Terveydenhoitaja (AMK)

Hämeen ammattikorkeakoulu
terveydenhoitaja iloiset opiskelijat huolehtivat vauvasta

Terveydenhoitaja (AMK)

Perustiedot

Lamppu ikoni

MITÄ OPIT?

Pätevöidyt terveysalan laaja-alaiseksi asiantuntijaksi ja opiskelet terveydenhoitajaopintojesi aikana sekä sairaanhoitajan että terveydenhoitajan tutkinnot. Terveydenhoitajana perustehtäviisi kuuluu tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä ottamaan vastuu omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Terveydenhoitajan työssä tarvitset muun muassa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä teknisiä taitoja. Työ on vastuullista ja edellyttää, että tunnet uusinta tieteellistä tutkimusta, joka käsittelee hoitotyötä ja terveyden edistämistä. Terveydenhoitajaopinnoissa pääaineina ovat hoitotyö ja terveydenhoitotyö. 


mihin valmistut ikoni

MIHIN VALMISTUT?

Terveydenhoitaja työskentelee itsenäisesti ja moniammatillisen työryhmän jäsenenä terveys- ja sosiaalialan ympäristöissä kuten eri-ikäisten neuvolatyössä, aikuisneuvonnassa, koulu-, opiskelu- ja työterveyshuollossa, kotihoidossa, järjestöissä, erilaisissa koulutustehtävissä, kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa sekä itsenäisinä yrittäjinä. Opinnot johtavat terveysalan laaja-alaiseen asiantuntijuuteen, joka mahdollistaa työskentelyn avoterveydenhuollon eri yksiköissä ja erikoissairaanhoidossa. Tehtävät voivat sijaita sekä kotimaassa että ulkomailla.


HAKUAJAT


 • Kevään yhteishaku 2019 - ei mukana
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Hae opiskelemaan

 • Avoimen väylän erillishaku (avoimen amk:n opintojen perusteella)
 • 1.8.2018
 • 15.6.2019
 • -
 • -
 • 4 vko:n kuluessa
 • 10 vrk:n kuluessa
 • lukuvuoden 2018-2019 aikana
 • Hae opiskelemaan

 • Siirtohaku (opiskeluoikeuden siirto toisesta korkeakoulusta)
 • 2.5. (kevät) ja 1.11. (syksy)
 • 16.5. (kevät) ja 15.11. (syksy) klo 15.00
 • -
 • -
 • 30.6. (kevät) ja 15.12. (syksy)
 • 31.7. (kevät) ja 31.12. (syksy)
 • opiskeluoikeus HAMKissa alkaa seuraavan lukukauden alussa
 • Hae opiskelemaan

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE Terveydenhoitaja (AMK)
KESTO (VUOTTA)4
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)240
PAIKKAKUNTA PÄIVÄOPISKELU Hämeenlinna
PAIKKAKUNTA MONIMUOTO-OPISKELU-
KIELI suomi

Terveydenhoitajan opetussuunnitelmat

Terveydenhoitajakoulutuksen sisältö

Terveydenhoitajakoulutus on laajuudeltaan 240 opintopistettä, joista 180 on yhteisiä sairaanhoitajakoulutuksen kanssa. Monipuoliset opintojaksot ohjaavat asiantuntijaksi.

Terveydenhoitajakoulutus rakentuu 15 opintopisteen moduuleista. Terveydenhoitajan ammattiopinnoissa laajennat ja syvennät tietojasi ja taitojasi terveydenhoitajatyöhön. 

Terveydenhoitajaopinnoissa pääaineina ovat hoitotyö ja terveydenhoitajatyö. Opintoihin sisältyy teoriaopintoja ja harjoittelua. Alussa opintoihin kuuluu hoitotyön perusopintoja, kuten:

 • lääkehoitoa
 • potilaan hoitamisen perustaitoja
 • luonnontieteellisiä opintoja, kuten ihmisen anatomia ja fysiologia.

Terveydenhoitajatyön opinnoissa keskityt muun muassa seuraaviin teemoihin:

 • lasta odottava perheen terveydenhoitajatyö
 • lasten ja nuorten terveydenhoitajatyö
 • työikäisen terveydenhoitajatyö
 • ympäristöterveys
 • perheiden voimavarojen tukemisen työmenetelmät
 • terveyden edistämisen arviointi- ja ohjausmenetelmät.

Opinnot sisältävät runsaasti ohjattua harjoittelua

Harjoittelu valmistaa työelämään. Ohjatussa harjoittelussa yhdistät teoreettista tietoa käytännön kokemukseen. Tukenasi oppimisessa ovat oppimistehtävät sekä ohjauskeskustelut ohjaavan opettajan ja työyhteisön ohjaajien kanssa. Voit suorittaa harjoittelun myös ulkomailla. 

Valmistuttuasi terveydenhoitajaksi osaamisalueitasi ovat muun muassa:

 • terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö
 • kliininen hoitotyö
 • ohjaus ja opetus
 • näyttöön perustuva terveydenhoitajatyö ja terveydenhoitajatyön kehittäminen
 • yrittäjyys ja johtaminen.

OPISKELUN KÄYTÄNNÖT

KYSY KOULUTUKSESTA

SARITA KUKKUMÄKI
Opintosihteeri
Terveydenhoitajakoulutus
Puh. +358 3 646 7202
sarita.kukkumaki@hamk.fi

 

TUULA KOLARI
Opintojen ohjaaja
Terveydenhoitajakoulutus
puh. +358 3 646 7430
tuula.kolari@hamk.fi

 

SANNA VALLIARO
Koulutuspäällikkö  
Terveydenhoitajakoulutus
Puh. +358 3 6467418
sanna.valliaro@hamk.fi

 

KYSY HAKEMISESTA

 • Hakijapalvelut
 • HAMK, Hakijapalvelut
 • PL 225 (Visamäentie 35 A)
 • 13101 Hämeenlinna

HAKUOHJEET

Koulutus ei ole mukana tässä yhteishaussa.

Tiedot syksyn yhteishaussa mukana olevista koulutuksista julkaistaan toukokuun loppuun mennessä.

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Hakulomake on osoitteessa www.opintopolku.fi.

Avoimen väylän erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. YAMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakukelpoisuus / ​Amk-tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja a​voimes​sa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä AMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa.

Tarkemmat tiedot avoimessa amk:ssa suoritetuista opinnoista löytyvät kohdasta Opiskelijavalinta.

Soveltuvuuden arviointi sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakijoiden soveltuvuus alalle, mikä tulee olla testattu käyttäen psykologista henkilöarviointia. Todistukseksi soveltuvuudesta sosiaali- ja terveysalalle hyväksytään

 • ammattikorkeakoulun valintakokeen soveltuvuuskoe, joka sisältää psykologisen henkilöarvioinnin
 • Suomen Psykologikeskuksen* tekemä psykologinen henkilöarviointi, jossa hakija on käynyt oma-aloitteisesti.
 • sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto (esim. sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja)

Soveltuvuuskokeen pistemäärän tulee olla vähintään puolet soveltuvuuskokeen pistemäärästä. Soveltuvuuden testaamisesta saa olla kulunut enintään yksi vuosi.

*HAMK on tehnyt sopimuksen Suomen Psykologikeskuksen (suomen.psykologikeskus(at)co.inet.fi, puh. 010 219 0430) kanssa, josta hakija voi itse varata ajan henkilöarviointiin.

Todistus alalle soveltuvuudesta tulee ladata hakemuksen liitteeksi tai toimittaa HAMKin hakijapalveluihin hakulomakkeen täyttämisen jälkeen. Hakemus voidaan ottaa käsittelyyn vasta, kun hakija on toimittanut kaikki opiskelijavalintaan vaaditut liitteet.

Ole yhteydessä koulutuksen opintojen ohjaajaan ennen kuin varaat aikaa psykologiseen henkilöarvointiin, koska aloituspaikkoja on rajoitetusti.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkielinen koulutus

HAMK järjestää tarvittaessa suomen kielen kokeen erillishaun hakijoille. Jos haet suomenkieliseen koulutukseen ja täytät jonkin seuraavista vaatimuksista, sinun ei tarvitse osallistua suomen kielen taitoa mittaavaan kokeeseen:

 • äid​inkieleni on suomi
 • olen suorittanut Avoimet AMK-opintoni suomen kielellä
 • koulusivistyskieleni* on suomi
 • olen suorittanut yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4
 • olen suorittanut valtionhallinnon kielitutkinnon taitotasolla 'hyvä'
 • äidinkieleni ja koulusivistyskieleni on ruotsi ja olen saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8)

*Koulusivistyskielellä tarkoitet​aan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana​.

Koulusivistyskieleksi katsotaan myös: 

 • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväsytyn kokeen ädinkielessä
 • kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa
 • ammatillisessa oppilaitoksessa opetuskielenä ollut kieli, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana

HAMK hyväksyy samana vuonna korkeakoulujen yhteishaussa hyväksytysti suoritetun kielikokeen.

Hakeminen ja liitteet

Hakulomake on auki valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa 1.8.-15.6. välisenä aikana.

Vaaditut liitteet / AMK-tutkinto

Lataa hakemukseesi Opintopolku.fi -palvelussa seuraavat liitteet (viimeistään 7 vrk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä):

 • virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)
 • todistus kielitaidosta (tarvittaessa)
 • Sosiaali- ja terveysala: todistus hyväksyty​stä psykologisesta henkilöarvioinnista

Opiskelijavalinta AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Erillisvalinnassa voidaan valita hakija, joka on suorittanut 60 op koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintopisteiden määrä sekä opintomenestys. Ks. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot (alla).

 

Sosiaali- ja terveysalan erityisvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalla valinnassa otetaan lisäksi huomioon hakijoiden soveltuvuus alalle (ks. tarkemmat tiedot kohdasta Hakukelpoisuus).

Hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakouluilla on oikeus lähettää opiskelija huumausainetesteihin, jos on perusteltu epäilys huumeiden käytöstä.

Opiskelijaksi hakevan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on saanut hakijalta mahdollisesti pyydetyn selvityksen terveydentilasta.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos hakijaa ei voida pitää terveysalan koulutukseen terveydentilaltaan sopivana.

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

 

Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin​

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.​

Oikaisume​nettely

Opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.​

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

Hakukelpoisuus

Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettuna opinto-oikeusaikana.

 • Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. YAMK-opiskelija voi siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

 • Päivätoteutukseen siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.
  • Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.
 • Monimuotototeutuksissa (AMK-tutkinto ja YAMK-tutkinto) vaaditaan näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia.
  • hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)
  • Verkkototeutukseen siirtoa hakevan pitää osoittaa, että hänellä on riittävät taidot verkko-opiskeluun (esim. aiemmin suoritettu verkko-opintoina toteutettu kokonaisuus).
 • Huom. opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

Valintaperusteet

Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

Hakeminen ja hakuaika

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

Hakuajat

2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

 • Ajantasainen opintosuoritusote sekä osasuoritustodistukset
 • Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista
 • Opiskelutodistus

Lähetä liitteet kevään siirtohaussa 26.5. ja syksyn siirtohaussa 25.11. mennessä HAMKin hakijapalveluihin. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

Tulosten julkaisu viimeistään:

30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

15.12. (keväällä alkavat opinnot)

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

OPISKELIJAT KERTOVAT

terveydenhoitaja lapset ja aikuinen nauravat kameralle

Facebook

Ootko koskaan miettinyt, millaista oisi olla koulussa 24H? Rohkeat tubettajat Niko ja Santtu tarttuivat haasteeseen, ja sukelsivat syvälle HAMKin mystisiin syövereihin! Ota selvää siitä, mitä ihmettä HAMKissa tapahtuu ja tsekkaa video: www.youtube.com/watch?v=TUHI5fLS6PYTällä videolla me ollaan koulussa 24h putkeen! Lue lisää tarinoita HAMKista http://hamk.fi/stories TILAA►http://bit.ly/TilaaNS | ★ VIIME VIDEO ►https://youtu... ... Lue lisääNäytä vähemmän

Video image

 

Comment on Facebook

Vuonna 2013 ammattikorkeakoulusta valmistunut, muistathan vastata käynnissä olevaan valtakunnalliseen uraseurantakyselyyyn! Kyselyyn vastaamalla vaikutat, sillä korkeakoulut hyödyntävät tietoa koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä ja opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä. Korkeakouluopiskelijat ja opintoihin hakeutuvat taas saavat tietoa henkilökohtaisen urasuunnittelun pohjaksi ja oman työllistymisensä tueksi.

Kyselylinkki on lähetetty sekä tekstiviestillä että sähköpostilla 2013 tutkinnon suorittaneille.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Vuonna 2013 ammattikorkeakoulusta valmistunut, muistathan vastata käynnissä olevaan valtakunnalliseen uraseurantakyselyyyn! Kyselyyn vastaamalla vaikutat, sillä korkeakoulut hyödyntävät tietoa koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä ja opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä. Korkeakouluopiskelijat ja opintoihin hakeutuvat taas saavat tietoa henkilökohtaisen urasuunnittelun pohjaksi ja oman työllistymisensä tueksi.Kyselylinkki on lähetetty sekä tekstiviestillä että sähköpostilla 2013 tutkinnon suorittaneille.

Greetings from Kosovo! HAMK booth is standing proud in the beautiful city of Pristina. Our team has had a busy week meeting alumni, partners and potential students. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Greetings from Kosovo! HAMK booth is standing proud in the beautiful city of Pristina. Our team has had a busy week meeting alumni, partners and potential students.

 

Comment on Facebook

Arbnor Zeqiraj

HAMK on tänään esillä Tampereella Ratinan kauppakeskuksessa järjestettävillä Rekrytori –messuilla klo 11-17! Messuilla tarjolla työpaikkoja nuorille sekä paljon koulutus mahdollisuuksia ja muuta mielenkiintoista! Löydät HAMKin ständin 2. kerroksesta! Jos olet huudeilla tule moikkaamaan meitä! ... Lue lisääNäytä vähemmän

HAMK on tänään esillä Tampereella Ratinan kauppakeskuksessa järjestettävillä Rekrytori –messuilla klo 11-17! Messuilla tarjolla työpaikkoja nuorille sekä paljon koulutus mahdollisuuksia ja muuta mielenkiintoista! Löydät HAMKin ständin 2. kerroksesta! Jos olet huudeilla tule moikkaamaan meitä!

4 days ago

HAMK University of Applied Sciences

Kutsuimme sidosryhmämme kuulemaan uutta strategiaamme. Kumppanimme Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä piti mielenkiintoisen esityksen korkeakoulutuksen trendeistä. Fokusointi ja profilointi on välttämätöntä, ketterä korkeakoulujen välinen yhteistyö on Suomen valtti, ja kansainväliseen kilpailuun on lähdettävä mukaan! #HAMK2030 ... Lue lisääNäytä vähemmän

Kutsuimme sidosryhmämme kuulemaan uutta strategiaamme. Kumppanimme Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä piti mielenkiintoisen esityksen korkeakoulutuksen trendeistä. Fokusointi ja profilointi on välttämätöntä, ketterä korkeakoulujen välinen yhteistyö on Suomen valtti, ja kansainväliseen kilpailuun on lähdettävä mukaan! #HAMK2030

5 days ago

HAMK University of Applied Sciences

Kuinka huolehtia omasta aivotyökunnosta?
Päivän aikana erilaiset ärsykkeet kiihdyttävät hermostoa, joka aiheuttaa stressihormonien kasvun. Painamalla jarrua päivän aikana, tarjoat sympaattiselle hermostollesi levähdyshetken. Lyhyt lepohetki päivän aikana käynnistää parasympaattisen hermoston, jolloin ""hermosi" lepäävät ja palautuminen työstä helpottuu.

Hämeen ammattikorkeakoulussa vuosi 2019 on pyhitetty aivojen ergonomialle. Lue lisää ajankohtaisesta hankkeesta bit.ly/2E3TDqz
#hamk #aivotyönergonomia
... Lue lisääNäytä vähemmän

Kuinka huolehtia omasta aivotyökunnosta?
Päivän aikana erilaiset ärsykkeet kiihdyttävät hermostoa, joka aiheuttaa stressihormonien kasvun. Painamalla jarrua päivän aikana, tarjoat sympaattiselle hermostollesi levähdyshetken. Lyhyt lepohetki päivän aikana käynnistää parasympaattisen hermoston, jolloin hermosi lepäävät ja palautuminen työstä helpottuu.Hämeen ammattikorkeakoulussa vuosi 2019 on pyhitetty aivojen ergonomialle. Lue lisää ajankohtaisesta hankkeesta https://bit.ly/2E3TDqz
#hamk #aivotyönergonomiaImage attachment

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU