Rakennettu ympäristö, hortonomi (AMK)

Hämeen ammattikorkeakoulu

Rakennettu ympäristö, hortonomi (AMK)

Perustiedot

MITÄ OPIT?

Rakennetun ympäristön koulutuksessa opiskellut hortonomi osaa viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon työvälineet. Luonnonkasvit ja viherrakentamisen kasvit kasvupaikkavaatimuksineen ovat hänelle tuttuja. Hortonomi ymmärtää sekä maisemarakenteen että luonnon prosessien merkityksen. Rakennetun ympäristön rakenteet ja materiaalit sekä tuotteet tulevat opinnoissa tutuiksi.


MIHIN VALMISTUT?

Valmistuttuasi osaat suunnitella ja kehittää viheralaa eri organisaatioissa sekä toimia vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti. Ammattinimikkeitä ovat mm. viheraluesuunnittelija, maisemasuunnittelija, rakennuttajahortonomi, viheryksikön päällikkö, tilaajapäällikkö, puistopäällikkö, kaupunginpuutarhuri, seurakuntapuutarhuri, viherrakentaja ja viheralan yrittäjä.


HAKUAJAT

 • Avoimen väylä -erillishaku
 • -
 • 1.8.2018
 • 15.6.2019
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Siirtohaku
 • -
 • 1.12.2018
 • 15.12.2018
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Kevään yhteishaku
 • 50 (päiväopiskelu)
 • 20.3.2019
 • 3.4.2019
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE Hortonomi (AMK)
KESTO (VUOTTA)4
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 240
PAIKKAKUNTA PÄIVÄOPISKELU Lepaa
PAIKKAKUNTA MONIMUOTO-OPISKELULepaa
KIELI suomi

Rakennetun ympäristön opetussuunnitelmat

Rakennetun ympäristön koulutuksen sisältö

Hortonomin (AMK) tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Tutkinto koostuu profiloivista sekä ydinosaamisen moduuleista. Profiloivista moduuleista voit valita urasuunnitelmaasi tukevat moduulit. Valitse suunnittelijan tai viherrakentajan polku! 

Moduuli on 15 opintopisteen laajuinen, noin 8 viikkoa kestävä kokonaisuus, joka on lähtöisin työelämän ilmiöstä tai tarpeesta. Rakennetun ympäristön profiloivissa moduuleissa painotetaan joko suunnittelijan tai viherrakentajan / ylläpitäjän ammattilaisen osaamista. ​

Viheralueiden suunnittelun, rakenteiden ja kasvillisuuden opintoja

Rakennetun ympäristön koulutuksessa opiskellut hortonomi osaa viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon työvälineet.  Luonnonkasvit ja viherrakentamisen kasvit kasvupaikkavaatimuksineen ovat hänelle tuttuja. Hortonomi ymmärtää sekä maisemarakenteen että luonnon prosessien merkityksen. Rakennetun ympäristön rakenteet ja materiaalit sekä tuotteet tulevat opinnoissa tutuiksi. 

Hortonomi osaa ottaa huomioon asukkaiden ja erityisryhmien toiminnan vaatimukset viheralueille esteettisten vaatimusten lisäksi. Hortonomi osaa laskea ja arvioida suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia ja toimia yrittäjämäisesti. 

Rakennetun ympäristön ydinosaamisen moduuleita ovat:

 • Asuinympäristön rakentamisen ja hoidon työmenetelmät 
 • Asuinympäristön suunnittelu ja rakenteet 
 • Kasvullinen ympäristö
 • Viher- ja puutarha-alan toimintaympäristö 
 • Ympäristön rakenne- ja toteutustekniikka
 • Sustainable land-use management
 • työharjoittelu
 • asiantuntijaharjoittelu.

Profiloivia moduuleita valitaan seitsemän. Voit valita ne erilaisista vaihtoehtoista, joita ovat esimerkiksi: 

 • Toiminnalliset ympäristöt
 • Rakennetun ympäristön rakennuttaminen 
 • Rakennetun ympäristön hallinta 
 • Rakentamisen ja ylläpidon toteutus 
 • Ympäristön korjausrakentaminen ja ylläpito 
 • Yksityiset ja puolijulkiset ulkotilat
 • Julkiset ulkotilat
 • Muuttuva suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito
 • Yrittäminen ja palvelun tuottaminen ​

Voit valita profiloivia opintokokonaisuuksia myös muiden HAMKin yksiköiden tarjonnasta. 

OPISKELUN KÄYTÄNNÖT

KYSY KOULUTUKSESTA

REETTA KARPPANEN
Opintosihteeri
Rakennettu ympäristö
Puh. +358 3 646 5222
reetta.karppanen@hamk.fi

 

RIITTA AHOKAS
Opintojen ohjaaja
Rakennettu ympäristö
Puh. +358 3 646 5245
riitta.ahokas@hamk.fi

 

HEIKKI PELTONIEMI
Koulutuspäällikkö
Rakennettu ympäristö
Puh. +358 3 646 5224
heikki.peltoniemi@hamk.fi

 

KYSY HAKEMISESTA

 • Hakijapalvelut
 • HAMK, Hakijapalvelut
 • PL 225 (Visamäentie 35 A)
 • 13101 Hämeenlinna

HAKUOHJEET

Hakuohjeet ja valintaperusteet kevään 2019 yhteishakua varten julkaistaan lokakuun 2018 lopussa.

Ei mukana syksyn 2018 yhteishaussa.

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Avoimen väylän erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakukelpoisuus

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä AMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa. Tarkemmat tiedot avoimessa amkissa suoritetuista opinnoista löytyy sivulta Opiskelijavalinta.

 

Kielitaitovaatimukset

HAMK järjestää tarvittaessa suomen kielen kokeen erillishaun hakijoille. Jos haet suomenkieliseen koulutukseen ja täytät jonkin seuraavista vaatimuksista, sinun ei tarvitse osallistua suomen kielen taitoa mittaavaan kokeeseen:

- äidinkieleni on suomi

- olen suorittanut avoimet AMK-opintoni suomen kielellä

- koulusivistyskieleni* on suomi

- olen suorittanut yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4

- olen suorittanut valtionhallinnon kielitutkinnon taitotasolla 'hyvä'

- äidinkieleni ja koulusivistyskieleni on ruotsi ja olen saanut toisesta kotimaisesta kielestä (suomi) lukion päättötodistukseen vähintään arvosanan kahdeksan (8)

Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana.

Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:

- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväsytyn kokeen ädinkielessä

- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa

- ammatillisessa oppilaitoksessa opetuskielenä ollut kieli, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana

HAMK hyväksyy samana vuonna korkeakoulujen yhteishaussa hyväksytysti suoritetun kielikokeen.

Hakeminen

Erillishaku toteutetaan valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa. Seuraava ohje auttaa sinua löytämään haluamasi hakukohteen Opintopolusta:

Täytettyäsi hakulomakkeen toimita liitteet 10 vuorokauden kuluessa hakijapalveluihin:

- virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)

- todistus kielitaidosta (tarvittaessa)

- Sosiaali- ja terveysala: todistus hyväksytystä psykologisesta henkilöarvioinnista

Opiskelijavalinta

Erillisvalinnassa voidaan valita hakija, joka on suorittanut 60 op koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintopisteiden määrä sekä opintomenestys. Ks. avoimessa AMKssa suoritetut opinnot (alla).

 

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Hämeen ammattikorkeakouluun, jos sinulla on opiskeluoikeus jossain suomalaisessa korkeakoulussa. Siirtyminen on mahdollista samaan tai vastaavaan koulutukseen.

Yliopisto-opiskelija, jolla on opinto-oikeus sekä alempaan että ylempään tutkintoon, voi hakea siirtoa vain amk-tutkinnon suorittamiseen. Opinto-oikeutta YAMK-tutkinnon suorittamiseen haetaan normaalin valintamenettelyn kautta.

Jos opiskelijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, hänen on valittava, minkä opiskeluoikeiden siirtoa hakee.

Hakukelpoisuus

- Sinulla on opinto-oikeutta niin paljon jäljellä, että sinun on mahdollista saada tutkinto suoritettuna opinto-oikeusaikana.

- Opinto-oikeutesi on alkanut, kun olet ilmoittautunut 1. kerran läsnäolevaksi edellisessä koulutuksessa.

- Olet ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden vuoden. YAMK-opiskelija voi siirtyä jo lukukauden opiskelun jälkeen. 60 op:n laajuisiin YAMK-koulutuksiin (kulttuurialan, luonnonvara-alan sekä tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto) voi hakea siirto vain ensimmäisen lukukauden opiskelun jälkeen.

- Päivätoteutukseen siirtoa hakiessasi sinulla tulee olla opintosuorituksia vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi.

- Jos olet ollut läsnäolevana opiskelijana kolme lukukautta, sinulla tulisi olla suorituksia vähintään 67,5 op, neljä lukukautta 90 op, jne.

- Opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

- Monimuotototeutuksissa (AMK-tutkinto ja YAMK-tutkinto) vaaditaan näyttöä opintojen etenemisestä ja opintojen tulee olla tutkintoon soveltuvia.

- hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus)

- Verkkototeutukseen siirtoa hakevan pitää osoittaa, että hänellä on riittävät taidot verkko-opiskeluun (esim. aiemmin suoritettu verkko-opintoina toteutettu kokonaisuus).

- Jos haet koulutukseen, jossa opetuskieli on eri kun nykyisessä koulutuksessasi, voit hakea siirtoa vain ennen toisen opiskeluvuoden alkua.

Valintaperusteet

- Siirto-opiskelijavalintaan vaikuttavat suoritettujen opintojen soveltuvuus ko. koulutukseen sekä opintomenestys.

- Valinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen resurssit (mm. ryhmän koko ja kokonaisopiskelijatilanne), opiskelijan perustelut hakemukselleen sekä koulutuspäällikön tai opintojen ohjaajan kanssa käyty ohjaava keskustelu.

Hakeminen ja hakuaika

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa (haun nimi: Siirtohaku, Hämeen amk). Siirtohaussa mukana olevien hakukohteiden tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista. Hakulomake on täytettävissä vain hakuaikana.

Hakuajat

2. - 16.5. klo 15 mennessä (syksyllä alkavat opinnot)

1. - 15.11. klo 15 mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Liitteet opiskeluoikeudesta toisessa korkeakoulussa

- Ajantasainen opintosuoritusote sekä osasuoritustodistukset

- Opintojaksokuvaukset suorittamistasi opinnoista

- Opiskelutodistus

Lähetä liitteet kevään siirtohaussa 26.5. ja syksyn siirtohaussa 25.11. mennessä HAMKin hakijapalveluihin. Jos et toimita pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä, sinut todetaan ei-hakukelpoiseksi hakijaksi etkä voi tulla valituksi HAMKiin siirtohaussa.

Siirto-opiskelijavalinnan tulokset

Tulosten julkaisu viimeistään:

30.6. (syksyllä alkavat opinnot)

15.12. (keväällä alkavat opinnot)

Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä. Ottamalla opiskelupaikan vastaan siirtohaussa eroat samalla lähtökorkeakoulustasi

OPISKELIJAT KERTOVAT

rakennettu ymparisto opiskelijat syovat omenoita portaita noustessa

Tänään täydennyskoulutettiin Leikkiset Oy:tä, kouluttajana Mika D. Rubanovitsch. Vauhdikkaan koulutuksen ohessa saatiin ihastella eriparilenkkareita. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Tänään täydennyskoulutettiin Leikkiset Oy:tä, kouluttajana Mika D. Rubanovitsch. Vauhdikkaan koulutuksen ohessa saatiin ihastella eriparilenkkareita.

2 weeks ago

LEPAA, Hämeen ammatti-instituutti ja Hämeen ammattikorkeakoulu

Maisemasuunnittelun moduuli pyörähti käyntiin Hämeenlinnan maastoretkillä, joissa mm. piirrettiin maisematiloja harjulla, moreenikumpareella, rannalla ja ojansuulla. Kuinkas tuttuja nämä paikat ovat muille? ... Lue lisääNäytä vähemmän

 

Comment on Facebook

Tuo yksi kuva on otettu supassa, sitä oli ihan tavattoman vaikea piirtää ja niin näyttää kuvakin vähän vaikeasti tulkittavalta 🙂

Lusikkaniemeä on isäni kuvannut usein.

3 weeks ago

LEPAA, Hämeen ammatti-instituutti ja Hämeen ammattikorkeakoulu

Onnea uusille puutarhureille ja golfkenttämestareille!Hämeen ammatti-instituutista valmistuu tänään jälleen uusia osaajia. Tiedot valmistuneista www.hami.fi. Nettisivulla näkyvä​t niiden tutkinnon suorittaneiden nimet, jotka ovat antaneet luvan tietojensa julkaisemiseen.​ Onnea valmistuneille. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Onnea uusille puutarhureille ja golfkenttämestareille!

Tämä tehokas ja iloinen joukko pitää huolta golfkentästämme. Ranskalaiset kesäpoikamme Vincent ja Hugo matkustavat huomenna kotimaahansa, mutta golfkausi jatkuu ja toivomme vilkasta loppukesää kentällemme! ... Lue lisääNäytä vähemmän

Tämä tehokas ja iloinen joukko pitää huolta golfkentästämme. Ranskalaiset kesäpoikamme Vincent ja Hugo matkustavat huomenna kotimaahansa, mutta golfkausi jatkuu ja toivomme vilkasta loppukesää kentällemme!

 

Comment on Facebook

De quelle école français sont les stagiaires arrivées?

Siis mikä kenttä se on? Montako väylää?

Ihana kuva ja iloista porukkaa! Hyvää kotimatkaa Ranskan vahvistuksille 😎

Visamäen kampuksella kerätään täytettäviin postereihin kokemuksia kampusympäristöstä: Niihin saa piirtää ja kirjoittaa Hyvät ja virkistävät reitit; Kehitettävät reitit; Mielipaikat ja Kehitettävät paikat. Postereita on eri rakennuksissa ja kaikkien Visamäessä toimivien toivotaan osallistuvan - Osallistu Sinäkin.

Tietoja käytetään Sustainable bioeconomy-moduulin harjoitustyössä. Visamäen kampusaluetta kehitetään useassa moduulissa yhteistyössä visamäkeläisten kanssa.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Visamäen kampuksella kerätään täytettäviin postereihin kokemuksia kampusympäristöstä: Niihin saa piirtää ja kirjoittaa Hyvät ja virkistävät reitit; Kehitettävät reitit; Mielipaikat ja Kehitettävät paikat. Postereita on eri rakennuksissa ja kaikkien Visamäessä toimivien toivotaan osallistuvan - Osallistu Sinäkin.Tietoja käytetään Sustainable bioeconomy-moduulin harjoitustyössä. Visamäen kampusaluetta kehitetään useassa moduulissa yhteistyössä visamäkeläisten kanssa.

Luonnonkasvit ja kasvupaikat retkeily oli tänään Ahvenistolla. Tutkinnan alla karvahorsma. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Luonnonkasvit ja kasvupaikat retkeily oli tänään Ahvenistolla. Tutkinnan alla karvahorsma.

Evon Dendrologian kurssi kävi katsomassa Lepaan puiston puuvartisia kasveja. Lupasivat tulla uudelleenkin. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Evon Dendrologian kurssi kävi katsomassa Lepaan puiston puuvartisia kasveja. Lupasivat tulla uudelleenkin.Image attachment

Lepaalla on nyt paljon nähtävää, kuten ruusupapuaidanne, mustia avomaan tomaatteja sekä upea hortensiarinne ... Lue lisääNäytä vähemmän

Lepaalla on nyt paljon nähtävää, kuten ruusupapuaidanne, mustia avomaan tomaatteja sekä upea hortensiarinneImage attachmentImage attachment

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU