Väyläopinnot - Hämeen ammattikorkeakoulu
Väyläopinnot
rakennus-ja-yhdyskuntatekniikka opiskelijat tyoskentelevat tietokoneen aarella
Väyläopintojen opiskelijoita.

Väyläopinnot

Opiskeletko toisella asteella ja amk-opinnot kiinnostavat sinua?

AMK-tutkinto nopeammin – väyläopinnot ovat varteenotettava vaihtoehto toisen asteen opiskelijoille Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Mitä ja miksi?

Toisen asteen opiskelun aikana opiskelija suorittaa 30 opintopistettä AMK-opintoja osana toisen asteen opintojaan.

Toisen asteen tutkinnon (ammatillinen perustutkinto tai lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto) ja 30 op AMK-opintoja suorittanut opiskelija voi hakea tutkinto-oikeutta ilman valintakoetta HAMKissa.

HAMKin opinnot sovitaan osaksi tutkintoa opiskelijan opintosuunnitelman mukaisesti eli ne kasvattavat osaamispistekertymää myös toisella asteella. Suoritetuista opinnoista saa todistuksen, jolla opinnot on mahdollista hyväksilukea myös muissa korkeakouluissa.

Hakeminen

Toisen asteen oppilaitos tekee HAMKin koulutukselle toukokuussa ja marraskuussa ehdotuksen sopivista opiskelijoista, jonka jälkeen tapaaminen opiskelijoiden sekä molempien koulujen koulutuspäälliköiden ja/tai opojen kesken. Tämän jälkeen tehdään opiskelusopimus.

Opiskeluoikeus

Hakija saa opiskeluoikeuden, kun hänet hyväksytään opiskelijaksi ja hän ottaa paikan vastaan sekä ilmoittautuu lukukaudelle. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi ko. lukukaudesta lähtien. Siten on suositeltavaa hakea opiskelijaksi sinä lukukautena, jona haluaa aloittaa opintonsa tutkinto-opiskelijana.

Opiskelusopimus

HAMKin opinnoista ja ajoituksesta sovitaan yhdessä oman opinto-ohjaajan ja HAMKin yhteyshenkilön kanssa. Opinnoista laaditaan aina kirjallinen opiskelusopimus. Opiskelusopimuksessa määritellään suoritettavat opinnot sekä aikataulu. Aloituspaikkoja on rajoitetusti, ja ne määritellään koulutuksittain vuosittain.

Hyväksyminen HAMK tutkinto-opiskelijaksi

Opiskelija voi hakea tutkinto-oikeutta, kun 30 op opiskelusopimuksessa määriteltyjä HAMKin opintoja sekä toisen asteen tutkinto on valmis. HAMKin moduulit tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Väyläopinnoissa on tarjolla monien eri alojen ja koulutusten opintoja, katso tarkempi opintotarjonta alta.

Luonnonvara-ala

Moduuli Koulutus Ajoitus Toteutustapa Kampus Lisätietoja etunimi.sukunimi@hamk.fi
Metsänhoito ja mittaus 15 op Metsätalous 1. periodi Lähiopetus Evo Opinto-ohjaaja Lauri Värri
Metsäammattilaisen työvälineet 15 op Metsätalous 2. periodi Lähiopetus Evo Opinto-ohjaaja Lauri Värri
Yksilöllisesti opintoja esim. moduuliin Kehittyvä osaaja Metsätalous 1.-4. periodi Lähi- ja verkko-opetus    
Ekosysteemipalvelut 15 op Kestävä kehitys 1. periodi Lähiopetus Forssa Opinto-ohjaaja Anu Virtanen
Kestävä kehitys 15 op Kestävä kehitys 2. periodi Lähiopetus Forssa Opinto-ohjaaja Anu Virtanen
Maaseutuelinkeinojen opintoja 15 + 15 op Maaseutuelinkeinot 1. – 4. periodi Lähi- ja verkko-opetus Mustiala Opinto-ohjaaja Sari Mäki-Latikka
Rakennetun ympäristön opintoja 15 + 15 op Rakennettu ympäristö 1. – 4. periodi Lähi- ja verkko-opetus Lepaa Opinto-ohjaaja Riitta Ahokas
Puutarhatalouden opintoja 15 + 15 op Puutarhatalous 1. – 4. periodi Lähi- ja verkko-opetus Lepaa Opinto-ohjaaja Riitta Ahokas

Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala

Moduuli Koulutus Ajoitus Toteutustapa Toteutus-paikkakunta Lisätietoja
etunimi.sukunimi@hamk.fi
Vuorovaikutus sosiaalialan asiakastyössä, 15 op​ Sosionomi 2. periodi Lähiopetus Hämeenlinna Opinto-ohjaaja
Sanna Koskinen
Kulttuurinen moninaisuus, 15 op​ Sosionomi 3. periodi Lähiopetus Hämeenlinna Opinto-ohjaaja
Sanna Koskinen
Sosiaalityön lähtökohdat ja ilmiöt, 15 op Sosionomi 4. periodi Lähiopetus Hämeenlinna Opinto-ohjaaja
Sanna Koskinen
Varhaiskasvatuksen arvot ja tietoperusta, 15 op​ Sosionomi 4. periodi Lähiopetus Hämeenlinna Opinto-ohjaaja
Sanna Koskinen
Nuori kansalaisena, 15 op​ Sosionomi 4. periodi Verkko-opetus Hämeenlinna Opinto-ohjaaja
Sanna Koskinen
Hoitotyön arvo- ja tietoperusta, 15 op​ Sairaanhoitaja 3. periodi Lähi- ja verkko-opetus Hämeenlinna Opinto-ohjaaja
Sari Lamminpää
Hoitotyön perustaidot, 15 op Sairaanhoitaja 4. periodi Lähi- ja verkko-opetus Hämeenlinna Opinto-ohjaaja
Sari Lamminpää
Hoitotyön perustaidot 15 op Sairaanhoitaja 2. periodi Lähiopetus Forssa Opinto-ohjaaja
Minna Määttä
Äkillisesti sairastuneen hoitotyö 15 op Sairaanhoitaja 3. periodi Lähiopetus Forssa Opinto-ohjaaja
Minna Määttä

 

Tekniikan ja liikenteen ala

Moduuli Koulutus Ajoitus Toteutustapa Kampus Lisätietoja etunimi.sukunimi@hamk.fi
Insinööri- ja liikennealan opinnot, 30op, sovitaan tapauskohtaisesti Liikenneala Joustavasti sopimuksen mukaan Lähi- tai verkko-opetus Riihimäki johanna.nikkola@hamk.fi
Orientaatio insinööriopintoihin 15 op ja Mekaniikka 15 op Konetekniikka Aloitus syksyllä tai tammikuussa Lähiopetus Riihimäki Opinto-ohjaaja Salla Niittymäki
Johdatus automaatioon 15 op, Automaation sovellukset 15 op Sähkö- ja automaatiotekniikka Aloitus syksyllä Lähiopetus Valkeakoski Opinto-ohjaaja Leena Koivisto

Rakennusalan toimintaympäristö, 15 op

Maankäytön kaavoituksen ja rakennusmateriaalien perusteet, 15 op

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri, Rakennusmestari Aloitus syksyllä Lähiopetus Hämeenlinna Insinöörit Opinto-ohjaaja Tiina Sainio, Rakennusmestarit Opinto-ohjaaja Riitta Rytkönen
Toimijana bioyhteiskunnassa 15 op + eBiotalous 15 op Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous Aloitus syksyllä Lähiopetus Forssa Opinto-ohjaaja Satu Alatalo
Bio- elintarvike- ja ympäristöala tutuksi 15 op, Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot 15 op Bio- ja elintarviketekniikka Aloitus syksyllä Päivä- tai monimuoto-opetus Visamäki Opinto-ohjaaja Riitta Rytkönen
Johdatus
insinööriopintoihin 15 opWeb
-tekniikat 15 op
Tieto- ja viestintätekniikka Aloitus syksyllä tai tammikuussa Lähiopetus Riihimäki Opinto-ohjaaja Ismo Turve, ismo.turve@hamk.fi

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala: Liiketalous

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala: International Business

Moduuli Koulutus Ajoitus Toteutustapa Kampus Lisätietoja etunimi.sukunimi@hamk.fi
VAAO 30 op:
Englannnin kieliopinnot
Kansainvälisessä opiskelu- ja työympäristössä toimiminen
Liiketoimintaprosessessien ohjaus ja niihin liittyvät käytännön sovellukset
Projektinhallintatyökalujen käytön opiskelu ja soveltaminen yrityslähtöiseen projektiin esim. markkinointisuunnitelman teko tai digitaalisten taitojen opettaminen yritykselle.
International Business Opintojen 1.-3. vuodelle Lähi- ja verkko-opetus Valkeakoski Opinto-ohjaaja Johanna Heinola-Lepistö
Lukio 30 op:
Englannin kieli- ja viestintäopinnot
Markkinoinnin perusteet
Yritysoikeuden perusteet
Projektinhallintatyökalujen käytön opiskelu ja soveltaminen yrityslähtöiseen projektiin esim.markkinointisuunnitelman teko tai digitaalisten taitojen opettaminen yritykselle.
International Business Opintojen 1.-3. vuodelle Lähi- ja verkko-opetus Valkeakoski Opinto-ohjaaja Johanna Heinola-Lepistö

Luonnontieteiden ala

Moduuli Koulutus Ajoitus Toteutustapa Kampus Lisätietoja etunimi.sukunimi@hamk.fi
Johdatus ICT-opintoihin, 15 op Tietojenkäsittely 1. periodi Lähiopetus Hämeenlinna Koulutuspäällikkö Tapani Honkanen
Sovelluskehitys, 15 op Tietojenkäsittely 2. periodi Lähiopetus Hämeenlinna Koulutuspäällikkö Tapani Honkanen
Web-kehitys, 15 op Tietojenkäsittely 3. periodi Lähiopetus Hämeenlinna Koulutuspäällikkö Tapani Honkanen
Käyttöjärjestelmät ja lähiverkot, 15 op Tietojenkäsittely 4. periodi Lähiopetus Hämeenlinna Koulutuspäällikkö Tapani Honkanen

Kulttuuriala

Moduuli Koulutus Ajoitus Toteutustapa Toteutus-paikkakunta Lisätietoja
etunimi.sukunimi@hamk.fi
​Orientaatio muotoiluun, 15 op ​​Muotoilu 1. periodi Lähiopetus Hämeenlinna ​Lehtori
Aija Lundahl
​Suunnittelun perusteet, 15 op ​​Muotoilu 2. periodi Lähiopetus Hämeenlinna ​Lehtori
Aija Lundahl

Kaikille yhteiset moduulit

Moduuli Ajoitus Toteutustapa Toteutus-paikkakunta Lisätietoja
etunimi.sukunimi@hamk.fi
Start up Business School, 15 op 1. periodi, 3. periodi, kesätoteutus (3 toteutusta/lv) Verkko-opetus (Hämeenlinna) ​Koulutuspäällikkö
Sari Hanka

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU