Hyppää sisältöön

Väyläopinnot toiselta asteelta

Jos haluat jatkaa korkeakouluun sujuvasti, ja valmistua nopeammin, voit aloittaa opintosi jo suorittaessasi lukiota tai ammatillista tutkintoa.

Toiselta asteelta suoraan AMK-opintoihin?

Haluaisitko jatkaa opintojasi suoraan toiselta asteelta ammattikorkeakouluun ja valmistua nopeammin? HAMKin väyläopintojen kautta voit suorittaa nykyisten opintojesi aikana AMK-opintoja osana tutkintoasi. Kun valmistut, voit hakea suoraan HAMKiin suorittamiesi opintojen perusteella ilman valintakoetta, tai todistusvalintaa.

  • Ammatillisen perustutkinnon opiskelijana suoritat osana tutkintoasi 30 op ennalta sovittuja HAMKin opintoja. Opinnoista 15 op voi olla amk-opintoihin valmentavia opintoja.
  • Lukion oppimäärää ja ylioppilastutkintoa tai kaksoistutkintoa suorittavana opiskelijana suoritat 15 op ennalta sovittuja HAMKin opintoja.

Väyläopinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa.

Hakeutuminen väyläopintoihin

Pääset mukaan väyläopintoihin oman oppilaitoksesi opinto-ohjaajan suosituksesta. Ennen kuin aloitat opinnot, käyt myös keskustelun HAMKin opinto-ohjaajan kanssa.

Toisen asteen oppilaitos tekee HAMKille toukokuussa ja marraskuussa ehdotuksen väyläopiskelijoista, jonka jälkeen järjestetään tapaaminen opiskelijoiden sekä molempien koulujen koulutuspäälliköiden ja/tai opojen kesken. Tämän jälkeen tehdään opiskelusopimus.

Opiskelusopimus

HAMKin opinnoista ja ajoituksesta sovitaan yhdessä oman opinto-ohjaajan ja HAMKin yhteyshenkilön kanssa. Opinnoista laaditaan aina kirjallinen opiskelusopimus. Opiskelusopimuksessa määritellään suoritettavat opinnot sekä aikataulu. Aloituspaikkoja on rajoitetusti, ja ne määritellään koulutuksittain vuosittain.

Hakeminen HAMKin tutkinto-opiskelijaksi

Voit hakea tutkinto-oikeutta, kun opiskelusopimuksessa määritellyt HAMKin opinnot sekä toisen asteen tutkinto on valmis. HAMKissa suoritettujen väyläopintojen keskiarvon tulee olla vähintään kaksi. Väyläopinnot hyväksiluetaan tutkintoon HAMKissa ja niitä on mahdollista hyväksilukea myös muissa korkeakouluissa

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (Haku avoimen AMK:n opintojen perusteella).

Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeus alkaa samana lukukautena kun opiskelija on hakenut ja hänet on hyväksytty opiskelijaksi. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi ko. lukukaudesta lähtien. Siksi opiskelijan tulee hakea opiskelijaksi sinä lukukautena, jona haluaa aloittaa opintonsa tutkinto-opiskelijana.

Opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ennen opintojen alkua, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna

  • suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta
  • tarvitseen vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä
  • on oman sairauden tai vamman vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan
Yhden korkeakoulupaikan säännös

Samana lukukautena alkavasta koulutuksesta voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Väyläopintotarjonta

ModuuliKoulutusAjoitusToteutustapaKampusLisätietoja
Metsänhoito ja mittaus 15 opMetsätalous1. periodiLähiopetusEvoOpinto-ohjaaja Lauri Värri
Metsäammattilaisen työvälineet 15 opMetsätalous2. periodiLähiopetusEvoOpinto-ohjaaja Lauri Värri
Yksilöllisesti opintoja esim. moduuliin Kehittyvä osaajaMetsätalous1.-4. periodiLähi- ja verkko-opetus  
Ekologinen kestävyys 15 opKestävä kehitys1. periodiLähi- ja monimuoto-opetusForssaOpinto-ohjaaja Anu Virtanen
Kestävyysmurros 15 opKestävä kehitys2. periodiLähi- ja monimuoto-opetusForssaOpinto-ohjaaja Anu Virtanen
Maaseutuelinkeinojen opintoja 15 + 15 opMaaseutuelinkeinot1. – 4. periodiLähi- ja verkko-opetusMustialaOpinto-ohjaaja Sari Mäki-Latikka
Rakennetun ympäristön opintoja 15 + 15 opRakennettu ympäristö1. – 4. periodiLähi- ja verkko-opetusLepaaOpinto-ohjaaja Riitta Ahokas
Puutarhatalouden opintoja 15 + 15 opPuutarhatalous1. – 4. periodiLähi- ja verkko-opetusLepaaOpinto-ohjaaja Riitta Ahokas

ModuuliKoulutusAjoitusToteutustapaToteutus-paikkakuntaLisätietoja
Vuorovaikutus sosiaalialan asiakastyössä, 15 op​Sosionomi2. periodiLähiopetusHämeenlinnaLehtori
Liisa Harakkamäki
Kulttuurinen moninaisuus, 15 op​Sosionomi3. periodiLähiopetusHämeenlinnaLehtori
Liisa Harakkamäki
Sosiaalityön lähtökohdat ja ilmiöt, 15 opSosionomi4. periodiLähiopetusHämeenlinnaLehtori
Liisa Harakkamäki
Varhaiskasvatuksen arvot ja tietoperusta, 15 op​Sosionomi4. periodiLähiopetusHämeenlinnaLehtori
Liisa Harakkamäki
Nuori kansalaisena, 15 op​Sosionomi4. periodiVerkko-opetusHämeenlinnaLehtori
Liisa Harakkamäki
Hoitotyön arvo- ja tietoperusta, 15 op​Sairaanhoitaja3. periodiLähi- ja verkko-opetusValkeakoskiOpinto-ohjaaja
Sari Lamminpää
Hoitotyön perustaidot, 15 opSairaanhoitaja4. periodiLähi- ja verkko-opetusValkeakoskiOpinto-ohjaaja
Sari Lamminpää
Hoitotyön perustaidot 15 opSairaanhoitaja2. periodiLähiopetusForssaOpinto-ohjaaja
Minna Määttä
Äkillisesti sairastuneen hoitotyö 15 opSairaanhoitaja3. periodiLähiopetusForssaOpinto-ohjaaja
Minna Määttä

ModuuliKoulutusAjoitusToteutustapaKampusLisätietoja
Insinööri- ja liikennealan opinnot, 30op, sovitaan tapauskohtaisestiLiikennealaJoustavasti sopimuksen mukaanLähi- tai verkko-opetusRiihimäkiOpinto-ohjaaja Johanna Nikkola
Orientaatio insinööriopintoihin 15 op ja Mekaniikka 15 opKonetekniikkaAloitus syksyllä tai tammikuussaLähiopetusRiihimäkiOpinto-ohjaaja Salla Niittymäki
Johdatus automaatioon 15 op, Automaation sovellukset 15 opSähkö- ja automaatiotekniikkaAloitus syksylläLähiopetusValkeakoskiOpinto-ohjaaja Leena Koivisto
Rakennusalan toimintaympäristö 15 op,
Maankäytön kaavoituksen ja rakennusmateriaalien perusteet 15 op
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri, RakennusmestariAloitus syksylläLähiopetusHämeenlinnaInsinöörit Opinto-ohjaaja Taru Tuulijärvi, Rakennusmestarit Opinto-ohjaaja Eveliina Pöysti
Toimijana bioyhteiskunnassa 15 op + eBiotalous 15 opTieto- ja viestintätekniikka, biotalousAloitus syksylläLähiopetusForssaOpinto-ohjaaja Satu Alatalo
Bio- elintarvike- ja ympäristöala tutuksi 15 op, Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot 15 opBio- ja elintarviketekniikkaAloitus syksylläPäivä- tai monimuoto-opetusVisamäkiOpinto-ohjaaja Riitta Rytkönen
Johdatus
insinööriopintoihin 15 opWeb
-tekniikat 15 op
Tieto- ja viestintätekniikkaAloitus syksyllä tai tammikuussaLähiopetusRiihimäkiOpinto-ohjaaja Marianne Autero

ModuuliKoulutusAjoitusToteutustapaKampusLisätietoja
Johdatus ICT-opintoihin, 15 opTietojenkäsittely1. periodiLähiopetusHämeenlinnaKoulutuspäällikkö Tapani Honkanen
Sovelluskehitys, 15 opTietojenkäsittely2. periodiLähiopetusHämeenlinnaKoulutuspäällikkö Tapani Honkanen
Web-kehitys, 15 opTietojenkäsittely3. periodiLähiopetusHämeenlinnaKoulutuspäällikkö Tapani Honkanen
Cloud Foundations, 15 opTietojenkäsittely4. periodiLähiopetusHämeenlinnaKoulutuspäällikkö Tapani Honkanen
Toimijana bioyhteiskunnassa 15 op + eBiotalous 15 opTieto- ja viestintätekniikka, kiertotalousAloitus syksylläLähiopetusForssaOpinto-ohjaaja Satu Alatalo
Johdatus
insinööriopintoihin 15 opWeb
-tekniikat 15 op
Tieto- ja viestintätekniikkaAloitus syksyllä tai tammikuussaLähiopetusRiihimäkiOpinto-ohjaaja Marianne Autero

ModuuliKoulutusAjoitusToteutustapaToteutus-paikkakuntaLisätietoja
​Orientaatio muotoiluun, 15 op​​Muotoilu1. periodiLähiopetusHämeenlinna​opinto-ohjaaja
Johanna Ojanen
​Suunnittelun perusteet, 15 op​​Muotoilu2. periodiLähiopetusHämeenlinna​opinto-ohjaaja
Johanna Ojanen

ModuuliKoulutusAjoitusToteutustapaKampusLisätietoja
VAAO 30 op:
Englannin kieliopinnot
Kansainvälisessä opiskelu- ja työympäristössä toimiminen
Talousmatematiikan perusteet
Liiketoimintaprosessessien ohjaus ja niihin liittyvät käytännön sovellukset
Kestävän kehityksen ja johtamisen perusteet
International BusinessOpintojen 2.-3. vuodelleLähi- ja verkko-opetusValkeakoskiOpinto-ohjaaja Johanna Heinola-Lepistö
Lukio 15 op:
Englannin kieli- ja viestintäopinnot
Kansainvälisessä opiskelu- ja työympäristössä toimiminen
Talousmatematiikan perusteet
International BusinessOpintojen 2. vuodelleLähi- ja verkko-opetusValkeakoskiOpinto-ohjaaja Johanna Heinola-Lepistö
Start up Business School, 15 op1. periodi, 3. periodi, kesätoteutus (3 toteutusta/lv)Verkko-opetus(Hämeenlinna)​Koulutuspäällikkö
Sari Hanka