Väyläopinnot - Hämeen ammattikorkeakoulu
Väyläopinnot
rakennus-ja-yhdyskuntatekniikka opiskelijat tyoskentelevat tietokoneen aarella
Väyläopintojen opiskelijoita.

Väyläopinnot

Opiskeletko toisella asteella ja amk-opinnot kiinnostavat sinua?

AMK-tutkinto nopeammin – väyläopinnot ovat varteenotettava vaihtoehto toisen asteen opiskelijoille Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Väyläopinnot toisen asteen opiskelijalle 

Opiskelija voi suorittaa toisen asteen opintojen aikana amk-opintoja osana tutkintoa. Tämän jälkeen opiskelija voi hakea HAMKiin tutkinto-opiskelijaksi toisen asteen tutkinnon ja HAMKissa suoritettujen opintojen perusteella ilman valintakoetta.

  • Ammatillisen perustutkinnon opiskelija suorittaa osana tutkintoaan 30 op ennalta sovittuja HAMKin opintoja. Opinnoista 15 op voi olla amk-opintoihin valmentavia opintoja.
  • Lukion oppimäärää ja ylioppilastutkintoa tai kaksoistutkintoa suorittava opiskelija suorittaa 15 op ennalta sovittuja HAMKin opintoja.

Väyläopinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa.

Hakeutuminen väyläopintoihin

Väyläopintoihin hakeudutaan toisen asteen opinto-ohjaajan suosituksesta. Ennen opintojen aloittamista on käytävä keskustelu AMK-koulutuksen opinto-ohjaajan kanssa.

Toisen asteen oppilaitos tekee HAMKin koulutukselle toukokuussa ja marraskuussa ehdotuksen väyläopiskelijoista, jonka jälkeen järjestetään tapaaminen opiskelijoiden sekä molempien koulujen koulutuspäälliköiden ja/tai opojen kesken. Tämän jälkeen tehdään opiskelusopimus.

Opiskelusopimus

HAMKin opinnoista ja ajoituksesta sovitaan yhdessä oman opinto-ohjaajan ja HAMKin yhteyshenkilön kanssa. Opinnoista laaditaan aina kirjallinen opiskelusopimus. Opiskelusopimuksessa määritellään suoritettavat opinnot sekä aikataulu. Aloituspaikkoja on rajoitetusti, ja ne määritellään koulutuksittain vuosittain.

Hakeminen HAMKin tutkinto-opiskelijaksi

Opiskelija voi hakea tutkinto-oikeutta, kun opiskelusopimuksessa määritellyt HAMKin opinnot sekä toisen asteen tutkinto on valmis. HAMKissa suoritettujen väyläopintojen keskiarvon tulee olla vähintään kaksi.

Hakeminen Opintopolku.fi-palvelussa (Haku avoimen AMK:n opintojen perusteella). Lisätietoa hakemisesta.

Väyläopinnot hyväksiluetaan tutkintoon HAMKissa ja niitä on mahdollista hyväksilukea myös muissa korkeakouluissa

Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeus alkaa samana lukukautena kun opiskelija on hakenut ja hänet on hyväksytty opiskelijaksi. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi ko. lukukaudesta lähtien. Siksi opiskelijan tulee hakea opiskelijaksi sinä lukukautena, jona haluaa aloittaa opintonsa tutkinto-opiskelijana.

Opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ennen opintojen alkua, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna

  • suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta
  • tarvitseen vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä
  • on oman sairauden tai vamman vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Samana lukukautena alkavasta koulutuksesta voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

 

Väyläopinnoissa on tarjolla monien eri alojen ja koulutusten opintoja, katso opintotarjonta:

Luonnonvara-ala

Moduuli Koulutus Ajoitus Toteutustapa Kampus Lisätietoja etunimi.sukunimi@hamk.fi
Metsänhoito ja mittaus 15 op Metsätalous 1. periodi Lähiopetus Evo Opinto-ohjaaja Lauri Värri
Metsäammattilaisen työvälineet 15 op Metsätalous 2. periodi Lähiopetus Evo Opinto-ohjaaja Lauri Värri
Yksilöllisesti opintoja esim. moduuliin Kehittyvä osaaja Metsätalous 1.-4. periodi Lähi- ja verkko-opetus    
Ekologinen kestävyys 15 op Kestävä kehitys 1. periodi Lähi- ja monimuoto-opetus Forssa Opinto-ohjaaja Anu Virtanen
Kestävyysmurros 15 op Kestävä kehitys 2. periodi Lähi- ja monimuoto-opetus Forssa Opinto-ohjaaja Anu Virtanen
Maaseutuelinkeinojen opintoja 15 + 15 op Maaseutuelinkeinot 1. – 4. periodi Lähi- ja verkko-opetus Mustiala Opinto-ohjaaja Sari Mäki-Latikka
Rakennetun ympäristön opintoja 15 + 15 op Rakennettu ympäristö 1. – 4. periodi Lähi- ja verkko-opetus Lepaa Opinto-ohjaaja Riitta Ahokas
Puutarhatalouden opintoja 15 + 15 op Puutarhatalous 1. – 4. periodi Lähi- ja verkko-opetus Lepaa Opinto-ohjaaja Riitta Ahokas

 

Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala

Moduuli Koulutus Ajoitus Toteutustapa Toteutus-paikkakunta Lisätietoja
etunimi.sukunimi@hamk.fi
Vuorovaikutus sosiaalialan asiakastyössä, 15 op​ Sosionomi 2. periodi Lähiopetus Hämeenlinna Lehtori
Liisa Harakkamäki
Kulttuurinen moninaisuus, 15 op​ Sosionomi 3. periodi Lähiopetus Hämeenlinna Lehtori
Liisa Harakkamäki
Sosiaalityön lähtökohdat ja ilmiöt, 15 op Sosionomi 4. periodi Lähiopetus Hämeenlinna Lehtori
Liisa Harakkamäki
Varhaiskasvatuksen arvot ja tietoperusta, 15 op​ Sosionomi 4. periodi Lähiopetus Hämeenlinna Lehtori
Liisa Harakkamäki
Nuori kansalaisena, 15 op​ Sosionomi 4. periodi Verkko-opetus Hämeenlinna Lehtori
Liisa Harakkamäki
Hoitotyön arvo- ja tietoperusta, 15 op​ Sairaanhoitaja 3. periodi Lähi- ja verkko-opetus Valkeakoski Opinto-ohjaaja
Sari Lamminpää
Hoitotyön perustaidot, 15 op Sairaanhoitaja 4. periodi Lähi- ja verkko-opetus Valkeakoski Opinto-ohjaaja
Sari Lamminpää
Hoitotyön perustaidot 15 op Sairaanhoitaja 2. periodi Lähiopetus Forssa Opinto-ohjaaja
Minna Määttä
Äkillisesti sairastuneen hoitotyö 15 op Sairaanhoitaja 3. periodi Lähiopetus Forssa Opinto-ohjaaja
Minna Määttä

 

Tekniikan ja liikenteen ala

Moduuli Koulutus Ajoitus Toteutustapa Kampus Lisätietoja etunimi.sukunimi@hamk.fi
Insinööri- ja liikennealan opinnot, 30op, sovitaan tapauskohtaisesti Liikenneala Joustavasti sopimuksen mukaan Lähi- tai verkko-opetus Riihimäki Opinto-ohjaaja Johanna Nikkola
Orientaatio insinööriopintoihin 15 op ja Mekaniikka 15 op Konetekniikka Aloitus syksyllä tai tammikuussa Lähiopetus Riihimäki Opinto-ohjaaja Salla Niittymäki
Johdant0 sähkö- ja automaatiotekniikan alaan 15 op ja Sähkö- ja automaatiotekniikan työmenetelmät 15 op Sähkö- ja automaatiotekniikka Aloitus syksyllä tai tammikuussa Lähi- tai monimuoto-opetus Valkeakoski Opinto-ohjaaja Leena Koivisto

Rakennusalan toimintaympäristö, 15 op

Maankäytön kaavoituksen ja rakennusmateriaalien perusteet, 15 op

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri, Rakennusmestari Aloitus syksyllä Lähiopetus Hämeenlinna Insinöörit Opinto-ohjaaja Taru Tuulijärvi, Rakennusmestarit Opinto-ohjaaja Riitta Rytkönen
Toimijana bioyhteiskunnassa 15 op + eBiotalous 15 op Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous Aloitus syksyllä Lähiopetus Forssa Opinto-ohjaaja Satu Alatalo
Bio- elintarvike- ja ympäristöala tutuksi 15 op, Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot 15 op Bio- ja elintarviketekniikka Aloitus syksyllä Päivä- tai monimuoto-opetus Visamäki Opinto-ohjaaja Riitta Rytkönen
Johdatus
insinööriopintoihin 15 opWeb
-tekniikat 15 op
Tieto- ja viestintätekniikka Aloitus syksyllä tai tammikuussa Lähiopetus Riihimäki Opinto-ohjaaja Marianne Autero

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala: Liiketalous

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala: International Business

 

Moduuli Koulutus Ajoitus Toteutustapa Kampus Lisätietoja etunimi.sukunimi@hamk.fi
VAAO 30 op:
Englannnin kieliopinnot
Kansainvälisessä opiskelu- ja työympäristössä toimiminenTalousmatematiikan perusteet
Liiketoimintaprosessessien ohjaus ja niihin liittyvät käytännön sovellukset
Kestävän kehityksen ja johtamisen perusteet
International Business Opintojen 2.-3. vuodelle Lähi- ja verkko-opetus Valkeakoski Opinto-ohjaaja Johanna Heinola-Lepistö
Lukio 15 op:
Englannin kieli- ja viestintäopinnot
Kansainvälisessä opiskelu- ja työympäristössä toimiminen
Talousmatematiikan perusteet
International Business Opintojen 2. vuodelle Lähi- ja verkko-opetus Valkeakoski Opinto-ohjaaja Johanna Heinola-Lepistö

 

Luonnontieteiden ala

Moduuli Koulutus Ajoitus Toteutustapa Kampus Lisätietoja etunimi.sukunimi@hamk.fi
Johdatus ICT-opintoihin, 15 op Tietojenkäsittely 1. periodi Lähiopetus Hämeenlinna Koulutuspäällikkö Tapani Honkanen
Sovelluskehitys, 15 op Tietojenkäsittely 2. periodi Lähiopetus Hämeenlinna Koulutuspäällikkö Tapani Honkanen
Web-kehitys, 15 op Tietojenkäsittely 3. periodi Lähiopetus Hämeenlinna Koulutuspäällikkö Tapani Honkanen
Cloud Foundations, 15 op Tietojenkäsittely 4. periodi Lähiopetus Hämeenlinna Koulutuspäällikkö Tapani Honkanen

Kulttuuriala

Moduuli Koulutus Ajoitus Toteutustapa Toteutus-paikkakunta Lisätietoja
etunimi.sukunimi@hamk.fi
​Orientaatio muotoiluun, 15 op ​​Muotoilu 1. periodi Lähiopetus Hämeenlinna ​opinto-ohjaaja
Johanna Ojanen
​Suunnittelun perusteet, 15 op ​​Muotoilu 2. periodi Lähiopetus Hämeenlinna ​opinto-ohjaaja
Johanna Ojanen

Kaikille yhteiset moduulit

Moduuli Ajoitus Toteutustapa Toteutus-paikkakunta Lisätietoja
etunimi.sukunimi@hamk.fi
Start up Business School, 15 op 1. periodi, 3. periodi, kesätoteutus (3 toteutusta/lv) Verkko-opetus (Hämeenlinna) ​Koulutuspäällikkö
Sari Hanka