Agrologi (AMK) on luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 240 opintopistettä (norminmukainen suoritusaika 4 vuotta).

Agrologi voi ryhtyä maaseutuyrittäjäksi ​omalle tilalleen tai työtehtävät voivat muodostua esimerkiksi maatalouteen ja maaseutuun liittyvän yritystoiminnan ja maaseudun kehittämishankkeiden suunnittelusta, ohjauksesta ja hoitamisesta. Asiantuntijatehtävissä agrologeja työskentelee maaseutukeskuksissa, liike-elämässä, kunnissa, ELY-keskuksissa tai erilaisissa kehittämishankkeissa. Agrologina voit toimia myös neuvonta- ja hallintotehtävissä tai maatalouskaupassa. Osa valmistuneista hakeutuu opettajiksi alan oppilaitoksiin.

HAMKissa agrologiopiskelijana suuntaat osaamistasi joko hevostalouteen tai maatilatalouteen. Agrologin opinnot ovat käytännönläheisiä. Opinnot antavat maaseudun yritystoimintaan vaadittavat biologiset, tekniset ja taloudelliset valmiudet.

HAMKissa voit opiskella agrologi (AMK)-tutkinnon seuraavissa koulutuksissa:

Hevostalous
Maaseutuelinkeinot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU