Laura Vainio - Hämeen ammattikorkeakoulu
Laura Vainio

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Toimin hankepalveluissa erilaisissa kehittämistehtävissä, sekä tuen hanketoimijoita hakuprosessin eri vaiheissa. Työhöni liittyy myös verkostojen sekä koulutus-, tutkimus- ja yritysyhteistyön rakentaminen. Kiinnostuksen kohteitani ovat mm. monialainen ongelmanratkaisu, kiertotalous, kestävä kehitys, kansainvälisyys ja projektinhallinta. 

Projektit

Luo Next Step, alueelliset järkivihreät innovaatiot, Vorssan malli, RUOKIS - Lähiruokaa Forssan seudulla, VIHI - Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen, VETOS - Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella

Osaaminen

Innovaatiot, kiertotalous, Resurssiviisaus, Kestävä kehitys, projektinhallinta, Kansainvälisyys, kehittäminen, hankepalvelut

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU