Kestävä kehitys.nyt! 2 op (AMK-taso, nonstop-aloitus) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kestävä kehitys.nyt! 2 op (AMK-taso, nonstop-aloitus)
Avoin amk
Avoin amk

Kestävä kehitys.nyt! 2 op (AMK-taso, nonstop-aloitus)

Kestävä kehitys.nyt! 2 op (AMK-taso, nonstop-aloitus)

Tervetuloa opiskelemaan kestävää kehitystä – tärkeintä tulevaisuuden osaamista!

Maailma on kehittynyt kestämättömällä tavalla. Yhteiskunnan tulee pyrkiä yhä kestävämpiin ja vastuullisempiin tekoihin.
Suunnanmuutokseen tarvitaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaajia. Ole muutoksen tekijä ja hanki itsellesi tämä osaaminen!

Tavoite

Kestävä kehitys.nyt -verkkokurssilla opit kestävän kehityksen perusteet ja ymmärrät miten kestävyys näkyy eri aloilla. Lisäksi opit, mitä kestävän tulevaisuuden saavuttaminen vaatii.

Kestävä kehitys.nyt opintojakson suoritettuasi osaat:

  • määrittää, mitä kestävä kehitys tarkoittaa
  • tunnistaa kestävän kehityksen eri osa-alueet ja niiden väliset yhteydet
  • vertailla miten eri aloilla edistetään kestävää kehitystä
  • soveltaa kestävyysajattelua opinnoissasi, työssäsi ja arkielämässäsi
  • tehdä kestävyyden kriteerien mukaisia päätöksiä.

Sisältö

Opintojakson käytyäsi olet syventänyt omaa tietoasi ja osaamistasi kestävyydestä. Kestävän kehityksen osaaminen on tärkein osaaminen tulevaisuudessa. Ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä toiminnalla voimme vaikuttaa ratkaisevasti ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tällainen kestävän kehityksen mukainen toiminta on avain kestävään tulevaisuuteen, joka mahdollistaa uusien palveluiden, teknologioiden ja toimintamallien innovoinnin ja käyttöönoton siten, että luonnon kantokyky ei ylity. Toiminnan ja palveluiden taloudellisen kestävyyden, uusiutuvien luonnonvarojen vastuullisen hyödyntämisen ja ihmisten hyvinvoinnin kautta varmistamme nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Laajuus

2 op

Koulutusmuoto

Tämä kestävän kehityksen kokonaisuus opiskellaan kokonaan verkon kautta. 

Kestävä kehitys.nyt -opintojakso koostuu kolmesta päätasosta. Jokaisen tason lopussa teet osaamistestin. Osaamistestin kysymykset liittyvät kiinteästi kunkin päätason osaamistavoitteeseen. Tavoitteenasi on edetä opintojaksolla taso kerrallaan ratkaisemalla testissä olevat kysymykset 80-prosenttisesti oikein. Kolmannen tason osaamistestin läpäisyn jälkeen sinulle myönnetään HAMKin Kestävän kehityksen osaamismerkki.

Kohderyhmä

Opintojakso on avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaa.

Opintojakso soveltuu kenelle tahansa kestävästä kehityksestä kiinnostuneelle. Opintojakso toimii perusteina kestävään kehitykseen ja luo pohjan kestävän kehityksen osaamisen kartuttamiselle omalla alalla. 

Aikataulu

Nonstop-verkkototeutus. Opintojakson suoritusaika on 3 kuukautta ilmoittautumisesta.
Tarkista ajankohtaiset tiedot aina opinto-oppaasta. Opinnolle voi ilmoittautua milloin tahansa.

ILMOITTAUDU OPINNOLLE TÄSTÄ

Mikäli sinulla ei ole Suomi.fi -palveluun sopivaa tunnistautumismenetelmää ota yhteyttä: avoinamk@hamk.fi

Lisätietoja

Avoimen AMKin opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Opintojaksopalaute annetaan opintojakson päättyessä. Spark-opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opiskelija saa HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, mikäli palautetta ei ole annettu sitä ennen. Avoimen AMKin opiskelijat voivat antaa opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark

 

 

ILMOITTAUTUMINEN
Tietoa opiskelusta
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut: avoinamk@hamk.fi
Opintojakson lisätiedot opinto-oppaasta ja tarvittaessa toteutussuunnitelmassa mainitulta vastuuhenkilöltä etunimi.sukunimi@hamk.fi

HAMKin avoin AMK sopii sinulle, joka haluat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja – iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta.

HAMKin avoin AMK opintoihin voivat osallistua kaikki opiskelusta kiinnostuneet. Opinnoilla kehität ammattitaitoasi, opit millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa sekä päivität osaamistasi. Opinnot ovat kaikki korkeakoulutasoisia ja osia eri tutkinnoista.

Valitse avoimet opinnot, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi, ammattitaitoasi tai päivittämään jo olemassa olevaa osaamista opiskelemalla tiettyjä opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä moduuleita.

Polkuopinnot on oikea valinta, jos tavoitteenasi on edetä tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta. Polkuopinnot eroavat muista avoimista opinnoista siten että opiskelija tähtää ensimmäisen vuoden AMK-opintojen tai ensimmäisen lukukauden YAMK-opintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu myös Korkeakouludiplomeihin ja Osaajakoulutuksiin.