Opiskeluoikeus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeus

25.08.2020 15:52

Opiskelija saa opiskeluoikeuden, kun hän ottaa paikan vastaan ja ilmoittautuu läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle.

Opiskeluoikeusaika

AMK-tutkintoon johtavat opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 3,5 vuodessa (210 op) tai 4 vuodessa (240 op). Tämän jälkeen opiskelijalla on oikeus opiskella vielä yksi ylimääräinen vuosi.

Ylempään AMK -tutkintoon johtavat opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2 vuodessa (60 op) tai 2,5 vuodessa (90 op). Tämän jälkeen opiskelijalla on oikeus opiskella vielä yksi ylimääräinen lukukausi.

Tutkinnon laajuus ja opiskeluoikeusaika

240 op – 5 vuotta
210 op – 4,5 vuotta
90 op – 3 vuotta
60 op – 2,5 vuotta

Jos opiskelija ei ole ilmoittautunut lukuvuodelle ilmoittautumisaikana, hän menettää opiskeluoikeutensa. Saadakseen opiskeluoikeuden takaisin opiskelijan pitää hakea opiskeluoikeuden palauttamista (ks. Ilmoittatumisen laiminlyöminen).

Harkinnanvarainen lisäaika

Jos opiskelija ei ole suorittanut opintojaan loppuun opiskeluoikeusaikana, ammattikorkeakoulu voi myöntää hänelle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Lisäaika voidaan myöntää erityisistä syistä enintään yhdeksi vuodeksi. Lisäaikaa pitää hakea ennen kuin opiskeluoikeusaika päättyy.

Lisäajan hakeminen

 • Varaa aika opintojen ohjaajalta hyvissä ajoin ennen opiskeluoikeuden päättymistä ja tee suunnitelma opintojesi loppuun saattamiseksi.
 • Täytä lisäaikahakemus.
 • Hakuaika on keväällä ja vuoden lopussa ennen opiskeluoikeuden päättymistä.
 • Toimita hakemus opiskelijapalveluihin (opiskelijapalvelut[at]hamk.fi).
 • Liitä hakemukseen kuitti maksetusta hakemuksen käsittelymaksusta (ks. Hakemuksen käsittelymaksu).

Hakemuksen käsittelymaksu

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu. Käsittelymaksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1440/2014, 3§.

 • Maksun saaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
 • Tilinumero: FI58 1732 3000 0090 57
 • Viestikenttä: opiskeluoikeus

Jos et valmistu lisäajalla, voit jatkaa tutkinnosta puuttuvia opintoja avoimessa AMKissa. Voit myös myöhemmin hakea uudelleen opiskeluoikeutta (ks. Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus)

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

Entinen HAMKin opiskelija, joka on aloittanut opintonsa 1.8.2015 tai sen jälkeen eikä ole saanut tutkintoaan valmiiksi opiskeluoikeusaikana eikä harkinnanvaraisella lisäajalla voi hakea uudelleen opiskeluoikeutta tutkinnon loppuun saattamiseksi.

Kenelle opiskeluoikeus voidaan myöntää?

 • Olet HAMKin entinen opiskelija ja olet aloittanut opintosi 1.8.2015 tai sen jälkeen,
 • sinulla on opintoja on jäljellä enintään 60 opintopistettä (AMK-tutkinnot) tai 30 opintopistettä (ylemmät AMK -tutkinnot) ja
 • opintosi voidaan hyväksilukea tutkintoon ja tutkinto on mahdollista suorittaa loppuun HAMKissa.

Jos opintoja puuttuu enemmän kuin 60 (AMK-tutkinnot) tai 30 (ylemmät AMK -tutkinnot) opintopistettä, voit opiskella ensin avoimessa AMKissa ja hakea myöhemmin opiskeluoikeutta.

Jos olet aloittanut opintosi ennen 1.8.2015 ja sinulla on vaadittu määrä opintopisteitä, voit hakea opiskelijaksi HAMKin erillishaussa kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella Opintopolku.fi-palvelussa.

Opiskeluoikeuden hakeminen

 • Varaa aika koulutuksen opinto-ohjaajalta ja selvitä hänen kanssaan puuttuvien opintojesi tilanne.
 • Täytä opiskeluoikeushakemus ja toimita se opintosihteerille opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Liitä hakemukseen kuitti maksetusta hakemuksen käsittelymaksusta (ks. Hakemuksen käsittelymaksu).

Hakemuksen käsittelymaksu

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu. Käsittelymaksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1440/2014, 3§.

 • Maksun saaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
 • Tilinumero: FI58 1732 3000 0090 57
 • Viestikenttä: opiskeluoikeus

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU