Nivelvaiheen opinto-ohjaus valtakunnalliseksi – HAMK Edu tuo tutkimusperustaisuutta kehitystyöhön - Hämeen ammattikorkeakoulu
Nivelvaiheen opinto-ohjaus valtakunnalliseksi – HAMK Edu tuo tutkimusperustaisuutta kehitystyöhön
kolme ihmistä keskustelemassa

Nivelvaiheen opinto-ohjaus valtakunnalliseksi – HAMK Edu tuo tutkimusperustaisuutta kehitystyöhön

02.06.2021 08:43

Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Edu -tutkimusyksikkö tuo tutkimusperusteisuutta nivelvaiheen opinto-ohjauksen valtakunnalliseen toimintamalliin.

 

Array

Nivelvaiheen opinto-ohjaus eli NOPO-toiminta sujuvoittaa siirtymää peruskoulusta toiselle asteelle. NOPO-toiminta on vakiintunut Oulun seudulla viime vuosina, ja sen aikana on havaittu tarve valtakunnallisen toimintamallin ja toiminnan laadun kehittämiselle. NOPO-toiminta tukee myös oppivelvollisuuden laajentamista sekä hallitusohjelman tavoitetta, jossa opinto-ohjausta kehitetään ja vahvistetaan eri koulutusasteilla.

NOPO-oppilaat saavat lisää yksilöllistä opinto-ohjausta 8. luokalta alkaen ja tuki jatkuu toisella asteella. Mallin avulla lisäopinto-ohjauksen vaikutuksia voidaan seurata pitkäaikaisesti, mikä hyödyttää myös opetuksen järjestäjiä ja valtionhallintoa.

Maaliskuussa käynnistyneessä projektissa HAMK Edu -tutkimusyksikön rooli on tukea NOPO-toiminnan tutkimusperustaista mallintamista ja syventää sen tiedollisia sekä ohjauksellisia näkökulmia.

”Toiminta ja sen mallintaminen kaipaavat teoreettisen perustan vahvistamista. Ensivaiheessa on luvassa reilusti kenttätyötä, jotta oppilaiden, opiskelijoiden ja työntekijöiden arki hahmottuvat konkreettisesti. Koska projektin yksi keskeinen tavoite on tunnistaa ne oppilaat, jotka hyötyvät NOPO-toiminnasta, tarvitaan monimenetelmällistä lähestymistapaa. Luvassa on yhdistelmä etnografiaa, haastatteluja ja työpajoja”, kertoo tutkijayliopettaja Jaakko Helander HAMK Edu -tutkimusyksiköstä.

Projekti toteutetaan Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden koordinoimana. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Ammattiopisto Luovi ovat mukana nivelvaiheen ohjausmallin ja toimintatapojen kehittämisessä sekä mallin levittämisessä.

Projektia rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö, joka on myöntänyt sille erityisavustuksen edistämään perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämistä, opinto-ohjauksen kehittämisohjelman tavoitteiden toimeenpanoa ja oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanoa.

Lisätietoja:

Jaakko Helander
tutkijayliopettaja
HAMK Edu -tutkimusyksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
040 737 2588
etunimi.sukunimi@hamk.fi

Timo Kettunen
projektipäällikkö, rehtori
Oulun kaupunki
044 703 9230
timo.kettunen@ouka.fi

NOPO-projektin nettisivut