Opiskeluoikeus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeus

31.01.2023 12:24

Opiskelija saa opiskeluoikeuden, kun hän ottaa paikan vastaan ja ilmoittautuu läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle.

Opiskeluoikeusaika

AMK-tutkintoon johtavat opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 3,5 vuodessa (210 op) tai 4 vuodessa (240 op). Tämän jälkeen opiskelijalla on oikeus opiskella vielä yksi ylimääräinen vuosi.

Ylempään AMK -tutkintoon johtavat opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2 vuodessa (60 op) tai 2,5 vuodessa (90 op). Tämän jälkeen opiskelijalla on oikeus opiskella vielä yksi ylimääräinen lukukausi.

Tutkinnon laajuus ja opiskeluoikeusaika

240 op – 5 vuotta
210 op – 4,5 vuotta
90 op – 3 vuotta
60 op – 2,5 vuotta

Jos opiskelija ei ole ilmoittautunut lukuvuodelle ilmoittautumisaikana, hän menettää opiskeluoikeutensa. Saadakseen opiskeluoikeuden takaisin opiskelijan pitää hakea opiskeluoikeuden palauttamista (ks. Ilmoittautumisen laiminlyöminen).

Harkinnanvarainen lisäaika

Jos opiskelija ei ole suorittanut opintojaan loppuun opiskeluoikeusaikana, ammattikorkeakoulu voi myöntää hänelle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Lisäaika voidaan myöntää erityisistä syistä enintään yhdeksi vuodeksi. Lisäaikaa pitää hakea ennen kuin opiskeluoikeusaika päättyy.

Lisäajan hakeminen

 • Varaa aika opintojen ohjaajalta hyvissä ajoin ennen opiskeluoikeuden päättymistä ja tee suunnitelma opintojesi loppuun saattamiseksi.
 • Täytä lisäaikahakemus.
 • Hakemus pitää jättää hyvissä ajoin ennen opiskeluoikeuden päättymistä.
 • Toimita hakemus opiskelijapalveluihin (opiskelijapalvelut[at]hamk.fi).
 • Maksa käsittelymaksu

Hakemuksen käsittelymaksu

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu. Käsittelymaksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1440/2014, 3§: SIIRRY MAKSAMAAN KÄSITTELYMAKSU

Jos et valmistu lisäajalla, voit jatkaa tutkinnosta puuttuvia opintoja avoimessa AMKissa. Voit myös hakea uudelleen opiskeluoikeutta (ks. Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus)

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

Entinen HAMKin opiskelija, joka on aloittanut opintonsa 1.8.2015 tai sen jälkeen eikä ole saanut tutkintoaan valmiiksi opiskeluoikeusaikana eikä harkinnanvaraisella lisäajalla, voi hakea uudelleen opiskeluoikeutta tutkinnon loppuun saattamiseksi. Opiskeluoikeus myönnetään vain kerran, eikä sille voi hakea lisäaikaa.

Kenelle opiskeluoikeus voidaan myöntää?

 • Olet HAMKin entinen opiskelija ja olet aloittanut opintosi 1.8.2015 tai sen jälkeen,
 • sinulla on opintoja on jäljellä enintään 60 opintopistettä (AMK-tutkinnot) tai 30 opintopistettä (ylemmät AMK -tutkinnot) ja
 • opintosi voidaan hyväksilukea tutkintoon ja tutkinto on mahdollista suorittaa loppuun HAMKissa.

Jos et saa tutkintoasi valmiiksi sinulle uudelleen myönnetyn opiskeluoikeuden aikana, voit siirtyä avoimeen AMKiin suorittamaan tutkinnostasi puuttuvat opinnot.

Jos opintoja puuttuu enemmän kuin 60 (AMK-tutkinnot) tai 30 (ylemmät AMK -tutkinnot) opintopistettä, voit opiskella ensin avoimessa AMKissa ja hakea myöhemmin opiskeluoikeutta (ks. kohta: HAMKin tutkinto-opiskelijan opiskelu avoimessa AMKissa opiskeluoikeusajan päättymisen jälkeen).

Jos olet aloittanut opintosi HAMKissa ennen 1.8.2015 ja sinulla on vaadittu määrä opintopisteitä, voit hakea opiskelijaksi HAMKin erillishaussa kesken jääneen korkeakoulututkinnon perusteella Opintopolku.fi-palvelussa.

Opiskeluoikeuden hakeminen

 • Varaa aika koulutuksen opinto-ohjaajalta ja selvitä hänen kanssaan puuttuvien opintojesi tilanne.
 • Täytä opiskeluoikeushakemus ja toimita se opintosihteerille opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Maksa käsittelymaksu

Hakemuksen käsittelymaksu

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu. Käsittelymaksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1440/2014, 3§: SIIRRY MAKSAMAAN KÄSITTELYMAKSU

HAMKin tutkinto-opiskelijan opiskelu avoimessa AMKissa opiskeluoikeusajan päättymisen jälkeen

Jos opiskeluoikeutesi on päättynyt Hämeen ammattikorkeakoulussa  voit ilmoittautua avoimen amkin opiskelijaksi. Tarkista ensin, voitko hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta (ks. Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus).

Opintomaksuvaihtoehdot ovat:

 • 250 €/yksi lukukausi (eli 1.8.-31.12. tai 1.1.-31.7.)
 • 400 €/yksi lukuvuosi (eli 1.8.-31.7. tai 1.1.-31.12.)
 • Voit myös voi valita maksutavaksi 15€/opintopiste, jos se on edullisempi kuin aikaperusteinen maksu (maksu on voimassa yhden lukukauden).

Aikaan perustuvat maksutavat eivät ole sidottuja suoritettavaan opintopistemäärään. Opintomaksut laskutetaan opintoihin ilmoittautumisen jälkeen.

Ilmoittautuminen

 1. Sovi avoimessa suoritettavista opinnoista opinto-ohjaajan kanssa
 2. Avaa ilmoittautumislomake
 3. Tunnistaudu
  • Tunnistautuminen tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta käyttämällä joko verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia.
  • Jos Suomi.fi -tunnistautumisen kanssa on ongelmaa, suosittelemme tyhjentämään välimuistin tai käyttämään selaimen yksityistä tilaa (incognito).
  • Vain poikkeustapauksessa, eli jos sinulla ei ole mitään Suomi.fi-palveluun sopivaa tunnistautumismenetelmää käytössäsi tai tunnistautuminen ei onnistu selaimen välimuistin tyhjentämisen jälkeen tai incognito-tilaa käyttämällä, voit valita vaihtoehtoisen ilmoittautumislomakkeen ja ohittaa tunnistautumisen.
 4. Täytä ilmoittautumislomake
  • Valitse ilmoittautumisen kohteeksi Olen HAMKin entinen tutkinto-opiskelija
  • Valitse haluamasi maksutapa
  • Kerro, mitä opintoja suoritat avoimessa amkissa tai liitä liite, jossa ne on lueteltu (nämä on sovittava opinto-ohjaajan kanssa etukäteen)
  • Täydennä ilmoittautujan tiedot (tunnistautuminen täydentää osan tiedoista)
 5. Tallenna lomake – saat vahvistuksen ilmoittautumislomakkeen lähettämisestä sähköpostitse

Kun ilmoittautumisesi on vastaanotettu, saat vielä lisäohjeita sähköpostitse. Huomaathan, että avoimen AMKin opiskelijana saat uuden opiskelijanumeron etkä pääse enää aiempien tutkinto-opintojesi Pakki-näkymään.

Lisätietoja käytänteistä saat koulutuksesi opintojen ohjaajalta.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU