Opiskeluoikeus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeus

12.02.2020 11:04

Opiskelija saa opiskeluoikeuden, kun hän ottaa paikan vastaan ja ilmoittautuu läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle.

Opiskeluoikeusaika

AMK-tutkintoon johtavat opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 3,5 vuodessa (210 op) tai 4 vuodessa (240 op). Tämän jälkeen opiskelijalla on oikeus opiskella vielä yksi ylimääräinen vuosi.

YAMK-tutkintoon johtavat opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2 vuodessa (60 op) tai 2,5 vuodessa (90 op). Tämän jälkeen YAMK-opiskelijalla on oikeus opiskella vielä yhden lukukauden ajan.

Tutkinnon laajuusOpiskeluoikeusaika
240 op5 vuotta
210 op4,5 vuotta
90 op3 vuotta
60 op2,5 vuotta

Jos opiskelija ei ole ilmoittautunut lukuvuodelle ilmoittautumisaikana, hän menettää opiskeluoikeutensa. Saadakseen opiskeluoikeuden takaisin opiskelijan pitää hakea opiskeluoikeuden palauttamista (ks. Ilmoittatumisen laiminlyöminen).

 

Harkinnanvarainen lisäaika

Jos opiskelija ei ole suorittanut opintojaan loppuun opiskeluoikeusaikana, ammattikorkeakoulu voi myöntää hänelle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Lisäaika voidaan myöntää erityisistä syistä enintään yhdeksi vuodeksi. Lisäaikaa pitää hakea ennen kuin opiskeluoikeusaika päättyy.

Lisäajan hakeminen

 • Varaa aika opintojen ohjaajalta hyvissä ajoin ennen opiskeluoikeuden päättymistä ja tee suunnitelma opintojesi loppuun saattamiseksi.
 • Täytä lisäaikahakemus.
 • Hakuaika on keväällä ja vuoden lopussa ennen opiskeluoikeuden päättymistä.
 • Toimita hakemus opintotoimistoon.
 • Liitä hakemukseen kuitti maksetusta hakemuksen käsittelymaksusta (ks. Hakemuksen käsittelymaksu).

Hakemuksen käsittelymaksu

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu. Käsittelymaksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1440/2014, 3§.
Maksun saaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Tilinumero: FI58 1732 3000 0090 57
Viestikenttä: opiskeluoikeus

Jos et valmistu lisäajalla, voit jatkaa tutkinnosta puuttuvia opintoja avoimessa AMKissa.

Jos tutkintosi on jäänyt kesken, voit myös myöhemmin hakea uudelleen opiskeluoikeutta (ks. Opiskeluoikeuden myöntäminen)

 

Opiskeluoikeuden myöntäminen

Entinen korkeakouluopiskelija voi hakea opiskeluoikeutta HAMKiin tutkintonsa loppuun saattamiseksi. Koulutuspäällikkö voi erityisestä syystä myöntää entiselle korkeakouluopiskelijalle opiskeluoikeuden tutkinnon loppuun saattamiseksi.

Opiskeluoikeuden myöntämisen periaatteita

 • Opiskeluoikeus voidaan myöntää, jos opintoja on jäljellä enintään 60 opintopistettä (AMK-tutkinnot) tai 30 opintopistettä (YAMK-tutkinnot).
 • Kun opiskelija on eronnut tai opiskeluoikeusaika on kulunut loppuun, hän voi hakea opiskeluoikeuden myöntämistä vähintään yhden lukukauden tauon jälkeen.
 • Opiskeluoikeus voidaan myöntää, jos hakijan opinnot voidaan hyväksilukea koulutukseen ja tutkinto on mahdollista suorittaa loppuun HAMKissa.
 • Jos opiskelijalta puuttuu enemmän kuin 60 (AMK-tutkinnot) tai 30 (YAMK-tutkinnot) opintopistettä, hän voi opiskella ensin avoimessa AMKissa ja hakea myöhemmin opiskeluoikeutta.

Opiskeluoikeuden hakeminen

 • Varaa aika koulutuksen opintojen ohjaajalta ja selvitä hänen kanssaan puuttuvien opintojesi tilanne.
 • Täytä opiskeluoikeushakemus ja toimita se opintotoimistoon.
 • Liitä hakemukseen opintosuoritusote ja kuitti maksetusta hakemuksen käsittelymaksusta (ks. Hakemuksen käsittelymaksu).

Hakemuksen käsittelymaksu

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu. Käsittelymaksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1440/2014, 3§.

Maksun saaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Tilinumero: FI58 1732 3000 0090 57
Viestikenttä: opiskeluoikeus

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU