tarkoita sitä, että jo aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneet tai korkeakouluopiskelupaikan vastaanottaneet henkilöt eivät voisi hakea korkeakoulujen yhteishaussa.

  Opiskelijavalinnan tulokset

  Todistusvalinnan  tulokset julkaistaan viimeistään 29.5.2023. Muiden valintatapojen tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023.

  Omat tuloksesi näet Oma Opintopolku -palvelussa heti, kun opiskelijavalinta kohdaltasi on valmis. Linkin edellä mainittuun palveluun sekä lisätiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta löydät:

  Opintopolusta »

  Oikaisumenettely

  Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin (hakijapalvelut(at)hamk.fi), kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna, email: tutkintolautakunta(at)hamk.fi).

  Syksyn 2023 yhteishaun aikataulu ja hakuohjeet päivitetään kesäkuun 2023 alkuun mennessä.

  Syksyn 2022 yhteishaun aikataulu

  Päivämäärä Aikataulu
  31.8.2022 Hakuaika alkaa, NETTIHAKU avautuu.
  14.9.2022 Hakuaika päättyy, nettihaku sulkeutuu klo 15.00.
  21.9.2022 Muuntokoulutukset: portfolioiden palautus klo 15.00 mennessä
  viikolla 44 AMK-valintakoe (yksipäiväinen)*
  25.11.2022 Valintojen tulokset hakijoille viimeistään
  2.12.2022 Korkeakoulupaikka on otettava vastaan klo 15 mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamistavoista ilmoitetaan hyväksymisviestissä.
  13.12.2022 Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15.00

  * Ei koske HAMKin muuntokoulutuksia.

  Hakukelpoisuus

  Poikkeava pohjakoulutusvaatimus - Sosionomi (AMK), muuntokoulutus 90 - 120 op

  Pohjakoulutusvaatimuksena on Artenomi (AMK) -tutkinto ohjaustoiminnan koulutusohjelmasta, Geronomi (AMK)-, Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) - tai Yhteisöpedagogi (AMK)-tutkinto tai sosiaalialan opistoasteen tutkinto.

  Valintaperusteet: muuntokoulutus

  Valintatapa: portfolio

  Portfoliolla arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja sitoutumista muuntokoulutukseen. Portfoliosta voi saada 40 pistettä ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä, jotta se on hyväksytysti suoritettu. Portfolio tulee palauttaa viimeistään 21.9.2022 klo 15.00.

  Ohje portfolion tekemiseen julkaistaan hakuajan alkaessa.

  Ohje sosionomi (AMK) muuntokoulutuksen portfolioon

  Huom. tähän hakukohteeseen on poikkeava pohjakoulutusvaatimus. Lue lisää yllä olevasta hakukelpoisuusosiosta.

  Ohje portfolion tekemiseen ja palauttamiseen.

  Portfoliolla arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja sitoutumista muuntokoulutukseen. Portfoliosta voi saada 40 pistettä ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä, jotta se on hyväksytysti suoritettu. Portfolio tulee ladata syksyn yhteishaun hakemukselle 21.9.2022 klo 15.00 mennessä.

  Hakeminen

  Ennen kuin alat täyttää netissä hakemustasi varaa esille koulu- ja työtodistuksesi.

  • Tarkista tutkintotodistuksestasi tutkinnon virallinen nimi.
  • Laske valmiiksi työkokemuskuukaudet työtodistuksistasi (koskee vain joitakin koulutuksia).
   • Muuta osa-aikainen työ kokoaikaiseksi
  • Älä pyöristä työkokemuskuukausia ylöspäin

  Korkeakoulujen yhteishaun hakulomakkeen ja tarkemmat hakuohjeet löydät Opintopolusta.

  Muista:

  • Hakea ajoissa: korkeakoulujen yhteishaussa käytetään valtakunnallista nettihakua, joka sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
  • Harkita tarkkaan hakutoivejärjestystä. Et voi muuttaa hakukohteiden järjestystä enää hakuajan päättymisen jälkeen. Kevään toisesta yhteishausta (maaliskuussa) sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa siitä koulutuksesta, jonka olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi hakutoiveeksi ja johon valintamenestyksesi riittää. Muut hakutoiveesi peruuntuvat automaattisesti, vaikka voisit valintamenestyksesi perusteella päästä useampaan koulutukseen.
  • Tarkastaa kaikkien hakukohteidesi hakukelpoisuusvaatimukset sekä valintaperusteet ennen hakemuksen täyttämistä. Tiedot tarkistetaan valituksi tulleilta ja voit menettää opiskelupaikkasi, jos sait sen väärin perustein.

  Ota yhteyttä ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluun, jos jokin asia jää epäselväksi tai et voi täyttää sähköistä hakulomaketta.

  Hakijatilastot

  Hakijatilastot löytyvät tilastopalvelu Vipusesta

  Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien aseman parantaminen (ensikertalaisten kiintiöt)

  HAMKin käyttämät ensikertalaiskiintiöt on ilmoitettu Opintopolussa kunkin koulutuksen valintaperusteissa.

  Korkeakoulu-uudistuksen II vaiheessa vuonna 2016 korkeakoulut velvoitettin varaamaan osa korkeakoulujen yhteishaun aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville (= kiintiöt ensikertalaisille).

  Ensimmäistä paikkaa hakevaksi katsotaan henkilö, jolla ei ole

  • suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua korkeakoulututkintoa
  • suomalaisessa korkeakoulussa vastaanotettua tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa (Huom. vasta syksyllä 2014 alkavasta koulutuksesta vastaanotettu opiskelupaikka vaikuttaa).

  Enskertalaiskiintiö ei tarkoita sitä, että jo aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneet tai korkeakouluopiskelupaikan vastaanottaneet henkilöt eivät voisi hakea korkeakoulujen yhteishaussa.

  Opiskelijavalinnan tulokset

  Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 25.11.2022. Omat tuloksesi näet Oma Opintopolku -palvelussa heti, kun opiskelijavalinta kohdaltasi on valmis. Linkin edellä mainittuun palveluun sekä lisätiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta löydät:

  Opintopolusta »

  Oikaisumenettely

  Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin (hakijapalvelut(at)hamk.fi), kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna, email: tutkintolautakunta(at)hamk.fi).

  Haku avoimen AMKn opintojen perusteella

  HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

  Hakulomake on osoitteessa www.opintopolku.fi.

  Avoimen AMKn erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Sairaanhoitajakoulutukseen voidaan ottaa opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittanut hakija, joka on suorittanut 30 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

  Katso lisäksi tietoa toisen asteen opiskelijoille suunnatuista väyläopinnoista sivuiltamme.

  Ylempään AMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia YAMK-opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

  Opiskeluoikeus

  Hakija saa opiskeluoikeuden, kun hänet hyväksytään opiskelijaksi ja hän ottaa paikan vastaan sekä ilmoittautuu lukukaudelle. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi ko. lukukaudesta lähtien. Siksi hakijan tulee hakea opiskelijaksi sinä lukukautena, jona haluaa aloittaa opintonsa tutkinto-opiskelijana.

  Lisätietoa opiskelupaikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta.

  Hakukelpoisuus / ​Amk-tutkinnot

  Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja a​voimes​sa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä AMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa.

  Tarkemmat tiedot avoimessa amk:ssa suoritetuista opinnoista löytyvät kohdasta Opiskelijavalinta.

   

  Kielitaitovaatimukset

  Jos avoimen amk:n opinnot on suoritettu eri kielellä kuin koulutuksen opetuskieli, hakijan kielitaito voidaan tarvittaessa testata.

   

  Hakeminen ja liitteet

  Hakulomake on auki valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa 1.8. - 31.5. klo 15.00 välisenä aikana.

  Vaaditut liitteet / AMK-tutkinto

  Lataa hakemukseesi Opintopolku.fi -palvelussa seuraavat liitteet (viimeistään 7 vrk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä):

  • virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)
  • todistus kielitaidosta (tarvittaessa)

  Opiskelijavalinta AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

  Erillishaussa voidaan valita hakija, joka on suorittanut 60 op koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Sairaanhoitajakoulutukseen voidaan valinta opistoasteen sairaanhoitaja, joka on suorittanut 30 op koulutukseeen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintomenestys, opintojen suoritusajankohta, opintopisteiden määrä sekä koulutuksen opiskelijatilanne (ryhmän koko). Ks. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot (alla).

   

  Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

  Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

  Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

  Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

  Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

   

  Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin​

  Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

  Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.​

  Oikaisume​nettely

  Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin, kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna).

  Yhden korkeakoulupaikan säännös

  Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

  Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

  Jos sinulla on jo opiskeluoikeus HAMKissa ja haluat siirtyä toiseen koulutukseen, niin otathan yhteyttä ko. koulutuksen opintojen ohjaajaan.

  Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

  Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

   

  Hakukelpoisuus

  Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettua opinto-oikeusaikana.

  • Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

  Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. Yhden vuoden läsnäolovaatimus ei koske YAMK-opiskelijoita, jotka voivat siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

  • AMK-tutkintoon  siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.
   • Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.
  • YAMK-tutkintoon siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia. Tämän lisäksi sinulla tulee olla hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)

  Huom. opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

  Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

  Valintaperusteet

  Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

  Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

  Hakeminen ja hakuaika

  Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

  Hakuajat

  2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

  1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

  Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

  • Ajantasainen opintosuoritusote sekä osasuoritustodistukset
  • Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista
  • Opiskelutodistus

  Lataa liitteet opintopolun hakemuksellesi tai lähetä ne HAMKin hakijapalveluihin kevään siirtohaussa 26.5. ja syksyn siirtohaussa 25.11. mennessä. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

  Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

  Tulosten julkaisu viimeistään:

  30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

  15.12. (keväällä alkavat opinnot)

  Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

  Hakeminen opiskelijaksi kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella

  HAMKin erillishaussa kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella on jatkuva hakuaika välillä 1.8.-31.5.

  HAMKiin voidaan ottaa opiskelijaksi hakija, joka haluaa suorittaa suomalaisessa korkeakoulussa kesken jääneen korkeakoulututkintonsa loppuun. Hänet voidaan ottaa samaan tai vastaavaan koulutukseen, jossa hän on suorittanut tutkintoaan aikaisemmin.

  Huom. HAMKin entinen opiskelija, joka on aloittanut opintonsa 1.8.2015 tai sen jälkeen, voi hakea opiskeluoikeutta uudelleen osallistumatta tähän hakuun, ks. Opiskeluoikeus > Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

   

  Opiskeluoikeus

  Hakija saa opiskeluoikeuden, kun hänet hyväksytään opiskelijaksi ja hän ottaa paikan vastaan sekä ilmoittautuu lukukaudelle. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi ko. lukukaudesta lähtien. Siksi opiskelijan tulee hakea opiskelijaksi sinä lukukautena, jona haluaa aloittaa opintonsa tutkinto-opiskelijana.

   

  Hakukelpoisuus

  Tutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, jonka korkeakoulututkinto on jäänyt kesken suomalaisessa korkeakoulussa. Suoritettavia opintoja saa puuttua enintään

  • 60 opintopistettä (AMK-tutkinto) tai
  • 30 opintopistettä (ylempi AMK-tutkinto)
   • Ylempään AMK -tutkintoon hakevan tulee täyttää HAMKin ylemmän AMK-tutkinnon hakukelpoisuusvaatimukset.

   

  Valintaperusteet

  Valintaan vaikuttavat opintojen soveltuvuus HAMKin tutkintokoulutukseen, opintomenestys, opintopisteiden määrä sekä koulutuksen opiskelijatilanne (ryhmän koko).

  Suoritettujen opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hänen aiemmat opintonsa voidaan hyväksyä täysimääräisesti tutkintoon. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos tutkinnosta puuttuvia opintoja on vähemmän kuin 60 opintopistettä (alempi korkeakoulututkinto) tai 30 opintopistettä (ylempi korkeakoulututkinto).

   

  Kielitaito

  Jos aiemmat korkeakouluopinnot on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen opetuskieli, hakijan kielitaito voidaan tarvittaessa testata.

  Kielikokeen sijaan voidaan näyttönä suomen kielen taidosta hyväksyä myös vähintään yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4 osoitettu taito puhumisessa ja puheen ymmärtämisessä sekä kirjoittamisessa ja tekstin ymmärtämisessä. Myös valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittaminen vähintään taitotasolla hyvä voidaan hyväksyä vastaavana osoituksena suomen kielen taidosta.

  HAMK ei järjestä kielikoetta hakijalle, jonka äidinkieli ja koulusivistyskieli on ruotsi ja joka on saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8).

   

  Hakeminen ja aikataulu

  Hakeminen Opintopolku.fi-palvelussa (Haun nimi: Haku kesken jääneen korkeakoulutukinnon perusteella, HAMK)

  Hakuaika on välillä 1.8.-31.5.

   

  Liitteiden toimittaminen

  Hakija lataa hakemuksensa liitteeksi Opintopolkuun:

  • virallinen opintosuoritusote kesken jääneestä korkeakoulututkinnosta
  • virallinen opiskelutodistus/erotodistus
  • todistus kielitaidosta (tarvittaessa)

   

  Opiskelijavalinnan tulokset

  Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

  OPISKELIJAT KERTOVAT

  sosionomi iloiset lapset tekevat helmia

  Sosionomikoulutus instagramissa

  This error message is only visible to WordPress admins
  Error: There is no connected account for the user 17841407058013320.

  HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU