Opiskeluoikeus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeus

10.12.2019 07:27

Opiskelija saa opiskeluoikeuden, kun hänet valitaan opiskelijaksi ja hän ottaa paikan vastaan ja ilmoittautuu opintoihin läsnä- tai poissaolevaksi. Opinto-oikeusaika alkaa siitä, kun opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi.

AMK-tutkintoon johtavat opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 3,5 vuodessa (210 op) tai 4 vuodessa (240 op). Tämän jälkeen opiskelijalla on oikeus opiskella vielä yksi vuosi, ns. ylimääräinen vuosi, opintojen loppuunsaattamiseksi. YAMK-tutkintoon johtavat opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2 vuodessa (60 op) tai 2,5 vuodessa (90 op). Tämän jälkeen opiskelijalla on oikeus opiskella vielä yhden lukukauden ajan.

Tutkinnon laajuusOpinto-oikeusaika
240 op5 vuotta
210 op4,5 vuotta
90 op3 vuotta
60 op2,5 vuotta

Harkinnanvarainen lisäaika (jatkoaika)

Jos opiskelija ei ole suorittanut opintojaan loppuun opinto-oikeusaikanaan, ammattikorkeakoulu voi erityisestä syystä myöntää opiskelijalle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi.

Lisäajan myöntämisen periaatteita:

 • Lisäaikaa haetaan ennen kuin opinto-oikeusaika päättyy.
 • Lisäaikaa voi saada enintään yhdeksi vuodeksi.
 • Opiskelijan pitää esittää toteuttamiskelpoinen suunnitelma lisäajalle.
 • Jos opiskelija ei valmistu lisäajalla, hän voi jatkaa tutkinnosta puuttuvia opintojaan avoimessa AMKissa.
 • Kielteisen lisäaikapäätöksen saanut voi hakea uudelleen opinto-oikeutta vähintään yhden lukukauden tauon jälkeen (katso Opinto-oikeuden myöntäminen alla).

Lisäajan hakeminen

Lisäaikaa haetaan opinto-oikeusaikana. Sitä voi hakea kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja vuoden lopussa. Opiskelijoita tiedotetaan lisäajan haun tarkasta aikataulusta.

Lisäaikaa haetaan opinto-oikeushakemuslomakkeella, johon liitetään:

 • selvitys opintojen loppuun saattamiseksi
 • opintosuoritusote/HOPS
 • vapaamuotoinen perustelu opintojen pitkittymisen syistä
 • kuitti maksetusta hakemuksen käsittelymaksusta

Opiskelija varaa ajan opintojen ohjaajalta tai yliopettajalta (YAMK) hyvissä ajoin ennen opinto-oikeuden päättymistä. He tekevät yhdessä selvityksen opintojen loppuun saattamiseksi. Lisäksi opiskelija kirjoittaa vapaamuotoisen perustelun opintojen pitkittymisen syistä. Opiskelijan edistyminen ja opinto-ohjelma -raportit opiskelija saa yksikön opintotoimistosta.

Opiskelija palauttaa opinto-oikeushakemuksen liitteineen opintotoimistoon.

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu. Käsittelymaksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1440/2014, 3§.

Maksun saaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Tilinumero: FI58 1732 3000 0090 57
Viestikenttä: opinto-oikeus

Opinto-oikeuden myöntäminen

Koulutuspäällikkö voi erityisestä syystä myöntää entiselle korkeakouluopiskelijalle opinto-oikeuden tutkinnon loppuun saattamiseksi.

Opinto-oikeuden myöntämisen periaatteita:

 • Opinto-oikeus voidaan myöntää, jos opintoja on jäljellä enintään 60 opintopistettä (AMKtutkinnot) tai 30 opintopistettä (YAMK-tutkinnot).
 • Kun opiskelija on eronnut tai opinto-oikeusaika on kulunut loppuun, hän voi hakea opinto-oikeuden myöntämistä vähintään yhden lukukauden tauon jälkeen.
 • Kielteisen lisäaikapäätöksen saanut voi hakea opinto-oikeutta vähintään yhden lukukauden tauon jälkeen.
 • Myöntämispäätökseen vaikuttaa se, onko opiskelijalla realistiset mahdollisuudet saada opintonsa loppuun (opetustarjonta, aiempien opintojen suoritusajankohta). 
 • Jos opiskelijalta puuttuu enemmän kuin 60 (AMK-tutkinnot) tai 30 (YAMK-tutkinnot) opintopistettä, hän voi opiskella ensin avoimessa AMKissa ja hakea myöhemmin opintooikeutta.

Opinto-oikeuden myöntämisen hakeminen

Opinto-oikeuden myöntämistä voi hakea koska tahansa opinto-oikeushakemuslomakkeella, johon liitetään

 • selvitys opintojen loppuun saattamiseksi
 • opiskelijan edistyminen ja opinto-ohjelma -raportit
 • vapaamuotoinen perustelu opinto-oikeuden hakemiselle
 • kuitti maksetusta hakemuksen käsittelymaksusta

Hakija varaa ajan opintojen ohjaajalta tai yliopettajalta (YAMK) ja he tekevät yhdessä selvityksen opintojen loppuun saattamiseksi. Lisäksi hakija kirjoittaa vapaamuotoisen perustelun hakemukselleen. Opintosuoritusotteen opiskelija saa yksikön opintotoimistosta.

Opiskelija palauttaa opinto-oikeushakemuksen liitteineen opintotoimistoon.

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu. Käsittelymaksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1440/2014, 3§.

Maksun saaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Tilinumero: FI58 1732 3000 0090 57
Viestikenttä: opinto-oikeus

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU