Terveydenhoitaja (AMK) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Terveydenhoitaja (AMK)
Hämeen ammattikorkeakoulu
terveydenhoitaja iloiset opiskelijat huolehtivat vauvasta

Terveydenhoitaja (AMK)

Perustiedot

mitä opit ikoni

MITÄ OPIT?

Pätevöidyt terveysalan laaja-alaiseksi asiantuntijaksi ja opiskelet terveydenhoitajaopintojesi aikana sekä sairaanhoitajan että terveydenhoitajan tutkinnot. Terveydenhoitajana perustehtäviisi kuuluu tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä ottamaan vastuu omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Terveydenhoitajan työssä tarvitset muun muassa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä teknisiä taitoja. Työ on vastuullista ja edellyttää, että tunnet uusinta tieteellistä tutkimusta, joka käsittelee hoitotyötä ja terveyden edistämistä. Terveydenhoitajaopinnoissa pääaineina ovat hoitotyö ja terveydenhoitotyö.


mihin valmistut ikoni

MIHIN VALMISTUT?

Terveydenhoitaja työskentelee itsenäisesti ja moniammatillisen työryhmän jäsenenä terveys- ja sosiaalialan ympäristöissä kuten eri-ikäisten neuvolatyössä, aikuisneuvonnassa, koulu-, opiskelu- ja työterveyshuollossa, kotihoidossa, järjestöissä, erilaisissa koulutustehtävissä, kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa sekä itsenäisinä yrittäjinä. Opinnot johtavat terveysalan laaja-alaiseen asiantuntijuuteen, joka mahdollistaa työskentelyn avoterveydenhuollon eri yksiköissä ja erikoissairaanhoidossa. Tehtävät voivat sijaita sekä kotimaassa että ulkomailla.


HAKUAJAT

 • Kevään yhteishaku 2019 - ei mukana
 • Aloituspaikat: -
 • Hakuaika alkaa: -
 • Hakuaika päättyy: -
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: -
 • Paikan vastaanotto: -
 • Opiskelu alkaa: -
 • Hae opiskelemaan

 • Avoimen väylän erillishaku (avoimen amk:n opintojen perusteella)
 • Aloituspaikat: 2
 • Hakuaika alkaa: 1.8.2019
 • Hakuaika päättyy: 29.5.2020 klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 4 vko:n kuluessa
 • Paikan vastaanotto: 10 vrk:n kuluessa
 • Opiskelu alkaa: lukuvuoden 2019-2020 aikana
 • Hae opiskelemaan

 • Siirtohaku (opiskeluoikeuden siirto toisesta korkeakoulusta)
 • Aloituspaikat:
 • Hakuaika alkaa: 2.5. (kevät) ja 1.11. (syksy)
 • Hakuaika päättyy: 16.5. (kevät) ja 15.11. (syksy) klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 30.6. (kevät) ja 15.12. (syksy)
 • Paikan vastaanotto: 31.7. (kevät) ja 31.12. (syksy)
 • Opiskelu alkaa: opiskeluoikeus HAMKissa alkaa seuraavan lukukauden alussa
 • Hae opiskelemaan

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE Terveydenhoitaja (AMK)
KESTO (VUOTTA)4
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)240
PAIKKAKUNTA PÄIVÄOPISKELU Hämeenlinna
PAIKKAKUNTA MONIMUOTO-OPISKELU-
KIELI suomi

Terveydenhoitajan opetussuunnitelmat

Terveydenhoitajakoulutuksen sisältö

Terveydenhoitajakoulutus on laajuudeltaan 240 opintopistettä, joista 180 on yhteisiä sairaanhoitajakoulutuksen kanssa. Monipuoliset opintojaksot ohjaavat asiantuntijaksi.

Terveydenhoitajakoulutus rakentuu 15 opintopisteen moduuleista. Terveydenhoitajan ammattiopinnoissa laajennat ja syvennät tietojasi ja taitojasi terveydenhoitajatyöhön.

Terveydenhoitajaopinnoissa pääaineina ovat hoitotyö ja terveydenhoitajatyö. Opintoihin sisältyy teoriaopintoja ja harjoittelua. Alussa opintoihin kuuluu hoitotyön perusopintoja, kuten:

 • lääkehoitoa
 • potilaan hoitamisen perustaitoja
 • luonnontieteellisiä opintoja, kuten ihmisen anatomia ja fysiologia.

Terveydenhoitajatyön opinnoissa keskityt muun muassa seuraaviin teemoihin:

 • lasta odottava perheen terveydenhoitajatyö
 • lasten ja nuorten terveydenhoitajatyö
 • työikäisen terveydenhoitajatyö
 • ympäristöterveys
 • perheiden voimavarojen tukemisen työmenetelmät
 • terveyden edistämisen arviointi- ja ohjausmenetelmät.

Opinnot sisältävät runsaasti ohjattua harjoittelua

Harjoittelu valmistaa työelämään. Ohjatussa harjoittelussa yhdistät teoreettista tietoa käytännön kokemukseen. Tukenasi oppimisessa ovat oppimistehtävät sekä ohjauskeskustelut ohjaavan opettajan ja työyhteisön ohjaajien kanssa. Voit suorittaa harjoittelun myös ulkomailla.

Valmistuttuasi terveydenhoitajaksi osaamisalueitasi ovat muun muassa:

 • terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö
 • kliininen hoitotyö
 • ohjaus ja opetus
 • näyttöön perustuva terveydenhoitajatyö ja terveydenhoitajatyön kehittäminen
 • yrittäjyys ja johtaminen.

OPISKELUN KÄYTÄNNÖT

KYSY KOULUTUKSESTA

VIRPI PELTOVUORI
Opintosihteeri

Sairaanhoitajakoulutus / Hämeenlinna
puh. +358 50 574 5449
virpi.peltovuori@hamk.fi

 

TUULA KOLARI
Opintojen ohjaaja
Terveydenhoitajakoulutus
puh. +358 3 646 7430
tuula.kolari@hamk.fi

 

SANNA VALLIARO
Koulutuspäällikkö  
Terveydenhoitajakoulutus
Puh. +358 3 6467418
sanna.valliaro@hamk.fi

 

KYSY HAKEMISESTA

 • Hakijapalvelut
 • HAMK, Hakijapalvelut
 • PL 225 (Visamäentie 35 A)
 • 13101 Hämeenlinna

HAKUOHJEET

Koulutus ei ole mukana tässä yhteishaussa.

Koulutus ei ole mukana tässä yhteishaussa.

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Hakulomake on osoitteessa www.opintopolku.fi.

Avoimen väylän erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. YAMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakukelpoisuus / ​Amk-tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja a​voimes​sa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä AMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa.

Tarkemmat tiedot avoimessa amk:ssa suoritetuista opinnoista löytyvät kohdasta Opiskelijavalinta.

Kielitaitovaatimukset

HAMK hyväksyy samana vuonna korkeakoulujen yhteishaussa hyväksytysti suoritetun kielikokeen ja järjestää tarvittaessa kielikokeen erillishaun hakijoille.

Hakeminen ja liitteet

Hakulomake on auki valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa 1.8.-29.5. välisenä aikana.

Vaaditut liitteet / AMK-tutkinto

Lataa hakemukseesi Opintopolku.fi -palvelussa seuraavat liitteet (viimeistään 7 vrk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä):

 • virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)

Opiskelijavalinta AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Erillisvalinnassa voidaan valita hakija, joka on suorittanut 60 op koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintopisteiden määrä sekä opintomenestys. Ks. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot (alla).

 

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

 

Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin​

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.​

Oikaisume​nettely

Opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.​

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

Jos sinulla on jo opiskeluoikeus HAMKissa ja haluat siirtyä toiseen koulutukseen, niin otathan yhteyttä ko. koulutuksen opintojen ohjaajaan.

Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

 

Hakukelpoisuus

Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettua opinto-oikeusaikana.

 • Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. Yhden vuoden läsnäolovaatimus ei koske YAMK-opiskelijoita, jotka voivat siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

 • AMK-tutkintoon  siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.
  • Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.
 • YAMK-tutkintoon siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia. Tämän lisäksi sinulla tulee olla hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)

Huom. opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

Valintaperusteet

Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

Hakeminen ja hakuaika

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

Hakuajat

2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

 • Ajantasainen opintosuoritusote sekä osasuoritustodistukset
 • Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista
 • Opiskelutodistus

Lataa liitteet opintopolun hakemuksellesi tai lähetä ne HAMKin hakijapalveluihin kevään siirtohaussa 26.5. ja syksyn siirtohaussa 25.11. mennessä. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

Tulosten julkaisu viimeistään:

30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

15.12. (keväällä alkavat opinnot)

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

OPISKELIJAT KERTOVAT

terveydenhoitaja lapset ja aikuinen nauravat kameralle

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

#hamkrekrytointi #myhamk #työpaikat #rekrytointi Haemme HAMK Smart -tutkimusyksikköön tutkijayliopettajaa kehittämään digitaalisia ekosysteemejä ja tukemaan uuden teknologian käyttöönottoa Hämeen älykkään erikoistumisen painoalueille: biotalous, teollisuus, matkailu, liikenne, hyvinvointi. Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi:n kautta viimeistään 15.9.2019. Lue lisää ja hae: www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/tutkijayliopettaja-hamk-01-249-19/?r=1 ... Lue lisääNäytä vähemmän

#hamkrekrytointi #myhamk #työpaikat #rekrytointi Haemme HAMK Smart -tutkimusyksikköön tutkijayliopettajaa kehittämään digitaalisia ekosysteemejä ja tukemaan uuden teknologian käyttöönottoa Hämeen älykkään erikoistumisen painoalueille: biotalous, teollisuus, matkailu, liikenne, hyvinvointi. Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi:n kautta viimeistään 15.9.2019. Lue lisää ja hae: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/tutkijayliopettaja-hamk-01-249-19/?r=1

Terveisiä Lepaa 2019 -näyttelystä! Puutarhatalouden tutkijayliopettajamme Teo Kanniainen esittelemässä viljelemisen lait mullistavaa HAMKin kerrosviljelykonttia.

Aalto-yliopiston muotoilumaisteriopiskelija Nina Riutta puolestaan esittelee kokeellista materiaalitutkimusta, jonka raaka-aineina ovat olleet Lepaan tomaatit. ChemArts-tutkimus on yksi ilmentymä Aallon ja HAMKin yhteistyöstä.

Alueella on nähtävillä myös Lepaan oppilaskunnan näyttävät somisteet.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Kauas on tultu taylorismin ajoista, jolloin ajatteleminen ja työnteko haluttiin erottaa toisistaan. Vai onko? Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kannustaa työyhteisöjä jatkuvaan oppimiseen, ja siinä korkeakoulujen asiantuntemusta tarvitaan. Heinonen herätteli hyvinvointiosaamisen yksikkömme kehittämispäivässä tänään. #HAMK #oppiminen ... Lue lisääNäytä vähemmän

Kauas on tultu taylorismin ajoista, jolloin ajatteleminen ja työnteko haluttiin erottaa toisistaan. Vai onko? Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kannustaa työyhteisöjä jatkuvaan oppimiseen, ja siinä korkeakoulujen asiantuntemusta tarvitaan. Heinonen herätteli hyvinvointiosaamisen yksikkömme kehittämispäivässä tänään. #HAMK #oppiminenImage attachment

Kauas on tultu taylorismin ajoista, jolloin ajatteleminen ja työnteko haluttiin erottaa toisistaan. Vai onko? Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kannustaa työyhteisöjä jatkuvaan oppimiseen, ja siinä korkeakoulujen asiantuntemusta tarvitaan. Heinonen herätteli Hyvinvointiyksikkömme kehittämispäivässä tänään. #HAMK #oppiminen ... Lue lisääNäytä vähemmän

Kauas on tultu taylorismin ajoista, jolloin ajatteleminen ja työnteko haluttiin erottaa toisistaan. Vai onko? Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kannustaa työyhteisöjä jatkuvaan oppimiseen, ja siinä korkeakoulujen asiantuntemusta tarvitaan. Heinonen herätteli Hyvinvointiyksikkömme kehittämispäivässä tänään. #HAMK #oppiminenImage attachment

Ilmoittautuminen avoimeen AMKiin ja polkuopintoihin päättyy tänään klo 23:59, joten vielä ehdit ilmoittautua opintoihin! Haluamme kiittää jo etukäteen kaikkia kiinnostuneita ja ilmoittautuneita! Tutustu avoimeen AMKiin tai polkuopintoihin :https://bit.ly/2JLrFTj

Enrolment for open university and study path ends today at 23:59, so there is still time to enroll for studies! We would like to thank in advance to all interested and enrolled! More info about open university or study path: bit.ly/2OrPUuj

#hamk #avoinamk #polkuopinnot #ylpeästiamk
... Lue lisääNäytä vähemmän

Ilmoittautuminen avoimeen AMKiin ja polkuopintoihin päättyy tänään klo 23:59, joten vielä ehdit ilmoittautua opintoihin! Haluamme kiittää jo etukäteen kaikkia kiinnostuneita ja ilmoittautuneita! Tutustu avoimeen AMKiin tai polkuopintoihin :https://bit.ly/2JLrFTjEnrolment for open university and study path ends today at 23:59, so there is still time to enroll for studies! We would like to thank in advance to all interested and enrolled! More info about open university or study path: https://bit.ly/2OrPUuj#hamk #avoinamk #polkuopinnot #ylpeästiamk

#hamkrekrytointi #myhamk #työpaikat #rekrytointi Kiinnostaako työskentely Hämeen ammattikorkeakoulussa? Haemme IAM-asiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Tietohallintoon. Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi:n kautta viimeistään 1.9.2019. Lue lisää ja hae: www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/iam-asiantuntija-hamk-01-216-19/?r=1 ... Lue lisääNäytä vähemmän

#hamkrekrytointi #myhamk #työpaikat #rekrytointi Kiinnostaako työskentely Hämeen ammattikorkeakoulussa? Haemme IAM-asiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Tietohallintoon. Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi:n kautta viimeistään 1.9.2019. Lue lisää ja hae: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/iam-asiantuntija-hamk-01-216-19/?r=1

HAMK Smart -tutkimusyksikkömme on mukana Hämeenlinnan Elomessuilla esittelemässä kaupunkipyöriä. Osasto löytyy ihan Arx-talon edestä. Tervetuloa tutustumaan lauantaina ja sunnuntaina! ... Lue lisääNäytä vähemmän

HAMK Smart -tutkimusyksikkömme on mukana Hämeenlinnan Elomessuilla esittelemässä kaupunkipyöriä. Osasto löytyy ihan Arx-talon edestä. Tervetuloa tutustumaan lauantaina ja sunnuntaina!

No onpas ollut tapahtumarikas kesä HAMKin kampuspaikkakunnilla! On ollut Wanaja Festivalia ja Mellakkaa, Metallican konsertti, Hippalot, Holjat, Hakkapeliittatapahtuma, Työväen musiikkijuhlat, Ilves19, Pride ja vaikka mitä muuta!

Tänä viikonloppuna on Hämeenlinnassa esimerkiksi Elomessut ja Linna Cruising, ja ensi viikolla ainakin Hämeen keskiaikafestivaali ja Puutarha-alan suurtapahtuma Lepaa 2019 -näyttely.

Mihin paikkakuntiemme kesätapahtumiin sinä olet osallistunut?

Wow, it sure has been an active summer in HAMK campus towns! What events have you attended?

#hamk #visithämeenlinna
... Lue lisääNäytä vähemmän

No onpas ollut tapahtumarikas kesä HAMKin kampuspaikkakunnilla! On ollut Wanaja Festivalia ja Mellakkaa, Metallican konsertti, Hippalot, Holjat, Hakkapeliittatapahtuma, Työväen musiikkijuhlat, Ilves19, Pride ja vaikka mitä muuta!Tänä viikonloppuna on Hämeenlinnassa esimerkiksi Elomessut ja Linna Cruising, ja ensi viikolla ainakin Hämeen keskiaikafestivaali ja Puutarha-alan suurtapahtuma Lepaa 2019 -näyttely.Mihin paikkakuntiemme kesätapahtumiin sinä olet osallistunut?Wow, it sure has been an active summer in HAMK campus towns! What events have you attended?#hamk #visithämeenlinna

Comment on Facebook

Eikös keskiaikafestivaalit ole vasta ensi viikonloppuna?🤔

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU