Liikenneala, insinööri (AMK)

Hämeen ammattikorkeakoulu
liikenneala hymyileva nainen huomioliivissa kadulla

Liikenneala, insinööri (AMK)

Perustiedot

MITÄ OPIT?

Liikennealan koulutuksessa voit erikoistua liikennesuunnitteluun tai älykkäisiin liikennejärjestelmiin. Opit, kuinka liikennettä ohja​taan ja sen käyttäytymistä ennustetaan. Liikennealan AMK-insinöörinä tiedät, kuinka henkilöautot, tavarakuljetukset, joukkoliikenne, pyöräilijät ja kävelijät sovitetaan yhteen turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. HAMK on Suomen ainoa ammattikorkeakoulu, joka on erikoistunut liikennesuunnitteluun ja älyliikenteen mahdollisuuksiin osana liikenteen ja kuljetusten suunnittelua sekä hallintaa.


MIHIN VALMISTUT?

Meiltä valmistut liikennealan asiantuntijaksi, jolle riittää kysyntää työmarkkinoilla. Valmistuttuasi liikennealan insinööriksi (AMK) sijoitut työelämässä erilaisiin liikennesuunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin.
Liikennealan asiantuntijaosaamista tarvitsevat liikennealan konsulttitoimistot, liikennealaa palvelevat yritykset, kunnat ja kaupungit, maakunnan liitot ja kuntayhtymät, joukkoliikenneviranomaiset, valtion virastot ja oppilaitokset sekä kotimaiset ja kansainväliset kuljetus- ja logistiikkayritykset.


HAKUAJAT

 • Kevään 2018 yhteishaku
 • 30 (monimuotototeutus) ja 30 (päivätoteutus)
 • 14.3.2018
 • 28.3.2018
 • -
 • viikoilla 21-23
 • 28.6.2018
 • 10.7.2018
 • viikoilla 35-36
 • Avoimen väylä -erillishaku
 • -
 • 1.8.2018
 • 15.6.2019
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Siirtohaku
 • -
 • 1.11.2018
 • 15.11.2018
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Kevään yhteishaku
 • 30 (päiväopiskelu) ja 30 (monimuoto)
 • 20.3.2019
 • 3.4.2019
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE Insinööri (AMK)
KESTO (VUOTTA)4
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)240
PAIKKAKUNTA PÄIVÄOPISKELU Riihimäki
PAIKKAKUNTA MONIMUOTO-OPISKELURiihimäki
KIELI suomi

Liikennealan koulutuksen opetussuunnitelmat

Liikennealan koulutuksen sisältö

Hämeen ammattikorkeakoulun liikenneala on Suomen ainoa liikennesuunnitteluun ja älyliikenteen kysymyksiin erikoistunut amk-tutkintoon johtava koulutus. Liikennealan insinööri (AMK) tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta.

Liikennealalla voit suunnata opintosi joko 

 • liikennesuunnitteluun ja/tai
 • älykkäisiin liikennejärjestelmiin

Pakollisten ja valinnaisten opintojen lisäksi tutkintoon sisältyy myös harjoittelu ja opinnäytetyö.​ Lisäksi opintojesi aikana kehität kielitaitoasi ja viestinnän osaamista, perehdyt projektityöskentelyyn ja opit toimimaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Myös ympäristöasiat ja kansainvälisyys kuuluvat liikennealan opiskelijoiden opintoihin

Sinulla on mahdollisuus valita henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti opintoja myös muista koulutusohjelmista tai suorittaa opintoja jossakin yhteistyöoppilaitoksessa ulkomailla.​

Liikennealan opintopolut

Liikennesuunnittelun opinnoissa perehdytään kaikkien liikennemuotojen-joukkoliikenteen, autoliikenteen, pyöräilyn, kävelyn ja pysäköinnin suunnitteluun sekä myös liikenteen ympäristövaikutuksiin ja niiden arviointiin. Lisäksi opiskelija saa valmiudet liikennesuunnittelussa tarvittavien liikennetutkimusten ja välityskykytarkastelujen tekemiseen.

Älyliikenteen opinnoissa opiskelija saa kokonaiskäsityksen tieto- ja viestintätekniikan erilaisista keinoista ja mahdollisuuksista liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Älyliikenne on nouseva ja jatkuvasti kehittyvä monipuolinen ala.

Tuotantotalouden ja logistiikan opinnot ovat osa HAMKin kaikille koulutuksille yhteistä virtuaalitarjontaan. Tuotantotalouden ja logistiikan opinnoissa yhdistät liiketalouden näkökulman omiin insinööriopintoihisi. Opit johtamaan projekteja, suunnittelemaan ja kehittämään tuotantoa sekä toimitusketjuja ja teollisia palveluja. Nämä taidot ovat erittäin tärkeä osa insinöörin työelämässä tarvitsemia taitoja.
Tuotantotalouden ja Logistiikan opintopolku koostuu neljästä 15 opintopisteen moduulista, yhteensä sen laajuus on 60 opintopistettä. Voit opiskella 1-4 tutkintoosi sopivaa moduulia, eli tutkinnostasi riippuen 15–60 opintopistettä tuotantotalouden ja logistiikan opintoja.  Opinnot toteutetaan pääasiassa ​verkossa. Voit yhdistää opintopolun tai osia siitä mihin tahansa tekniikan alan tutkintoon tai muiden toimialojen osaamiseen.​ 

OPISKELUN KÄYTÄNNÖT

KYSY KOULUTUKSESTA

KYSY HAKEMISESTA

 • Hakijapalvelut
 • HAMK, Hakijapalvelut
 • PL 225 (Visamäentie 35 A)
 • 13101 Hämeenlinna

HAKUOHJEET

Hakuohjeet ja valintaperusteet kevään 2019 yhteishakua varten julkaistaan lokakuun 2018 lopussa.

Ei mukana syksyn 2018 yhteishaussa.

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Avoimen väylän erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakukelpoisuus

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä AMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa. Tarkemmat tiedot avoimessa amkissa suoritetuista opinnoista löytyy sivulta Opiskelijavalinta.

 

Kielitaitovaatimukset

HAMK järjestää tarvittaessa suomen kielen kokeen erillishaun hakijoille. Jos haet suomenkieliseen koulutukseen ja täytät jonkin seuraavista vaatimuksista, sinun ei tarvitse osallistua suomen kielen taitoa mittaavaan kokeeseen:

- äidinkieleni on suomi

- olen suorittanut avoimet AMK-opintoni suomen kielellä

- koulusivistyskieleni* on suomi

- olen suorittanut yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4

- olen suorittanut valtionhallinnon kielitutkinnon taitotasolla 'hyvä'

- äidinkieleni ja koulusivistyskieleni on ruotsi ja olen saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8)

Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana.

Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:

- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväsytyn kokeen ädinkielessä

- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa

- ammatillisessa oppilaitoksessa opetuskielenä ollut kieli, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana

HAMK hyväksyy samana vuonna korkeakoulujen yhteishaussa hyväksytysti suoritetun kielikokeen.

Hakeminen

Erillishaku toteutetaan valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa. Seuraava ohje auttaa sinua löytämään haluamasi hakukohteen Opintopolusta:

Täytettyäsi hakulomakkeen toimita liitteet 10 vuorokauden kuluessa hakijapalveluihin:

- virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)

- todistus kielitaidosta (tarvittaessa)

- Sosiaali- ja terveysala: todistus hyväksytystä psykologisesta henkilöarvioinnista

Opiskelijavalinta

Erillisvalinnassa voidaan valita hakija, joka on suorittanut 60 op koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintopisteiden määrä sekä opintomenestys. Ks. avoimessa AMKssa suoritetut opinnot (alla).

 

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

Hakukelpoisuus

- Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettuna opinto-oikeusaikana.

- Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

- Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. YAMK-opiskelija voi siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

- Päivätoteutukseen siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.

- Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.

- Opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

- Monimuotototeutuksissa (AMK-tutkinto ja YAMK-tutkinto) vaaditaan näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia.

- hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)

- Verkkototeutukseen siirtoa hakevan pitää osoittaa, että hänellä on riittävät taidot verkko-opiskeluun (esim. aiemmin suoritettu verkko-opintoina toteutettu kokonaisuus).

- Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

Valintaperusteet

- Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

- Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

Hakeminen ja hakuaika

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

Hakuajat

2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

- Ajantasainen opintosuoritusote sekä osasuoritustodistukset

- Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista

- Opiskelutodistus

Lähetä liitteet kevään siirtohaussa 26.5. ja syksyn siirtohaussa 25.11. mennessä HAMKin hakijapalveluihin. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

Tulosten julkaisu viimeistään:

30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

15.12. (keväällä alkavat opinnot)

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

OPISKELIJAT KERTOVAT

liikenneala opiskelijat tyoskentelevat poydan aaressa yhdessa

Liikenneala sosiaalisessa mediassa

3 weeks ago

HAMK Liikenneala

Opiskelijamme Aki Haulivuori kertomassa uusille monimuoto- ja päiväopiskelijoille opinnoista, työstään ja työpaikastaan Ramboll Finland:ssa sekä Velho-allianssista. Kiitos mielenkiintoisesta ja kattavasta esityksestä! ... Lue lisääNäytä vähemmän

Opiskelijamme Aki Haulivuori kertomassa uusille monimuoto- ja päiväopiskelijoille opinnoista, työstään ja työpaikastaan Ramboll Finland:ssa sekä Velho-allianssista. Kiitos mielenkiintoisesta ja kattavasta esityksestä!

3 weeks ago

HAMK Liikenneala

Uudet ja vanhat päiväopiskelijat aloittivat lukuvuotensa tällä viikolla. Kaikki koolla, mahtavaa!
Tänään ratkottiin perinteinen aloittavien päiväopiskelijoiden jalkapallomestaruus. Käänsikö liikenneala viime vuoden kirvelevän tappion mechanicalille tänä vuonna voitoksi...?
(Kuva: Aleksi Ojanperä)
... Lue lisääNäytä vähemmän

Uudet ja vanhat päiväopiskelijat aloittivat lukuvuotensa tällä viikolla. Kaikki koolla, mahtavaa!
Tänään ratkottiin perinteinen aloittavien päiväopiskelijoiden jalkapallomestaruus. Käänsikö liikenneala viime vuoden kirvelevän tappion mechanicalille tänä vuonna voitoksi...?
(Kuva: Aleksi Ojanperä)

 

Comment on Facebook

No käänsikö? Ei saa jättää roikkumaan.

4 weeks ago

HAMK Liikenneala

Lukuvuosi käynnisteltiin torstaina ja perjantaina uusien monimuoto-opiskelijoiden orientaatiopäivillä. Torstaina jalkauduttiin liikenteeseen - ja kuten kuvasta näkyy, perehdyttiin muun muassa liikennevalojen ja viitoitusten ihmeelliseen maailmaan. Vielä kerran, tervetuloa liikennealalle! ... Lue lisääNäytä vähemmän

Lukuvuosi käynnisteltiin torstaina ja perjantaina uusien monimuoto-opiskelijoiden orientaatiopäivillä. Torstaina jalkauduttiin liikenteeseen - ja kuten kuvasta näkyy, perehdyttiin muun muassa liikennevalojen ja viitoitusten ihmeelliseen maailmaan. Vielä kerran, tervetuloa liikennealalle!

1 month ago

HAMK Liikenneala

Tänään on jälleen ahkeroitu pääsykokeen parissa. Toivottavasti näemme mahdollisimman monta kokeessa ollutta parin viikon päästä aloittamassa opintoja! ... Lue lisääNäytä vähemmän

Tänään on jälleen ahkeroitu pääsykokeen parissa. Toivottavasti näemme mahdollisimman monta kokeessa ollutta parin viikon päästä aloittamassa opintoja!

 

Comment on Facebook

Olikos tämä nyt päivätoteutus vai monimuotoon koe?

1 month ago

HAMK Liikenneala

Hei opiskelija! Uupuuko aihe lopputyöhön, haluatko syksyksi harjoitteluun? Haemme Liikennevirastolle neljää korkeakouluharjoittelijaa mielenkiintoisiin tehtäviin! Jätäthän hakemuksesi viimeistään 13.8. avoimet työpaikat -linkkien kautta: www.valtiolle.fi/fi-FI/Tyonantajat_ja_tyontekijat/Liikenne_ja_viestintaministerio/Liikennevirasto #rekry ... Lue lisääNäytä vähemmän

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU