Metsätalousinsinööri (AMK) on luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 240 opintopistettä ja suoritusaika neljä vuotta. 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU