Hyvinvoinnin digitaaliset palvelut ja prosessit, Ylempi AMK - Hämeen ammattikorkeakoulu
Hyvinvoinnin digitaaliset palvelut ja prosessit, Ylempi AMK
digitaaliset ratkaisut
-

Hyvinvoinnin digitaaliset palvelut ja prosessit, Ylempi AMK

Perustiedot

Tavoitteet logo

TAVOITTEET

Koulutuksessa painottuvat digitaalisen muutoksen ymmärtäminen ja hallinta hyvinvointialalla, digitaalisuuden johtaminen hyvinvointivaltion rakennemuutoksissa, monialaisuuden ymmärtäminen hyvinvointialalla, digitaalisten palvelujen kehittäminen ja muotoilu sekä digitaalisten alustat ja palveluintegraatio sekä digitaalisen palveluliiketoiminnan ja ihmiskeskeinen kestävän kehityksen edistäminen hyvinvointialalla.

Valmiudet logo

VALMIUDET

Koulutuksen sisällöt tukevat monipuolisesti uusia tavoitteitasi ja tarpeitasi.​ Koulutuksessa on huomioitu suomalaisen hyvinvointialan toimintaympäristön muutokset ja niiden tuomat tulevaisuuden osaamistarpeet, jotka ovat ajankohtaisia monissa organisaatioissa. Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta saat pätevyyden tehtäviin, jotka edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa.​

HAKUAJAT

 • Kevään 2021 toinen yhteishaku
 • Aloituspaikat: 25
 • Hakuaika alkaa: 17.3.2021
 • Hakuaika päättyy: 31.3.2021 klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava: 7.4.2021 klo 15.00
 • Valintakokeet: Ei valintakoetta
 • Tulokset: 9.7.2021
 • Paikan vastaanotto: 16.7.2021 klo 15.00
 • Opiskelu alkaa: syksy 2021
 • Hae opiskelemaan

 • Avoimen väylän erillishaku (avoimen amk:n opintojen perusteella)
 • Aloituspaikat: 3
 • Hakuaika alkaa: 1.8.
 • Hakuaika päättyy: 31.5. klo 12
 • Ennakkotehtävät toimitettava: -
 • Valintakokeet: -
 • Tulokset: 4 vko:n kuluessa
 • Paikan vastaanotto: 10 vrk:n kuluessa
 • Opiskelu alkaa: lukuvuoden 2021-2022 aikana
 • Hae opiskelemaan

 • SIIRTOHAKU (OPISKELUOIKEUDEN SIIRTO TOISESTA KORKEAKOULUSTA)
 • Aloituspaikat:
 • Hakuaika alkaa: 2.5. (kevät) ja 1.11. (syksy)
 • Hakuaika päättyy: 16.5. (kevät) ja 15.11. (syksy) klo 15.00
 • Ennakkotehtävät toimitettava:
 • Valintakokeet:
 • Tulokset: 30.6. (kevät) ja 15.12. (syksy)
 • Paikan vastaanotto: 31.7. (kevät) ja 31.12. (syksy)
 • Opiskelu alkaa: opiskeluoikeus HAMKissa alkaa seuraavan lukukauden alussa
 • Hae opiskelemaan

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE  Insinööri (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Tradenomi (ylempi AMK)
KESTO (VUOTTA)  2-2,5
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)  60 tai 90
PAIKKAKUNTA  Hämeenlinna
KIELI  suomi

Hyvinvoinnin digitaaliset palvelut ja prosessit opetussuunnitelmat

 

Hyvinvoinnin digitaalisten palvelujen ja prosessien koulutus on tarkoitettu asiantuntijatehtävissä toimiville sekä niihin aikoville henkilöille. Hakukelpoisia ovat sosiaali- ja terveysala-, liiketoiminta- ja tietojenkäsittely-, tieto- ja viestintätekniikkataustaiset hakijat.

 

Koulutuksen toteutus 

Opintojen suunnittelu huomioi lähtökohtasi ja yksilölliset tarpeesi aikuisopiskelijana. Lähijaksojen lisäksi opintoihisi yhdistyy monipuolisesti verkko-opiskelun ja ryhmätyöskentelyn muotoja. Opiskelu kestää 2 vuotta. 

Monimuoto-opiskelussa osallistut lähijaksoille, työskentelet itsenäisesti sekä yhdessä pienryhmän kanssa hyödyntäen verkkoa.  

Voit yhdistää oppimistehtävät ja opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämishankkeisiin tai omaan työhön ja työorganisaatioosi. Saat tehtävistä jo opiskeluaikana uutta hyödyllistä tietoa organisaatiosi kannalta. Opinnot mahdollistavat, että voit kehittää organisaatiosi työtapoja ja johtamisstrategioita oppivan organisaation periaatteiden mukaisesti. 

Monet tehtävistä toteutetaan ryhmätyöskentelynä. Hyödynnät niissä samoja työmuotoja, jotka ovat työelämässäkin käyttökelpoisia. 

Lähijaksoja on noin 1-2 kertaa kuukaudessa syyskuusta toukokuuhun. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti arkisin klo 9-16. Lähijaksojen ohjelma voi koostua esimerkiksi yliopettajien tai muiden asiantuntijoiden luennoista, ryhmätyöskentelystä ja oppimistehtävien esittelyistä. Opiskelu on yhteistoiminnallista ja keskustelevaa. Lähijaksojen välissä toteutetaan tapaamisia, ryhmätöitä sekä itsenäisiä tehtäviä verkon välityksellä

Opinnot alkavat orientaatiojaksolla 26.-27.8.2021 klo 9.00-16.00. Orientaatiopäivät pidetään  Hämeenlinnassa korkeakoulukeskuksessa koronatilanteen sen salliessa.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen opintojen laajuus on 60-90 opintopistettä. Opintoihin kuuluu kahdestä neljään 15 opintopisteen kokonaisuutta:

Muuttuva toimintaympäristö, 15 op

   • Digitalisaatio muuttaa toimintatapojamme. Muuttuva toimintaympäristö opintokokonaisuus antaa sinulle tietoa tulevaisuuden näkökulmista ja ennakoinnista, digitalisaation mahdollisuuksista ja työelämän muutoksista.

Johtaminen ja tulevaisuuden työelämätaidot, 15 op

   • Tämä opintokokonaisuus keskittyy strategialähtöisen osaamisen johtamiseen, tietoa muuttuvasta organisaatiosta sekä osaamista sen johtamiseen.

Hyvinvoinnin digitaaliset palvelut,  15op

   •  Toimintaympäristönä sosiaali- ja terveyspalvelut ovat monitoimijaisia, ja tämä vaatii palveluintegraatioita.Uudistuvat digitaaliset palvelut vaativat palvelujen kehittämistä ja muotoilua.

Hyvinvoinnin digitaalisten palvelujen johtaminen,  15op

   • Tämän osa-alueen johtaminen vaatii ymmärrystä digitaalisesta palvelutoiminnasta, sekä ymmärrystä datan hallinnasta ja saamista johtamiseen

Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä.

   • Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö on kehittämistehtävä, joka perustuu suoritettuihin opintoihin sekä aihealueen teoreettiseen ja työelämässä hankittuun tietoon. Opinnäytetyö tähtää työelämästä nousseen ongelman tai haasteen ratkaisemiseen ja se voidaan toteuttaa opiskelijan omassa työorganisaatiossa. Opinnäytetyöhön sisältyy tutkimuksellisuus ja kehittämistoiminta.

 

KYSY KOULUTUKSESTA

KYSY HAKEMISESTA

HAKUOHJEET

Kevään 2021 toisen yhteishaun aikataulu

Päivämäärä Aikataulu
17.3.2021 Hakuaika alkaa *, NETTIHAKU avautuu.
31.3.2021 Hakuaika päättyy, nettihaku sulkeutuu klo 15.00.
Hakulomake tulee olla tallennettuna opintopolku.fi -palvelussa klo 15.00 mennessä.
7.4.2021 Ennakkotehtävä sekä hakemuksen liitteet oltava perillä korkeakoulussa klo 15.00 mennessä.
9.7.2021 Valintojen tulokset hakijoille viimeistään
16.7.2021 Korkeakoulupaikka on otettava vastaan klo 15 mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamistavoista ilmoitetaan sähköisessä hyväksymiskirjeessä.
2.8.2021 Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15.00

 * Kevään toisessa yhteishaussa voit hakea HAMKin suomenkielisiin yamk-koulutuksiin.

Hakukelpoisuus

Kuka voi hakea

Voit hakea, jos sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto sekä kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta siltä alalta, jolle olet hakemassa tai jolta korkeakoulututkintosi on. Pohjakoulutusvaatimukset määritellään jokaiseen hakukohteeseen erikseen. Ylemmän ja alemman korkeakoulututkinnon yhteenlasketun laajuuden tulee olla 300 opintopistettä. Koulutuskohtaiset pohjakoulutusvaatimukset näet alta.

 • Kevään 2021 yhteishaussa käytettävän tutkinnon tulee pääsääntöisesti olla valmis viimeistään 31.7.2019 ja työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2021.
 • Poikkeuksena ovat hakijat, jotka ovat ennen soveltuvan korkeakoulutukintonsa suorittamista suorittaneet korkeakoulututkinnon, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon. He voivat laskea työkokemusta opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen suorittamisesta alkaen. Heidän tulee valmistua korkeakoulutukintoon viimeistään 16.7.2021 (kevään 2021 yhteishaku). Jos olet suorittanut ulkomailla suomalaista opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoa vastaavan tutkinnon, ota yhteyttä HAMKin Hakijapalveluihin.

Harkinnanvarainen valinta

HAMKin ylempään amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen ei voi hakea harkinnanvaraisessa valinnassa. Hakijalla tulee olla suoritettuna jokin pohjakoulutusvaatimuksissa mainituista korkeakoulututkinnoista.

Työkokemusvaatimus

Jotta voit hakea suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, sinulla pitää olla korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen kaksi vuotta työkokemusta. Työkokemuksen pitää olla hankittu alalta, jolle nyt olet hakemassa ja/tai alalta, jolta tutkintosi on. Työkokemusta voit laskea mukaan kevään 2021 yhteishaussa 31.7.2021 asti.

Työkokemuksesta tulee olla työnantajan antama todistus. Osa-aikaisesta työstä pitää olla työtodistus, jossa näkyy työtunnit. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on dokumentti, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL- vakuutettu.  Lisäksi pitää olla selvitys yrityksen toimialasta esim. ote YTJ-järjestelmästä.

Huom! Poikkeuksena edellä esitettyyn pääsääntöön ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ennen hakukelpoisuuden tuottavaa korkeakoulututkintoa. Hakemiseen tarvittavat kaksi työkokemusvuotta saavat olla korkeakoulututkinnon, opistotutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja hakukelpoisuuden tuottavan korkeakoulututkinnon suorittamisen väliseltä ajalta. Työkokemuksen pitää olla alalta, jolle nyt olet hakemassa ja/ tai alalta, jolta hakukelpoisuuden tuottava korkeakoulututkinto on. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja on voinut suorittaa noin vuoteen 2000 asti.

Työkokemuksen laskeminen

 • Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
 • Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käyttämääsi tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
 • Älä pyöristä työkokemusta ylöspäin.

Pohjakoulutusvaatimukset - Hyvinvoinnin digitaaliset palvelut ja prosessit

Hakukelpoisia ovat hakijat, joiden tutkintonimike on

 • ensihoitaja (AMK)
 • geronomi (AMK)
 • kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • kätilö (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK)
 • tradenomi (AMK), liiketalous tai tietojenkäsittely
 • insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, tuotantotalous
 • insinööri (AMK), joka sisältää hyvinvointi-, terveys- tai lääketieteen teknologia opintoja

tai joilla on

 • korkeakoulututkinto hoitotieteen alalta, jos hakijalla on lisäksi sairaanhoitajan, kätilön, terveydenhoitajan tai ensihoitajan opistoasteen tutkinto
 • ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityön alalta
 • ylempi korkeakoulututkinto kauppatieteen soveltuvalta alalta
 • ylempi korkeakoulututkinto tietojenkäsittelyn tai tietotekniikan alalta

tai jolla on vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto.

Huom. Suomessa terveydenhuollon organisaatiot edellyttävät, että niiden työntekijöillä tulee olla oikeus harjoittaa terveydenhuollon ammattia Suomessa. Lisätietoa aiheesta löytyy Valviran sivuilta.

Valintaperusteet

Kevään 2021 yhteishaun  valintaperusteet löydät opintopolusta:

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä on käytössä kaikissa HAMKin suomenkielisissä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hakukohteissa. HAMKin suomenkielisiin koulutuksiin ei ole valintakokeita.

Kevään 2021 ennakkotehtävä

Lataa tästä ohje ennakkotehtävän tekemiseen.

Ennakkotehtävä tulee palauttaa 7.4.2021 klo 15.00 mennessä.
Huomioithan, että pelkän ennakkotehtävän palauttaminen ei riitä. Hakijan tulee täyttää sekä yhteishakulomake että palauttaa ennakkotehtävä. Hakuaika päättyy 31.3.2021 klo 15.00. Hakemus tehdään osoitteessa www.opintopolku.fi.

Ennakkotehtävä koostuu tutkimussuunnitelmasta ja motivaatiokirjeestä, joiden pitää olla hyväksytysti suoritettu, jotta hakija voi tulla valituksi koulutukseen.

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelmasta voi saada 100 pistettä ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä, jotta se on hyväksytysti suoritettu.

Motivaatiokirje

Motivaatiokirje pitää suorittaa hyväksytysti, jotta voi tulla valituksi. Se arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Motivaatiokirje palautetaan yhdessä ennakkotehtävän kanssa.

 

Valinnan tulokset

Syksyllä 2021 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkistetaan viimeistään 9.7.2021.

Oikaisumenettely

Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin, kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna).

Hakijatilastot

Yhteishaun tilastoja löydät Opetushallinnon tilastopalvelusta.

Koulutus ei ole mukana tässä yhteishaussa.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU