Kestävä kehitys.nyt! 2 op (nonstop-aloitus) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kestävä kehitys.nyt! 2 op (nonstop-aloitus)

Kestävä kehitys.nyt! 2 op (nonstop-aloitus)

Kestävä kehitys.nyt! 2 op (nonstop-aloitus)

Tervetuloa opiskelemaan kestävää kehitystä – tärkeintä tulevaisuuden osaamista!

Tavoite

Kestävä kehitys.nyt -verkkokurssilla opit kestävän kehityksen perusteet ja ymmärrät megatrendien vaikutukset kestävään kehitykseen. Lisäksi opit, mitä kestävän tulevaisuuden saavuttaminen vaatii.

Maailma on kehittynyt kestämättömällä tavalla. Yhteiskunnan tulee pyrkiä yhä kestävämpiin ja vastuullisempiin tekoihin.
Suunnanmuutokseen tarvitaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaajia. Ole muutoksen tekijä ja hanki itsellesi tämä osaaminen!

Kestävä kehitys.nyt opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää kestävän kehityksen perusteet
  • ymmärtää kestävän kehityksen ja megatrendien merkityksen kehityksessä
  • osaa havainnoida kestävän kehityksen kehityskulkuja ja ymmärtää mitä kestävä tulevaisuus tarkoittaa
  • kykenee soveltamaan kestävän kehityksen perusteita omassa toiminnassaan
  • osaa analysoida taloudellista, sosiaalista ja ekologista kehitystä kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta
  • osaa arvioida omaa toimintaansa kestävyyden eri näkökulmista.

Sisältö

Tämä opintokokonaisuus rakentuu kolmesta päätasosta:
Taso 1: Kestävän kehityksen perusteet
Taso 2: Kestävä kehitys ja megatrendit
Taso 3: Kestävän kehityksen ratkaisut

Tasot jakautuvat 4-5 alalukuun, joiden avulla pystyt syventämään osaamistasi. Tavoitteenasi on edetä taso kerrallaan, läpäistä tasotesti ja edetä seuraavaan tasoon. Selvitettyäsi kolmannen tason, saat HAMKin myöntämän kestävän kehityksen osaamismerkin.

Laajuus

2 op

Koulutusmuoto

Tämä kestävän kehityksen kokonaisuus opiskellaan kokonaan verkon kautta. Opetusmateriaaleina hyödynnetään tekstiä ja kuvia sekä videoita että podcasteja.

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu kenelle tahansa kestävästä kehityksestä kiinnostuneelle. Opintojakso toimii perusteina kestävään kehitykseen ja luo pohjan kestävän kehityksen osaamisen kartuttamiselle omalla alalla. 

Aikataulu

Nonstop-verkkototeutus. Opintojakson suoritusaika on 3 kuukautta ilmoittautumisesta.
Tarkista ajankohtaiset tiedot aina opinto-oppaasta. Opinnolle voi ilmoittautua milloin tahansa.

ILMOITTAUDU OPINNOLLE TÄSTÄ

Mikäli sinulla ei ole Suomi.fi -palveluun sopivaa tunnistautumismenetelmää ota yhteyttä: avoinamk@hamk.fi

Lisätietoja

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat opinnoille (muut kuin nonstop-koulutukset) avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.
Avoimen AMKin opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Opiskelupaikkoja on rajallinen määrä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä (muut kuin nonstop-koulutukset). 
Opintojaksopalaute annetaan opintojakson päättyessä. Spark-opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opiskelija saa HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, mikäli palautetta ei ole annettu sitä ennen. Avoimen AMKin opiskelijat voivat antaa opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark

ILMOITTAUTUMINEN
Tietoa opiskelusta
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut: avoinamk@hamk.fi
Opintojakson lisätiedot opinto-oppaasta ja tarvittaessa toteutussuunnitelmassa mainitulta vastuuhenkilöltä etunimi.sukunimi@hamk.fi

HAMKin avoin AMK sopii sinulle, joka haluat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja – iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta.

HAMKin avoin AMK opintoihin voivat osallistua kaikki opiskelusta kiinnostuneet. Opinnoilla kehität ammattitaitoasi, opit millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa sekä päivität osaamistasi. Opinnot ovat kaikki korkeakoulutasoisia ja osia eri tutkinnoista.

Valitse avoimet opinnot, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi, ammattitaitoasi tai päivittämään jo olemassa olevaa osaamista opiskelemalla tiettyjä opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä moduuleita.

Polkuopinnot on oikea valinta, jos tavoitteenasi on edetä tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta. Polkuopinnot eroavat muista avoimista opinnoista siten että opiskelija tähtää ensimmäisen vuoden AMK-opintojen tai ensimmäisen lukukauden YAMK-opintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu myös Korkeakouludiplomeihin ja Osaajakoulutuksiin.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU