Erikoistumiskoulutukset - Hämeen ammattikorkeakoulu
Erikoistumiskoulutukset
-

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus on ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää koulutusta korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Erikoistumiskoulutuksilla luodaan järjestelmällinen mahdollisuus tutkinnon jo suorittaneille (tai vastaavan osaamisen saavuttaneille) ja työelämässä jo toimineille henkilöille, syventää asiantuntijuutta, suunnata osaamista uudelleen muutoin kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja tukea joustavasti uusien nousevien asiantuntijuusalueiden tarpeita. Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Katso alla olevien linkkien kautta tarkempia tietoja tarjolla olevista erikoistumiskoulutuksista:

Uusi erikoistumiskoulutuksen opiskelija

Ennen opintojen alkamista aktivoi käyttäjätunnuksesi:

Saat sähköpostiviestin, kun sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin. Aktivoi opiskelijatunnuksesi hyvissä ajoin ennen opintojesi alkua HAMK Tunnistautumispalvelussa. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen aktivointi tapahtuu HAMK Tunnistautumispalvelussa mobiilivarmenteella, henkilökortilla tai pankkitunnistautumisen kautta. Lisätiedot ja apua ongelmatilanteisiin ServiceDesk IT.