Väyläopinnot - Hämeen ammattikorkeakoulu
Väyläopinnot
Hämeen ammattikorkeakoulu
Väyläopintojen opiskelijoita.

Väyläopinnot

Opiskeletko 2. asteella ja amk-opinnot kiinnostavat sinua?

AMK-tutkinto nopeammin – väyläopinnot ovat varteenotettava vaihtoehto 2. asteen opiskelijoille Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Mitä ja miksi?

Toisen asteen opiskelun aikana opiskelija suorittaa 30 opintopistettä AMK-opintoja osana toisen asteen opintojaan.

Toisen asteen tutkinnon ja 30 op AMK-opintoja suorittanut opiskelija voi hakea tutkinto-oikeutta ilman valintakoetta HAMKissa.

HAMKin opinnot sovitaan osaksi ammatillista tutkintoa opiskelijan opintosuunnitelman mukaisesti eli ne kasvattavat osaamispistekertymää myös toisella asteella. Suoritetuista opinnoista saa todistuksen, jolla opinnot on mahdollista hyväksilukea myös muissa korkeakouluissa.

Hakeminen

Toisen asteen oppilaitos tekee HAMKin koulutukselle toukokuussa ja marraskuussa ehdotuksen sopivista opiskelijoista, jonka jälkeen tapaaminen opiskelijoiden sekä molempien koulujen koulutuspäälliköiden ja/tai opojen kesken. Tämän jälkeen tehdään opiskelusopimus.

Opiskelusopimus

HAMKin opinnoista ja ajoituksesta sovitaan yhdessä oman opinto-ohjaajan ja HAMKin yhteyshenkilön kanssa. Opinnoista laaditaan aina kirjallinen opiskelusopimus. Opiskelusopimuksessa määritellään suoritettavat opinnot sekä aikataulu. Aloituspaikkoja on rajoitetusti, ja ne määritellään koulutuksittain vuosittain.

Hyväksyminen HAMK tutkinto-opiskelijaksi

Opiskelija voi hakea tutkinto-oikeutta, kun 30 op opiskelusopimuksessa määriteltyjä HAMKin opintoja sekä toisen asteen tutkinto on valmis. HAMKin moduulit tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Väyläopinnoissa on tarjolla monien eri alojen ja koulutusten opintoja, katso tarkempi opintotarjonta alta.

 

Luonnonvara-ala

ModuuliKoulutusAjoitusToteutustapaToteutus-paikkakuntaLisätietoja
etunimi.sukunimi@hamk.fi

Maatila toimintaympäristönä, 15 op

Hevoset ammattina, 15 op

Hevostalous

1. periodi

3. periodi

LähiopetusMustialaKoulutuspäällikkö
Jukka Korhonen

Maatila toimintaympäristönä, 15 op

valinnainen profiloiva moduuli, 15 op

Maaseutuelinkeinot1. periodiLähiopetusMustialaKoulutuspäällikkö
Jukka Korhonen

Viljelyohjelmat, 15 op

Puutarha-alan kauppa, neuvonta ja toimintaketjut, 15 op

Puutarhatalous

4. periodi

1. periodi

LähiopetusLepaaKoulutuspäällikkö
Heikki Peltoniemi

​Biotalouden mahdollisuudet, 15 op

Kestävä kehitys, 15 op

Kestävä kehitys1. periodi, 3. periodi, kesäopinnot (toteutus 3krt/lv)
2. periodi
Verkko-opiskelu(Forssa)Koulutuspäällikkö
Tero Ahvenharju

Osuuskuntatoiminta, 15 op

Kauko-ohjatut ilmaalukset biotaloudessa (RPAS), 15 op

Metsätalous

1.1.- 31.12.2019

4. periodi

Lähiopetus + työskentely osuuskunnan hallituksessa

Lähi- ja verkko-opetus​

EvoKoulutussuunnittelija
Lauri Värri
Koulutuspäällikkö
Antti Sipilä

Rakenne- ja toteutustekniikka, 15 op

Kiinteistön ulkoalueen korjaus ja kunnossapito, 15 op

Rakennettu ympäristö

 4. periodi

  1. periodi

Lähiopetus (ensisijainen toteutustapa)Lepaa Koulutuspäällikkö Heikki Peltoniemi

Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala

ModuuliKoulutusAjoitusToteutustapaToteutus-paikkakuntaLisätietoja
etunimi.sukunimi@hamk.fi
Sosiaalialan työn lähtökohdat, 15 op​Sosiaaliala1. periodiLähiopetusHämeenlinnaOpinto-ohjaaja
Liisa Harakkamäki
​Asiakastyön käytännöt, 15 op​Sosiaaliala2. periodiLähiopetusHämeenlinnaOpinto-ohjaaja
Liisa Harakkamäki
Kansalaisyhteiskunta ja palveluohjaus, 15 op​Sosiaaliala3. periodiLähiopetusHämeenlinnaOpinto-ohjaaja
Liisa Harakkamäki
Aikuissosiaalityö 1, 15 opSosiaaliala4. periodiLähiopetusHämeenlinnaOpinto-ohjaaja
Liisa Harakkamäki
Varhaispedagoginen osaaminen 1, 15 op​Sosiaaliala4. periodiLähiopetusHämeenlinnaOpinto-ohjaaja
Liisa Harakkamäki
Nuori kansalaisena, 15 op​Sosiaaliala3. periodiLähiopetusHämeenlinnaOpinto-ohjaaja
Liisa Harakkamäki
Monikulttuurinen työ, 15 op​​Sosiaaliala4. periodiLähiopetusHämeenlinnaOpinto-ohjaaja
Liisa Harakkamäki
​Kulttuuri- ja taidelähtöinen toiminta, 15 opSosiaaliala3. periodiLähiopetusHämeenlinnaOpinto-ohjaaja
Liisa Harakkamäki

Hoitotyön tieto- ja arvoperusta, 15 op​

Asiakaslähtöinen hoitotyön perusta, 15 op

Hoitotyö

1. periodi

4. periodi

Lähi- ja verkko-opetusHämeenlinnaLehtori
Helena Puistola

Hoitotyön tieto- ja arvoperusta , 15 op

Asiakaslähtöisen hoitotyön perusta, 15 op

Räätälöidysti opintoja moduuliin Kehittyvä osaaja​

Hoitotyö

3. periodi

2. periodi

1.-4. periodi

Lähi- ja verkko-opetusForssaKoulutuspäällikkö
Leena Ahonen

Tekniikan ja liikenteen ala

ModuuliKoulutusAjoitusToteutustapaToteutus-paikkakuntaLisätietoja
etunimi.sukunimi@hamk.fi

Toimijana bioyhteiskunnassa 15 op

eBiotalous 15 op

Biotalouden insinööriAloitus syksylläLähiopetusForssaOpintoneuvoja Riitta Rytkönen

Bio- elintarvike- ja ympäristöala tutuksi, 15 op

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot, 15 op​

Bio- ja elintarviketekniikka

1. periodi

2. periodi

LähiopetusHämeenlinnaOpintoneuvoja
Riitta Rytkönen

Orientaatio insinööriopintoihin, 15 op

Mekaniikka, 15 op

KonetekniikkaAloitus syksyllä tai tammikuussaLähiopetusRiihimäkiOpintoneuvoja
Salla Niittymäki
​Liikennealan opinnot, 15 op
sovitaan tapauskohtaisesti​
LiikennealaAloitus syksylläRiihimäkiOpintoneuvoja
Johanna Nikkola

Minustako tieto- ja viestintätekniikan insinööri, 15 op

Web-tekniikat, 15 op

Tieto- ja viestintätekniikkaAloitus syksyllä tai tammikuussaLähiopetusRiihimäkiOpintoneuvoja
Tiina Sainio

Rakennusalan toimintaympäristö, 15 op

Maankäytön kaavoituksen ja rakennusmateriaalien perusteet, 15 op

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaAloitus syksylläLähiopetusHämeenlinnaOpintoneuvoja
Kirsi Napola

Johdatus automaatioon, 15 op

Automaation sovellukset, 15 op

Sähkö- ja automaatiotekniikkaAloitus syksylläLähiopetusValkeakoskiOpintoneuvoja
Leena Koivisto

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala: Liiketalous

ModuuliKoulutusAjoitusToteutustapaToteutus-paikkakuntaLisätietoja
etunimi.sukunimi@hamk.fi
Liiketoiminta-ympäristö 15 opLiiketalousSyksy 2018Verkko-opetus(Hämeenlinna)Koulutuspäällikkö
Sari Hanka
Liiketoiminnan perusteet, 15 opLiiketalousSyksy 2018Verkko-opetus(Hämeenlinna)Koulutuspäällikkö
Sari Hanka

Opintojen aikana henkilökohtaistetaan lisäksi 30 op opintoja liiketalouden koulutukseen liittyvillä näytöillä (väh. 10 op) ja työssäoppimisella/työkokemuksella (enintään 20 op) tai muilla avoimessa amkissa suoritetuilla opinnoilla 30 op esim. Start Up Business School 15 op tai Minustako yrittäjä 15 op. Yhteensä avoimen amkin opintoja on tarjolla 60 op.

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala: International Business

IB:stä tarjotaan yhteensä 30 op kv-merkonomeille, jotka pääsevät suoraan sisään ilman pääsykoetta suoritettuaan 30 op:tä.

ModuuliKoulutusAjoitusToteutustapaToteutus-paikkakuntaLisätietoja
etunimi.sukunimi@hamk.fi

​International Work Environment, 3 op

Business Mathematics, 3 op

​International BusinessSyyslukukausi (KV-merkonomien 1. vuosi)LähiopetusValkeakoskiKoulutuspäällikkö
Merja Helin
Englanti (Organisational Communication), 5 opInternational BusinessKevätlukukausi (KV-merkonomien 1. vuosi)LähiopetusValkeakoskiKoulutuspäällikkö
Merja Helin
Joulumessuprojekti (Project Management, Operations Project, Project Implementation, Englanti), 15 op​International BusinessSyyslukukausi (KV-merkonomien 2. vuosi)LähiopetusValkeakoskiKoulutuspäällikkö
Merja Helin
​Juridiikka näytöllä, 4 opInternational BusinessKevätlukukausi (KV-merkonomien 2. vuosi)LähiopetusValkeakoskiKoulutuspäällikkö
Merja Helin

IB:stä Tietotien lukioon tarjottavat opinnot 30 op

ModuuliKoulutusAjoitusToteutustapaToteutus-paikkakuntaLisätietoja
etunimi.sukunimi@hamk.fi
English in Global Context, 3 op​International Business​2. periodi (lukion 1.vuosi)Lähiopetus​ValkeakoskiKoulutuspäällikkö
Merja Helin
Digital Co-operation, 3 op​International Business​2. periodi (lukion 1.vuosi)Lähiopetus​ValkeakoskiKoulutuspäällikkö
Merja Helin
Christmas Market, 15 op​International Business​​Syyslukukausi (lukion 2. vuosi)Lähiopetus​ValkeakoskiKoulutuspäällikkö
Merja Helin
​Business and Legal Environment, 3 op​International Business​​1. periodi (lukion 3. vuosi)Lähiopetus​ValkeakoskiKoulutuspäällikkö
Merja Helin
Cross Cultural Communication, 3 op​International Business1.-2. periodi (lukion 3. vuosi, huom! alkaa vasta kirjoitusten jälkeen)Lähiopetus​ValkeakoskiKoulutuspäällikkö
Merja Helin
​Principles of Marketing, 3 op​International Business​​2. periodi (lukion 3. vuosi)Lähiopetus​ValkeakoskiKoulutuspäällikkö
Merja Helin

Luonnontieteiden ala

ModuuliKoulutusAjoitusToteutustapaToteutus-paikkakuntaLisätietoja
etunimi.sukunimi@hamk.fi
​Web-kehitys, 15 op​Tietojenkäsittely3. periodiLähiopetusHämeenlinna​Koulutuspäällikkö
Tommi Lahti
​Käyttöjärjestelmät ja lähiverkot, 15 op​Tietojenkäsittely4. periodiLähiopetusHämeenlinna​Koulutuspäällikkö
Tommi Lahti

Kulttuuriala

ModuuliKoulutusAjoitusToteutustapaToteutus-paikkakuntaLisätietoja
etunimi.sukunimi@hamk.fi
​Muotoilun yhteiset perusteet, 15 op​​Muotoilu1. periodiLähiopetusHämeenlinna​Lehtori
Aija Lundahl
​Muotoilun ammatilliset perusteet, 15 op​​Muotoilu2. periodiLähiopetusHämeenlinna​Lehtori
Aija Lundahl

Kaikille yhteiset moduulit

ModuuliKoulutusAjoitusToteutustapaToteutus-paikkakuntaLisätietoja
etunimi.sukunimi@hamk.fi
​Minustako yrittäjä? 15 opsyksy 2018 – kevät 2019Verkko-opetus(Hämeenlinna)​Lehtori
Hannu Rossi
Start up Business School, 15 op1. periodi, 3. periodi, kesätoteutus (3 toteutusta/lv)Verkko-opetus(Hämeenlinna)​Koulutuspäällikkö
Sari Hanka

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU